Analiza comportamentala - Tudorel Badea Butoi comportamentala...Ac iunea 7 T - analiz explicativ - metoda

 • View
  73

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Analiza comportamentala - Tudorel Badea Butoi comportamentala...Ac iunea 7 T - analiz explicativ -...

 • Analiza comportamental din perspectiva

  Psihologiei judiciare, victimologiei i tacticii criminalistice

  7

  CUPRINS

  Obiectivele masteratului ............................................................................................................... 13

  PSIHOLOGIE JUDICIAR 1 Semestrul I Modulul I Actul infrac ional din perspectiv „exploratorie” (experien a anglosaxon în materia criminalilor în serie) - exemplific ri pe cazuistic specific infrac iunilor cu mobil sexual .................................................................................................. 23

  A. Ideile pivot în materie: ...................................................................................................... 23 B. Teme de aprofundat - referate - ......................................................................................... 24 C. Probleme de drept comparat - interdisciplinaritatea psihologiei cu dreptul în

  definirea elementelor constitutive ale infrac iunii ............................................................. 25 Asocia ia criminali tilor din România Investiga ia criminalistic a locului faptei Profiling-ul criminal în investiga iile criminalistice .............................................................. 27

  1. Considera i introductive ..................................................................................................... 27 1.1. Privire asupra valorii probante .................................................................................... 27 1.2. Preciz ri de ordin terminologic. .................................................................................. 28

  2. Metode tiin ifice de elaborare a profilului infractorului ................................................... 29 2.1. Metoda FBI: Analiza locului infrac iunii (Crime Scene Analysis) ............................. 29 2.2. Metoda Canter: Investigative Psychology-IP (Psihologie investigativ ) .................... 29 2.3. Metoda Turvey. Behavioural Evidence Analysis - BEA (Analiza probelor

  comportamentale) ........................................................................................................ 30 3. Forme logice de ra ionament în elaborarea profilului infractorului ................................... 31

  3.1. Profilul inductiv .......................................................................................................... 31 3.2. Profilul deductiv ......................................................................................................... 32 3.3. Câmpul faptei – identificarea i evaluarea urmelor: surs de informa ii,

  ipoteze i versiuni ........................................................................................................ 33 3.4. Definirea conceptului de urm , identificarea i clasificarea urmelor din

  câmpul faptic ............................................................................................................... 48 Sinoptic operativ-explicativ în identificarea, capturarea i probarea faptelor comise de psihopa ii sexuali - criminali în serie - ................................................................... 48

  1. Explica ii etiologice de natur psihanalitic în motiva ia criminal la serial killer. ................................................................................................................................. 48

  2. Profil de personalitate i mod de operare la serial killer-ul de tip organizat (de regul psihopat sexual - crime comise cu premeditare) .................................................... 49

 • 8

  3. Profil de personalitate i mod de operare la serial killer-ul de tip dezorganizat (de regul psihotic - crime comise spontan, imprevizibile, cu atac surpriz ). .................. 50

  4. Identificarea. Capturarea. Proba iunea. (De unde poate proveni?!) ................................... 51 Ac iunea 7 T - analiz explicativ - metoda american F.B.I. .............................................. 52 Semestrul I Modulul II Personalitatea infractorului - particularit i psihologice - factori conjuncturali - situa ie declan atorie - cuplul penal „victim -agresor” - trecerea la act

  A. Ideile pivot în materie ........................................................................................................ 62 B. Ideile pivot ......................................................................................................................... 64 C. Idei pivot ............................................................................................................................ 65

  VICTIMA DIN PERSPECTIVA TRATAMENTELOR PENALE ..................................... 66

  Victimele infrac iunilor de drept comun. Scurt istoric. Actualitatea în materie. .................... 66 Perioada juridic ................................................................................................................ 66 Infrac iuni contra persoanei ............................................................................................... 68 VICTIMA I URM RIREA PENAL ............................................................................ 69

  Perspectiva exploratorie asupra psihologiei victimei (victima surs de informa ii - versiuni, ipoteze i piste de lucru în direc ia identific rii agresorilor) .............................. 72

  Tratamentul psihologic al victimei în timpul urm ririi penale ............................................... 73 Victima i judecata ................................................................................................................. 80 Tratamentul psihologic al victimei în timpul judec ii ........................................................... 82 Victima ulterior judec ii ....................................................................................................... 84 Dezd unarea victimelor ......................................................................................................... 84 Tratamentul psihologic al victimei ulterior rezolv rii judiciare a urm rilor

  victimiz rii ........................................................................................................................ 86 Exemplific ri în materia aplicativ-pragmatic a victimologiei pe terenul

  r spunderii penale ............................................................................................................. 88 Victimele accidentelor de munc ....................................................................................... 88 Aprecieri victimologice ..................................................................................................... 88 Aspecte juridice - No iune ................................................................................................. 89 Ini ierea m surilor de prevenire a altor accidente .............................................................. 90 Aprecieri victimologice cu privire Ia accidentele de munc produse în domeniul

  petrochimic .................................................................................................................. 91 Aprecieri victimologice cu privire la accidentele de munc din domeniul

  construc iilor ............................................................................................................... 92 Victimele accidentelor de circula ie ....................................................................................... 93

  Aprecieri victimologice ..................................................................................................... 93 TIPOLOGIA VICTIMAL COMPORTAMENTE DEFINITORII, CONOTA II SPECIFICE ....................................................................................................... 96

  SISTEMATIZ RI. DEFINIRI TIPOLOGICE. ..................................................................... 96 CATEGORII DE VICTIME .................................................................................................. 96 Categorii de victime. Particularit i specifice ...................................................................... 101

  A. Victimizarea femeii ..................................................................................................... 101 PSIHOLOGIE VICTIMAL ................................................................................................ 119

  DEMERS CAUZAL-ETIOLOGIC PE TERENUL VICTIMIZ RII .................................. 119 Cauze, efecte i consecin e (implica ii psihologice ale actului agresional privind

  victima) ........................................................................................................................... 119

 • Analiza comportamental din perspectiva

  Psihologiei judiciare, victimologiei i tacticii criminalistice

  9

  Sec iunea A EFECTE I IMPLICA II PSIHOLOGICE ALE ACTULUI AGRESIONAL PRIVIND VICTIMA .............................................................................................................. 119 PROBLEMATICA „SITUA IEI CONFLICTUALE” ÎN ALGORITMUL VICTIM - AGRESOR ......................................................................................................... 124 CAUZE INDIVIDUALE ........................................................................................................ 126 CAUZE SOCIALE ................................................................................................................. 128 CAUZE DE MEDIU ............................................................................................................... 130 CAUZE CULTURALE ...................