Click here to load reader

ang 2016 index ng pru life uk sa relasyon pilipinas

 • View
  287

 • Download
  51

Embed Size (px)

Text of ang 2016 index ng pru life uk sa relasyon pilipinas

 • ANG 2016 INDEX NG PRU LIFE UK SA

  RELASYON PILIPINAS | 2016

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

 • P.2

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  NILALAMAN

  BUOD /05

  MGA KAPAREHA /17

  MGA ANAK /23

  MGA MAGULANG AT KAMAG-ANAK /28

  MGA KAIBIGAN AT KASAMAHAN /32

  PANANALAPI AT MGA RELASYON /35

  ANG EPEKTO NG TEKNOLOHIYA /38

  TUNGKOL SA 2016 INDEX NG PRU LIFE UK SA RELASYON (PRI) /41

 • P.3

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  Inilunsad ng Pru Life UK ang kauna-unahang 2016 Index ng Pru Life UK sa Relasyon (PRI) para maunawaan ang estado ng mga personal na relasyon sa Pilipinas at sa kabuuan ng Asya. Kasama dito ang mga relasyon sa mga kapareha, anak, magulang, kaibigan at kamag-anak. Ang iskor na 100% sa PRI ay nangangahulugan na ang pangunahing relasyon ng isang tao ay naghahatid ng 100% ng gusto nila mula sa relasyon na yan.

  Ang Pilipinas ay nakaranggo bilang ika-2 mula sa 10 na mga bansa sa Asya sa 2016 Index ng Pru Life UK sa Relasyon na may iskor na 79/100.

 • P.4

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  Sa buhay, ang lahat ay tungkol lang sa mga taong mahal natin. Ang lahat ng

  mga matatalik na relasyon, pinahahalagahang pagkakaibigan at mga

  mahihigpit na ugnayan ay mahalaga sa ating kasiyahan, kapakanan at

  mahabang buhay.

  Dahil napakahalaga ang mga relasyon, nais naming mas maunawaan ang

  mga ito sa Pilipinas. Anu-ano ang mga pagkakaiba ng mga ito? Ano ang

  nagpapahina sa mga ito? Ano ang nagpapalakas sa mga ito? Mapapahusay

  ba natin ang mga ito? Magiging mas kasiya-siya ba ang mga ito?

  Ang 2016 Index ng Pru Life UK sa Relasyon na para sa Pilipinas ay

  79/100. Nangangahulugan ito na sa Pilipinas, sa karaniwan, ang

  pangunahing relasyon ng mga tao ay tumutupad sa 79% ng mga nais

  nilang pangangailangan sa relasyon. Nagresulta din ito sa puwang sa

  relasyon sa Pilipinas ng 21%.

  Itinatampok ng ulat na ito ang natutunan ng Pru Life UK mula sa mga

  Pilipino tungkol sa mga relasyon nila sa 2016.

  Gustong malaman ito ng Pru Life

  UK. Kaya nagsimula kami ng pag-

  uusap. Katunayan nagsimula kami

  sa 5,000! Nakipag-usap kami sa mga

  tao sa Cambodia, China, Hong Kong,

  Indonesia, Malaysia, sa Pilipinas,

  Singapore, South Korea, Thailand at

  Vietnam. Nagtanong kami tungkol

  sa mga relasyon sa mga kapareha, anak, magulang, kabigan at kamag-anak.

  ANG 2016 ESTADO NG MGA RELASYON SA PILIPINAS

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  Ang Pilipinas ay nakaranggo bilang ika-2 mula sa 10 na mga bansa sa Asya na may iskor

  sa index na 79/100. Ang Vietnam ang ika-1, ang China

  ang ika-10.

 • P.5

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  ANG 2016 INDEX NG PRU LIFE UK SA RELASYON (PRI)

  BUOD

 • P.6

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  BUO

  D

  Inilunsad ng Pru Life UK ang kauna-unahang 2016 Pru Life UK Index

  Ukol sa Relasyon (PRI) para maunawaan ang estado ng mga personal

  na relasyon ng mga tao sa Pilipinas at sa buong Asya. Kasama dito ang

  mga relasyon sa mga kinakasama, anak, magulang, kaibigan at kamag-

  anak.

  Sinusukat ng PRI ang kalagayan ng kasalukuyang relasyon kumpara sa

  inaasam nila sa isang pagsasamahan. Ipinapakita din nito kung paano

  mapapagbuti pa ang mga relasyon sa Pilipinas. Ang iskor na 100 sa PRI ay

  nangangahulugang kumpletong (100%) natutugunan ng pangunahing

  relasyon ng isang tao ang mga pangangailangan at hinahangad niya sa

  isang relasyon.

  Sa Pilipinas, 500 na panayam ang isinagawa sa pamamagitan ng online

  sampling para masaklaw ang Metro Manila. Ang mga sumagot ay

  mga permanenteng residente ng Manila na may buwanang kita na

  PHP20,000, kinakatawan nito ang tinatayang pangunahing two thirds

  ng kinikita ng sambahayan sa Manila.

 • P.7

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  BUO

  D

  Sa pagsasaalang-alang ng kahalagahan ng isang relasyon sa

  kasiyahan, kabutihan at kalusugan buhay ng tao, inihahandog ng

  PRI ang pag-unawa at pananaw sa mga relasyon sa Pilipinas: paano

  ito patibayin, pahusayin at gawing mas kasiya-siya.

  84% ng mga nasa hustong gulang (25-55) na na-survey sa

  Pilipinas ay may relasyon sa kapareha, kasama na dito ang 56% na

  may asawa. 69% ay mga magulang. 64% ang may pinakamahusay

  nilang relasyon ang kanilang mga kapareha higit sa lahat ng iba

  nilang relasyon.

  Iniskor ng mga Pilipino ang relasyon nila sa mga kapareha nila sa

  74/100, nangangahulugan na ang aktuwal na relasyon ng mga

  tao sa mga kapareha nila ay naghahatid ng 74% ng inaatas nila

  mula sa nais nilang relasyon, nagresulta sa puwang ng relasyon sa

  kapareha ng 26%.

  Ang Pilipinas ay ika-2 mula sa 10 na mga bansa sa Asya sa 2016 Index ng Pru Life UK sa Relasyon.

  AngPilipinas ay nakakuha ng 79/100 sa 2016 Index ng Pru Life UK

  sa Relasyon, ay pangalawa mula sa sampung mga bansa na nai-

  survey,. Ang Vietnam ay nakakuha ng 83/100, ang pinakamataas

  sa PRI; Ang China ang pinakamababa sa PRI na may 54/100.

  Nangangahulugan ito na sa Pilipinas, sa pangkalahatan, ang

  pangunahing relasyon ng mga tao ay tumutupad sa 79% ng mga

  nais nilang pangangailangan sa relasyon. Nangangahulugan din

  itong may 21% na puwang sa relasyon sa Pilipinas. Ang average

  na iskor ng PRI sa lahat ng mga bansa sa Asya ay 68/100.

  Ang ranggo ng 10-bansa ay ang mga sumusunod:

  5th 10thMalaysia71/100

  China54/100

  4th 8thCambodia72/100

  South Korea58/100

  3rd 8thIndonesia73/100

  Hong Kong58/100

  Vietnam83/100

  Thailand71/100

  1st 5th

  2nd Pilipinas79/100

  Singapore68/100

  7th

 • P.8

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  BUO

  D

  Ang limang batayan para sa mas matiwasay at maligayang pagsasama sa mga magka-relasyon sa Pilipinas

  Sa pagsukat ng estado ng kasiyahan sa pagsasama ,

  ay ika-2 ang Pilipinas sa 10 bansa sa Asya

  Tamasahin ang magkasamang paggawa ng mga bagay

  Ipinapahiwatig ng mga Pilipino ang pagmamahal nila

  sa kanilang mga kapareha nang higit sa anumang

  ibang nasyonalidad sa Asya

  Respetuhin ang indibidwalidad

  Ngunit, pinakanakikipagtalo rin ang mga Pilipino sa

  mga kapareha nila sa rehiyon

  Maging tapat

  Ang pera at teknolohiya ang pinakamalaking dahilan

  nang pinagtatalunan ng mga magkakapareha

  Patawain at pangitiin ang isat isa

  Ang mga magulang sa Pilipinas ang may pinakamatibay

  na relasyon sa kanilang mga anak sa Asya

  Maging madaling pakisamahan

  1 1

  2 2

  33

  44

  55

  Ang mga pangunahing resulta ng 2016 Index ng Pru Life UK sa Relasyon

 • P.9

  AN

  G 2

  016

  IND

  EX N

  G P

  RU L

  IFE

  UK

  SA

  REL

  ASY

  ON

  PIL

  IPIN

  AS

  BUO

  D

  Gusto akong makasama? Narito kung paano ako mapapanatili!

  Para maging matibay at matagumpay ang mga relasyon ng mga

  Pilipino, ang ideal na kapareha ay dapat ding:

  Palaging ipinamamalas sa akin ng aking kapareha ang kanyang pagmamahal

  Ipinahihiwatig ng mga Pilipino ang pagmamahal nila sa isat isa

  ng higit sa sinuman sa Asya.

  Maging tapat sa akin 82% (pinakamataas sa rehiyon)

  Napapatawa at napapangiti ako 79% (pinakamataas sa rehiyon)

  Madaling makasundo 78%

  Ipagtatanggol ako 74%

  87% ang nagsasabi sa mga kapareha nila ng Mahal kita

  minsan bawat linggo; 68% ang gumagawa nito araw-araw.

  Ang mga Pilipino ang pinakamataas sa rehiyon na

  nagbabahagi ng mga matalik na sandali sa mga kapareha

  nila (87%); 89% ang nagsabi na nagbibigay sila ng halik sa

  kanilang kasama nang hindi bababa ng isang beses sa

  isang linggo.

  Mga Relasyon sa Mga Kapareha

  Makisama sa akin!

  Mahalaga sa mga Pilipino sa Asya na magkakapreha na

  nasisiyahan sila na gumagawa ng mga bagay-bagay nang

  magkasama.

  Hayaan mo akong maging ako!

  Pinakamataas sa Asya ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa

  mga kapareha nilang rumerespeto sa kanilang indibidwalidad.

  Palagay ng 84% na kailangan ang aspetong ito sa ideal na

  kapareha, kumpara sa rehiyonal na average na 65%.

  Sabi ng 84%,napakahalaga na maging masaya sa paggawa

  ng mga bagay-bagay nang kasama ang mga kapareha

Search related