Click here to load reader

Ang Kalakalan ng mga Rehiyon -

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ang Kalakalan ng mga Rehiyon -

Ang Kalakalan ng mga RehiyonLimitado ang mapagkukunan ng
ito para sa bilang ng mga taong
nangangailangan sa isang lalawigan.
Kabuhayan– tumutukoy sa mga
pamilya. Ang kita sa gawain, trabaho, o
hanapbuhay ang ginagamit na pambili
ng mga pangangailangan. Kapag malaki
ang kita ng isang pamilya, malaki rin ang
kakayahan nito na bumili ng iba’t ibang
produkto na kailangan o gusto ng bawat
miyembro.
nalikha sa loob ng isang panahon.
Kapag malaki ang produksiyon,
produkto sa pamilihan.
Ang isang lalawigan ay nakikipagkalakalan sa iba pang
lalawigan o rehiyon upang matustusan ang mga
pangangailangan sa ilang produkto na kulang o wala
dito. Halimbawa, may kakulangan sa mga isda,
lamang-dagat, at asin ang CAR dahil sa pawang
bulubundukin ang rehiyon. Samantala, malaki ang
produksiyon ng Pangasinan sa bangus at sa iba pang
lamang-dagat, at asin. Ibinebenta ng Pangasinan ang
mga sobrang produkto sa mga lalawigan sa rehiyon ng
Ilocos at sa iba pang karatig na rehiyon, gaya ng CAR.
Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng kalakalan ang
mga lalawigan at rehiyon.
na dagat. Kaya naman, ang karamihan sa mga
produktong nagmumula sa mga lalawigang ito ay
iba’t ibang uri ng isda at sari-saring pagkaing dagat.
Limitado ang mga lupaing taniman kaya walang
gaanong produksiyon ng palay, mais, gulay, at
prutas. Natutugunan ang pangangailangan ng mga
tao sa mga produktong ito sa pakikipagkalakalan sa
mas malalaking pulo na malapit sa mga lalawigang
ito.
lalawigang pulo gaya ng Cebu at Palawan ay may
malalaking lupain na napalilibutan ng dagat. Dahil
mas malaki ang lupain na napagtataniman, mas
maraming uri ng produkto ang naaani. Iba’t ibang uri
ng isda ang nahuhuli at sari-saring pagkaing dagat
ang nakukuha sa malawak na dagat. Sa malalaking
pulo nagmumula ang mga kailangang produkto ng
maliliit na pulo sa paligid nito. Ang lalawigan ng Cebu
ang pinagkukuhaan ng Bohol ng iba’t ibang produkto
tulad ng palay, mais, rootcrop, mga gulay, at mga
prutas. Sa Palawan naman nagmumula ang mga
mineral tulad ng nickel at tanso, at mga torso na
dinadala sa iba’t ibang lalawigan sa Pilipinas.
Mga Mabulubundukin at Magubat na
Lalawigan– ang mga lalawigan ng Ifugao,
Mountain Province, at Bukidnon ay
mabulubundukin at magubat na lupain. Dahil
sa mataba ang lupa at malamig ang klima sa
mga lalawigang ito, maraming gulay at
halamang namumunga ang mainam itanim
sa mga ito. Marmi ring uri ng puno na
maaaring magamit bilang torso at
panggatong. Nakakukuha rin ng
bakal sa mga bundok.
mga tao sa mabulubunduking lalawigan. Sa
Rehiyon ng Ilocos nagmumula ang
pangangailangan ng Ifugao at Mountain
Province para sa mga produktong ito.
Samantalang ang Bukidnon ay nakakukuha
naman ng mga produktong ito sa lalawigan
ng Misamais Oriental at sa Lungsod ng
Cagayan de Oro.
Pampanga, at Negros Occidental, ay
ilan sa mga lalawigan na may
malalawak na kapatagan. Ang
karaniwang mga produktong inaani
tubo, at iba’t ibang uri ng prutas at
gulay. Sa mga lupaing ito karaniwang
nagmumula ang mga produktong
karatig na lalawigan.