of 40 /40
ANATOMSKA GRAĐA STABLA nasledna osnova sistematska pripadnost uticaj faktora spoljne sredine skoro sve monokotile neke zeljaste dikotile PRIMARMA golosemenice drvenaste dikotile SEKUNDARNA

ANATOMSKA GRAĐA STABLA · 2012. 2. 27. · ANATOMSKA GRAĐA STABLA POSTANAK PRIMARNE GRAĐE Vrh vegetacione kupe ćelije se razlikuju : po intezivnosti deobe i morfološkim osobinama

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANATOMSKA GRAĐA STABLA · 2012. 2. 27. · ANATOMSKA GRAĐA STABLA POSTANAK PRIMARNE GRAĐE Vrh...

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  • nasledna osnova

  • sistematska pripadnost

  • uticaj faktora spoljne sredine

  skoro sve monokotile

  neke zeljaste dikotilePRIMARMA

  golosemenice

  drvenaste dikotileSEKUNDARNA

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLAPOSTANAK PRIMARNE GRAĐE

  Vrh vegetacione kupe ćelije se razlikuju : po intezivnosti deobe i morfološkim osobinama

  površinski sloj protoderm epidermisćel. ispod protoderma

  primarna kora

  osnovni merisatem

  srž

  prokambijum(provodna tkiva, pericikl, parenhim, sklerenhim)

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLA MAHOVINE

  • najprimitivnija građa stabla

  • osnovne funkcije: provođenje materija i mehanička potpora

  • primitivno provodno tkivo

  • nesavršeno pokorično

  • poikilohidrična organizacija

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLA MAHOVINE

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLARASTAVIĆI

  sterilno stablo

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  RASTAVIĆI

 • Polypodium sp.

  hadrocentričniprovodnisnopić

  PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAPAPRATI

  epidermis

  parenhim

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  Helianthus sp. epidermisprimarna kora

  centralni cilindar

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLA DIKOTILE – Lamium sp.

  skrobna saraprimarna kora

  - prisustvo endoderma ima sistematski karakter

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  centralni cilindar

  primarna kora

  epidermis

  Aristolochia clematitis

  višeslojni pericikl(kontinuiran)

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  Helianthus sp. epidermisprimarna kora

  floemfascikularni kambijuminterfascikularni kamb.

  ksilem

  centralni cilindar

  kolateralni otvoreniprovodni snopici

  likina vlakna

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  Tip stabla bez diferenciranih snopića (filogenetski stariji)

  Tip stabla sa diferenciranim snopićima

  Trifolium sp.

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  Tip stabla bez diferenciranih snopića (filogenetski stariji)

  • kambijum u obliku cilindra, primarnog porekla• većina drvenastih vrsta

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  Tip stabla sa diferenciranim snopićima

  Trifolium sp.

  • kolateralni otvoreni snopići • fascikularni kambijum

  (primarnog porekla)• interfascikularni kambijum

  (sekundarnog porekla)

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAMONOKOTILE

  Zea mays

  nema jasne granice između prim. kore i cen. cilindra

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAMONOKOTILE

  Zea mays

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAMONOKOTILE

 • PRIMARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE MONOKOTILE

  e

  pk

  cc

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  Platanus sp.

  primarna sekundarna

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  SEKUNDARNA

  SEKUNDARNO DEBLJANJEU vezi je sa: razvojem obimne krune

  ogromnog broja listovasnažnog korenovog sistema

  što zahteva – umnožavanje provodnih i mehaničkih elemenata

  Neophodno- obrazovanje lateralnih meristema

  Uslov - obrazovanje kambijalnog prstema

 • TIPOVI NASTANKA KAMBIJALNOG PRSTENA

  primarna tkiva

  sekundarna tkiva

  • c.c. ima diferencirane provodne snopiće

  • stvaranje interfasc. kamb. (produkuje parenh.ćel.)

  Aristolochia tip

 • TIPOVI NASTANKA KAMBIJALNOG PRSTENA

  primarna tkiva

  sekundarna tkiva

  Helianthus tip

  • interf. kamb. stvara nove snopiće- međusnopiće

  • između snop. ostaci prim sržnih zraka

 • TIPOVI NASTANKA KAMBIJALNOG PRSTENA

  primarna tkiva

  sekundarna tkiva

  Tilia tip

  • kod tipa stabla bez provodnih snopića

  • teško utvrditi gde počinje sekundarna građa

 • TIPOVI NASTANKA KAMBIJALNOG PRSTENA

  primarna tkiva

  sekundarna tkiva

  Ricinus tip

  • c.c. ima diferencirane provodne snopiće• stvaranje interfasc. kamb. kasnije• kao i u Tilia tipa stvara nove elemente

 • KAMBIJALNIKAMBIJALNI PRSTENPRSTEN

  trahejetraheide

  sklerenhim(drvena vlakna)

  parenhim za magacioniranje

  drvenizraci

  + + +

  SEKUNDARNA KORA (sekundarno floem)

  SEKUNDARNO DRVO(sekundarni ksilem)

  sitaste cevićelije pratilice

  + sklerenhim(likina vlakna)

  parenhim za magacioniranje

  korini zraci

  + +

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  pluta

  sek.floem

  likina vlaknasek.kora

  prim. kora

  kambijumsek. drvo

  srž

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  SEKUNDARNAPOKORIČNO TKIVO - ostaci epidermisa,

  periderm ili mrtva kora,

  SEKUNDARNA KORA – ostaci primarne kore, (FLOEM) grupe mehaničkih elemenata,

  sekundarni floemKAMBIJALNA ZONA - vretenaste ćelije (prov. elementi),

  - izodijametrične ćelije (sržni zraci)

  SEKUNDARNA KORA

  SEKUNDARNO DRVO – ksilemski elementi(KSILEM)

  PRIMARNO DRVO – ksilemski elementi, srž(KSILEM)

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE Tilia sp.SEKUNDARNA KORA

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE Tilia sp.SEKUNDARNA KORA

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  SEKUNDARNAPOKORIČNO TKIVO - ostaci epidermisa,

  periderm ili mrtva kora,

  SEKUNDARNA KORA – ostaci primarne kore, (FLOEM) grupe mehaničkih elemenata,

  sekundarni floemKAMBIJALNA ZONA - vretenaste ćelije (prov. elementi),

  - izodijametrične ćelije (sržni zraci)SEKUNDARNO DRVO – ksilemski elementi

  (KSILEM)SEKUNDARNO DRVO

  PRIMARNO DRVO – ksilemski elementi, srž(KSILEM)

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  SEKUNDARNO DRVO

  • ima više vrsta tkiva

  • svi elementi sek.drveta su lignifikovani

  Grade ga: ksilemski elementi,

  mehanički

  parenhimski

  tkiva za lučenje (u nekim slučajevima)

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE Tilia sp.

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLADIKOTILE

  SEKUNDARNO DRVO

 • ATIPSKO DEBLJANJE STABLA

  Bignonia sp.

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAGOLOSEMENICE

  periderm

  sekundarnakora

  sekundarnodrvo

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAGOLOSEMENICE – Picea sp.

  samo sitaste ćelije i traheide

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLAGOLOSEMENICE - SEKUNDARNO DRVO

 • SEKUNDARNA ANATOMSKA GRAĐA STABLA

  mrtva kora

  jedrac (duramen) beljika(albumum)

 • SEKUNDARNO DEBLJANJE STABLA MONOKOTILA

  primarna kora

  kambijum

  primarni snopići

  sekundarni snopići

  Dracaena sp.

  parenhim kore

  leptocentrični prov. snop parenhimske ćelije

  KAMBIJUM

 • ANATOMSKA GRAĐA STABLA VODENIH BILJAKA

  ANATOMSKA GRAÐA STABLAANATOMSKA GRAÐA STABLAPRIMARNA ANATOMSKA GRAÐA STABLA MAHOVINEPRIMARNA ANATOMSKA GRAÐA STABLA MAHOVINE