Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser - Fossum - Ankel og... · –A. tibialis posterior and a

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Anatomi Funksjonell undersøkelse Lidelser - Fossum - Ankel og... · –A. tibialis posterior and a

Ankel og fot

Anatomi

Funksjonell underskelse

Lidelser

1

Stig Fossum

Moholt Fysioterapi

Trondheim

Anatomi

Definisjoner

FUNKSJONELL TERMINOLOGI

Plantarfleksjon-dorsalfleksjon Ankel-leddet

Midttarsal-leddene

Varus-valgus Subtalar-leddet

Abduksjon-adduksjon Midttarsal-leddene

Pronasjon-supinasjon Midttarsal-leddene

Inversjon-eversjon Kombinasjon av tre bevegelser Inversjon: Varus-adduksjon-supinasjon

Eversjon: Valgus-abduksjon-pronasjon

Ankel og fot

Tre buer Indre Ytre Tverr

Tre funksjonelle segmenter Bakre Midtre Fremre

Ankel og fot

DET BAKRE SEGMENT ankel- og subtalarledd

Ankel-leddet

Leddet mellom tibia, fibula og talus Syndesmose

Bindevevsforbindelsen mellom nedre tibia og fibula

Stabilitet:

Knoklenes form Fremre og bakre tibiofibulare lig. Interosseus lig. Laterale ankel-lig. Mediale ankel-lig. (lig. deltoideus)

Bevegelse Plantarfleksjon- dorsalfleksjon

Lateralt

Medialt

Ankel og fot

DET BAKRE SEGMENT

Subtalar-leddet

mellom talus og calcaneus

Primrt varus-valgus bevegelse

Ankel og fot

MIDT SEGMENTET

Os naviculare

Os cuboideum

Os cuneiforme

mediale

intermedium

lateral e

Ankel og fot

MIDTRE SEGMENTET

Midt-tarsal-leddene

Ledd mellom talus og naviculare

og mellom calcaneus og cuboideum (2)

Tarso-metatarsale ledd (1)

En funksjonell enhet

Bevegelser: fleksjon-ekstensjon

pronatsjon-supinasjon

abduksjon-adduksjon

Ankel og fot

FREMRE SEGMENTET

Tverrbue

Svake ligamenter

Stttepunkter: MTP 1 og 5

Sesambein under MTP 1

Ankel og fot

MUSKLER OG SENER

Klinisk viktige:

m. gastrocnemius m. soleus m. tibialis posterior m. peronus brevis

akilles

*

Tibialis posterior Flexor digitorum longus Flexor hallucis longus

N

N

PERONEUS BREVIS

PERONEUS LONGUS

Tibialis anterior

Extensor hallucis longus

Extensor digitorum

Ankel og fot

PLANTARFASCIEN

Gr fra mediale fremre del av calcaneus og deles i fem fibrse bnd som fester til proksimale phalanger

Spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av fotens lengdebuer

Ankel og fot HLPUTEN

Sttdemper

Inneholdet fettvev og fibrse

septa som fester p calcaneus

Underskelse

Anamnese

Inspeksjon

Funksjonell underskelse

Evt. supplerende underskelser

Anamnese

Debut Traume, overbelastning eller spontant?

Skademekanisme?

Utvikling av smerte, hevelse, funksjonstap?

Aktuelle symptomer Lokalisasjon?

Instabilitet?

Hva provoserer?

Plutselig smerte/svikt?

Tidligere samme problem behandling?

Referert smerte?

Inspeksjon

Gange

Skoslitasje

Stende Kne

Calcaneus

Fotbuer

Tr

Liggende Atrofi? Deformiteter?

Farge?

Hevelse?

Temp?

Funksjonell underskelse

Aktuelt teste:

Ankelleddet

Subtalarleddet

Midttarsalleddene

Ligamenter

Muskler

Funksjonell underskelse

Tip-toe test Repetert aktiv plantarfleksjon

Test av plantarfleksorer

(m.gastrocnemius/soleus)

Smerte

Nedsatt kraft

Funksjonell underskelse

Ankelleddet

Passiv plantarfleksjon

Passiv dorsalfleksjon

Smerte

Bevegelsesutslag

Endeflelse

Kapsulrt eller

ikke-kapsulrt mnster?

Funksjonell underskelse

Laterale ligamenter

Passiv inversjon med full plantarfleksjon

(Inversjon = varus+adduksjon+supinasjon)

Lig. talofibulare anterior

Lig. calcaneocuboideum

Smerte

Bevegelsesutslag

Endeflelse

Funksjonell underskelse

Mediale ligamenter

Passiv eversjon med full plantarfleksjon

(Eversjon = valgus+abduksjon+pronasjon)

Lig. deltoideum

Lig. tibiotalare anterior

Lig. calcaneonaviculare

Smerte

Bevegelsesutslag

Endeflelse

Funksjonell underskelse

Tibiofibulare ligamenter

Forsert passiv varusbevegelse (Syndesmosetest - The Mortice test)

Instabilitet ved ruptur

Funksjonell underskelse

Subtalarleddet

Passiv varus Ogs test p lig. calcaneofibulare

Passiv valgus

Smerte

Bevegelsesutslag

Endeflelse

Kapsulrt eller

ikke-kapsurt mnster

Funksjonell underskelse

Midttarsalleddene

Passiv plantarfleksjon

Passiv dorsalfleksjon

Passiv abduksjon

Passiv adduksjon

Passiv supinasjon

Passiv pronasjon

Smerte

Bevegelsesutslag

Endeflelse

Kapsulrt eller

ikke-kapsurt mnster

Funksjonell underskelse

Isometrisk plantarfleksjon

Triceps surae

Tibialis posterior

Peronei

Flex. hallucis longus

Flex. digitorum longus

Isometrisk dorsalfleksjon

Tibialis anterior

Ext. hallucis longus

Ext. digitorum longus

Funksjonell underskelse

Isometrisk eversjon

Peronei

Ext. digitorum longus

Isometrisk inversjon

Tibialis anterior

Tibialis posterior

Ext. hallucis longus

Flex. digitorum longus

Flex. hallucis longus

Funksjonell underskelse

PALPASJON TILLEGGSTESTER

Palpasjon bilateralt

Fremre skuffetest

Ruptur av lig. talofibulare anterior

Talus beveger seg unormalt mye framover

Puls

A. tibialis posterior and a. dorsalis pedis

Blodprver

Bildediagnostikk

Artroskopi

Ankel- og fotlidelser

Ankel- og fotlidelser

AKILLES TENDINOPATI

Lokalisasjon: Vanligvis midtre del av senen

Etiologi: Overbelastning

Overpronasjon - plattfot

Kort triceps

Anamnese:

1. Smerter under/etter aktivitet

2. Startsmerter bedring ved aktivitet - recidiv i hvile

3. Verre og vedvarende smerter under aktivitet

4. Konstante hvilesmerter

Funn:

- Repetert aktiv plantarfleksjon positiv tip-toe test+

- Smerter ved full plantarfleksjon

Lidelsen lokalisert til sene-periost overgang

- Palpasjonsmhet

- Hevelse

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://i1022.photobucket.com/albums/af350/mediaovation/achilles_tendon_rupture.jpg&imgrefurl=http://achillesrehab.blogspot.com/&h=357&w=245&sz=20&tbnid=R8BDex8SJRI_uM:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dpicture%2Bachilles&zoom=1&q=picture+achilles&hl=no&usg=__t3TEQhAWayyAxwXPdMSY5KJgyyQ=&sa=X&ei=Qf1KTZbzI4vxsga396ieDw&ved=0CCEQ9QEwAQ

Ankel- og fotlidelser

AKILLES TENDINOPATI

Behandling:

NSAIDS

Aktivitet under smertegrensen

Hlinnlegg

Korrigere overpronasjon

Langvarige tilfeller:

Fysioterapi Tverrfriksjonsmasasje

Eksentrisk trening fysioterapi

Steroidinjeksjon

Kirurgi

Ankel- og fotlidelser

AKILLES RUPTUR

Akutt smerte smell

Tap av plantarfleksjon

Klarer ikke tiptoe test

Klarer aktiv plantarfleksjon i liggende

kt utslag for dorsalfleksjon

Thomsens test positiv

Palpabelt skk i senen

Gipsing 8u

Kirurgi

Ankel- og fotlidelser

TENDINOPATI I TIBIALIS POSTERIOR

Lokalisasjon:

Vanligvis under-bak mediale malleol

Etiologi:

Overbelastning

Overpronasjon (plattfot)

Funn: Isometrisk inversjon positiv

Lokal mhet

Behandling: NSAIDS

Korrigere overpronasjon

Tverrfriksjonsmasasje

Fysioterapi treningsterapi

Steroidinjeksjon?

Ankel- og fotlidelser

TENDINOPATI I PERONEUS LONGUS/BREVIS

Lokalisasjon:

Distale feste for brevis

Under-bak laterale malleol

Etiologi:

Overbelastning av lping

Komplikasjon etter ankeldistorsjon

Funn: Isometrisk eversjon positiv

Lokal mhet

Behandling: NSAIDS

Tverrfriksjonsmasasje

Fysioterapi treningsterapi

Steroidinjeksjon

Ankel- og fotlidelser

Artritt/artrose i ankelleddet

rsaker:

Distorsjon (hvis hyperakutt tenk hemartrose - utelukk fractur)

Urinsyregikt (hos 50%)

Psoriasisartritt

Artrose

RA

Funn:

Kapsulrt mnster: Plantarfleksjon

mer nedsatt enn dorsalfleksjon

Behandling:

Behandle grunnlidelsen

NSAIDS

Steroidinjeksjon

Ankel- og fotlidelser

CORPUS LIBRUM I ANKELLEDDET (loose body)

Etiologi: Transkondral fraktur (osteochondritis dissecans)

av vre talus