of 28 /28
Prof.ec. Tănase Mihai Prof. ec. Agache Cristina Analiza pe baza bilanțului contabil Calculul și interpretarea indicatorilor economico-financiari Braşov, 2015

Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

Embed Size (px)

Text of Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare...

Page 1: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

Prof.ec. Tănase Mihai

Prof. ec. Agache Cristina

Analiza pe baza bilanțului contabil

Calculul și interpretarea

indicatorilor economico-financiari

Braşov,

2015

Page 2: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 2 -

CUPRINS Tema 1. Prezentare societate comercială .............................................pag.3 Tema 2. Analiza financiară pe baza bilanțului .....................................pag.5 Tema 3. Analiza soldurilor intermediare de gestiune ...........................pag.8 Tema 4. Determinarea capacității de autofinanțare ..............................pag.11 Tema 5. Analiza financiară cu metoda ratelor ......................................pag.13 Tema 6. Concluzii și soluții finale.........................................................pag.22 Bibliografie.............................................................................................pag.23

Anexe:

F10 - BILANT prescurtat………………………………..pag.24 F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE……………pag.26

Page 3: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 3 -

TEMA 1. PREZENTARE SOCIETATE COMERCIALĂ

1.Date de identificare Denumirea firmei: S.C. TORSIOMET S.R.L Număr de înmatriculare la Registrul Comerțului: J08/274/1999 Codul unic de înregistrare: 11631759 Anul înfiinţării: 1999 Forma juridică: Societate cu răspundere limitată - S.R.L. Număr asociaţi: 4 Capital social: 400 lei Activitatea preponderentă(cod şi denumire clasa CAEN): 2511- Fabricarea de construcţii metalice şi

părţi componente ale structurilor metalice 2. Sediul şi adresa

Adresa: Str.Ceferiştilor, nr.17 Localitate: Braşov Judeţ: Braşov

3 . Date de contact

Telefon: 0744192423 | 0268543769 | Mobil: 0744192423 Fax: 0268310216 Email: [email protected] Web: www.torsiomet.ro

4. Descrierea firmei Deviza S.C.TORSIOMET S.R.L este " Un business la îndemâna ta". În cadrul firmei, îşi desfăşoară activitatea 8 angajaţi, asumându-şi astfel misiunea de a veni în întâmpinarea clienţilor săi cu flexibilitate şi operativitate în realizarea comenzilor solicitate. Articolele realizate din fier combinat cu lemn conferă ambientului în care sunt amplasate un plus de originalitate, acordând clientului posibilitatea de a combina diferite elemente, care sa-i exprime cât mai bine personalitatea, bunul gust, obţinând în acelaşi timp confortul dorit. Produsele executate sunt vopsite într-o mare varietate de culori, la cererea clientului, în câmp electrostatic sau vopsitorie clasică.

PORTOFOLIUL DE PRODUSE

ELEMENTE DECORATIVE PORŢI

Page 4: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 4 -

GARDURI

COPERTINE

BALUSTRADE

ELEMENTE INDUSTRIALE

PORTOFOLIUL DE CLIENŢI

În anul 2013, principalii clienţi ai firmei S.C. TORSIOMET S.R.L au fost:

S.C. HUTCHINSON S.R.L. S.C. EMERSON S.R.L. S.C. ELDON S.R.L. S.C. STABILUS ROMÂNIA S.R.L. S.C. SIT ROMÂNIA S.R.L.

Page 5: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 5 -

S.C. RUMAGOL S.R.L.

FURNIZORII

În anul 2013, S.C. TORSIOMET S.R.L s-a aprovizionat cu materii prime şi materiale, de la următorii furnizori:

S.C. METABRAS PROD S.R.L. S.C. DIRECT LINE INOX S.R.L. S.C. FABORY S.R.L. S.C. MAGNICOM S.R.L. S.C. CATALUCIA IMPEX S.R.L.

CONCURENŢII

Firma S.C. TORSIOMET S.R.L se confruntă cu o concurenţă acerbă; doar în judeţul Braşov, există peste 35 de firme care funcţionează în domeniul de activitate - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. Principalii concurenţi, pe piaţa locală, sunt:

S.C. ROMBIS S.R.L. S.C. METALOPLAST S.A.

S.C. MECON S.A. S.C. METALICA S.A.

S.C. METAPREST-IND S.A. S.C. METALCOMPL CONFECŢII INDUSTRIALE S.R.L

TEMA 2. ANALIZA FINANCIARĂ PE BAZA BILANȚULUI 1. SITUAŢIA NETĂ SN2013 = Activ total 2013 - Datorii totale 2013 = 391.372 - 460.407= - 69.035 Activ total 2013 = ACTIVE IMOBILIZATE2013 +ACTIVE CIRCULANTE2013 + CHELTUIELI ÎN AVANS2013= = 44.196+ 347.176+0= 391.372 Datorii totale 2013 = DATORII(până la un an) 2013 +DATORII( perioada mai mare de un an) 2013= = 460.407+0=460.407 SN 2012 = Activ total2012 - Datorii totale2012 = 409.424- 485968= - 76.544 Activ total 2012 = ACTIVE IMOBILIZATE2012 +ACTIVE CIRCULANTE2012 + CHELTUIELI ÎN AVANS2012= = 65.514+ 343.910+0= 409.424 Datorii totale 2012 = DATORII(până la un an) 2012 +DATORII( perioada mai mare de un an) 2012=

CLIENŢI

HUTCHINSON

EMERSON

ELDON

STABILUS ROMÂNIA

SIT ROMÂNIA

Page 6: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 6 -

= 485968+0=485968

SN = SN2013- SN2012= -69.035- (- 76.544)= +7509

2. FONDUL DE RULMENT NET FRN2013 = Capitaluri permanente 2013 - Nevoi permanente 2013 = -69.035 - 44.196 = - 113.231 Capitaluri permanente 2013 = CAPITALURI PROPRII-TOTAL 2013 + DATORII( perioada mai mare de un an)2013 = -69.035+0= -69.035 Nevoi permanente 2013 = ACTIVE IMOBILIZATE2013 = 44.196 FRN 2012 = Capitaluri permanente 2012 - Nevoi permanente 2012 = -76.544- 65.514= - 142.058 Capitaluri permanente 2012 = CAPITALURI PROPRII-TOTAL 2012 + DATORII( perioada mai mare de un an)2012 = -76.544+0= -76.544 Nevoi permanente 2012 = ACTIVE IMOBILIZATE2012 = 65.514

SN = FRN2013- FRN2012= - 113.231- (-142.058)= +28.827 3. NECESARUL DE FOND DE RULMENT NFR2013 = (Nevoi temporare 2013 - Active de trezorerie 2013) - (Capitaluri temporare 2013 - Pasive de trezorerie 2013) = = Nevoi din exploatare 2013 - Resurse din exploatare 2013= 344.069- 460.407= - 116.338 Nevoi din exploatare 2013 = STOCURI 2013 + CREANŢE 2013 = 123.403+ 220.666= 344.069 Resurse din exploatare 2013= DATORII(până la un an) 2013 = 460.407 NFR2012 = (Nevoi temporare 2012 - Active de trezorerie 2012) - (Capitaluri temporare 2012- Pasive de trezorerie 2012) = = Nevoi din exploatare 2012 - Resurse din exploatare 2012= 274.934- 485.968= - 211.034 Nevoi din exploatare 2012 = STOCURI 2012 + CREANŢE 2012 = 139.598+135.336= 274.934 Resurse din exploatare 2012= DATORII(până la un an) 2012 = 485.968

SN = NFR2013- NFR2012= - 116.338- (- 211.034)= +94.696

-76.544

-69.035

-78.000

-76.000

-74.000

-72.000

-70.000

-68.000

-66.000

-64.0002012 2013

SITUAŢIA NETĂ

SITUAŢIA NETĂ

Page 7: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 7 -

4. TREZORERIA NETĂ TN2013 = FRN2013 - NFR 2013 = - 113.231- (- 116.338) = 3.107 TN 2012 = FRN 2012 - NFR 2012 = - 142.058- ( - 211.034) = 68.976

5. CASH - FLOW

CF = TN2013- TN 2012 = 3.107- 68.976 = - 65.869

Din calculele efectuate se constată că situația netă a întreprinderii a avut în ambele perioade valori negative. Se poate aprecia că a fost rezultatul unei gestiuni financiare incorecte, finalizată cu diminuarea averii acționarilor. Fondul de rulment net a fost negativ în ambele perioade, înregistrându-se o creştere a acestuia cu 28.827 lei în perioada curentă, comparativ cu perioada precedentă; pentru ambele perioade, nu a fost asigurat echilibrul financiar pe termen mai mare de un an. Necesarul de fond de rulment are în ambele perioade valori negative. O astfel de situație este caracterizată de un volum mai mic de active circulante comparativ cu resursele financiare pe termen scurt (în condițiile neglijării activelor și pasivelor de trezorerie). Înseamnă că necesarul de fond de rulment îmbracă forma unei surse de finanțare, nu a unei nevoi ce trebuie finanțată Trezoreria netă a înregistrat valori pozitive în 2012 și 2013, dar nu evidenţiază o situaţie favorabilă pentru firmă deoarece fondul de rulment net şi necesarul de fond de rulment au, în ambele perioade, valori negative ; în acest caz, nu se poate vorbi de o autonomie financiară pe termen scurt. Situaţia financiară este riscantă. Cash-flow-ul perioadei arată că fluxurile de trezorerie se reduc de la o perioadă la alta cu 65.869.

-211.034

-116.338

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

02012 2013

NECESARUL DE FOND DE RULMENT

NECESARULDE FOND DERULMENT

68.976

3.1070

20.000

40.000

60.000

80.000

2012 2013

TREZORERIA NETĂ

2012

2013

Page 8: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 8 -

TEMA 3. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Soldurile intermediare de gestiune au fost determinate în tabelul 1:

Tabelul 1.

Nr. crt.

Indicatori Exerciţiul financiar

2012 2013 1 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 0 83.428 2 Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 0 64.514 3 Marjă comercială (1-2) 0 18.914 4 Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 822.643 541.986 5 Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie

(ct.711+712-Sold C) 0 0

6 Venituri din producţia de imobilizări (ct.721+ 722) 0 0 7 Producţia exerciţiului (4+5+6) 822.643 541.986 8 Consumuri de la terţi (gr.60 fără 607 şi 609, gr.61 şi gr.62)1 827.760 441.429 9 Valoare adăugată (3+7- 8) - 5.117 119.471 10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct.7411) 0 0 11 Cheltuieli cu personalul (gr.64 ) 110.132 63.085 12 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 2.170 2.547 13 Excedent brut de exploatare (9+10 - 11-12) -117.419 53.839

14 Alte venituri de exploatare (ct.758+7417+7815) +609 0 241 2

15 Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (ct.6811+6813 - ct.7813)

27.718 27.813

16 Ajustări de valoare privind activele circulante (ct.654+6814- ct.754-7814) 0 0

17 Ajustări privind imobilizările provizioanele (ct.6812 - ct.7812) 0 0 18 Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+658) +(ct.711+712-Sold D) 32.722 17.645 19 Rezultatul din exploatare (13+14 - 15-16 -17 -18) -177.859 8.622

20 Venituri financiare monetare (gr.76) 4.197 65 21 Cheltuieli financiare monetare (gr.66) 4.035 1.178 22 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţii

deţinute ca active circulante (ct.686 -ct.786) 0 0

23 Rezultatul curent al exerciţiului (19+20 - 21-22) -177.697 7.509 24 Venituri extraordinare (ct.771) 0 0 25 Cheltuieli extraordinare (ct.671) 0 0 26 Rezultatul brut al exerciţiului (23+24 - 25) -177.697 7.509 27 Impozit pe profit (ct.691)3 0 0 28 Rezultatul net al exerciţiului(profit sau pierdere)

(26 - 27) -177.697 7.509

Menţiuni cu privire la tabelul nr. 1: 1: Consumuri de la terţi 2013= 388.636 + 17.145+0+ 35.648 = 441.429 Consumuri de la terţi 2012= 757.760+ 19.266+0+ 50.734= 827.760 2: Alte venituri de exploatare 2013= 1 + 240 = 241( am adăugat reducerile comerciale primite-ct.609 )

Page 9: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 9 -

3: S.C.TORSIOMET S.R.L nu a plătit impozit pe profit deoarece are pierdere reportată (din anii anteriori). Firma S.C.TORSIOMET S.R.L a obţinut rezultatele din tabelul 2:

Tabelul 2.

Indicator Valori obţinute (lei) Dinamica 2012 2013 Absolută

Marjă comercială 0 18.914 18.914 Producţia exerciţiului 822.643 541.986 - 280.657 Valoare adăugată - 5.117 119.471 124.588 Excedent brut de exploatare -117.419 53.839 171.258 Rezultatul din exploatare -177.859 8.622 186.481 Rezultatul curent al exerciţiului -177.697 7.509 185.206 Rezultatul net al exerciţiului (profit sau pierdere)

-177.697 7.509 185.206

Exceptând producţia exerciţiului care s-a diminuat cu 280.657 lei, ceilalţi indicatori prezentaţi au înregistrat creşteri semnificative în perioada 2012-2013. Evoluţia indicatorilor - Marjă comercială si Producţia exerciţiului - în perioada 2012 -2013:

Indicatorii - Excedent brut de exploatare, Rezultatul din exploatare, Rezultatul net al exerciţiului - în anul 2012 :

0 18.914

822.643

541.986

0

200000

400000

600000

800000

1000000

2012 2013

Marjă comercială

Producţia exerciţiului

-180.000

-160.000

-140.000

-120.000

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

02012

-117.419

0

-177.859-177.697

Excedent brut de exploatare

Rezultatul din exploatare

Rezultatul net al exerciţiului(profit sau pierdere)

Page 10: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 10 -

Indicatorii - Excedent brut de exploatare, Rezultatul din exploatare, Rezultatul net al exerciţiului - în anul 2013 :

Se constată că activitatea întreprinderii se concentrează doar pe producție în 2012, iar în 2013 include şi comercializarea de mărfuri; venituri din vânzarea mărfurilor se înregistrează doar în 2013 şi sunt în valoare de 83.428 lei . Marja comercială este nulă în 2012, iar în anul următor este pozitivă, în valoare de 18.914 lei. Producția exercițiului a înregistrat o reducere semnificativă de la 822.643 lei la 541.986 lei. Cauzele care pot conduce la o astfel de evoluție sunt numeroase: lipsa cererii pe piață pentru produsele fabricate, probleme tehnice, tehnologice sau organizatorice, investiții mai puțin eficiente efectuate în perioada curentă etc. Volumul de activitate mai redus a antrenat o scădere a consumurilor externe de la 827.760 lei, la 441.429 lei. Valoarea adăugată a înregistrat o valoare negativă în 2012 şi devine pozitivă în perioada următoare. Excedentul brut de exploatare determinat pe baza fluxurilor efective de venituri și cheltuieli aferente exploatării, înregistrează o valoare negativă de 117.419 lei în 2012, iar în 2013 valoarea acestuia devine pozitivă, respectiv 53.839 lei. Întrucât indicatorul exprimă în mărimi absolute, rentabilitatea activității de exploatare, se constată o îmbunătăţire a acesteia; pentru creșterea rentabilității s-a vizat, în principal, valorificarea mai bună a resurselor umane. După luarea în calcul a fluxurilor de venituri și cheltuieli calculate la nivelul activității de bază, s-a determinat rezultatul din exploatare; dacă în 2012 genera o pierdere de 177.859 lei, în 2013 activitatea de exploatare înregistrează o valoare pozitivă de 8.622 lei. Considerarea activităților financiare a condus la determinarea rezultatului curent al exercițiului, care în 2012 avea o valoare negativă de 177.697 lei, iar în 2012 o valoare pozitivă de 7509 lei. În ambele perioade se constată că activitatea financiară a generat pierdere. După considerarea activității extraordinare a fost determinat rezultatul brut al exercițiului, care exprimă rentabilitatea pe ansamblul activității întreprinderii. Această activitate a generat o pierdere de 177.697 lei în 2012 și un profit de 7509 lei în 2013. Nu s-au dedus cheltuielile cu impozitul pe profit deoarece firma are pierdere reportată. Dacă în 2012 activitatea întreprinderii se finalizează cu o pierdere de 177.697 lei, în 2013 se constată o îmbunătăţire a acesteia finalizată cu un profit de 7509, dar rentabilitatea activității este caracterizată de rezultate mici comparativ cu resursele angajate.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2012

53.839

0

8.622

7.509

Excedent brut de exploatare

Rezultatul din exploatare

Rezultatul net al exerciţiului(profit sau pierdere)

Page 11: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 11 -

TEMA 4. DETERMINAREA CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE

Determinarea capacităţii de autofinanţare prin metoda deductivă, pentru anul 2013, este prezentată în tabelul 1: Tabelul 1.

Excedent brut de exploatare 53.839 + Alte venituri de exploatare ( cu excepţia ct.7583 "Venituri din vânzarea activelor şi alte

operaţii de capital" şi ct.7584"Venituri din subvenţii pentru investiţii") 241

- Alte cheltuieli de exploatare ( cu excepţia ct.6583" Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital")

17.645

+ Venituri financiare 65

- Cheltuieli financiare ( cu excepţia ct.686 - ct.786 "Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţii deţinute ca active circulante")

1.178

+ Venituri extraordinare 0 - Cheltuieli extraordinare 0 - Impozit pe profit 0 = Capacitatea de autofinanţare 35.322

Determinarea capacităţii de autofinanţare prin metoda deductivă, pentru anul 2012, este prezentată în tabelul 2:

Excedent brut de exploatare -117.419 + Alte venituri de exploatare

( cu excepţia ct.7583 "Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital" şi ct.7584"Venituri din subvenţii pentru investiţii")

0

- Alte cheltuieli de exploatare ( cu excepţia ct.6583" Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital")

32.722

+ Venituri financiare 4.197

- Cheltuieli financiare ( cu excepţia ct.686 - ct.786 "Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţii deţinute ca active circulante")

4.035

+ Venituri extraordinare 0 - Cheltuieli extraordinare 0 - Impozit pe profit 0 = Capacitatea de autofinanţare -149.979

Page 12: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 12 -

Determinarea capacităţii de autofinanţare prin metoda aditivă, pentru anul 2013, este prezentată în tabelul 3:

Tabelul 3.

Rezultat net al exerciţiului 7.509 + Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 27.813

+ Ajustări de valoare privind activele circulante 0

+ Ajustări privind provizioanele 0

+ Ajustări de valoare privind imobilizări financiare şi investiţii deţinute ca active circulante

0

+ Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 0

- Venituri din vânzarea activelor cedate şi alte operaţii de capital 0 - Venituri din subvenţii pentru investiţii 0 = Capacitatea de autofinanţare 35.322

Determinarea capacităţii de autofinanţare prin metoda aditivă , pentru anul 2012, este prezentată în tabelul 4:

Tabelul 4.

Rezultat net al exerciţiului -177.697 + Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 27.718

+ Ajustări de valoare privind activele circulante 0

+ Ajustări privind provizioanele 0

+ Ajustări de valoare privind imobilizări financiare şi investiţii deţinute ca active circulante

0

+ Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 0

- Venituri din vânzarea activelor cedate şi alte operaţii de capital 0 - Venituri din subvenţii pentru investiţii 0 = Capacitatea de autofinanţare -149.979

Page 13: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 13 -

Capacitatea de autofinanţare înregistrează o valoare negativă de 149.979 lei în 2012, iar în 2013 valoarea acesteia devine pozitivă, respectiv 35.322 lei.

TEMA 5. ANALIZA FINANCIARĂ CU METODA RATELOR

1. RATE DE RENTABILITATE

a) Rate de rentabilitate comercială

Rata marjei comerciale = afacerideCifra

comercialăMarjă

Rata marjei comerciale 2012 = 643.822

0=0

Rata marjei comerciale 2013 = 414.625

914.18=0,03= 3%

Rata marjei nete de exploatare = afacerideCifraexploataredinRezultat

Rata marjei nete de exploatare 2012 = 643.822859.177

= - 0,2163= - 21,63%

Rata marjei nete de exploatare 2013 = 414.625

622.8=0,013= 1,3%

Rata rentabilităţii comerciale = afacerideCifranetProfit

Rata rentabilităţii comerciale 2012 = 643.822697.177

= - 0,216= - 21,6%

Rata rentabilităţii comerciale 2013 = 414.625

509.7= 0,012= 1,2%

Dacă în 2012 rata marjei comerciale este nulă deoarece activitatea întreprinderii se concentrează doar pe producție, în 2013 aceasta devine pozitivă, dar înregistrează o valoare mică de doar 3%. Atât rata marjei nete de exploatare cât şi rata rentabilităţii comerciale sunt negative, cu valori relativ mari (- 21,63%) în anul 2012; în anul următor, aceste rate au valori pozitive, dar foarte mici (1,3%, respectiv1,2%).

-149.979

35.322

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

2012 2013

CAPACITATEA DE AUTOFINANŢARE

capacitatea deautofinanţare

Page 14: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 14 -

Rate de rentabilitate comercială în anul 2013 :

a) Rate de rentabilitate economică

Rata de rentabilitate economică brută = totalActiv

exploataredinbrutExcedent

Rata de rentabilitate economică brută 2012 = 424.409419.177

= - 0,43= - 43%

Rata de rentabilitate economică brută 2013 = 372.391

839.53= 0,13= 13%

Rata de rentabilitate economică netă = totalActivexploataredinRezultat

Rata de rentabilitate economică netă 2012 = 424.409859.177

= - 0,43= - 43%

Rata de rentabilitate economică netă 2013 = 372.391

622.8= 0,02= 2%

Rata de rentabilitate economică brută şi netă sunt negative, cu valori foarte mari în anul 2012 (- 43%), fapt ce reflectă o situaţie economică nefavorabilă pentru firmă. În 2013, ratele devin pozitive, se întrevede posibilitatea de redresare a activităţii firmei ; rata de rentabilitate economică brută este medie (13%), dar rata de rentabilitate netă este mică(2%). Rate de rentabilitate economică în anul 2013 :

0%1%1%2%2%3%3%

2013

3%

1,30% 1,20%

Rata marjei comerciale

Rata marjei nete deexploatare

Rata rentabilităţiicomerciale

0%2%4%6%8%

10%12%14%

2013

13%

2,00%

Rata de rentabilitateeconomică brută

Rata de rentabilitateeconomică netă

Page 15: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 15 -

b) Rate de rentabilitate financiară

Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor proprii = propriiCapitalurinetProfit 100

Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor proprii 2012 = 544.76697.177

100 = 232%

Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor proprii 2013 = 035.69

509.7

100 = -10,87%

Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor permanente = permanenteCapitaluri

netProfit 100

Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor permanente 2012 = 544.76697.177

100 = 232%

Rata de rentabilitate financiară a capitalurilor permanente 2013 = 035.69

509.7

100 = - 10,87%

În 2012, firma a înregistrat o pierdere foarte mare (-177.697 lei); această pierdere a fost de 2,32 ori mai mare faţă de capitalurile proprii şi, respectiv faţă de cele permanente, fapt ce a influenţat în mod nefavorabil atât rata de rentabilitate financiară a capitalurilor proprii, cât şi pe cea a capitalurilor permanente. În 2013, firma a obţinut un profit mic (7.509 lei) care reprezintă 10,87% din valoarea capitalurilor proprii şi, respectiv din cea a capitalurilor permanente.

Randamentul capitalurilor permanente = permanenteCapitaluri

Dividende

Randamentul capitalurilor permanente este nul în ambele perioade, deoarece în cazul firmei S.C. TORSIOMET S.R.L nu sunt emise acţiuni şi în consecinţă, nu sunt acordate dividende .

2. RATE DE ECHILIBRU FINANCIAR

Rata de finanţare a imobilizărilor = permanenteNevoi

permanenteCapitaluri

Rata de finanţare a imobilizărilor 2012 = 514.65544.76

= -1,16

Rata de finanţare a imobilizărilor 2013 = 196.44035.69

= - 1,56

Rata finanţării activului economic = exploataredinrulmentdefonddeNecesar

permanenteNevoi

Rata finanţării activului economic 2012 = 034.211

514.65

= -0,31

Rata finanţării activului economic 2013 = 338.116

196.44

= - 0,37

Page 16: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 16 -

Rata de finanţare a NFR = rulmentdefonddeNecesarnetrulmentdeFond

Rata de finanţare a NFR 2012 = 034.211058.142

= 0,67

Rata de finanţare a NFR 2013 = 338.116231.113

= 0,97

Rata de finanţare a imobilizărilor a înregistrat valori negative atât în 2012, cât şi in 2013; se evidenţiază existenţa unui dezechilibru financiar deoarece firma nu este capabilă sa-şi finanţeze activitatea curentă din capitalurile permanente. În ambele perioade, rata finanţării activului economic este negativă; necesarul de fond de rulment din exploatare nu are capacitatea de a finanţa activul economic din cadrul firmei. Rata finanţării a NFR este subunitară în ambele perioade, fapt ce reflectă un dezechilibru financiar în etajele bilanţului financiar.

3. RATE DE LICHIDITATE ŞI SOLVABILITATE

Rata de lichiditate generală = scurttermenpeDatorii

circulanteActive

Rata de lichiditate generală 2012 = 968.485910.343

= 0,70

Rata de lichiditate generală 2013 = 407.460176.347

= 0,75

Rata de lichiditate redusă = scurttermenpeDatoriiStocuricirculanteActive

Rata de lichiditate redusă 2012 = 968.485

598.139910.343 = 0,42

Rata de lichiditate redusă 2013 = 407.460

403.123176.347 = 0,48

Rata de lichiditate imediată = imediatexigibileDatorii

scurttermenpeplasamenteşiitatiDisponibil

Rata de lichiditate imediată 2012 = 968.485

0976.68 = 0,14

Rata de lichiditate imediată 2013 = 407.460

0107.3 = 0,006

Rata solvabilităţii globale = totaleDatoriitotaleActive

Rata solvabilităţii globale 2012 = 968.485424.409

= 0,84

Rata solvabilităţii globale 2013 = 407.460372.391

= 0,85

Page 17: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 17 -

Rata solvabilităţii parţiale= bancareCreditepropriiCapitaluri

propriiCapitaluri

Rata solvabilităţii parţiale 2012 = 0544.76

544.76

= 1

Rata solvabilităţii parţiale 2013 = 0035.69

035.69

= 1

Rata autonomiei financiare = permanenteCapitaluri

propriiCapitaluri

Rata autonomiei financiare 2012 = 544.76544.76

= 1

Rata autonomiei financiare 2013 = 035.69035.69

= 1

Rata de lichiditate generală a înregistrat valori subunitare atât în 2012, cât şi in 2013; se dovedeşte faptul că firma nu este capabilă sa-şi achite datoriile pe termen scurt apelând la activele circulante deoarece acestea sunt insuficiente. În ceea ce priveşte rata de lichiditate redusă, dar şi rata de lichiditate imediată, valorile înregistrate sunt subunitare, fapt ce subliniază situaţia nefavorabilă în care se află firma .

Rata solvabilităţii globale fiind subunitară în ambele perioade, reflectă faptul că datoriile totale nu pot fi acoperite de către activul total al firmei şi, în consecinţă, firma este incapabilă să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de terţi. Chiar dacă rata solvabilităţii parţiale este unitară, situaţia nu poate fi considerată normală deoarece firma are un deficit de capitaluri proprii şi nu are credite contractate la bănci.

Pornind de la rata autonomiei financiare, se observă ponderea de 100% deţinută de capitalurile proprii în totalul capitalurilor permanente; chiar dacă am fi tentaţi să afirmăm că este o situaţie ideală, acest fapt nu se confirmă în realitate deoarece primează deficitul de capitaluri proprii şi respectiv, de capitaluri permanente .

4. RATE PRIVIND MANAGEMENTUL DATORIEI

Levierul = propriiCapitaluritotaleDatorii

Levierul 2012 = 544.76968.485

= - 6,34

Levierul 2013 = 035.69407.460

= - 6,66

Rata dobânzii efective, Rata datoriei financiare şi Rata capacităţii de rambursare sunt nule deoarece firma nu are credite bancare.

Rata capacităţii de rambursare 2= areautofinantdeaCapacitate

totaleDatorii

Rata capacităţii de rambursare 22012 = 979.149

968.485

= - 3,24

Rata capacităţii de rambursare 2 2013 = 322.35407.460

= 13,03

Page 18: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 18 -

Atât în 2012, cât şi in 2013, levierul a înregistrat valori negative mari, fapt datorat pe de o parte deficitului de capitaluri proprii, iar pe de altă parte, datoriilor totale care exced de peste 6 ori capitalurilor proprii; în această situaţie, firma va depinde într-o foarte mare măsură de creditori. În 2012, firma este în incapabilă de a-şi rambursa datoriile totale; în 2013, rata capacităţii de rambursare este foarte mare, de 13 ani.

5. RATE DE STRUCTURĂ ALE ACTIVULUI ŞI PASIVULUI

a) Rate de structură ale activului

Rata activelor imobilizate = activTotal

eimobilizatActive 100

Rata activelor imobilizate 2012 = 424.409

514.65 100 = 16%

Rata activelor imobilizate 2013 = 372.391196.44 100 = 11,29%

Rata imobilizărilor necorporale = activTotal

enecorporaliImobilizar 100

Rata imobilizărilor necorporale 2012 = 424.409

0 100 = 0

Rata imobilizărilor necorporale 2013 = 372.391

0 100 = 0

Rata imobilizărilor corporale = activTotalcorporaleiImobilizar 100

Rata imobilizărilor corporale 2012 = 424.409

514.65 100 = 16%

Rata imobilizărilor corporale 2013 = 372.391196.44 100 = 11,29%

Rata imobilizărilor financiare = activTotalfinanciareiImobilizar 100

Rata imobilizărilor financiare 2012 = 424.409

0 100 = 0

Rata imobilizărilor financiare 2013 = 372.391

0 100 = 0

Rata activelor circulante = activTotal

circulanteActive 100

Rata activelor circulante 2012 = 424.409910.343 100 =84 %

Rata activelor circulante 2013 = 372.391176.347 100 =88,7 %

Page 19: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 19 -

Rata imobilizărilor stocurilor = activTotal

Stocuri 100

Rata imobilizărilor stocurilor 2012 = 424.409598.139 100 =34 %

Rata imobilizărilor stocurilor 2013 = 372.391403.123 100 = 31,5 %

Rata creanţelor = activTotal

Creante 100

Rata creanţelor 2012 = 424.409336.135 100 = 33 %

Rata creanţelor 2013 = 372.391666.220 100 = 56,38 %

Rata titlurilor pe termen scurt = activTotal

scurttermenpeTitluri 100

Rata titlurilor pe termen scurt 2012 = 424.409

0 100 = 0

Rata titlurilor pe termen scurt 2013 = 372.391

0 100 = 0

Rata disponibilităţilor = activTotal

itatiDisponibil 100

Rata disponibilităţilor 2012 = 424.409

976.68 100 = 16,8 %

Rata disponibilităţilor 2013 = 372.391

107.3 100 = 0,8 %

b) Rate de structură ale pasivului

Total pasiv = Capitaluri proprii +Datorii totale Total pasiv2012 = -76.544+485.968 = 409.424 Total pasiv2013 = -69.035+460.407 =391.372

Rata stabilităţii finanţării = pasivTotal

permanentCapital 100

Rata stabilităţii finanţării 2012 = 424.409544.76 100 = - 18,7 %

Rata stabilităţii finanţării 2013 = 372.391035.69 100 = - 17,6%

Rata datoriilor pe termen scurt = pasivTotal

scurttermenpeDatorii 100

Rata datoriilor pe termen scurt 2012 = 424.409968.485 100 = 118,7 %

Rata datoriilor pe termen scurt 2013 = 372.391407.460 100 = 117,6%

Rata datoriilor totale = Rata datoriilor pe termen scurt (firma nu are datorii pe termen mediu şi lung)

Page 20: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 20 -

Rata imobilizărilor corporale este identică cu cea a activelor imobilizate, ceea ce demonstrează ponderea de 100% a acestui element în totalul imobilizărilor. Valoarea nulă a imobilizărilor financiare evidenţiază lipsa unei activităţi de investiţii financiare. Activele circulante deţineau o pondere de 84% în 2012 şi se majorează în cursul perioadei până la valoarea de 88,7 %. Din punct de vedere al surselor de finanţare, întreprinderea prezintă o instabilitate financiară, evidenţiată de valorile negative înregistrate la rata stabilităţii finanţării în ambele perioade. Situaţia critică a fimei este subliniată şi de valorile extrem de mari ale ratelor datoriilor.

6. RATE DE ROTAŢIE A CAPITALURILOR

Durata de rotaţie globală a capitalurilor = 360afacerideCifratotaleActive

Durata de rotaţie globală a capitalurilor 2012 = 643.822424.409 360 = 179

Durata de rotaţie globală a capitalurilor 2013 = 414.625372.391 360 = 225

Coeficientul de rotaţie a capitalurilor ( Kr) = totaleActiveafacerideCifra

Kr 2012 = 424.409643.822

= 2 Kr 2013 = 372.391414.625

= 1,6

Rotaţia a capitalului circulant = curenteDatoriicirculanteActive

afacerideCifra

Rotaţia a capitalului circulant 2012 = 968.485910.343

643.822

= - 5,8

Rotaţia a capitalului circulant 2013 = 407.460176.347

414.625

= - 5,5

Rata de rotaţie a stocurilor = Stocuri

afacerideCifra

Rata de rotaţie a stocurilor 2012 = 598.139643.822

= 5,9

Rata de rotaţie a stocurilor 2013 = 403.123414.625

= 5,06

Rata de rotaţie a creanţelor = Creante

afacerideCifra

Rata de rotaţie a creanţelor 2012 = 336.135643.822

= 6,07

Rata de rotaţie a creanţelor 2013 = 666.220414.625

= 2,83

Ratele de rotaţie a capitalurilor evidenţiază o situaţie nefavorabilă. Dacă durata de rotaţie globală a capitalurilor era de 179 de zile în 2012, aceasta se majorează în perioada curentă la 225 de zile. În raport cu cifra de afaceri, capitalurile se rotesc de 2 ori în 2012 şi de 1,6 ori în 2013. Rotaţia a capitalului circulant înregistrează valori negative în ambele perioade deoarece activele circulante sunt depăşite de datoriile curente. Dacă rata de rotaţie a stocurilor este 5,9 în 2012, aceasta se diminuează în perioada curentă ajungând la 5,6.

Page 21: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 21 -

Firma îşi recuperează cu dificultate creanţele, mai ales în 2013 deoarece rata de rotaţie a creanţelor s-a diminuat cu peste 50% în perioada 2012 - 2013.

7. RATE ALE VALORII DE PIAŢĂ

S.C. TORSIOMET S.R.L este o societate cu răspundere limitată; în acest caz, nu sunt emise acţiuni.

Profitul pe parte socială = socialepartilorNumarul

netProfit

Profitul pe parte socială 2012 = 40

697.177 = - 4,44

Profitul pe parte socială 2013 = 40509.7

= 187,72

În 2012, firma a înregistrat o pierdere în valoare de 177.697 lei; pierderea aferentă unei părţi sociale a fost de 4,44 lei. În 2013, firma a obţinut un profit în valoare de 7.509 lei, fapt ce a generat un profit de 187,72 lei pentru fiecare parte socială.

-100

0

100

200

20122013

-4

188

Profitul sau pierderea pe parte socială

profitul/pierderea peparte socială

Page 22: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 22 -

TEMA 6. CONCLUZII ŞI SOLUŢII FINALE

S.C.TORSIOMET S.R.L îşi desfăşoară activitatea în domeniul - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. În portofoliul de produse al firmei regăsim elemente decorative, porţi, garduri, copertine, balustrade şi elemente industriale; activitatea întreprinderii se concentrează doar pe producție până în 2013, când include şi comercializarea de mărfuri. Având o experienţă de 15 ani, firma a reuşit să se poziţioneze pe piaţa braşoveana şi să câştige clienţi importanţi cum ar fi S.C. HUTCHINSON S.R.L. şi S.C. STABILUS ROMÂNIA S.R.L. În condiţiile unei concurenţe acerbe în domeniu, este imperios necesar ca firma să-şi consolideze poziţia pe piaţă; pornind de la această premisă, am analizat situaţia economico - financiară a firmei în perioada 2012 - 2013. Din calculele efectuate se constată că situația economico - financiară a firmei este nefavorabilă, chiar dacă în 2013 se observă o tendinţă de redresare minoră; încheierea cu pierdere a exerciţiilor anterioare este consecinţa faptului că în prezent, datoriile totale contractate de firmă au depăşit valoarea activului real. Valoarea negativă a situaţiei nete evidenţiază o situaţie prefalimentară. Necesarul de fond de rulment îmbracă forma unei surse de finanțare, nu a unei nevoi ce trebuie finanțată; situaţia financiară este riscantă,cu incidenţă asupra solvabilităţii. În perioada 2012 - 2013, producția exercițiului a înregistrat o diminuare semnificativă de 35%, fapt ce a antrenat o scădere a consumurilor externe de 50%. Se constată o îmbunătăţire a activității de exploatare, aceasta devenind rentabilă în 2013; în schimb, activitatea financiară continuă să genereze pierdere. Dacă în 2012, capacitatea de autofinanţare înregistrează o valoare negativă, aceasta devine pozitivă în 2013, respectiv 35.322 lei. Activitatea întreprinderii se finalizează cu o pierdere foarte mare în 2012, respectiv 177.697 lei şi cu un profit extrem de mic în 2013, respectiv 7509 lei. Ratele de rentabilitate evidenţiază situaţia critică a firmei; dacă în 2012, sunt negative, cu valori foarte mari, ratele devin pozitive, dar foarte mici în 2013; astfel, putem afirma că este posibil ca activitatea firmei să se redreseze lent. Atât în 2012, cât şi in 2013, se evidenţiază existenţa unui dezechilibru financiar deoarece firma nu este capabilă sa-şi finanţeze activitatea curentă din capitalurile permanente, iar necesarul de fond de rulment din exploatare nu are capacitatea de a finanţa activul economic din cadrul firmei. Rata de lichiditate generală subunitară din ambele perioade dovedeşte faptul că firma este incapabilă sa-şi achite datoriile pe termen scurt apelând la activele circulante deoarece acestea sunt insuficiente. Rata solvabilităţii globale, fiind subunitară în ambele perioade, reflectă faptul că datoriile totale nu pot fi acoperite de către activul total al firmei şi, în consecinţă, firma este incapabilă să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de terţi. Din calculele efectuate, se constată că, în 2013, firma este capabilă de a-şi rambursa datoriile într-o perioadă de timp foarte mare, respectiv 13 ani. Valoarea nulă a imobilizărilor financiare evidenţiază lipsa unei activităţi de investiţii financiare. Din punct de vedere al surselor de finanţare, întreprinderea prezintă o instabilitate financiară, evidenţiată de valorile negative înregistrate la rata stabilităţii finanţării în ambele perioade. Situaţia critică a fimei este subliniată şi de valorile extrem de mari ale ratelor datoriilor, dar şi de ratele de rotaţie a capitalurilor. În concluzie, firma este nevoită să îşi concentreze eforturile pentru a evita perpetuarea unei situaţii prefalimentare; propun următoarele soluţii remediale:

Extinderea pieţei de desfacere prin dezvoltarea portofoliului de clienţi Reducerea ponderii cheltuielilor materiale, care în prezent depăşesc 50%, în costul produselor

realizate Dezvoltarea unei producţii de serie, în detrimentul producţiei individuale (la comandă), care

are un randament economic mai redus Explorarea posibilităţilor de a pătrunde pe piaţa externă Reducerea cheltuielilor de administrare, care în prezent sunt la nivel ridicat Iniţierea unor campanii publicitare, menite sa atragă noi clienţi Reducerea duratelor de încasare a creanţelor faţă de clienti (111 zile în 2013) şi creşterea

duratei de plată a datoriilor faţă de furnizori (69 zile în 2013)

Page 23: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 23 -

BIBLIOGRAFIE

1. Gheorghe, C.: Curs - Finanţele întreprinderii. Braşov, 2012 2. www.torsiomet.ro

-177.697

7.509

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

2012 2013

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)A EXERCIŢIULUI FINANCIAR

Profitul sau pierdereanet(ă) a exerciţiuluifinanciar

Page 24: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 24 -

Page 25: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 25 -

Page 26: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 26 -

Page 27: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 27 -

Page 28: Analiza pe baza bilanțului contabil - Prof.ec. Tănase Mihai · PDF fileTema 1. Prezentare societate ... metalice şi părţi componente ale structurilor metalice. ... Dinamica 2012

- 28 -