ANALIZA CONSTITUTIEI ROMANIEI DIN 2003 SINTEZA – Versiunea preliminara, supusa discutiei

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALIZA CONSTITUTIEI ROMANIEI DIN 2003 SINTEZA – Versiunea preliminara, supusa discutiei. Professional Corner 22 martie 2013. MOTIVA RE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ANALIZA CONSTITUTIEI ROMANIEI DIN 2003 SINTEZA – Versiunea preliminara, supusa...

 • ANALIZA CONSTITUTIEI ROMANIEI DIN 2003

  SINTEZA Versiunea preliminara, supusa discutieiProfessional Corner 22 martie 2013*

 • MOTIVAREAvand in vedere initierea de catre Parlamentul Romaniei a revizuirii Constitutiei Romaniei (CR), AMCOR, in calitatea sa de membru al societatii civile, a decis sa puna la dispozitia politicienilor si juristilor o analiza neutra a CR din 2003, din punctul de vedere al stiintei managementului, al teoriei sistemelor, precum si al logicii formale.

  S-a pornit de la ipoteza implicita ca misiunea CR consta in:(i) definirea structurii sistemului natiunii; (ii) specificarea obiectivelor majore ale dezvoltarii economico sociale, a principiilor generale si a masurilor principale necesare asigurarii organizarii si functionarii sistemului natiunii romane inclusiv integrarea sa in UE si NATO; (iii) realizarea sinergiei tuturor factorilor nationali, deci unitatea de conceptie si actiune*

 • ASPECTE ANALIZATE

  Analiza se refera la urmatoarele aspecte:chestiuni de baza; analiza acoperirii structurii modelului statului prin prevederile CR2003; semnalarea unor elemente de ordin formal, a caror imbunatatire poate sa contribuie la mai buna coerenta logica a textului, a intelegerii sale de catre cetatenii care nu sunt specialisti precum si a minimizarii posibilitatilor de interpretare diferita; o prezentare sistemului puterii in CR2003; *

 • CHESTIUNI DE BAZADefinitia si structura functionala a statului

  *

 • Propunerea inlocuirii art. 1(4) structura functionala a statului

  Statul este si un sistem economico-social constituit in cadrul unui teritoriu aparat si recunoscut international. Statul cuprinde urmatoarele subsisteme interdependente:a) Subsistemul bogatiilor (resurselor) naturale nebiologice (precum zacaminte, apa, uscat, spatiu aerian/cosmic) si biologice (vegetale, animale si celelate fiinte cu exceptia oamenilor). Se prescurteaza SSRN.b) Subsistemul populatiei care cuprinde populatia in sensul demografic precum si gospodariile si locuintele sale. Se prescurteaza SSP.c) Subsistemul societal operational (prescurtat SSO) care cuprinde entitatile economico-sociale de stat sau private care desfasoara activitati economice si comerciale non-financiare si/sau financiare, si organizatiile neguvernamentale.d) Subsistemul societal al puterilor statului (prescurtat SSPS) respectiv autoritatile: executiva (la nivel central, sectorial si teritorial), judecatoreasca, legislativa si precum si de furnizare a informatiei coerente oficiale cu privire la stadiul si tendintele de evolutie a natiunii (cuprinzand Autoritatea electorala,entitatile economico sociale (EES) care asigura statistica nationala nefinanciara si financiara si cadastrul national precum si EES de control al sectorului public)e) Subsistemul economiei subterane, care este inteles in sensul fraudei fiscale si coruptiei (prescurtat SSES). Acest subsistem este toxic si deci trebuie minimizat pana la eradicare de catre SSPS*

 • Propunerea completarii art. 1(3) asigurarea sinergieiObiectivele principale ale dezvoltarii economico-sociale sunt: cresterea economica si a civilizatiei precum si asigurarea locurilor de munca si a securitatii sociale bazate pe o societate informationala la nivelul UE; asigurarea accesului tuturor cetatenilor la educatie, cultura, tehnologie si la unui nivel de trai cel putin decent; evitarea unui decalaj exagerat dintre venituri respectiv averi; promovarea unui mediu de afaceri favorabil pietelor libere competitionale; eradicarea prin informatizare a birocratiei, evaziunii si fraudei fiscale precum si a coruptiei; numirea in functii de conducere in sectorul public a unor persoane dovedind ca au cunostintele si experienta necesara si care in activitatea lor anterioara au dovedit corectitudine. Pe baza acestor obiective si a tratatelor ratificate cu UE si NATO, Consiliul Economic si Social va elabora, in colaborare cu Guvernul, Banca centrala nationala si Academia Romana, Strategia Nationala a Dezvoltarii Economico-Sociale pe termen mediu si lung si o va supune aprobarii Parlamentului dupa o etapa de minimum 6 luni de consultare publica. Actualizarea ei se va efectua conform aceleiasi proceduri, tinand cont de stadiul si tendintele dezvoltarii socio-economice a Romaniei.*

 • Propunerea completarii art. 1(4) separarea si echilibrul puterilorSeparatia puterilor se asigura prin lege definind: rolurile, misiunile sau grupele de activitati esentiale, principalele raspunderi precum si drepturile si mijloacelor alocate, evitandu-se lipsa autoritatii de decizie sau decizia multipla pentru fiecare misiune sau grupe de activitati.

  Echilibrul puterilor se va asigura prin:lege, definind accesul fiecarei puteri la informatia celorlalte pe baza interoperabilitatii sistemelor informatice ale institutiilor publice coerenta informatiei publice, gratie utilizarii in comun a resurselor informationale si informatice conectate la infrastructura publica comuna de comunicatii electronice. *

 • DINAMICA LEGISLATIVA*

 • STRUCTURA CR 2003*

 • Statistica acoperirii structurii functionale a statului de CR 2003Propunerea completarii art. 1(5) asigurarea suprematiei CROrice prevedere dintr-un act normativ national care contravine unei prevederi a Constitutiei este nula de drept. Incalcarea oricarei prevederi a Constitutiei se judeca de ICCJ. *

 • Structura organizatorica a SSPS conf. CR 2003 - implica analiza*

 • CHESTIUNI FORMALE1. CR trebuie sa fie:(i) usor de inteles(ii) coerenta din punct de vedere logic, pentru a minimiza posibilitatile de interpretare2. Propuneri generale:a) CR2013 sa contina o anexa cu glosarul termenilor utilizati. In acest scop, s-a propus o listab) In cadrul procesului de revizuire sa se aiba in vedere si eliminarea unor asertiuni cu deficiente logice (de ex. un termen utilizat in acceptiuni diferite)c) In cadrul procesului de revizuire, sa se aiba in vedere precizarea rolurilor, activitatilor principale, raspunderiler asociate, drepturilor, mijloacelor si instrumentelor alocate, colaborarile prevazute si modul de control (sau indicatori de performanta).

  *

 • EXEMPLE DE IMBUNATATIRI POSIBILE DE LOGICA FORMALA(i) Ajutorarea cetateanului mai putin educat (de ex. inalta tradare) - este necesara o anexa glosar de termeni(ii) Contradictii (de ex. art. 16(1) si 72(2) & 84(2) egalitate in fata legii); (art. 126(3)) si 146 a - interpretare unitara) (iii) Formulari vagi (de ex. art. 30 (5): legea poate impune); (garantii in multe articole, fara specificarea continutului; art. 31(3) dreptul la informatie nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor; art. 1(4) echilibrul puterilor)(iv) Utilizarea aceluiasi termen in acceptiuni diferite; de ex. stat este sistemul economico-social in ansamblu in art. 1(1) si SSPS in art. 1(4)(v) Asimetrii (art. 77(2), 125(1) - drept de veto?) (vi) Decizie multipla ((art. 65(2c,d) - Parlament) si (art. 92(2) -Presedinte)(vii) Subordonare multipla (art. 116(2), 123(2)) serviciile publice deconcentrate ale ministerelor sunt subordonate si prefectului*

 • Poporul roman (art. 2) detine suveranitatea nationala, exercitata prin alegeri si referendum; nici un grup si nici o persoana nu pot exercita suveranitatea in nume propriu.

  Parlamentul (art. 61(1) organul reprezentativ suprem al poporului, unica autoritate legiuitoare a tarii(art. 65(2c,d,e)) declararea mobilizarii totale sau partiale, declararea starii de razboi,suspendarea sau incetarea ostilitatilor(art. 65(2i)) numirea avocatului poporului(art. 69(1)) in exercitarea mandatului, parlamentarii sunt in serviciul poporului (art. 69(2)) orice mandat imperativ este nul (art. 72(1)) imunitate pentru votul sau opiniile politice exprimate in exercitatea functiilor lor(art. 77(2)) Presedintele poate cere o singura data reexaminarea unei legi adoptate de Parlament (art. 109(2)) Senatul si Camera Deputatilor au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor guvernului pentru fapte savarsite in exercitatea functiei (judecare de ICCJ)

  STRUCTURA DE PUTERE A STATULUI (schema conf. CR 2003)*

 • Presedinte (art. 80) reprezinta statul roman, garanteaza (independenta, unitatea, integritatea teritoriala a RO), vegheaza la respectarea Constitutiei, buna functionare a autoritatilor publice, exercitarea medierii intre puterile statului, stat si societate(art. 84(2)) imunitate - prevederile 72(1) se aplica in mod corespunzator(art. 85) desemneaza candidat pentru prim-ministru + numeste guvernul (art. 91) incheie tratate internationale negociate de guvern si le supune ratificarii Parlamentului(art. 92) este comandantul fortelor armate si presedinte al CSAT (art. 93) instituie starea de asediu sau urgenta(art. 95) daca savarseste fapte grave prin care incalca prevederile CR poate fi suspendat cu votul majoritatii parlamentarilor, dupa consultarea CCR si cu confirmarea referendumului(art. 96) poate fi pus sub acuzare pentru inalta tradare de 2/3 din numarul parlamentarilor(art. 109(2)) are dreptul de cerere a urmarii penale a membrilor guvenului pentru fapte savarsite in exercitatea functiei (judecare de ICCJ) (art. 125 (1 si 2) numirea judecatorilor la propunerea CSM

  *

 • Guvernul (art. 102(1)) asigura realizarea politicii interne si externe a tarii potrivit programului de guvernare acceptat de Parlament si exercita conducerea generala a administratiei publice(art. 108(2)) emite HG pentru organizarea executarii legilor(art. 108(3)) OG si OUG se emit in temeiul, limitele si in conditiile unei legi speciale de abilitare(art. 109(1)) raspunde politic numai in fata Parlamentului

  Justitia (art.124) se infaptuieste in numele legii;