†ndring af arbejdsmilj¸loven

  • View
    40

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ændring af arbejdsmiljøloven. Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation. De nye regler. Intentioner med lovændringen. At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse af samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhederne - PowerPoint PPT Presentation

Text of †ndring af arbejdsmilj¸loven

Slide 1

ndring af arbejdsmiljlovenFra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljorganisationndring af arbejdsmiljlovenAnders Just Pedersen07.dec. 10ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenVedtaget af Folketinget den 11. maj 2010.Trder i kraft den 1. oktober 2010.ndringer vedrrer primrt organisering af arbejdsmiljarbejdet og der er tale om betydelige forbedringer for virksomhederne ikke mindst p grund af reglernes fleksibilitet.For at markere, at der ogs er tale om modernisering, har man valgt at udskifte ordet sikkerhed med arbejdsmilj alts sikkerhedsreprsentant bliver til arbejdsmiljreprsentant og sikkerhedsorganisation bliver til arbejdsmiljorganisation.Men det dkker ikke over reelle ndringer i opgaverne.1De nye regler2

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenBygger p resultater af drftelser i trepartsudvalget, bestende af arbejdsmarkedets parter i Arbejdsmiljrdet og Arbejdstilsynet.

Trepartsudvalget nede frem til en enig indstilling.

2

Intentioner med lovndringen

At gre arbejdsmiljet til en integreret del af den strategiske tnkning p virksomheden.

Styrkelse af samarbejdet om arbejdsmilj p virksomhederne

Styrkelse af arbejdsmiljuddannelsen

Mere fleksible muligheder for at organisere arbejdsmiljarbejdet, s det passer til den enkelte virksomheds behov

3

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenDer lgges op til, at organiseringen af arbejdsmiljarbejdet tilpasses den enkelte virksomhed.

Dermed forventes det, at arbejdsmiljarbejdet fremover vil f en mere fremtrdende plads og vil blive opfattet som mere positivt, noget som alle kan have fordel af.3Organisering4

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just Pedersen4Virksomheder med 1-9 ansatte

Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal ske ved lbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere.

5ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenIngen formel organisation, men netop vgt p den lbende og direkte kontakt mellem leder og ansatte.56Virksomheder med 10 34 ansatte:ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSamarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljorganisation bestende af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljreprsentanter med arbejdsgiveren eller en reprsentant for denne som formand.

Arbejdsmiljorganisationen varetager bde de daglige og de overordnede opgaver vedrrende sikkerhed og sundhed.

67Virksomheder med 10 34 ansatte:ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSamarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres i en arbejdsmiljorganisation bestende af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljreprsentanter med arbejdsgiveren eller en reprsentant for denne som formand.

Arbejdsmiljorganisationen varetager bde de daglige og de overordnede opgaver vedrrende sikkerhed og sundhed.

7Virksomheder med 35 eller flere ansatte:8ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSamarbejde skal organiseres sledes, at der oprettes en arbejdsmiljorganisation i to niveauer, hvor: En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrrende sikkerhed og sundhedEt eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrrende sikkerhed og sundhed

8Virksomheder med 35 eller flere ansatte:9ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSamarbejde skal organiseres sledes, at der oprettes en arbejdsmiljorganisation i to niveauer, hvor: En eller flere grupper varetager de daglige opgaver vedrrende sikkerhed og sundhedEt eller flere udvalg varetager de overordnede opgaver vedrrende sikkerhed og sundhed

9AftalerRegler om organisering kan fraviges, nr der indgs aftaler p to niveauer:

1) mellem lnmodtagerorganisation(er) og modstende arbejdsgiverorganisation(er) eller arbejdsgivere eller dem, de bemyndiger hertil, og 2) mellem arbejdsgiveren og de ansatte i virksomheden eller de ansatte i en del af virksomheden (p virksomheder, der er omfattet af en aftale)

10

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSamme formelle krav til aftaler som i de eksisterende regler men rammerne for, hvad der kan aftales, er betydeligt videre.10En arbejdsmiljorganisation kan omfatte:Flere arbejdsgivere p samme arbejdssted11

Flere driftsmssigt forbundne virksomheder

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSom noget helt nyt kan arbejdsmiljorganisationen fx omfatte:

Flere driftsmssigt forbundne virksomheder. Det kunne fx vre kde-virksomheder, som fx Matas eller mske Automester, hvor de enkelte enheder er selvstndige juridiske enheder.

Flere arbejdsgivere p samme arbejdssted. Det kunne fx vre en autoforhandler, der har skilt klargringsvrkstedet ud som en selvstndig juridisk enhed.

Kommuner eller regioner og selvejende institutioner, der har indget driftsoverenskomst.

11Arbejdsgiveren faststter i samarbejde med arbejdslederne og de ansatte antallet af arbejdsledere og arbejdsmiljreprsentanter i arbejdsmiljorganisationen12

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just Pedersen Faststtes under hensyntagen til virksomheden og dens arbejdsmiljforhold.

De ansatte skal have mulighed for at drfte arbejdsmiljforhold med arbejdsmiljreprsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljorganisationen.

Der skal vre mindst lige s mange arbejdsmiljreprsentanter som arbejdsledere i arbejdsmiljorganisationen.

12

Krav til arbejdsgiveren13ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenMedlemmerne af arbejdsmiljorganisationen skal efter forholdene have rimelig tid til rdighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljarbejdet.14

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenMedlemmerne af arbejdsmiljorganisationen skal have lejlighed til at deltage i planlgningen for s vidt angr sprgsml om arbejdsmilj15

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenMedlemmerne af arbejdsmiljorganisationen skal have mulighed for at koordinere deres samarbejde.

16

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just Pedersenrlig drftelse af arbejdsmiljarbejdet17

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenArbejdsgiveren skal hvert r i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne tilrettelgge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende r og fastlgge, hvordan dette skal foreg.

I virksomheder med en arbejdsmiljorganisation sker tilrettelggelsen i samarbejde med denne.

Den rlige drftelse af arbejdsmiljarbejdet anses for omdrejningspunktet i den nye fleksible arbejdsmiljorganisation.

Der er tale om en vsentlig forenkling i forhold til de eksisterende krav, idet der ikke er fastsat krav vedrrende antal mder mv.

Det er optil arbejdsgivere og medarbejdere i fllesskab at beslutte hvornr de skal mdes og hvordan samarbejdet skal tilrettelgges.

P det rlige mde skal der bde ses fremad hvad skal vi lgge vgt p i det kommende r? og bagud nede vi det, vi havde sat os for?

17MiljArbejdsmiljorganisationens opgaver kan efter aftale mellem virksomheden og de ansatte udvides til ogs at omfatte miljsprgsml i direkte tilknytning til virksomheden.18

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenArbejdsmiljorganisationen skal have lejlighed til at erhverve sig den forndne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljmssige sprgsml.19

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenSkal tilbydesObligatoriskUddannelse af medlemmer af arbejdsmiljorganisationen20Dagendring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenKompetenceudviklingArbejdsgiveren skal srge for, at der udarbejdes en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljorganisationen vedrrende den supplerende arbejdsmiljuddannelse.

Arbejdsgiveren i virksomheder med 1-9 ansatte skal hvert r drfte med de ansatte og arbejdslederne, om der er den ndvendige sagkundskab om arbejdsmilj til stede i virksomheden.

21ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenOvergangsbestemmelseMedlemmer af arbejdsmiljorganisationen, som har gennemfrt en obligatorisk arbejdsmiljuddannelse mellem den 1. april 1991 og den 1. oktober 2010, skal ikke gennemfre den obligatoriske arbejdsmiljuddannelse efter den nye lovs bestemmelser.

Arbejdsgiveren skal dog tilbyde disse medlemmer supplerende arbejdsmiljuddannelse svarende til 1 dags varighed hvert r i funktionsperioden.22

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenDet er vigtigt at bemrke, at ogs medlemmer af arbejdsmiljorganisationen, der har gennemfrt den obligatoriske uddannelse efter de hidtil gldende regler, skal have tilbud om supplerende uddannelse (1 dag om ret)22To nye bekendtgrelserBekendtgrelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljuddannelser

Bekendtgrelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed23

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just PedersenBekendtgrelserne skal trde i kraft samtidig med loven 1. oktober 2010.

23Sprgsml?

24ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just Pedersen25

ndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just Pedersen26

Holdopstilling

De fasteBrancheA-skadeTeksamndring af arbejdsmiljloven07.dec. 10Anders Just Pedersen26+ teksam+ JLO og NIS