Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Paano ... Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Ang Metropolitan

Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Paano ... Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Ang Metropolitan

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Paano ... Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Ang...

 • MGA MADALAS NA KATANUNGAN

  FAQs // 1 // www.mtp2040.com

  Ano ang MTP? Bakit mahalaga ito sa akin? Ang Metropolitan Transportation Plan (MTP) ay ang plano para sa pagpapabuti ng transportasyon sa susunod na dalawampung taon. Ang plano ay isinasapanahon ng Anchorage Metropolitan Area Transportation Solutions (AMATS) bawat apat na taon. Pinapangasiwaan ng AMATS ang pagpaplano at pagsasaayon ng mga Pederal na dolyares upang mapabuti ang sistema ng pang-ibabaw na transportasyon sa Anchorage Bowl at Chugiak-Eagle River.

  Tutukuyin ng 2040 MTP ang mga pangangailangan sa transportasyon na nagsasalamin ng nagbabagong populasyon at pangangailangan para sa pabahay, paggamit ng lupain, at mga pagpipilian ng transportasyon ng ating rehiyon. Bubuo ang MTP ng maraming-paraan na mga rekomendasyon para sa mga pagbabauti ng transportasyon na kinakailangan sa loob ng rehiyon sa susunod na dalawampung taon. Sa pag-uuna ng mga proyekto sa transportasyon, ang 2040 MTP ay bubuo ng ligtas at mahusay na network ng transportasyon na magbibigay ng mga pagpipilian sa transportasyon, susuporta sa lokal na ekonomiya, at magpapataas ng ating kalidad ng pamumuhay.

  Paano isinasapanahon ang MTP? Ang MTP ay bubuuin sa anim na yugto, at ang mga panukala ng publiko ay gumaganap ng papel sa bawat yugto. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng mga pangunahing yugto at mahahalagang aktibidad:

  E-mail: amatsinfo@muni.org Online: www.mtp2040.com/comment.html Fax: 907.249.7980 Sa personal: Ang mga pagpupulong ng Komite ng AMATS ay bukas sa publiko.

  Sumulat sa: AMATS Transportation Planning Permit & Development Center, 4700 Elmore Road P.O. Box 196650, Anchorage, AK 99519-6650

  Paano Gumawa ng Pampublikong Komentaryo

  1 PAGPAPLANO NG PROYEKTO

  3 PAGTUKOY NG ISYU AT PAGLUTAS NG PROBLEMA

  5 MGA ALTERNATIBONG PAGTATASA

  2 MAGTATAG NG BATAYAN NG PAGPAPLANO

  4 MGA ALTERNATIBONG PAG-UNLAD

  6 PAG-AAAL & PAGPATIBAY NG MTP

  Taglamig 2017 Tagsibol 2017 Tag-init 2017

  Panukala ng Publiko

  COV NTU SIJHAWM THIAB COV HAUJLWM TSEEM CEEB NTAWM LUB PHIAJXWM

  MGA YUGTO NG PROYEKTO AT MILYAHE

  Taglagas 2017 Taglagas 2017

  Taglamig 2018

  Taglamig 18 - Taglamig 19 (Nobyembre)

  MGA YUGTO NG PROYEKTO AT MILYAHE

  - Plano sa Pangangasiwa ng Proyekto

  - Plano sa Pampublikong Paglahok

  - Mga Gabay na Prinsipyo

  - Mga Tunguhin at Layunin - Kasalukuyang mga

  Kondisyon - Mga Kondisyon sa

  Hinaharap - Sumusuportang Pasilyo ng

  Transportasyon/Nakahanay sa Transportasyon naPagtatasa ng Pag-unlad

  - Pag-aaral ng mga Kasalukuyang Plano

  - Pagsusuri ng Puwang - Mga Kakulangan sa

  Kasalukuyan at sa Hinaharap

  - Sumusuportang Pasilyo ng Transportasyon/Nakahanay sa Transportasyon naPagtatasa ng Pag-unlad

  - Transportasyon - Bisikleta - Mga Tao sa Kalsada - Kalsada - Paggamit ng Lupain

  - Naaalinsunod sa mga Tunguhin at Layunin

  - Mga Sukatan ng Pagganap - Pagsusuri ng mga

  Kakulangan - Gastos - Kapaligiran at Komunidad

  - Mas Gustong Alternatibo - Panloob na Plano - Pag-aaral ng TAC & PC - Pampublikong Pag-aaral

  na Plano - Pag-aaral ng P&Z - Pag-aaral ng Pagpupulong - Pagpapatibay - Pag-aaral ng FHWA/FTA