Click here to load reader

Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  1/34

  Anexa nr 1

  8.2.4.M06 - Dezvoltarea fermelor i a ntreprinderilor (articolul 19)

  8.2.4.1.Temei juridic

  Articolul 19, Regulamentul (UE) nr. 1305/2013;Articolul 8, Anexa i Anexa , Regulamentul !e "unere #n a"licare (UE) nr. 808/201$;Articolele 2 i 5, Regulamentul !elegat (UE) nr. 80%/201$.

  8.2.4.2.Descrierea general a msurii, inclusiv a logicii de interven ie a acesteia i a contribu iei la ariile de interven ie i la obiectivele transversale

  a urmare a priorit! ii identificate n "cordul de #arteneriat$ re%pectiv &ac iuni pentru facilitarea rennoirii 'enera iilor$ inclu%iv ncuraarea tinerilor fermieri cu competen e adecvate$ n analiza *+, %-au identificat cteva nevoi pentru dezvoltarea e/ploata iilor i ntreprinderilor a'ricole care %! fie acoperite prin intermediul ace%tei m!%uri. #rincipalul %copal m!%urii e%te acela de a promova crearea i dezvoltarea unor noi activit! i economice n zonele rurale din omnia$ att pentru anumite cate'orii de afaceri n domeniul a'ricol$ ct i

  pentru diver%ificarea activit!ilor n 'eneral$ dincolo de diver%ificarea activit!ilor cu profila'ricol./i%t! nevoi care vizeaz!3

  rennoirea 'enera iilor efilor e/ploataiilor a'ricole care de in competene adecvate (inclu%iv n mana'ementul afacerilor)$ dat fiind num!rul in%uficient de tineri fermieri

  din a'ricultura din omnia$ din cauza factorilor %ocio-economici i fenomenului dem5!trnire a fermierilor$ ceea ce pe termen mediu i lun' poate afecta performan ele %ectorului a'ricol

  cre terea intere%ului 'enera iilor de tineri de a %e dezvolta din punct de vedere profe%ional n zonele rurale$ dat fiind fenomenul de %c!dere i m5!trnire a populaieirurale 12.987 de fermieri au fo%t %priini i prin #D 2007-201 (M112- :n%talareatinerilor fermieri). ;iar dac! foarte mul i tineri fermieri au fo%t %priini i n perioada de pro'ramare 2007-201$ n unele cazuri ace tia au avut re edin a permanent! n alte unit!i teritoriale-admini%trative (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  2/34

  cre tere a ocup!rii for ei de munc! i a veniturilor 'o%pod!riilor a'ricole$ contri5uindla un mai 5un ec;ili5ru teritorial %ocio-economic i la o dezvoltare dura5il! n zonelerurale

  un %priin na ional i comunitar %u% inut e%te nece%ar pentru dezvoltarea activit! ilor non-a'ricole care %! conduc! la crearea de locuri de munc!$ cre terea veniturilor

  popula iei rurale i reducerea di%parit! ilor dintre rural i ur5an$ avnd n vedere lip%a de capital n zonele rurale$ precum i cuno tin ele redu%e n mana'ementul afacerilor ntr-un alt domeniu dect a'ricultura.

  =n omnia$ maoritatea fermelor individuale %e caracterizeaz! printr-o putere economic!redu%! i %unt orientate$ cu preponderen !$ %pre autocon%um. De%c;iderea ace%tora c!tre pia!e%te relativ redu%!$ att n ceea ce privete output-urile$ ct i input-urile nece%are. "ce%teferme %e caracterizeaz! printr-o %tructur! de producie foarte diver%ificat!$ determinat! denece%it!ile 'o%pod!riei$ precum i printr-o dotare te;nic! redu%! i necore%punz!toare$ ceea cempiedic! creterea productivit!ii i o5inerea unui %urplu% de produ%e de%tinate vnz!rii.otodat!$ avnd n vedere conte/tul %itua iei actuale de ncetinire economic!$ condiiileeconomice dificile i acce%ul limitat la capital > a a cum %-a identificat n analiza *+, -

  precum i faptul c! "cordul de #arteneriat %u%ine %trate'ia naional! pentru a'ricultur! carevizeaz! inclu%iv dezvoltarea fermelor mici i milocii$ precum i ncuraarea inov!rii i a tran%ferului te;nolo'ic$ e%te nece%ar un %priin dedicat dezvolt!rii fermelor mici orientate %pre

  pia !. =n ace%t conte/t$ e/i%t! 114.074 ferme cu dimen%iunea economic! ntre 8.000 - ?0.000 @*, n omnia$ care %unt evaluate ca avnd poten ial de a dezvolta afaceri a'ricole via5ile lanivelul pie ei$ dac! %unt %priinite.*priinul$ att pentru fermele mici$ ct i pentru in%talarea tinerilor fermieri$ ar tre5ui %! vizezeacele %u5-%ectoare a'ricole care au nre'i%trat cre teri n timp ce %e confrunt! cu deficite deaprovizionare n raport cu cererea de pe pia a na ional! i

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  3/34

  dimen%iuni pe pia !.Aonele rurale oac! un rol %ocio-economic important n omnia deoarece ace%tea reprezint!mare parte din %uprafa a total! a omniei$ fiind locuite de aproape um!tate din popula ie. #rin %u5-m!%urile care vizeaz! dezvoltarea activit! ilor non-a'ricole n mediul rural$ ace%tezone ar putea 5eneficia de o 5un! dezvoltare a afacerilor care ar conduce la reducerea %!r!ciei

  e/i%tente n zonele rurale. *priinirea cre!rii i dezvolt!rii microntreprinderilor intreprinderilor mici n domenii non-a'ricole va crea noi locuri de munc! n zonele rurale iva conduce la a5%or5 ia %urplu%ului for ei de munc! din %ectorul a'ricol. *timularea activit! ilor de produc ie$ %erviciilor de a'ro-turi%m$ %anitar-veterinare i medicale va crete 'radul de atractivitate al zonelor rurale$ reducnd a%tfel tendin a reziden ilor de a mi'ra %pre mediul ur5an n c!utarea unor noi oportunit! i %ocio-economice.li'i5ilitatea din cadrul M6 (cu e/cep ia %u5-m!%urii 6.?) e%te limitat! la per%oane fiziceautorizate i per%oane uridice$ conform le'i%la iei na ionale (,rdonan a 44C2008 i e'ea 46C2004) n cazul %priinului acordat microntreprinderilor i a ntreprinderilor mici$

  per%oanele fizice neautorizate nu %unt inclu%e ca poteniali 5eneficiari.&eg'tura m'urii cu neoile*priinul din cadrul ace%tei m!%uri va adre%a nevoile urm!toare3 &ivel adecvat de capital ite;nolo'ie pentru realizarea de activit! i a'ricole moderneE(004)$ &Modernizarea %ectorului de

  proce%are a produ%elor a'ricole i adaptarea ace%tuia la %tandardele

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  4/34

  ntinerire a 'enera iilor de fermieri i de cre tere a 'radului de competitivitate a e/ploata iilor a'ricole. *priinul va acoperi$ inclu%iv$ inve%ti iile nece%are pentru conformarea la %tandardele

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  5/34

  pia!$ i adoptarea unor te;nici i metode noi i unor te;nolo'ii inovatoare$ etc. Diver%ificarea activit!ilor economice n zonele rurale va de%c;ide noi oportunit!i i

  po%i5ilit!i pentru adoptarea de metode noi i utilizarea de te;nolo'ii inovatoare$ %porinda%tfel atractivitatea %atelor romneti.

  8.2.4.#.Domeniul de aplicare, nivelul sprijinului, beneficiarii eligibili i, dac este relevant,metodologia de calcul al cuantumului ratei sprijinului, cu defalcare !n func ie de submsuri$sau tipul opera iunii !n caul !n care este necesar. %entru fiecare tip de opera iune,

  specificarea costurilor eligibile, a condi iilor de eligibilitate, a cuantumurilor i a ratelor de sprijin aplicabile i a principiilor !n ceea ce prive te stabilirea criteriilor de selec ie

  8.2.4.3.1.6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

  *u5m!%ur!3

  6.1 - autor la nfiin area de %ociet! i pentru tinerii fermieri

  8.2.4.3.1.1.Descrierea tipului opera iunii

  =n cadrul ace%tei %u5-m!%uri %e va %priini in%talarea pentru prima dat! a tinerilor fermieri$ caefiCmana'eri ai unei e/ploataii a'ricole.:n%talarea ca tn!r fermier e%te un proce% care implic! realizarea unor etape$ a a cum e%tede%cri% mai o%. "ce%t proce% tre5uie %! fi nceput i %! fie nc! n cur% de de%f! urare n momentul n care tn!rul fermier depune cererea de finanare pentru acce%area %priinuluiacordat prin intermediul ace%tei %u5-m!%uri.

  =nre'i%trarea tn!rului fermier ca micro-ntreprindereCntreprindere mic! cu ma/imum24 de luni naintea depunerii cererii de finanare (ntre timp$ fermierul pre'!te te

  planul de afaceri$ or'anizeaz! activit!ile admini%trative$ ac;izi ionarea 5unurilorpentru noua ntreprindere$ etc.) "ce%t pa% tre5uie %! fie nc;eiat naintea depuneriicererii de finanare pentru acea%t! %u5-m!%ur!

  Depunerea formularului de cerere de finanare mpreun! cu planul de afaceri(documentele u%tificative le'ate de 5aza material! cu activele de inute la momentuldepunerii cererii de finanare)

  :n%talarea tn!rului fermier e%te con%iderat! finalizat! la momentul implement!riicorecte a planului de afaceri.

  *priinul acordat va contri5ui la m5un!t!irea mana'ementului$ la creterea competitivit!ii%ectorului a'ricol i va %u%ine proce%ul de modernizare$ precum i conformitatea cu cerinelede protecie a mediului$ i'ien! i 5un!%tarea animalelor i %i'urana la locul de munc!.*priinul financiar va fi acordat pe 5aza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea e/ploata iei.M!%ura va crea po%i5ilitatea tinerilor fermieri reziden i$ cu un minim de cuno tinte de 5az!$ %! %e in%taleze ca efiCmana'eri ai e/ploata iei.:nterven ia prin acea%t! %u5-m!%ur! va conduce la creterea num!rului de tineri fermieri carencep pentru prima dat! o activitate a'ricol! ca efiCmana'eri de e/ploataie$ care %untncuraa i %! promoveze lan urile %curte de aprovizionare$ i$ prin urmare$ %! devin! competitivi i %! i %porea%c! 'radul de orientare %pre parteneriate. =m5!trnirea for ei de munc! n %ector$ precum i declinul demo'rafic din zonele rurale arat! nece%itatea prezen ei

  populaiei tinere n zonele rurale n conte/tul m5un!t!irii performan elor economice alee/ploataiilor a'ricole. #rin urmare$ e%te nece%ar %! %e %ta5ilea%c! un nivel de %priin optim

  ?

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  6/34

  pentru a ncuraa tinerii %! acce%eze acea%t! %u5-m!%ur!$ innd cont i de co%turile foarte ridicate pentru crearea unei ntreprinderi a'ricole via5ile de minimum 12.000 @ *,."cea%t! %u5-m!%ur! vizeaz! ncuraarea familiilor tinere din mediul rural de a %e %ta5iliza nmediul rural ceea ce va crea un efect pozitiv a%upra economiei naionale n 'eneral.

  8.2.4.3.1.2.Tip de sprijin

  *priin la in%talare3 %priinul va fi acordat %u5 form! de %um! forfetar! pentru implementareao5iectivelor prev!zute n planul de afaceri pentru a facilita tn!rului fermier ncepereaactivit! ilor a'ricole.

  8.2.4.3.1.3.Trimiteri la alte acte legislative

  &egilaie UER (UE) nr. 130%/2013 de %ta5ilire a unor norme privind pl!ile directe acordate fermierilor

  prin %c;eme de %priin n cadrul politicii a'ricole comune i de a5ro'are a () nr. 67C2008al on%iliului i a () nr. 7C2009 al on%iliuluiRecoman!area 2003/31/ din 6 mai 200 privind definirea micro-ntreprinderilor i antreprinderilor mici i milociiR (*E) nr. 12$2/2008de %ta5ilire a unei tipolo'ii comunitare pentru e/ploata ii a'ricoleR (UE) nr. 1303/2013 de %ta5ilire a unor di%pozi ii comune privind Bondul european dedezvoltare re'ional!$ Bondul %ocial european$ Bondul de coeziune$ Bondul european a'ricol

  pentru dezvoltare rural! i Bondul european pentru pe%cuit i afaceri maritime$ precum i de %ta5ilire a unor di%pozi ii 'enerale privind Bondul european de dezvoltare re'ional!$ Bondul%ocial european$ Bondul de coeziune i Bondul european pentru pe%cuit i afaceri maritime Actul -elegat (UE) nr. $80/201$de completare a (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  7/34

  financiare le'ate de e/ploata ie i deine cel puin ?0HI1 din aciuni.&'rt. 2 (1) n *+tnr fermier- !nseamn o persoan cu vrsta de pn la 4 de ani lamomentul depunerii cererii, care de ine competen ele i calificrile profesionale adecvate i care se stabile te pentru prima dat !ntr*o exploata ie agricol ca ef al respectivei exploata ii/

  8.2.4.3.1.5.osturi eligi!ile

  "ri7inul e acor!' n vederea facilit!rii %ta5ilirii tn!rului fermier n 5aza #lanului de"faceri (#"). oate c;eltuielile propu%e n #"$ inclu%iv capitalul de lucru i activit!ilerelevante pentru implementarea corect! a A a"ro+atpot fi eli'i5ile$ indiferent de naturaace%tora.

  8.2.4.3.1.6.ondi ii de eligi!ilitate

  *olicitantul tre5uie %! %e ncadreze n cate'oria microntreprinderilor i ntreprinderilormici

  *olicitantul deine o e/ploataie a'ricol! cu dimen%iunea economic! cuprin%! ntre12.000 i ?0.000 *.,. (valoare producie %tandard)

  *olicitantul prezint! un plan de afaceri *olicitantul de ine competen e i aptitudini profe%ionale$ ndeplinind cel pu in una

  dintre urm!toarele condi ii3o %tudii mediiC%uperioare n domeniul a'ricolCveterinarCeconomie a'rar!o cuno tin e n domeniul a'ricol do5ndite prin participarea la pro'rame de

  in%truire%au

  an'aamentul de a do5ndi competen ele profe%ionale adecvate ntr-o perioad!de 'ra ie de ma/imum 6 de luni de la data adopt!rii deciziei individuale deacordare a autorului

  =n cazul %ectorului pomicol$ vor fi luate n con%iderare pentru %priin doar %peciileeli'i5ile i %uprafeele inclu%e n "ne/a din adrul a ional de :mplementare aferent! *#$ e/ceptnd cultura de c!p uni n %ere %i %olarii i pepinierele. :mplementarea planului de afaceri tre5uie %! nceap! n termen de cel mult nou! lunide la data deciziei de acordare a %priinului

  *olicitantul %e an'aeaz! %! devin! fermier activ n termen de ma/imum 18 luni de ladata in%tal!riiAlte anga7amente

  =naintea %olicit!rii celei de-a doua tran e de plat!$ %olicitantul face dovada creteriiperformanelor economice ale e/ploata iei$ prin comercializarea produc iei proprii n procent de minimum 20 H din valoarea primei tran e de plat! (cerin a va fi verificat! n momentul finaliz!rii implement!rii planului de afaceri)

  =n cazul n care e/ploata ia a'ricol! vizeaz! cre terea animalelor$ planul de afaceri va prevede n mod o5li'atoriu amena!ri de 'e%tionare a 'unoiului de 'rad$ conformnormelor de mediu (cerin a va fi verificat! n momentul finaliz!rii implement!rii

  planului de afaceri).

  7

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  8/34

  8.2.4.3.1.".#rincipii $n ceea ce prive te sta!ilirea de criterii de selec ie

  #rincipiul coma%!rii e/ploata iilor$ avnd n vedere num!rul e/ploata iilor preluate

  inte'ral #rincipiul nivelului de calificare n domeniul a'ricol #rincipiul %ectorului prioritar care vizeaz! %ectorul zoote;nic (5ovine$ apicultur!$ ovine

  i caprine) i ve'etal (le'umicultura$ inclu%iv producia de material %!ditor$ pomicultur! i produc ia de %emine)

  #rincipiul poten ialului a'ricol care vizeaz! zonele cu poten ial determinate n 5aza %tudiilor de %pecialitate

  #rincipiul ra%elorC %oiurilor auto;tone.#rincipiile de %elec ie vor fi detaliate %uplimentar n le'i%la ia na ional! %u5%ecvent! i vor avea n vedere prevederile art. 49 al (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  9/34

  =n ceea ce prive te ri%curile %pecifice identificate n cadrul %M 6.1$ tre5uie men ionate3 i%cul nendeplinirii criteriilor le'ate de nceperea implement!rii planului de afaceri n

  termen de nou! luni de la momentul contact!rii i%cul 'e%tion!rii afacerii a'ricole dintr-o localitate aflat! la di%tan! fa! de

  e/ploataie$ ceea ce afecteaz! capacitatea fermierului de a o 'e%tiona adecvat i%cul nlocuirii per%oanei re%pon%a5ile cu 'e%tionarea$ 5eneficiile i deciziile de ri%c

  financiar n cazul n care un %olicitant care are %tatut de per%oan! uridic! cu mai mul iac ionari i unde un tn!r fermier$ a a cum e%te definit n articolul 2 din (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  10/34

  Definirea pra'urilor inferioare i %uperioare men ionate la articolul 19 alineatul (4) al treileapara'raf din e'ulamentul (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  11/34

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  12/34

  8.2.4.3.2.6.2 Sprijin pentru $nfiinarea de activit(i neagricole $n /one rurale

  *u5m!%ur!3

  6.2 - %priin pentru demararea de afaceri cu activit! i nea'ricole n zonele rurale

  8.2.4.3.2.1.Descrierea tipului opera iunii

  =n cadrul ace%tei %u5-m!%uri %e va acorda %priin pentru facilitarea diver%ific!rii prin nfiinareai dezvoltarea de microntreprinderi i ntreprinderi mici n %ectorul non-a'ricol din zonelerurale$ n vederea unei dezvolt!ri economice dura5ile$ cre!rii de locuri de munc! i reducerii%!r!ciei n %pa iul rural. *priinul va viza crearea !e noi actiit' i nonagricole, n %pecial$ pentru fermierii de micidimen%iuni %au mem5rii familiilor lor i n 'eneral$ pentru micii ntreprinz!tori din mediulrural$ acordndu-%e prioritate %ectoarelor cu poten ial ridicat de dezvoltare identificate n "#$n concordan ! cu *trate'ia a ional! de ompetitivitate.. "cea%t! %u5m!%ur! vizeaz!3

  diver%ificarea economiei rurale prin creterea num!rului de microntreprinderi intreprinderi mici n %ectorul non-a'ricol$ dezvoltarea %erviciilor i crearea de locuri demunc! n %pa iul rural

  ncuraarea men inerii i dezvolt!rii activit! ilor me te u'!re ti tradi ionale.

  8.2.4.3.2.2.Tip de sprijin

  *priinul va fi acordat %u5 form! de %um! forfetar! pentru finan area de noi activit! i non- a'ricole n mediul rural pe 5aza unui plan de afaceri.

  8.2.4.3.2.3.Trimiteri la alte acte legislative

  &egila ie UERecoman!area 2003/31/*Edin 6 mai 200 privind definirea micro-ntreprinderilor i antreprinderilor mici i milocii.&egilaie aional'4r!onan ' !e Urgen ' nr. $$/2008 privind de%f! urarea activit! ilor economice de c!tre

  per%oanele fizice autorizate$ ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale cumodific!rile i complet!rile ulterioare4r!onan a !e Urgen ' nr. 1$2/2008 privind apro5area #lanului de amenaare a teritoriuluina ional

  8.2.4.3.2.4.Beneficiari

  Bermieri %au mem5rii unei 'o%podarii a'ricole$ care i diver%ific! activitatea prinnfiin area unei activit! i non-a'ricole n %pa iul rural pentru prima dat!. #er%oanelefizice neautorizate nu %unt eli'i5ile

  Micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici e/i%tente din %pa iul rural$ care i propun

  12

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  13/34

  activit! i non-a'ricole$ pe care pe care nu le-au mai efectuat pn! la data aplic!riipentru %priin

  Micro-ntreprinderi i ntreprinderi mici noi$ nfiin ate n anul depunerii aplica iei de finan are %au cu o vec;ime de ma/im ani fi%cali$ care nu au de%f! urat activit! i pn! n momentul depunerii ace%teia (%tart-up%)

  8.2.4.3.2.5.osturi eligi!ile

  *oturi eligi+ile"ri7inul e acor!'pentru activit!ile prev!zute pentru ndeplinirea o5iectivelor din cadrul#lanului de "faceri (#"). oate c;eltuielile propu%e prin #"$ inclu%iv capital de lucru icapitalizarea ntreprinderii i activit!ile relevante pentru implementarea corect! a Aa"ro+at$ pot fi eli'i5ile$ indiferent de natura ace%tora.*oturi neeligi+ile

  u %unt eli'i5ile c;eltuielile cu ac;izi ionarea de utilae i ec;ipamente a'ricole aferente activit! ii de pre%tare de %ervicii a'ricole$ n conformitate cu la%ificarea "ctivit! ilor dinconomia a ional!$ precum i producerea i comercializarea produ%elor din "ne/a : din ratat.

  8.2.4.3.2.6.ondi ii de eligi!ilitate

  *on!i ii !e eligi+ilitate *olicitantul tre5uie %! %e ncadreze n cate'oria 5eneficiarilor eli'i5ili *olicitantul tre5uie %! prezinte un plan de afaceri

  #roiectul tre5uie %! %e ncadreze n cel pu in unul dintre tipurile de activit! i %priiniteprin %u5-m!%ur!

  *ediul %ocial i punctulCpunctele de lucru tre5uie %! fie %ituate n %pa iul rural iar activitatea va fi de%f! urat! n %pa iul rural

  :mplementarea planului de afaceri tre5uie %! nceap! n cel mult 9 luni de la datadeciziei de acordare a %priinului.

  Alte anga7amente =naintea %olicit!rii celei de-a doua tran e de plat!$ %olicitantul face dovada de%f! ur!rii

  activit! ilor comerciale prin produc ia comercializat! %au prin activit! ile pre%tate$ n procent de minim 0H din valoarea primei tran e de plat! (cerin a va fi verificat! n

  momentul finaliz!rii implement!rii planului de afaceri)8.2.4.3.2.".#rincipii $n ceea ce prive te sta!ilirea de criterii de selec ie

  #rincipiul diver%ific!rii activit! ii a'ricole a fermierilorCmem5rilor 'o%pod!rieia'ricole c!tre activit! i non a'ricole

  #rincipiul prioritiz!rii %ectoarelor cu poten ial de cre tere (te/tile i piel!rie$ indu%trii creative i culturale$ inclu%iv me te u'uri$ activit!i de %ervicii n te;nolo'ia informa iei$ a'roturi%m$ %ervicii pentru popula ia din %pa iul rural)

  #rincipiul %timul!rii activit! ilor turi%tice n %en%ul prioritiz!rii activit! ilor

  a'roturi%tice de%f! urate n zonele cu poten ial turi%tic ridicatCde%tina ii ecoturi%ticeCarii naturale proteate$ care au fo%t %ta5ilite n conformitate cu ,rdonan a de

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  14/34

  142C2008 privind apro5area #lanului de amenaare a teritoriului na ional #rincipiul %timul!rii unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri$ care va fi

  %ta5ilit n func ie de produc ia comercializat! %au activit! ile pre%tate$ n procent de pe%te 0H din valoarea primei tran e de plat!.

  %rincipiile de selectie vor fi detaliate suplimentar !n legisla ia na ional subsecvent i vor

  avea !n vedere prevederile art. 43 al (56) nr. 1#7$21# urmrind s asigure tratamentulegal al solicitan ilor, o mai bun utiliare a resurselor financiare i direc ionarea acestora !n conformitate cu priorit ile 5niunii !n materie de devoltare rural.

  8.2.4.3.2.8.Sume %aplica!ile& i rata sprijinului

  *priinul pu5lic neram5ur%a5il va re%pecta prevederile () nr.1407C201 cu privire la%priinul de minimi% i nu va dep! i 200.000 !e euro/+eneiciarpe ani fi%cali.uantumul %priinului e%te de 50.000 !e euro/"roiect$ cu po%i5ilitatea maor!rii %priinului lavaloarea de 70.000 de euroCproiect n cazul activit! ilor de produc ie$ %ervicii medicale$ %anitar-veterinare i de a'roturi%m.#roiectele %electate care prime%c cuantumul %priinului neram5ur%a5il de 50.000 !eeuro/"roiectvor reprezenta cea mai mare pondere a proiectelor. "utoritatea de Mana'ementva monitoriza re%pectarea ace%tui principiu dup! nc;eierea fiec!rei %ec iuni anuale decontractare. :n cazul in care dup! doi ani ace%t principiu nu e%te re%pectat$ li%ta activit! ilor %au inten%itatea %priinului vor fi reanalizate.*priinul pentru nfiinarea de activit!i nona'ricole n zone rurale %e va acorda$ %u5 form! de

  prim!$ n dou! trane a%tfel3 70H din cuantumul %priinului la %emnarea deciziei de finan are 0H in cuantumul %priinului %e va acorda cu condi ia implement!rii corecteKa

  planului de afaceri$ f!r! a dep! i cinci ani de la %emnarea deciziei de finan are. #erioada de implementare a #lanului de "faceri e%te de ma/imum ? ani %i include controlulimplement!rii corecte precum i plata ultimei tran e. =n cazul neimplement!rii corecte a planului de afaceri$ %umele pl!tite$ vor fi recuperate

  propor ional cu o5iectivele nerealizate.

  8.2.4.3.2.'.#osi!ilitatea de a verifica i a controla m(surile i)sau tipurile de opera iuni

  8.2.4.3.2.9.1.Riscul (riscurile) n implementarea msurilor

  i%curile 'enerale %unt identificate i men ionate n %eciunea core%punz!toare a M6. =n ceea ce prive te ri%curile %pecifice identificate n cadrul %M 6.2$ tre5uie men ionate3

  i%cul nendeplinirii o5iectivelor %ta5ilite n planul de afaceri i%cul finan !rii microntrepriderilor ! ntreprinderilor mici e/i%tente n %pa iul rural$

  care propun activit! i non-a'ricole complementare activit! ii de 5az! (dezvoltare).

  8.2.4.3.2.9.2.Msuri de atenuare

  "c iunile care vor fi ntreprin%e pentru a m5un!t! i implementarea %u5-m!%urii i a reduce ri%curile %unt3

  #entru a evita pro5lemele rezultate din nere%pectarea planului de afaceri$ a doua tran !

  14

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  15/34

  de plat! %e va realiza dup! verificarea ndeplinirii o5iectivelor din planul de afaceri. =ncazul nendeplinirii$ prima tran ! va fi recuperat! propor ional cu o5iectivele nerealizate

  #entru a evita finan area unor activit! i complementare activit! ii de 5az!$ %e vor realiza verific!ri ale codurilor " aferente activit! ilor pentru care %e %olicit!

  finan are$ precum i ale codurilor " ale activit! ii de 5az! ale ntreprinderii. Lor fi ela5orate proceduri clare %i detaliate pentru un control eficient n toate fazeleimplement!rii.

  8.2.4.3.2.9.3.Evaluarea gloal a msurii!

  -

  8.2.4.3.2.1*.+etodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dac( este relevant

  u %e aplic!.

  8.2.4.3.2.11.-nforma ii suplimentare specifice opera iunii

  Definirea fermelor mici men ionate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) dine'ulamentul (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  16/34

  #rezentarea %itua iei economice ini iale a 5eneficiarului care %olicit! %priinul #rezentarea etapelor i o5iectivelor propu%e pentru dezvoltarea noilor activit! i ale

  5eneficiarului #rezentarea detaliat! a ac iunilor i re%ur%elor aferente (materiale$ umane i financiare)

  nece%are pentru dezvoltarea activit! ilor 5eneficiarului$ cum ar fi inve%ti iile$ formarea %au con%ilierea$ care %! contri5uie la dezvoltarea activit! ilor ntreprinderii$ inclu%ivcrearea %au dezvoltarea de noi a5ilit! iCcompeten e ale an'aa ilor.

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  17/34

  8.2.4.3.3.6.3 Sprijin pentru de/voltarea fermelor mici

  *u5m!%ur!3

  6. - "utor pentru nceperea activit! ii acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

  8.2.4.3.3.1.Descrierea tipului opera iunii

  *priinul acordat pentru fermele mici e/i%tente e%te un in%trument menit %! determine$ nprincipal$ tran%formarea %tructural! i de%c;iderea %pre pia ! a fermelor mici cu poten ial de a deveni ntreprinderi a'ricole via5ile$ precum i de a crete capacitatea de a identifica noioportunit! i de valorificare a produc iei ace%tora. *copul ace%tei %u5-m!%uri e%te3

  =m5un!t! irea mana'ementului e/ploata iei a'ricole

  re terea orient!rii c!tre pia ! i a veniturilor e/ploata iilor a'ricole de mici

  dimen%iuni.Bermele mici %unt definite ca fiind e/ploata ii a'ricole cu o dimen%iune economic! ntre 8.000

  >11.999 @ *,. um!rul de poten iali 5eneficiari eli'i5ili e%te de apro/imativ 61.000 deferme.

  8.2.4.3.3.2.Tip de sprijin

  *priinul va fi acordat %u5 form! de %um! forfetar! pentru implementarea o5iectivelorfurnizate n planul de afaceri.

  8.2.4.3.3.3.Trimiteri la alte acte legislative

  &egilaie UER (*E) nr. 12$2/2008de %ta5ilire a unei tipolo'ii comunitare pentru e/ploata ii a'ricoleRecoman!area 2003/31/ din 6 mai 200 privind definirea micro-ntreprinderilor i antreprinderilor mici i milocii&egila ie a ional' &ege r. 3$/200$privind %timularea nfiin !rii i dezvolt!rii ntreprinderilor mici i milocii cu modific!rile i complet!rile ulterioare

  4r!onan ' !e urgen ' nr. $$/2008 privind de%f! urarea activit! ilor economice de c!tre per%oanele fizice autorizate$ ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale cumodific!rile i complet!rile ulterioare.4r!in nr. 22/2011 al Mini%trului "'riculturii i Dezvolt!rii urale privind reor'anizareae'i%trului fermelor$ care devine e'i%trul unic de identificare$ n vederea acce%!rii m!%urilorre'lementate de #olitica "'ricol! omun!4r!onan ' !e urgen ' nr. $3/2013 privind unele m!%uri pentru dezvoltarea i %u% inerea fermelor de familie i facilitarea acce%ului la finan are al fermierilor .

  8.2.4.3.3.4.Beneficiari

  Bermierii care au drept de proprietate iC%au drept de folo%in! pentru o e/ploata ie a'ricol!

  17

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  18/34

  care intr! n cate'oria de ferm! mic! conform defini iei relevante cu e/cep ia per%oanelor fizice neautorizate.

  8.2.4.3.3.5.osturi eligi!ile

  "ri7inul e acor!' "entru erma mic'$ cu %copul de a facilita dezvoltarea fermelor mici pe5aza planului de afaceri (#"). oate c;eltuielile propu%e n #"$ inclu%iv capitalul de lucru iactivit! ile relevante pentru implementarea corect! a Aa"ro+at$ pot fi eli'i5ile$ indiferentde natura ace%tora.

  8.2.4.3.3.6.ondi ii de eligi!ilitate

  *olicitantul tre5uie %! %e ncadreze n cate'oria microntreprinderilor i ntreprinderilormici

  *olicitantul deine o e/ploataie a'ricol! cu dimen%iunea economic! cuprin%! ntre8.000 - 11.999 @ *, (valoarea produc iei %tandard)

  /ploataia a'ricol! e%te nre'i%trat!$ conform prevederilor le'i%lative na ionale$ cu celpuin 24 de luni nainte de %olicitarea %priinului

  *olicitantul prezint! un plan de afaceri *olicitantul nu a 5eneficiat de %priin anterior prin acea%t! %u5-m!%ur! din #D

  2014-2020 , e/ploataie a'ricol! nu poate primi %priin dect o %in'ur! dat! n cadrul ace%tei %u5-

  m!%uri prin #D 2014-2020$ n %en%ul c! e/ploata ia nu poate fi tran%ferat! ntre doi%au mai mul i fermieri$ 5eneficiari ai %priinului prin acea%t! %u5-m!%ur!

  =n cazul %ectorului pomicol$ vor fi luate n con%iderare pentru %priin doar %peciileeli'i5ile i %uprafeele inclu%e n "ne/a din adrul a ional de :mplementare aferent! *#$ e/ceptnd cultura de c!p uni n %ere %i %olarii i pepinierele.

  :mplementarea planului de afaceri tre5uie %! nceap! n termen de cel mult nou! lunide la data deciziei de acordare a %priinului

  Alte anga7amente =naintea %olicit!rii celei de-a doua tran ! de plat!$ %olicitantul face dovada creterii

  performanelor economice ale e/ploata iei$ prin comercializarea produc iei proprii n procent de minimum 20H din valoarea primei tran e de plat! (cerin a va fi verificat! n momentul finaliz!rii implement!rii planului de afaceri)

  =n cazul n care e/ploata ia a'ricol! vizeaz! cre terea animalelor$ planul de afaceri va prevede o5li'atoriu platforme de 'e%tionare a 'unoiului de 'rad$ conform normelor demediu (cerin a va fi verificat! n momentul finaliz!rii implement!rii planului deafaceri).

  8.2.4.3.3.".#rincipii $n ceea ce prive te sta!ilirea de criterii de selec ie

  #rincipiul nivelului de calificare n domeniul a'ricol (n func ie de nivelul de educa ie iC%au calificare n domeniul a'ricol)

  #rincipiul %ectorului prioritar care vizeaz! %ectorul zoote;nic (5ovine$ apicultur!$ ovinei caprine) i ve'etal (le'umicultura$ inclu%iv producia de material %!ditor$

  18

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  19/34

  pomicultura i produc ia de %emin e) #rincipiul poten ialului a'ricol care vizeaz! zonele cu poten ial determinate n 5aza

  %tudiilor de %pecialitate #rincipiul fermelor de familie #rincipiul ra%elorC %oiurilor auto;tone.

  #rincipiile de %elec ie vor fi detaliate %uplimentar n le'i%la ia na ional! %u5%ecvent! i vor avea n vedere prevederile art. 49 al (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  20/34

  finaliz!rii implement!rii ace%tuia$ pentru acordarea celei de-a doua tran e de plat!$ %eva verifica ndeplinirea o5iectivelor din planul de afaceri iar %umele acordatenecuvenit pentru operaiuni$ vor fi recuperate n mod proporional$ prin urmare$

  5eneficiarilor li %e vor %olicita rapoarte de pro're% ealizarea unor verific!ri periodice a implement!rii proiectului i a etapelor de

  implementare a proiectului i re%pectarea an'aamentelor privind domiciliul i locul demunc! din pro/imitatea e/ploataiei 'e%tionate care 5eneficiaz! de %priin

  8.2.4.3.3.9.3.Evaluarea gloal a msurii!

  -

  8.2.4.3.3.1*.+etodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dac( este relevant

  u %e aplic!.

  8.2.4.3.3.11.-nforma ii suplimentare specifice opera iunii

  Definirea fermelor mici men ionate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) dine'ulamentul (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  21/34

  ntreprinderii a'ricole$ facilit! i de produc ie$ dotarea e/ploata iei) #rezentarea intelor i o5iectivelor de etap! propu%e pentru dezvoltarea e/ploata iei

  a'ricole (de e/3 o5iectivul 'eneral$ o5iectivele opera ionale > planificarea ndepliniriiace%tora$ ri%curile de implementare$ %tandarde i norme europene le'ate de protec ia muncii i de mediu i normele %anitare-veterinare$ n cazul e/ploata iilor a'ricole care

  vizeaz! creterea de animale$ planul de amena!ri pentru 'e%tionarea 'unoiului de'rad$ conform normelor de mediu precum i previziunea 5u'etului de venituri -c;eltuieli

  #rezentarea detaliat! a ac iunilor$ inclu%iv cele le'ate de %u%tena5ilitatea mediului i de utilizare eficient! a re%ur%elor$ nece%are pentru dezvoltarea e/ploata iei a'ricole$formarea %au con%ilierea (m5un!t! irea economic! propu%! a e/ploata iei$ planul

  propu% pentru formare i con%iliere > pentru a m5un!t! i aptitudinile 5eneficiarilor i eficacitatea e/ploata iei$ re%tructurarea i diver%ificarea activit!ilor a'ricole (evaluarea ri%curilor de mediu i planificarea implement!rii)

  #recondiia 'e%tion!rii eficiente a planului de afaceri e%te reprezentat! de %ta5ilirea

  domiciliului 5eneficiarului n

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  22/34

  8.2.4.3.4.6.4 -nvestiii $n crearea 0i de/voltarea de activit(i neagricole

  *u5m!%ur!3

  6.4 - %priin pentru inve%ti ii n creare i dezvoltare de activit! i nea'ricole

  8.2.4.3.4.1.Descrierea tipului opera iunii

  =n cadrul ace%tei %u5-m!%uri %e acord! %priin pentru inve%ti ii microntreprinderilor intreprinderilor mici din mediul rural care creeaz! %au dezvolt! activit!i non-a'ricole nzonele rurale.*copul %priinului acordat prin acea%t! %u5-m!%ur! e%te de a %timula mediul de afaceri dinmediul rural$ contri5uind a%tfel la creterea num!rului de activit!i non-a'ricole de%f!urate nzonele rurale$ precum i la dezvoltarea activit!ilor non-a'ricole e/i%tente$ care %! conduc! lacrearea de locuri de munc!$ creterea veniturile populaiei rurale i reducerea diferen elor dintre mediul rural i ur5an$ acordndu-%e prioritate %ectoarelor cu poten ial ridicat dedezvoltare identificate n "#$ n concordan ! cu *trate'ia a ional! de ompetitivitate. De a%emenea$ %unt viza i fermierii %au mem5rii 'o%pod!riilor lor a'ricole care dore%c %!- i diver%ifice activit! ile economice prin practicarea de activit! i non-a'ricole n vederea cre terii veniturilor i cre!rii de alternative ocupa ionale.

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  23/34

  8.2.4.3.4.2.Tip de sprijin

  am5ur%area co%turilor eli'i5ile %uportate i pl!tite efectiv #l! i n avan%$ cu condi ia con%tituirii unei 'aran ii 5ancare core%punz!toare

  procentului de 100H din valoarea avan%ului$ n conformitate cu art. 4? (4) i art. 6 ale (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  24/34

  &0osturi eligibile generale sunt prevute !n cap. 8.1.*oturi neeligi+ile "eciice=

  ;eltuieli %pecifice de nfiin are i func ionare a ntreprinderilor (o5 inerea avizelor de func ionare$ ta/e de autorizare$ %alarii an'aa i$ co%turi admini%trative$ etc.)

  8.2.4.3.4.6.ondi ii de eligi!ilitate

  *olicitantul tre5uie %! %e ncadreze n cate'oria 5eneficiarilor eli'i5ili :nve%ti ia tre5uie %! %e ncadreze n cel pu in unul din tipurile de activit! i %priinite

  prin %u5-m!%ur! ocalizarea proiectului pentru care %e %olicit! finan are tre5uie %! fie n %pa iul rural *olicitantul tre5uie %! demon%treze capacitatea de a a%i'ura cofinan area inve%ti iei Lia5ilitatea economic! a inve%ti iei tre5uie %! fie demon%trat! pe 5aza prezent!rii unei

  documenta ii te;nico-economice =ntreprinderea nu tre5uie %! fie n dificultate n conformitate cu iniile directoare

  privind autorul de %tat pentru %alvarea i re%tructurarea ntreprinderilor n dificultate :nve%ti ia va fi precedat! de o evaluare a impactului preconizat a%upra mediului i dac!

  acea%ta poate avea efecte ne'ative a%upra mediului$ n conformitate cu le'i%la ia nvi'oare men ionat! n capitolul 8.1.

  8.2.4.3.4.".#rincipii $n ceea ce prive te sta!ilirea de criterii de selec ie

  #rincipiul diver%ific!rii activit! ii a'ricole a fermelor e/i%tente c!tre activit! i non-

  a'ricole #rincipiul prioritiz!rii %ectoarelor cu poten ial de cre tere (te/tile i piel!rie$ indu%trii

  creative i culturale-inclu%iv me te u'uri$ activit!i de %ervicii n te;nolo'ia informa iei$ a'roturi%m)

  #rincipiul %timul!rii activit! ilor turi%tice n %en%ul prioritiz!rii activit! ilor a'roturi%tice de%f! urate n zonele cu poten ial turi%tic ridicatCde%tina ii ecoturi%ticeCarii naturale proteate$ care au fo%t %ta5ilite n conformitate cu ,rdonan a de

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  25/34

  pentru %olicitan ii care de%f! oar! activit! i de produc ie$ %ervicii medicale$ %anitar- veterinare i a'roturi%m

  pentru fermierii care i diver%ific! activitatea de 5az! a'ricol! prin dezvoltarea unoractivit! i non-a'ricole. #roiectele %electate care prime%c inten%itatea %priinuluineram5ur%a5il de 70H vor reprezenta cea mai mare pondere a proiectelor. "utoritateade Mana'ement va monitoriza re%pectarea ace%tui principiu dupa inc;eierea fiecarei%e%iuni anuale de contractare. :n cazul in care dupa doi ani ace%t principiu nu e%tere%pectat$ li%ta activit! ilor %au inten%itatea %priinului vor fi reanalizate.

  8.2.4.3.4.'.#osi!ilitatea de a verifica i a controla m(surile i)sau tipurile de opera iuni

  8.2.4.3.4.9.1.Riscul (riscurile) n implementarea msurilor

  i%curile 'enerale %unt identificate i men ionate n %eciunea core%punz!toare a M6. =n ceea ce prive te ri%curile %pecifice identificate n cadrul %M 6.4$ tre5uie men ionate3

  i%cul aplic!rii incorecte a procedurii de ac;izi ie de c!tre 5eneficiarii priva i

  8.2.4.3.4.9.2.Msuri de atenuare

  "c iunile care vor fi ntreprin%e pentru a m5un!t! i implementarea %u5-m!%urii i a reduce ri%curile %unt3

  =n ceea ce prive te aplicarea defectuoa%! a procedurii de ac;izi ie de c!tre 5eneficiarii priva i$ %-au modificat procedurile n %en%ul unei mai 5une inform!ri a 5eneficiarilor

  (portal pentru pu5licarea anun urilor de ac;izi ii pentru 5eneficiarii priva i)$ a introducerii unor cerin e %pecifice pentru 5eneficiarii priva i$ precum i introducerea unor puncte %uplimentare de verificare pentru identificarea ofertelorformaleCneautentice.

  8.2.4.3.4.9.3.Evaluarea gloal a msurii!

  -

  8.2.4.3.4.1*.+etodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dac( este relevant

  u %e aplic!.

  8.2.4.3.4.11.-nforma ii suplimentare specifice opera iunii

  Definirea fermelor mici men ionate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) dine'ulamentul (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  26/34

  Definirea pra'urilor inferioare i %uperioare men ionate la articolul 19 alineatul (4) al treileapara'raf din e'ulamentul (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  27/34

  8.2.4.3.5.6.5 Scema pentru micii fermieri

  *u5m!%ur!3

  6.? - pl! i pentru a'ricultori eli'i5ile n cadrul %c;emei pentru micii fermieri care i

  tran%fer! permanent e/ploata ia c!tre alt a'ricultor

  8.2.4.3.5.1.Descrierea tipului opera iunii

  *u5-m!%ura a%i'ur! %priin micilor fermieri care au participat la %c;ema pentru micii fermieridin cadrul #ilonului 1 cel pu in un an i care %e an'aeaz! %! tran%fere definitiv c!tre alt fermier ntrea'a lor e/ploata ie i drepturile de plat! core%punz!toare. onform datelor "#:" din 2011$ o e%timare a potenialilor 5eneficiari pentru *c;ema de *implificat! pentru MiciiBermieri pe #ilonul :$ atin'ea 840.000 fermieri."cea%ta %u5m!%ur! are in vedere ca$ n plu% fa ! de tran%ferurile privind drepturile de

  proprietate$ cedarea terenurilor n mod voluntar de c!tre unii fermieri n favoarea altorfermieri %! poat! fi realizat! i prin cedarea pe termen lun' a dreptului de folo%in ! (e/. arend!)$ n %copul facilit!rii coma%!rii terenurilor i$ prin urmare$ al!turi de alte m!%uri$ ar

  putea conduce la re%tructurarea fermelor.*u5-m!%ura ar a5orda i pro5lema nivelului foarte ridicat de fra'mentare al %uprafe elora'ricole din omnia i ar contri5ui la creterea productivit! ii i competitivit! ii. =n acela i timp$ prin intermediul ace%tei %u5-m!%uri %e vor prioritiza acei fermieri caretran%fer! e/ploata ii mai mari i$ de a%emenea$ e/ploataiile din acele zone unde terenul a'ricol are un poten ial ridicat de produc ie. *u5-m!%ura acoper! nevoia de re%tructurare i de modernizare a fermelor mici i orientarea ace%tora c!tre pia !.

  u+m'ura "oate i actiat' #nce"6n! cu anul 201 atel #nc6t minimum 1 an,olicitantul ' ie +eneiciarul al c?emei im"liicate !in ca!rul ilonului 1 conorm 2020 i pentru modificarea art. 2 din le'ea nr. 6C1991 privind%ociet! ile a'ricole i alte forme de a%ociere n a'ricultur!.

  8.2.4.3.5.4.Beneficiari

  27

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  28/34

  Bermieri ale c!ror e/ploata ii ndepline%c condi iile definiiei fermei mici n cadrul %c;emei %implificate din #ilonul 1 i au aplicat cel pu in un an acea%t! %c;em!$ conform itlului L din (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  29/34

  8.2.4.3.5.'.#osi!ilitatea de a verifica i a controla m(surile i)sau tipurile de opera iuni

  8.2.4.3.".9.1.Riscul (riscurile) n implementarea msurilor

  i%curile 'enerale %unt identificate i menionate n %eciunea aplica5il! M!%urii 6.i%curile %pecifice identificate pentru %u5-m!%ura 6.?3 i%cul nere%pect!rii an'aamentelor a%umate de 5eneficiar la nc;eierea contractului i%curi le'ate de tran%ferul terenurilor prin arend!$ precum i ri%cul ce decur'e din

  acea%ta le'at de monitorizarea pe o perioad! mai mare dect cea prev!zut! dee'ulament

  i%cul le'at de cada%trarea terenurilor a'ricole i%cul ca 5eneficiarii %c;emei de mici fermieri din cadrul #ilonului :$ %! nu aplice

  pentru acea%t! m!%ur!.

  8.2.4.3.".9.2.Msuri de atenuare

  M!%urile care vor fi luate n vederea m5un!t!irii implement!rii m!%urii i reducerii ri%curilor%unt3

  Lerificarea periodic! n 5aza de date "#:" a %ituaiei e/ploataiei cedate re%pectivrecuperarea inte'ral! a valorii %priinului n condiiile nere%pect!rii an'aamentelora%umate

  "'en ia de plat!$ va controla periodic re%pectarea de c!tre p!r ile %emnatare a condi iilor contractuale$ n vederea evit!rii creerii de condi ii artificiale

  "'en ia de plat! %e va a%i'ura c! n cadrul contractului$ e%te prev!zut! o clauz! care %!

  nu permit! rezilierea ace%tuia de c!tre p!r ile %emnatare$ mai devreme de perioadaminim! de 20 de ani

  =n %ta5ilirea principiilor de %elec iei %pecifice %u5-m!%urii a fo%t luat! n vedere%ta5ilirea unor criterii de %elecie clare$ tran%parente i verifica5ile de %elec ie a

  5eneficiarilor %i informarea potenialilor 5eneficiari a%upra ace%tora. De e/emplu$ ncazul principiului de %elec ie privind coma%area e/ploata iilor %e va urm!rii di%pari ia codului de e/ploata ie- a celei preluate- n :"* i re'i%trul a'ricol

  ampanii de informare pentru a informa fermierii i a promova tran%ferule/ploataiilor

  #rioritizarea acelor fermieri care vor tran%fera e/ploataiile cu drept real de proprietate

  (e/3 vnzare) va reduce ri%curile e/i%tente n cazul tran%ferului prin arend!.

  8.2.4.3.".9.3.Evaluarea gloal a msurii!

  -

  8.2.4.3.5.1*.+etodologia de calculare a cuantumului sprijinului, dac( este relevant

  u %e aplic!.

  29

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  30/34

  8.2.4.3.5.11.-nforma ii suplimentare specifice opera iunii

  Definirea fermelor mici men ionate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) dine'ulamentul (

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  31/34

  ncadrarea incorect! a %olicitan ilor n cate'oria 5eneficiarilor eli'i5ili$ neadaptarea%i%temelor informatice la flu/urile procedurale %au actualizarea cu ntrziere aace%tora$ verificari in%uficiente pentru identificarea acelor condi iiCaten ion!ri ce pot conduce la crearea de avantae necuvenite (condi ii artificiale)$ in%uficien a pre'!tirii

  per%onalului pentru efectuarea verific!rilor i controalelor n derulare i e/-po%t$ lip%a

  ec;ipamentelor nece%are efectu!rii verific!rilor$ lip%a cofinan !rii inve%ti iei din partea 5eneficiarului$ nivel redu% de contientizare al %olicitan ilor.

  8.2.4.4.2.+(suri de atenuare

  #entru a m5un!t! i implementarea m!%urii i a reduce ri%curile$ pot fi luate n con%iderare urm!toarele ac iuni core%punz!toare ri%curilor identificate3

  criterii de %elec ie i evaluare %imple i tran%parente. :n%truire adecvat! a per%onalului "'en iei de #l! i$ iar procedura de evaluare va fi di%poni5il! n timp util

  introducerea %i%temului de verificare a rezona5ilit! ii co%turilor la "'en ia de pl! i prin crearea unei 5aze de date cu pre uri de referin ! pentru %impla ac;izi ionare de utilae

  ela5orarea unor proceduri clare i detaliate i eficientizarea %i%temelor de control clare i detaliate n toate etapele de verificare a unui proiect prin3 pre'!tirea procedurilor cu

  li%te de verificare pentru toate ac iunile care contri5uie la plata proiectului - evaluarea$%elec ia$ contractarea$ ac;izi iile i autorizarea pl! ilor$ e antionul de %uprave';ere al %tructurilor teritoriale i dele'ate$ controlul la fa a locului$ %i%temul de conte%ta ii care

  permite verificarea aplic!rii procedurilor$ e antionul de control$ att n timpulperioadei de implementare a proiectului$ ct i e/-po%t

  realizarea mai multor verific!ri le'ate de implementarea proiectului i a etapelor deimplementare a proiectului

  depunerea online a proiectului$ %implificarea documenta iilor depu%e de 5eneficiari$verificarea autoriza iilor$ avizelor$ documenta iei te;nice dup! etapa de %elec ie a

  proiectelor nainte de etapa de contractare$ %cutirea de documente u%tificative care potfi acce%ate n 5aza de date a autorit! ilor re%pon%a5ile

  defini ii clare ale 5eneficiarilor in cadrul na ional de implementare n conformitate cu prevederile #D i verificarea cla%ific!rii ace%tora n conformitate cu le'i%la ia na ional! prin finalizarea acordului i protocoalelor cu entit! ile re%pon%a5ile pentru a verifica corectitudinea informa iilor furnizate

  %i%temul : actual al "'en iei de pl! i va fi actualizat i optimizat cu noile flu/uri admini%trative i m!%urile din #D 2014-2020 i %e vor introduce c;ei de control$

  cum ar fi3 codul 5eneficiarului$ denumirea 5eneficiarului$ cod *:

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  32/34

  informarea %olicitan ilor cu privire la eli'i5ilitatea c;eltuielilor i alte elemente e%en iale ale m!%urii prin ';iduri$ pliante$ pa'ini de internet i ac iuni de informare

  cre terea eficien ei %i%temelor de control n toate etapele de verificare a proiectului prin verificarea dreptului de proprietate$ locului$ %ur%ei de finan are$ 'radului de rudenie$

  precum i alte verific!ri %pecifice pentru identificarea condi iilor artificiale create pentru %priin

  ealizarea unor verific!ri re'ulate le'ate de implementarea proiectelor i etapele deimplementare a proiectelor i re%pectarea an'aamentelor din contract.

  8.2.4.4.3.valuarea glo!al( a m(surii

  Lerifica5ilitatea i controla5ilitatea m!%urii %e 5azeaz! pe recomand!rile mi%iunilor de audit i m5un!t!irea procedurilor de lucru ale "'eniei de #l!i.=n perioada 2007-201$ principalele pro5leme identificate au fo%t determinate de procedurile

  de ac;izi ii private i de crearea unor condi ii artificiale. =n 5aza protocolului nc;eiat ntre Mini%terul Nu%ti ieiC, i "'en ia de pl! i$ %-a acordat acce% 'ratuit pentru utilizatorii din cadrul a'en iei la datele aferente firmelor nre'i%trate nre'i%trul comer ului prin %erviciul ,M online i %-au modificat procedurile a'en iei n %copul nt!ririi controalelor i verific!rii %tatutului de micro-ntreprindereCntreprindere mic!.=n ceea ce prive te crearea de condi ii artificiale$ %-au inclu% elemente de verificare i

  prevenire a condi iilor care au determinat crearea de %itua ii artificiale$ printre care men ion!m detalierea i clarificarea procedurilor$ in%truirea per%onalului pentru verificarea i identificarea condi iilor artificiale.De a%emenea$ n ceea ce prive te aplicarea defectuoa%! a procedurii de ac;izi ie de c!tre

  5eneficiarii priva i$ %-au modificat procedurile n %en%ul unei mai 5une inform!ri a

  5eneficiarilor (portal pentru pu5licarea anun urilor de ac;izi ii pentru 5eneficiarii priva i)$ a introducerii unor cerin e %pecifice pentru 5eneficiarii priva i$ precum i introducerea unor puncte %uplimentare de verificare pentru identificarea ofertelor formaleCneautentice."%tfel$ n urma activit! ii de control a m!%urii 12 >E prijin pentru crearea i devoltarea demicro!ntreprinderiE %-au identificat condi ii artificiale n cazul ac;izi ion!rii ec;ipamentelor

  pentru pre%tarea %erviciilor a'ricole. #entru a evita crearea de condi ii artificiale n acea%t!%itua ie$ codurile " aferente pre%t!rii de %ervicii a'ricole nu vor fi eli'i5ile pentrufinan are n cadrul ace%tei %u5m!%uri.#e 5aza e/perien ei din perioada anterioar! privind crearea de condi ii artificiale de c!tre

  5eneficiari pentru ndeplinirea criteriilor de %elec ie referitoare la crearea de locuri de munc!i ener'ie re'enera5il!$ nu %-au prev!zut principii care %! vizeze ace%te a%pecte pentru

  perioada 2014-2020.=n urma analizei realizate de "utoritatea de Mana'ement i "'en ia de pl! i pe 5azae/perienei din perioada 2007-201$ %e poate concluziona c! %e a%i'ur! verifica5ilitatea icontrola5ilitatea m!%urii$ att prin pri%ma pre'!tirii profe%ionale$ ct i m5un!t! irea

  procedurilor de lucru$ a%tfel nct %! nu %e preudicieze intere%ele financiare ale

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  33/34

  8.2.4.:.nforma ii suplimentare specifice msurii

  Definirea fermelor mici men ionate la articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din

  e'ulamentul ( ntreprindere care e%te nfiin at! n anul depunerii

 • 7/26/2019 Anexa Nr 1 - Fisa M06 Dezvoltarea Fermelor Si a Intreprinderilor

  34/34

  cererii de finan are %au cu un i%toric de ma/im ani fi%cali dar care nu a nre'i%trat nicioactivitate pn! n momentul depunerii ace%teia.