of 3 /3
 Ang Leon at ang Daga (Isang Pabula) May isang Leyong mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno nang may lumapit ditong isang Daga. Inakala ng Daga na tuyong damo ang buhok ng leyon kaya kinutkut-kutkot niya ito. Nagising ang Hari ng kagubatan at mabilis na umiktad at dumamba-damba na ikinahulog ng pobreng Daga. Dali- daling sinakmal ng matutulis na kuko ng Leyon ang gumambala sa kaniyang pagtulog. "Pa... patawarin ninyo ako, mahal na Hari. Hindi ko sinasadya ang paggambala sa inyong pagtulog. Marami po ang mga anak ko na dapat pakainin. ung mapapalaya ninyo ako ay tatanawin ko itong malaking pagkakautang. Makakabayad din po ako sa inyo sa hinaharap." "Hindi man lang ako mabubusog kung kakainin kita. !ige, makalalaya ka na" Isang araw ay makikitang paikut-ikot sa gubat ang Leyon. Naghahanap siya ng pagkain sa pananghalian. Nang matanawan ang nakabiting inihaw na tapa ng #sa sa isang puno ng akasya ay dali-dali itong nagtatakbo. !a kasamaang palad, bitag pala iyon ng mga mangangaso. Nakulong sa makakapal na lubid ang Hari ng kagubatan. Hindi siya makawala sa bitag. Pinilit niyang magdadamba pero napatali pati mga paa niya. $alang nagawa ang lakas ng Hari. Nagkataong nagdaraan ng tanghaling iyon ang Daga kasama ang kaniyang mga anak. Naisip ng Inang Daga ito ang oras na kailangang bayaran niya ang pinagkakautangan ng buhay. Dali-daling lumapit ang Daga at pinagngangatngat ang makapal na lubid sa paa ng Leyon. Inutusan niya ang mga anak na ngatngatin naman ng mga ito ang makakapal na lubid sa ulunan ng Hari. !a tulung-tulong na pagkagat sa mga lubid ay napalaya ng mga Daga ang Leyon. "Dati-rati ay minaliit ko ang katauhan mo," pagpapakumbaba ng Leyon. "%otoo nga pala na kung may malalaking nakakatulong sa maliliit ay makatutulong din ang maliliit sa isang higanteng katulad ko." Naging matalik na magkaibigan ang Daga at ang Leyon magmula noon. &ral' May maliit na nakap upuwing.

Ang Leon at Ang Daga (Isang Pabula)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isang kwento ng pagkakaibigan

Text of Ang Leon at Ang Daga (Isang Pabula)

Ang Leon at ang Daga(Isang Pabula)

May isang Leyong mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno nang may lumapit ditong isang Daga. Inakala ng Daga na tuyong damo ang buhok ng leyon kaya kinutkut-kutkot niya ito. Nagising ang Hari ng kagubatan at mabilis na umiktad at dumamba-damba na ikinahulog ng pobreng Daga. Dali-daling sinakmal ng matutulis na kuko ng Leyon ang gumambala sa kaniyang pagtulog."Pa... patawarin ninyo ako, mahal na Hari. Hindi ko sinasadya ang paggambala sa inyong pagtulog. Marami po ang mga anak ko na dapat pakainin. Kung mapapalaya ninyo ako ay tatanawin ko itong malaking pagkakautang. Makakabayad din po ako sa inyo sa hinaharap."

"Hindi man lang ako mabubusog kung kakainin kita. Sige, makalalaya ka na!"

Isang araw ay makikitang paikut-ikot sa gubat ang Leyon. Naghahanap siya ng pagkain sa pananghalian. Nang matanawan ang nakabiting inihaw na tapa ng Usa sa isang puno ng akasya ay dali-dali itong nagtatakbo. Sa kasamaang palad, bitag pala iyon ng mga mangangaso.

Nakulong sa makakapal na lubid ang Hari ng kagubatan. Hindi siya makawala sa bitag. Pinilit niyang magdadamba pero napatali pati mga paa niya. Walang nagawa ang lakas ng Hari.

Nagkataong nagdaraan ng tanghaling iyon ang Daga kasama ang kaniyang mga anak. Naisip ng Inang Daga ito ang oras na kailangang bayaran niya ang pinagkakautangan ng buhay.

Dali-daling lumapit ang Daga at pinagngangatngat ang makapal na lubid sa paa ng Leyon. Inutusan niya ang mga anak na ngatngatin naman ng mga ito ang makakapal na lubid sa ulunan ng Hari. Sa tulung-tulong na pagkagat sa mga lubid ay napalaya ng mga Daga ang Leyon.

"Dati-rati ay minaliit ko ang katauhan mo," pagpapakumbaba ng Leyon.

"Totoo nga pala na kung may malalaking nakakatulong sa maliliit ay makatutulong din ang maliliit sa isang higanteng katulad ko."

Naging matalik na magkaibigan ang Daga at ang Leyon magmula noon.

Aral: May maliit na nakapupuwing.

Ang Madaldal na Pagong (Isang Pabula)

Isang umagang maganda ang panahon ay nagkita-kita ang magkakaibigan sa sapa, Sina Inang gansa, Amang gansa at Madaldal na pagong. Silay nagkwentuhan ng kung anu-anong bagay hanggang sa magpaalam ang dalawang gansa na silay uuwi na.

Naisipan ng Pagong na nais niyang sumama sa tahanan ng mga gansa. Bakit hindi ninyo ako isama sa inyong tahanan? Nais kong sumama!Ngunit wala kang pakpak Pagong. Paano ka makakalipad papunta sa aming tahanan? sabi ni Inang Gansa.Nag-isip ang tatlo ng paraan kung paano makakasama si Madaldal na Pagong.Alam ko na! sabi ni Amang Pagong. Kukuha tayo ng kahoy na maari nating kagating tatlo. Kakagatin namin ni Inang gansa ang magkabilang dulo at ikaw ay kakagat sa bandang gitna at sabay kaming lilipad. Sa ganoong paraan ay makapupunta ka sa aming tahanan. Ngunit lagi mong tatandaan, huwag na huwag kang magsasalita kundi ikay mahuhulog sa lupa.Pangako, tatandaan ko! anang Pagong.Napangiti si Pagong sa ideya at dali-daling humanap ng kahoy. Maya-maya pa ay lumipad na ang dalawang gansa bitbit ang madaldal na Pagong.Labis na natuwa ang Pagong dahil sa bagong tanawin na kanyang nakikita.. Maya-maya ay nagtumpukan ang mga bata sa ibaba at sinisigaw ang kanilang pagkamangha sa nakikita.Ang galing ng Pagong! Siyay lumilipad! Ang galing! sigaw ng mga bata.Labis na natuwa ang Pagong at naisipan niyang magyabang sa mga bata.Ako ang Dakilang PagoHindi na naituloy ng pagong ang kanyang sasabihin dahil nahulog siya mula sa pagkakakagat sa kahoy. Lumagpak siya sa lupa at sising-sisi,dahil sa pagmamayabang ay nahulog siya at di nakasama sa mag-asawang gansa.Aral: Ang Pangako ay dapat tinutupad. Kahit na anong tagumpay mo, kung paiiralin mo ang kayabangan ay wala kang mararating.