39
1 Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor administrativ teritoriale membre al e Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare pe perioada 2014-2019 Linia Nr. staţii/sens Lungimea Traseu Capaci tate (nr. locuri) Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7) Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7) Plecări de la capete de traseu 4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima ............1............. …......22............. .....28500m......... Dus: E.P. Săsar – Gara Pţa. Revoluţiei – Bifurcare Baraj Întors: Bifurcare Baraj Stadion Gara E.P. Săsar Cap. 1 E.P. Săsar Cap. 2 Bifurcare Baraj 90 - ( - ) 20(60) 4(2) 30(60) 4(2) 20(60) 4(2) 30(60) 4(2) 30(60) 4(2) 35(60) 4(2) 5:00 4:40 22:45 23:25 ............3/11........ ............12......... .......13200m....... Dus: Urbis Cuprom - Cloşca - Stadion - V. Babeş – Unic Întors: Unic - str. Victoriei - Pţa. Revoluţiei - Cuprom - Urbis Cap. 1 Urbis Cap. 2 Unic 90 - ( - ) 30(60) 2(1) 30(60) 2(1) 30(60) 2(1) 30(60) 2(1) 30(60) 2(1) 30(60) 2(1) 5:10 5:30 22:10 22:30

Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

  • Upload
    others

  • View
    7

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

1

Anexa nr. 1 la Contractul de delegare

Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor administrativ teritoriale membre ale

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare pe perioada 2014-2019

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

............1.............

…......22.............

.....28500m.........

Dus: E.P. Săsar –

Gara – Pţa.

Revoluţiei –

Bifurcare Baraj

Întors: Bifurcare

Baraj – Stadion –

Gara – E.P. Săsar

Cap. 1 E.P. Săsar

Cap. 2 Bifurcare

Baraj

90 - ( - ) 20(60)

4(2)

30(60)

4(2)

20(60)

4(2)

30(60)

4(2)

30(60)

4(2)

35(60)

4(2)

5:00

4:40

22:45

23:25

............3/11........

............12.........

.......13200m.......

Dus: Urbis –

Cuprom - Cloşca -

Stadion - V. Babeş –

Unic

Întors: Unic - str.

Victoriei - Pţa.

Revoluţiei - Cuprom

- Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Unic

90 - ( - ) 30(60)

2(1)

30(60)

2(1)

30(60)

2(1)

30(60)

2(1)

30(60)

2(1)

30(60)

2(1)

5:10

5:30

22:10

22:30

Page 2: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

2

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

..............4...........

…........13...........

........15300m......

Dus: Disp. Gară –

Spital - Pţa.

Revoluţiei –

Kaufland 2 -

Grănicerilor

Întors: Grănicerilor

- Pţa. Libertăţii –

Spital – Gară - Disp.

Gară

Cap. 1 Disp. Gară

Cap. 2 Grănicerilor

90 - ( - ) 10(20)

7(3)

10(20)

7(3)

10(20)

7(3)

12(20)

7(3)

15(20)

4(3)

15(20)

4( 3)

5:00

5:00

22:30

22:50

.........5.............

........16...........

......20400m.......

Dus: Urbis – Stadion

– Unic –

Castel(Compresoare)

Întors: Castel(Compresoare)

– Unic - Pţa.

Revoluţiei - Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Castel

90 - ( - ) 60(60)

1( 1 )

60(120)

1( 1 )

60(180)

1( 1 )

80(120)

1( 1 )

120(120)

1( 1 )

120(180)

1( 1 )

4:45

5:05

22:20

22:45

........8........

.......10(22).........

....15200m

(32200m)……

Dus: Disp. Gară –

Gară - Ursus – Pţa.

Revoluţiei -

IMMUM - SIL Tăuţi

- Autobaza Tăuţi -

Şcoala Tăuţi -

Chioșc Tăuţi -

100 - ( - ) 12(20)

7( 5)

20(20)

7( 5)

12(20)

7( 5)

20(20 -30)

6( 4)

20(30)

5( 3)

20(30)

5( 3)

4:24

4:36

22:30

23:00

Page 3: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

3

Bifurcare Unguraş -

Pădure - Microraion

- Spria - Centru Baia

Sprie - Punte - Mina

Baia Sprie - Flotaţie

Baia Sprie

Întors: Flotaţie Baia

Sprie - Mina Baia

Sprie - Punte -

Centru Baia Sprie -

Spria - Microraion -

Pădure - Bifurcare

Unguraş - Chioşc

Tăuţi - Şcoala Tăuţi

- Autobaza Tăuţi -

SIL Tăuţi - IMMUM

– Stadion – Mag.

Maramureș – Gară -

Disp. Gară

Cap. 1 Disp. Gară

Cap. 2 Flotaţie Baia

Sprie

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

............9.............

...........13.........

........14700m......

Dus: Disp. Gară –

Gară – Center - Pţa.

Libertăţii – Col.

Topitorilor

Întors: Col.

Topitorilor – Stadion

90 - ( - ) 60( - )

1( - )

60(120)

1( 1 )

60(120)

1( 1 )

60(120)

1( 1 )

60(120)

1( 1 )

60( - )

1( - )

5:05

5:30

22:05

22:30

Page 4: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

4

– Pietrosul – Center

– Gara - Disp. Gară

Cap. 1: Disp. Gară

Cap. 2 Col.

Topitorilor

........18..........

........18...........

.......30400m.....

Dus: IMMUM -

Firiza

Întors: Firiza –

IMMUM(GARĂ)

Cap. 1

IMMUM(GARĂ)

Cap. 2 Firiza

90 - ( - ) 60(60)

1( 1 )

120(120)

1( 1 )

60(120)

1( 1 )

120(120)

1( 1 )

120(120)

1( 1 )

120( - )

1( - )

5:00

5:50

22:35

23:00

....18/..........

.....21...........

.....36900m.........

Dus: IMMUM –

Firiza - Blidari

Întors: Blidari –

Firiza - IMMUM

Cap. 1 IMMUM

Cap. 2 Blidari

90 - ( - ) 120( - )

1( - )

-( - )

1( - )

180( - )

1( - )

360( - )

1( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

4:20

4:45

14:40

15:10

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

.......34 .........

...... 12...........

.......11800m.....

Dus: Disp. Gară –

Gară – Center – SRI

- Grănicerilor -

Arieșului

Întors: Arieșului -

Grănicerilor - Disp.

Gară

Cap. 1 Disp. Gară

90 - ( - ) 30( - )

1( - )

60(-)

1( - )

60( - )

1( - )

60( - )

1( - )

60( - )

1( - )

60( - )

1( - )

5:00

5:20

22:10

22:30

Page 5: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

5

Cap. 2 Arieșului

.........40 ........

.........21........

.........23800m....

Dus: Urbis –

Grănicerilor – Ursus

– Gară – Meda –

Unic - Metro

Întors: Metro –

Unic - Gară – Ursus

– Grănicerilor -

Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Metro

90 - ( - ) 120(60)

1( 1 )

120(120)

1( 1 )

60(120)

1( 1 )

120(90)

1( 1 )

120(120)

1( 1 )

90(90)

1( 1 )

5:00

5:30

22:45

23:15

.........31.......

........11........

........13500m....

Dus: Valea Roșie -

Pţa. Libertăţii -

Universitate - Spital

Jud. - Meda - Gara

Întors: Gara –Spital

Jud. - Universitate -

Pţa. Revoluţiei - Pţa.

Izvoare – Valea

Roșie

Cap. 1 Valea Roșie

Cap. 2 Gara

16 - ( - ) 60 (-)

1( - )

120 (-)

1( - )

60 (-)

1( - )

- ( - ) - ( - ) - ( - ) 5:20

5:45

15:45

16:15

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

....... 51 ..........

........16..........

........15900m.....

Dus: Urbis - Pţa.

Revoluţiei – Gară -

Real

150 - ( - ) 10(15)

7( 4)

10(15)

7( 4)

10(15)

7( 4)

10-15(20)

7-5( 4)

15(20)

5( 4)

15(20)

5( 4)

4:40

5:10

22:30

23:00

Page 6: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

6

Întors: Real – Gară

- Pţa. Revoluţiei -

Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Real

.........17/ ........

.........13........

.........8400m....

Dus: Gară –

Republicii – V.

Alecsandri - Urbis

Întors: -

Cap. 1 Gară

Cap. 2 Urbis

90 - ( - ) 60( - )

1( - )

( - )

( - )

- ( - )

- ( - ) - ( - ) - ( - ) 5:30

6:00

5:30

6:00

......30 ...........

......16............

......18300m.......

Dus: Disp. Gară –

Republicii –

Grănicerilor –

Ceramar - Urbis

Întors: Urbis -

Ceramar –Grăniceri

- Disp. Gară

Cap. 1 Disp. Gară

Cap. 2 Urbis

150 - ( - ) 90( - )

1( - )

-( - )

360( - )

1( - )

- ( - ) - ( - ) 180( - )

1( - )

5:30

6:00

21:30

22:10

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

.......36 ..........

.......10...........

.......17000m......

Dus: Urbis –Stadion

–Unirii - Italsofa

Întors: Italsofa –

Unirii - Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Italsofa

150 - ( - ) 180(60)

1( 1 )

- ( - ) 360(360)

1( 1 )

- ( - ) - ( - ) 180( - )

1( - )

5:20

6:15

21:20

22:15

Page 7: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

7

........37.........

........11..........

........16500m.....

Dus: E.P. Săsar –

Albina – Meda –

Sala Sporturilor –

Păşunii - Italsofa

Întors: Italsofa –

Păşunii – Gara - E.P.

Săsar

Cap. 1 E.P. Săsar

Cap. 2 Italsofa

150 - ( - ) 180(60)

1( 1 )

- ( - ) 360(360)

1( 1 )

- ( - ) - ( - ) 180( - )

1( - )

5:20

6:15

21:20

22:15

.........38........

.........14.........

.........21000m....

Dus: Urbis – Stadion

- Meda – Sala

Sporturilor – Păşunii

- Italsofa

Întors: Italsofa -

Păşunii –Gara -

Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Italsofa

100 - ( - ) 180(60)

1( 1 )

- ( - ) - ( - ) 180(60)

1( 1 )

- ( - ) - ( - ) 7:45

8:15

16:45

17:15

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

...........41…..

……9…….

….14800m…..

Dus: Disp. Gară-

Center Nemeș -

Republicii - Meda -

Infinity

Întors: Infinity -

Meda - Republicii -

Center Nemeș -

Disp. Gară

Cap. 1 Disp. Gară

100 - ( - ) 180( - )

1( - )

- ( - )

240( - )

1( - )

- ( - ) - ( - ) - ( - ) 6:25

-

-

15:20

Page 8: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

8

Cap. 2 Infinity

......42 ...........

......9............

......17100m.......

Dus: Urbis –

Phoenix - Pța.

Izvoare - Pietrosul -

Meda - Infinity

Întors: Infinity -

Meda - Pietrosul -

Pța. Izvoare -

Phoenix - Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Infinity

150 - ( - ) 180( - )

1( - )

- ( - )

240( - )

1( - )

- ( - ) - ( - ) - ( - ) 6:25

-

-

15:20

.......43 ..........

.......5...........

.......18500m.......

Dus: Urbis –

Feriga(Republicii)–

Dalia - Meda -

Infinity

Întors: Infinity -

Meda – Gară -

Feriga - Urbis

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Infinity

150 - ( - ) 180( - )

1( - )

- ( - )

240( - )

1( - )

- ( - ) - ( - ) - ( - ) 6:30

-

-

15:20

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-8 8-12 12-16 16-19 19-21 21-24 prima ultima

........44.........

........11..........

........15800m.....

Dus: Urbis –

Minerilor - Stadion –

Unic - Infinity

Întors: Infinity -

Unic - Stadion -

IMMUM - Urbis

100 - ( - ) 180( - )

1( - )

- ( - )

240( - )

1( - )

- ( - ) - ( - ) - ( - ) 6:25

-

-

15:20

Page 9: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

9

Cap. 1 Urbis

Cap. 2 Infinity

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......22............

.......7.............

......40km....

Dus: Piața Izvoare

Baia Mare -

Dumbrăviţa 1 -

Dumbrăviţa 2 -

Dumbrăviţa 3 – Rus

- Intrare Şindreşti -

Centru Şindreşti -

Centru Unguraş

Întors: Unguraş -

Centru Rus -

Dumbrăviţa 3 -

Dumbrăvița 2 -

Dumbrăvița 1 - Piaţa

Izvoare Baia Mare

Cap. I Piaţa Izvoare

Baia Mare

Cap. II Centru

Unguraş

100 4:10

( 4:50 )

4:40

( 5:10 )

1 ( 1 )

5:10

( - )

5:40

( - )

1 ( - )

10:00

(7:50)

10:30

(8:20)

1 ( 1 )

12:15

(13:30)

12:45

(14:00)

1 ( 1 )

16:30

18:00

(17:30)

17:00

18:30

(18:00)

1 ( 1 )

20:30

(20:00)

21:00

(20:30)

1 ( 1 )

22:30

( - )

23:00

( - )

1 ( - )

4:10

4:40

22:30

23:00

.......22.........

.......9.............

.......43,2km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Mag.

Maramureşul - Piața

Izvoare Baia Mare -

Dumbrăviţa 1 -

100 - ( - )

- ( - )

6:30( - )

1 ( - )

- ( - )

14:20( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

14:20

Page 10: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

10

Dumbrăviţa 2 -

Dumbrăviţa 3 – Rus

- Intrare Şindreşti -

Centru Şindreşti -

Centru Unguraş

Întors: Unguraş -

Centru Rus -

Dumbrăviţa 3 -

Dumbrăvița 2 -

Dumbrăvița 1 - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Mag. Maramureşul -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Centru

Unguraş

- ( - )

- ( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

15:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

7:00

15:00

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......26...........

.......6.............

.......35,8km....

Dus: Piața Izvoare

Baia Mare - Centru

Cărbunari - Pod

Cărbunari - Intrare

Chechiş - Centru

Chechiş - Ieşire

Chechiş

Întors: Ieşire

Chechiş - Centru

100 4:10

( 4:50 )

4:50

5:10

( - )

5:50

10:00

(6:40)

10:40

12:15

(12:30)

12:45

16:30

18:00

(16:30)

17:00

20:00

(19:00)

20:30

22:30

( - )

23:00

4:10

4:40

22:30

23:00

Page 11: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

11

Chechiş - Intrare

Chechiş - Piaţa

Izvoare Baia Mare

Cap. I Piaţa Izvoare

Baia Mare

Cap. II Ieşire

Chechiş

( 5:10 )

1 ( 1 )

( - )

1 ( - )

(7:10)

1 ( 1 )

(13:00)

1 ( 1 )

18:40

(17:00)

1 ( 1 )

(19:30)

1 ( 1 )

( - )

1 ( - )

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......26............

.......8.............

.......39km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Mag.

Maramureşul - Piața

Izvoare Baia Mare -

Centru Cărbunari -

Pod Cărbunari -

Intrare Chechiş -

Centru Chechiş -

Ieşire Chechiş

Întors: Ieşire

Chechiş - Centru

Chechiş - Intrare

Chechiş - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Mag. Maramureşul -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Ieşire

Chechiş

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

15:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

14:20

15:00

Page 12: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

12

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

........23............

........8.............

........37,2km....

Dus: Piaţa Izvoare

Baia Mare - Moara

Veche Săcălăşeni -

Primăria Săcălăşeni -

Săcălăşeni DC77 -

Biserica Ortodoxă

Culcea - Coruia 1 -

Coruia 2 - Coruia 3

Întors: Coruia 3 -

Coruia 2 - Coruia 1 -

Biserica Ortodoxă

Culcea - Săcălăşeni

DC77 - Primăria

Săcălăşeni - Moara

Veche Săcălăşeni -

Piaţa Izvoare Baia

Mare

Cap. I Piaţa Izvoare

Baia Mare

Cap. II Coruia 3

100 4:10

( - )

4:40

( - )

1 ( - )

5:10

(5:00)

5:40

(5:20)

1 ( 1 )

7:50

(7:50)

8:20

(8:20)

1 ( 1 )

12:15

(12:30)

12:45

(13:00)

1 ( 1 )

16:30

17:30

(16:30)

17:00

18:00

(17:00)

1 ( 1 )

20:00

(20:00)

20:30

(20:30)

1 ( 1 )

22:30

( - )

23:00

( - )

1 ( - )

4:10

4:40

22:30

23:00

Page 13: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

13

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......23............

.......10.............

.......40,4km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Mag.

Maramureşul - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Moara Veche

Săcălăşeni - Primăria

Săcălăşeni -

Săcălăşeni DC77 -

Biserica Ortodoxă

Culcea - Coruia 1 -

Coruia 2 - Coruia 3

Întors: Coruia 3 -

Coruia 2 - Coruia 1 -

Biserica Ortodoxă

Culcea - Săcălăşeni

DC77 - Primăria

Săcălăşeni - Moara

Veche Săcălăşeni -

Piaţa Izvoare Baia

Mare - Mag.

Maramureşul -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Coruia 3

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

15:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

14:20

15:00

Page 14: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

14

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......16............

.......2.............

.......14,8km....

Dus: Piaţa Izvoare

Baia Mare - Groşi

Întors: Groşi - Piaţa

Izvoare Baia Mare

Cap. I Piaţa Izvoare

Baia Mare

Cap. II Groşi

100 - ( - )

- ( - )

5:00

(5:25)

5:15

(5:40)

1 ( 1 )

7:45

9:45

(8:45)

8:00

10:00

(9:00)

1 ( 1 )

11:50

( - )

12:10

( - )

1 ( - )

13:10 ; 16:00

17:15

(13:30)

(17:00)

13:25 ; 16:15

17:30

(13:45)

(17:15)

1 ( 1 )

20:15

( - )

20:30

( - )

1 ( - )

22:30

(21:00)

22:45

(21:15)

1 ( 1 )

5:00

5:15

22:30

22:45

........16...........

........4.............

........18km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Mag.

Maramureşul - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Groşi

Întors: Groşi - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Mag. Maramureşul -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Groşi

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

7:00( - )

7:15( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

14:45( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:45

7:00

14:20

14:35

Page 15: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

15

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......17............

.......4.............

.......21,2km....

Dus: Piaţa Izvoare

Baia Mare - Teren

de fotbal Satu Nou

de Jos - Centru Satu

Nou de Jos - Centru

Ocoliş

Întors: Centru

Ocoliş - Centru Satu

Nou de Jos - Teren

de fotbal Satu Nou

de Jos - Piaţa

Izvoare Baia Mare

Cap. I Piaţa Izvoare

Baia Mare

Cap. II Centru

Ocoliş

100 4:50

(4:40)

5:10

(5:00)

1 ( 1 )

- ( - )

10:30

( 9:30)

10:50

(9:55)

- ( 1 )

12:25

( - )

12:45

( - )

1 ( - )

16:30

(14.30)

16:50

(14:55)

1 ( 1 )

20:15

(19:40)

20:35

(20:05)

1 ( 1 )

22:30

( - )

22:50

( - )

1 ( - )

4:50

5:10

22:30

22:50

Page 16: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

16

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

........17...........

........4.............

........24,4km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Mag.

Maramureşul - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Teren de fotbal Satu

Nou de Jos - Centru

Satu Nou de Jos -

Centru Ocoliş

Întors: Centru

Ocoliş - Centru Satu

Nou de Jos - Teren

de fotbal Satu Nou

de Jos - Piaţa

Izvoare Baia Mare

- Mag. Maramureşul

- Autogară Baia

Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Centru

Ocoliş

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:40( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

14:50( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

14:20

14:50

Page 17: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

17

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......12............

.......8.............

.......20,2km....

Dus: Autogara Baia

Mare - Clubul

văcarilor - Intrare

Recea - Şcoala

Recea - Pod Lăpuşel

- Căminul Cultural -

Unirii Lăpușel -

Minimagazin

alimentar

Întors: Minimagazin

alimentar - Unirii

Lăpușel - Căminul

Cultural - Pod

Lăpuşel - Şcoala

Recea - Intrare

Recea - Clubul

văcarilor - Autogara

Baia Mare

Cap. I Autogara Baia

Mare

Cap. II Minimagazin

alimentar

100 4:50

(4:55)

5:05

(5:10)

1 ( 1 )

5:45

( - )

6:05

( - )

1 ( - )

7:40

10:10

( 6:50)

(9:40)

8:10

10:30

( 7:10)

(10:00)

1 ( 1 )

12:40

( - )

13:00

( - )

1 ( - )

15:30

16:30

18:15

(14:20)

(18:15)

15:50

16:50

18:35

(14:40)

(18:35)

1 ( 1 )

20:45

( - )

21:05

( - )

1 ( - )

22:30

(22:15)

22:45

(22:30)

1 ( 1 )

4:50

5:05

22:30

22:45

Page 18: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

18

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......12............

.......10.............

.......29,8km....

Dus: URBIS - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Autogara Baia Mare

- Clubul văcarilor -

Intrare Recea -

Şcoala Recea - Pod

Lăpuşel - Căminul

Cultural - Unirii

Lăpușel -

Minimagazin

alimentar

Întors: Minimagazin

alimentar - Unirii

Lăpușel - Căminul

Cultural - Pod

Lăpuşel - Şcoala

Recea - Intrare

Recea - Clubul

văcarilor - Autogara

Baia Mare - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

URBIS

Cap. I URBIS

Cap. II Minimagazin

alimentar

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:40( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

14:50( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

14:20

14:50

Page 19: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

19

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......24............

.......4.............

.......12,6km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Avicola - 1

Decembrie - Fabrica

Făgetul Mocira

Întors: Fabrica

Făgetul Mocira - 1

Decembrie -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogara Baia

Mare

Cap. II Fabrica

Făgetul Mocira

100 4:45

(4:45)

5:00

(5:00)

1 ( 1 )

5:45

6:00

1 ( - )

9:45

(6:45)

10:00

(7:00)

1 ( 1 )

12:45

(10:45 )

13:00

(11:00 )

1 ( 1 )

16:30

17:45

(15:00)

16:45

18:00

(15:15)

1 ( 1 )

20:45

( 20:30 )

21:00

(20:45)

1 ( 1 )

22:30

( - )

22:45

( - )

1 ( - )

4:45

5:00

22:30

22:45

.......24............

.......6.............

.......14,2km....

Dus: URBIS - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Autogară Baia Mare

- Avicola - 1

Decembrie - Fabrica

Făgetul Mocira

Întors: Fabrica

Făgetul Mocira - 1

Decembrie -

Autogară Baia Mare

- Piaţa Izvoare Baia

Mare - URBIS

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:45( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

14:50( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:45

7:00

14:20

14:50

Page 20: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

20

Cap. I URBIS

Cap. II Fabrica

Făgetul Mocira

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......28............

.......6.............

.......14,8km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Vamă -

Biserica Nouă -

Eroilor 1 - Văii - str.

Morii Săsar

Întors: str. Morii

Săsar - Eroilor 1 -

Eroilor 2 - Şcoală -

Vamă - Autogară

Baia Mare

Cap. I Autogara Baia

Mare

Cap. II str. Morii

Săsar

100 4:45

(4:45)

5:00

(5:00)

1 ( 1 )

5:40

( - )

6:00

( - )

1 ( - )

8:40

(6:40)

(8:40)

9:00

(7:00)

(9:00)

1 ( 1 )

10:40

12:40

(12:40)

11:00

13:00

(13:00)

1 ( 1 )

15:30

16:30

17:30

(14:20)

15:50

16:50

17:50

(14:40)

1( 1 )

20:40

( 20:40 )

21:00

(21:00)

1 ( 1 )

22:30

( - )

22:50

( - )

1 ( - )

4:45

5:00

22:30

22:50

.......28............

.......8.............

.......24,4km....

Dus: URBIS - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Autogară Baia Mare

- Vamă - Biserica

Nouă - Eroilor 1 -

Văii - str. Morii

Săsar

100 - ( - )

- ( - )

6:40( - )

- ( - )

14:20( - )

- ( - )

- ( - )

6:40

14:20

Page 21: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

21

Întors: str. Morii

Săsar - Eroilor 1 -

Eroilor 2 - Şcoală -

Vamă - Autogară

Baia Mare - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

URBIS

Cap. I URBIS

Cap. II str. Morii

Săsar

- ( - )

- ( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

14:50( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

7:00

14:50

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......27............

.......3.............

.......27,4km....

Dus: Autogară Baia Mare

- Horinciei -

Magazin alimentar

Bozânta Mică

Întors: Magazin

alimentar Bozânta

Mică - Horinciei -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogara Baia

Mare

Cap. II Magazin

alimentar Bozânta

Mică

35 4:25

(4:25)

4:50

(4:50)

1 ( 1 )

-

( - )

- ( - )

-

( 7:15 )

-

( 7:45 )

- ( 1 )

11:45

( - )

12:15

( - )

1 ( - )

16:15

(15:00)

16:50

(15:30)

1 ( 1 )

20:15

( 20:15 )

20:45

(20:45)

1 ( 1 )

22:30

( - )

22:55

( - )

1 ( - )

4:25

4:50

22:30

22:55

Page 22: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

22

.......27............

.......3.............

.......37km....

Dus: URBIS - Piaţa

Izvoare Baia Mare -

Autogară Baia Mare

- Horinciei -

Magazin alimentar

Bozânta Mică

Întors: Magazin

alimentar Bozânta

Mică - Horinciei -

Autogară Baia Mare

- Piaţa Izvoare Baia

Mare - URBIS

Cap. I URBIS

Cap. II Magazin

alimentar Bozânta

Mică

35 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

15:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

14:20

15:00

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......7............

.......12.............

.......28,3km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Unic -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Mălinului -

Ion Şiugariu - Centru

- Uzină - Strâmtori -

Canton - (Ulmoasa)

Întors: (Ulmoasa) -

100 4:30

(4:50)

5:30

( - )

6:40

8:30

(6:30)

10:30

12:30

(10:00)

(12:30)

13:20

15:30

16:30

18:30

(14:30)

(17:15)

20:30

22:30

(22:30)

4:30

22:30

Page 23: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

23

Canton - Strâmtori -

Uzină - Centru - Ion

Şiugariu - Mălinului

- Pod Băiţa -

Măgherăuş -

Aeroport - Unic -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II (Ulmoasa)

Canton

4:50

(5:10)

1 ( 1 )

6:00

( - )

1 ( 1 )

7:10

9:00

(7:00)

1 ( 1 )

11:00

13:00

(10:30)

(13:00)

1 ( 1 )

13:50

16:00

17:00

19:00

(15:00)

(17:45)

1 ( 1 )

21:00

1 ( 1 )

23:00

(23:00)

1 ( 1 )

4:50 23:00

.......7............

.......13.............

.......28,3km....

Dus: URBIS -

Stadion - Unic -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Mălinului -

Ion Şiugariu - Centru

- Uzină - Strâmtori -

Canton Băiţa -

(Ulmoasa)

Întors: (Ulmoasa) -

Canton Băiţa -

Strâmtori - Uzină -

Centru - Ion Şiugariu

- Mălinului - Pod

Băiţa - Măgherăuş -

Aeroport - Unic -

Stadion - URBIS

Cap. I URBIS

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30( - )

6:50( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20( - )

15:00( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

6:50

14:20

15:00

Page 24: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

24

Cap. II (Ulmoasa)

Canton Băiţa

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......6............

.......14.............

.......29,4km....

Dus: Autogară Baia

Mare - UNIC -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Primărie -

Bisericii - Morii -

Tăuţii de Jos - Buşag

- Şcoală - Biserică -

Păşunii - Troiţă

Merişor (MB)

Întors: (MB) Troiţă

Merişor - Păşunii -

Biserică - Şcoală -

Tăuţii de Jos - Morii

- Bisericii - Primărie

- Pod Băiţa -

Măgherăuş -

Aeroport - UNIC -

Autogară Baia Mare

100 4:30MB

(4:30MB)

4:50MB

(4:50M

B)

1 ( 1 )

5:20

( - )

5:50

( - )

1 ( - )

7:50

9:30

(6:20MB)

(7:50)

8:20

10:00

(6:50MB)

(8:20)

1 ( 1 )

11:10

12:30

(10:40)

11:40

13:00

(11:10)

1 ( 1 )

16:30

17:15

18:45

(13:10)

(14:30MB)

(17:30MB)

17:00

17:45

19:15

(13:40)

(15:00MB)

(18:00MB)

1 ( 1 )

20:20MB

(19:10)

21:10MB

(19:40)

1 ( 1 )

22:30MB

(22:30)

23:00MB

(23:00)

1 ( 1 )

4:30

4:50

22:30

23:00

Page 25: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

25

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Troiţă

Merişor

(MB - cursă cuplată

Merișor - Bozânta

Mare)

.......6............

.......15.............

.......35km....

Dus: URBIS -

Stadion - UNIC -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Primărie -

Bisericii - Morii -

Tăuţii de Jos - Buşag

- Şcoală - Biserică -

Păşunii - Troiţă

Merişor

Întors: Troiţă

Merişor - Păşunii -

Biserică - Şcoală -

Tăuţii de Jos - Morii

- Bisericii - Primărie

- Pod Băiţa -

Măgherăuş -

Aeroport - UNIC -

Stadion - URBIS

Cap. I URBIS

Cap. II Troiţă

Merişor

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:20

15:00

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

7:00

14:20

15:00

Page 26: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

26

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......29............

.......9.............

.......29,4km....

Dus: Autogară Baia

Mare - Unic -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Primărie -

Bisericii - Dumbravă

Bozânta Mare -

Biserică Bozânta

Mare (MB)

Întors: (MB)

Biserică Bozânta

Mare - Dumbravă

Bozânta Mare -

Bisericii - Primărie -

Pod Băiţa -

Măgherăuş -

Aeroport - UNIC -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II Biserică

Bozânta Mare

(MB - cursă cuplată

Merișor - Bozânta

Mare)

100 4:30MB

(4:30M

B)

5:05MB

(5:05MB)

1 ( 1 )

-

( - )

( - )

- ( - )

-

(6:20MB)

-

(7:05MB)

- ( 1 )

12:40

( - )

13:10

( - )

1 ( - )

17:10

(14:30MB)

(17:30MB)

17:40

(15:10MB)

(18:15MB)

1 ( 1 )

20:20MB

20:50MB

1 ( - )

22:30MB

22:50MB

1 ( - )

4:30

5:05

22:30

22:50

Page 27: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

27

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......29............

.......10.............

.......35km....

Dus: URBIS -

Stadion - Unic -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Primărie -

Bisericii - Dumbravă

Bozânta Mare -

Biserică Bozânta

Mare

Întors: Biserică

Bozânta Mare -

Dumbravă Bozânta

Mare - Bisericii -

Primărie - Pod Băiţa

- Măgherăuş -

Aeroport - UNIC -

Stadion - URBIS

Cap. I URBIS

Cap. II Biserică

Bozânta Mare

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:25

6:55

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

14:30

15:10

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

6:25

6:55

14:30

15:10

Page 28: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

28

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......13............

.......13.............

.......35,4km....

Dus: Autogară -

Unic - Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Primărie -

Bisericii - Grădiniţă

- Coloană - Păşunii -

Pirită - Centru - 9

Mai Nistru

Întors: 9 Mai Nistru

- Centru - Pirită -

Păşunii - Coloană -

Grădiniţă - Bisericii

- Primărie - Pod

Băiţa - Măgherăuş -

Aeroport - Unic -

Autogară Baia Mare

Cap. I Autogară Baia

Mare

Cap. II 9 Mai Nistru

100 4:30

(4:30)

4:50

(4:50)

1 ( 1 )

5:20

( - )

5:40

( - )

1 ( - )

8:00

(6:30)

8:45

(7:00)

1 ( 1 )

12:05

(12:00)

12:35

(12:30)

1 ( 1 )

16:30

18:20

(15:00)

17.00

18:50

(15:30)

1 ( 1 )

20:00

20:30

1 ( - )

22:30

(22:20)

23:00

(23:00)

1 ( 1 )

4:35

4:50

22:30

23:00

.......13............

.......14.............

.......41km....

Dus: URBIS -

Stadion - Unic -

Aeroport -

Măgherăuş - Pod

Băiţa - Primărie -

Bisericii - Grădiniţă

- Coloană - Păşunii -

100 - ( - )

- ( - )

6:30( - )

- ( - )

14:30( - )

- ( - )

- ( - )

6:30

14:30

Page 29: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

29

Pirită - Centru - 9

Mai Nistru

Întors: 9 Mai Nistru

- Centru - Pirită -

Păşunii - Coloană -

Grădiniţă - Bisericii

- Primărie - Pod

Băiţa - Măgherăuş -

Aeroport - Unic -

Stadion - URBIS

Cap. I URBIS

Cap. II 9 Mai Nistru

- ( - )

- ( - )

7:00( - )

1 ( - )

- ( - )

15:15( - )

1 ( - )

- ( - )

- ( - )

7:00

15:15

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......21............

.......9.............

.......18,2km....

Dus: Biserica

Ortodoxă Chiuzbaia

- Chiuzbaia 2 -

Chiuzbaia 1 -

Vâltoare - Flotaţie

Baia Sprie

Întors: Flotaţie Baia

Sprie - Vâltoare -

Chiuzbaia 1

- Chiuzbaia 2

- Biserica Ortodoxă

Chiuzbaia

100 - ( - )

- ( - )

- ( - )

( - )

6:00

6:45

( - )

6:20

7:30

( - )

11:45

12:30

( - )

12:10

14:35

( - )

15:00

( - )

15:35

( - )

20:15

( - )

20:45

( - )

- ( - )

- ( - )

6:00

6:20

20:15

20:45

Page 30: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

30

Cap. I Biserica

Ortodoxă Chiuzbaia

Cap. II Flotaţie Baia

Sprie

- ( - )

- ( - )

1 ( - )

1 ( - )

1 ( - )

1 ( - )

- ( - )

Linia

Nr. staţii/sens

Lungimea

Traseu Capaci

tate

(nr.

locuri)

Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6, 7)

Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6, 7)

Plecări de la

capete de

traseu

4-5 5-6 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima

.......14............

.......5.............

.......10,8km....

Dus: IMMUM - SIL

- UUMR -

Penitenciar -

Biserica Satu Nou de

Sus

Întors: Biserica Satu

Nou de Sus -

Penitenciar -UUMR-

SIL - IMMUM

Cap. I IMMUM

Cap. II Biserica Satu

Nou de Sus

100 4:50

( - )

5:00

( - )

1 ( - )

5:15

5:55

( 5:30 )

5:30

6:10

( 5:45 )

1 ( 1 )

6:45

7:45

( 8:00 )

7:00

8:00

( 8:15 )

1 ( 1 )

10:15

12:45

( 10:30 )

10:30

13:00

(10:45 )

1 ( 1 )

14:35

16:30

18:30

( 13:00 )

14:50

16:45

18:45

( 13:15 )

1 ( 1 )

- ( - )

- ( - )

- ( - )

21:00

22:30

( 21:45)

21:15

22:45

(22:00 )

1 ( 1 )

4:50

5:00

22:30

22:45

Page 31: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

31

(Extras din programul de transport) - Orar linii periurbane LINIA 22

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore plecare

Unguraș

Ore

sosire

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore

plecare

Unguraș

4,10 4,40 4,50 5,10

5,10 5,40 7,50 8,20

6,30 7,00 7,40 13,30 14,00

10,00 10,30 17,30 18,00

12,15 12,45 13,25 20,00 20,30

14,20 14,30 15,00

16,30 17,00

18,00 18,30

20,30 21,00

22,30 23,00

LINIA 26

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore plecare

Chechiș

Ore

sosire

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore

plecare

Chechiș

4,10 4,50 4,50 5,10

5,10 5,50 6,40 7,10

6,30 7,00 7,40 12,30 13,00

10,00 10,40 16,30 17,00

12,15 12,45 13,25 19,00 19,30

14,20 14,30 15,00

16,30 17,00

18,00 18,40

20,30 21,00

22,30 23,00

Page 32: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

32

LINIA 23

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore plecare

Coruia

Ore

sosire

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore

plecare

Coruia

4,10 4,40 5,00 5,20

5,10 5,40 7,50 8,20

6,30 7,00 7,40 12,30 13,00

7,40 7,50 8,20 16,30 17,00

12,15 12,45 13,25 20,00 20,30

14,20 14,30 15,00

16,30 17,00

17,30 18,00

20,00 20,30

22,30 23,00

LINIA 16

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore plecare

Groși

Ore

sosire

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore

plecare

Groși

5,00 5,15 5,25 5,40

7,00 7,15 7,25 8,45 9,00

7,35 7,45 8,00 13,30 13,45

9,45 10,00 17,00 17,15

11,50 12,00 21,00 21,15

13,10 13,25 13,35

14,20 14,30 14,45

16,00 16,15

17,15 17,30

20,15 20,30

22,30 22,45

Page 33: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

33

LINIA 17

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore plecare

Ocoliș

Ore

sosire

Gară

Ore

plecare

Pța. Izv.

Ore

plecare

Ocoliș

4,50 5,10 4,40 5,00

6,40 7,00 7,35 9,30 9,55

10,30 10,50 14,30 14,55

12,25 12,45 13,20 19,40 20,05

14,20 14,30 14,50

16,30 16,50

20,15 20,35

22,30 22,50

LINIA 12

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Lăpușel

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Lăpușel

4,50 5,05 4,55 5,10

5,45 6,05 6,50 7,10

6,40 7,00 7,40 9,40 10,00

7,40 8,10 14,20 14,40

10,10 10,30 18,15 18,35

12,40 13,00 13,40 22,15 22,30

14,20 14,30 14,50

15,30 15,50

16,30 16,50

18,15 18,35

20,45 21,05

22,30 22,45

Page 34: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

34

LINIA 24

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Mocira

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Mocira

4,45 5,00 4,45 5,00

5,45 6,00 6,45 7,00

6,45 7,00 7,35 10,45 11,00

9,45 10,00 15,00 15,15

12,45 13,00 13,35 20,30 20,45

14,20 14,30 14,50

16,30 16,45

17,45 18,00

20,45 21,00

22,30 22,45

LINIA 28

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Săsar

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Săsar

4,45 5,00 4,45 5,00

5,40 6,00 6,40 7,00

6,40 7,00 7,40 8,40 9,00

8,30 8,40 9,00 12,40 13,00

10,40 11,00 14,20 14,40

12,40 13,00 13,40 20,40 21,00

14,20 14,30 14,50

15,30 15,50

16,30 16,50

17,30 17,50

20,40 21,00

22,30 22,50

Page 35: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

35

LINIA 27

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Bozânta Mică

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Bozânta

Mică

4,25 4,50 4,25 4,50

6,30 7,00 7,45 7,15 7,45

11,45 12,15 13,00 15,00 15,30

14,20 14,30 15,00 20,15 20,45

16,15 16,50

20,15 20,45

22,30 22,55

LINIA 7

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Băița

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Băița

4,30 4,50 4,50 5,10

5,30 6,00 6,30 7,00

6,30 6,50 7,30 10,00 10,30

6,40 7,10 12,30 13,00

8,30 9,00 14,30 15,00

10,30 11,00 17,15 17,45

12,30 13,00 22,30 23,00

13,20 13,50 14,20

14,20 Unic-14,30 15,00

15,30 16,00

16,30 17,00

18,30 17,50

20,30 21,00

22,30 23,00

Page 36: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

36

LINIA 6

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Merișor

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Merișor

4,30MB 4,50 4,30MB 4,50

5,20 5,50 6,20MB 6,50

6,30 7,00 7,40 7,50 8,20

7,40 Unic-7,50 8,20 10,40 11,10

9,30 10,00 14,30MB 15,00

11,10 11,40 17,30MB 18,00

12,30 13,00 13,40 19,10 19,40

14,20 Unic-14,30 15,00 22,30 23,00

16,30 17,00

17,15 17,45

18,45 19,15

20,20MB 21,10

22,30MB 23,00 MB - cursă cuplată Merișor - Bozânta Mare

LINIA 29

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Bozânta Mare

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Bozânta

Mare

4,30MB 5,05 4,30MB 5,05

6,25 6,55 7,35 6,20MB 7,05

12,40 13,10 13,50 14,30MB 15,10

14,30 Unic-14,40 15,10 17,30MB 18,15

17,10 17,40

20,20MB 20,50

22,30MB 22,50

Page 37: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

37

LINIA 13

Zile lucrătoare Zile nelucrătoare

Ore

plecare

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore plecare

Nistru

Ore

sosire

Urbis

Ore

plecare

Autogară

Ore

plecare

Nistru

4,30 4,50 4,30 4,50

5,20 5,40 6,30 7,00

6,30 7,00 7,40 12,00 12,30

8,00 Unic-8,10 8,45 15,00 15,30

12,05 12,35 13,25 22,30 23,00

14,30 Unic-14,40 15,15

16,30 17,00

18,20 18,50

20,00 20,30

22,30 23,00

Page 38: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

38

Traseele (liniile) şi descrierea lor:

Linia 1: E.P. Săsar – Gară – Pța. Revoluţiei – Bifurcare Baraj (Baia Mare)

Linia 3/11: Urbis – Cuprom - Cloşca - Stadion - V. Babeş – Unic (Baia Mare)

Linia 4: Disp. Gară – Spital - Pţa. Revoluţiei – Kaufland 2 – Grănicerilor - Pţa. Libertăţii –

Spital – Gară - Disp. Gară (Baia Mare)

Linia 5: Urbis – Stadion – Unic – Castel(Compresoare) – Unic - Pţa. Revoluţiei – Urbis (Baia

Mare)

Linia 8: Disp. Gară – Gară - Ursus – Pţa. Revoluţiei - IMMUM - SIL Tăuţi - Autobaza Tăuţi -

Şcoala Tăuţi - Chioșc Tăuţi - Bifurcare Unguraş - Pădure - Microraion - Spria -

Centru Baia Sprie - Punte - Mina Baia Sprie - Flotaţie Baia Sprie

Linia 9: Disp. Gară – Gară – Center - Pţa. Libertăţii – Col. Topitorilor (Baia Mare)

Linia 18: IMMUM - Firiza – IMMUM(GARĂ) (Baia Mare)

Linia 18/: IMMUM – Firiza - Blidari

Linia 34: Disp. Gară – Gară – Center – SRI - Grănicerilor - Arieșului (Baia Mare)

Linia 40: Urbis – Grănicerilor – Ursus – Gară – Meda – Unic - Metro (Baia Mare)

Linia 31: Valea Roșie - Pţa. Libertăţii - Universitate - Spital Jud. - Meda – Gară –Spital Jud. -

Universitate - Pţa. Revoluţiei - Pţa. Izvoare – Valea Roșie (Baia Mare)

Linia 51: Urbis - Pţa. Revoluţiei – Gară – Real (Baia Mare)

Linia 17/: Gară – Republicii – V. Alecsandri - Urbis (Baia Mare)

Linia 30: Disp. Gară –Republicii –Grănicerilor – Ceramar - Urbis (Baia Mare)

Linia 36: Urbis –Stadion –Unirii - Italsofa (Baia Mare)

Linia 37: E.P. Săsar – Albina – Meda – Sala Sporturilor – Păşunii - Italsofa (Baia Mare)

Linia 38: Urbis – Stadion - Meda – Sala Sporturilor – Păşunii - Italsofa (Baia Mare)

Linia 41: Disp. Gară - Center Nemeș - Republicii - Meda - Infinity (Baia Mare)

Linia 42: Urbis – Phoenix - Pța. Izvoare - Pietrosul - Meda - Infinity (Baia Mare)

Linia 43: Urbis –Feriga(Republicii) – Dalia - Meda - Infinity (Baia Mare)

Linia 44: Urbis – Minerilor - Stadion – Unic - Infinity (Baia Mare)

Linia 22: (Autogară - Mag. Maramureșul) – Piața Izvoare Baia Mare - Dumbrăvița - Rus -

Șindrești – Unguraș

Linia 26: (Autogară - Mag. Maramureșul) – Piața Izvoare Baia Mare – Cărbunari – Chechiș

Page 39: Anexa nr. 1 la Contractul de delegare · 2014. 1. 7. · Anexa nr. 1 la Contractul de delegare Programul de transport public local de persoane prin curse regulate de pe raza unităţilor

39

Linia 23: (Autogară - Mag. Maramureșul) – Piața Izvoare Baia Mare – Săcălășeni – Culcea –

Coruia

Linia 16: (Autogară - Mag. Maramureșul) – Piața Izvoare Baia Mare – Groși

Linia 17: (Autogară - Mag. Maramureșul) – Piața Izvoare Baia Mare - Satu Nou de Jos –

Ocoliș

Linia 12: (Urbis – Piață) – Gară Baia Mare – Recea – Lăpușel

Linia 24: (Urbis – Piață) – Gară Baia Mare – Mocira

Linia 28: (Urbis – Piață) – Gară Baia Mare – Săsar

Linia 27: (Urbis – Piață) – Gară Baia Mare – Bozânta Mică

Linia 7: (Urbis – Stadion – Unic) Disp. Gară - Autogară Baia Mare – Unic – Tăuții M. –

Băița(Ulmoasa)

Linia 6: (Urbis – Stadion – Unic) Disp. Gară - Autogară Baia Mare – Unic – Tăuții Măgherăuș

– Bușag – Merișor (Merișor–Bozânta Mare)

Linia 29: (Urbis – Stadion – Unic) Disp. Gară - Autogară Baia Mare – Unic – Tăuții Măgherăuș

– Bozânta Mare (Merișor–Bozânta Mare)

Linia 13: (Urbis – Stadion – Unic) Disp. Gară – Autogară Baia Mare – Unic – Tăuții

Măgherăuș – Nistru

Linia 21: Biserica Ortodoxă Chiuzbaia - Chiuzbaia 2 - Chiuzbaia 1 - Vâltoare - Flotație Baia

Sprie

Linia 14: IMMUM Baia Mare – SIL – UUMR – Penitenciar - Biserica Satu Nou de Sus

DELEGATAR, DELEGAT,

PREŞEDINTE DIRECTOR GENERAL

Cătălin Cherecheș Ioan Pop