of 43 /43
INTRODUCERE Natura umană poate fi foarte simplă şi în acelaşi timp foarte complexă, iar inţelegerea şi aprecierea acestui lucru este o condiţie esenţiala pentru o motivare eficientă a angajaţilor la locul de muncă.Ca oamenii să ajungă în anumite posturi ale organizaţiilor şi să-şi desfăşoare activitatea într-un fel sau altul ,ei trebuie motivaţi.Nimic nu intră în conştiinţă dacă aceasta nu este mobilizată de un oarecare interes,dacă lipseşte motivaţia.managerii nu-şi pot exercita eficient funcţia fără a cunoaşte în mod serios cauzele ce susţin atitudinile şi comportamentul oamenilor cu care lucrează,personalitatea lor.Se consideră că pentru a-i mobiliza pe oameni nu există mijloace formale,este necesară încredere,bunăvointă,şi inţelegere faţă de cerinţele şi dezideratele lor.Cei care pot şi doresc să lucreze mai bine trebuie ajutaţi,mizînd pe pornirea lor lăuntrică de a-şi satisface nevoile prin munca lor.Prin urmare,motivaţia joacă un rol foarte important şi se bazează mai mult pe o filosofie managerială decît aplicarea unei tehnici date.Un manager de succes mereu va crea un climat benefic de sporire a productivităţii,a performanţelor lor.Concepţia dată a fost exprimată de preşedintele unei unei mari companii americane astfel:,,Poţi cumpăra timpul cuiva;poţi cumpăra prezenţa fizică a acestuia,poţi cumpăra chiar şi un anumit număr de mişcări musculare abile într-un interval de timp dat,dar nu poţi cumpăra loialitatea,devotamentul,mintea şi sufletul.Trebuie să cîştigi toate acestea . Acestea includ: recompensarea trebuie să se facă rapid, să fie distinct şi 3

Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

  • Upload
    oleg007

  • View
    269

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

INTRODUCERE

Natura umană poate fi foarte simplă şi în acelaşi timp foarte complexă, iar

inţelegerea şi aprecierea acestui lucru este o condiţie esenţiala pentru o motivare eficientă a

angajaţilor la locul de muncă.Ca oamenii să ajungă în anumite posturi ale organizaţiilor şi să-

şi desfăşoare activitatea într-un fel sau altul ,ei trebuie motivaţi.Nimic nu intră în conştiinţă

dacă aceasta nu este mobilizată de un oarecare interes,dacă lipseşte motivaţia.managerii nu-şi

pot exercita eficient funcţia fără a cunoaşte în mod serios cauzele ce susţin atitudinile şi

comportamentul oamenilor cu care lucrează,personalitatea lor.Se consideră că pentru a-i

mobiliza pe oameni nu există mijloace formale,este necesară încredere,bunăvointă,şi

inţelegere faţă de cerinţele şi dezideratele lor.Cei care pot şi doresc să lucreze mai bine trebuie

ajutaţi,mizînd pe pornirea lor lăuntrică de a-şi satisface nevoile prin munca lor.Prin

urmare,motivaţia joacă un rol foarte important şi se bazează mai mult pe o filosofie

managerială decît aplicarea unei tehnici date.Un manager de succes mereu va crea un climat

benefic de sporire a productivităţii,a performanţelor lor.Concepţia dată a fost exprimată de

preşedintele unei unei mari companii americane astfel:,,Poţi cumpăra timpul cuiva;poţi

cumpăra prezenţa fizică a acestuia,poţi cumpăra chiar şi un anumit număr de mişcări

musculare abile într-un interval de timp dat,dar nu poţi cumpăra

loialitatea,devotamentul,mintea şi sufletul.Trebuie să cîştigi toate acestea . Acestea includ:

recompensarea trebuie să se facă rapid, să fie distinct şi direct legată de performanţă, să fie

irevocabilă şi posibil de atins. 

Avînd în vedere toate aceste considerente, se desprinde cu claritate importanţa

deosebită pe care o are procesul de motivare a angajaţilor în cadrul unei organizaţii. . De

modul cum este motivat să lucreze angajatul, depinde eficienţa lui .

Realizarea proiectului dat presupune o analiză şi o studiere profundă a factorilor,

teoriilor motivaţionale ,se pune problema determinării conduitei umane,a factorilor interiori

dinamici ce contribuie la mobilizarea energiei necesare înfăptuirii unui act.Deasemenea se va

analiza interpretarea noţiunii de motivare în cadrul unei organizatii autohtone.În final se va

face o concluzie referitor la indicatorii estimaţi,referitor la modalităţile optime de motivare

utilizate pîna acum.Ca drept reper,ne vom ax ape Întreprinderea S.A.,,Carmez ,unde vom

analiza şi barierele care apar în procesul motivaţional,cît şi metodele de îmbunătăţire a acestor

metode.

3

Page 2: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

CAPITOLUL I. ,,ANALIZA TEORIILOR MOTIVAŢIONALE ŞI A FACTORILOR

DE INFLUENŢĂ A ACESTORA”

1.1. Caracteristica generală a companiei

S.A.” Carmez ” are o aşezare geografică avantajoasă – în centrul Republicii Moldova,

la intersecţia căilor de transport principale, în apropierea nodului de cale ferată şi a

magistralelor auto, ce permite livrarea produselor sale finite în orice direcţii.

La SA” Carmez ” activează circa una mie de oameni printre care mulţi specialişti cu

experienţă. Există dinastii muncitoreşti. Se tinde de a asigura condiţiile normale de muncă şi

odihnă. Permanent se modifică sfera producţiei de trai. Secţiile sunt utilate cu saune, unde e

posibil de restabilit forţele după o zi de lucru. Combinatul dispune de baze de odihnă proprii

ca „Struguraş” în localitatea Coblevo pe malul Mării Negre, pensiune „Arcadia” la Vadului-

Vodă şi unul din cele mai bune din republică centre de asanare pentru copii „Luceafărul”.

Pe lîngă aceasta combinatul alocă zeci de mii de lei anual compatrioţilor în scopuri de

binefacere şi acordă ajutoarea materiale Centrului Mamei şi copilului, şcolii pentru invalizi,

colectivului de studenţi de la Universitatea Agrară, bisericii ortodoxe, mănăstirii din Căuşeni,

pensionarilor- foşti colaboratori ai Combinatului de carne.

Populaţia oraşului Chişinău, mai mult de 850 mii de oameni, constituie consumatorii

de bază ai produselor finite. 80 % din carne este utilizată în scopul fabricării mezelurilor şi

semifabricatelor, afumăturilor şi conservelor, care sunt comercializate în Chişinău, regiuni

adiacente şi în afara Republicii Moldova.

O parte a produselor din carne, circa 15-20%, se comercializează peste hotarele

Republicii. Grăsimile sunt realizate în ţările CSI, România, o parte a acestora e consumată de

către populaţia băştinaşă.

La moment SA „Carmez” se dovedeşte a fi întreprinderea principală de prelucrare a

cărnii din Republică şi satisface o parte considerabilă a cerinţelor peţii interne. Istoria

combinatului începe în luna noiembrie 1904,la 4 km de staţia de cale ferată Chişinău,unde

autorităţile oraşului au permis construcţia primului abator privat.Iniţial,animalele erau

sacrficate la casele tăietorilor,aceasta creînd mari probleme pentru industrializarea cărnii.De

respectarea condiţiilor sanitaro-igienice nici nu putea fi vorba.La abator lucrau locuitori din

oraş,in special de pe strada Munceşti(denumirea străzii provine de la cuv,,a

munci”)Principalul mijloc al muncitorilor pînă la abator şi înapoi erau căruţele, care la ora

4

Page 3: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

şase dimineaţa, veneau în zona staţiei de cale ferată.Abatorul era mic, primitiv, fiind aplicată

doar munca manuală.Încăperile mici, vechi, şi împrăştiate, nu corespundeau cerinţelor

tehnologice, tehnice, sanitare ale timpului înaintate faţă de întreprinderile de industrializare a

cărnii.Procesele de producţie nu erau mecanizate,aparatura termică fiind pusă în funcţiune

prin încălzire cu foc. Tehnologia prelucrării cărnii era joasă,iar condiţiile de muncă şi

organizarea muncii erau nesatisfacatoare.Lipsea asigurarea mecanizată cu frig,exista un mare

deficit în aprovizionarea cu energie electrică.Produsele provenite din sacrificarea animalelor

nu erau utilizate în întregime.Abatorul producea zilnic 10-12 tone de carne şi 0.2 tone de

grăsimi topite.Secţia de fabricare a mezelurilor se afla în partea de sus a oraşului, pe strada

Puşkin,14. Producţia de mezeluri constituia circa 2 tone pe schimb.Suprafaţa totală de

producţie însuma 2576m pătraţi,iar numărul de angajaţi era de cca 70 de

persoane.Concomitent cu restabilirea fostei fabrici de mezeluri de pe strada Puskin,14,în

toamna anului 1944 au inceput lucrările de construcţie şi pe teritoriul abatorului.La

început,ele se desfăşurau conform planurilor elaborate încă în anul 1940.Lucrările erau

conduse de către Aleksandr Ivanovici Slobodniuk.,numit în postul de director ,pe care l-a

deţinut pînă în anul 1946.În primul rînd a trebuit să solutioneze problema asigurării secţiei de

sacrificare cu apă,căci apa din fîntîna şi cea din turnul de apă nu mai erau suficiente.Un grup

de specialişti în frunte cu inginerul-hidrolog superior N.I.Kuzin a fost însărcinat să

efectueze lucrările de prospeţime.Exploratorii se călăuzeau de lucrările ştiinţifice ale

profesorului N.Florov din Chişinău,care s-a ocupat mulţi ani de studierea resurselor acvatice

subterane din zona oraşului şi din împrejurimile sale.Construcţia combinatului,organizarea

tuturor secţiilor şi serviciilor sale au început în anul 1947.Proiectul a fost elaborat de

specialiştii de la Institutul Unional de Proiectări,,Ghipromeasomolpron”Din punctul de vedere

al zilei de azi,capacitatea de producţie planificată pe schimb era foarte modestă:să se

prelucreze 25 de tone de carne,să se producă 3 tone de mezeluri,10 mii de borcane de

conserve.Executarea proiectului a fost dată în seama unei organizaţii de antrepriză în frunte cu

inginerul Beloborodov,un specialist energic şi bun cunoscător al meseriei sale.Antreprenorii

erau competenţi,dar nu ajungeau muncitori.Colectivul combinatului şi-a asumat lucrările de

terasament şi cele auxiliare,fiecare muncitor aducîndu-şi mica sa contribuţie la construcţia

lui.Însă forţa de muncă era necesară nu doar la edificarea. principalelor obiecte de producţie.O

problemă nu mai puţin importantă era şi cea a spaţiului locativ.Numărul angajaţilor creştea

dar mulţi nu aveau unde locui.Problema locativă era dezbatută la fiecare adunare dar ea nu

putea fi soluţionată uşor.Nu existau nici mijloace tehnice de construcţie,nici ciment ,nici

5

Page 4: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

lemn,nici tablă de acoperiş.Majoritatea materialelor de construcţie erau eliberate conform

unor fonduri stricte.

În anul 1947,Institutul de Proiectari,,Ghipromeasomolprom”a elaborat proiectul

Combinatului de carne din Chişinău,cu o capacitate de 25 t de carne,de 3 t de mezeluri,de 10

mii de borcane conveţionale de conserve din carne şi de 0.8 tone de nutreţuri uscate pe

schimb.frigoriferul a fost proiectat cu o capacitate de păstrare de 1.99 mii de tone de

carne,inclusiv 1.2 mii de tone la temperatura sub 0 grade si de congelare a 30 t de carne in 24

de ore.In procesul de reconstructie a fost extinsa sectia de carne de pasare,fiind instalate doua

linii complexe mecanizate in flux pentru prelucrarea gainilor .A fost amenajat deasemenea un

conveyer de prelucrare a carnii de iepure.reconstructia sectiei de mezeluri prevedea largirea

acestei din contul suprafetelor etajului al treilea ,care era ocupat de cantina.Capacităţile de

producţie pentru fabricarea cărnii au sporit datorită extinderii secţiei de prelucrare primară a

animalelor,secţia de fabricate tehnice fiind transferată într-o încăpere recent construită şi

instalării unui utilaj nou ,performant.alte obiective erau reutilarea cazangeriei,reconstrucţia

reţelelor de termoficare,de aprovizionare cu apa,de canalizare a depozitelor.În anul 1964 la

Combinatul de Carne din Chişinau munceau 1391 de persoane,inclusive 569 de

moldoveni,328 de rusi,156 de ucraineni.Nivelul lor de studii,de pregatire profesionala era

destul de redus.Doar 54 de persoane aveau studii superioare,66-studii medii de

specialitate.23-de persoane isi faceau studiile fara frecventa in institutiile de invatamint

superior ,11-in institutiile de invatamint mediu special si 151-de persoane in scolile

tineretului muncitor.Pe parcursul unui sir de ani,Combinatul de Carne din Chisinau a concurat

cu Combinatul de Carne ,,S.M.Kirov”din Leningrad. SA “Carmez” execută ciclul de

producere integru, inclusiv de la abatajul animalelor şi păsărilor, prelucrarea lor primară - pînă

la obţinerea rezultatelor finale, cum ar fi: carnea şi produse din carne, 120 tipuri de mezeluri

şi afumături, pînă la 20 tipuri de conserve din carne, mezeluri din carne de pasăre, grăsimi

alimentare şi tehnice, făină furageră, piei bovină şi porcină.

Fabricarea producţiei prin procesul complet tehnologic şi controlul produselor finite

se efectuează sub supravegherea continuă a serviciilor sanitare şi veterinare. SA „Carmez” de

două ori a cîştigat tenderul proiectelor TASIS din Bruxelles: anul 1994 – producerea

mezelurilor după tehnologiile noi, costul proiectului fiind 1,8 mln dolari SUA, şi în anul 1997

–proiectul evidenţei şi economisirii resurselor energetice, costul proiectului fiind 136 mii

dolari SUA.

Începînd cu reorganizarea Combinatului de carne, adică cu a. 1989 pînă în prezent

pentru protecţia mediului ambiant s-a cheltuit mai mult de 10 mln lei. Important de evidenţiat

6

Page 5: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

că în deosebi de alte întreprinderi de prelucrare a cărnii din republică, SA „ Carmez” practic a

rezolvat problemele ecologice existente. Încă în anul 1986 5,5 mln ruble invalutare au fost

alocate pentru construcţia şi punerea în exploatare a uzinei din Republica Cehă de prelucrare a

deşeurilor tehnice cu instalaţii de purificare a gazelor de la sistemele ventilatorii de producere,

ce conţin astfel de componente, care influenţează nefavorabil asupra stării emoţionale a

omului, micşorînd capacitatea de muncă a lui. A fost construită staţiune deodoratorie pentru

purificare a gazelor. Totodată au fost construite noi instalaţii de purificare, ce permit

reducerea conţinutului de substanţe indezirabile în scurgerile de ramificaţie, asigurarea cu apă

tehnică purificată întreprinderea şi micşorarea consumului de apă potabilă de la reţeau de

alimentare orăşenească.

În a.1990 a avut loc implementarea programului de economisire a resurselor

energetice, au fost reutilate secţii mecanică, de compresoare şi de compresoare cu aer

comprimat, gospodăria energetică, fapt ce a asigurat continuitatea procesului tehnologic,

independent de alimentarea nestabilă cu gaz, asigurînd sinecostul obţinerii unei kkal de frig la

SA “Carmez” cel mai ieftin în republică. Pentru reducerea efectului dăunător al cazangeriei,

ce funcţionează pe baza gazelor, este planificată construirea cazangerii noi, unde se prevede

arderea combustibilului în trepte, micşorînd considerabil degajarea substanţelor nedorite în

atmosferă. În scopul reducerii erupţiei substanţelor nocive şi a gazelor de ardere ai cazangeriei

se prevede instalaţie specială pentru purificarea acestora. O altă sursă, în plan ecologic, a

substanţelor toxice sunt camerele de afumare din Secţia Mezeluri, care funcţionează pe baza

lemnului de esenţă tare.

Pînă la reorganizarea întreprinderii secţia mezelurilor n-a fost echipată cu utilaj

tehnologic, ce ar fi permis respectarea integră şi întocmai a cerinţelor ecologice. La sfîrşitul

anilor ‘90 utilajul firmei germane “Autoterm“, care se manifestă a fi una dintre firme de

frunte în producerea utilajului pentru prelucrarea cărnii, a primit răspîndire largă nu numai în

Europa Occidentală, ci şi în întreaga lume. Aceste termocamere au contribuit la introducerea

metodelor de producere avansate, care sporesc nivelul calităţilor gustative şi termenele de

păstrare a produselor din carne, atribuindu-le un aspect exterior plăcut, asigură igiena înaltă,

reduc procesele de producere, cheltuielile de resurse energetice şi numărul personalului de

deservire. Datorită dezvoltării noii construcţii a termocamerei generatorului de fum pentru

„afumarea delicată şi în regim atenuat” s-a obţinut fumul după o metoda nouă. Dacă, de

exemplu, anterior camera de afumare cu două cărucioare cu cîrnaţ se deservea cu aproximativ

1000 cm 3 de fum pe oră, prin metoda nouă e necesar numai de 40 cm 3 de fum. În rezultatul

concentrării extrem de înalte a fumului, alimentarea produselor afumate se efectuează cu mult

7

Page 6: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

mai repede, decît odinioară. Pe parcursul acestui proces produselor afumate nu numai li se

atribuie un aspect exterior plăcut, dar şi se efectuează aromatizarea lor. Dacă anterior, în

cuptorul cazanilor de afumat, lemnul pentru căpătarea fumului se ardea la temperatură

permanent înaltă, în caz extrem la temperatura aproape de 1000 0 C, în generatorul de fum

„Autoterm” se utilizează regimuri diferite pentru obţinerea fumului. Despărţirea părţilor

componente a fumului din lemn se începe la temperatura de 200 0 C, adică pînă la momentul

cînd se începe procesul de semicocs, fapt ce nu admite formarea substanţelor cancerigene

nocive. Substanţele necesare aromate se selectează din fum şi trec în camera termică.

Temperatura optimală de afumare constituie 380 0 C. La aceasta temperatură componentele

dorite ale fumului natural se distilează din aşchii şi dau o aromă tipică de fum şi culoare

lucioasă batoanelor de cîrnaţ. Acest fapt înseamnă că generarea fumului se efectuează fără

arderea rumeguşului, dar din contul arderii înăbuşite. Temperatura concretă de generare a

fumului asigură alcătuirea fumului standardizat. Partea importantă în acest proces treptat

efectuat constituie faptul că multe părţi componente ale fumului sunt sensibile la temperatură.

În timp ce generatoarele obişnuite, lucrînd numai la anumite temperaturi de ardere distrug

aceste substanţe îndată după eliminarea lor din fum, cu tehnologia „Autoterm” aceste

substanţe se păstrează şi se utilizează în procesul de afumare, iar gazele epuizate şi substanţele

toxice, ce se conţin în aerul utilizat, se neutralizează prin arderea suplimentară. Substanţele

nocive prin acest proces se transformă în aburi şi bioxid de carbon. Conţinutul total de carbon

se reduce considerabil, fiind mai mic de nivelul de normă maximă admisibilă.

Dacă anterior pentru funcţionarea instalaţiilor de afumare era necesar de ars mai mult

lemn pentru a atinge rezultate de afumare dorite, tehnologia nouă necesită o cantitate mult mai

mică a rumeguşului. Luînd în consideraţie că procesul de semicocs se supraveghează

permanent s-a dovedit că în condiţiile tehnologiei noi e necesar numai 10% din combustibil

anterior utilizat, adică economisirea lemnului constituie 90 % - fapt ce vorbeşte în favoarea

micşorării cheltuielilor de producţie, în deosebi soluţionează problema lipsei de păduri din

Moldova.

Termocamere „Autoterm” se caracterizează prin regimul automat pentru toate

procesele tehnologice - prăjire, uscare, afumare, fierbere, controlul asupra cărora se

efectuează după un program prestabilit. Astfel de termocamera permite de a asigura durata de

afumare minimă la grad de încărcare maxim al agregatului. Astfel se asigură eficacitatea

înaltă de căldură şi a proceselor de schimbare a masei, se micşorează considerabil pierderile

nedorite de masă a cîrnaţului din contul conservării umidităţii moleculare intracelulare, aşa

numitului „sucului de carne”, asigurînd sensaţia crocantă mai mult timp.

8

Page 7: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

Din punct de vedere economic la repartiţia proporţională a fumului în interiorul

termocamerei cu construcţie deosebită a coşului de fum este economisită circa 80 % de

energie, degajată de generatorul cu fum. E remarcabil, că termocamera “Autoterm” este

confecţionată la comanda specială a SA ”Carmez ” cu luarea în consideraţie a cerinţelor

tehnice, efectuarea montării acesteea şi instruirea personalului secţiei asupra efectuării

lucrărilor cu termocamera. În Secţia Mezeluri, de rând cu termocamera “ Autoterm ”, este

montat utilajul tehnologic al firmelor occidentale înaintate, precum sunt tecalemitul vacuum

de firmă “Nandmann“ (Germania), automatele de producere a crenvurştilor “ Supermatik

”( SUA ), maşinile de ambalare –vacuum de firma “ Lasca ” şi “ Supervak ” (Australia),

masorul “Мagnum-900” de firma “ Injectstar ”( Australia ) cu preţul total de circa 2 mln

dolari SUA. Odată cu procurarea utilajului înaintat la SA”Carmez” s-a lărgit considerabil

reţeaua sortimentului de mezeluri şi afumături produse, s-au îmbunătăţit indicii de prelucrare

a materiei prime deficitare.

Clemele de conexiune de firma “Poly-Clip” şi “Technopak” sunt unice în republică!

Acestea au admis prepararea batoanelor de cîrnaţ de diverse dimensiuni, de o mare

popularitate a consumatorului se bucură “Carmezichi” de 150 de grame, asigură ermetizarea

absolută a acestora, a fost prelungit termenul de realizare a mezelurilor fierte pînă la 30 zile .

Cu ajutorul cutterului firmei “Cremer-Grebe” ( Germania ) carnea este tocată

deosebit de mărunt până la obţinerea unei mase tipice. Pasterizarea tocăturii din carne se

înfăptuieşte în condiţia izolării complete de la pătrunderea aerului extern. La fel au fost

modificate termenele de realizare a mezelurilor fierte pînă la 10 - 30 de zile din contul

utilizării tipurilor noi de membrană pentru mezeluri, procurată în Cehia, unde este

completamente exclusă utilizarea conservanţilor chimici, nocivi sănătăţii omului.

Generatorul de gheaţă produs de firma “Gramm”(Danemarca) pentru răcirea tocăturii

din carne produce gheaţa de cea mai bună calitate sub formă de solzi. Au fost supuse

modificării toate tipurile de afumături - sunt absolut fără surplusul de grăsimi, iar aplicarea

masorului special a predat acestora gingăşie, culoare argintie originală şi gust plăcut de carne.

Ambalajul-vacuum în pungi de polietilenă de contracţie termică permite fabricarea

mezelurilor ambalate subţire-tăiate, realizate cu succes în magazinele de specialităţi din mun.

Chişinău. Linia montată de firma “ Supervak ”( Austria ) pentru ambalarea produselor din

carne cu masa de la 50 gr. pînă la 30 kg asigură împachetarea mezelurilor în condiţia

vacuumului adînc, ce garantează întîi de toate menţinerea calităţii înalte în lipsa

temperaturilor coborîte la deconectarea pentru câteva ore a energiei electrice în magazine şi

excluderea completă a pierderii din greutatea acestora.

9

Page 8: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

Posibilitatea ambalării vacuum a produselor din carne în bucăţi mari în pelicula de

contracţiune termică la SA” Carmez ” cointeresează magazine comerciale mari ale capitalei şi

cele din regiuni republicii. La elaborarea noilor sortimente de mezeluri au fost luate în

consideraţie particularităţile naţionale, întru satisfacerea cerinţelor consumatorului, printre

acestea sunt: mezelurile fierte ca “Dorinţa”, “Original”, cîrnăciorii “Vînătoreşti”,

semiafumate-aperitiv “Vienez”, “Poiana”, “Dumbrava”, “Special ”, “ Luceafărul “, cîrnăciorii

“ Cabanos ”, gama de rulade – cu limbă, rulada deosebită de sărbătoare, jambon de porc “

Carmez ”, şuncă presată, pateuri în membrană.

Nu a rămas în afara atenţiei nici consumatorul care necesită produse dietetice -

cîrnăciori de vită, parizer de vită, salam semiafumat de vită “Minsc”, muşchi afumat de vită,

la fel şi numeroasele semifabricate din carne de vită, cum ar fi gulaş, boeufstroganov, mititei,

cîrnăţei. Orice gospodină va prepara o masă gustoasă economisind timp preţios.

Controlul asupra tuturor proceselor tehnologice şi a produselor finite este permanent în

supravegherea serviciului veterinar, laboratorului acreditat al întreprinderii, serviciului

veterinar orăşenesc şi altor servicii veterinare. Este pusă în aplicare sistemul de evidenţă

resurselor energice pe gaz, energie electrică, aburi, apă – toate acestea pentru micşorarea

sinecostului producţiei comercializate. În scopul fabricării produselor de securitate şi calitate

la SA” Carmez ” în iulie anului 2000 a fost elaborat şi certificat Sistemul managementului de

calitate întreprinderii prin corespunderea Standardelor Internaţionale seria ISO-9000.

În anul 2003 si anul 2006  întreprinderea cu succes a trecut  re- certificarea pentru

Standardele Internationale ISO 9001 versiunea 2000.

În iulie 2000   Sistemul calităţii SA” Carmez” a fost supus certificării de Organul de

certificare a sistemului de calitate al Republicii Moldova, certificatul de înregistrare nr. SNC

RM MD SC 16 21 0013 de la 06.07.2000.

În a. 2001-2003 acţiunea certificatului este confirmată pe ISO-9001.

In luna decembrie anul 2003  SA "Carmez"  cu succes a trecut  re- certificarea SMC in

Organul National de Certificare Sistemului de Calitate a RM pentru conformitatea

Standardului International  ISO 9001 versiunea 2000,  certificatul de inregistrare nr. SNC RM

SC 16 21 0027-03  de la 15.12.2003. In anul 2006  -  cu succes a trecut  re- certificarea SMC 

ISO 9001:2000, certificatul de inregistrare nr. SNACP MD SC 03 016 0040-06  de la

15.12.2006.

La baza elaborării şi aplicării Sistemului de calitate SA”Carmez” este ISO-9001- cel

mai complet după componenţă şi cerinţele sistemelor de calităţii standardelor Internaţionale,

10

Page 9: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

care cuprinde toate etapele ciclului de fabricare a produselor, elaborarea acestea, producerea

şi livrarea consumatorului.

În scopul realizării complexului de sarcini la formarea SC a fost elaborată schema de

reglare a calităţii societăţii, care indică prin intermediul matriţei interacţiunea

responsabilităţii, ordinea şi consecutivitatea lucrărilor.

Rolul şi măsura de răspundere a Preşedintelui SA” Carmez ” sunt reglementate prin actele

sistemului de calitate ISO-9001 SA ”Carmez” ca Politică concretă a conducătorului în

chestiunile ce ţin de calitatea produselor finite.

Politica concretă în problemele ce ţin de calitatea produselor a determinat şi a stabilit

pentru întreaga Societate strategiile şi scopul acestea, la fel şi obligaţia asumată de către

conducere întru atingerea scopului.

Conducătorul întreprinderii asigură cu resurse necesare de funcţionare Sistemul

Calităţii şi include:

1. Rezervele de muncă;

2. Instruirea şi recalificarea personalului

3. Resursele tehnice

4. Baza metodică şi de normare

5. Mijloacele financiare

Relaţiile anticipate ale conducătorului cu consumătorul, furnizorul şi alte organizaţii

la fel de reglementate sunt prin Sistemul calităţii SA” Carmez ”.

Preşedintele Comitetului de Conducere întreţine contacte directe cu furnizorii, cu conducătorii

firmelor comerciale, în scopul recepţionării materiei prime necesare, a materialelor şi altor

produse de calitate . Aceasta, la rândul său, este o garanţie a fabricării produselor SA” Carmez

de calitate înaltă.

În permanenţă sunt organizate prezentări cu conducătorii firmelor comerciale pentru

degustarea produselor noastre finite. Preşedintele Comitetului de Conducere în comun cu

conducătorii serviciilor respective întreprind selectarea furnizorilor, materiei prime şi a

materialelor, controlul actelor necesare la procurare şi a celor achiziţionate. Conducerea SA

”Carmez ”, în caz de necesitate, indică în contractele încheiate cu cumpărătorii la dreptul de

efectuare a controlului asupra materialelor achiziţionate de către reprezentanţii săi sau de cei

ai beneficiarului nemijlocit de la subfurnizor. Asemenea controale nu eliberează conducerea

Societăţii de la răspunderea pentru asigurarea calităţii produselor finite şi nu exclude refuzul

în continuare a beneficiarului de la aceasta.

11

Page 10: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

Toate tipurile de activitate ale SA ”Carmez” sunt determinate şi reglementate în actele

corespunzătoare ale Sistemului calităţii pe ISO – 9001.

Conlucrarea conducătorilor tuturor subdiviziunilor sunt determinate în aşa-numitele matriţe de

asumare a răspunderii.

Marketingul şi strategia vînzărilor

Aprecierea sortimentului şi calităţii produselor sale finite este înfăptuită de SA

”Carmez” prin:

1. Organizarea prezentărilor produselor finite cu invitarea pentru participare la acestea a

reprezentanţilor firmelor comerciale, Standardului de Stat, SSE şi altor organizaţii.

2. Petrecerea expoziţiilor comerciale şi a iarmaroacelor.

3. Realizarea produselor finite prin intermediul reţelei de magazine de specialităţi proprii.

4. Organizarea reclamei la radio, televiziune şi presă.

Planul de producere al SA ”Carmez” este întocmit în baza datelor de marketing.

Preţul la produsele fabricate de către societatea pe acţiuni sunt variabile şi se formează

în baza cheltuielilor pentru materia primă cu luarea în consideraţie a cererii. Rentabilitatea

întreprinderii în anul 2006 a constituit 4 %. Sporirea fabricărilor prin introducerea

tehnologiilor, utilajelor noi a atras după sine scăderea preţului de cost pe baza micşorării

cheltuielilor convenţionale permanente, care la rîndul său va permite micşorarea preţului sau

obţinerea profitului mai mare cu acelaşi preţ.

La moment preţul produselor noastre finite comparativ cu cel al altor producători este

ceva mai coborît.De cînd au fost efectuate ultimele lucrări de reconstrucţie a Combinatului de

carne, adică din a. 1989 pînă în prezent, în scopul protecţiei mediului ambiant au fost alocate

resurse băneşti în valoare totală a 10 mln lei. De SA ”Carmez” problemele cu privire la

ecologie sunt soluţionate completamente. Dar pînă la aceasta, în anul 1986, 5,5 mln ruble

invalutare au fost alocate pentru construcţia şi punerea în exploatare a uzinei din Republica

Cehă de prelucrare a deşeurilor tehnice cu instalaţii de purificare a gazelor de la sistemele

ventilatorii de producere.

Au mai fost construite noi instalaţii de purificare pentru scurgerilor de producţie şi

ploaie, ce permit micşorarea conţinutul de substanţe indezirabile în scurgerile de ramificaţie,

asigură cu apă purificată combinatul în scopuri tehnice şi reduc utilizarea apei potabile curate

din colectorul orăşenesc.

Pentru a reduce influenţa dăunătoare a cazangeriei ce funcţionează pe baza gazelor,

este planificată construirea cazangeriei noi, unde se prevede arderea combustibilului în trepte,

micşorînd considerabil degajarea substanţelor nedorite în atmosferă. În scopul reducerii

12

Page 11: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

erupţiei substanţelor nocive împreuna cu gaze de ardere ai cazangeriei se prevede instalaţie

specială pentru purificare a acestora.

O altă sursă, în plan ecologic, a substanţelor toxice sunt camerele de afumare din

Secţia Mezeluri, care funcţionează pe baza lemnului de esenţă tare. Pînă la

reconstrucţie Secţia Mezeluri nu a fost asigurată cu utilaj tehnologic, ce ar fi permis

respectarea integră şi întocmai a cerinţelor ecologice.

La sfîrşitul anilor ‘90 utilajul firmei germane “Autoterm“ a primit răspîndire largă nu numai

în Europa Occidentală, ci şi în întreaga lume. Iată de ce SA”Carmez” a procurat aceste

termocamere. Secretul termocamerilor „Autoterm” constă în construcţia deosebită a

generatorului de fum şi obţinerea fumului după o tehnologie nouă.

Acestea termocamere au contribuit la introducerea metodelor de producere avansate, care

sporesc nivelul calităţilor gustative şi termenele de păstrare a produselor din carne, atribuindu-

le un aspect exterior plăcut, asigură igiena înaltă, reduc procesele de producţie, cheltuielile de

resurse energetice şi numărul personalului de deservire.

Dacă în trecut funcţionarea camerelor de afumare necesita arderea a unei cantităţi

enorme de lemn, pentru a atinge într-un timp rezultate concrete de afumare, tehnologia nouă

se îndestulează cu cantitate mult mai mică de rumeguş de lemn, deşeuri ale acestuia. Aşa cum

procesul de semicocsificare are loc în condiţiile de control permanent, pentru tehnologiile noi

sunt îndeajuns 10 % din carburanţii ulterior utilizate, adică economisirea de lemne constituie

90 %, fapt ce joacă un rol considerabil în sensul reducerii cheltuielilor de producţie, în

deosebi în condiţiile de lipsa de păduri în Moldova.

Condiţiile de piaţă contribuie la perfecţionarea permanentă a procesului de producere

şi a purităţii ecologice a mezelurilor produse pentru asigurarea capacităţii de concurenţă la

nivelul peţii interne şi celei internaţionale.

Graţie colaborării creative a SA ”Carmez ” cu catedra de chimie ecologică şi Centrul

Ştiinţific al Chimiei aplicate şi ecologice al Universităţii de Stat din Moldova pe parcursul

ultimilor şapte ani sunt elaborate procese noi. Printre acestea sunt:

1. Monitoringul complex al calităţii mezelurilor şi altor preparate din carne.

Scopul: Utilizarea metodelor moderne de cercetare şi elaborarea mijloacelor de

preîntîmpinare a formării substanţelor cu capacităţi cancerogenice, mutagenice şi teratogenice

la utilizarea adaosurilor de nitraţi. Avantaje: îmbunătăţirea calităţii mezelurilor; sporirea

rezistenţei bacteriologice la 30-40 %; sporirea termenelor de păstrare, a aspectului mărfii şi

calităţilor gustative ale mezelurilor în condiţiile de păstrare la 15-20 %.

2. Noua tehnologie de păstrare a salamurilor crud afumate de tipul “ Saleami – Carmez”.

13

Page 12: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

Scopul: Sporirea purităţii ecologice a produsului alimentar graţie încetării formării

substanţelor răşinoase pe suprafaţa şi în baza internă a mezelurilor, ceea ce micşorează riscul

formării compoziţiilor chimice nedorite. Elaborarea a fost distinsă cu Diploma de gradul unu

la Expoziţia Internaţională de invenţii şi tehnologii noi “INFOINVENT- 2001”.

3. Noi procese de îmbunătăţire a stării ecologice a fluxului de producere.

3.1. Auditul ecologic al stării sistemelor de consum şi evacuare a apei şi a degajărilor în aer.

Scopul: Depistarea neajunsurilor din domeniul stării ecologice a procesului de producere,

determinarea căilor optimale de înlăturare a acestora, soluţionarea şi argumentarea hotărîrilor

tehnice de respectare a cerinţelor ecologice Internaţionale. A fost petrecut auditul ecologic

după metoda Comisiei Comunităţii Europene. Sunt scoase la iveală problemele, care ţin de

poluarea mediului ambiant şi căile lor de soluţionare cu obţinerea profitului economic în cazul

realizării lor. Construcţia instalaţiilor de purificare, a canalizaţiei de ploaie la întreprindere cu

sistem de condiţionare a apei purificate a permis reducerea alimentarii totale de la staţia

orăşenească de alimentare cu apă la 40,0 mii m3 /an din contul reutilizării apei.

3.2. Procesul inreactiv de preparare şi utilizare a coagulantului cu capacităţi antibacteriologice

(Patentul Moldovei nr. 342, 642, 1522, 1232,2074 ).

Scopul: sporirea eficacităţii procesului de purificare a apelor curgătoare ale întreprinderii şi

micşorarea cheltuielilor prin elaborarea metodei de obţinere şi aplicare a oxiclorurii de

aluminiu ca tip nou de coagulant, obţinut din deşeurile de producere. Priorităţi: sporirea

eficacităţii de purificare a apelor curgătoare de 1,5-2 ori. Elaborarea a fost exponată la

Expoziţia Internaţională de Invenţii şi Tehnologii noi în Geneva în a. 1999 si a fost decernată

cu Diplomă şi Medalia de bronz.

3.3. Curăţarea distructivă a substanţelor organice greu – distructibile la prelucrarea apelor de

canalizare (Patentul Republicii Moldova nr. 841 şi 920).

Scopul: Elaborarea tehnologiei fără reagent şi a utilajului compact pentru curăţarea apelor de

canalizare prin distrugerea oxidantă a compuşilor toxici. Priorităţi: creşterea de 15-20 ori a

vitezei şi eficacităţii de curăţare a apelor de canalizare; destrucţia completă a legăturilor toxice

cu formarea substanţelor gazoase simple netoxice; utilajul compact şi viteza mare de

prelucrare a apei de canalizare. Elaborarea a fost exponată la Expoziţia Internaţională de

Invenţii şi tehnologii noi în Geneva si a fost decernată cu Diplomă şi Medalia de argint la

Bruxelles “EURECA- 2000 ”.

În anul 2000 experţii combinatului au participat la instruirea în proiectul „Producerea

Mai Curată”, organizată de Centrul de Producţie Purificată şi Eficacitate Energetică a

Republicii Moldova. Din luna mai anul 2003 SA „ Carmez” participă în Program Naţional de

14

Page 13: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

instruire a întreprinderii în managementul ecologic. Experţii participă la seminar de instruire

la Standarde Internaţionale ISO-14001, organizate de Centrul CPPEE Republicii Moldova

împreună cu Asociaţia Norvegiană a inginerilor diplomaţi. (or. Oslo, Norvegia).

1.2 Interpretarea notiunii de motivare in cadrul organizatiilor din republica Moldova.

Sub formă de salarii,premii,gratificaţii sau orice alte beneficii materiale oferite pentru

performanţe în sisteme stimulative de compensaţie,banii sunt importanţi.Economiştii şi mulţi

manageri tind să aşeze banii pe unul din primele locuri în ierarhia motivaţiei în timp ce

specialiştii în ştiinţele comportamentului plasează banii pe locuri inferioare.Un alt mijloc de

promovare este înaintarea în posturi,ca drept exemplu avem aplicarea acestei metode în cadrul

companiei ,,Orange” :,,Mulţi oameni asociaza motivarea doar cu beneficiile financiare, dar

cred ca este mult mai complexa de atît. Este foarte mult legată de factori ca oportunităţile de

dezvoltare, mediul de lucru, dinamismul şi cultura companiei. De exemplu, aproape 30% din

angajaţii Orange au fost promovaţi în carieră în cadrul companiei în 2007. Pentru a fi motivaţi

angajaţii au nevoie să vadă că au şanse să crească în organizaţie şi ca angajatorul investeste în

dezvoltarea lor. Orange a dezvoltat programe de formare specifică legat de acest aspect.

Asteptările angajaţilor sunt în continuare schimbare şi, în opinia mea, dialogul este, de

asemenea, foarte important în procesul de motivare. Utilizăm toate canalele de comunicare

pentru a ne asigura ca angajaţii au acces la informaţii cu privire la strategia companiei şi a

rezultatelor, la produsele şi serviciile lansate, oferindu-le deasemenea posibilitatea de a-şi

exprima opiniile şi sugestiile. 

Echilibrul dintre viaţa şi locul de munca este important pentru personalul nostru,

deaceea am lansat recent un program de lucru flexibil, lasînd angajatului posibilitatea de a

decide la ce ora vrea să înceapă programul de lucru. Cred ca iniţiativele şi realizarile speciale

ale angajaţilor noştri merită să fie cunoscute de către alţii şi răsplătite. Pentru asta, am creat

Brilliant Program care oferă posibilitatea fiecărui angajat de a nominaliza un coleg care a avut

performanţe speciale în munca sa zilnică. Cei mai buni angajaţi devin Star şi sunt premiaţi la

nivel de Group.” De aici putem şi concluziona faptul ca în Republica Moldova,totuşi se

implementează anumite strategii ce i-ar motiva pe salariaţi să lucreze mai eficient.Aceste

activităţi sunt în strînsă legătura cu ,,Planul dezvoltării sociale a unităţii economice”,scopul

caruia constă în crearea condiţiilor optime pentru angajaţii unităţii economice de muncă,de

odihnă,şi de trai,astfel încît să se poată munci cu maxim de eficienţă.A motiva un salariat nu

înseamnă doar a-i mări salariul ci şi a contribui la asigurarea lucrătorilor cu

15

Page 14: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

locuinţe,dezvoltarea reţelei de instituţii pentru copii a bazei de odihna şi altele.La

Întreprinderea S.A.,,Carmez” salariaţii sunt motivaţi şi prin intermediul activităţilor dedicate

acestora,precum concertele organizate cu prilejul a diferitor sărbători, foile de odihnă oferite

salariaţilor cît şi copiilor acestora.Spre exemplu lucrătorii S.A.,,Carmez “ îşi pot petrece

timpul liber la baza de odihnă ,,Arcadia”situată la Vadul lui Vodă,însă copiii muncitorilor îşi

pot petrece vacanţa de vară la tabăra de odihnă ,,Luceafarul”,deasemene situată la Vadul lui

Voda şi multe alte metode.În cadrul organizaţiilor autohtone ,cel mai des se practică premiile

la sfîrşit de trimestre,în organizaţii mari precum ,,Franzeluţa”,,,Carmez”,,Basarabia Nord”se

oferă mese gratis pentru salariaţi.A motiva un salariat nu înseamnă doar a-i oferi un sprijin

material întruchipat în premii gratificaţii, măriri de salariu ci şi satisfacerea nevoilor sociale

de integrare în grup(acceptarea de către aacesta,afecţiune,prietenie,simţul apartenenţei la o

comunitate).

Nevoia de autoactualizare se manifestă prin aceea ca are loc crearea condiţiilor

necesare fiecarui individ de a-şi valorifica integral potenţialul,de a-şi manifesta plenar

talentul şi capacităţile.Pentru aceasta se organizează anumite activităţi,întruniri,şedinţe unde

conducătorul întreprinderii laudă munca eficientă a anumitor angajaţi oferindu-le acestora din

urma un nou imbold spre perfecţiune.Însă,totuşi banii nu pot fi ignoraţi atunci cind vine vorba

de motivaţie.În primul rînd,banii par să fie mult mai importanţi pentru tineri,mai ales pentru

cei care întemeiaza o familie,decît pentru cei ,,ajunşi”,a căror nevoie de bani nu este atît de

presantă.Banii sunt un mijloc pentru realizarea urgentă a unui standart minim de viaţă.În

acelaşi timp,pentru anumiţi oameni ,banii vor fi întotdeauna de ultimă importanţă,iar pentru

alţii nu vor avea niciodata importanţă.În al doilea rînd,viaţa practică a pus în evidenţă faptul

că, în cele mai multe întreprinderi,banii sunt folosiţi în scopul atragerii şi menţinerii unui

personal competent şi nu ca factor motivator.În al treilea rînd,faptul că se caută asigurarea

unor salarii echitabile,adică aproximativ aceeasi compensaţie pentru salariaţi(manageri)situaţi

la niveluri ierarhice comparabile,contribuie la diminuarea caracterului motivator al banilor.Şi

cum s-a arătat în termenii lui Herzberg,anii apar astfel ca factor de igienă şi nu ca sursa de

motivaţie.În sfîrşit,banii pot motivă numai dacă plata suplimentară prevăzută este destul de

mare,relativ la venitul curent al persoanei .Creşteri nesemnificative de salarii şi premieri (pînă

la 5 %) de regulă nu-l motivează pe primitor.Astfel de creşteri pot produce insatisfacţie şi

mentine un post,probabil,însă că nu-l motivează pe salariat.

16

Page 15: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA TEORIILOR

MOTIVAŢIONALE SPECIFICE COMPANIEI ANALIZATE

2.1. Aplicarea teoriilor motivaţionale

Schema 2.1.1. Influenţa teoriei aşteptărilor asupra S.A. ,,Carmez”

sursa: elaborată de autor prin deducţie

Comitetul sindical al S.A.,,Carmez” îşi organizează activitatea ,prin diverse

forme,metode şi activităţi ,în scopul protecţiei şi promovării drepturilor şi intereselor de

muncă social-economică ale salariaţilor,asigurării ,respectării legislaţiei în vigoare.O atenţie

deosebită se acordă obiectivelor sociale.S.A.,,Carmez “dispune de baza de odihnă,,Arcadia” la

Vadul lui Vodă pe malul rîului Nistru,peste 100 de locuri cu cantină,saună,terenuri sportive.În

pădurea de la Vadul lui Vodă a fost construită deasemenea ,o tabăra de odihnă pentru copii

de 270 de locuri,cu saună,terenuri sportive,piscine,punct medical,estrada de

vară.Întreprinderea mai are şi o bază de odihnă pe litoralul Mării Negre,în orăşelul

Koblevo,pentru 187 de locuri,cu cantină şi alte condiţii pentru odihnă.La Întreprindere

funcţionează un punct medical,în care angajaţii beneficiază de serviciile medicului

terapeut ,medicului-stomatolog, ale asistentelor medicale, de proceduri de inhalaţie, masaj,

fizioterapie. Persoanele care au ieşit la pensie,sunt luate la o evidenţa specială şi stimulate:

Efort-executareAcţiuni

Performanţă Evoluţie

RecompensăRemunerare S.A.,,Carmez

Rezultate

aşteptare

17

Page 16: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

-la ieşirea la pensie ,fiecărui salariat i se acordă un ajutor material de 2000 de lei,iar pentru

fiecare an lucrat la societate cîte un salariu minimal.

-la atingerea vîrstei jubiliare de 65,70,75,80,85,90 de ani se acordă ajutor material.Pentru

vechimea de muncă nemijlocit la Întreprindere ,salariaţii sunt recompensaţi trimestrial şi

anual.Din contul S.A.,,Carmez” au fost construite case de locuit,un cămin,grădiniţe de

copii.Combinatul avea echipe puternice de fotbal,volei,hadbal,de şah şi dame.S.A.,,Carmez”

practică un întreg complex de măsuri de stimulare a salariaţilor în perioada de vară.La

plecarea în concediu,fiecarui angajat i se plăteşte suplimentar,în afara de salariul pentru

concediu,un salariu mediu lunar.Costul biletelor la centrul de odihnă pentru

copii,,Luceafarul”din or.Vadul lui Vodă este redus cu pînă la 10 la suta.În ceea ce priveşte

baza de odihnă,,Struguraş”,de la Koblevo,pentru a se odihni 4 zile acolo,salariaţilor li se pune

la dispoziţie transport auto tur-retur gratuit.Muncitorii si membrii familiilor lor au

posibilitatea să se odihnească patru zile şi la baza de odihnă,,Arcadia”situată pe malul rîului

Nistru.Întreprinderea acordă de asemenea angajaţilor ajutor material în caz de deces al

rudelor,în caz de boală,sau de accident.Salariaţii deasemenea mai beneficiază de un ajutor

material în produse alimentare fabricate de întreprindere cu prilejul sărbătorilor de 1

ianuarie,7-8 ianuarie,sărbătorilor de Paşti.În cazuri excepţionale,muncitorilor li se acordă zile

libere plătite.Pentru activitatea ireproşabila şi îndelungată,fără întrerupere la S.A.,,Carmez”,în

scopul prevenirii fluctuaţiei cadrelor,familiilor angajaţilor li se remit scrisori de mulţumire,se

mai aplică deasemenea şi diferite forme de stimulare materială a salariaţilor.

Daca facem o referire la teoriile lui Maslow putem face în paralel şi o analogie la

tehnicile motivaţionale folosite la Întreprinderea S.A.,,Carmez”:

1. Pentru nevoi fiziologice:

-salariu adecvat (la Întreprinderea S.A.,,Carmez”angajaţii sunt remuneraţi conform locului de

muncă pe care îl ocupă,conform performanţelor obţinute,astfel salariile sunt adecvate celor

medii de pe piaţa muncii RM)

-condiţii favorabile de muncă (în fiecare an tot mai mult şi mai mult se încearcă

implimentarea unor strategii ce ar permite eficientizarea muncii)

-mese (hrană) gratuite-se acordă

2. Pentru nevoi de securitate

-salariu garantat

-asigurări medicale (se acordă)

18

Page 17: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

-asigurări sociale (pensii, şomaj)(se acordă)

-siguranţa postului

3. Pentru nevoi de apartenenţă:

-sponsorizarea echipelor sportive, artistice

-dezvoltarea prieteniei profesionale

-petreceri,aniversări de serviciu(se organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă,ziua

întreprinderii şi alte mici aniversări)

4. Pentru nevoi de stimă:

-promovări (au loc în dependenţă de performanţele obţinute)

-numele în publicaţia organizaţiei (în cartea ,,Un secol de căutări şi izbînzi”sunt menţionate

cele mai importante merite ale angajaţilor,activitatea acestora în cadrul întreprinderii,şi

generale despre ei)

-birouri separate (se acordă)

5. Pentru nevoi de autorealizare:

-oportunităţi de realizări

-încurajarea creativităţii

-şanse de avansare

La cele menţionate mai sus, putem adăuga şi conceptele lui McClelland.

Nevoia de realizare(aici includem indivizii cu o puternică orientare spre un scop

obiectiv,acestea sunt atraşi de sarcini care le solicită intensiv talentele şi abilităţile de a

rezolva problemele,manifestă o puternică dorinţă de succes şi o teamă la fel de puternică faţă

de eşec)

În pofida situaţiei concurenţiale riscante pentru activitatea întreprinderii,şi a unor crize

cu care se confruntă aceasta pe moment,totuşi există un personal administrativ devotat şi

predispus să activeze în condiţii de risc).

Nevoia de afiliere (joacă un rol complex dar vital,în comportamentul oamenilor)

Se urmăreşte stabilirea şi întreţinerea unor relaţii strînse între angajaţi pentru a trece cu succes

peste anumite crize şi situaţii de risc.

Nevoia de putere (dorinţa de a exercita un control sau influenţă asupra altor persoane.)

În cadrul întreprinderii, aceasta se manifestă prin dorinţa de a fi promovat în posturi mai

înalte.

19

Page 18: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

2.2.Bariere în procesul motivaţional la întreprinderea analizată

Ca o dificultate majoră ce poate apărea în procesul motivaţional poate servi schimbarea

mentalităţii şi a inerţiei din sistemul public,predominarea bine-cunoscutului ,,merge şi aşa”.În

cadrul organizaţiei ca o modalitate de motivare mai poate servi şi crearea condiţiilor

competitive dintre angajaţi,insă pe lîngă faptul că acest procedeu are mai multe avantaje are

şi dezavantaje:

-distrugerea noţiunii de ,,prietenie profesională”

-distrugerea unor norme, a culturii organizaţionale

-prezenţa agresivităţii, care este un factor negativ ce ar putea duce la anumite consecinţe mai

grave

-folosirea unor metode neloiale, periculoase

Metoda promovării presupune şi ea anumite bariere:

-Dorinţa de a fi promovat la serviciu poate fi imposibilă în unele cazuri

-Dorinţa de promovare la acelaşi post poate surveni din partea mai multor persoane, ceea ce

generează conflicte

-Dorinţa de promovare mai poate surveni din partea personalului care nu a atins performanţele

necesare acesteia, ceea ce iaraşi generează alte consecinţe.

Metoda salariului adecvat, bariere:

-În situaţii de criză, compania nu dispune de surse financiare ce ar putea motiva salariaţii,ca

drept exemplu avem situaţia actuală de criză finaciară care la rîndul ei presupune o gestionare

mai minuţioasă a resurselor financiare din cadrul întreprinderii.

-Apariţia unor divergenţe în rîndurile angajaţilor , situaţii de conflict, cauzate de măririle

neobiective de salariu persoanelor respective

Metoda creării condiţiilor de odihnă pentru salariaţi, bariere:

-Costurile pentru crearea acestor baze de odihnă sunt destul de ridicate, şi respectiv necesită o

diminuare a bugetului întreprinderii.

-Spre exemplu inundaţiile din acest an au afectat baza de odihnă ,,Arcadia”situată pe malul

rîului Nistru,şi deci prin urmare costurile de reparare a prejudiciilor sunt deasemenea foarte

mari.

Precum fiecare activitate pe care o realizăm este mereu însoţită de anumite riscuri şi

bariere, asemenea obstacole întîmpină şi întreprinderea o data ce hotărăşte să implimenteze

20

Page 19: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

anumite strategii ce ar duce la eficientizarea muncii.Barierile ce ar putea să apară sunt

provocate atît de factori externi cît şi de factori interni.Chiar şi mediul concurenţial ,poate

duce la mobilizarea companiei spre aplicarea unor tehnici de motivare a angajaţilor,pentru a-i

menţine la locul de muncă.Acest fapt are loc deoarece,multe din companii au tendinţa să

atragă tot mai mulţi angajaţi ai firmelor lidere de pe piaţă.Ca drept explicaţie a evenimentului

dat ar putea fi,performanţele angajaţilor respectivi.Drept factori externi ce ar influenţa apariţia

barierelor în aplicarea tehnicilor motivaţionale ar putea fi:legislaţia,situaţia

politică,calamităţile naturale,situaţia economică din sfera de activitate a firmei. Modelarea

contextului socio-politic este reprezntată de guvernele şi alţi factori de acest gen ,care joacă

un rol important în modificarea contextului în care activitatea firmei se desfăşoară Modelarea

contextului tehnologic. Una din cauzele cele mai importante a discontinuităţilor în mediul

firmei o reprezintă procesul perpetuu de inovare tehnologică.Întrucî compania dată,alocă

sume enorme de bani dezvoltării tehnologice şi asigurării cu echipamentele respective,scade

ponderea banilor rezervaţi pentru Comitetul Sindical.Ca factori interni pot fi consideraţi

următorii:strategia firmei,resursele atît finaciare cît şi cele ale forţei de muncă,managementul

firmei,mentalitatea ,viziunea personalului administrativ asupra acestor strategii,şi altele.Este

bine-cunoscut faptul ca ,S.A.,,Carmez”,se confruntă cu un număr foarte mare de

concurenţi,ceea ce o motivează sa adopte anumite strategii de reducere a fluctuaţiilor din

cadrul întreprinderii.Însă,în prezent,situaţia stă puţin altfel,întrucît toate companiile mari se

mai confruntă şi cu criza financiară mondială.Ca drept urmare a acesteia scade cifra de afaceri

a întreprinderii,rentabilitatea şi respectiv cererea la produsele înaintate spre

comercializare.Deci,firma obţine venituri mult mai mici,iar marimea banilor alocaţi

Comitetului Sindical al întreprinderii scade.Pe o perioadă anumită de timp se reduce marimea

alocaţiilor acordate,marimea bonusurilor băneşti şi a altor privilegii.Multe companii atît

autohtone cît şi mondiale aplică strategia defensivă în faţa crizei,prin adoptarea unor acţiuni

de reducere a numărului de personal.Respectiv,companiile date acordă prioritate angajaţilor

cu o anumită experienţă de muncă plauzibilă,sau celor cu merite remarcabile.Dacă ar fi să

facem iarăşi o referire la conceptul lui McClelland,şi anume la satisfacerea nevoii de

realizare,am spune cu mîndrie ca la S.A.,,Carmez”totuşi există personal care întreprinde

anumite măsuri de optimizare a situaţiei create şi pun în aplicare anumite strategii defensive

crizei.Nevoia de realizare, în cazul dat, se manifestă prin dorinţa de implicare în cadrul unor

activităţi care presupun un anumit grad de risc şi responsabilităţi majore.Se organizează

diferite şedinţe cu şefii de secţie în scopul revizuirii situaţiei de moment,şi propunerea unor

soluţii plauzibile ce ar îmbunătăţi situaţia.

21

Page 20: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

De exemplu,teoria echităţii elaborată de Stacz Adams)1961,susţine că oamenii caută

justiţia socială în modul în care sunt recompensaţi pentru performanţele obţinute în

muncă.Sunt luate în consideraţie,în primul rînd,setul total de reyultate,de recompense pe care

postul ,munca le oferă.Aceste recompense includ-salariul,beneficiile,statutul,relaţiile

agreabile,privilegiile,interesul pentru muncă şi orice altă consecinţă dorită de la postul

respectiv.Ca drept contribuţii considerate relevante ne servesc-timpul consumat,efortul

depus,experienţa,abilităţile şi îndemînările,nivelul stresului trăit,loialitatea,implicarea.

Bariere:

-Inechitatea percepută crează tensiune persoanei în cauză

-are un efect negativ asupra sanătăţii şi autoaprecierii

-scade foarte muncii eficienţa muncii.

2.3. Perfecţionarea procesului motivaţional în întreprindere.

Propun cîteva metode de îmbunătăţire a procesului motivaţional:

Determinarea cauzelor ce neglijează atitudinea faţă de munca efectuată de

salariaţi

Stabilirea modalităţilor de motivare care au cel mai mare succes asupra

activităţii angajaţilor

Efectuarea unor analize a metodelor folosite de către alte companii concurente

sau neconcurente dar care au o poziţie solidă pe piaţa naţională şi

internaţională.

Implimentarea de noi inovaţii, noi tehnici ce ar putea duce la eficientizarea

muncii.

Satisfacerea la cel mai înalt grad a nevoilor angajaţilor

Punerea în aplicare a lozincii ,,Angajaţii nu lucrează pentru şef,ci împreună cu

şeful”

Satisfacerea în prin plan a factorilor de igienă (creşterea de salarii, sporuri,

premii, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă) si mai apoi satisfacerea factorilor

de motivaţie

precum(Avansarea,Recunoaşterea,realizările,responsabilităţile,posibilităţile de

creştere personală)

22

Page 21: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

Fiecarui subordonat trebuie sa i se fixeze cu claritate şi realism performanţele

pe care trebuie să le obţină

Trebuie să existe, predomine corespondenţa dintre performanţele realizate şi

rezultatele aşteptate,adică recompensele acordate

Realizarea de către angajat a substituirii.Substituirea constă în înlocuirea unei

nevoi nesatisfacute cu o altă ce poate fi satisfacută sau este deja satisfacută ,de

exemplu un lucrător care nu reuşeste să dobîndească promovarea dorită

înlocuieşte aceasta nevoie cu dobîndirea şi consolidarea prestigiului

profesional în grupul în care îşi desfăşoară munca.

La nivelul conducerii strategice a întreprinderii, definirea politicilor de

motivare materială şi nematerială a cadrelor de conducere şi de execuţie din

întreprindere corespunzătoare nevoilor acestora,condiţiilor specifice de

activitate a întreprinderii şi realităţilor moderne;adoptarea sistemului şi

formelor de salarizare cu cel mai mare efect de cointeresare a

angajaţilor;motivarea suplimentară prin forme adecvate a personalităţilor de

excepţie din cadrul întreprinderii,a persoanelor cu autoritate profesională

deosebită şi cu mare influenţă de antrenare asupra celorlalţi,ţinînd seama de

rolul deosebit al acestora în colectivul întreprinderii şi de faptul că nevoile lor

sunt mai complexe decît ale persoanelor obişnuite.

Ducerea unei evidenţe obiective a situaţiei din cadrul întreprinderii referitor la

activitatea desfăşurată de angajaţii S.A.,,Carmez”

Sponsorizarea diferitor seminare,trening-uri organizate de companiile

internaţionale ,sau specializate în îmbunătăţirea,perfecţionarea personalului în

domeniul managementului.

Stimularea ,,prieteniei profesionale”prin încadrarea în colectiv a unor persoane

cu asemenea abilităţi de ,,leader”,ce ar putea influenţa opinia publică din cadrul

întreprinderii în direcţia eficientizării muncii.

23

Page 22: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

CONCLUZIE

Motivarea este elementul central a tot ceea ce face obiectul managementului

personalului.Obiectivul fundamental în recrutarea, selecţia, pregătirea, aprecierea şi

compensarea lucrătorilor este optimizarea performanţelor lui.

În lucrarea dată am încercat a confirma marea importanţă a teoriilor motivaţionale. În

ţările a căror economie este în faza de tranziţie sau bazată pe relaţiile de piaţă, dorinţa

obţinerii unui profit cît mai mare este principalul motiv de recurgere la diferite activităţi,

strategii pentru a acumula cît mai multă avuţie, de aici şi raţiunile interne, strategiile agenţilor

economici de a mari eficacitatea muncii. Michael Neil spunea,, Poti avea tot ce iţi doreşti,

trebuie doar să vrei cu adevărat “. Aceasta teorie reprezintă un imbold pentru mulţi în

realizările lor,un motiv de încercare a noilor provocări spre atingerea anumitor culmi.În

lucrarea dată,am încercat efectuarea unei analize în paralel a aplicării acestor metode atît la

nivel teoretic cît şi practic la întreprinderea analizată.Şi am observat că o mare parte din ele

sunt pe larg utilizate în cadrul companiei.Societatea pe acţiuni ,,Carmez”este întreprinderea

ţintă asupra căreia am realizat acest studiu,şi pot afirma că angajaţii din cadrul acesteia se

bucură de anumite privilegii şi activităţi care i-ar motiva să lucreze cu maxim de eficienţa şi

care le-ar mari gradul de satisfacţie la locul de muncă. În al doilea capitol intitulat,,

Identificarea şi evaluarea teoriilor motivaţionale specifice companiei analizate”am făcut

aluzie către teoriile lui Maslow şi în paralel am redat reflectarea acestora în cadrul

companiei.Deasemenea am menţionat despre barierele care pot apărea, diminuarea influenţei

tehnicilor de motivare şi respectiv am propus anumite metode de ameliorare a

acestora.Concluzia este unică,forţa de muncă este comoara cea mai de preţ a unei

companii,ce trebuie valorificată şi apreciată la nivelul respectiv.A investi în oameni nu este o

greşeala,ci mai degrabă o evoluţie spre perfecţiune.La S.A.,,Carmez” după cum am

observat,se utilizează pe larg cele mai clasice ,de succes metode care ar realiza planul

motivaţiei.Deasemenea este evident că aceste metode sunt destul de costisitoare şi sunt

realizate pe termen lung,de unde putem deduce concluzia că personalul întreprinderii este

apreciat şi valorificat la cel mai inalt nivel.Crearea bazei de odihnă ,,Arcadia” de la Vadul lui

Vodă este un argument forte în acest sens.

24

Page 23: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

BIBLIOGRAFIE

1. Burlacu N., Cojocaru V. ,,Management”(Chişinău, 2000)

2. Zorleţan T., Burduş E., Căprărescu,,Managementul organizaţiei “,(Bucureşti 1998)

3. Ursachi I. ,,Management

4. ,,Un secol de cautări şi izbînzi”-cartea S.A.,,Carmez”

Site-ografia generală

1. http://www.carmez.com/rom/main-saitul oficial al S.A.,,Carmez

2. http://www.managementpro.ro

3. http://www.markmedia.ro

25

Page 24: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

Anexa 1

Tabelul 1.1 Salariul mediu lunar al unui angajat în RM dupa sfera de activitate

lei

Genurile de activitate

Ianuarie –

noiembrie

2008

Inclusiv:

noiembrie

2008

Ianuarie-

noiembrie

2008 faţă de

ianuarie-

noiembrie

2007, %

Noiembrie

2008 faţă de

noiembrie

2007, %

Total 2489,5 2637,7 123,6 118,1

Agricultura, economia

vînatului şi silvicultura 1388,3 1851,2 136,0 138,3

Pescuitul, piscicultura 1235,7 1195,1 96,11) 87,9

Industrie: 3003,0 3102,6 120,0 114,8

industria extractivă 3724,5 3391,7 122,2 109,1

industria prelucrătoare 2736,9 2847,3 119,8 115,2

energie electrică şi termică,

gaze şi apă 4238,9 4313,2 120,6 112,9

Construcţii 3524,7 3531,9 118,3 109,2

Comerţ cu ridicata şi cu

amănuntul 2436,9 2449,6 124,0 112,3

Hoteluri şi restaurante 2105,1 2113,7 118,5 112,1

Transporturi şi comunicaţii 3497,4 3630,9 116,8 106,0

Activităţi financiare 5295,1 4635,8 125,3 120,9

Tranzacţii imobiliare 3213,7 3448,5 127,0 120,8

Administraţie publică 2763,7 3202,4 116,7 130,5

Învăţămînt 1660,9 1749,0 124,5 113,2

Sănătate şi asistenţă socială 2210,1 2385,1 134,1 133,2

Alte activităţi de servicii

colective, sociale şi personale 1974,0 2109,3 128,0 114,4

26

Page 25: Analiza Teoriilor Motivation Ale Si a Factorilor de Influenta a Acestora - Aplicarea Lor in Compania Carmez

activităţi recreative, culturale

şi sportive 1700,9 1875,9 132,3 116,0

Sursa:Biroul Naţional de statistică al Republicii Moldova www.statistica.md

27