26
Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti (kolovoz 2014. srpanj 2015.) doc. dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, prof. v.š. dr. med. pomoćnik ministra

Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti (kolovoz 2014. – srpanj 2015.)

doc. dr. sc. Dragan Korolija-Marinić, prof. v.š. dr. med.

pomoćnik ministra

Page 2: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Sadržaj

• Ciljevi, način provedbe i teme analize

• Primjeri analiza (ultrazvuk srca, kolonoskopija, phaco

aparati, neurokirurgija, neurologija i kardiologija)

• Zanavljanje medicinske opreme u 2015. godini

• Zaključak

Page 3: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Procjena zdravstvenih tehnologija

engl. Health Technology Assessment -

HTA

• Procjena zdravstvenih tehnologija je usporedba novih ili već

postojećih zdravstvenih tehnologija s tehnologijom koja se koristi u

praksi ili se smatra najboljom mogućom „zlatni standard“ na osnovu

kliničke učinkovitosti i sigurnosti, ekonomskih analiza, etičkih,

pravnih, socijalnih i organizacijskih načela.

• Procjena je multidisciplinarna, stručna, nepristrana, objektivna i

transparentna. Objedinjuje načela medicine temeljene na dokazima

(engl. Evidence Based Medicine, EBM) i ekonomske procjene

(analiza troška i učinkovitosti, engl. Cost-Effectiveness Analysis,

CEA, odnosno analiza troška i probitaka, engl. Cost-Utility Analysis,

CUA), uz organizacijska, etička, pravna, i socijalna načela.

Page 4: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Grupa za analizu Proces Indikatori (KPI , QI)

Klinička efikasnost Prikladnost njege

Uslužnost njege

Ishod njege

Stopa ponovne hospitalizacije

Stopa mortaliteta

Stopa komplikacija

Prosječna duljina hospitalizacije

Efikasnost Korištenje dostupne tehnologije u najvećem

mogućem opsegu

Korištenje dostupne tehnologije za pružanje

najbolje mogućih uvjeta liječenja

Prosječna duljina hospitalizacije

Prosječan trošak

Stopa korištenja dostupne tehnologije - MIZ

Popunjenost bolničkih kreveta

Upravljanje financijskim resursima Korištenje dostupnih financijskih resursa

Identificirati značenje efikasne i idealno

efikasne raspodjele sredstava

Usporedba rashoda sa raspoložovim budžetom

Troškovi hitne službe

Troškovi bolničke službe

Troškovi osoblja

Troškovi materijala i usluga

Troškovi lijekova

Prosječni troškovi jednodnevnog liječenja

Fokusiranje na osoblje Obučavanje osoblja

Priznavanje individualnih potreba

Promocija zdravstvenih aktivnosti

Adekvatna plaćenost

Razvoj ( kontinuirana edukacija )

Zadovoljstvo osoblja

Stopa izostajanja s posla

Stopa otkaza i dolazaka

Prosječna plaća

Broj specijalističkih studija/tečajeva

Zapažanja od strane osoblja

Društvena odgovornost i društveno

djelovanje

Integracija u zdravstveni sustav

Integracija u društvo

Orijentiranost prema javnom zdravstvu

Pristup

Kontinuiranost

Promicanje zdravlja

Pravičnost

Postotak savjetovanja pacijenata

Postotak pacijenata sa uputnicama za

specijalističke preglede

Postotak pacijenata preporučenih za otpust

Postotak pacijenata preusmjerenih u druge

zdravstvene jedinice

Sigurnost Sigurnost pacijenta

Sigurnost osoblja

Sigurno medicinsko okruženje

Stopa bolničkih infekcija

Stopa nezgoda/nesreća

Stopa komplikacija

Fokusiranje na pacijenta Poštivanje pacijenta

Povjerljivost

Komunikacija

Sloboda izbora liječnika

Zadovoljstvo pacijenta

Vrijeme čekanja

Postotak informiranih pacijenata

Zapažanja od strane pacijenta

Page 5: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Zašto analizirati rad medicinske

opreme i djelatnosti?

• Ministarstvo zdravlja – želja za aktivnim praćenjem

iskorištenosti medicinske opreme i rada djelatnosti

• cilj:

– praćenje rada doktora te iskorištenosti opreme po kategorijama i

ustanovama

– praćenje broja doktora određene djelatnosti i/ili specijaliziranih za

rad na određenoj opremi

– praćenje broja aparata i njihovog stanja (starosti, specifikacije)

• osnova za planiranje zamjene starijih uređaja novima

Page 6: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

• suradnja Ministarstva zdravlja, HZZO-a i zdravstvenih

ustanova

Kako su rađene analize?

Ministarstvo zdravlja

• slanje upitnika i prikupljanje podataka od zdravstvenih ustanova (količina opreme, broj doktora,…)

HZZO

• podaci o broju faktura (broj izvršenih pregleda doktora ili medicinske opreme)

Zdravstvene ustanove

• pomoć u izradi upitnika te dostava podataka o broju djelatnika i stanju medicinske opreme

Page 7: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Što se analiziralo?

Analiza medicinske opreme

kateterizacijski laboratoriji

CT i MR

uređaji za radioterapiju

ultrazvuk srca

kolonoskopija i gastroskopija

operacijski mikroskopi (neurokirurgija)

phaco-aparati (katarakta)

Analiza djelatnosti

anesteziologija

gastroenterologija

neurokirurgija

patologija

mikrobiološki laboratoriji

elektrofiziološko ispitivanje srca

neuorologija

kardiologija

Page 8: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Što se analiziralo?

Analiza medicinske opreme

45 CT uređaja te 24 MR uređaja u bolnicama

41.108 kolonoskopija te 81.437 gastroskopija 2013. godine

138.429 ultrazvuka srca 2013. godine

74 oftalmologa koji rade na 34 phaco aparata (katarakta)

Analiza djelatnosti

784 anesteziologa u RH (560 specijalista, 224 specijalizanta)

303 neurologa u RH

224 (sub)specijalista kardiologije u RH

89 neurokirurga u RH (58 specijalista, 31 specijalizant)

Page 9: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer bolnica 0. i 1. kategorije

Djelatnost Broj postupaka

Gastroenterologija 595 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (2014.)

Kardiologija 776 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti

(travanj 2014. – ožujak 2015.)

Mikrobiološki

laboratoriji 9.980 materijala po specijalisti (2014.)

Neurokirurgija 707 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (2014.)

Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.)

Patologija 23.702 postupka po specijalisti (2014.)

Page 10: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer bolnica 0. i 1. kategorije

Oprema/djelatnost Broj postupaka

po ureĎaju

Broj postupaka

po doktoru

Anesteziologija (2014.) 521 386

CT (2013.) 6.739 993

Gastroskopija (2013.) 396 543

Kolonoskopija (2013.) 235 270

MR (2013.) 4.250 526

Phaco aparati (katarakta) (2014.) 1.167 350

Ultrazvuk srca (2013.) 2.211 812

Page 11: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer ultrazvuka srca (2013.)

• broj postupaka po kategorijama

Fizikalna medicina i rehabilitacija: SB Biograd, SB Krapinske Toplice, SB Thalassotherapia Crikvenica i SB Thalassotherapia

Opatija.

Klinike: Klinika za infektivne bolesti, Klinika za dječje bolesti Zagreb i Klinika Magdalena

Ostale ustanove: DB Srebrnjak, SB za plućne bolesti Rockefellerova, OB Hrvatski ponos Knin, OB Našice, OB Ogulin i PB

Popovača

Page 12: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer ultrazvuka srca (2. kategorija, 2013.)

OB Slavonski Brod

Linije označavaju prosječan broj pregleda po jednom uređaju te po jednom doktoru. Tako, primjerice, ustanove u

donjem desnom kvadrantu imaju veći broj pretraga po uređaju, ali manji po doktoru od prosjeka.

Page 13: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer kolonoskopije (0. i 1. kategorija, 2013.)

KB Merkur

KBC Osijek

KB Dubrava

KBC Zagreb

KBC Rijeka

KBC Split

KBC Sestre milosrdnice

Linije označavaju prosječan broj pregleda po jednom uređaju te po jednom doktoru. Tako, primjerice, ustanove u

gornjem desnom kvadrantu imaju veći broj pretraga po uređaju te doktoru od prosjeka.

Page 14: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer kolonoskopije - usporedba broja

postupaka s drugim zemljama (na 100.000 stanovnika)

Izvor: Anticipating implementation of colorectal cancer screening in The Netherlands:

a nation wide survey on endoscopic supply and demand. BioMed Central, 2012.

Page 15: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer phaco aparata (katarakta)

Broj oftalmologa po uređaju (u obzir uzeti samo uređaji u funkciji, specijalizanti uključeni)

Page 16: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer phaco aparata (katarakta)

1. kategorija

2. kategorija

3. kategorija

4. kategorija

Linije označavaju prosječan broj zahvata po jednom uređaju te po jednom oftalmologu. Tako, primjerice, 1. kategorija

u gornjem desnom kvadrantu ima veći broj zahvata po uređaju te oftalmologu od prosjeka.

Page 17: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer neurokirurgije – analiza broja

pregleda po specijalisti (2014.)

Prosječan broj pregleda po specijalisti i kategoriji:

1. kategorija: 707

2. kategorija: 1.023

3. kategorija: 620

Page 18: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer neurologije – broj

specijalista neurologije

Page 19: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer neurologije – broj neurologa na

100.000 stanovnika (2013.)

Izvor: Eurostat (Physicians by medical speciality) i podaci zdravstvenih

ustanova za RH

Page 20: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Primjer kardiologije - broj pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015., 1.-4. kategorija)

Prosječan broj pregleda po specijalisti i kategoriji: 743 (1.-4. kategorija)

1. kategorija: 697

2. kategorija: 847

3. kategorija: 716

4. kategorija: 1.455

Page 21: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Zanavljanje medicinske opreme u

2015. godini

• ukupna vrijednost nabave bez PDV-a:

~ 250 milijuna kuna

– 19 CT uređaja (9 kom 128-slojnih, 1 kom 64-slojni i 9 kom 32-slojnih)

– 12 MR uređaja (1 kom 3,0T i 11 kom 1,5 T)

– 2 linearna akceleratora

– 5 kardioloških monoplanarnih angiografskih uređaja

– 1 RTG anagiosala za intervencijsku kardiologiju

Page 22: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti
Page 23: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Zaključak

• praćenje rada i iskorištenosti doktora i

medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama

omogućuje:

– usporedbu između kategorija bolnica i ustanova

– uvid u stanje (starost) medicinske opreme i

iskorištenost iste

– prijedloge za poboljšanje zdravstvenog sustava

utemeljene na stvarnim podacima

Page 24: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

Hvala na pažnji

Page 25: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

KPI & QI

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS – KLJUČNI POKAZATELJI IZVEDBE

Propisivanje lijekova na Rp (potrošnja i smjernice)

Stopa bolovanja

Upućivanje u PZZ laboratorij

Upućivanje u skzz

Indikatori su:

Jednostavni

Mjerljivi

Dohvatljivi iz eKartona i CEZIH-a

QI – QUALITY INDICATORS – POKAZATELJI KVALITETE

Klinički pokazatelji

Specifična područja (kardio i cerebrovaskularne bolesti, debljina, dijabetes, KOPB)

Organizacijski pokazatelji

http://cdn.hzzo.hr/wp-content/uploads/2014/01/Prezentacija-_PZZ_novi_model_ugovaranja_verzija_18102012.pdf

Page 26: Analiza rada medicinske opreme i djelatnosti · Neurologija 697 prvih i kontrolnih pregleda po specijalisti (travanj 2014. – ožujak 2015.) Patologija 23.702 postupka po specijalisti

KPI & QI

KPI – KEY PERFORMANCE INDICATORS – KLJUČNI POKAZATELJI IZVEDBE

Propisivanje lijekova na Rp (potrošnja i smjernice)

Stopa bolovanja

Upućivanje u PZZ laboratorij

Upućivanje u skzz

Indikatori su:

Jednostavni

Mjerljivi

Dohvatljivi iz eKartona i CEZIH-a

QI – QUALITY INDICATORS – POKAZATELJI KVALITETE

Klinički pokazatelji

Specifična područja (kardio i cerebrovaskularne bolesti, debljina, dijabetes, KOPB)

Organizacijski pokazatelji

http://cdn.hzzo.hr/wp-content/uploads/2014/01/Prezentacija-_PZZ_novi_model_ugovaranja_verzija_18102012.pdf