Analiza structuralƒ la ac£iunea focului Principii de calcul

 • View
  233

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Analiza structuralƒ la ac£iunea focului Principii de calcul

 • Analiza structural la aciunea focului

  Principii de calcul

  Conf. dr. ing. Raul Zaharia

  Universitatea Politehnica Timisoara

  LEONARDO DA VINCI FRACOF+INNOVATION TRANSFER ON FIRE RESISTANCE ASSESSMENT OF

  PARTIALLY PROTECTED COMPOSITE FLOOR

 • ConceptulConceptul dede sigurantasiguranta lala focfoc

  O constructie trebuie proiectata si executata astfel incat, in cazul izbucnirii unuiincendiu:

  Raspandirea focului in constructie sa fie limitata;

  Raspandirea focului catre constructiile invecinate sa fie limitata;

  OcupantiiOcupantii cladiriicladirii sasa poatapoata parasiparasi cladireacladirea sausau sasa fiefie salvatisalvati prinprin altealte mijloacemijloace;;

  SigurantaSiguranta echipelorechipelor dede salvaresalvare sasa fiefie luataluata inin considerareconsiderare;

  CapacitateaCapacitatea portantaportanta aa structuriistructurii dede rezistentarezistenta sasa fiefie asigurataasigurata pentrupentru oo anumitaanumitaperioadaperioada dede timptimp..

  Directiva Comisiei Europene - 21 Decembrie 1988

 • ConceptulConceptul dede sigurantasiguranta lala focfoc

  Masuri protectie active:

  - sisteme de alertare, desfumare si de stingere in caz de incendiu(hidranti interiori, exteriori, sprinklere, etc.)

  Masuri de protectie pasive:

  - cai de evacuare

  - limitarea raspandirii focului si fumului printr-o partitionareadecvata/ distante minime fata de vecinatati

  - impunerea unei rezistente minime la foc (timp) a elementelorstructurii de rezistenta a constructiei

 • RezistentaRezistenta lala focfoc

  Nivelul de stabilitate la focNr.crt.

  Tipul elementelor de construcie I II III IV V

  1 Stlpi R 240 R 120 R 60 R 30 R 15

  2 Perei portani, diafragme REI 240 REI 120 REI 60 REI 30 REI 15

  3 Perei interiori neportani cu rol de separare a focului

  EI 45 EI 30 EI 15 EI 15

  4 Perei exteriori neportani, perei cortin

  EI 15EI 30 la

  EI 15foc exterior

  EI 15 E 15

  5 Grinzi, ferme, contravntuiriverticale

  R 120 R 60(R 30)

  R 45(R 30)

  R 30 R 15

  6 Planee, acoperiuri teras REI 120 REI 60(REI 30)

  REI 45,(REI 30)

  REI 30 REI 15

  7 Pane, contravntuiri orizontale,arpanta acoperiurilor fr pod

  R 45(R 30)

  R 30(R 15)

  R 15 R15

  8 Panouri de invelitoare i suportul continuu al invelitoriicombustibile (in afar de tabl goal)

  REI 15

  NOTA 1 Pentru simbolurile R, EI, REI, a se vedea Deciziile Comisiei Europene.REI sunt satisfcute toate criteriile (capacitate portant, etaneitate la foc, izolare termic)

  R este satisfcut numai criteriul de capacitate portant EI sunt satisfcute numai criteriile de etaneitate la foc i cel de izolare termic

  NOTA 2 _ Cifrele din parantez corespund cldirilor i compartimentelor in care sarcina termic nu depete 840 Mj/m

  2, cu excepia cldirilor nalte, foarte nalte, a celor cu sli

  aglomerate, a celor care adpostesc persoane care nu se pot evacua singure. NOTA 3 Atunci cnd pereii, trebuie s aib din condiii de separare, rezistene mai mari de

  REI 180, stlpii i diafragmele vor avea cel puin aceiai rezisten la foc cu pereii

 • CapacitateCapacitate portantaportanta -- rezistentarezistenta (R),(R), etanseitateetanseitate (E),(E), izolareizolare (I)(I)

 • Laboratorul de la Cardington 48 m x 65 m x 250 m

 • Hangar Cardington Carte postala din 1925

 • StandardeStandarde europeneeuropene dede calculcalcul lala focfoc -- EurocoduriEurocoduri

  Eurocode Standard de baza Calcul la foc

  0 : Basis of design (Bazele proiectarii) EN 1990 -

  1 : Actions (Actiuni) EN 1991-1-1 EN 1991-1-2

  2 : Concrete structures (Beton) EN 1992-1-1 EN 1992-1-2

  3 : Steel structures (Otel) EN 1993-1-1 EN 1993-1-2

  4 : Composite steel-concrete structures

  (Structuri compuse otel-beton)EN 1994-1-1 EN 1994-1-2

  5 : Timber structures (Lemn) EN 1995-1-1 EN 1995-1-2

  6 : Masonry structures (Zidarie) EN 1996-1-1 EN 1996-1-2

  7 : Geotechnical design (Fundatii) EN 1997 -

  8 : Earthquake resistance (Seism) EN 1998 -

  9: Aluminium alloy structures (Aluminiu) EN 1999-1-1 EN 1999-1-2

 • 4: Rspunsultermic

  timp

  R

  5: Rspunsulmecanic

  6: Colaps

  posibil

  Rezistena la foc - Serie de evenimenteRezistena la foc - Serie de evenimente

  timp

  2: Aciunea termic 3: Aciuni mecanice1: Aprindere

 • DIF SEKDIF SEK

 • Actiunea termicaActiunea termica

 • * Nu ia in considerare faza PRE-FLASHOVER

  * Nu depinde de SARCINA TERMICA si deCONDITIILE DE VENTILARE

  0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  0 30 60

  [C]

  90 120 180

  Curba ISO-834 (EN1364 -1)

  Timp [min]

  ISO ISOISO

  ISO ISO

  ISO

  ISO

  ISO

  Curba ISO

  * Trebuie considerat in TOT compartimentul chiardac acesta este foarte mare

  * Nu Scade

  1110

  9451006

  1049

  842

  T = 20 + 345 log (8 t + 1)

 • 0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  0 30 60 90

  [C]

  120 180

  Timp [min]

  Curba ISO

  Foc NaturalFoc Natural

 • Curba de foc parametric

  (limitata la 500mp si inaltime 4m)

 • Model O zona/ Doua zone

 • ActiuniActiuni mecanicemecanice -- CombinatiaCombinatia specialaspeciala inin situatiasituatia dede incendiuincendiu

  Ed,fi = Gk + Pk + 1,1 Qk1 + 2,i Qki

  0.00.5Wind loads

  0.00.2

  0.20.5

  Snow loadsfor sites located at altitude H 1000 mfor sites located at altitude H > 1000 m

  0.30.30.60.60.8

  0.50.50.70.70.9

  Imposed load in buildingscategory A: domestic, residentialcategory B: officescategory C: congregation areascategory D: shoppingcategory E: storage

  2

  1

  Action

 • Rezistenta materialelor la temperaturi inalte(otel - EN1993-1-2)RezistentaRezistenta materialelormaterialelor lala temperaturitemperaturi inalteinalte(otel - EN1993-1-2)

  Modulul de elasticitate la 600C redus cu aprox. 70%

  Limita de curgere la 600C redusa cu aprox. 50%

  0 300 600 900 1200

  100

  80

  60

  40

  20

  % din valoarea normal

  Temperatura (C)

  Limitade curgere

  Modul de elasticitate

  Rezistena

 • Rspunsul TermicElemente de baz

  Rspunsul TermicElemente de baz

  Capacitatea termic (= cp) [J/m3]

  cp - caldura specifica [J/kg]

  - densitate [kg/m3]

  Ecuatia de echilibru (doar pentru direcia x):

  yy

  xx

  zz

  h h + h

  h/ x + (cp) / t = 0

  0)(

  )(

  xx

  t

  cp

  h = / x

  Legea lui Fourier

  Conductivitatea termic (= ) [W/mK]

  h y z + (cp) x y z / t =0

  h fluxul de caldura [W/m2]

 • Conductivitatea termicBeton vs. Oel

  Conductivitatea termicBeton vs. Oel

  temperatura [C]

  Cond

  uct

  ivita

  tea

  term

  ic

  [W

  /mK

  ]

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  0 200 400 600 800 1000 1200

  oel

  beton

 • DistributiaDistributia temperaturiitemperaturii inin elementeelemente

 • DistributiaDistributia temperaturiitemperaturii inin elementeelemente

 • tem

  pera

  tur

  [oC

  ]

  timp [min]

  0 60 120

  800

  0

  400

  Rspunsul TermicGrinda din oel / Placa din beton (2D)

  Rspunsul TermicGrinda din oel / Placa din beton (2D)

 • Proiectareavansat i specific la foc

  Aplicaii obisnuite

  Metoda tabelara

  Elemente structurale din beton sicompozite

  Modele simple de calcul

  Temperatura critic (doar la otel)

  Elemente structurale din oel,

  beton i compozite

  Modele avansate de calcul

  Toate tipurile de structuri

  Modele numerice

  Trei tipuri de metode de calcul pentru evaluarearspunsului mecanic al structurilor expuse la foc

  Trei tipuri de metode de calcul pentru evaluarearspunsului mecanic al structurilor expuse la foc

 • Elemente metalice neprotejate

  Elemente metalice protejate

  Parametrii de calcul pentru evoluia temperaturii pe sectiune

  Factorul de sectiune

  Caracteristicile proteciei la foc

  Rezistena la Foc a elementelor din oelPrincipii

  Rezistena la Foc a elementelor din oelPrincipii

 • Rezistena la Foc a elementelor din oelPrincipii

  Rezistena la Foc a elementelor din oelPrincipii

  Doar funcia de preluare a incrcrilor

  Capacitatea portant

  Distribuie uniform a temperaturii (temperatura unica pe

  sectiunea transversala), datorita conductivitatii termice

  ridicate si a caracteristicilor sectionale

  Conceptul de temperatur critic a oelului, in

  relatie cu nivelul de incarcare al elementului !

 • Temperatura functie de factorul de sectiune(elemente de otel neprotejate)

  Temperatura functie de factorul de sectiune(elemente de otel neprotejate)

  ,,m

  net ds t sh

  a a

  A Vk h t

  c

  (4.1)

  in care:

  ,s t creterea temperaturii otelului n intervalul de timp t;

  ksh factorul de corecie pentru efectul de umbra;

  Am aria suprafeei expuse la foc a elementului pe unitatea de lungime [m/m];

  V este volumul elementului pe unitatea de lungime [m/m];

  ca cldura specifica a otelului [J/kgK];

  a densitatea otelului [kg/m3];

  ,net dh

  este valoarea de calcul a fluxului termic net pe unitatea de suprafaa [W/m2].

 • Calculul factorului de sectiuneCalculul factorului de sectiune

  Seciune deschis expus la foc pe toate feele:

  m perimetruA =V are sectiune