Ang Diwang Makabayan

  • View
    253

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Ang Diwang Makabayan

Ang Diwang Makabayan

Ang pagbibigay ng mga Espanyol ng Pangalang FELIPINAS sa ating kapuluan Ang pagkakaroon ng isang Relihiyon Ang Pagbubukas ng Pilipinas sa Pandaigdigang Kalakalan

Pagbubukas ng Suez Canal Pagdating ng Kaisipang Liberal Pag-aaral at Paglawak ng Kaisipang Pilipino

Pagbibigay ng Pangalan sa BansaPinagsama-sama nila ang kapuluan sa isang PANGALAN. Isinailalim ng mga Espanyol ang bansa sa ilalim ng isang PAMAHALAAN.

Pagkakaroon ng Isang RELIHIYONNagkaroon ang mga Pilipino ng isang paniniwala. Ipinagdiwang ang mga selebrasyong Katoliko.

Pagbubukas sa Pandaigdigang KalakalanNagbigay-daan sa pag-unlad ng komersyo, komunikasyon, transportasyon at kalakalan. Nagbukas ang mga daungan at bangko.

Nagpabilis ng komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at Espanya. Nagpabilis ng pakikipagkalakalan.

Pagbubukas ng Suez Canal

Natutunan ng mga Pilipino ang mga IDEOLOHIYANG banyaga: 1. Rebolusyong Amerikano: Mas mabuti pang mamatay kaysa walang kalayaan . 2. Rebolusyong Pranses: liberty, equality, and fraternity .

Pagdating ng Kaisipang Liberal

Dahil sa pag-unlad ng kalakalan, marami ang nagsiyaman at naging PANGGITNANG URI. Marami ang nakapag-aral- napalawak nila ang kanilang kaalaman, nagbago ang mga pananaw, nag-isip sila kung paano mapapabuti ang lagay ng bansa.

Paglawak ng Kaisipang Pilipino

Isyu ng RelihiyonAng pagtatalaga ng mga Arsobispo at Obispo ng mga prayleng Espanyol sa mga parokya ay ikinagalit ng mga paring sekular(Pilipino).

Dalawang uri ng PARIREGULAR: SEKULAR:

Mga ESPANYOL Mga PILIPINO AGUSTINO, Sinasanay sa PRANSISKANO Seminaryo

Dahil sa hindi pantay na pagtrato, naglunsad ng kilusan ang mga paring Pilipino na pinamunuan ni PADRE PEDRO PELAEZ. Tinawag nila itong

SEKULARISASYON NG MGA PAROKYA .

Panahong LIBERISMOCARLOS MARIA DELA TORRE- Isang Espanyol na liberal ang kaisipan. Ipinadala siya ng Espanya upang maging gobernador sa bansa.

Sa panahon ng kanyang panunugkulan ..1. Tinanggal niya ang mga tanod sa palasyo 2. Nakihalubilo siya sa mga tao 3. Itinaguyod niya ang malayang pamamahayag . 4. Itinaguyod niya ang malayang pag-uusap.

Pag-aalsa sa Cavite Ibinalik ng sumunod na Gobernadorheneral ang censorhip sa pamamahayag. Ibinalik nito ang mahigpit na pamamahala. Dahil dito, nag-alsa ang mga Caviteno. Sa simula sila ay nagtagumapay. Ngunit nang sumunod na araw, sila ay nagapi ng mga sundalo.

Dahil sa pag-aalsa, lumaki ang isyu at pinaratangan ang mga Pilipino na may balak na pabagsakin ang kapangyarihan ng Espanya.

Nadamay ang mga Makabayang pari na sina PADRE MARIANO GOMEZ, PADRE JOSE BURGOS at PADRE JACINTO ZAMORA. Sila ay binitay. Ang pagbitay sa kanila ang gumising sa damadaming MAKABANSA ng mga Pilipino.