ANALIZA KAPACITETA ORGANA JAVNE UPRAVE ZA ANALIZA KAPACITETA ORGANA JAVNE UPRAVE ZA POTREBE USPOSTAVLJANJA

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA KAPACITETA ORGANA JAVNE UPRAVE ZA ANALIZA KAPACITETA ORGANA JAVNE UPRAVE ZA POTREBE...

 • ANALIZA KAPACITETA ORGANA

  JAVNE UPRAVE ZA POTREBE

  USPOSTAVLJANJA

  ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

  Autori: Đorđe Vukotić, Dušan Glišić, Dušan Protić, Mirela Obradović, Ana Bosnić, Nikola Kasagić, Vladimir Mihajlović

  Beograd, 26. Avgust 2018.

 • #2

  Analiza kapaciteta organa javne uprave za potrebe upostavljanja elektronskog poslovanja sprovedena je u okviru projekta „Ka administraciji bez suvišnih papira“ koji sprovode NALED, Centar za evropske politike i kompanija Pricewaterhouse Coopers, uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije. Ključni korisnici projekta i učesnici u realizaciji su Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvo kulture i informisanja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u čijem su resoru propisi koji uređuju ovu oblast.

  Република Србија

  МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ

  УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

  Република Србија

  МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

  И ИНФОРМИСАЊА

  Република Србија

  МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА

  И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 • #3

  SADRŽAJ Lista skraćenica ...................................................................................................... 5 Rezime ................................................................................................................... 6 Uvodne napomene ................................................................................................. 7

  Opšti ciljevi projekta ........................................................................................... 9 Specifični ciljevi projekta .................................................................................... 9 Metodologija korišćena za analizu procesa ......................................................... 9 Definicija opšteg poslovnog procesa ................................................................ 10 Odabrani organi javne uprave za analizu ......................................................... 10

  Pravno uređenje tretmana dokumentarnog materijala državnih organa ............. 11 Praksa organa državne uprave ......................................................................... 14 Pravni osnov za elektronsko poslovanje: .......................................................... 16

  Analiza - Arhiv Srbije ............................................................................................ 17 Organizacija Arhiva Srbije ................................................................................. 17 Korišćenje arhivske građe ................................................................................. 18 Proces ............................................................................................................... 19 Organizacioni aspekt ........................................................................................ 20 Tehničko-tehnološka podloga ........................................................................... 21 Računarska oprema .......................................................................................... 21 Mikrofilmska oprema ........................................................................................ 21 Osnovni problemi .............................................................................................. 21 Zaključak .......................................................................................................... 22

  Analiza - Agencija za privredne registre ............................................................... 23 Organizacija arhive Agencije za privredne registre .......................................... 24 Proces ARHIVIRANJA .......................................................................................... 26 Organizacioni aspekt ........................................................................................ 27 Tehničko-tehnološka podloga ........................................................................... 27 Osnovni problemi .............................................................................................. 28 Zaključak .......................................................................................................... 28

  Analiza – Tržišna inspekcija Republike Srbije ....................................................... 30 Organizacija tržišne inspekcije ....................................................................... 30 Procedure i procesi rada ................................................................................. 31 Procena kapaciteta .......................................................................................... 34 Perspektiva razvoja ......................................................................................... 35 Zaključak .......................................................................................................... 36

  Analiza - Međuopštinski istorijski arhiv Šabac ...................................................... 37 Organizacija međuopštinskog istorijskog arhiva ............................................... 37 Proces ............................................................................................................... 38 Organizacioni aspekt ........................................................................................ 39 Tehničko-tehnološka podloga ........................................................................... 40 Osnovni problemi .............................................................................................. 40 Zaključak .......................................................................................................... 40

  Analiza – Javnobeležničke kancelarije (čuvanje i arhiviranje dokumenta u kancelarijama javnih beležnika) ........................................................................... 42

  Regulatorni okvir - propisi koji uređuju čuvanje i arhiviranja u kancelarijama javnih beležnika ................................................................................................ 42 Proces čuvanja i arhiviranja dokumenata u kancelarijama javnih beležnika .... 44 Pregled tehničko tehnoloških mogućnosti za elektronsko poslovanje u kancelarijama javnih beležnika ......................................................................... 45 Zaključak .......................................................................................................... 47

  Analiza - Gradska uprava - Šabac......................................................................... 49 Proces ............................................................................................................... 49 Tehničko-tehnološka podloga ........................................................................... 50 Osnovni problemi .............................................................................................. 50

 • #4

  Standardi .............................................................................................................. 51 Standardi u oblasti razvoja kapaciteta za digitalnu transformaciju ............. 51 Standardi u oblasti formiranja ili unapređenja aplikativnog okruženja ........ 52 Standardi u oblasti formiranja ili unapređenja hardverskog okruženja ........ 53 Standardi u oblasti unapređenja komunikacionog okruženja (unapređenje internet, intranet i ekstranet mreža) .............................................................. 54 Standardi u oblasti informacione bezbednosti ............................................... 54 Standardi u oblasti unapređenja internih poslovnih procesa i organizacije rada .................................................................................................................. 55 Standardi u oblasti usluga od poverenja ........................................................ 56

  Preporuke u vezi sa unapređenjem uslova za čuvanje i arhiviranje elektronskih dokumenata i prelazak na elektronsko poslovanje .............................................. 58

  Arhiv Srbije ....................................................................................................... 59 Organizacione i kadrovske preporuke ........................................................... 59 Procesne i zakonske preporuke ..................................................................... 60 Tehničko-tehnološke preporuke .................................................................... 60 Preporuke na osnovu definisanih standarda i zahteva .................................. 63

  Tržišna inspekcija Republike Srbije ................................................................... 63 Organizacione i kadrovske preporuke ........................................................... 63 Procesne i zakonske preporuke ..................................................................... 64

  Agencija za privredne registre .......................................................................... 64 Organizacione i kadrovske preporuke ........................................................... 64 Procesne i zakonske preporuke ..................................................................... 65 Tehničko-tehnološke preporuke .................................................................... 65 Preporuke na osnovu definisanih standarda i zahteva .................................. 65

  Međuopštinski istorijski arhiv Šabac .......