Analiza Func¨â€ional¤’ a Sectorului Centrul publice ¥i a calit¤’¥£ii cheltuielilor publice. Cu toate

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Analiza Func¨â€ional¤’ a Sectorului Centrul publice ¥i a...

 • Banca Mondială Regiunea Europa și Asia Centrală

  Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului Titlul proiectului: Analiza funcțională a administrației publice centrale din România - I Analiza Funcțională a Sectorului Centrul Guvernului Cod SMIS: 19881 Cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative în perioada 5 iulie 2010 – 4 iulie 2011

 • ii

 • i

  ACRONIME

  AGWP / PALG Planul de lucru guvernamental anual

  COG / CG Centrul Guvernului

  DEA/DAE Departamentul pentru Afaceri Europene

  DRP Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

  EC / CE Comisia Europeană

  FRL Legea Responsabilităţii Fiscale

  GOR / GR Guvernul României

  GSG / SGG Secretariatul General al Guvernului

  MoJ Ministerul Justiţiei

  MoPF/MFP Ministerul Finanţelor Publice

  MTEF/ CCTM Cadrul cheltuielilor pe termen mediu

  NRP / PNR Programul Naţional de Reformă

  PAR / RAP Reforma Administraţiei Publice

  PFM / MFP Managementul Finanţelor Publice

  PD / DP Document de politici publice

  PPD / DPP Direcţia de Politici Publice

  PPU / UPP Unitatea de Politici Publice

 • i

  Mulţumiri

  Acest raport asupra Centrului Guvernului este o parte dintr-o analiză mai largă strategică şi

  funcţională a administraţiei centrale publice româneşti întreprinsă de Banca Mondială pentru

  Comisia Europeană şi Guvernul României, conform Memorandumului de Înţelegere semnat

  în iunie 2009.

  Raportul a fost elaborat de o echipă formată din Bernard Myers (şef de proiect, Analize

  Funcţionale), Gord Evans şi Anne Evans (consultanţi internaţionali, centrul guvernului),

  Victor Giosan şi Dragoş Dinu (consultanţi români pe reforma administraţiei publice).

  Managementul proiectului şi coordonarea administrativă a fost asigurată de Raluca Banioti,

  Ana Otilia Nuţu, şi Andreea Florescu. Raportul a fost revizuit de Gary Reid şi Nick Manning,

  specialişti seniori ai Băncii Mondiale pe sectorul public şi consultanţii independenţi Michal

  Ben-Gera şi Sorin Ioniţă.

  Raportul a fost finalizat în colaborare strânsă cu Departamentul de Politici Publice (DPP) al

  Secretariatului General al Guvernului (SGG). Echipa este recunoscătoare în special pentru

  sprijinul şi comentariile tehnice primite de la Secretarul General al Guvernului Daniela

  Nicoleta Andreescu, Directorul Departamentului de Politici Publice Mihaela Toader, şi

  consilierul din Departamentul de Politici Publice Radu Iacob. Întâlnirile cu şefii de

  departamente şi direcţii din SGG, consilierii Primului Ministru şi ai Preşedintelui, membrii

  Unităţilor de Politici Publice din ministerele de resort, oficialii din Ministerul Administraţiei

  şi Internelor, şi oficialii din Departamentul de Afaceri Europene au fost deosebit de benefice

  pentru realizarea analizei.

 • ii

  CUPRINS

  SINTEZĂ ............................................................................................................................. III

  RECOMANDĂRI ŞI REFORME PRIORITARE ................................................................................ V

  FORMULAREA ŞI IMPLEMENTAREA REFORMELOR .................................................................... XI

  1.0 ÎMBUNĂTĂŢIREA IMPLEMENTĂRII POLITICILOR ÎN ROMÂNIA .......................... 1

  1.1 CE ÎNSEAMNĂ PERFORMANŢA POLITICILOR PUBLICE? ......................................................... 1

  1.2 CUM POT GUVERNELE SĂ ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ PERFORMANŢA POLITICILOR? .......................... 2

  1.3 DE CE ESTE IMPORTANTĂ REFORMA MANAGEMENTULUI POLITICILOR ÎN ROMÂNIA ............... 5

  2.0 MANAGEMENTUL POLITICILOR PUBLICE ÎN ROMANIA ....................................... 8

  2.1 EVALUAREA MANAGEMENTULUI POLITICILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA ................................... 8

  2.2 PROBLEME CRITICE CARE AFECTEAZĂ GESTIONAREA POLITICILOR ..................................... 10

  2.2.1 Legăturile dintre politica publică şi planificarea financiară ........................................ 10

  2.2.2 Calitatea dezbaterilor de politici publice ................................................................. 12

  2.2.3 Prevalenţa luării deciziilor ad-hoc .......................................................................... 14

  2.2.4 Disponibilitatea informaţiilor privind performanţa ................................................... 16

  2.2.5 Organizarea funcţiunii de politici publice şi Centrul Guvernului ................................ 17

  2.2.6 Organizarea centrului guvernului ........................................................................... 21

  3.0 RECOMANDĂRI .......................................................................................................... 27

  3.1 INTEGRAREA POLITICILOR ŞI PLANIFICARE FINANCIARĂ ................................................... 28

  3.2 ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FORMULĂRII POLITICILOR PUBLICE ......................................... 30

  3.3 REDUCEREA NUMĂRULUI DE DECIZII LUATE AD-HOC ........................................................ 32

  3.4 EXTINDEREA INFORMAŢIILOR DE PERFORMANŢĂ ............................................................. 34

  3.5 EFICIENTIZAREA STRUCTURILOR ORGANIZAŢIONALE ....................................................... 36

  3.6 ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA REFORMEI .................................................................. 41

  4.0 PROVOCĂRILE ŞI RISCURILE INERENTE PUNERII ÎN PRACTICĂ ....................... 43

  4.1 ANGAJAMENT POLITIC................................................................................................... 43

  4.2 DINAMICA PROCESULUI DECIZIONAL ............................................................................... 43

  4.3 COLABORAREA ÎNTRE SGG ŞI MFP ................................................................................ 43

  4.4 RETICENŢA MINISTERELOR DE LINIE ............................................................................... 44

  4.5 SUPRAÎNCĂRCAREA SISTEMULUI DIN CAUZA PUNERII ÎN APLICARE A REFORMEI ................... 44

  4.6 „OBOSEALA DE REFORMĂ” ............................................................................................ 44

  4.7 CAPACITATE INSUFICIENTĂ DE ELABORARE A POLITICILOR ................................................ 44

  4.8 SCHIMBĂRILE DE GUVERN ............................................................................................. 44

  4.9 NEASIGURAREA ASISTENŢEI TEHNICE ............................................................................. 45

  ANEXA A: POLITICĂ PROPUSĂ ŞI PROCES DE REVIZUIRE LEGALĂ ......................... 46

  ANEXA B: CALENDAR DE PLANIFICARE INDICATIVĂ INTEGRATĂ A

  DOCUMENTELOR DE POLITICI ŞI FINANCIARE ............................................................ 1

  ANEXA C: COLECTAREA DATELOR ................................................................................ 1

 • iii

  SINTEZĂ

  Obiectivul pe termen mediu al acestei Analize a Centrului Guvernului este de a

  îmbunătăţi implementarea politicilor guvernamentale prin consolidarea procesului de

  politici publice şi a instituţiilor implicate din România. Cu toate acestea, ele trebuie

  realizate în mod concertat, alături de eforturi pentru îmbunătăţirea managementului finanţelor

  publice şi a calităţii cheltuielilor publice. Cu toate că recomandările din analiză pot părea

  tehnice, ele pot avea profunde implicaţii politice. Politicile mai bune nu depind numai de

  îmbunătăţirea proceselor şi de formarea de capacităţi, ci şi de cererea pentru aceste politici

  din partea factorilor de decizie.

  Argumentele pentru reformă

  În ciuda eforturilor de a implementa un proces robust de politici publice în România,

  este nevoie urgentă de reforme pentru a creşte calitatea politicilor publice şi a finanţelor

  publice. În ultimul deceniu s-au adoptat legi, s-au înfiinţat instituţii şi s-au făcut investiţii

  semnificative pentru implementarea unui proces modern de politici publice sprijinit de

  instituţii capabile să le creeze. Totuşi, în ciuda acestor schimbări, planificarea politicilor

  publice rămâne ad hoc, iar decidenţii se confruntă cu un sistem care nu produce analize de

  calitatea de care ei au nevoie pentru a lua decizii informate privind politicile publice.

  Consecinţa pentru România o reprezintă persistenţa unor probleme grave şi cronice legate de

  calitatea politicilor publice şi a cheltuielilor publice. Prezentul raport afirmă cu fermitate că

  România nu-şi poate permite să mai amâne reforma politicilor publice.

  Aceste observaţii nu au intenţia de a critica actualul guvern. Problemele ce ţin de

  politicile de calitate mediocră şi implementare slabă au caracterizat multe guverne şi sunt în

  mare măsură moştenite.

  Actualul climat economic