of 8 /8

depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng...

Page 1: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 2: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 3: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 4: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 5: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 6: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 7: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim
Page 8: depedimuscity.comdepedimuscity.com/portal/uploads/DA_169_s_2018.pdf · Ang mga pamaraan ng pagtatanim ay ang tuwiran (direct seedling method) at paglilipat o di- tuwirang pagtatanim