of 19 /19
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL Anexa II.5.2.e Plan (program) de cercetare științifică CCMAAM Centrul de Cercetare Management, Administrarea Afacerilor şi Marketing PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ PE ANUL UNIVERSITAR 2011 Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare Perioada de realizare Mod de valorificare 0 1 2 3 4 A Cercetare internă 1. Manuale/cursuri 1.1. Economia serviciilor Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Prep. univ. Dominic Perez Danielescu 2011 Editura Pro Universitaria 1.2. Marketing Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Lect. univ. drd. Camelia Pavel, Lect. univ.drd. Bodănel Drăguţ 2011 Editura Universitară 1.3. Curs de management Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu, Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu, Asist. univ. drd. Georgiana Anghel 2011 Editura Universitară 1.4. Tratatul de turism Prof. univ. dr. Ion Ionescu Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu (coord.) 2010- 2012 Procesul didactic şi în reţeaua de librării Schimburi între universităţi 1.5. Tratat de economia şi gestiunea întreprinderii Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean 2011 Editura Universitară 1.6. Comunicare şi negociere în afaceri. Prezent şi perspective Prof. univ. dr. Manoela Popescu 2011 Librăria UCDC 1.7. Economie comercială Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Lect. univ. drd. Diana Coconoiu 2011 Editura Universitară 1.8. Comunicare în afaceri Prof. univ. dr. Manoela Popescu 2011 Editura Universitară 1.9. Economia turismului intern şi internaţional (Ediţia a II-a) Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu Ianuarie 2011 Editura Universitară

Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

  • Upload
    lamhanh

  • View
    221

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e...

Page 1: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Anexa II.5.2.e

Plan (program) de cercetare științifică CCMAAM Centrul de Cercetare Management, Administrarea Afacerilor şi Marketing

PROGRAM DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

PE ANUL UNIVERSITAR 2011

Nr. crt. Obiective şi teme de

cercetare Colectiv de elaborare Perioada

de realizare

Mod de valorificare

0 1 2 3 4 A Cercetare internă 1. Manuale/cursuri

1.1.

Economia serviciilor Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Prep. univ. Dominic Perez Danielescu

2011 Editura Pro Universitaria

1.2. Marketing

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Lect. univ. drd. Camelia Pavel, Lect. univ.drd. Bodănel Drăguţ

2011 Editura Universitară

1.3. Curs de management

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu, Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu, Asist. univ. drd. Georgiana Anghel

2011 Editura Universitară

1.4. Tratatul de turism

Prof. univ. dr. Ion Ionescu Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu (coord.)

2010-2012

Procesul didactic şi în reţeaua de

librării Schimburi între

universităţi

1.5. Tratat de economia şi gestiunea întreprinderii

Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011 Editura Universitară

1.6.

Comunicare şi negociere în afaceri. Prezent şi perspective

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011 Librăria UCDC

1.7.

Economie comercială Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Lect. univ. drd. Diana Coconoiu

2011 Editura Universitară

1.8. Comunicare în afaceri

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011 Editura Universitară

1.9. Economia turismului intern şi internaţional (Ediţia a II-a)

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu

Ianuarie 2011 Editura Universitară

Page 2: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.10.

Sisteme de calcul şi aplicaţii informatice pentru domeniul economic

Conf. univ. dr. Elena Schiler 2011 Librăria UCDC

1.11. Tehnica operaţiunilor de turism

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011 Suport de curs anii

III zi şi III FR

1.12. Tehnică hotelieră şi de restaurant

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011 Suport de curs anii

III zi şi III FR

1.13.

Analiza statistică a turismului internaţional şi a comerţului exterior- teorie şi studii de caz

Conf. univ. dr. Emilia Gogu 2011

Librăria CLB

1.14.

Teoria şi tehnica sondajului statistic ediţia a II-a revizuită şi adăugată

Conf. univ. dr. Emilia Gogu, Prof. univ. dr. Elena Maria Biji

2011

Librăria CLB

1.15.

Analiza statistică a ofertei şi cererii turistice în Uniunea Europeană în perioada 2000-2009

Conf. univ. dr. Emilia Gogu 2011

Material adresat cursanţilor înscrişi la programul de

master “Managementul

afacerilor în turism”

1.16.

Normalizare, reglementare şi jurisprudenţă în contabilitatea din România

Lect. univ. dr. Luminiţa Jalbă 2011

Editura Universitară

1.17. Finanţe Lect. univ. dr. Roxana Davidescu Mai 2011 Editura Universitară

1.18. Economia asigurărilor Lect. univ. dr. Roxana Davidescu 2011 Editura Universitară

1.19.

Geografie economică – culegere de teste grilă

Lect. univ. dr. Petronela-Sonia Nedea

2011 Editura Universităţii Bucureşti

1.20.

Traficul rutier transfrontalier în sud-vestul României – impact asupra mediului şi a aşezărilor

Lect. univ. dr. Petronela-Sonia Nedea

2011 Editura Universităţii Bucureşti

1.21.

Baze teoretice şi teste grilă pentru managementul relaţiilor cu clienţii

Lect. univ. drd. Andreea Vasile, Lect. univ drd. Emilia Pascu

2011 Editura Universitară

1.22. Ecologie si protectia mediului

Lect. univ. drd. Oana Rezeanu, Lect. univ. dr. Petronela-Sonia Nedea

Ianuarie 2011 Librăria CLB

1.23. Contabilitatea în comerţ

Lect. univ. dr. Luminiţa Jalbă 2011 Editura Universitară

1.24. Contabilitatea în comerţ şi turism

Lect. univ. dr. Luminiţa Jalbă 2011 Editura Universitară

Page 3: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.25. Tehnici promoţionale Lect. univ. drd. Camelia Pavel

Ianuarie 2011

Editura Universitară

2. Caiete de seminar

2.1.

Resurse şi destinaţii turistice interne şi internaţionale. Lucrări practice. Statistici. Reglementări

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu, asist. univ. drd. Monica Neacşu, asist. univ. Marcela Drăghilă

2011 Editura Universitară

2.2. Economia serviciilor. Aplicaţii, Studii de caz

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Prep. univ. Dominic Perez Danielescu

2011 Editura Pro Universitaria

2.3. Marketing. Aplicaţii, Studii de caz

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Lect. univ. drd. Camelia Pavel, Lect. univ.drd. Bodănel Drăguţ

2011 Editura Universitară

2.4. Management – studii de caz, teste grilă, teme de cercetare

Prof. univ. dr. Gheorghiţa Căprărescu, Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu, Asist. univ. drd. Georgiana Anghel

Ianuarie 2011 Editura Universitară

2.5.

Comunicare şi negociere în afaceri. Aplicaţii practice

Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Asist. univ. drd. Mihaela Apostol

2011 Editura Universitară

2.6.

Economie comercială. Studii de caz şi aplicaţii practice

Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Lect. univ. drd. Diana Coconoiu, Prep. univ. Daniela Vladu

2011 Librăria UCDC

2.7. Tehnica operaţiunilor de turism-studii de caz

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011

Librăria CLB

2.8. Animaţia în turism Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011 Librăria CLB

2.9. Tehnică hotelieră şi de restaurant-studii de caz

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011

Librăria CLB

2.10. Matematică pentru economişti. Caiet de seminar

Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu, Asist. univ. drd. Nicolae Bogdan Toader

Sept. 2011 Librăria CLB

Page 4: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

2.11.

Fiscalitate şi finanţele întreprinderii. Aplicaţii, studii de caz şi teste grilă, Ediţia a V-a, revizuită şi adăugită

Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ. drd. Daniela Penu

Februarie 2011

Publicare la Editura Pro Universitaria

2.12. Contabilitatea în comerţ. Caiet de aplicaţii

Lect. univ. dr. Luminiţa Jalbă 2011 Editura Universitară

2.13. Cercetări de marketing- caiet de seminar

Masterand Adina Pavel (coautor)

Ianuarie 2011

Editura Pro Universitaria

3. Materiale pentru licenţă/disertaţie

3.1. Teste grilă

3.1.1.

Teste-grilă pentru examenul de licenţă (MTC)

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu (coordonatori)

2011 Editura Universitară

3.2. Ghid de elaborare licenţă/disertaţie

......................... 3.3. Ghid de practică 3.4. ...........................

4. Materiale extradidactice

5.

Cercetări vizând obiectivele conducerii U.C. „D.C.”, raportări prelucrări, fişe personale, cadre didactice, rapoarte de cercetare etc.

............................. 6. Lucrări de doctorat

6.1. Referate

6.1.1. Teorii ale intreprinderii. Evolutie si perspective

Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

Sept. 2011 Susţinere rapoarte

6.2. Teze de doctorat

6.2.1.

Armonizarea legislaţiei din România cu cea din UE, în relaţie cu protecţia consumatorilor

Lect. univ. drd. Emilia Pascu 2011 Susţinere publică

6.2.2.

Marca proprie în strategia de marketing a marilor suprafeţe de vânzare

Lect. univ. drd. Camelia Pavel Iunie 2011 Susţinere publică

Page 5: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

6.2.3.

Strategia calităţii serviciilor de agroturism din România – aria de cercetare zona de Nord-Vest a judeţului Buzău

Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu

Iulie 2011 Susţinere publică

6.2.4.

Posibilităţi de implementare a unui sistem de management al calităţii în cadrul transporturilor aeriene din Romania

Lect. univ. drd. Drăguţ Bogdănel

Mai 2011 Susţinere publică

6.2.5.

Algebre Hopf de dimensiune finită cu proprietatea lui Chevalley

Asist. univ. drd. Nicolae Bogdan Toader

Mai 2011 Susţinere publică

7. Alte lucrări B. Cercetări naţionale

1. Cercetări departamentale

1.1.

Managementul cunoştinţelor în domeniul mediului, social şi economic în vederea elaborării strategiilor de dezvoltare regională sustenabilă

Prof. univ. dr. Mihaela Mureşan, Conf. univ. dr. Emilia Gogu

2011 Realizarea unui material ştiinţific

1.2.

Premise şi direcţii de dezvoltare durabilă a comerţului din regiunea Sud-Est a României

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Prof. univ. dr. Elena Biji Prof. univ. dr. Virgil Adăscăliţei Prof. univ. dr. Manoela Popescu Lect. univ.dr. Roxana Davidescu Lect. univ.dr. Emilia Gogu Lect.univ.dr. Oana Rezeanu Lect.univ.drd Diana Coconoiu

2011

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a

comerţului din regiunea Sud-Est a

României. Elaborarea de

materiale didactice

Page 6: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.3.

Elaborarea programului metodologic de activitate la Laboratorul de afaceri în turism şi comerţ

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Prof. univ. dr. Ion Ionescu Prof. univ. dr. Manoela Popescu Lect.univ.drd. Marian Covlea Conf. univ.dr. Andreea Băltăreţu Lect.univ.drd. Bogdănel Drăguţ

2011

Bibliotecile facultăţilor Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir”

1.4. Economia turismului. Economie şi management

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Ion Ionescu

2011

Bibliotecile facultăţilor Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir”

1.5. Comerţ şi turism în secolul XXI- studii de caz

Prof. univ. dr. Ion Ionescu Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Prof. univ. dr. Manoela Popescu Conf. univ.dr. Andreea Băltăreţu

2011 Material didactic pentru susţinerea

proce- sului de învăţământ

1.6.

Dimensiuni comerciale şi turistice ale litoralului Mării Negre

Prof. univ. dr. Ion Ionescu Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Prof. univ. dr. Manoela Popescu Conf. univ.dr. Andreea Băltăreţu

2011

Material didactic Bibliotecile Universităţii

Creştine „Dimitrie Cantemir”

Librării

1.7. Turismul românesc pe litoralul Mării Negre

Prof. univ. dr. Ion Ionescu Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

2011 Realizarea unui ghid turistic.

Publicarea de articole.

Studii de caz

1.8. Calitatea serviciilor în industria hotelieră

Conf. univ. dr. Anca Cristea

Ianuarie 2011

Studiu realizat împreună cu studenţii şi masteranzii

2. Granturi finanţate naţional sau CNCSIS

Page 7: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

2.1.

O societate românească mai coezivă prin modernizarea sistemului de protecţie socială pentru reducerea sărăciei, inegalităţilor şi excluziunii sociale

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu (coord. ştiinţific) Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu, Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu, Conf. univ. dr. Cezar Militaru (membri)

2007-2013

Publicare de articole la diferite

sesiuni şi conferinţe

2.2.

Modalităţi de promovare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivelul activităţii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi Bucureşti

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

28.10.2009 –

27.10.2011

Publicare de articole la diferite

sesiuni şi conferinţe

2.3.

Dinamica implementării politicilor comunitare în valorificarea prin turism a ariilor protejate şi proiectarea unei arhitecturi de management integrat a acestora

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu (membru)

2008-2011

Prezentare şi publicare articole la

diferite sesiuni şi conferinţe

Publicare în diverse reviste

2.1. Granturi coordonate de U.C. „D.C.” / Centrul de Cercetări

.............................

2.2. Granturi realizate în colaborare cu alte instituţii

3.

Contracte cu beneficiari din mediul de afaceri, agenţi economici

3.1.

Amenajarea microzonelor de recreere în cadrul zonei metropolitane Bucureşti

Responsabil proiect Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

2010-2011

Ministerul

Turismului şi Dezvoltării Regionale Primăria

Municipiului Bucureşti

Page 8: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

3.2.

Elaborarea studiului „Evaluarea potenţialului de dezvoltare regională Nord-Vest” (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj)

Director proiect Prof. univ.dr. Manoela Popescu 6 responsabili proiect

Dec. 2010 -

Dec. 2011

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”, Librării interne şi externe, Consilii

judeţene, Primării centre urbane mari

3.3.

Analiza comunicării comerciale din perspectivă integratoare, în contextul crizei economice mondiale

Prof.univ.dr. Popescu Manoela

2010-2013

Articole ISI în Amfiteatru Economic

Comunicare comercială, Editura

Universitară Bucureşti, 2012

3.4.

Elaborarea studiului „Evaluarea potenţialului de dezvoltare regională Centru” (jud. Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov)

Director proiect Conf. univ.dr. Andreea Băltăreţu 6 responsabili proiect

Dec. 2010

- Dec. 2011

Bibliotecile facultăţilor

Universităţii Creştine „Dimitrie

Cantemir”, Librării interne şi externe, Consilii

judeţene, Primării centre urbane mari

3.5.

Evoluţia în carieră a studenţilor şi absolvenţilor U.C.„D.C.

Director de proiect: Conf. univ. dr. Cristea Anca

2008 -2011 Mediul de afaceri

4. Parteneriate cu instituţii româneşti

4.1.

Eficientizarea procesului educaţional universitar, prin creşterea gradului de aplicativitate si intercorelativitate cu piaţa muncii

Director de program: Prof. univ.dr. Nicolae Neacşu Membrii: Asist. univ. Andreea Danielescu Prep. univ. Dominic Danielescu

2010 – 2012

Distribuţie în reţea, masă rotundă cu

factorii de răspundere la nivel

naţional

5. Alte lucrări ..............................

C. Cercetări europene

1. Granturi finanţate din fonduri europene

1.1.

CeMPRES - Centru Multimedia de Promovare şi Resurse în egalitate de şanse

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2010-2012

Publicare de articole la diferite

sesiuni şi conferinţe

Page 9: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.2. CeResAR - Centru de Resurse pentru Afaceri Rurale

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2010-2013

Publicare de articole la diferite

sesiuni şi conferinţe

1.3.

HARMONY – Măsuri inovative de armonizare a vieţii profesionale cu cea de familie

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2008-2011

Publicare de articole la diferite

sesiuni şi conferinţe

1.4.

Managementul calităţii în invăţământul universitar

Conf. univ. dr. Anca Cristea

2010-2012 UEFISCU

1.1. Granturi coordonate de U.C. „D.C.” / Centrul de Cercetări

1.1.1.

Analiza comunicării comerciale din perspectivă integratoare, în contextul crizei economice mondiale

Prof.univ.dr. Manoela Popescu

2010-2013

Articole ISI în Amfiteatru Economic

Comunicare comercială, Editura

Universitară, Bucureşti, 2012

1.2.

Contracte cu beneficiari din mediul de afaceri, agenţi economici

...............................

2. Parteneriate cu instituţii europene

...............................

D. Cercetări fonduri structurale

1.

Proiect de cercetare POS DRU Axa prioritară 1 Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere

Prof. univ. dr. Marinela Turdean, conf. univ. dr. Emilia Gogu

2011 Publicare de

articole la diferite sesiuni și conferințe

2.

Proiect de cercetare POS DRU Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Prof. univ. dr. Marinela Turdean, conf. univ. dr. Emilia Gogu

2011 Publicare de

articole la diferite sesiuni şi conferinţe

3. Realizarea unui incubator de afaceri

Conf. univ. dr. Anca Cristea (membru)

2010-2012

Conferinţe Mese rotunde

Stagii de practică

4. Proiect din domeniul formării adulţilor

Conf. univ. dr. Anca Cristea (specialist)

2010-2012

Conferinţe Mese rotunde

Stagii de practică

Page 10: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4 E. Manifestări

ştiinţifice

1.

Manifestări ştiinţifice organizate de U.C. „D.C.” / Centrul de Cercetări

1.1. Sesiune ştiinţifică cadre didactice

1.1.1. Inovaţia de produs, o posibilă soluţie anticriză

Prof. univ. dr. Elena Părăian, Lect. univ. drd. Emilia Pascu

2011 Publicare în Analele MTC

1.1.2. 2 Comunicări ştiinţifice

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu 2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

1.1.3.

Responsabilitatea socială a întreprinderilor- o necesitate obiectivă în condiţiile crizei economice mondiale

Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Asist. univ. dr. Luminiţa Crenicean

2011 Editura Pro Universitaria

1.1.4.

Consideraţii privind rolul comunicării în raportarea CSR, în contextul globalizării

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011 Editura Pro Universitaria

1.1.5.

Aspecte privind evoluţia comerţului românesc, în contextul crizei mondiale

Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Lect. univ. drd. Diana Coconoiu, Prep. univ. Daniela Vladu

2011 Editura Pro Universitaria

1.1.6. 2 Comunicări ştiinţifice

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

1.1.7. Politica de dezvoltare şi amenajare a zonelor montane

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011 Publicare în volum

comunicări

1.1.8.

Creşterea calităţii serviciilor din turism prin îmbunătăţirea nivelului de pregătire al personalului

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

1.1.9.

Mutaţiile structurale ale specializărilor pe regiuni de dezvoltare în România în perioada 2000-2009

Conf. univ. dr. Emilia Gogu

2011 Prezentarea lucrărilor în cadrul

sesiunii Ştiinţifice

Publicare volum comunicări

1.1.10.

Concentrarea activităţilor economice regionale în România

Conf. univ. dr. Emilia Gogu

2011 Prezentarea lucrărilor în cadrul

sesiunii Ştiinţifice

Publicare volum comunicări

Page 11: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.1.11.

Turismul balnear: segmente, tendinţe şi strategii de dezvoltare

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011 Publicare în volum

comunicări

1.1.12. 1 lucrare Lect. univ. dr. Roxana Davidescu Mai 2011 Publicaţie ISBN

1.1.13. 1 lucrare Lect. univ. dr. Roxana Davidescu Mai 2011

Prezentarea lucrărilor în cadrul

sesiunii Ştiinţifice

Publicare volum comunicări

1.1.14.

Competitivitate în condiţii de criză prin creşterea calităţii servirii clienţilor

Lect. univ. drd. Emilia Pascu 2011 Publicare în

volumele sesiunii

1.1.15. Obiective strategice ale agroturismului românesc

Lect.univ.drd. Daniela Georgiana Stancu 2011

Prezentarea lucrărilor în cadrul

sesiunii Ştiinţifice

Publicare volum comunicări

1.1.16.

Integrale pe coalgebre şi pe algebre Hopf. Aplicaţii

Asist. univ. drd. Nicolae Bogdan Toader

Mai 2011 Publicare în volum comunicări

1.1.17.

Implicaţiile alimentaţiei înalt procesate asupra sănătăţii oro-dentare

Masterand Daniela Valdu Mai 2011 Publicare în volum

comunicări

1.1.18.

Rolul cercetărilor de marketing în îmbunăţirea calităţii produselor şi serviciilor

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare în volum

comunicări

1.1.19.

Managementul proiectelor-premisă a dezvoltării economiei europene

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare în volum

comunicări

1.1.20.

Etica şi conduită etică în domeniul cercetărilor de marketing

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare în volum

comunicări

1.2. Sesiune ştiinţifică masteranzi

1.2.1. Animarea forţelor de vânzare

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011

Coordonarea lucrărilor

prezentate de masteranzi

1.2.2. Optimizarea managementului forţelor de vânzare

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011

Coordonarea lucrărilor

prezentate de masteranzi

Page 12: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.2.3.

Relaţia dintre TQM şi marketing (The relationship between TQM and marketing)

Masterand Adina Pavel 2011

Publicare în volum comunicări ştiinţifice

masteranzi

1.3. Sesiune ştiinţifică studenţi

1.3.1.

3 comunicări Prof. univ. dr. Manoela Popescu Mai 2011

Coordonarea lucrărilor

prezentate de studenţi

1.3.2.

3 comunicări Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu Mai 2011

Coordonarea lucrărilor

prezentate de studenţi

1.3.3

3 comunicări Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu Mai 2011

Coordonarea lucrărilor

prezentate de studenţi

1.3.4. 3 comunicări Lect. univ. dr. Roxana Davidescu Mai 2011

Coordonarea lucrărilor

prezentate de studenţi

2. Participări la sesiuni ştiinţifice naţionale

2.1. 2 Comunicări ştiinţifice

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.2.

Globalizarea şi criza - interferenţe cu turismul intern şi internaţional

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Prof. univ. dr. Ion Ionescu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.3.

Evaluarea resurselor turistice şi stabilirea priorităţilor în direcţionarea programelor de investiţii

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu, Asist. univ. Monica Neacşu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.4. Politicile de marketing turistic în perioada de criză

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Lect. univ. dr. Daniela Nenciu, Asist. univ. Monica Neacşu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.5.

Creşterea competitivităţii staţiunilor turistice prin diversificarea serviciilor de agrement - distracţie

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Lect. univ. dr. Daniela Nenciu, Asist. univ. Monica Neacşu, drd. Dorel Vlad

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

Page 13: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

2.6.

Formarea, specializarea şi perfecţionarea continuă a personalului din turism - problemă esenţială a competitivităţii

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, drd. Dorel Vlad, Asist. univ. Monica Neacşu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.7.

Politici ale autorităţilor şi asociaţiilor profesionale din turism pentru diminuarea efectelor crizei

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Lect. univ. dr. Daniela Nenciu, Asist. univ. Monica Neacşu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.8.

Programele naţionale şi rolul acestora în dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice din România

Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Prof. univ. dr. Ion Ionescu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.9. Direcţii posibile de cercetare ştiinţifică în turismul românesc

Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.10.

Necesitatea dezvoltării microzonelor de recreere din cadrul zonelor Metropolitane

Prof. univ. dr. Ion Ionescu, Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu, Asist. univ. Monica Neacşu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.11. Modele de guvernanţă în învăţământul superior

Conf. univ. dr. Cristina Bălăceanu, Conf. univ. dr. Anca Cristea, Lect. univ. dr. Cosmin Stoica

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.12. Protecţia consumatorului de servicii turistice

Conf. univ. dr. Cristea Anca 2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.13.

Gastronomia – mijloc de educare a consumatorilor

Conf. univ. dr. Cristea Anca 2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.14.

Căi de crestere a gradului de angajabilitate a absolventilor din învăţământul superior

Conf. univ. dr. Cristea Anca, Conf univ dr. Emilia Gogu, Lect.univ.dr. Tatiana Dosescu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

2.15. Turismul balnear: segmente, tendinţe şi strategii de dezvoltare

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011

Publicare volum ISBN

2.16. 1 participare Lect. univ. dr. Roxana Davidescu 2011 Publicare volum

ISBN

Page 14: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

2.17. Politicile de preţuri şi promovare din turism în perioadele de criză

Asist. univ. Monica Neacşu, Asist. univ. Marcela Drăghilă, Lect. univ. dr. Daniela Nenciu, Prof. univ. dr. Nicolae Neacşu

2011

Publicare volum ISBN

2.18.

Rolul şi importanţa târgurilor interne şi internaţionale în diminuarea efectelor crizei în turism

Asist. univ. Monica Neacşu, drd. Dorel Vlad

2011

Publicare volum ISBN

2.19.

Calitatea şi diversitatea serviciilor turistice - atribute esenţiale pentru menţinerea pe piaţă în condiţii de criză

Asist. univ. Monica Neacşu, drd. Dorel Vlad, Lect. univ. dr. Daniela Nenciu

2011

Publicare volum ISBN

2.20.

Impactul comunicării nonverbale în diferite culturi asupra eficienţei firmei

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare volume

2.21. Comunicare şi etică în afaceri

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare volume

2.22.

Rolul managementului proiectelor în societatea contemporană

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare volume

3. Participări la sesiuni ştiinţifice internaţionale

3.1. 2 Comunicări ştiinţifice

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

3.2.

Întreprinderea romanească, managementul şi guvernarea corporatistă

Prof. univ. dr. Manoela Popescu Asist.univ.drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

3.3.

Posibilităţi de dezvoltare a turismului de croazieră la Marea Neagră

Conf. univ. dr. Anca Cristea

14-17. 09.2011

IASC European Meeting 2011

Plovdiv, Bulgaria

3.4. 2 participări Lect. univ. dr. Roxana Davidescu 2011

Susţinere şi publicare

comunicare

3.5.

Modelul strategiei calităţii serviciilor de agroturism din România

Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu

2011 Susţinere şi

publicare comunicare

Page 15: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

3.6.

Comunicări ştiinţifice privind întreprinderea şi guvernarea corporatistă

Asist.univ.drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011

Publicare în volumele

comunicărilor ştiinţifice

3.7.

Euromanagement and euromarketing - new challenges for the global market

Masterand Adina Pavel-coautor 2011 Publicare

F. Publicaţii 1. Analele facultăţii

1.1. Analele facultăţii cadre didactice

1.1.1.

Importanţa comunicării intrapersonale în dezvoltarea personală şi profesionaă

Prof. univ. dr. Manoela Popescu 2011 Publicare în

Analele MTC

1.1.2.

Importanta guvernarii corporatiste in eficientizarea intreprinderilor sociale

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011 Publicare în Analele MTC

1.1.3. 2 Articole pe teme economice

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu 2011 Publicare în

Analele MTC

1.1.4. Viaţa modernă şi alimentaţia

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011 Publicare în

Analele MTC

1.1.5. Turismul de sănătate şi protecţia socială

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011 Publicare în

Analele MTC

1.1.6. 1 articol Lect. univ. dr. Roxana Davidescu 2011 Publicare în

Analele MTC

1.1.7.

Importanţa zonei de Nord-Vest a judeţului Buzău la dezvoltarea agroturismului românesc;

Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu

Mai 2011 Publicare articol

1.1.8.

Modelul strategiei calităţii serviciilor de agroturism din România

Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu

Mai 2011 Publicare articol

1.1.9. Articole pe tema guvernanţei corporative

Asist.univ.drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011 Publicare în Analele MTC

1.10.

Impactul crizei economice asupra IMM-urilor din Uniunea Europeană

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare

1.2. Analele facultăţii masteranzi

1.2.1. Calitatea produselor şi satisfacţia consumatorilor

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare

1.2.2. Comunicare nonverbală în diferite culturi

Masterand Adina Pavel 2011 Publicare

Page 16: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

1.3. Analele facultăţii studenţi

2. Analele institutului pe U.C. „D.C.”

2.1. Managementul timpului în domeniul vânzărilor

Conf. univ. dr. Anca Cristea 2011 Publicare

3. Articole în reviste proprii

3.1. COGITO

3.1.1.

Abordări ale culturii calităţii în învăţământul românesc

Prof. univ. dr. Manoela Popescu

2011 Editura Pro Universitaria

3.1.2.

Raportul dintre matematică şi dezvoltarea societăţii moderne în lumina ideilor marelui cărturar Dimitrie Cantemir

Lect. univ. dr. Tatiana Dosescu, Asist. univ. drd. Nicolae Bogdan Toader

Ianuarie 2011 Publicare

3.2. ORIZONTURI ALE CUNOAŞTERII

3.2.1.

Abordarea culturii organizaţionale din perspectivă etnologică reflectată în opera lui Dimitrie Cantemir

Prof. univ. dr. Manoela Popescu Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011 Editura Pro Universitaria

3.2.2.

Importanţa guvernării corporatiste în dezvoltarea companiilor, în contextul crizei economice globale

Prof. univ. dr. Manoela Popescu Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011 Editura Pro Universitaria

3.2.3. 2 articole pe teme economice

Prof. univ. dr. Viorica Ionaşcu 2011

3.2.4. Tendinţe în gastronomia internaţională

Conf. univ. dr. Anca Cristea 2011 Publicare revistă

3.2.5.

Influenţe culturale asupra activităţii managerilor internaţionali (Cultural influences on international managers’ activity)

Masterand Adina Pavel (coautor) 2011 Publicare în revistă

3.2.7. 3.3. GEOCARPATICA

3.3.1.

Dezvoltarea turismului de croazieră pe sectorul românesc al Dunării

Conf. univ. dr. Anca Cristea Mai 2011 Publicare revistă

Page 17: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

3.3.2.

Importanţa zonei de Nord-Vest la dezvoltarea agroturismului românesc

Lect. univ. drd. Daniela Georgiana Stancu

2011 Publicare revistă

4. Alte reviste interne şi internaţionale

4.1.

Reflections on the Dimensions of Population Characterization of CSR in Perspective in the Context of Global Economic Crisis

Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011

Ovidius University Annals Economic Sciences Series, , Ovidius University Press, categoria

B+

4.2.

Reflections on Curriculum Vitae Content Changes in the Context of Global Economic Crisis

Prof. univ. dr. Manoela Popescu, Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011

Ovidius University Annals Economic Sciences Series,

Ovidius University Press, categoria B+

4.3.

Assessment of the importance of corporate governance in accountability CSR in context of the global crisis

Prof. univ. dr. Manoela Popescu Asist. univ. drd. Luminiţa Cecilia Crenicean

2011

Agora International Journal of

Economical Sciences, Editura

Universităţii Agora, CNCSIS C

4.4.

The interdependence between ecotourism and natural protected areas from China

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011

Annals of „Ovidius” University,

Economic Sciences Series, Vol. X, nr. 2/2010 - revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi

indexată în bazele de date

internaţionale REPEC şi DOAJ

4.5.

Particularities and threats on the biodiversity from Croatia

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011

The Annals of the Ştefan cel Mare

University of Suceava, Fascicle of The Faculty of Economics and

Public Administration,

cotată B+

4.6. The management of natural protected areas from Bulgaria

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011 Journal of Tourism,

cotată B+

Page 18: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

4.7. The importance of protected areas management

Conf. univ. dr. Andreea Băltăreţu 2011

International Journal of Business,

Management and Social Science, Special Issue on

„Tourism Economics and

Hospitality Research

4.8.

The impact on landscape generated by the construction of the bridge over Danube from Calafat –Vidin

Lect. univ. dr. Petronela-Sonia Nedea

2011

Analele Universităţii Maritime din

Constanţa, Anul XI, Volumul 13, Editura Nautica, Constanţa

4.9.

Branding Romania as a tourist destination

Lect. univ. drd. Camelia Pavel

2011 The Annals of the Ştefan cel Mare

University of Suceava, Fascicle of The Faculty of Economics and

Public Administration,

cotată B+

4.10.

Effects of Financial and Economical Crisis in Romanian Media and Advertising Industries

Lect. univ. drd. Camelia Pavel 2011

Annals of „Ovidius” University,

Economic Sciences Series, Vol. X, nr. 2/2010 - revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi

indexată în bazele de date

internaţionale REPEC şi DOAJ

4.11. Protecting consumers in conditions of economic crisis

Lect. univ. drd. Emilia Pascu 2011

Annals of „Ovidius” University,

Economic Sciences Series, Vol. X, nr. 2/2010 - revistă cotată CNCSIS, categoria B+ şi

indexată în bazele de date

internaţionale REPEC şi DOAJ

4.12.

Euromanagement and European business environment

Masterand Adina Pavel (coautor)

2011 Analele Universităţii

“Constantin Brâncuşi”-Târgu Jiu

Page 19: Anexa II.5.2.e Plan program de cercetare stiintifica CCMAAMmanagement.ucdc.ro/doc/Anexa II.5.2.e Plan_program_de cercetare... · Lect. univ. dr. Roxana Ionescu-Davidescu, Lect. univ

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Nr. crt. Obiective şi teme de cercetare Colectiv de elaborare

Perioada de

realizare Mod de

valorificare 0 1 2 3 4

4.13.

The Impact of Economic-Financial Crisis on the Multinational Companies from Romania

Masterand Adina Pavel (coautor)

2011 Analele Universităţii

Ovidius Constanţa

DECAN, DIRECTOR CCMAAM Prof. univ. dr. M Popescu Prof. univ. N. Neacșu