of 29 /29
Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Embed Size (px)

Text of Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Page 1: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Page 2: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Pagpaplano sa Pahahalaman Uri ng lupa Pagkukunan ng tubig Sikat ng araw Layo ng halamang gulay sa mga puno

at iba pang halaman Sariwang hangin

Page 3: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Paghahanda ng Pagtatanim Ang Paggawa ng Kamang-taniman

1. Ang kamang-taniman ay kailangan may sapat na lapad at laki.

2. Gumamit ng asarol upang bungkalin ang lupa.

3. Lagyan ng pataba ang bawat kama.

4. Patagin ang lupa sa pamamagitan ng paggamit ng kalaykay.

5.Diligan ang mga kamang taniman.

Page 4: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Mga Pamamaraan sa Pagtatanim

1. Ang Tuwirang Pagtatanim- pinakapayak na pagtatanim- sa kama tumutubo at lumalaki ang buto hanggang sa anihin na ang mga ito- may sapat na agwat ang mga hanay- patpat ang gamit sa paggawa ng butas na

pagbabaunan ng buto-bawat butas ay may dalawa or tatlong buto

Page 5: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

pagpapatuloy…

Page 6: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

2. Di-Tuwirang Pagtatanim- ang pagpapatubo o pagtatanim muna na mga buto sa kahong

punlaan- pagkatapos inililipat sa kamang taniman hanggang sa ito ay lumaki, mamunga at anihin ang halaman- ginagawa ang paglipat ng punla sa dapithapon

pagpapatuloy…

kamang punlaankamang taniman

Page 7: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Pangangalaga ng Halaman

1. Pagbabakoda. putulin ang mga kakailanganing posteb. iayos ang lupang babakuranc. markahan ang paglalagyan ng mga posted. hukayin ang butas sa panulukan para sa mga postee. ibaon ang mga poste sa mga panulukan

Page 8: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

f. talian ng dalawang pirasong pisi ang tuktok ng dalawang poste at ganoon din ang ibaba nitog. ilagay ang mga posteh. ikabit sa mga poste ang mga pahalang

na kahoy sa pamamagitan ng paggamit ng bagingi. ikabit ang patayong kahoy sa pahalang

na kahoy

pagpapatuloy…

Page 9: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

j. itali ang mga patayong kahoy sa pahalang na kahoyk. gawin ang tatlong gilid ng bakod at mag- iwan ng isang agwat para sa pintuanl. gawan ng pintuang may saraduhan

2. Paggawa ng Balag- ito ay paggagapangan ng mga halamang baging kung panahon ng tag-ulan

pagpapatuloy…

Page 10: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

- halimbawa ng mga gulay na ginagamitan ng balag:

ampalaya upositaw kamatisalugbati segundillasbataw ubipatani “cucumber”

pagpapatuloy…

Page 11: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

3. Pagbubungkal at Paglilinis ng Lupa4. Pagdaragdag ng Pataba5. Pagdidilig

pagpapatuloy…

Page 12: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Pag-aani ng mga Gulay at Prutas

1. Kapag katamtaman na ang laki ng mga bungang-gulay, maaari na itong pitasin.

2. Ang kulay ng bunga ay nagpapahiwatig kung maaari nang anihin ito.

3. Inaani ang mga dahon bago mamulaklak.4. Ang mga bungang-ugat ay inaani pagdating

ng takdang bilang ng araw.

Page 13: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

5. Inaani ang mga bulaklak ng gulay kapag namumukadkad na tulad ng koliplower at bulaklak ng kalabasa.

6. Ang mga buto kapag medyo tuyo na ang balat ng bunga ay maaari nang kunin.

7. Ang mga tangkay habang hindi pa lanta ay kinukuha na.

pagpapatuloy…

Page 14: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Ang Pagnanarseri

A. Ang Kahalagahan ng Narseri- dito ipinupunla, inaalagaan, pinararami at

pinagbubuti ang mga halaman- upang makapagdulot ang mga ito ng mas

magaganda at malalaking bunga sa madaling panahon

- pwedeng ipagbili ang mga punlang di itatanim

Page 15: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

- mga bahagi ng narseri:1. lugar na paglalagyan ng mga

kagamitan sa pagtatanim ng mga halaman

2. mga nakaimbak na buto3. silungan ng ipinunla at

pinararaming mga pananim

pagpapatuloy…

Page 16: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

B. Mga Bagay na Dapat Isaalang-alang sa Pagnanarseri

1. ang uri ng lupang gagamitin para sa pagpapatubo ng mga punla

2. ang tubig3. dapat nasisikatan din ng araw at ligtas sa

malakas na hangin at matinding init ang paglalagyan ng narseri

pagpapatuloy…

Page 17: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

4. ang narseri ay kailangan may katamtamang laki lamang

5. pinaliligiran ng bakod ang buong narseri6. kailangan ihanda ang mga kasangkapan

at kagamitan sa pagpupunla

C. Ang Pagpaplano ng Narseri1. “Seed bed” o kamang lalagyan ng binhi2. “Transplant bed” o kamang paglilipatan ng

punla

pagpapatuloy…

Page 18: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

D. Mga Paraan sa Pagpaparami ng Halaman

1. bulbo (bawang at sibuyas)a. ihanda ang lupa at dagdagan ng pataba mula sa hayopb. putulan ang ugat at ang dahon ng

kalahating haba nitoc. ibukod ang bulbo ng tig-iisa kung

ito ay kumpul-kumpol

pagpapatuloy…

Page 19: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim
Page 20: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

d. gumawa ng butas sa pamamagitan ng kamay o isang patpat

e. itanim at idiin ang lupa sa paligid ng tanim

f. itanim ang halaman sa tamang agwat ng mga hanay

pagpapatuloy…

Page 21: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

2. tangkay (alugbati)a. ihanda ang lupab. alisin ang malambot na dahon na

maaaring lutuinc.maghukay ng mga butas na

pagtataniman ng mga tangkayd. lagyan ang kalahating bahagi ng

butas ng abo at pinulbos na pataba mula sa hayop at pagkatapos ay tabunan ang

itaas na bahagi ng lupa

pagpapatuloy…

Page 22: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

e. itanim ang 2 hanggang 3 tangkay sa bawat butas at idiin ang lupa sa paligid ng tangkay

f. diligan ang tanim pagkatapos itanim

3. ugat (luya)a. buhaghagin ang lupab. putul-putulin ang luya, bawat

putol ay may supling

pagpapatuloy…

Page 23: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

c. itanim ang mga putol sa agwat na 25 sentimetro bawat isa

d. diligan pagkatapos itanim4. malalaking buto ng gulay (kalabasa at upo)

a. gumawa ng butas na may sukat na 30 sentimetro ang lawak at 30

sentimetro ang lalim

pagpapatuloy…

Page 24: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

b. punuing muli ang unang kalahating butas ng abo at abono na mula sa hayop

c. punuing muli ang isa pang kalahati ng butas ng “garden soil”

d. magtanim ng 1 hanggang 2 buto at diligan ito

pagpapatuloy…

Page 25: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

E. Paglilipat ng Punla1. Ihanda ang lupang “loam” at ilagay sa

isang lalagyan. Diligan upang maging mamasa-masa.

2. Ihanda ang lalagyan ng bawat punla.3.Sundutin ang mga punla ng munting

pulutong na nasa kama.4. Lagyan ng kaunting lupang “loam” ang

lalagyan na punla. Tingnang mabuti na may lupa sa palibot ng ugat ng punla.

pagpapatuloy…

Page 26: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

5. Dagdagan pa ng lupang “loam” upang mapuno ang lalagyan ng dahon. Idiin ang lupa sa paligid ng tangkay.6. Diligan ng tubig. Iayos ang mga lalagyan

sa maayos na hanay, nasa lilim o sa isang ligtas na lugar hanggang sa magkaroon na ang mga punla ng tunay na dahon.

pagpapatuloy…

Page 27: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

F. Wastong Pangangalaga ng Halaman1. Kailangan ng isang maingat na pag-

aalaga sa mga punla.2. Bungkalin nang mababaw ang lupa sa

paligid isa or dalawang ulit sa loob ng isang linggo.

3. Linisin ang paligid ng punla.4. Diligin ang mga halaman araw-araw

tuwing umaga o sa hapon.

pagpapatuloy…

Page 28: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

5. Unti-unting ilantad sa sikat ng araw ang punla habang lumalaki at

lumalago ito.6. Bakuran ang mga pananim upang hindi

pasukin ng mga mapanirang hayop.

pagpapatuloy…

Page 29: Ang Kahalagahan Ng Pagtatanim

Wakas…