of 1 /1
Basahin ang Exodo 28:15-21. Kulayan ang mga bato sa pektoral na makikita sa ibaba. (Pansinin na hindi tinukoy ng Bibliya ang kulay ng bawat mahalagang bato sa pektoral.) Gupitin ang pektoral, lagyan ng tali ang bawat butas sa apat na kanto, at hilingan ang iba na itali sa iyo ang pektoral. LARO AT LARAWAN KULAYAN Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote s ( SUBUKAN NAMAN ITO: Basahin ang Hebreo 4:14-16. Sino ang Mataas na Saserdote ng mga Kristiyano ngayon? Bakit ang kaniyang hain ay nakahihigit kaysa sa anumang haing inihandog ng matataas na saserdote sa sinaunang Israel?—CLUE: Basahin ang Hebreo 7:26-28. www.jw.org 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote...Basahin ang Exodo 28:15-21.Kulayan ang mga bato sa pektoral na makikita sa ibaba. (Pansinin na hindi tinukoy ng Bibliya ang kulay ng bawat mahalagang

  • Upload
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote...Basahin ang Exodo 28:15-21.Kulayan ang mga bato sa pektoral na...

Page 1: Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote...Basahin ang Exodo 28:15-21.Kulayan ang mga bato sa pektoral na makikita sa ibaba. (Pansinin na hindi tinukoy ng Bibliya ang kulay ng bawat mahalagang

Basahin ang Exodo 28:15-21. Kulayan ang mga bato sa pektoralna makikita sa ibaba. (Pansinin na hindi tinukoy ng Bibliya ang kulayng bawat mahalagang bato sa pektoral.) Gupitin ang pektoral, lagyanng tali ang bawat butas sa apat na kanto, at hilingan ang iba na italisa iyo ang pektoral.

LARO AT LARAWAN � KULAYAN

Ang Pektoral ng Mataas na Saserdote s

( SUBUKAN NAMAN ITO: Basahin ang Hebreo 4:14-16. Sino ang Mataas naSaserdote ng mga Kristiyano ngayon? Bakit ang kaniyang hain ay nakahihigitkaysa sa anumang haing inihandog ng matataas na saserdote sa sinaunangIsrael?—CLUE: Basahin ang Hebreo 7:26-28.

www.jw.org � 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania