Click here to load reader

Analiza rentabilitatii

  • View
    907

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Analiza rentabilitatii

  • 1. ANALIZA RENTABILITATII FINANCIARE LAS.C. X S.A.CUPRINSIntroducere.Capitolul I. Activitatea financiar a ntreprinderii i componentele acesteia.1.1. Prezentarea ntreprinderii.1.1.1. Cadru legal.1.1.2. Scurt istoric.1.1.3. Scop. Obiect de activitate.1.1.4. Capitalul social.1.2. Structura organizatoric a ntreprinderii.1.3. Principalele atribuii ale compartimentului financiar-contabil.1.4. Veniturile ntreprinderii.1.5. Cheltuielile ntreprinderii.1.6. Profitabilitatea ntreprinderii.Capitolul II. Bilanul contabil.2.1. Bilanul contabil generaliti.2.2. Structura bilanului contabil.2.3. Structura activului si pasivului bilantier.2.4. Interpretarea financiar a bilanului contabil.Capitolul III. Contul de profit i pierdere3.1. Descrierea contului de profit i pierdere3.2. Structura contului de profit i pierdere3.3. Abordri contemporane privind contul de profit i pierderiCapitolul IV. Analiza rentabilitii.4.1. Consideratii generale4.2. Analiza rentabilitatiiCapitolul V. Analiza rentailittii pe baza profitului.5.1. Rezultatul exploatarii

2. 5.2. Rezultatul financiar5.3. Rezultatul exceptionalCapitolul VI. Analiza pe baza ratelor de rentabilitate.6.1. Rata rentabilitatii comerciale6.2. Rata profirului net6.3. Rata rentabilitatii economiceCapitolul VII. Analiza soldurilor intermediare de gestiune.5.2. Valoarea adugat.4.3. Excedentul brut de exploatare.4.4. Profitul exploatrii.4.5. Profitul curent i profitul net.Capitolul VIII. Concluzii i propuneri.Bibliografie.Anexe:Bilan Contabil,Contul de profit i pierderi.Organigrama S.C. X S.A. 3. Capitolul II. Bilanul contabil.2.1. Bilanul contabil generaliti.Documentul care sta la baza analizei economico-financiare a unei unitati este bilantulcontabil.Bilantul contabil este documentul oficial de sinteza al unitatii patrimoniale, care ofera celputin teoretic o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare (conformLegii contabilitatii nr. 82/1991 art.10).Bilantul propriu-zis este un tablou care cuprinde in forma sintetica si in expresie valoricamijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire ale acestora, precum si rezultatulactivitatii unui agent economic la un moment dat.Intr-o formul general, deci simplificatoare, bilanul a fost i este considerat ca un documentcare permite s se cunoasc, la un moment dat, patrimoniul unuii comerciant, persoan fizic saujuridic, patrimoniu definit ca ansamblul drepturilor i obligaiilor acestui comerciant.De asemenea, bilanul a fost, i mai este nc, recunoscut ca un instrument static.2.2. Structura bilanului contabil.Procednd la o reform inspirat de experiena francez, n acord cu dispoziiile Directiveia IV-a europene, normalizatorii romni au optat pentru o schem de bilan sub form de tablou cu doupri - partea stng, numit activ, si partea dreapt, numit pasiv.Viziunea general asupra bilanului este una funcional. Elementele natrimoniuluintreprinderii sunt clasificate n activ i n pasiv, conform destinaiei economice, respectiv dupprovenien (natur juridic). Criteriile de lichiditate-exigibilitate sunt numai criterii secundare declasificare: n interiorul structurilor definite de primul criteriu, activele sunt clasificate n ordinea cresctoarea lichiditii lor, iar pasivele, n ordinea cresctoare a exigibilitii lor.Pentru o analiz financiar riguroas, pe baza criteriilor de lichiditate -exigibilitate, seimpun reclasificri pe termene, aspect realizat cu ajutorul celui de al treilea cont anual: anexa.Apelul la criteriile destinaie economic - natur juridic, ca principale criterii de clasificare, a avut ca scopiniial s orienteze informaia bilanier spre cerinele contabilitii naionale i ale analizei financiare externe,n acest mod, s-arfi permis sase urmreasc, de la un an la altul, fluxurile de resurse i de utilizri, deci s sedetermine i s se valorifice informaiile aferente unui tablou de finanare de tipul tabloului de utilizri i deresurse. 4. Prin aceast concepie, bilanul (i anexa) este mai puin traducerea unic i general a situaieintreprinderii, ci o baz de date pe care fiecare poate s o prelucreze conform opticii i necesitilor sale(juridice, de gestiune, financiare).Totui, acest avantaj al modului de clasificare a structurilor bilaniere nu pare sa fi avut ecoul scontat ncontabilitatea romneasc.Normele contabile din ara noastr lsau agenilor economici posibilitatea s ntocmeasc bilanulcontabil (i, n general, ntregul ansamblu al documentelor de sintez) cu un grad difereniat de detaliere, nfuncie de mrimea ntreprinderii. Astfel, unitile patrimoniale mici i mijloci urmau s ntocmeasc conturileanuale n sistem simplificat, iar cele mari, n sistem de baz. Criteriile de delimitare ntre cele dou categoriide ntreprinderi respectau dispoziiile Directivei a IV-a europene. Ele se refereau la (i) totalul bilanier; (ii)cifra de afaceri; (iii) numrul mediu de salariai permaneni. Starea de tranziie, restructurarea permanenta esutului economic romnesc i, mai ales, caracterul discutabil al pragurilor primtor doi indicatori (criterii), ncondiiile cotelor nalte de inflaie (n fapt, hiperinflaie) atinse de economia rii noasrre, au determinat orenunare (sau o amnare), n fapt, la practica diferenierii sistemelor documentare n funcie de mrimeantreprinderilor.Intr-o forma rezumativa, bilantul intreprinderilor prezinta urmatoarele structuri:Bilant incheiat la...Mii leiExerciiulfinanciarExerciiulfinanciarACTIV N-1 N PASIV N-1 NACTIVE IMOBILIZATEImobilizri necorporaleImobilizri corporaleImobilizri financiareI Active imobilizate -TotalCAPITALURI PROPRIICapital socialPrime legate de capitalDiferene din reevaluareRezerveRezultatul raportatRezultatul exerciiului FonduriSubvenii pentru investiiiProvizioane reglementateI Capitaluri proprii - TotalACTIVE CIRCULANTEStocuriAlte active circulanteII Active circulante - TotalCONTURI DE REGULA-RIZARE l ASIMILATEIII Conturi de regularizare iasimilate - TotalII PROVIZIOANEPENTRU RISCURI lCHELTUIELIIV PRIME DE RAMBUR-SAREA OBLIGAIUNILORDATORIIImprumuturi i datorii asimilateFurnizori i conturi asimilateClieni - creditoriAlte datoriiIII Datorii - TotalCONTURI DE REGULARI-ZARE l ASIMILATEIV Conturi de regularizare iasimilate - Total 5. TOTAL ACTIV (I+II+III+IV) TOTAL PASIV (l+II+II+IV)Dup cte se poate constata, informaiile bilaniere se refer la dou exerciii consecutive:sfritul exerciiului precedent i sfritul exerciiului recent ncheiat, n privina activului,elementele sunt prezentate la valoarea net, rezultat din valoarea brut corectat cu deprecierileconstatate pe parcursul exerciiului. Apelul n exclusivitate la valorile nete micoreaz valenelebilanului, mai ales pe linia annizelor financiare. Dimpotriv, modelul bilanier practicat nFrana conserv cele trei informaii - valoarea brut, deprecierea i valoarea net - la nivelulexerciiului recent ncheiat. Valorile brute se dovedesc extrem de utile n cazul intocmirii unuitablou de finanare de tipul tabloului de utilizri i de resurse, n cchimb, pentru sistemul romnesc,utilizarea valorilor brute implic recursul la nformaiile din anex. Este i aceasta o probsuplimentar a concluziei c n oroiectarea modelelor de documente de sintez nu s-au avut n vedereaspectele igqate de valorificarea informaiilor contabile.Dup prezentarea modelului general, se impune o detaliere a structurilor de activ i de pasiv,nsoit de definiri, caracterizri i precizri privind modul de evaluare a diferitelor elemente.2.3. Structura activului si pasivului bilantierStructurile calitative folosite pentru modelarea situatiei patrimoniului sunt cele de activ sipasiv Ele se explica si definesc simultan prin prisma ecomnomicului, juriticului si financiarului.Din punct de vedere juridic activul, prin compozitia lui grupeaza elementele in bunurireale si creante(drepturi asupra persoanelor)iar pasivul in capital propriu si datorii.Prin prisma economica in subdiviziunile activului si pasivului trebuie sa se faca distinctieintre structurile privind activitatea de imvestitie si activitatea de exploatare,astfel activul se impartein activ de imvestitie si in activ de exploatare (stocuri creante ,lichiditati), iar pasivul in capitalurisi datorii, din care, datorii financiare si datorii de exploatare.Perspectiva financiara grupeaza activele in fuctie de lichiditatea acestora, iar pasivul, infunctie de exigibilitatea lor (termen de plata).Astfel putem deprinde in structura activului active durabile stocuri active realizabile sidisponibile (lichiditatii) iar cea a pasivului in capitaluri permanente (pe termen lung) si pe termenscurt.In situatia in care obiectul modelarii bilantiere este fundamentat pe categoria resurseeconomice ,activul desemneaza utilizarea resurselor in activitatea economica sau sociala iarpasivul, originea resurselor (provenienta acestora).In cadrul activului sunt delmitate utilizari permanente sau durabile de resurse sub formade bunuri de imvestitie, utilizari temporare sau curente sub forma de stocuri, creante si valorimobiliare de plasament. 6. Pasivul prin structura sa delimiteraza cele trei modalitati de formare a resurselor sianume:Resurse permanente sau pe termen lung, furnizate de proprietar (individual sau asociatii),resurse temporare curente,asigurate de terti (furnizori, banci, obligatari), si resurse rezultat, subforma profiturilor realizate in cadrul fiecarui exercitiu financiar.Astfel, privind in genere, putem spune ca activul, prin componena sa evidentieazadestinatia si lichiditatea bunurilor economice, iar pasivul clasificarea surselor de finantare infunctie de modul de constituire (surse proprii-straine) si exigibilitatea lor.Analizat prin prisma teoriei modelarii,bilantul contabil este simultan un model structuralsi global, prin intermediul caruia se asigura o reprezentare a patrimoniului pornind de la partilesale componente catre caracteristicile de ansamblu.Astfel in cadrul bilantului contabil.patrimoniul este reprezentat prin prisma activului sipasivului, in cadrul activului, elementele multimii de activ fiind grupate in raportul destinatieibunurilor economice utilizate si

Search related