Anboto 474

  • View
    471

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Anboto 474

  • 1. 2012ko urriaren 5aanboto 10. urtea - 474 zk. Herririk Herri 2 durangaldeko astekaria Kultura 7 Gehigarria:www.anboto.org Kurutziagako auzokideak udalagazNestor Basterretxeak egin du aurtengo haserre, txosnen berri ez ematearrenLiburu eta disko Azokarako kartelaDurangoko JaiakDURANGOKO JAIAK 6-7Guka, lehenengo pertsonan, pluralean EHEk, AEK-k, Berbaro Taldeak eta Ibaizabal ikastolak Guka gunea sortu dute txosnetan Maaria 5 Zalloventako instalazioak kentzen hasi dira dagoeneko Iurreta 4 Maiztegin kalteak eragin zituzten San Migel Egunean Durangaldea4 Galdakaoko ospitalera doan autobusa Elorriora helduko da Elorrio3 Nagusiek probatu dute Aldatsekuako ariketa gunea

2. Herririk herriH 22012ko urriaren 5a , barikua anboto Anboto KomunikabideakHERRIRIK HERRI@anbotoDURANGOUdalak ez diguezer esan, etahaserre gaudeKurutziaga kaleko auzotarrek diote atzora arteez dutela txosnen kokapenaz berri ofizialik edukiurutziaga kaleko auzota-eta egun bira Anboton publikatuK rrek kezka agertu dute jaie-tan txosnak etxe alboan ipi-niko dizkietelako. Baina, kezkazzenuten erabakia. Jaiak hastekoastebete bakarrik falta denean,udalak oharra zabaldu du, asteongainera haserrea ere badaukate. kalea lanengatik itxi egingo delaUdalak ez digu ezer esan, etaesanez. Orain diote kalea obra-haserre gaude. Ez ei dute inongo gatik moztu dutela, baina gezurraberri ofizialik eduki; gaur dirada. Ez dute esan eszenatokia mun-batzartzekoak udal ordezkariekin. tatzen dabiltzala. Informazio fal-Eszenatokia muntatzen ibili dira asteon; atzo oraindik amaitu barik zegoen.Gainera, udala gezurretan ibili delata kritikatu dute. Edozelan ere, ezkritikatu dute. Antza denez, eurendute txosnarik gura Kurutziagan. Hainbat arrazoi plazaratu dituz- tzeko arriskua dagoela diote.kaleko jaietan irailaren 14anAnboton publikatutako albis-te Kurutziagako bizilagunek leku Auzokideak, udalaz: OrainEtxeetako tuneletan ere edozerudal ordezkari bat egon zen eta,tearen ostean, Txosna Batzordea- txarra dela esateko. Baldintza alde- gertatu ahal da. Gainera, bizila-diote kalea obragatik moztuzurrumurruaz galdetuta, udalren partetik ere jaso dute koka- tik, puntu beltzak dauzkala dio- gun eta komertzio asko daudeladutela, baina gezurra daordezkariak erantzun zien ezpenaren berri. Eurek ere esan te. Ertzaintzaren komisaldegia gogoratu dute. Kalteak ikaraga-zegoela ezer segurua. Hori esandigute Kurutziaga leku txarra dela. alboan dagoela-eta, istiluak sor-rriak dira. M.Onaindia.AndaluziarrenOTXANDIO BERRIZtopaketa egingo Enplegua bultzatuko Konpostajeko lehen faseandute asteburuan11 tona batzea lortu duteLandako Gunean dute udalak eta Hobekuntza batzuk egin eta udazkenean herritarLandako Gunea andaluziarrenelkargune izango da bihar eta etzi. Zuiako Koadrilakgehiagorengana zabalduko dute egitasmoaEuskal Autonomia Erkidegokoandaluziarren elkarteek urtero Lan egoera aztertuko dute, ostean jardueraApiriletik hona Berrizko konpos-Udazken honetan Berrizi-antolatzen duten topaketa da, etataje plantan 11 tona konpost sor-klatu kanpaina horretako biga-hirugarrenez ekarriko dute Duran- sustatzeko politikak martxan ipintzekotu dituzte. 60 familiak eta bost rren fasea hasiko dela azaldu dugora. Hango kulturagaz lotutakomerkatarik parte hartu dute lehenIsoirdek. Erabiltzaileek betetakohainbat ekitaldigaz osatu dute egi-Otxandiok eta Zuiako koadrila ko desorekak gainditzeko. Zeha- esperientzia pilotuan. Lehen kon-inkestak eta sei hileotako jardu-taraua. Urtero, Andaluziako herriosatzen duten sei herriek eskual- tzago, planak eskualdeko pro- posta atera dute dagoeneko, etana aztertuko dute, eta hobekun-bat gonbidatzen dute topaketara; deko enplegu plana sortuko dute.dukzio-sektoreetan (bai indus-Orland Isoird alkateak adierazitza batzuk egin eta gero, familiaaurten Doa Mencia izango da.Eskualdeko lan egoera aztertzea trian, bai zerbitzu sektoreetan)duenez, oso kalitate onekoa da.gehiagorengana zabalduko duteHango artistak ere etorriko dira izango da proiektuaren lehen hel- epe ertain eta luzera sor daitez-egitasmoa 60 eta 100 artean.Durangora. burua, eta gero eskualdeko lan- keen enplegu aukerak eta ekoiz- Bigarren fase horretarako jarduera sustatzeko politikak ipi-pen jarduerak identifikatzeko Lehenengo konposta atera zabor organikorako kontainer niko dituzte martxan. Otxandion balioko du, langileen kualifikazioa dute eta alkateak adierazi bat ezartzea eta konpostaje plan-Andaluziarren hamahiru eta Zuiako Koadrilako herrietan lan-merkatuaren egungo egoera-duenez, oso kalitate onekoatako sarbidea atontzea aztertzenelkarte daude EAEn, eta(Aramaio, Arrazua-Ubarrundia, ra egokitzeko, eta enpresen beha-ari dira, besteak beste. A. U.6.500 laguneko sarea daukate Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia etarrizanen konexioa hobetzeko. Pla- Zuia) 11.000 lagun bizi dira etanaren barruan, eskatzaileen %11daude lan barik. enplegagarritasuna zelan hobe- Bihar, 12:00etan hasiko dutetu ere aztertuko dute, gaur egun GARAIjaialdia, harrera ekitaldiagaz. Tron-dauden lanpostuei zelan eutsi, eta Epe ertain eta luzera sortuperri dantza taldeak, DurangokoTabira musika bandak eta Duran-daitezkeen enplegu aukerak beste hainbat gauzaren artean, enplegu politikak berritu eta infor- Pilak bota ahaledukiontziak kanpoan egokitze-ko, eta orain ezin dira horra bota.goko Andaluziarren etxeko abes-batzak eta dantzariek ikuskizun identifikatzeko balioko dumazio teknologiak garatu. izateko kaxa bat Horregatik, gune berria ezartzeaerabaki dute. Amankomunaz-bateratua egingo dute, 12:30ean.Bultzatzaileek garrantzia berezia Proiektua hiru hiletan gau- Foroa, adostasuna lortzeko Plan honen inguruan ahalik eta ipiniko dute goak erraztuko ei du pilak batze-ko kaxa.eman diote bihar gaueko afariari.Vembrul flamenko taldeak etzi zatuko dute. Epe horretan, eskual- deko erakundeek, gizarte eragi- adostasun handiena biltzeko asmoz, lan-mahaiak eta parte- udaletxeanBestalde, traste zaharrak hile-ko lehen eta hirugarren eguazte-17:30ean eskainiko duen lana inte- leek,enpresek eta bestelako enti- hartze foroa sortuko dira, eta eure-Balio bako pilak botatzeko auke- netan batzen direla gogoratu duteresgarria izango dela ere esan dute. tateek, elkarlanean eta adostasun tan bertako erakundeek eta enti-ra edukiko dute garaitarrek uda- arduradunek. Antza denez, askok Andaluziarren hamahiruhandienagaz, ekintza zehatz eta tateek parte hartuko dute, gizar- letxean. Bulegoan bertan kaxaez dute data kontuan hartzen etaelkarte daude EAEn, eta 6.500programa berezien multzo estra- te eragileekin, enpresekin etabat ipiniko dute horretarako, udal kontenedore inguruak zikin gera-laguneko sarea daukate. Eurentegikoa taxutuko dute, helburueskualdeko edo bertako udale- ordezkariak azaldu dutenez.tzen dira denbora luzean. Aurre-komunitateaz gainera, herritar bategaz: eskualdean enpleguarrietakoren batean ekonomia eta Orain arte lur azpian zeuden kon-ko egunean atera behar dira tras-guztiak animatu gura dituzte topa- bultzatzea eta garatzea, lan mer- gizarte garapena sustatzen dutentenedoreetan zegoen pilak bota-teak, eguazten goizean pasatzenketan parte hartzera. M. O.katuko gorabeherek sorrarazita- beste entitateekin batera. J.D. tzeko lekua. Baina, obra egin dute dira-eta beharginak. M. O. 3. Herririk herrianboto 2012ko urriaren 5a , barikua3H ELORRIONagusiek probatudute Aldatsekuakoariketa gune berriaAriketa fisikoetarako aparatuak ipini ditu udalakjubilatuen etxean; batzuk hasi dira erabiltzen lagusiek ariketak egin ahaltzako tresna bat aukeratu du. ApurNizateko dozena bat apara- tu instalatu ditu udalakAldatsekuan. Indarra, koordinazioabatean pedalei eragiten ibili daeta aitortu du aurreko egunetan erebertan egon dela: "Egunero etor-eta malgutasuna hobetzeko balio tzen naiz, baina bost minutu baka-dute. Hainbat nagusi batu dirarrik egiten ditut". Alboan Ana Ota-Ana Otadui alkatea eta Segundo Iglesias ariketa egiten Aldatsekuan.inaugurazioan, parke berriarendui alkateak egin du ariketa ber-itxura ikusteko. Aparatuen inguru-bera, eta berbetarako aprobetxatuerreparatu diote, besoak lantzeko du aspaldiko eskaera zela horre-ko informazioa jaso dute, eta pro-dute pedalei eragiteko tartea. bat. Kezka daukate, inauguratuOtaduik esan du aspaldikolako gune bat sortzea. Guztira,batzen ere ibili dira batzuk. Esate-Elvira Floresek eta Juan deaurretik baten batek aparatuak eskaera zela horrelako 9.155 euro inbertitu ditu udalakrako, Segundo Iglesiasek hanken-Dios Escribanok beste tresna batikaltetu ei dituelako. Otaduik esan gune bat sortzea egitasmorako. M. OnaindiaTiro hotsak jairako doinubihurtuko dira domekanErrebonbiloen alardeaz gainera, bizikleta igoera,kontzertuak eta omenaldia egongo dira asteburuanPunta biko txapela buruan, sasoiizango dira omenaldian eta due-baten egiten zituzten arma alar-la 25 urte Europako Mendietandeen antzezpena egiteko batukoizandako istripuan hildako kideakdira domeka honetan Errebonbi-oroituko dituzte.loak. Hamabost soldadu, txistu-lariak eta atabal jotzailea 05:00etan Euskadiko Laguntza Txakurrenbatuko dira lehenengo tiroak bota-Taldeko kideei omenaldiatzeko. Arratsaldean hasiko duteegingo diete zapatuanalardea, 17:00etan: ErrosariokoAmari agurra eta dantza saioa pla-zan. Errebonbilo Egunaren ingu-Zapatu goizean, bizikletazruan, gainera, geroago eta ekital-Mendrakara igoteko deia egin dudi gehiago antolatzen dira jaitxirrindulari elkarteak, 11:00etangiroan. plazatik irtenda. Domekan Duran- Euskadiko Laguntza Txaku-galdeko txistulariak ariko dira pla-rren Taldeko kideei omenaldia zan, 13:15ean, Berriotxoa abesba-egingo diete zapatuan. Udaleko etatzagaz eta Durangoko MetalenEusko Jaurlaritzako ordezkariak taldeagaz. A.U.Ludotekaren prezioa %80igotzea kritikatu du BildukIaz 50 euro ordaindu behar ziren ludotekagatik,aurten 90; neurriz kanpokotzat jo du koalizioakLudotekako prezioa igotzea txar-EAJri: Prezio publikoa %80 igoto ikusi du Bildu koalizioak. EAJkbeharrean, gobernu taldeak bes-eta PPk onartuta, %80 igoko dutete aukera batzuk aztertu eta buru-aurten kuota. Iaz 50 euro ordain- tu beharko lituzke gastua murriz-du behar