of 24 /24
Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini SVJETSKI DAN MISIJA 2014. A n i ma c ij s k i m a t e r ija li

Animac ijski mate r i j a l - kateheza.files.wordpress.com · sna otajstva misijske krunice. Oblikovali smo za vas i jednu kreativnu radionicu, a u dodatku još imate puno toga zanimljivog

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Animac ijski mate r i j a l - kateheza.files.wordpress.com · sna otajstva misijske krunice....

 • Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici HrvatskojNacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini

  SVJETSKI DAN MISIJA 2014.

  Animacijski materijali

 • IMPRESSUM

  SADRAJ

  UVODNIK

  KATEHEZA ZA KRIZMANIKE

  KATEHEZA ZA PRVOPRIESNIKE

  MISIJSKI IGROKAZ

  RADOSNA OTAJSTVA MISIJSKE KRUNICE

  KREATIVNA RADIONICA

  DODATAK

  Bog nasmijeenog evanelja

  Misionari

  Majka Terezija

  Isus u Africi

  Izrada misijske narukvice

  3

  4

  8

  12

  16

  18

  20

  Radni listovi za Svjetski dan misija 2014.ANIMACIJSKI MATERIJALI

  Glavni urednik:Vl. Antun tefan

  Zamjenik glavnog urednika:Don Ivan tironja

  Grafiko oblikovanje:Ines Sosa Metrovi, Sanja Zlatar

  Izdava i nakladnik:

  Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Republici HrvatskojKsaverska cesta 12a, 10 000 Zagrebtel.: + 385 (0) 1 56 35 055e-pota: [email protected]: www.misije.hr

  Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u Bosni i HercegoviniKaptol 32, 71 000 Sarajevotel.: + 387 (0) 33 66 78 89e-pota: [email protected]: www.missio.ba

 • BOG NASMIJEENOG EVANELJA

  3

  Zvanje i jedini zadatak Isusove Crkve je da osta-ne u Njegovoj ljubavi. Njegovi su apostoli po-slani prema svim narodima svijeta propovijedati tu ljubav. Oni su postali misionari Isusove rado-sne vijesti. I svi koji su ih sluali i gledali zavoljeli su Njega, Spasitelja, Boga koji je presretan to mu vjeruju, to ga nasljeduju, to ga navijetaju drugima, sretan to im se moe uvijek darovati.To je i razlog zato su njegovi misionari najsret-niji ljudi na svijetu, zato to Njegovu dobrotu pokazuju drugima, sretni jer ga navijetaju kao Boga ljubavi. Oni su najasniji sinovi i keri svete Crkve. Da, Isus je Bog i ovjek prepun ivotne radosti, Bog osmijeha i optimizma. Kada ga elimo navi-jestiti te organiziramo pastoral sluei se mate-rijalima i metodama, kada kateheziramo i propo-vijedamo, u upi i u koli, kada posjeujemo nae bolesnike, organiziramo hodoaa, ne smijemo zaboraviti da smo vjerovjesnici radosnog evan-elja. Isus je Bog akcije i kontemplacije, Bog novih ho-rizonata, Bog snanih propovijedi, lijenik due i tijela, spreman za izazove i nedoivljeno, Bog koji voli obitelj i ne moe bez prijatelja, Bog u Je-ruzalemu, u dvorani Posljednje veere, na Kalva-riji, uskrsnuliuvijek i uvijek, Bog nasmijeenog evanelja. Radostan jer je zaljubljen u ovjeka i sve njegovo. Samo takvoga ga smijemo navije-tati. Ne kao osamljenog propovjednika nego kao Boga i ovjeka ekipe, zajednitva i bratstva. On oblikuje zajednicu kao misionarsku zajednicu, nju uvjebava i alje. Samo misijska zajednica isprav-

  Vl. Antun tefan,Nacionalni ravnatelj PMD

  u Republici Hrvatskoj

  no ivi svoju vjeru, jer ga je razumjela, zavoljela te ga nastoji navijetati! Njegova Crkva nema za cilj socijalizaciju tj. da provodi vrijeme izmeu sebe, nego izriiti zadatak da ga navijeta kao Spasi-telja. Ako je iva, prava, onda je takva! Onda se ne gubi u ispraznim priama i beskrajnim planovima i kompromisima, ve, oarana Njime, radosno na-vijeta i svjedoi njegovo evanelje. Svi njegovi uenici, a posebno biskupi, nasljed-nici svetih apostola, sveenici i akoni, katehete i laici u upnom poslanju, svi krenimo u etvu, jer ona je velika. Postanimo istinski misionari Ra-dosne vijesti, misionari nasmijeenog Evanelja.

  Da u tome zajedno uspijemo, pripremili smo vam materijale koji se nalaze u brouri koju dri-te u ruci. Sve su to prijedlozi za isti cilj da Isus raste u duama onih koji su nam povjereni! Za vas smo pripremili kateheze za prvopriesnike i krizmanike, misijski igrokaz i meditaciju za rado-sna otajstva misijske krunice. Oblikovali smo za vas i jednu kreativnu radionicu, a u dodatku jo imate puno toga zanimljivog. Upotrijebite ovo to vam nudimo, ta napravlje-no je s ljubavlju.

  Kako je lijepo biti radostan kranin!

 • KATEHEZA ZA KRIZMANIKE

  Ciljevi: Potaknuti krizmanike da uvide vanost misija; Otkriti to sve misionari rade; Prikljuiti se nekom obliku pomaganja misio-narima.Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni.Metode: Usmeno izlaganje, razgovor, itanje i rad na tekstu, pismeno izraavanje molitveno izraavanje.Nastavna sredstva i pomagala: Biblija, fo-tografije, karta, popis misionara, isjeci iz aso-pisa koji govore o misionarima (Mak ili Radosna vijest), Internet.

  TIJEK KATEHETSKOG SUSRETA

  I. UVODNI DIOMeditativno-molitveni poetak

  Molitva bl. Majke Terezije

  Isuse, ti si najjai na svijetu,daj i meni snage da moje ruke i srcenastave tvoje djelo!

  Gospodine Isuse,koji si stvarao s ljubavlju,roen si s ljubavlju,sluio si s ljubavlju,djelovao si s ljubavlju,aen si s ljubavlju,trpio s ljubavlju,umro si s ljubavlju,uskrsnuo si s ljubavlju.

  Misionari

  Zahvaljujem ti na tolikoj tvojoj ljubaviza mene i za druge na svijetu,i svaki dan te molim:naui i mene ljubiti!

  Moj Isuse,pomozi mi iriti tvoj miomirisgdje god poem.Izlij svoga Svetog Duha u moju duu,i preplavi je svojom ljubavljuda zahvati moje bie:da tako moj ivot bude samo iarivanjetvog miomirisa i tvoje ljubavina sve koji me ugledaju,pa da svaka dua s kojom doem u doticajosjeti tvoju prisutnost u mojoj dui,i da svi koji me gledajune vide mene, nego tebe Isuse.

  Ostani sa mnom,i poet u sjati tvojom svjetlou,svijetliti da budem svjetlo drugima.Svjetlo e, Isuse, dolaziti od tebe,ne od mene -ti e, po meni, sjati drugima.

  Dopusti da ti upravim molitvesred svijeta koji ljubi,iarujui tvoje svjetlo na sve koji me okruuju.Daj da propovijedam tebe,ne rijeima, nego primjerom,snagom koja privlai,dobrohotnim utjecajem djela,puninom ljubavi kojom je moje srceispunjeno prema tebi. Amen.

  4

  Anelka Fitz, vjerouiteljica Zagrebaka nadbiskupija

 • PRIJEDLOZI ZA MOTIVACIJU

  1. Prijedlog:Potreban je globus ili karta svijetaKrizmanici izvlae papirie s imenima hrvatskih misionara smjetaju ih u ispravnu zemlju.

  2. Prijedlog:Postave se stolovi koji predstavljaju razliite kontinente. Na stolovima stoje papiri s imenima zemalja u kojima se nalaze hrvatski misionari. Krizmanici lijepe imena na te papire.

  Najava temeDanas emo poblie upoznati neke nae misio-nare.

  Izrada zadatkaKrizmanici izvlae papirie u 5 razliitih boja koje predstavljaju pojedini kontinent (zelena, crvena, bijela, plava i uta). Svaka boja predstavlja jedan zadatak. Kada svi krizmanici izvuku papir slau se u grupe prema boji papira. Ovisno o broju krizmanika moe biti manje skupina.

  Svaka skupina dobije materijale te treba napra-viti pojedini zadatak, osmisliti prijedlog pomoi i pripremiti molitvu.

  5

 • Zadatci:

  I. Svaka skupina dobije jedan od zada-taka:

  1. Predstaviti misionara u prvom licuKoristei dobivene materijale, krizmanici sastav-ljaju tekst. Jedan krizmanik predstavlja misiona-ra/misionarku priajui u prvom licu.

  2. Konferencija za tisak s misionaromKoristei dobivene materijale, krizmanici se po-dijele unutar skupine. Jedan krizmanik je misio-nar dok su ostali novinari. Postavljaju pitanja na koja odgovore mogu nai u tekstu.

  3. Pria o misionaru iz perspektive djeteta iz sirotita/bolesnika (ovisno o tome ime se misionar bavi)Koristei dobivene materijale, krizmanici zami-ljaju da su naputeno dijete, bolesnika....opisuju kakav im je ivot bio prije dolaska misionara a kakav je sada. Jedan krizmanik predstavlja sku-pinu.

  4. Reportaa o misionaruKoristei dobivene materijale, krizmanici se stavljaju u ulogu novinara te rade reportau za dnevnik. (Kako bi se ukljuila cijela skupina u sklo-pu reportae novinar intervjuira ljude kojima je misionar pomogao).

  5. Kratak igrokaz o nekom dogaaju iz ivota misionaraKoristei dobivene materijale, krizmanici piu kra-tak igrokaz koji opisuje neki doivljaj iz ivota misi-onara. Igrokaz izvode pred ostalim krizmanicima.

  II. Osmisliti prijedlog to mi u svojoj za-jednici, upi, gradu, koli....moemo na-praviti za misije

  6

 • III. Svaka skupina pie molitvu za misi-je/misionare

  Sinteza/predstavljanje uradakaSvaka skupina predstavlja uratke prvog dijela zadatka.

  AktualizacijaUenici iznose ideje kako mogu pomoi misija-ma.

  Meditativno-molitveni zavretakUenici koji ele itaju molitve koje su napisali (neke molitve se mogu iskoristiti kao molitveni zazivi na Svjetskom danu misija).

  7

 • KATEHEZA ZA PRVOPRIESNIKEMajka Terezija

  Ciljevi: Upoznati ivot misionara po primjeru Majke Terezije; Uoiti vanosti euharistije u ivotu misionara i svakog vjernika; Osvijestiti da je svatko pozvan slijediti Kristov primjer.

  Nastavna sredstva i pomagala: Slagalica (PRILOG 1.); Tekst o maloj Agnezi ; Slike za asocijacije (PRILOG 2.); *darovi za prinos; *hamer, bojice, olovke, slike, papiri; *tekst igrokaza, rekviziti i odjea (PRILOG 3.) *slike za memo igru (PRILOG 4).

  * Ovisno o nainu aktualizacije voditelj sam moe odrediti koji mu materijali trebaju.

  Napomena: Voditelj neka se prije susreta s prvopriesnicima upozna s biblijskim tekstom Lk 10, 21-23 i s porukom pape Franje za Svjetski dan misija.

  I. UVODNI DIO

  Molitveni poetakSusret se moe zapoeti pjesmom Boe moj, dopusti mi

  Isus me alje svijetutamo gdje palme cvatu,tamo gdje pada snijeg.Isus me alje svijetu,da irim njegovu rije.Isus me alje svijetu,svugdje ja elim po.Ja elim svima rei, kraljuje Gospod Bog.

  Slava Ocu....

  Motivacija s najavom teme

  U PRILOGU 1. nalazi se slagalica sa slikom Majke Terezije i starca. Voditelj neka prvoprie-snike podijeli u manje grupe i svakoj grupi neka d jedan primjerak slagalice koju je prethodno kopirao dovoljan broj puta i izrezao na dijelove. Moe je nalijepiti na tvru podlogu (npr. karton) i zatim izrezati. Ako smatra da je za djecu slaga-lica preteka ili da e slaganje predugo trajati, neka je izree na vee dijelove. Djeca neka se natjeu koja e grupa prije sloiti slagalicu i pre-poznati lik na njoj. Ukoliko djeca prepoznaju lik Majke Terezije, voditelj neka ih pita to znaju o njoj, a zatim ih pozove da posluaju priu o njoj. Ako djeca ne prepoznaju lik, neka paljivo posluaju priu koja slijedi, pa e saznati o kojoj se osobi radi.

  8

  s. Slavica Tubak, vjerouiteljica- akovako-osjeka nadbiskupija

 • II. SREDINJI DIO

  Susret s tekstomVoditelj polako ita priu.

  Jedne jesenske veeri, kao i svaku veer, djevoj-ica Agneza kleala je kraj svoga kreveta i moli-la. Govorila je ovako: Dragi Isuse, ja te volim. Volim te toliko da ne mogu doekati dan kad e ui u moje srce, kad e me nahraniti svojim Pre-svetim tijelom i krvlju. Jedva ekam dan svoje prve priesti. Hvala ti na mojim roditeljima i cije-loj obitelji, hvala ti na mojim prijateljima u koli, hvala ti to znam itati i pisati, to imam to jesti i u to se obui. Daj, molim te, svima koji nemaju ono to imam ja. Laku no, dragi Isuse!Te je veeri Agneza usnula udan san. Nala se na livadi kasno naveer okruena gomilom ljudi. Bilo je tu mukaraca, ena i puno djece. Koraala je pokraj njih nosei svoju malu koaricu i u njoj pet kruhova i dvije ribice. Pitala se zato su svi ti ljudi ovdje, sjede i razgovaraju. inilo se da neto ekaju. to ih je navelo da borave ovdje? Ne bi li trebali otii svojim kuama? Pa ve se bliila no! Jedna joj je ena ispriala kako su svi oni itav dan sluali Isusa koji im je propovijedao i sada su ostali gladni, a nemaju nita za jelo. Agnezi ih je bilo ao, ali to ona tu moe uiniti? Pa ona ima samo pet kruhova i dvije ribice, a ljudi je bilo jako puno!Pokuavajui izai iz te guve, iznenada ugleda ovjeka okruena ljudima kako s nekim razgova-ra. Odmah prepozna Isusa i silno se razveseli. Pa tako ga je dugo ekala, a sada je tu! Priblii mu se polako da uje to govori. ini se da upravo ra-spravlja s uenikom Petrom koji mu objanjava da su ljudi gladni i da ih treba poslati kui. Dajte im vi jesti! - zapovijedi mu Isus. Nama to nije mogue! Pet tisua mukaraca je tu, a jo vie ena i djece! Kako emo nahraniti to-liki narod?! - usprotivi mu se Petar i ostali uenici.Nije valjda da nita nemate? - alosno e Isus.Ja, Isuse, ja imam neto malo! - povie Agneza spremno, ni sama ne znajui zato. Isus se okre-ne k njoj, zastane asak, nasmijei se i zatrai:

  Djevojice, daj mi ono to ima!Dajem ti, Gospodine, sve to imam i ovih pet kruhova i dvije ribice. - prui mu Agneza svoju koaricu s puno povjerenja. Isus uzme tih pet kruhova i dvije ribe i dadne ih uenicima da nji-ma nahrane mnotvo. I svi su jeli i svima je bilo dovoljno. Okrene se zatim Agnezi, pomiluje je i kae: Kad sam rekao svojim uenicima Dajte im vi jesti mislili su da nita ne mogu dati. A evo, svi su se ljudi najeli. To govorim i tebi, Agneza. Zapamti moje rijei. I ti daruj drugima u moje ime. A ja u biti hrana i tebi i po tebi cijelom svijetu.U taj as Agneza se probudi i sva uzbuena po-novi Isusove rijei. Shvati da ju je Isus pozvao i odlui slijediti njegov poziv.Nekoliko tjedana kasnije i ona je primila ivi kruh - Isusa u svoje srce u prvoj svetoj priesti. Odluila je cijeli ivot pokloniti njemu i najsiro-manijima, onima koje nitko ne voli, bolesnima i gladnima. Kad je narasla postala je asna sestra i pola siromasima u Indiju. Mala je Agneza posta-la Majka Terezija.(I.K. i S.B.)

  Ako djeca prije nisu prepoznala lik Majke Tere-zije na slagalici, neka ih voditelj sada upita to o njoj znaju. Zatim potie interpretaciju teksta sluei se pitanjima:

  VODITELJ:Za to je naveer molila djevojica Agneza? Za koga vi molite?to je Agneza sanjala te veeri? Koga je susrela u svom snu? O emu je Isus govorio apostolima?to znai Dajte im vi jesti? to biste vi uinili da ste uli te Isusove rijei? Biste li postupili kao i Agneza? to je ona uinila? Zato? (Voditelj neka ih usmjeri prema zakljuku da je Agneza dala i ono malo to je imala, premda je mislila da je to beznaajno. Isus je meutim s time nahranio pet tisua ljudi.)to joj je Isus zatim poruio? Kako je ona to shva-tila? to je uinila kasnije? (Prvopriesnici trebaju doi do pojma misionar/misionarka).

  9

 • Uz pomo slika u PRILOGU 2. voditelj moe s prvopriesnicima osvijetliti lik misionara. Slike neka mu slue kao asocijacije, a pomo neka mu budu sljedea pitanja:

  VODITELJ:Iz kojih zemalja dolaze ljudi prikazani na ovim sli-kama? (Slike prikazuju sve etiri strane svijeta, a prvopriesnici trebaju zakljuiti da misionari po-svuda ire Radosnu vijest.)Kako izgleda ivot misionara u tim zemljama?ime se oni bave? Kako ive? Koje tekoe imaju?Tko poziva misionare da odu iz svoje domovine u te daleke zemlje? to im je duhovna hrana u svakodnevnim tekoama i to ih sve povezuje? (Prvopriesnici neka prepoznaju simbole u kru-iu na sredini slike i dou do pojma euharistije.)Koji je zadatak Isus dao svojim apostolima, maloj Agnezi, tj. Majci Tereziji i svim misionarima? (Daj-te im vi jesti!) Radi li se samo o tjelesnoj hrani? (Usp. Mt 14, 15 - 21)Od koje hrane ovjek vie ne gladuje? Tko je Kruh ivi i kome se on daruje? Tko radi po njego-vom primjeru? (Kao to je Isus kruh razlomljen za ivot svijeta, tako se i misionari daruju, lome, trpe i rade za druge. I oni su po primjeru Kristovu kruh razlomljen za ivot svijeta.)to ti moe uiniti za siromane i one koji treba-ju tvoju pomo? Zato uope nekome trebamo pomagati? Moe li biti misionar/misionarka i u svojoj do-movini? Kako?

  III. ZAVRNI DIO

  VODITELJ:I danas Krist zapovijeda svojim uenicima: Daj-te im vi jesti. Svaki ovjek moe uti njegov poziv. Isus u euharistiji postaje kruh razlomljeni za itavo ovjeanstvo. U njegovo ime misionari se upuuju u najrazliitije dijelove svijeta kako bi svjedoili Evanelje. Odlaze iz svoje domovine u nepoznate krajeve, moraju se priviknuti na novu klimu, hranu, odsutnost svih blagodati koje su imali u svojoj domovini i kod kue, npr. Inter-net, mobitel, satelitske antene, blizina bolnice i lijenika, kole, udobnost i sigurnost,... ive s narodom, grade kolibe, kue, ambulante, kole, bolnice, ue njihov jezik i kulturu, ine to je po-trebno da im pomognu. Oni sami postaju kruh razlomljen za brau, za ivot svijeta. Donose ljudima tjelesni kruh, brinu se za zdravlje, ali do-nose i Isusa - ivi kruh koji se lomi, euharistiju. Tako je inila i Majka Terezija. Draga djeco, uskoro ete primiti Krista u euhari-stiji, Kruh ivota. On i vas alje! alje vas da uvijek pomaete onima koji su u nevolji, kojima treba pomo, lijepa rije, hrana. I vi moete biti misi-onari u svojoj domovini, u svojoj obitelju, gradu ili selu, u svojoj koli... On vas poziva da budete misionari kao to je bila Agneza, Majka Terezija. Hrabro svjedoite svakoga dana i dijelite s dru-gima!

  Nakon ovog dijela voditelj moe izabrati jedan od sljedeih naina aktualizacije, prema mogu-nostima.

  1. Pripremiti prinos darova za misu na Svjetski dan misija (Misijsku nedjelju)Predlaemo sljedee darove koje prvopriesnici mogu prinositi: Palmina grana povezati s misijskom pje-smom Tamo gdje palme cvatu tamo ja elim po Globus - povezati s Isusovim rijeima: Po-ite po svem svijetu, propovijedajte evanelje svemu stvorenju! (Mk 16, 15)

  10

 • 11

  Snop penice - povezati s Isusovim rijei-ma: etva je velika, a radnika malo. Molite da-kle gospodara etve da poalje radnike u etvu svoju (Mt 9, 37-38). Krsna svijea - povezati s rijeima: Svjetlo na prosvjetljenje naroda (Lk 2, 32) i Poite da-kle i uinite mojim uenicima sve narode krstei ih u Ime Oca i Sina i Duha Svetoga (Mt 28, 19). Groe - povezati s Isusovim rijeima: Idite i vi u moj vinograd (Mt 20, 4). Kruh razlomljen u 4 dijela - povezati s udesnim umnaanjem kruha: Dajte im vi jesti (Mt 14, 15-21) - kruh koji se lomi za ivot svijeta (sve etiri strane Zemlje). Hostije i vino - povezati s Isusovim rijeima: Ja sam kruh ivi koji je s neba siao. Tko bude jeo od ovoga kruha, ivjet e uvijeke (Iv 6, 51).

  2. Izraditi misijski plakat sa slika-ma Majke Terezije, njenim molit-vama i molitvama koje su napisali prvopriesnici.

  3. Priprava igrokaza Isus u Africi sa 14. stranice.

  4. Priprema euharistijskog slavlja s odgovarajuim pjesmama koje pjevaju prvopriesnici:Tamo gdje palme cvatu; Kum ba yah, my Lord; Santo; Boe moj, dopusti mi; Glasnik velikoga kralja; Krist na alu; Pusti mree te.

  5. Napisati priu o sebi kao misionaru - Moj dan u misiji .

  Molitveni zavretak

  Molitva Majke Terezije

  ISUS JE...

  Istina koju treba govoriti,ivot koji treba ivjeti,Svjetlo koje treba paliti,Ljubav koju treba darivati,Put kojim treba koraati,Radost koju treba dijelitiMir koji treba iriti,rtva koju treba prikazivati u naim obiteljima i s naim blinjima.Amen.

  Na kraju se moe zapjevati pjesma Tamo gdje palme cvatu ili neka druga pjesma.

 • PRILOG 1.

 • PRILOG 2.

 • Igrokaz je prilagoen kako bi ga mogla izvoditi manja djeca, to znai da njegova priprema ne zahtijeva puno vremena za uenje teksta. Scena i kostimi mogu se urediti prema elji. Ne zahtije-va promjenu poetne scenografije, pa ga je mo-gue izvesti u pastoralnom centru ili crkvi. Traje 10 - 15 minuta. Preporuljivo je da se uklopi u iri program za Misijsku nedjelju, tj. da se uz njega izvode pjesme misijskog sadraja ili meditacija na tu temu, npr. molitva Majke Terezije. Igrokaz se moe prilagoditi, ovisno o potrebama zajed-nice i kreativnosti katehete.

  LIKOVI: PRIPOVJEDA STARACISUS CIGANKADAMA DJEAKBIBI

  REKVIZITI, KOSTIMI I SCENAISUS - ministrantska bijela haljina i plat druge boje prebaen preko ramena.DAMA - lijepo obuena djevojica - torbica, novine.BIBI - slukinja - etka za prainu, okolada, bije-la pregaa, crna haljinica, bijela traka oko glave, kosa spletena u pletenice.STARAC - pognuto hoda sa tapom, na glavi nosi stari eir, sav u dronjcima.CIGANKA - stara haljina, rubac na glavi, crna lutka djeteta zamotana u staru maramu.DJEAK - obuen sirotinjski, zavojima omotana glava, ruka i jedna noga.

  SCENA: plakat sa slikama iz misija na sredini, puno zelenila, stol prekriven zelenim platem, stolica s novinama, CD s afrikom glazbom.

  ***

  (Zvukovi afrikih ritmova uvode u priu).

  PRIPOVJEDA: Jednom je zgodom Isus prola-zio kroz afrika sela i gradove propovijedajui i lijeei svaku vrstu bolesti (dolazi Isus i sirotinja - starac, ciganka i djeak zajedno s njime do sredine podija).ISUS: Blago siromasima duhom, njihovo je kra-ljevstvo nebesko! Blago oaloenima, oni e se utjeiti. Blago gladnima i ednima pravednosti, oni e se nasititi (govorei to tjei ih i tapa, gleda s ljubavlju).PRIPOVJEDA: Meu mnotvom naroda koji je hrlio k njemu bila je i jedna bogata dama iz obli-njeg gradia (dolazi dama i gura sirotinju od Isusa kako bi mu se vie pribliila). Ona je sebe smatrala pobonom i mislila je da svugdje, kao takva, ima povlastice.DAMA: O, Isuse, toliko sam ula o tebi! Cijelo vri-jeme sluam o tvojim udima. Bit e mi ast da te ugostim u svojoj kui. Molim te, doi! Veerat emo zajedno!ISUS: Ja dolazim svakome tko me zove. Doi u i k tebi!PRIPOVJEDA: I tako se dama radosna vrati kui. (Svi odlaze s pozornice, dama na jednu stranu, a Isus i sirotinja na drugu. Ponovno se na kratko uje glazba. Dama se vraa na scenu, baca torbicu na stolac i ljuto se ogledava).DAMA: Bibi, Bibi, gdje si, ljenino?! (glasno i sr-dito).(Dotri slukinja, zaustavi se pred njom i nakloni). BIBI: Evo me, gospodarice, izvolite! DAMA: Hoe da te opet istuem, pa gdje si do sada? Aha, znam, (upire prst u nju) opet si potaj-no jela okoladu u smonici.(Bibi nijeno kima glavom, i okree se prema pu-blici, a na licu joj se vide tragovi okolade uz sla-dak osmijeh koji upuuje publici).

  MISIJSKI IGROKAZ

  14

  Na temelju prie misionara Ilije Dil-bera iz MAK-a pripremile I.K. i S.B.

  Isus u Africi

 • No dobro, za to sada nemam vremena. Brzo, kreni na posao. Na veeru nam dolazi vaan gost. Mora (Tada dama pokazuje Bibi gestama to sve mora uiniti).PRIPOVJEDA: I tako je dama naredila Bibi da kuu temeljito oisti, (dama pokazuje rukom, a Bibi je za njezinim leima oponaa) okiti cvijeem, (kao da zalijevaju cvijee-Bibi opet oponaa) ope-re prozore (prozori su kao okrenuti prema publi-ci) i uini tisuu drugih stvari (tada se Bibi dami naruga i ode s pozornice).(Glazba).(Dama sjedne na stolac i uzme novine pa ita, hoda po sobi, gleda kroz prozor, gleda na sat sva nestrpljiva).PRIPOVJEDA: Kad je ve pomislila da nitko nee doi...(Oglasi se zvonce)(Dama potri do vrata popravljajui si frizuru i otvara vrata, zaprepasti se).STARAC: Molim vas, dajte mi malo kruha (pru-a ruku kao da prosi).DAMA: Stari, nosi se odavde! Ne uznemiruj me! Ajde bjei!(Starac ode, dama opet sjedne, nakon nekoliko sekundi opet zvono, ona otvori vrata).CIGANKA: Daj mi 10 kuna da malom kupim mlije-ka. Nek uva Bog tvog au, tvoju mamu, strice i sve bratieDAMA: Daj se makni ti i tvoj cmizdravac. Ne e-lim da itko vidi da uope razgovaram s tobom.(Ciganka ode, dama opet sjedne, ponovno se oglasi zvono).DJEAK: Oprostite, gospoo, jel mi moete po-moi. NemamDAMA: Jo i ti danas. Pa to vam je svima? Ma daj se makni. Pa nije Boi da vam moram pomo-i. to eka, bjei!(Djeak sav zaplakan ode, dama se srdito vraa na sredinu pozornice i eta gore-dolje).PRIPOVJEDA: Dama se srdita vratila gunajui: Pa to se to danas dogaa. Ba sada kad oeku-

  15

  jem takvog gosta. Ba je danas navalila ta prlja-va dosadna gamad. Sjela je na mekani naslonja, (ona sjedne) ali nije imala mira pa je opet ustala (naglo ustaje) i nervozno gledala kroz prozor ne bi li ugledala udotvorca koji je obeao doi. Ta veera se ve ohladila! A njega nema i nema.DAMA: (Okrenuta prema publici, govori) Otii u ga potrait. Zato on ne bi doao k meni, pa ja ga mogu najbolje poastiti, mogu mu ponuditi kavijar, kampe, uvozna pia. Kod mene se uvi-jek dobro jede. Uostalom, ja sam dama, a damu nitko ne ostavlja ekati.(Uzima torbicu i odlazi).

  (Opet se pojavljuju Isus i sirotinja - ulaze na isti nain kao i na poetku igrokaza - dolazi i dama s druge strane).

  DAMA: Gospodine, ti si zaboravio to si mi obe-ao? Rekao si da e biti moj gost. ekala sam te cijeli dan! Zato nisi doao k meni?ISUS: Nisam zaboravio to sam ti obeao. Tri puta sam dolazio i svaki put si me otjerala.DAMA: Pa kako? Gospodine, nisam te ni vidjela, a ti kae da sam te otjerala!?ISUS: Sirotinju koju si tri puta otjerala, triput si mene otjerala! Ja sam u njima trebao tvoju po-mo, koricu kruha, malo mlijeka i lijepu rije, a ti si me izbacila iz svoje kue. A ja sam rekao svim svojim uenicima: Dajte im vi jesti! Ta ja sam dao cijelog sebe za hranu itavom svijetu. Ako me voli i eli me slijediti i ti treba uiniti isto. I ti treba cijelu sebe dati drugima.

  PRIPOVJEDA: I tako se dama pokajala zbog svog ponaanja prema siromasima i poela slije-diti Isusa kao misionarka. Odrekla se svoje lijepe kue, kavijara i uvoznih pia i shvatila da onaj tko Isusa slijedi nikada ne gladuje jer je jedino on kruh ivi koji je s neba siao.A mi, kako mi postupamo s Isusom kad nam do-lazi u onima koji trebaju nau pomo?

 • UVOD:

  Gdje je Marija, gdje se moli Krunica, tamo je nada, tamo je ivot, tamo je radost. Svijet je gladan Isu-sa. Isus treba Mariju da bi doao na svijet. Poku-ajmo biti Marije da bismo mogli svijetu dati Isusa.Marija je na uzor. Pokazuje nam put k Isusu. Moli-mo se njoj svaki dan, da bude nae svjetlo na putu.

  1. Marija je majka cijelog svijeta, jer kad joj je aneo donio radosnu vijest, divnu novost da e postati Kristova majka, prihvatila je da bude Gos-podnja slubenica i da time postane naa majka, majka cijeloga ovjeanstva. Marija je nada o-vjeanstva. Naa majka Marija moe zaista biti mati svakomu od nas i stoga je povod nae ra-dosti. A svatko od nas moe biti drugi Isus i tako postati povod njezinoj radosti. Nitko nije shvatio pouku poniznosti tako dobro kao Marija. Ona bijae slukinja. Biti slukinja znai stajati na ras-polaganju komu, biti koritena prema ijoj elji, uz puno povjerenje i veselje.

  2. Veselje i radost bijahu snaga Majke Boje. Samo veselje moglo joj je dati snagu da se pou-ri preko judejskih brda i da poslui kao slukinja svojoj roakinji. Neto najljepe kod Gospe jest to to se nakon navjetenja, im je Isus uao u svoj zemaljski ivot, odmah digla i urno krenu-la pohoditi svetu Elizabetu, da njoj i njezinu sinu preda Isusa. A itamo u evanelju da se Elizabe-tino dijete razigralo od radosti pri tom prvom susretu s Kristom. Pourimo za njom preko brje-uljaka potekoa.

  KRUNICA UZ RAZMILJANJA MAJKE TEREZIJEs. Augustina Vukani, vjeroiteljica - ibenska biskupija

  3. Dijete je najvei Boji dar nama. Bog je stvo-rio ivot na svoju sliku, da ljubimo i budemo lju-bljeni. Eto zato je pobaaj tako strana stvar. To je pravo ubojstvo u majinoj utrobi. U Svetom pismu stoji: "Ako majka i zaboravi svoje dijete, ja te ne u zaboraviti, jer sam te pozvao na dlan svoje ruke." Zato ivot mora biti neto veoma li-jepo. Neto lijepo za Boga. Dijete je najvei Boji dar obitelji, naciji. Jedna od najteih stvari koja se moe dogoditi cijelomu svijetu jest da majka ubije svoje dijete, a da zemlje i nacije odobravaju takav in kao neto dobro. Bilo bi divno u svakoj zemlji kad ne bismo dopustili da ijedno dijete, roeno ili neroeno, bude neeljeno. Kad bismo to mogli uiniti, bilo bi manje mrnje, manje boli, manje psihikih poremeaja. Toliko je nemira u svijetu upravo zbog toga to obitelj vie nije zajedno. Potrebno je da s Blaenom Djevicom Marijom idemo traiti dijete i dovedemo ga kui.

  4. Jednoga dana, dok sam jo bila sama na kal-kutskim ulicama, vidjela sam gubavca na cesti. Pribliila sam se, kleknula kraj njega i pridigla ga. Jako je zaudarao, meso se raspadalo. Nisam mo-gla izdrati. Bez rijei spustila sam ga na zemlju, ustala, okrenula se i otila. Dok sam hodala, od-lazei sam razmiljala: "Ti si okrenula lea Isu-su." Na te misli zaustavila sam se, okrenula se i vratila gubavcu. Ponovno sam kleknula, pridigla ga. Vie mi nije zaudarao. Sve sam za njega ui-nila da umre kao ovjek. Taj moj povratak je naj-sretniji dan u mom ivotu, jer da se nisam vratila tomu gubavcu, moje sestre i ja ne bismo nikada mogle njegovati tolike gubavce u Indiji i drugdje po svijetu.

  16

 • 5. Molitva nam daje isto srce. isto srce vidi Boga. Kad otkrijemo Boga, njegova ljubav po-inje djelovati u nama i tada emo osjetiti: za-hvaeni smo ljubavlju. Molitva je jedinstvo s Kri-stom.Kad je Isus u mom srcu, trebam njega pustiti da moli, da u tiini moga srca on govori Nebeskomu Ocu. Kad ja ne mogu govoriti, neka Krist govori. Kad ja ne mogu moliti, neka Krist moli, jer nitko bolje od njega ne pozna Oca. Nitko ne zna moliti bolje od Isusa, jer on nam alje svoga Duha kojim on u nama moli, jer mi ne znamo kako bismo tre-bali pravo moliti.Krist moli u meni. Krist djeluje u meni, Krist mi-sli u meni. Krist gleda mojim oima. Krist govori mojim ustima, mojim rijeima. Krist radi mojim rukama. Krist koraa mojim nogama. Krist ljubi mojim srcem. Ree sv. Pavao: "Pripadam Kristu, tko e me rastaviti od ljubavi Kristove?"Plod molitve je vjera.Plod vjere je ljubav.Plod ljubavi je sluenje.Plod sluenja je mir.

  Za kraj pjesma Kao Marija

  17

 • KREATIVNA RADIONICA

  18

  Danijela Tomi, studentica KBF-a- Zagrebaka nadbiskupija

  POTREBNO NAM JE:

  Drvena daska veliine 20-30 cm, dva avla zakucana jedan sa svake strane daske, deblji konopac, medalje, perlice u misijskim bojama i dobra volja :)

  Slika 1. Na dasci s dva avla sa svake stane uzmemo ko-nac malo vei od daske i s jedne i druge strane. Uvrstimo konac oko jednog avla.

  Slika 2. S druge strane naniemo 10 kuglica za deseticu krunice i na kraju niemo medaljicu ili krii (ovisi to elimo).

  Slika 3. Uvrstimo i drugi dio konca za drugi avao na dasci.

  Slika 4. Uzmemo konac iste boje i izmjerimo ga tako da ga stavimo oko vrata te nam jedna i druga stra-na moraju biti duine do koljena. Odreemo du-inu i poinjemo plesti.

  Slika 5. Provuete izmjereni konac ispod onoga privr-enog na dasci. Sa svake strane mora biti iste duine te napravite vor.

  Slika 6. Plesti poinjemo tako da jednu stranu konca pre-bacimo preko druge, zatim donji konac provue-mo kroz rupu ispod prvog. Kad dobijemo vor, povuemo i uvrstimo ga. I ponovimo proces samo ovaj puta onaj na suprotnu stranu. (Onaj konac koji smo prvi prebacili sada ide preko, a drugi ide na suprotnu stranu). Napravimo takvih 5 - 10 vorova!

  Slika 7. Dodamo perlicu, obuhvatimo je s koncem s jed-ne i druge strane te oko nje ponovno zaveemo isti vor. Napravimo takva 2 vora. I tako napra-vimo sa svih 10 perlica.

  Slika 8. Dodamo medaljicu ili krii i ponovimo proces kao i kod perlica, samo na kraju zavrimo s jo 5 -10 vo-rova kao i na poetku.

  Slika 9. Kad zavrimo pletenje, skinemo narukvicu sa da-ske, zatim odreemo krajeve onog konca s kojim smo pleli (ne onaj kraj koji je bio privren na dasci).

  Slika 10.Onaj kraj koji je bio privren na dasci samo odreemo toliko da krajevi budu jednake dulji-ne! I narukvica je gotova! :-)

  Izrada misijske narukvice

 • 19

  Slika 1. Slika 2.-5.

  Slika 6. Slika 7.

  Slika 8. Slika 9. -10.

 • MISIJSKI KALENDAR ZA 2015. GODINU

  Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela izda-le su katoliki misijski kalendar za 2015. godinu s 12 listova. Kalendarom se eli kroz cijelu godinu podravati vjerniku misijsku usmjerenost i cr-kvenu univerzalnost. Posebno su oznaeni dani pojedinih misijskih proslava i zatitnici misija. Na stranicama su po mjesecima prigodne foto-grafije i misijske nakane tog mjeseca. Na zadnjoj stranici je karta s popisom svih hrvatskih misio-nara i misionarki po zemljama i kontinentima. Kupnjom misijskog kalendara pomaete djelo-vanje naih misionara i misionarki.

  Veliina kalendara: 22 cm x 34 cmCijena je 8,00 kn / 2 KM

  20

  Cijena jednolisnog kalendara je 1,00 kn / 0,20 KM

 • MISIJSKI MOLITVENIK MOLIMO S DJECOM SVIJETA

  Molitva nam otvara srce i obzore kako bismo susretali druge s ljubavlju, bez obzira u kojem dijelu svijeta ive. Misionari nas podsjeaju da je molitva temelj njihova misijskog poslanja te da njihovo djelovanje proistjee iz molitvenog odnosa s Bogom. Nae ljudsko prijateljstvo iz-grauje se zanimanjem za druge, susretanjem, prihvaanjem, dijeljenjem Ako u takvom prija-teljstvu sluim blinjemu i Bogu mogu biti rado-sni svjedok Kristova evanelja, mogu biti pravi misionar. Molei svaki dan u tjednu s djecom cijelog svijeta postajemo mali misionari dono-sei Isusa vrnjacima u svojoj sredini i na svim kontinentima.

  Pripremili smo poseban komplet koji ukljuuje misijski molitvenik za djecu i misijsku krunicu u plastificiranoj omotnici. Ovaj komplet moe biti lijepi poklon za prvopriesnike.

  Cijena kompleta je 20 kn /5 KM

  Narudbe se primaju na adresi:

  Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u RHKsaverska cesta 12a, 10000 Zagreb, tel.: + 385 1 56 35 055 e-mail: [email protected]

  Nacionalna uprava Papinskih misijskih djela u BiHKaptol 32, 71000 Sarajevotel.: + 387 33 66 78 89e-mail: [email protected]

  21

  Cijena misijskog molitvenika je 5,00 kn / 1 KM

 • 22

  Misijski privjesci za kljueve od mikrogume u razliitim misijskim bojama. Svaka boja oznaa-va pojedini kontinent.Dimenzija (promjer) privjeska je 7 cm.Cijena je 20,00 kn / 5 KM

  AKCIJA MIVA 2014.Akcija MIVA (Misijska vozila) - "Moj dar slavi Boga za svaki prijeeni kilometar" svake godi-ne nas podsjea na lijepe trenutke provedene na cesti i na sva naa sretna putovanja.Istodobno nas potie na solidarnost s onima koji e, po naem daru misijskog vozila, spasiti ivote i vratiti zdravlje bolesnima, koji e siro-masima omoguiti pristup koli, koji e doi do vjernika koji ih eljno ekaju, koji e im dove-sti i potrebnog materijala za gradnju crkve, za gradnju kola i ambulanti.

  LETAK ZA MISIJEU svim upama u Hrvatskoj potraite letke s uplatnicom pomou kojih moete i tijekom go-dine pomagati misije i misionare. U njemu dono-simo priu misionarke iz Ekvadora.

  MISIJSKI PRIVJESCI

 • PAPINSKA MISIJSKA DJELA