Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote ... Basahin ang Exodo 28:15-21.Kulayan ang mga bato sa pektoral

Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote ... Basahin ang Exodo 28:15-21.Kulayan ang mga bato sa pektoral

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote ... Basahin ang Exodo 28:15-21.Kulayan ang mga bato sa pektoral

 • Basahin ang Exodo 28:15-21. Kulayan ang mga bato sa pektoral na makikita sa ibaba. (Pansinin na hindi tinukoy ng Bibliya ang kulay ng bawat mahalagang bato sa pektoral.) Gupitin ang pektoral, lagyan ng tali ang bawat butas sa apat na kanto, at hilingan ang iba na itali sa iyo ang pektoral.

  LARO AT LARAWAN � KULAYAN

  Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote s

  ( SUBUKAN NAMAN ITO: Basahin ang Hebreo 4:14-16. Sino ang Mataas na Saserdote ng mga Kristiyano ngayon? Bakit ang kaniyang hain ay nakahihigit kaysa sa anumang haing inihandog ng matataas na saserdote sa sinaunang Israel?—CLUE: Basahin ang Hebreo 7:26-28.

  www.jw.org � 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

  www.jw.org/tl www.jw.org