of 18 /18
Page1 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE DIRECŢIA PENTRU POLITICI FISCALE ŞI BUGETARE LOCALE REGIUNEA 8 Bucureşti - Ilfov [Bucureşti, Ilfov] August 2011

ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ... - dpfbl.mdrap.ro · ANALIZA SITUAŢIE I ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU REGIUNEA 8 BUCUREŞTI - ILFOV . SITUAŢIA VENITURILOR Venituri totale

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ... - dpfbl.mdrap.ro · ANALIZA SITUAŢIE I...

 • Page

  1

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

  SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE DIRECŢIA PENTRU POLITICI FISCALE ŞI BUGETARE LOCALE

  REGIUNEA 8 Bucureşti - Ilfov

  [Bucureşti, Ilfov]

  August 2011

 • Page

  2

  ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU REGIUNEA 8 BUCUREŞTI - ILFOV

  SITUAŢIA VENITURILOR

  Venituri totale pe Regiunea 8 Bucureşti, Ilfov:

  mii lei

  Denum ire judetVENITURI

  TOTALE 2009

  VENITURI PROPRII

  TOTALE 2009

  Cote defalcate din impozitul pe venit 2009

  Sume alocate din cotele

  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

  locale 2009

  TAXE SI IMPOZITE LOCALE

  2009

  VENITURI TOTALE 2010

  VENITURI PROPRII

  TOTALE 2010

  Cote defalcate din impozitul pe venit 2010

  Sume alocate din cotele

  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

  locale 2010

  TAXE SI IMPOZITE LOCALE

  2010

  TOTAL REG. 8 8.458.124 6.832.824 4.660.407 809.020 1.363.396 8.422.403 6.788.352 4.489.774 764.203 1.534.376ILFOV 921.777 683.199 323.284 119.251 240.664 1.030.932 707.964 324.157 118.825 264.982MUN. BUCUREŞTI 7.536.346 6.149.624 4.337.123 689.769 1.122.733 7.391.470 6.080.388 4.165.617 645.377 1.269.394

  (mii lei)

  Veniturile totale în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 35.721.000 lei, respectiv cu 0,42%, de la 8.458.124 lei la 8.422.403.000 lei.

 • Page

  3

  Venituri Proprii

  (mii lei)

  Pentru veniturile proprii, se observă o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009 cu 170.634.000 lei (3,66%) a cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 4.660.407.000 lei la 4.489.774.000 lei şi cu 44.818.000 lei (5,54%) a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, de la 809.020.000 lei la 764.203.000 lei.

  În contrast, se constată o creştere a veniturilor obţinute din impozite şi taxe locale în sumă de 170.980.000 lei (12,54%) pentru aceeaşi perioadă de raportare.

 • Page

  4

  Situaţia veniturilor pe judeţe:

  (mii lei)

  Veniturile totale au crescut în judeţele Ilfov cu 109.155.000 lei (11,84%), iar in Bucureşti au scăzut cu 144.876.000 lei (1,92%).

 • Page

  5

  Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 170.634.000 lei, respectiv cu 3,66%, de la 4.660.407.000 lei la 4.489.774.000 lei.

  Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 44.818.000 lei, respectiv cu 5,54%, de la 809.020.000 lei la 764.203.000 lei.

  Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 170.980.000 lei, respectiv cu 12,54%, de la 1.363.396.000 lei la 1.534.376.000 lei.

  Judeţul Ilfov

  Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 873.000 lei, respectiv cu 0,27%, de la 323.284.000 lei la 324.157.000 lei.

  Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în judeţul Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la

 • Page

  6

  anul 2009 cu 426.000 lei, respectiv cu 0,36%, de la 119.251.000 lei la 118.825.000 lei.

  Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 24.318.000 lei, respectiv cu 10,1%, de la 240.664 lei la 264.982.000 lei.

  Municipiul Bucureşti

  Cotele defalcate din impozitul pe venit în municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 171.506.000 lei, respectiv cu 3,95%, de la 4.337.123.000 lei la 4.165.617.000 lei.

  Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 44.392.000 lei, respectiv cu 6,44%, de la 689.769.000 lei la 645.377.000 lei.

  Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în municipiul Bucureşti au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 146.662.000 lei, respectiv cu 13,06%, de la 1.122.733.000 lei la 1.269.394.000 lei.

 • Page

  7

  SITUAŢIA CHELTUIELILOR

  Cheltuieli totale pe Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov:

  mii lei

  Denumire judetCHELTUIELI

  TOTALE 2009Cheltuieli de

  personal 2009Bunuri şi

  servicii 2009Cheltuieli de capital 2009

  Alte cheltuieli

  2009

  CHELTUIELI TOTALE 2010

  Cheltuieli de personal 2010

  Bunuri şi servicii 2010

  Cheltuieli de capital 2010

  Alte cheltuieli

  2010TOTAL REG. 8 8.192.082 1.644.984 1.904.367 1.340.273 3.302.458 7.903.904 1.254.864 1.988.993 1.400.658 3.259.389ILFOV 861.630 201.483 274.508 226.862 158.777 955.277 171.644 274.895 263.524 245.214MUN. BUCUREŞTI 7.330.453 1.443.501 1.629.860 1.113.411 3.143.681 6.948.626 1.083.220 1.714.097 1.137.134 3.014.174

  mii lei

  Cheltuielile totale la nivelul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 288.179.000 lei, respectiv cu 3,52%, de la 8.192.082.000 lei la 7.903.904.000 lei.

  Cheltuielile de personal în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 390.119.000 lei, respectiv cu 23,72%, de la 1.644.984.000 lei la 1.254.864.000 lei.

 • Page

  8

  Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 84.625.000 lei, respectiv cu 4,44%, de la 1.904.367.000 lei la 1.988.993.000 lei.

  Cheltuielile de capital în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 60.385.000 lei, respectiv cu 4,51%, de la 1.340.273.000 lei la 1.400.658.000 lei.

  Celelalte cheltuieli în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 43.069.000 lei, respectiv cu 1,3%, de la 3.302.458.000 lei la 3.259.389.000 lei.

  Cheltuieli pe judeţe:

  Judeţul Ilfov

  Cheltuielile totale în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 93.648.000 lei, respectiv cu 10,87%, de la 861.630.000 lei la 955.277.000 lei.

  Cheltuielile de personal în judeţul Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 29.839.000 lei, respectiv cu 14,81%, de la 201.483.000 lei la 171.644.000 lei.

  Bunurile şi serviciile în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 388.000 lei, respectiv cu 0,14%, de la 274.508.000 lei la 274.895.000 lei.

  Cheltuielile de capital în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 36.662.000 lei, respectiv cu 16,16%, de la 226.862.000 lei la 263.524.000 lei.

 • Page

  9

  Celelalte cheltuieli în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 86.437.000 lei, respectiv cu 54,44%, de la 158.777.000 lei la 245.214.000 lei.

  Municipiul Bucureşti

  Cheltuielile totale în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 381.826.000 lei, respectiv cu 5,21%, de la 7.330.453.000 lei la 6.948.626.000 lei.

  Cheltuielile de personal în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 360.280.000 lei, respectiv cu 24,96%, de la 1.443.501.000 lei la 1.083.220.000 lei.

  Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în Municipiul Bucureşti au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 84.237.000 lei, respectiv cu 5,17%, de la 1.629.860.000 lei la 1.714.097.000 lei.

  Cheltuielile de capital în Municipiul Bucureşti au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 23.723.000 lei, respectiv cu 2,13%, de la 1.113.411.000 lei la 1.137.134.000 lei.

  Celelalte cheltuieli în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 129.506.000 lei, respectiv cu 4,12%, de la 3.143.681.000 lei la 3.014.174.000 lei.

 • Page

  10

  NUMĂR MAXIM DE POSTURI POTRIVIT PCT. 1-4 DIN ANEXA LA ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 63/2010

  (la data de 18 august 2011)

  Denumire judet

  Număr maxim de

  posturi potrivit pct.

  1 din anexa la

  Ordonanţa de

  Urgenţă a Guvernului

  nr. 63/2010

  Posturi pentru

  serviciul public

  comunitar local de evidenţa

  persoanelor potrivit pct. 2 din anexa

  la Ordonanţa de Urgenţă

  a Guvernului nr. 63/2010

  Posturi pentru poliţia

  comunitară şi paza

  obiectivelor de interes judeţean

  potrivit pct. 3 din

  anexa la Ordonanţa de Urgenţă

  a Guvernului nr. 63/2010

  Posturi adăugate

  pentru implementare

  proiecte finanţate din

  fonduri externe nerambursabile

  potrivit pct. 4 din anexa la

  Ordonanţa de Urgenţă a

  Guvernului nr. 63/2010

  TOTAL POSTURI

  ILFOV 2326 50 250 62 2688 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9494 571 2334 28 12427 Total Regiune 8 11820 621 2584 90 15115

  Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov la data de 18 august 2011

 • Page

  11

 • Page

  12

 • Page

  13

 • Page

  14

 • Page

  15

  Numărul maxim de posturi în Ilfov

  Numărul maxim de posturi în Municipiul Bucureşti

 • Page

  16

  Numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în Ilfov

  Numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în Municipiul Bucureşti

 • Page

  17

  Numărul de posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean în Ilfov

  Numărul de posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean în Municipiul Bucureşti

 • Page

  18

  Numărul de posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în Ilfov

  Numărul de posturi adăugate pentru implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile în Municipiul Bucureşti

  MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORSECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALEREGIUNEA 8SITUAŢIA VENITURILORVenituri totale pe Regiunea 8 Bucureşti, Ilfov:Venituri PropriiSituaţia veniturilor pe judeţe:Judeţul IlfovMunicipiul BucureştiSITUAŢIA CHELTUIELILORCheltuieli totale pe Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov:Cheltuieli pe judeţe:Judeţul IlfovMunicipiul BucureştiCheltuielile totale în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 381.826.000 lei, respectiv cu 5,21%, de la 7.330.453.000 lei la 6.948.626.000 lei.Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov la data de 18 august 2011Numărul maxim de posturi în Ilfov