Analiza Documentelor 2016

Embed Size (px)

Text of Analiza Documentelor 2016

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  1/14

  Analiza documentelor

  Metode de cercetare în științele

  sociale, 23 mai 2016

  1

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  2/14

  Documentele

  • De obicei analizate la modul spontan: scriem

  e-mailuri, citim presa

  •  În viaţa cotidiană există şi modalităţisistematice de studiu al documentelor: dosare

  oficiale

  2

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  3/14

  Tipuri de documente (Chelcea)

  • Scrise v. nescrise (texte v. imagini, simboluri, obiecte)

  • Cifrice v. necifrice (limbaj natural)

  • Personale v. publice (după destinatar)

  Oficiale v. neoficiale (după emitent)

  3

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  4/14

  Tipuri de analiză adocumentelor

  • Analiza cantitativă – analiză de conţinut

  • Analiza calitativă

  Analiza documentelor este considerată a fi o metodă deintersecţie

  4

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  5/14

  Analiza de conţinut I

  • Metodă de cercetare pentru analiza sistematică şireplicabilă a conţinuturilor comunicării şi pentru a faceinferenţe despre contextul social pe baza dateloranalizate

  • Analiza documentelor având conţinut informaţionalridicat: mass media, literatură, rapoarte, legislaţie,corespondenţă personală

  Etape: – Elaborarea grilei/schemei de codare

   – Pregătirea datelor

   – Codarea

   –

  Analiza datelor 5

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  6/14

  Analiza de conținut II

  • Elaborarea grilei de codare

   –  Întrebare sau ipoteză de cercetare → concepte → dimensiuni → indicatoridirect numărabili în text

   – Se elaborează pe baza teoriilor și rezultatelor cercetărilor anterioare

   – Se testează pe documente similare celor pe care dorim să le analizăm, dar care

  nu sunt incluse în cercetarea noastră – Se revizuiește pe baza testării

   –  Întocmim un „chestionar” pe care îl aplicăm documentelor: categoriile suntpredeterminate

  • Vezi exemplu (fișier pdf)

  6

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  7/14

  Analiza de conţinut III

  • Unitatea de analiză – Stabilirea ei depinde de organizarea documentului în spațiu și

  timp

   – De cele mai multe ori implică segmentarea documentelor

  sociale: cuvânt, rând, frază, paragraf  – Unitatea de reperaj (lungimea textului care trebuie citit pentru a

  identifica o temă)

   – Unitatea de context (lungimea textului care trebuie citit pentru

  a identifica dacă tema este prezentată pozitiv, negativ sauneutru

   – Unitatea de context ≥ unitatea de reperaj

  7

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  8/14

  Analiza de conţinut IV

  • Unitatea de analiză – Deseori se pune problema eșantionării

  Un exemplu:

  Analiză privind reflectarea unei campanii electorale în presanațională

  1) Alegerea mediului de comunicare: TV, radio, print, online

  2) Alegerea unui criteriu de selecție în cadrul fiecărei categorii de

  mai sus – tiraj, audiență, conținut general etc.

  8

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  9/14

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  10/14

  Analiza de conținut VI

  • Dificultăți și limite (Iluț) – Dificultatea stabilirii grilei de codare: categorii exhaustive,

  exclusive, obiective, pertinente

   – Problema validității

   – Problema fidelității: inter-coder reliability (corelație de minim0.8)

  10

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  11/14

  Analiza calitativă a media(Altheide)

  • Similară cu analiza de conținut

  • Principala diferență apare la codificare: selectăm unnumăr de documente pe care le analizăm pentru aidentifica categoriile → grilă de codare pe care o folosimpentru a analiza alte documente

  11

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  12/14

  Analiza calitativă adocumentelor

  • Tipuri (Silverman)

  • Analiza structurilor narative: inspirată de semiotică(limbajul ca sistem de semne, Saussure), accentueazăstructura internă a textului – ex. analize privind structurabasmelor

  • Etnografia: preocupare față de organizarea socială șiprocesul prin care textele descriu realitatea, nu față de

  adevărul sau falsitatea informațiilor• Etnometodologia: folosirea documentelor pentru

   înțelegerea metodologiei populare de organizare a lumii

  12

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  13/14

  Etnografia

  • Preocupare față de organizarea socială și procesul princare textele descriu realitatea, nu față de adevărul saufalsitatea informațiilor

  • Ex. analiza dosarelor candidaților pentru un post, adosarelor pacienților unei clinici, a statisticilor oficialeetc.

  •  Întrebările etnografice referitoare la texte (Hammersley

  și Atkinson) – Cum au fost scrise textele? Cum sunt citite? – Cine le scrie? Cine le citește?

   –  În ce scopuri? Cu ce ocazii?

   – Cu ce rezultate?

   –

  Ce se reține? Ce se omite? 13

 • 8/15/2019 Analiza Documentelor 2016

  14/14

  Lectură obligatorie

  • Iluț, secțiunea dedicată analizei documentelor

  14