of 38 /38
TAHUN 1 Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai 25 Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh menyatakan keistimewaan Nabi berdasarkan peristiwa Kota Mekah terpelihara dari serangan tentera bergajah. Aras 2: Murid boleh menyatakan kejadian luar biasa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyatakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W: - sebelum, semasa dan selepas kelahiran - Meneladani sirah Nabi 29 Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh menyatakan peribadi mulia Nabi Muhammad S.A.W. Aras 2: Murid boleh menyatakan kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyatakan dan menyenaraikan kesan tanda-tanda kenabian terhadap masyarakat arab. 1. Kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W. 2. Kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad masyarakat arab. - Meneladani perjuangan Nabi 32 Salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh menyebut salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa. Aras 2: Murid boleh menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Salasilah keturunan Nabi Muhammad: - Sebelah ibu: - Sebelah bapa: - Cintai keluarga Nabi

analisis tajuk

  • Author
    tt8181

  • View
    78

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALISIS

Text of analisis tajuk

TAHUN 1Minggu 25 Tajuk Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid boleh menyatakan keistimewaan Nabi berdasarkan peristiwa Kota Mekah terpelihara dari serangan tentera bergajah. Aras 2: Murid boleh menyatakan kejadian luar biasa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyatakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W. Aras 1: Murid boleh menyatakan peribadi mulia Nabi Muhammad S.A.W. Aras 2: Murid boleh menyatakan kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyatakan dan menyenaraikan kesan tandatanda kenabian terhadap masyarakat arab. Aras 1: Murid boleh menyebut salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa. Aras 2: Murid boleh menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa Aras 3: Murid boleh menyenaraikan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa Aras 1: Murid boleh menyebut keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad Isi-isi Penting Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W: - sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nilai - Meneladani sirah Nabi

29

Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W

1. Kesan tandatanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W. 2. Kesan tandatanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad masyarakat arab.

- Meneladani perjuangan Nabi

32

Salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

Salasilah keturunan Nabi Muhammad: - Sebelah ibu: - Sebelah bapa:

- Cintai keluarga Nabi

35

Salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

1.Keistimewaan salasilah keturunan Nabi

- Cintai keluarga Nabi

- Keistimewaan

S.A.W. Aras 2: Murid boleh menyatakan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyenaraikan kesan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh mengetahui kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Aras 2: Murid boleh menyatakan nama ibu kandung Nabi Muhammad S.A.W Aras 3: Murid boleh menyebut dan menyenaraikan nama ibu susuan Nabi Muhammad S.A.W. Aras 1: Murid boleh menyebut tempoh penyusuan Nabi Muhammad S.A.W. bersama ibu dan ibu susuan baginda. Aras 2: Murid boleh menyatakan sebab Nabi Muhammad S.A.W. disusukan oleh orang lain. Aras 3: Murid boleh menyatakan kesan penyusuan Nabi Muhammad S.A.W. kepada ibu dan ibu susuan serta persekitaran kampung.

Muhammad: 2. Kesan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W

38

Penyusuan dan pemeliharaan Nabi Muhammad S.A.W

1. Sejarah kelahiran: 2. Nama ibu kandung dan ibu susuan Nabi Muhammad S.A.W

- Bantu membantu - Hargai jasa ibu bapa

41

Penyusuan dan pemeliharaan Nabi Muhammad S.A.W

1. Tempoh susuan Nabi Muhammad S.A.W. bersama ibu dan ibu susuan: 2. Sebab-sebab penyusuan oleh ibususuan: 3. Kesan penyusuan;

- Bantu membantu - Buat baik dibalas baik

TAHUN 2Minggu 3 Tajuk Nabi dibesarkan di kampung dan terdidik dengan nilai murni masyarakat desa. Hasil Pembelajaran Aras 1 : Murid dapat menyatakan suasana masyarakat Arab ketika rasul dibesarkan Aras 2 : Murid dapat menyebut nilai murni masyarakat desa baginda dibesarkan Aras 3 : Murid dapat menyatakan kemahiran dan pengalaman yang diperolehi oleh baginda semasa di desa. Aras 1 : Murid dapat menyatakan tujuan nabi dihantar ke desa Aras 2 : Murid dapat menyatakan kesan pembentukan diri nabi apabila dibesarkan dalam suasana penuh nilai murni. Aras 3 : Murid dapat menyenaraikan tanggung jawab nabi dalam melakukan pekerjaan Isi-isi Penting - Kehidupan masyarakat Arab - Adab-adab masyarakat Arab - Pergaulan nabi dengan masyarakat Arab Nilai - hormatmenghormati - kasih-sayang

6

Nabi dibesarkan di kampung dan terdidik dengan nilai murni masyarakat desa.

1. Tujuan nabi dihantar ke desa. 2. Nilai-nilai murni yang diamalkan dalam masyarakat desa. 3. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. - Sifat terpuji masyarakat desa. - Kelebihan sifat berdikari - Kebaikan sifat bertanggung jawab semasa melakukan kerja.

- Bertanggung jawab - Berkasih sayang

9

Nabi dibesarkan di kampung dan terdidik dengan nilai murni masyarakat desa

Aras 1 : Murid dapat menyebut sifat-sifat terpuji yang diamalkan oleh masyarakat desa. Aras 2 : Murid dapat menyebut sifat-sifat berdikari dalam melaksanakan amalan harian. Aras 3 : Murid dapat menyenaraikan sifat-sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan Aras 1. Murid dapat menyebut tarikh kematian bapa nabi. Aras 2.

- Berdikari Bertanggungjawab

13

Kematian ibu dan bapa nabi.

Peristiwa kematian bapa nabi. Kesan daripada peristiwa

Kasih sayang Sabar

Murid dapat menyatakan kesan daripada peristiwa kematian bapa nabi. Aras 3. Murid dapat menceritakan semula peristiwa kematian bapa nabi. 17 Kematian ibu dan bapa nabi. Aras 1. Murid dapat menyebut tarikh kematian bapa nabi. Aras 2. Murid dapat menceritakan semula peristiwa kematian bapa nabi. Aras 3. Murid dapat menyenaraikan jasa-jasa ibu dan bapa nabi. Aras 1 : Murid menceritakan bagaimana perasaan orang kematian ibu / bapa Aras 2 : Murid boleh menceritakan peristiwa kematian bapa dan ibu Nabi.. Aras 3 : Murid boleh menyatakan keprihatinan terhadap anak yatim. Aras 1: Menyebut nama datuk nabi Aras 2: Menyatakan kesan kematian datuk nabi. Aras 3 : Menyenaraikan pengajaran dari peristiwa yang mendukacitakan nabi. . Aras 1: Murid menyebut pengalaman nabi bersama datuknya. Aras 2: Murid menceritakan peristiwa kematian datuk nabi. Aras 3: Murid menyenaraikan pengajaran daripada peristiwa

kematian bapa nabi.

Peristiwa kematian bapa nabi. Kesan daripada peristiwa kematian bapa nabi.

Redha dengan ketentuan Allah. Kasih sayang Sabar

21

Kematian bapa dan ibu Nabi Muhammad s.a.w.

1.Redha dengan ketentuan Allah 2.Pengertian anak yatim 3.Kewajipan terhadap anak yatim.

1.Sabar dan redha. 2.Kasih sayang 3.Tolong menolong

25

Kematian datuk Nabi

- Nama datuk nabi - Pengalaman nabi bersama datuknya - Kesan kematian datuk nabi

1.Kasih sayang 2.Bertanggung jawab

29

Kematian datuk nabi

1- Kesan kematian datuk nabi. 2- Redha dan tabah menghadapi ujian Allah. 3- Pengajaran daripada peristiwa kematian datuk nabi.

1. Kasih saying 2. Tabah 3. Sabar

yang mendukacitakan nabi. 32 Kematian datuk nabi Aras 1Menyebut pengalaman nabi bersama datuknya Aras 2Menyebut kesan-kesan kematian datuk nabi Aras 3Menyenaraikan hikmah daripada peristiwa yang mendukacitakan nabi Aras 1Menyebut nama bapa saudara Nabi kita Aras 2Menyebut dan mengambil iktibar daripada akhlak nabi Aras 3Menyatakan pengorbanan Abu Talib terhadap Nabi Muhammad SAW Pengalaman bersama datuknya Kesan kematian datuk nabi Hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi Nama bapa saudara Nabi dan peribadinya Pengalaman yang diperolehi oleh Rasulullah SAW semasa bersama bapa saudaranya Pengorbaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad Umur dan akhlak nabi Pengalaman nabi bersama bapa saudaranya Pengorbanan Abu Talib semasa memelihara nabi Kasih sayang Sabar Prihatin

35

Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya

Bertanggungjawab Mendengar nasihat Amanah

39

Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya

Aras 1Menyebut umur dan akhlak nabi ketika baginda dipelihara oleh bapa saudaranya Aras 2Menyatakan kesan pengalaman nabi bersama bapa saudaranya sejak dari kecil Aras 3Menyenaraikan pengorbanan Abu Talib terhadap Nabi Muhammad SAW sejak dari kecil Aras 1Menyebut dan mengambil iktibar daripada akhlak nabi Aras 2Menyebut ciri-ciri sikap berdikari Aras 3Menceritakan semula peristiwa nabi dipelihara oleh bapa saudaranya

Sopan santun Jujur Amanah Bertanggungjawab

41

Pemeliharaan nabi oleh bapa saudaranya

Sifat dan akhlak nabi Sifat-sifat berdikari Pengalaman nabi bersama bapa saudaranya

Bertanggungjawab Bedikari Kasih-sayang

TAHUN 3Minggu 3 Tajuk Pekerjaan Nabi s.aw Ketika kecil Mengembala kambing Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat menyebut pekerjaan Nabi semasa kecil Aras 2: Murid dapat menceritakan akhlak Nabi dalam melaksanakan pekerjaannya Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada cara Nabi bekerja Aras 1: Murid dapat menyatakan sebab yang mendorong Nabi saw berniaga Aras 2: Murid dapat menyenaraikan kesan perkerjaan tersebut terhadap pembentukan akhlak Nabi Aras 3: Murid dapat menyebut iktibar daripada cara Nabi berniaga Isi-isi Penting Pekerjaan Nabi semasa kecil : a. Mengembala kambing - umur Nabi - membantu bapa saudaranya - cara Nabi bekerja Nilai - Taat - Jujur - Rajin

6

Pekerjaan Nabi s.aw Ketika kecil Berniaga

Pekerjaan Nabi saw semasa kecil b. membantu bapa saudara berniaga - umur - tempat berniaga - peristiwa yang berlaku

- Berdikari - Amanah - Sabar - Rajin

9

Pekerjaan Nabi s.aw Ketika kecil Berniaga

Aras 1: Murid dapat menyatakan sebab yang mendorong Nabi saw berniaga Aras 2: Murid dapat menyenaraikan kesan perkerjaan tersebut terhadap pembentukan akhlak Nabi Aras 3: Murid dapat menyebut iktibar daripada cara Nabi berniaga

Pekerjaan Nabi saw semasa kecil b. membantu bapa saudara berniaga - umur - tempat berniaga - peristiwa yang berlaku

- Berdikari - Amanah - Sabar - Rajin

13

Pekerjaan Nabi Muhammad saw Semasa Dewasa berniaga

Aras 1: Murid dapat menyatakan akhlak Nabi Muhammad (saw) semasa berniaga Aras 2: Murid dapat menyatakan kesan Nabi Muhammad saw berniaga barang Siti Khtijah Aras 3 : Murid dapat menyatakan

Pekerjaan NabiMuhammad saw semasa dewasa: b) Berniaga barangan Sitin Khatijah. Akhlak Rajin Bertangggungjaw ab

- jujur -amanah -rajin

kelebihan berniaga 17 Perkahwinan 1) Peribadi mulia Rasulullah saw Aras 1: Murid dapat menyebut peribadi mulia Rasulullah saw Aras 2: Murid dapat menyenarai peribadi mulia Rasulullah saw Aras 3: Murid dapat menjelaskan peribadi mulia Rasulullah saw

- Ikhlas Perkahwinan Nabi : 1) Peribadi mulia Rasulullah - Amanah - Jujur - Rajin - Bijak Berniaga Bertanggungjawa b - Berdikari - Gigih - Perkahwinan Rasullah saw : 2)Peminanagan /risik : Nama orang yang terlibat dalam proses peminangan Rasulullah saw. -maisrah -Abu talib -Siti Khadijah -Rajin -Amanah -Jujur

21

Perkahwinan Nabi saw Peminangan / risik

Aras 1: Murid dapat menyebut nama-nama oranga yang terlibat dalam peminangan Rasullah` Aras 2: Murid dapat menceritakan semula secara ringkas proses peminangan Rasullah Aras 3: Murid dapat menyatakan maksud peminangan secara ringakas

-Kasih syang -Hormat menghorm ati

25

Perkahwinan Rasulullah : 3) Peribadi Siti Khatijah

Aras 1: Murid dapat menyebut dua daripada beberapa sifat /peribadi Siti Khadijah Aras 2: Murid dapat menyatakan secara ringkas keturunan Siti Khadijah Aras 3: Murid dapat menyatakan kebaikan sifat dermawan Aras 1: Murid dapat mengetahui usia Nabi dan Siti Khadijah ketika berkahwin Aras 2: Murid dapat membaca menyebut nam-nama puter dan puteri Rasullah Aras 3: Murid dapat menyatakan pengajaran daripada keharmoniaan rumahtangga Rasulullah

Perkahwinan Rasulullah saw: Peribadi Siti Khadijah: -keturunan / nasab (salasilah ) -umur 40 tahun - hartawan - berpekerti mulia - dermawan Perkahwinan Rasulullah saw -4) Perkahwinan Rasulullah dan Siti Khadijah -Usia Nabi dan Siti Khadijah -Nama-nama putera dan puteri Rasulullah -Keharmonian rumahtangga Rasulullah dan Siti Khadijah 1. kasih sayang

-Pemurah -Baik Hati

29

Perkahwinan Rasulullah saw 4) Perkahwinan Rasulullah dan Siti Khadijah

-Rajin Bersungguh sungguh

2. Hormat menghormati 3. Tolak ansur 32 Peristiwa Hajarul Aswad . 1) Peristiwa sebelum perletakan hajarul Aswad Aras 1: Murid dapat menyatakan sebab kaaabah runtuh Aras 2: Murid dapat menyebut tindakan yangh diambil selepas kaabah runtuh Aras 3: Murid dapat menyatakan kesan daripada tindakan pembaikan kaabah -Peristiwa hajaraul Aswad : 1)Peristiwa sebelum perletakan Hajarul Aswad -banjir -kaabah runtuh -bina semula kaabah -Bersatu padu

35

Peristiwa perletakan Hajarul Aswad 2 . Pengenalan Hajarul Aswad

Aras 1: Murid dapat menyebut semula erti hajarul aswad dari segi bahasa Aras 2: Murid dapat menerangkan hajarul aswad dari segi istilah Aras 3: Murid dapat menyebut keistimewaan hajarul aswad

Peristiwa Perletakan Hajarul Aswad 2. Pengenalan Hajarul Asawad - Pengertian - Penerangan dari segi istilah - Keistimewaan: a. Asal usul b. Kelebihan mengucupnya Peristiwa perletakan Hajarul Aswad 3. Peristiwa perselisihan - suasana masyarakat Arab - puak yang berselisih Bani quraisy, Auf, Abduddar, Mahzum - Saad bin Ubaidah mencadangkan orang pertama memasuki Kaabah pada esok hari akan dipilis sebagai hakim

-Menginsafi diri

38

Peristiwa perletakan Hajarul Aswad 3. Peristiwa perselisihan perletakan semula Hajarul Aswad

Aras 1: Murid dapat menyatakan nama orang yang mencadangkan cara pemilihan hakim Aras 2: Murid dapat menyebut namanama puak yang berselisih faham Aras 3: Murid dapat menyatakan pengajaran dari peristiwa perselisihan faham tersebut

-Bersatu -Bekerjasa ma

TAHUN 4Minggu 3 Tajuk Peristiwa di Gua Hira' Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat menyatakani sebab-sebab nabi ke Gua Hira' dan peristiwa yang berlaku di Gua Hira'. Aras 2: Murid dapat menerangkan sebab-sebab nabi ke Gua Hira' dan peristiwa yang berlaku semasa di Gua Hira' dan selepasnya. Aras 3: Murid dapat menceritakan semula peristiwa yang berlaku semasa di Gua Hira' dan selepasnya. Aras 1: Murid dapat menyatakan wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira' dan menyebut beberapa kalimah dari potongan ayat 1-5; surah Al-Alaq Aras 2: Murid dapat membaca potongan ayat 1-5 dari surah Al-Alaq dengan betul. Aras 3: Murid dapat menyebut hikmah dan pengajaran dari ayat 1-5; surah Al-Alaq. Aras 1: Murid boleh menyebut pengertian mukjizat secara ringkas. Aras 2: Murid boleh menyatakan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Aras 3: Murid boleh menyenaraikan mukjizat Al-Quran. . Aras 1: Murid dapat menyebut nama para sahabat yang tertarik dengan Al-Quran. Aras 2: Murid boleh menceritakan semula salah satu kisah pengislaman sahabat. Aras 3: Isi-isi Penting - Sebab-sebab Nabi ke Gua Hira' - Peristiwa Nabi dengan malaikat Jibril di Gua Hira' Nilai - Berani - Istiqamah - Sabar

6

Peristiwa di Gua Hira': - Wahyu pertama.

- Wahyu pertama yang diturunkan: Surah Al-Alaq: ayat 1-5 - Hikmah dan pengajaran dari ayat 1-5 surah Al-Alaq

- Berani - Istiqamah - Sabar

9

Mukjizat AlQuran

- Mengetahui bahawa Al-Quran sebagai mukjizat agung

- Cintakan AlQuran

13

Mukjizat AlQuran

1. Nama dan kisah para sahabat 2. Al-Quran terpelihara sehingga hari Kiamat.

- Berani - Istiqamah - Sabar

Murid boleh menyenaraikan pemeliharaan Al-Quran hingga ke hari kiamat. 17 Dakwah Rasulullah S.A.W secara sulit. Aras 1: Murid dapat menyatakan sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit. Aras 2: Murid boleh menyebutkan bentuk dan cara dakwah secara sulit. Aras 3: Murid boleh menyenaraikan nama orang yang mula-mula menerima dakwah secara sulit. Aras 1 Murid boleh memahami bentuk dan cara dakwah Rasulullah S.A.W secara terang. Aras 2 Murid boleh menyatakan sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara terang. Aras 3 Murid boleh menyenaraikan kesan dakwah Rasulullah S.A.W secara terang.. Aras 1: Murid dapat menyatakan menyebut pengertian hijrah secara ringkas. Aras 2: Murid dapat menyatakan peristiwa hijrah ke Habshah secara ringkas. Aras 3: Murid dapat bercerita semula peristiwa hijrah ke Habshah secara keseluruhan. Aras 1: Murid boleh menyebut sebab hijrah ke Habsyah Aras 2: Murid dapat menyatakan faedah hijrah ke Habsyah. Aras 3: Murid boleh menyenaraikan kepentingan hijrah dalam kehidupan. Aras 1: Murid dapat menyebut nama1. Sebab-sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit 2. Orang-orang yang mula-mula menerima seruan dakwah. - Berani - Istiqamah - Sabar

21

Dakwah Rasulullah S.A.W secara terang

1. Dakwah Rasulullah S.A.W secara terang 2. Penerimaan wahyu (Surah alMudassir). 3. Kesan dakwah Rasulullah S.A.W secara terang.

- Berani - Istiqamah - Sabar

25

Hijrah ke Habshah

1. Pengertian Hijrah 2. Peristiwa Hijrah ke Habshah.

- Bersyukur - Bersabar

29

Hijrah ke Habsyah.

- Sebab dan faedah hijrah ke Habsyah - Kepentingan hijrah dalam kehidupan

Meneladani sirah Nabi

32

Pembesar di Mekah

1. Nama pembesar yang

- Sabar -

menerima seruan Rasulullah S.A.W

nama pembesar di Mekah Aras 2: Murid boleh menyatakan pengislaman salah seorang pembesar di Mekah secara ringkas. Aras 3: Murid boleh menceritakan semula pengislaman salah seorang pembesar di Mekah secara keseluruhan. Aras 1: Murid dapat menyebut nama para sahabat yang tertarik dengan Al-Quran. Aras 2: Murid boleh menceritakan semula salah satu kisah pengislaman sahabat. Aras 3: Murid boleh menyenaraikan pemeliharaan Al-Quran hingga ke hari kiamat. Aras 1: Murid dapat menyatakan orang yang menentang Rasulullah S.A.W. Aras 2: Murid boleh menyatakan cara dan bentuk penentangan Aras 3: Murid boleh menyatakan kesan positif daripada cara Rasulullah S.A.W menghadapi tentangan. Aras 1 Murid boleh menyatakan peristiwa pemulauan. Aras 2 Murid boleh menerangkan peristiwa pemulauan. Aras 3 Murid boleh menyenaraikan peristiwa dan kesan pemulauan.

berpengaruh di Mekah. 2. Peristiwa pengislaman pembesar Mekah

Berkerjasam a - Yakin diri

35

- Mukjizat AlQuran

1. Nama para sahabat: 2. Kisah pengislaman Saidina Umar R.A.

- Istiqamah -Ikhlas

38

Tentangan terhadap Rasulullah S.A.W

1. Nama para penentang: 2. Cara dan bentuk tentangan serta kesan positif cara Rasulullah menangani tentangan..

- Sabar - Yakin dengan pertolongan Allah

41

Tentangan terhadap Rasulullah S.A.W

1. Peristiwa pemulauan: 2. Kesan pemulauan

- Bantu membantu - Belas kasihan

TAHUN 5Minggu 3 Tajuk Israk dan Mikraj Hasil Pembelajaran Aras 1 : Murid dapat menyatakan pengertian dan tarikh Israk Mikraj Aras 2 : Murid dapat menyenaraikan peristiwa yang berlaku semasa Israk dan Mikraj Aras 3 : Murid dapat membaca dalil Naqli dan memahami maksud ( Surah Al-Israk ayat 1) Isi-isi Penting Israk dan Mikraj - Takrif / Pengertian. - Tarikh ( 27 Rejab). - Ibadah Solat - Syurga dan Neraka. - Membaca dalil Naqli dan menerangkan maksud ( Surah Al-Israk ayat 1 ) Peristiwa Isra dan Mikraj: - Kenderaan Bura. - Berjumpa dengan Nabi-nabi - melihat pembalasan. Pertemuan Rasulullah dengan Allah untuk menerima Ibadah Solat. Istiqamah dalam Ibadah solat dan mengagumi kekuasaan Allah - Tarikh berlaku. - Bilangan orang yang terlibat - Sebab dinamakan Perjanjian Aqabah I - Isi-isi perjanjian dan huraiannya. - Sebab dan hikmah Perjanjian Aqabah I Tarikh dan masa berlaku perjanjian. Bilangan orang yang terlibat. Sebab dan musabab berlaku. Isi perjanjian Nilai - Taat - Berdisiplin - Yakin

6

Isra dan Mikraj

Aras 1 : Murid dapat menyenaraikan semula peristiwa yangberlaku semasa Isra dan Mikraj Aras 2 : Murid dapat menceritakan semula peristiwa Rasulullah S.A.W. menerima Ibadah solat Aras 3 : Murid dapat menghubungkaitkan peristiwa Israk dan Mikraj dengan peristiwa semasa.

- Yakin - Tabah - Sabar - Ikhlas

9

Perjanjian Aqabah I

Aras 1 : Murid dapat menyatakan tarikh dan waktu berlakunya perjanjian Aqabah I Aras 2 : Murid dapat menghuraikan isi-isi perjanjian Aqabah I Aras 3 : Murid dapat menyatakan sebab-sebab dan hikmah Perjanjian Aqabah I

- Berpegang teguh kepada janji Bekerjasam a - Taat kepada ketua

13

Perjanjian Aqabah 2

Aras 1. Murid dapat menyatakan tarikh dan waktu berlakunya perjanjian Aqabah 2 Aras 2. Murid dapat menyebut isi-isi perjanjian

Taat kepada janji. Bekerjasam a. Taat kepada ketua

Aqabah 2. Aras 3. Murid dapar menyenaraikan perbizaan perjanjian Aqabah 1 dengan Aqabah 2 17 Hijrah Ke Madinah Aras 1. Murid dapat menyatakan maksud dan tarikh berlaku hijrah. Aras 2. Murid dapat menyebut kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah semasa hijrah. Aras 3. Murid dapat menceritakan semula peristiwa hijrah. Aras 1 : Murid boleh menceritakan sambutan pendudukan Madinah Aras 2 : Murid boleh menceritakan tentangan dan kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah dan Umat Islam. Aras 3 : Murid boleh menyatakan kesan daripada peristiwa hijrah. Aras 1 : Murid boleh menyatakan nama dan kisah Pembinaan Masjid Quba. Aras 2 : Murid boleh menyatakan fungsi masjid. Aras 3 : Murid boleh mengambil iktibar dari pembinaan masjid.

Aqabah 1 dan 2

Maksud hijrah. Peristiwa sebelum hijrah. Peristiwa semasa hijrah.

Sabar Yakin diri.

21

Hijarah ke Madinah

- Pertolongan dan persaudaraan Muhajirin - Proses Hijrah - Kesan - Iktibar

1. Sabar. 2. Toleransi 3. Kasih sayang

25

Pembinaan Masjid Pertama

- Gambar Masjid Quba - Fungsi dan peranan masjid. Iktibar= = Senibina = Tempat Ibadah = Tempat pertemuan Ummah. 1.Pengertian Muhajirin dan Ansar 2.Sebab-sebab Rasulullah S.A.W.mempersa udarakan Muhajirin dan Ansar. 3.Bentuk-bentuk bantuan yang diberi oleh golongan Ansar. 4.Reaksi keduadua belah pihak

1. Keimanan. 2. Syukur 3. Perpaduan

29

Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.

Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Muhajirin dan Ansar. Aras 2 : Murid boleh menyenaraikan bentukbentuk bantuan yang diberikan oleh golongan Ansar. Aras 3 : Murid boleh menceritakan semula persaudaraan Muhajirin dan Ansar.

1. Kasih sayang 2. Bekerjasam a 3. Baik Hati 4. Bertolak ansur

yang dipersaudarakan. 32 Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar Aras 1Murid boleh menerangkan semula maksud persaudaraan dalam Islam Aras 2Murid boleh menyatakan reaksi golongan Muhajirin terhadap bantuan golongan Ansar Aras 3Murid dapat menerangkan semula iktibar daripada peristiwa persaudaraan tersebut.

Erti persaudaraan dalam konteks yang lebih luas Jenis-jenis bantuan yang dberikan oleh golongan Ansar Mengeratkan silaturrahim Pengajaran daripada peristiwa tersebut

Sanggup berkorban Kasih sayang Toleransi Baik hati

35

Pembentukan Negara Madinah

Aras 1 Murid boleh menyatakan latar belakang negara Madinah dari segi kedudukan, nama asal dan penduduk. Aras 2 Murid dapat menerangkan suasana Madinah sebelum dan selepas pembentukannya Aras 3 Murid dapat menyenaraikan kesan-kesan pembentukan negara Madinah

Latarbelakang Madinah: o Kedudukan o Nama asal o Penduduk Madinah Faktor-faktor yang membawa pembentukan negara Suasana Madinah sebelum dan selepas pembentukan negara Kesan-kesan pembentukan negara Madinah Faktor-faktor pembentukan negara Madinah Kesan-kesan pembentukan Isi-isi Piagam Madinah

Bekerjasam a Jujur Hormatmenghormat i Taat kepada pemimpin Perpaduan

38

Pembentukan Negara Madinah

Aras 1 Murid dapat menyatakan faktor-faktor yang membawa pembentukan negara Madinah Aras 2 Murid dapat menyenaraikan isi-isi Piagam Madinah Aras 3 Murid boleh menerangkan ciri-ciri sebuah negara Islam

Taat kepada pemimpin Jujur Perpaduan Bekerjasam a

Madinah sebagai negara Islam Pertama Ciri-ciri sebuah negara negara Islam 41 Mempertahank an Madinah Aras 1 Murid boleh menyatakan sebab dan cara mempertahankan negara Madinah Aras 2 Murid dapat menerangkan kedudukan Madinah sebagai pusat dakwah islamiah. Aras 3 Murid dapat menyatakan pengajaran dan cara mempertahankan negara masa kini Sebab dan mengapa mesti mempertahankan negara Madinah sebagai pusat dakwah Islamiah Dalil mempertahankan negara: (Surah AlAnfal:60) Pengajaran daripada peristiwa di atas dengan semangat cintakan negar masa kini. Cintakan negara Bertanggun gjawab Ikhlas

TAHUN 6Minggu 3 Tajuk Piagam Madinah Hasil Pembelajaran Aras 1: Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas Piagam Madinah Aras 2: Murid dapat menyatakan isiisi Piagam Madinah Aras 3: Murid dapat mengelaskan antara fakta asas Piagam Madinah dan isi Piagam Madinah Isi-isi Penting - Fakta asas: a. Pihak yang terlibat b. Sebab dinamakan Piagam Madinah c. Sebab berlaku Piagam Madinah - Isi Piagam Madinah a. Rasulullah dilantik sbg ketua b. Kebebasan beragama c. Mesti hidup bersatu padu d. Bersama memajukan dan mempertahankan negara Hikmah - Berkembang syiar Islam - Penduduk Madinah bersatu - Bertambah bilangan penduduk Perbezaan sebelum dan selepas - Islam berkembang - Kerjasama antara kaum Pengajaran - Wujud negara berpelembagaan - Ekonomi kukuh - Masyarakat harmoni 9 Perjanjian Hidaibiyah Aras 1: Murid dapat menyatakan fakta asas Perjanjian Fakta asas Perjanjian Hudaibiyah - Berpegang janji - Jujur - Ikhlas - Bersabar Nilai - Bersatu padu

6

Piagam Madinah

Aras 1: Murid dapat memahami hikmah Piagam Madinah Aras 2: Murid dapat menyatakan perbezaan keadaan penduduk Madinah sebelum dan selepas Piagam Madinah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada Piagam Madinah

Hudaibiyah Aras 2: Murid dapat menyebut isi Perjanjian Hudaibiyah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan isi perjanjian Hudaibiyah

- Tarikh berlaku - Pihak yang terlibat - Sebab nama Perjanjian Hudaibiyah - Sebab berlaku PerjanjanHudaibi yah Isi Perjanjian Hidaibiyah - Gencatan senjata selama 10 tahun - Orang Islam dibenarkan masuk Mekah pd tahun hadapan membawa senjata tersarung dan tinggal 3 hari - Bekerjasama dalam perkara baik - (Rujuk buku teks)

13

Perjanjian Hudaibiyah

Aras 1: Murid dapat memahami hikmah dan kesan perjanjian Aras 2: Murid dapat menyatakan hikmah dan kesan perjanjian Hudaibiah Aras 3: Murid dapat mengelaskan hikmah dan kesan perjanjian Hudaibiah

Hikmah - Sabar Perjanjian - Istiqamah Hudaibiah: 1. Islam berkembang 2. Masyarakat aman damai 3. Mengiktirafkan Rasulullah dan negara Islam Madinah. 4. Membuka jalan kepada pembebasan Makkah daripada Mushrikin Quraisy 5. Orang Islam dapat membuat hubungan dgn kabilah lain Kesan daripada perjanjian Hudaibiah: 1. Kafir Quraisy semakin lemah 2. Islam berkembang luas

3. Orang Yahudi yang khianat diusir dari Madinah 4.Negara Madinah semakin maju 17 Pembukaan Kota Mekah Aras 1: Murid dapat menyebut maksud pembukaan Kota Mekah Aras 2: Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunya pembukaan Kota Mekah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan strategi Rasulullah memasuki Kota Mekah - Pengertian Peristiwa berlakunya pembukaan Kota Mekah a. sebab berlaku b. tarikh c. peistiwa yang berlaku Strategi a. mengatur pasukan b. reaksi penduduk c. layanan terhadap penduduk Kesan daripada peristiwa pembukaan Kota Mekah : 1. Kepada Musyrikin Mekah 2. Kepada orang Islam Pengajaran peristiwa pembukaan Kota Melkah : 1. Islam semakin meluas 2. Pengiktirafan kepada Rasulullah sebagai pemimpin agung a. Pembesarpembesar Quraisy yang memeluk Islam b. Negara-negara yang dihubungi Rasulullah untuk menyampaikan - Taat - Berdisiplin - Taat - Berdisiplin - Yakin - Patuh arahan

25

Pembukaan Kota Mekah

Aras 1: Murid dapat menyatakan ikhlas melaksananakan tanggungjawab Aras 2: Murid dapat menyebut kesan daripada peristiwa pembukaan kota Mekah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada peristiwa pembukaan kota Mekah

29

Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.a.w

Aras 1: Murid dapat bertawakal kepada Allah Aras 2: Murid dapat menyatakan pembesar-pembesar Quraisy yang memeluk Islam dan nama-nama negeri

yang dihubungi oleh Rasulullah. Aras 3: Murid dapat menyenaraikan sebab-sebab berlakunya peperangan tabuk dan Hunain

dakwah Islamiah c. Sebab-sebab berlakunya peperangan Hunain dan Tabuk * Keangkuhan kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif * menghalang perkembangan Islam 1. Pengajaran daripada peperangan Hunain dan Tabuk. 2. Strategi dakwah Rasulullah : - terhadap pembesar Musyrikin Quraisy Peristiwa berlaku Haji Wida a. reaksi penduduk Madinah b. tarikh c. bilangan d. sebab dinamakan haji Wida e tempat dibaca khutbah f . wahyu terakhir : surah Al-Maidah : 3 - Isi Khutbah - Reaksi para sahabat - Pengajaran daripada khutbah Rasulullah - Bijak menyelesaik an masalah

32

Perkembangan Islam pada zaman Rasullah s.a.w

Aras 1: Murid dapat tabah menghadapi dugaan Aras 2 : Murid dapat menyatakan pengajaran daripada peperangan Hunain dan Tabuk Aras 3: Murid dapat menghuraikan startegi dakwah Rasulullah s.a.w Aras 1: Murid dapat membayakkan selawat kepada Rasulullah sebagai tanda kasih Aras 2: Murid dapat menyebut peristiwa berlaku haji Wida Aras 3: Murid dapat menghuraikan isi kandungan khutbah perpisahan

35

Haji Wida

- Sayangi pemimpin

38

Haji Wida

Aras 1: Murid dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat dan agama Aras 2: Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap Rasulullah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripada khutbah terakhir Rasulullah

- Insaf - Tertib - Taat

40

Kewafatan Rasulullah

Aras 1: Murid dapat menyebut peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah Aras 2: Murid dapat menyebut perkara yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan peristiwa sebelum dan selepas kewafatan Rasulullah

- Peristiwa sebelum kewafatan Rasulullah - Peristiwa selepas kewafatan Rasulullah - Perihal kewafatan Rasulullah tarikh, tempat, umur, makam - Reaksi para sahabat - Kesan selepas kewafatan Rasulullah

-Yakin - Beriman

41

Kewafatan Rasulullah

Aras 1: Murid dapat melaksanakan tanggungjawab menunaikan wasiat dan pesanan Aras 2: Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan rasulullah Aras 3: Murid dapat menyenaraikan kesan selepas kewafatan Rasulullah

-Yakin - Beriman

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan tentang kaedah-kaedah pengajaran yang sesuai dilaksanakan dalam pengajaran Sirah KBSR. Kajian ini adalah kajian kes secara kualitatif. Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 3 orang yang terdiri daripada guru Pendidikan Islam dan j-QAF di SRK Seri Indera. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan kaedah temu bual dan cerapan semasa sesi pengajaran Pendidikan Islam bagi bidang sirah. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden dan cerapan yang dilakukan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru Pendidikan Islam tersebut mempunyai beberapa cadangan yang baik untuk meningkatkan tahap pendekatan, kaedah serta teknik sewaktu melaksanakan P&P sirah di dalam kelas.

Rujuk Lampiran A ( Borang Kolaborasi ) Lampiran B ( Soalan Temubual )

PENDAHULUAN Apabila seseorang guru itu mengajar, mereka mengaplikasikan strategi tertentu. Strategi pengajaran yang diguna akan menunjukkan kebijaksanaannya memilih sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti bagi sesuatu pengajaran. Sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti yang dipilih dan diaplikasi dalam pengajaran adalah strategi pengajaran seseorang guru atau pensyarah dalam melaksanakan pengajarannya. Pendekatan Kamus Dewan (1998) menyatakan bahawa pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti mengatasi masalah. Kaedah Cara atau peraturan membuat sesuatu. Dengan perkataan lain, kaedah mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian tersusun. Teknik boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti bermaksud gerakerja atau tindakan iaitu aktiviti yang mengandungi segala tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

PENGENALAN KAEDAH PENGAJARAN

Pada umumnya, kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu. Kaedah merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek. Edwart M. Anthony (1963) Kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Kaedah mengajar boleh menjadi sebagai teknik mengajar apabila kaedah itu dilaksanakan dengan suatu teknik yang sesuai. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek, lawatan dan kajian masa depan. Walau bagaimanapun, guru boleh mengubah suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam khususnya bidang sirah.

PENGERTIAN KAEDAH DALAM PROSES P&P

Perancangan atau prosdur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses P&P yang sistematik terancang dan teratur. Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya pelajar dapat memahamimaksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka.

Satu prosedur bagi melkukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan. Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.

KAEDAH PENGAJARAN GURU & GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. Melalui gaya pembelajaran, guru berpeluang mengenalpasti segala kekutan dan kelemahan setiap pelajar. Penentuan kaedah pengajaran berdasarkan gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan, kelemahan, minat dan kecenderungan. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif, sama ada dengan aktiviti perbincangan, pertukaran idea, pemindahan buah fikiran, keupayaan berhujah dan

mengeluarkan pendapat. Kaedah yang berbeza mendatangkan pendekatan yang menyeronokkan dan dapat merangsang minat pelajar supaya terus belajar.

KAEDAH PENGAJARAN SIRAH

Objektif pengajaran Sirah ialah : 1. Memahami peribadi Nabi saw yang meliputi kehidupan hariannya untuk mengukuhkan kefahaman bahawa Nabi saw bukan sahaja seorang yang yang hebat dalam kalangan kaumnya, malahan baginda juga mendapat bimbingan daripada Allah sebelum kerasulannya. 2. Orang ramai (manusia seluruhnya) akan mendapati contoh teragong dalam kehidupan mereka. 3. Untuk memahami al-Quran dan menjiwai roh dan tujuannya, kerana terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa yang dilalui oleh Nabi saw. 4. Memahami Islam dengan tepat sama ada yang berkaitan dengan aqidah, perundangan dan akhlak. 5. Menjadi contoh dan teladan kepada para pendakwah Islamiah dan para guru dalam proses dakwah dan tarbiah.

Pengajaran Sirah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. Antaranya ialah : Syarahan Pemahaman Ulangan Projek Lawatan Bermain Kuiz Latih tubi Perbincangan Kuliah Dialog Soal jawab Bacaan Cerita Inkuiri Halaqah Simulasi

Kaedah Bercerita Mendengar cerita merupakan antara perkara yang paling digemari oleh semua kanakkanak. Kaedah bercerita akan menjadi sangat berkesan andainya guru dapat menguasai kemahiran-kemahiran sampingan yang dapat menarik minat pendengar untuk menghayati cerita yang disampaikan. Antara kemahiran sampingan itu termasuklah menyanyi (nasyid dan qasidah), melakonkan watak, menukar nada serta intonasi suara. Bahan bantu seperti carta bergambar, gambar-gambar pegun (tidak melibatkan wajah-wajah para rasul, sahabat mahupun isteri-isteri Rasulullah s.a.w), slaid persembahan, klip video dan sebagainya.

Aplikasi kaedah ini memerlukan guru menjadi kreatif di samping telah membuat persediaan yang rapi tanpa membuat kesilapan fakta dan kecelaruan kronologi kisah (story board) yang disampaikan. Sebaiknya guru melibatkan penyertaan murid melalui komunikasi dua hala semasa cerita disampaikan tanpa melibatkan unsur-unsur yang boleh menghinakan Rasulullah, para isteri baginda serta para sahabat.

Ciri-ciri umum

1. Tajuk cerita telah dibuat pilihan lebih awal dengan memastikan fakta yang akan disampaikan adalah betul dan tepat. 2. Isi kandungan cerita perlu memasukkan nilai-nilai akhlaq yang mulia untuk dihayati dan pendidikan untuk dijadikan pengajaran. 3. Pencerita perlu menggunakan kemahiran menyampaikan secara kreatif (intonasi suara, gaya, mimik muka) serta menggunakan pelbagai variasi rangsangan dan penyampaian.

Langkah-langkah umum

1. Tentukan tajuk dan objektif penceritaan. 2. Pastikan murid bersedia untuk mendengar. 3. Sediakan tugasan untuk murid seperti mencatatkan nilai-nilai akhlaq dan pendidikan. 4. Adakan perbincangan tentang nilai-nilai serta pengajaran yang dikemukakan berkaitan tajuk pelajaran.

Kaedah Projek

Kaedah ini melibatkan penyelidikan dan kajian terperinci tentang sesuatu tajuk untuk dilaksanakan oleh murid dalam bentuk tugasan projek sama ada secara individu atau kumpulan. Projek boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah malah boleh melibatkan kawasan luar sekolah seperti perpustakaan awam, aked dan sebagainya. Guru boleh menyediakan panduan (rubrik) untuk diikuti oleh murid melalui penyediaan aspek-aspek yang perlu diselidiki atau soalan-soalan yang perlu dicari jawapannya. Untuk mendapatkan jawapan atau maklumat, murid mungkin perlu melakukan penerokaan bahan, penyiasatan atau eksperimen yang dirancang. Sekiranya projek dilaksanakan dalam kumpulan, kerjasama semua ahli kumpulan adalah penting untuk menghasilkan projek yang baik. Oleh itu guru perlu memastikan keahlian kumpulan telah diatur untuk memudahkan kerjasama sesama ahli.

Ciri-ciri umum 1. Garis panduan, presedur, rubrik penilaian, jadual pelaksanaan serta tarikh akhir menghantar tugasan perlu ditetapkan lebih awal. 2. Guru perlu berperanan sebagai pendorong serta pembimbing yang berkesan. 3. Dalam sesetengah topik, murid dibebaskan memilih tajuk yang tidak terkeluar daripada skop isi kandungan pelajaran.

Jenis-jenis Projek 1. Berasaskan buku a. Bahan sumber utama adalah buku, majalah, manuskrip dan e-buku. b. Boleh dilaksanakan di dalam kawasan sekolah atau di luar. 2. Kerja lapangan a. Membuat kajian tentang sesuatu tempat, bangunan bersejarah atau tokohtokoh. b. Maklumat diperolehi melalui temubual dengan masyarakat tempatan, arkib dan perpustakaan serta Internet. 3. Lawatan berstruktur a. Lawatan atau lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang boleh diperolehi maklumat yang dicari seperti arkib, museum, mahkamah, masjid, perpustakaan dan sebagainya. b. Dirancang dan diatur dengan teliti oleh guru. c. Sepanjang lawatan murid perlu menyiapkan tugasan yang diberikan seperti melakar peta, mencatat maklumat, melukis gambar dan pelan.

Langkah-langkah 1. Sediakan senarai tajuk yang sesuai. 2. Tentukan tugasan sama ada secara individu atau kumpulan. 3. Menerangkan prosedur penyelidikan serta rubrik penilaian dengan jelas. 4. Memastikan murid menyediakan soalan-soalan sekiranya melibatkan temubual atau pemerhatian.

Kaedah Lawatan Kaedah ini melibatkan aktiviti mengunjungi atau lawatan sambil belajar di luar kelas biasa bagi semua kumpulan murid. Dengan ini murid akan mendapat pengertian yang jelas tentang perkara atau situasi yang dilawati, diperhatikan atau dialami. Guru perlu memastikan tajuk-tajuk yang dipilih untuk ajar menggunakan kaedah lawatan berada dalam lingkungan ciptaan Allah atau sirah yang mengandungi fakta yang jelas dan nyata.

Ciri-ciri umum 1. Murid dapat mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa ke dalam kelas melalui pemindahan objek nyata dan maujud. 2. Menarik minat dan membolehkan murid menumpukan perhatian kepada situasi atau masalah yang memerlukan kajian. 3. Mendapatkan gambaran sebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja secara relistik. 4. Menghubungkan teori dengan praktikal.

Langkah-langkah 1. Tentukan tempat lawatan yang sesuai dengan tajuk serta isi pelajaran yang ingin diajarkan. 2. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan. 3. Membuat penerangan aktiviti secara jelas dan tepat semasa sesi lawatan. 4. Memastikan murid membuat laporan serta menghantar laporan dan tugasan selepas sesi lawatan.

Kaedah Main Peranan Kaedah pengajaran ini dilaksanakan dengan cara memai nkan peranan watak-watak tertentu dengan tujuan memberi gambaran sebenar watak tersebut.

Ciri-ciri Umum 1. Menyediakan skrip dan peralatan yang sesuai dengan tajuk. 2. Mengalami sendiri situasi pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan. 3. Mengembangkan pelbagai potensi dan kemahiran, membina keyakinan diri.

Langkah-langkah 1. Memilih watak yang sesuai dengan tajuk pelajaran 2. Menyediakan peralatan dan tempat 3. Penghayatan watak oleh pelajar 4. Semasa aktiviti berjalan, pelajar lain memerhati dan mencatat. 5. Selepas aktiviti adakan perbincangan serta membuat rumusan daripada pemerhatian