38
TAHUN 1 Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai 25 Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh menyatakan keistimewaan Nabi berdasarkan peristiwa Kota Mekah terpelihara dari serangan tentera bergajah. Aras 2: Murid boleh menyatakan kejadian luar biasa sebelum, semasa dan selepas kelahiran Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyatakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W: - sebelum, semasa dan selepas kelahiran - Meneladani sirah Nabi 29 Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh menyatakan peribadi mulia Nabi Muhammad S.A.W. Aras 2: Murid boleh menyatakan kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W. Aras 3: Murid boleh menyatakan dan menyenaraikan kesan tanda-tanda kenabian terhadap masyarakat arab. 1. Kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W. 2. Kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi Muhammad masyarakat arab. - Meneladani perjuangan Nabi 32 Salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W Aras 1: Murid boleh menyebut salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa. Aras 2: Murid boleh menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Salasilah keturunan Nabi Muhammad: - Sebelah ibu: - Sebelah bapa: - Cintai keluarga Nabi

analisis tajuk

  • Upload
    tt8181

  • View
    100

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ANALISIS

Citation preview

Page 1: analisis tajuk

TAHUN 1

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai

25 Tanda-tanda kenabianNabi Muhammad S.A.W

Aras 1:Murid boleh menyatakan keistimewaan Nabi berdasarkan peristiwa Kota Mekah terpeliharadari serangan tentera bergajah.Aras 2:Murid boleh menyatakan kejadian luar biasa sebelum, semasa dan selepas kelahiran NabiMuhammad S.A.W.Aras 3:Murid boleh menyatakan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad S.A.W.

Tanda-tanda kenabian NabiMuhammad S.A.W:- sebelum, semasa dan selepaskelahiran

- Meneladanisirah Nabi

29 Tanda-tanda kenabianNabi Muhammad S.A.W

Aras 1:Murid boleh menyatakan peribadi mulia Nabi Muhammad S.A.W.Aras 2:Murid boleh menyatakan kesan tanda-tanda kenabian terhadap keluarga Nabi MuhammadS.A.W.Aras 3:Murid boleh menyatakan dan menyenaraikan kesan tanda-tanda kenabian terhadapmasyarakat arab.

1. Kesan tanda-tanda kenabianterhadap keluarga Nabi MuhammadS.A.W.2. Kesan tanda-tanda kenabianterhadap keluarga Nabi Muhammadmasyarakat arab.

- Meneladaniperjuangan Nabi

32 Salasilah keturunan NabiMuhammad S.A.W

Aras 1:Murid boleh menyebut salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa.Aras 2:Murid boleh menyatakan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapaAras 3:Murid boleh menyenaraikan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. sebelah ibu dan bapa

Salasilah keturunan Nabi Muhammad:- Sebelah ibu:- Sebelah bapa:

- Cintai keluargaNabi

35 Salasilah keturunan NabiMuhammad S.A.W

Aras 1:Murid boleh menyebut keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad

1.Keistimewaan salasilah keturunanNabi

- Cintai keluargaNabi

Page 2: analisis tajuk

- Keistimewaan S.A.W.Aras 2:Murid boleh menyatakan keistimewaan salasilah keturunan Nabi Muhammad S.A.W.Aras 3:Murid boleh menyenaraikan kesan keistimewaan salasilah keturunan Nabi MuhammadS.A.W

Muhammad:2. Kesan keistimewaan salasilahketurunan Nabi Muhammad S.A.W

38 Penyusuan danpemeliharaan NabiMuhammad S.A.W

Aras 1:Murid boleh mengetahui kelahiran Nabi Muhammad S.A.W.Aras 2:Murid boleh menyatakan nama ibu kandung Nabi Muhammad S.A.WAras 3:Murid boleh menyebut dan menyenaraikan nama ibu susuan Nabi Muhammad S.A.W.

1. Sejarah kelahiran:2. Nama ibu kandung dan ibu susuanNabi Muhammad S.A.W

- Bantumembantu- Hargai jasa ibubapa

41 Penyusuan danpemeliharaan NabiMuhammad S.A.W

Aras 1:Murid boleh menyebut tempoh penyusuan Nabi Muhammad S.A.W. bersama ibu dan ibu susuan baginda.Aras 2:Murid boleh menyatakan sebab Nabi Muhammad S.A.W. disusukan oleh orang lain.Aras 3:Murid boleh menyatakan kesan penyusuan Nabi Muhammad S.A.W. kepada ibu dan ibu susuan serta persekitaran kampung.

1. Tempoh susuan Nabi MuhammadS.A.W. bersama ibu dan ibu susuan:2. Sebab-sebab penyusuan oleh ibususuan:3. Kesan penyusuan;

- Bantumembantu- Buat baikdibalas baik

Page 3: analisis tajuk

TAHUN 2

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai

3 Nabi dibesarkan di kampung danterdidik dengan nilai murnimasyarakat desa.

Aras 1 :Murid dapat menyatakan suasana masyarakat Arab ketika rasul dibesarkanAras 2 :Murid dapat menyebut nilai murni masyarakat desa baginda dibesarkanAras 3 :Murid dapat menyatakan kemahiran dan pengalaman yang diperolehi oleh baginda semasa di desa.

- Kehidupan masyarakat Arab- Adab-adab masyarakat Arab- Pergaulan nabi dengan masyarakat Arab

- hormat-menghormati- kasih-sayang

6 Nabi dibesarkan di kampung danterdidik dengan nilai murnimasyarakat desa.

Aras 1 :Murid dapat menyatakan tujuan nabi dihantar ke desaAras 2 :Murid dapat menyatakan kesan pembentukan diri nabi apabila dibesarkan dalam suasana penuh nilai murni.Aras 3 :Murid dapat menyenaraikan tanggung jawab nabi dalam melakukan pekerjaan

1.Tujuan nabi dihantar ke desa.2. Nilai-nilai murni yang diamalkan dalam masyarakatdesa.3.Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas danpekerjaan.

- Bertanggung jawab- Berkasih sayang

9 Nabi dibesarkan di kampung danterdidik dengan nilai murnimasyarakat desa

Aras 1 :Murid dapat menyebut sifat-sifat terpuji yangdiamalkan oleh masyarakat desa.Aras 2 :Murid dapat menyebut sifat-sifat berdikari dalammelaksanakan amalan harian.Aras 3 :Murid dapat menyenaraikan sifat-sifatbertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan

- Sifat terpuji masyarakat desa.- Kelebihan sifat berdikari- Kebaikan sifat bertanggung jawab semasamelakukan kerja.

- Berdikari- Bertanggungjawab

13 Kematian ibu dan bapa nabi.

Aras 1.Murid dapat menyebut tarikh kematian bapa nabi.Aras 2.Murid dapat menyatakan

Peristiwa kematian bapa nabi.Kesan daripada peristiwa kematian bapa

Kasih sayangSabar

Page 4: analisis tajuk

kesan daripada peristiwa kematian bapa nabi.Aras 3.Murid dapat menceritakan semula peristiwa kematian bapa nabi.

nabi.

17 Kematian ibu dan bapa nabi.

Aras 1.Murid dapat menyebut tarikh kematian bapa nabi.Aras 2.Murid dapat menceritakan semula peristiwa kematian bapa nabi.Aras 3.Murid dapat menyenaraikan jasa-jasa ibu dan bapa nabi.

Peristiwa kematian bapa nabi.Kesan daripada peristiwa kematian bapa nabi.

Redha dengan ketentuan Allah.Kasih sayangSabar

21 Kematian bapa dan ibu NabiMuhammad s.a.w.

Aras 1 :Murid menceritakan bagaimana perasaan orang kematian ibu / bapaAras 2 :Murid boleh menceritakan peristiwa kematian bapadan ibu Nabi..Aras 3 :Murid boleh menyatakan keprihatinan terhadap anak yatim.

1.Redha dengan ketentuan Allah2.Pengertian anak yatim3.Kewajipan terhadap anak yatim.

1.Sabar dan redha.2.Kasih sayang3.Tolong menolong

25 Kematian datuk Nabi

Aras 1:Menyebut nama datuk nabiAras 2:Menyatakan kesan kematian datuk nabi.Aras 3 :Menyenaraikan pengajaran dari peristiwa yangmendukacitakan nabi..

- Nama datuk nabi- Pengalaman nabi bersama datuknya- Kesan kematian datuk nabi

1.Kasih sayang2.Bertanggung jawab

29 Kematian datuk nabi

Aras 1:Murid menyebut pengalaman nabi bersama datuknya.Aras 2:Murid menceritakan peristiwa kematian datuk nabi.Aras 3:Murid menyenaraikan pengajaran daripada peristiwayang mendukacitakan

1- Kesan kematian datuk nabi.2- Redha dan tabah menghadapi ujian Allah.3- Pengajaran daripada peristiwa kematian datuknabi.

1.Kasih saying2.Tabah3.Sabar

Page 5: analisis tajuk

nabi.

32 Kematian datuk nabi

Aras 1-Menyebut pengalaman nabi bersama datuknyaAras 2-Menyebut kesan-kesan kematian datuk nabiAras 3-Menyenaraikan hikmah daripada peristiwa yangmendukacitakan nabi

•Pengalaman bersama datuknya•Kesan kematian datuk nabi•Hikmah peristiwa yang mendukacitakan nabi

•Kasih sayang•Sabar•Prihatin

35 Pemeliharaan nabi oleh bapasaudaranya

Aras 1-Menyebut nama bapa saudara Nabi kitaAras 2-Menyebut dan mengambil iktibar daripada akhlak nabiAras 3-Menyatakan pengorbanan Abu Talib terhadap NabiMuhammad SAW

•Nama bapa saudara Nabi dan peribadinya•Pengalaman yang diperolehi oleh Rasulullah SAW semasa bersama bapa saudaranya•Pengorbaan Abu Talib kepada Nabi Muhammad

•Bertanggungjawab•Mendengar nasihat•Amanah

39 Pemeliharaan nabi oleh bapasaudaranya

Aras 1-Menyebut umur dan akhlak nabi ketika baginda dipelihara oleh bapa saudaranyaAras 2-Menyatakan kesan pengalaman nabi bersama bapa saudaranya sejak dari kecilAras 3-Menyenaraikan pengorbanan Abu Talib terhadap NabiMuhammad SAW sejak dari kecil

•Umur dan akhlak nabi•Pengalaman nabi bersama bapa saudaranya•Pengorbanan Abu Talib semasa memelihara nabi

•Sopan santun•Jujur•Amanah•Bertanggungjawab

41 Pemeliharaan nabi oleh bapasaudaranya

Aras 1-Menyebut dan mengambil iktibar daripada akhlak nabiAras 2-Menyebut ciri-ciri sikap berdikariAras 3-Menceritakan semula peristiwa nabi dipelihara olehbapa saudaranya

•Sifat dan akhlak nabi•Sifat-sifat berdikari•Pengalaman nabi bersama bapa saudaranya

•Bertanggungjawab•Bedikari•Kasih-sayang

TAHUN 3

Page 6: analisis tajuk

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai

3 Pekerjaan Nabis.aw

Ketika kecilMengembalakambing

Aras 1:Murid dapat menyebut pekerjaan Nabi semasakecilAras 2:Murid dapat menceritakan akhlak Nabi dalammelaksanakan pekerjaannyaAras 3:Murid dapat menyenaraikan pengajarandaripada cara Nabi bekerja

Pekerjaan Nabi semasa kecil :a. Mengembala kambing- umur Nabi- membantu bapa saudaranya- cara Nabi bekerja

- Taat- Jujur- Rajin

6 Pekerjaan Nabis.aw

Ketika kecilBerniaga

Aras 1:Murid dapat menyatakan sebab yang mendorong Nabi saw berniagaAras 2:Murid dapat menyenaraikan kesan perkerjaantersebut terhadap pembentukan akhlak NabiAras 3:Murid dapat menyebut iktibar daripada cara Nabiberniaga

Pekerjaan Nabi saw semasa kecilb. membantu bapa saudaraberniaga- umur- tempat berniaga- peristiwa yang berlaku

- Berdikari- Amanah- Sabar- Rajin

9 Pekerjaan Nabis.aw

Ketika kecilBerniaga

Aras 1:Murid dapat menyatakan sebab yang mendorong Nabi saw berniagaAras 2:Murid dapat menyenaraikan kesan perkerjaantersebut terhadap pembentukan akhlak NabiAras 3:Murid dapat menyebut iktibar daripada cara Nabiberniaga

Pekerjaan Nabi saw semasa kecilb. membantu bapa saudaraberniaga- umur- tempat berniaga- peristiwa yang berlaku

- Berdikari- Amanah- Sabar- Rajin

13 Pekerjaan NabiMuhammad saw

SemasaDewasaberniaga

Aras 1:Murid dapat menyatakan akhlak Nabi Muhammad (saw) semasa berniagaAras 2:Murid dapat menyatakan kesan NabiMuhammad saw berniaga barang Siti KhtijahAras 3 :Murid dapat menyatakan kelebihan berniaga

Pekerjaan NabiMuhammad sawsemasa dewasa:b) Berniaga barangan SitinKhatijah.Akhlak – Rajin - Bertangggungjawab - Ikhlas

- jujur-amanah-rajin

17 Perkahwinan Aras 1: Perkahwinan -Rajin

Page 7: analisis tajuk

1) Peribadimulia Rasulullahsaw

Murid dapat menyebut peribadi mulia Rasulullah sawAras 2:Murid dapat menyenarai peribadi mulia Rasulullah sawAras 3:Murid dapat menjelaskan peribadi muliaRasulullah saw

Nabi :1) Peribadi mulia Rasulullah- Amanah- Jujur- Rajin- Bijak Berniaga-Bertanggungjawab- Berdikari- Gigih

-Amanah-Jujur

21 PerkahwinanNabi saw

Peminangan/ risik

Aras 1:Murid dapat menyebut nama-nama oranga yang terlibat dalam peminangan Rasullah`Aras 2:Murid dapat menceritakan semula secara ringkas proses peminangan RasullahAras 3:Murid dapat menyatakan maksud peminangansecara ringakas

- Perkahwinan Rasullah saw :2)Peminanagan /risik : Nama orang yang terlibat dalamproses peminangan Rasulullahsaw.-maisrah-Abu talib-Siti Khadijah

-Kasihsyang-Hormatmenghormati

25 PerkahwinanRasulullah :3) Peribadi SitiKhatijah

Aras 1:Murid dapat menyebut dua daripada beberapasifat /peribadi Siti KhadijahAras 2:Murid dapat menyatakan secara ringkasketurunan Siti KhadijahAras 3:Murid dapat menyatakan kebaikan sifat dermawan

Perkahwinan Rasulullah saw:

Peribadi Siti Khadijah:-keturunan / nasab (salasilah )-umur 40 tahun- hartawan- berpekerti mulia- dermawan

-Pemurah-Baik Hati

29 PerkahwinanRasulullah saw4) PerkahwinanRasulullah danSiti Khadijah

Aras 1:Murid dapat mengetahui usia Nabi dan SitiKhadijah ketika berkahwinAras 2:Murid dapat membaca menyebut nam-namaputer dan puteri RasullahAras 3:Murid dapat menyatakan pengajaran daripadakeharmoniaan rumahtangga Rasulullah

Perkahwinan Rasulullah saw-4) Perkahwinan Rasulullah danSiti Khadijah-Usia Nabi dan Siti Khadijah-Nama-nama putera dan puteriRasulullah-Keharmonian rumahtanggaRasulullah dan Siti Khadijah1. kasih sayang2. Hormat menghormati3. Tolak ansur

-Rajin-Bersungguh-sungguh

Page 8: analisis tajuk

32 PeristiwaHajarul Aswad .1) Peristiwasebelumperletakanhajarul Aswad

Aras 1:Murid dapat menyatakan sebab kaaabah runtuhAras 2:Murid dapat menyebut tindakan yangh diambilselepas kaabah runtuhAras 3:Murid dapat menyatakan kesan daripadatindakan pembaikan kaabah

-Peristiwa hajaraul Aswad :1)Peristiwa sebelumperletakan HajarulAswad-banjir-kaabah runtuh-bina semula kaabah

-Bersatupadu

35 PeristiwaperletakanHajarul Aswad

2. PengenalanHajarul Aswad

Aras 1:Murid dapat menyebut semula erti hajarulaswad dari segi bahasaAras 2:Murid dapat menerangkan hajarul aswad darisegi istilahAras 3:Murid dapat menyebut keistimewaan hajarulaswad

Peristiwa Perletakan HajarulAswad

2. Pengenalan Hajarul Asawad- Pengertian- Penerangan dari segi istilah- Keistimewaan:a. Asal usulb. Kelebihan mengucupnya

-Menginsafidiri

38 PeristiwaperletakanHajarul Aswad

3. Peristiwaperselisihanperletakansemula HajarulAswad

Aras 1:Murid dapat menyatakan nama orang yangmencadangkan cara pemilihan hakimAras 2:Murid dapat menyebut nama-nama puak yang berselisih fahamAras 3:Murid dapat menyatakan pengajaran dari peristiwa perselisihan faham tersebut

Peristiwa perletakan HajarulAswad3. Peristiwa perselisihan- suasana masyarakat Arab- puak yang berselisih Baniquraisy, Auf, Abduddar, Mahzum- Saad bin Ubaidahmencadangkan orang pertama memasuki Kaabahpada esok hari akan dipilis sebagai hakim

-Bersatu-Bekerjasama

TAHUN 4

Page 9: analisis tajuk

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai

3 Peristiwa di Gua Hira'

Aras 1:Murid dapat menyatakani sebab-sebab nabi ke Gua Hira' dan peristiwa yangberlaku di Gua Hira'.Aras 2:Murid dapat menerangkan sebab-sebab nabi ke Gua Hira' dan peristiwa yangberlaku semasa di Gua Hira' dan selepasnya.Aras 3:Murid dapat menceritakan semula peristiwa yang berlaku semasa di Gua Hira' dan selepasnya.

- Sebab-sebab Nabi ke Gua Hira'- Peristiwa Nabi dengan malaikat Jibrildi Gua Hira'

- Berani- Istiqamah- Sabar

6 Peristiwa di Gua Hira':- Wahyu pertama.

Aras 1:Murid dapat menyatakan wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira' danmenyebut beberapa kalimah dari potongan ayat 1-5; surah Al-AlaqAras 2:Murid dapat membaca potongan ayat 1-5 dari surah Al-Alaq dengan betul.Aras 3:Murid dapat menyebut hikmah dan pengajaran dari ayat 1-5; surah Al-Alaq.

- Wahyu pertama yang diturunkan:Surah Al-Alaq: ayat 1-5- Hikmah dan pengajaran dari ayat 1-5surah Al-Alaq

- Berani- Istiqamah- Sabar

9 Mukjizat Al-Quran

Aras 1:Murid boleh menyebut pengertian mukjizat secara ringkas.Aras 2:Murid boleh menyatakan mukjizat-mukjizat Al-Quran.Aras 3:Murid boleh menyenaraikan mukjizat Al-Quran..

- Mengetahui bahawa Al-Quransebagai mukjizat agung

- Cintakan Al-Quran

13 Mukjizat Al-Quran

Aras 1:Murid dapat menyebut nama para sahabat yang tertarik dengan Al-Quran.Aras 2:Murid boleh menceritakan semula salah satu kisah pengislaman sahabat.Aras 3:Murid boleh menyenaraikan pemeliharaan Al-Quran hingga ke hari kiamat.

1. Nama dan kisah para sahabat2. Al-Quran terpelihara sehingga hariKiamat.

- Berani- Istiqamah- Sabar

Page 10: analisis tajuk

17 Dakwah Rasulullah S.A.Wsecara sulit.

Aras 1:Murid dapat menyatakan sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara sulit.Aras 2:Murid boleh menyebutkan bentuk dan cara dakwah secara sulit.Aras 3:Murid boleh menyenaraikan nama orang yang mula-mula menerima dakwah secarasulit.

1. Sebab-sebab Rasulullah S.A.Wberdakwah secara sulit2. Orang-orang yang mula-mulamenerima seruan dakwah.

- Berani- Istiqamah- Sabar

21 Dakwah Rasulullah S.A.Wsecara terang

Aras 1Murid boleh memahami bentuk dan cara dakwah Rasulullah S.A.W secara terang.Aras 2Murid boleh menyatakan sebab Rasulullah S.A.W berdakwah secara terang.Aras 3Murid boleh menyenaraikan kesan dakwah Rasulullah S.A.W secara terang..

1. Dakwah Rasulullah S.A.W secaraterang2. Penerimaan wahyu (Surah al-Mudassir).3. Kesan dakwah Rasulullah S.A.Wsecara terang.

- Berani- Istiqamah- Sabar

25 Hijrah ke Habshah

Aras 1:Murid dapat menyatakan menyebut pengertian hijrah secara ringkas.Aras 2:Murid dapat menyatakan peristiwa hijrah ke Habshah secara ringkas.Aras 3:Murid dapat bercerita semula peristiwa hijrah ke Habshah secara keseluruhan.

1. Pengertian Hijrah2. Peristiwa Hijrah ke Habshah.

- Bersyukur- Bersabar

29 Hijrah ke Habsyah.

Aras 1:Murid boleh menyebut sebab hijrah ke HabsyahAras 2:Murid dapat menyatakan faedah hijrah ke Habsyah.Aras 3:Murid boleh menyenaraikan kepentingan hijrah dalam kehidupan.

- Sebab dan faedah hijrah ke Habsyah- Kepentingan hijrah dalam kehidupan

- Meneladanisirah Nabi

32 Pembesar di Mekahmenerima seruanRasulullah

Aras 1:Murid dapat menyebut nama-nama pembesar di MekahAras 2:Murid boleh menyatakan

1. Nama pembesar yang berpengaruhdi Mekah.2. Peristiwa

- Sabar- Berkerjasama- Yakin diri

Page 11: analisis tajuk

S.A.W pengislaman salah seorang pembesar di Mekah secararingkas.Aras 3:Murid boleh menceritakan semula pengislaman salah seorang pembesar di Mekahsecara keseluruhan.

pengislaman pembesarMekah

35 - Mukjizat Al-Quran

Aras 1:Murid dapat menyebut nama para sahabat yang tertarik dengan Al-Quran.Aras 2:Murid boleh menceritakan semula salah satu kisah pengislaman sahabat.Aras 3:Murid boleh menyenaraikan pemeliharaan Al-Quran hingga ke hari kiamat.

1. Nama para sahabat:2. Kisah pengislaman Saidina UmarR.A.

- Istiqamah-Ikhlas

38 Tentangan terhadapRasulullah S.A.W

Aras 1:Murid dapat menyatakan orang yang menentang Rasulullah S.A.W.Aras 2:Murid boleh menyatakan cara dan bentuk penentanganAras 3:Murid boleh menyatakan kesan positif daripada cara Rasulullah S.A.W menghadapitentangan.

1. Nama para penentang:2. Cara dan bentuk tentangan sertakesan positif cara Rasulullahmenangani tentangan..

- Sabar- Yakin denganpertolonganAllah

41 Tentangan terhadapRasulullah S.A.W

Aras 1Murid boleh menyatakan peristiwa pemulauan.Aras 2Murid boleh menerangkan peristiwa pemulauan.Aras 3Murid boleh menyenaraikan peristiwa dan kesan pemulauan.

1. Peristiwa pemulauan:2. Kesan pemulauan

- Bantumembantu- Belas kasihan

TAHUN 5

Page 12: analisis tajuk

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai

3 Israk dan Mikraj Aras 1 :Murid dapat menyatakan pengertian dan tarikh IsrakMikrajAras 2 :Murid dapat menyenaraikan peristiwa yang berlakusemasa Israk dan MikrajAras 3 :Murid dapat membaca dalil Naqli dan memahamimaksud ( Surah Al-Israk ayat 1)

Israk dan Mikraj- Takrif / Pengertian.- Tarikh ( 27 Rejab).- Ibadah Solat- Syurga dan Neraka.- Membaca dalil Naqli dan menerangkan maksud( Surah Al-Israk ayat 1 )

- Taat- Berdisiplin- Yakin

6 Isra’ dan Mikraj Aras 1 :Murid dapat menyenaraikan semula peristiwa yangberlaku semasa Isra’ dan MikrajAras 2 :Murid dapat menceritakan semula peristiwa Rasulullah S.A.W. menerima Ibadah solatAras 3 :Murid dapat menghubungkaitkan peristiwa Israk dan Mikraj dengan peristiwa semasa.

Peristiwa Isra’ dan Mikraj:- Kenderaan Bura’.- Berjumpa dengan Nabi-nabi- melihat pembalasan.Pertemuan Rasulullah dengan Allah untuk menerimaIbadah Solat.Istiqamah dalam Ibadah solat dan mengagumikekuasaan Allah

- Yakin- Tabah- Sabar- Ikhlas

9 Perjanjian Aqabah I

Aras 1 :Murid dapat menyatakan tarikh dan waktu berlakunyaperjanjian Aqabah IAras 2 :Murid dapat menghuraikan isi-isi perjanjian Aqabah IAras 3 :Murid dapat menyatakan sebab-sebab dan hikmahPerjanjian Aqabah I

- Tarikh berlaku.- Bilangan orang yang terlibat- Sebab dinamakan Perjanjian Aqabah I- Isi-isi perjanjian dan huraiannya.- Sebab dan hikmah Perjanjian Aqabah I

- Berpegang teguh kepada janji- Bekerjasama- Taat kepada ketua

13 Perjanjian Aqabah 2

Aras 1.Murid dapat menyatakan tarikh dan waktuberlakunya perjanjian Aqabah 2Aras 2.Murid dapat menyebut isi-isi perjanjianAqabah 2.Aras 3.Murid dapar menyenaraikan

Tarikh dan masa berlaku perjanjian.Bilangan orang yang terlibat.Sebab dan musabab berlaku.Isi perjanjian Aqabah 1 dan 2

Taat kepada janji.Bekerjasama.Taat kepada ketua

Page 13: analisis tajuk

perbizaanperjanjian Aqabah 1 dengan Aqabah 2

17 Hijrah Ke Madinah

Aras 1. Murid dapat menyatakan maksud dantarikh berlaku hijrah.Aras 2. Murid dapat menyebut kesusahan yangdihadapi oleh Rasulullah semasa hijrah.Aras 3. Murid dapat menceritakan semulaperistiwa hijrah.

Maksud hijrah.Peristiwa sebelum hijrah.Peristiwa semasa hijrah.

SabarYakin diri.

21 Hijarah ke Madinah

Aras 1 : Murid boleh menceritakan sambutan pendudukan MadinahAras 2 : Murid boleh menceritakan tentangan dan kesukaran yangdihadapi oleh Rasulullah dan Umat Islam.Aras 3 : Murid boleh menyatakan kesan daripada peristiwa hijrah.

- Pertolongan dan persaudaraan Muhajirin- Proses Hijrah- Kesan- Iktibar

1.Sabar.2. Toleransi3.Kasih sayang

25 Pembinaan Masjid Pertama

Aras 1 : Murid boleh menyatakan nama dan kisah PembinaanMasjid Quba’.Aras 2 : Murid boleh menyatakan fungsi masjid.Aras 3 : Murid boleh mengambil iktibar dari pembinaan masjid.

- Gambar Masjid Quba’- Fungsi dan peranan masjid.-Iktibar== Senibina= Tempat Ibadah= Tempat pertemuan Ummah.

1.Keimanan.2.Syukur3.Perpaduan

29 Persaudaraan antara Muhajirin danAnsar.

Aras 1 : Murid boleh menyatakan pengertian Muhajirin dan Ansar.Aras 2 : Murid boleh menyenaraikan bentuk-bentuk bantuan yangdiberikan oleh golongan Ansar.Aras 3 : Murid boleh menceritakan semula persaudaraan Muhajirindan Ansar.

1.Pengertian Muhajirin dan Ansar2.Sebab-sebab Rasulullah S.A.W.mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar.3.Bentuk-bentuk bantuan yang diberi oleh golonganAnsar.4.Reaksi kedua-dua belah pihak yangdipersaudarakan.

1.Kasih sayang2.Bekerjasama3. Baik Hati4.Bertolak ansur

Page 14: analisis tajuk

32 Persaudaraan antara Muhajirin danAnsar

Aras 1-Murid boleh menerangkan semula maksudpersaudaraan dalam IslamAras 2-Murid boleh menyatakan reaksi golongan Muhajirinterhadap bantuan golongan AnsarAras 3-Murid dapat menerangkan semula iktibar daripadaperistiwa persaudaraan tersebut.

Erti persaudaraan dalam konteks yang lebih luasJenis-jenis bantuan yang dberikan oleh golonganAnsarMengeratkan silaturrahimPengajaran daripada peristiwa tersebut

Sanggup berkorbanKasih sayangToleransiBaik hati

35 Pembentukan Negara Madinah

Aras 1 -Murid boleh menyatakan latar belakang negaraMadinah dari segi kedudukan, nama asal danpenduduk.Aras 2 -Murid dapat menerangkan suasana Madinah sebelumdan selepas pembentukannyaAras 3 -Murid dapat menyenaraikan kesan-kesanpembentukan negara Madinah

•Latarbelakang Madinah:oKedudukanoNama asaloPenduduk Madinah•Faktor-faktor yang membawa pembentukannegara•Suasana Madinah sebelum dan selepaspembentukan negara•Kesan-kesan pembentukan negara Madinah

•Bekerjasama•Jujur•Hormat-menghormati•Taat kepada pemimpin•Perpaduan

38 Pembentukan Negara Madinah

Aras 1 -Murid dapat menyatakan faktor-faktor yang membawapembentukan negara MadinahAras 2 -Murid dapat menyenaraikan isi-isi Piagam MadinahAras 3 -Murid boleh menerangkan ciri-ciri sebuah negara Islam

•Faktor-faktor pembentukan negara Madinah•Kesan-kesan pembentukan•Isi-isi Piagam Madinah•Madinah sebagai negara Islam Pertama

•Taat kepada pemimpin•Jujur•Perpaduan•Bekerjasama

Page 15: analisis tajuk

•Ciri-ciri sebuah negara negara Islam

41 Mempertahankan Madinah

Aras 1 -Murid boleh menyatakan sebab dan caramempertahankan negara MadinahAras 2 -Murid dapat menerangkan kedudukan Madinahsebagai pusat dakwah islamiah.Aras 3 -Murid dapat menyatakan pengajaran dan caramempertahankan negara masa kini

•Sebab dan mengapa mesti mempertahankannegara•Madinah sebagai pusat dakwah Islamiah•Dalil mempertahankan negara:(Surah Al-Anfal:60)•Pengajaran daripada peristiwa di atas dengansemangat cintakan negar masa kini.

•Cintakan negara•Bertanggungjawab•Ikhlas

TAHUN 6

Page 16: analisis tajuk

Minggu Tajuk Hasil Pembelajaran Isi-isi Penting Nilai

3 PiagamMadinah

Aras 1:Murid dapat menyatakan fakta-fakta asas PiagamMadinahAras 2:Murid dapat menyatakan isi-isi Piagam MadinahAras 3:Murid dapat mengelaskan antara fakta asas PiagamMadinah dan isi Piagam Madinah

- Fakta asas:a. Pihak yang terlibatb. Sebab dinamakanPiagam Madinahc. Sebab berlaku PiagamMadinah

- Isi Piagam Madinaha. Rasulullah dilantik sbgketuab. Kebebasan beragamac. Mesti hidup bersatu padud. Bersama memajukan dan mempertahankannegara

- Bersatu padu

6 PiagamMadinah

Aras 1:Murid dapat memahami hikmah Piagam MadinahAras 2:Murid dapat menyatakan perbezaan keadaanpenduduk Madinah sebelum dan selepas PiagamMadinahAras 3:Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripadaPiagam Madinah

Hikmah

- Berkembang syiar Islam - Penduduk Madinahbersatu - Bertambah bilanganpenduduk

Perbezaan sebelum dan selepas

- Islam berkembang - Kerjasama antara kaum

Pengajaran

- Wujud negaraberpelembagaan - Ekonomi kukuh- Masyarakat harmoni

- Jujur- Ikhlas- Bersabar

9 PerjanjianHidaibiyah

Aras 1:Murid dapat menyatakan fakta asas PerjanjianHudaibiyahAras 2:

Fakta asas PerjanjianHudaibiyah- Tarikh berlaku- Pihak yang

- Berpegang janji

Page 17: analisis tajuk

Murid dapat menyebut isi Perjanjian HudaibiyahAras 3:Murid dapat menyenaraikan isi perjanjian Hudaibiyah

terlibat- Sebab nama PerjanjianHudaibiyah- Sebab berlakuPerjanjanHudaibiyah

Isi Perjanjian Hidaibiyah- Gencatan senjata selama 10 tahun- Orang Islam dibenarkan masuk Mekah pd tahun hadapan membawasenjata tersarung dan tinggal 3 hari- Bekerjasama dalam perkara baik- (Rujuk buku teks)

13 PerjanjianHudaibiyah

Aras 1:Murid dapat memahami hikmah dan kesan perjanjianAras 2:Murid dapat menyatakan hikmah dan kesanperjanjian HudaibiahAras 3:Murid dapat mengelaskan hikmah dan kesanperjanjian Hudaibiah

Hikmah PerjanjianHudaibiah:1. Islam berkembang2. Masyarakat aman damai3. MengiktirafkanRasulullah dan negara Islam Madinah.4. Membuka jalan kepada pembebasan Makkah daripadaMushrikin Quraisy5. Orang Islam dapat membuathubungan dgn kabilahlain

Kesan daripada perjanjianHudaibiah:1. Kafir Quraisy semakinlemah2. Islam berkembang luas3. Orang Yahudi yang khianat

- Sabar- Istiqamah

Page 18: analisis tajuk

diusir dari Madinah4.Negara Madinah semakin maju

17 PembukaanKota Mekah

Aras 1:Murid dapat menyebut maksud pembukaan KotaMekahAras 2:Murid dapat menyatakan peristiwa berlakunyapembukaan Kota MekahAras 3:Murid dapat menyenaraikan strategi Rasulullahmemasuki Kota Mekah

- Pengertian

Peristiwa berlakunyapembukaan Kota Mekaha. sebab berlakub. tarikhc. peistiwa yang berlaku

Strategia. mengatur pasukanb. reaksi pendudukc. layanan terhadappenduduk

- Yakin- Patuh arahan

25 PembukaanKota Mekah

Aras 1:Murid dapat menyatakan ikhlas melaksananakantanggungjawabAras 2:Murid dapat menyebut kesan daripada peristiwapembukaan kota MekahAras 3:Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripadaperistiwa pembukaan kota Mekah

Kesan daripada peristiwapembukaan Kota Mekah :1. Kepada MusyrikinMekah2. Kepada orang Islam

Pengajaran peristiwapembukaan Kota Melkah :1. Islam semakin meluas2. Pengiktirafan kepadaRasulullah sebagaipemimpin agung

- Taat- Berdisiplin

29 PerkembanganIslam padazamanRasulullah s.a.w

Aras 1:Murid dapat bertawakal kepada AllahAras 2:Murid dapat menyatakan pembesar-pembesarQuraisy yang memeluk Islam dan nama-nama negeriyang dihubungi oleh Rasulullah.

a. Pembesar-pembesarQuraisy yang memeluk Islamb. Negara-negara yang dihubungi Rasulullah untukmenyampaikan dakwah Islamiahc. Sebab-sebab

- Taat- Berdisiplin

Page 19: analisis tajuk

Aras 3:Murid dapat menyenaraikan sebab-sebab berlakunyapeperangan tabuk dan Hunain

berlakunyapeperangan Hunain danTabuk* Keangkuhan kabilahHawazin dankabilah Thaqif* menghalangperkembangan Islam

32 PerkembanganIslam padazaman Rasullahs.a.w

Aras 1:Murid dapat tabah menghadapi dugaanAras 2 :Murid dapat menyatakan pengajaran daripadapeperangan Hunain dan TabukAras 3:Murid dapat menghuraikan startegi dakwah Rasulullah s.a.w

1. Pengajaran daripadapeperanganHunain dan Tabuk.2. Strategi dakwahRasulullah :- terhadap pembesarMusyrikin Quraisy

- Bijak menyelesaikan masalah

35 Haji Wida’ Aras 1:Murid dapat membayakkan selawat kepada Rasulullah sebagai tanda kasihAras 2:Murid dapat menyebut peristiwa berlaku haji Wida’Aras 3:Murid dapat menghuraikan isi kandungan khutbahperpisahan

Peristiwa berlaku HajiWida’a. reaksi pendudukMadinahb. tarikhc. bilangand. sebab dinamakan hajiWida’e tempat dibaca khutbahf . wahyu terakhir : surahAl-Maidah : 3- Isi Khutbah

- Sayangi pemimpin

38 Haji Wida’ Aras 1:Murid dapat bertanggungjawab terhadap masyarakat dan agamaAras 2:Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadapRasulullahAras 3:Murid dapat menyenaraikan pengajaran daripadakhutbah terakhir Rasulullah

- Reaksi para sahabat- Pengajaran daripadakhutbah Rasulullah

- Insaf- Tertib- Taat

40 KewafatanRasulullah

Aras 1:Murid dapat menyebut

- Peristiwa sebelum

-Yakin- Beriman

Page 20: analisis tajuk

peristiwa sebelum kewafatanRasulullahAras 2:Murid dapat menyebut perkara yang berlaku selepaskewafatan RasulullahAras 3:Murid dapat menyenaraikan peristiwa sebelum danselepas kewafatan Rasulullah

kewafatan Rasulullah- Peristiwa selepaskewafatan Rasulullah- Perihal kewafatanRasulullah tarikh, tempat, umur,makam

41 KewafatanRasulullah

Aras 1:Murid dapat melaksanakan tanggungjawabmenunaikan wasiat dan pesananAras 2:Murid dapat menyebut reaksi para sahabat terhadapberita kewafatan rasulullahAras 3:Murid dapat menyenaraikan kesan selepas kewafatanRasulullah

- Reaksi para sahabat- Kesan selepaskewafatan Rasulullah

-Yakin- Beriman

ABSTRAK

Page 21: analisis tajuk

Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan tentang kaedah-kaedah pengajaran yang

sesuai dilaksanakan dalam pengajaran Sirah KBSR.

Kajian ini adalah kajian kes secara kualitatif. Responden yang terlibat dalam kajian ini

adalah seramai 3 orang yang terdiri daripada guru Pendidikan Islam dan j-QAF di

SRK Seri Indera. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan

kaedah temu bual dan cerapan semasa sesi pengajaran Pendidikan Islam bagi

bidang sirah. Analisis data dibuat secara kualitatif berdasarkan jawapan yang

diberikan oleh responden dan cerapan yang dilakukan. Dapatan kajian menunjukkan

bahawa guru Pendidikan Islam tersebut mempunyai beberapa cadangan yang baik

untuk meningkatkan tahap pendekatan, kaedah serta teknik sewaktu melaksanakan

P&P sirah di dalam kelas.

Rujuk Lampiran A ( Borang Kolaborasi )

Lampiran B ( Soalan Temubual )

PENDAHULUAN

Apabila seseorang guru itu mengajar, mereka mengaplikasikan strategi tertentu.

Strategi pengajaran yang diguna akan menunjukkan kebijaksanaannya memilih

sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti bagi sesuatu pengajaran.

Sesuatu pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti yang dipilih dan diaplikasi dalam

pengajaran adalah strategi pengajaran seseorang guru atau pensyarah dalam

melaksanakan pengajarannya.

Pendekatan – Kamus Dewan (1998) menyatakan bahawa pendekatan merupakan

cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu

tugas seperti mengatasi masalah.

Kaedah – Cara atau peraturan membuat sesuatu. Dengan perkataan lain, kaedah

mengajar ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah

penyampaian tersusun.

Teknik – boleh ditakrifkan sebagai kemahiran guru yang digunakan untuk

pengelolaan dan perlaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti pengajaran

dan pembelajaran.

Aktiviti – bermaksud gerakerja atau tindakan iaitu aktiviti yang mengandungi segala

tindakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

PENGENALAN KAEDAH PENGAJARAN

Page 22: analisis tajuk

Pada umumnya, kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu. Kaedah

merujuk kepada satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai

objektif pelajaran spesifik dalam jangka pendek.

Edwart M. Anthony (1963) – Kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan

dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu

pendekatan yang dipilih.

Kaedah mengajar boleh menjadi sebagai teknik mengajar apabila kaedah itu

dilaksanakan dengan suatu teknik yang sesuai. Teknik yang dipilih haruslah sejajar

dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti

Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagai

kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,

projek, lawatan dan kajian masa depan. Walau bagaimanapun, guru boleh mengubah

suai cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran

yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran Pendidikan

Islam khususnya bidang sirah.

PENGERTIAN KAEDAH DALAM PROSES P&P

Perancangan atau prosdur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi

melaksanakan proses P&P yang sistematik terancang dan teratur.

Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya pelajar

dapat memahamimaksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh

guru kepada mereka.

Satu prosedur bagi melkukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan

kewujudan pendekatan.

Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula

memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik

pengajaran.

KAEDAH PENGAJARAN GURU & GAYA PEMBELAJARAN PELAJAR

Page 23: analisis tajuk

Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan

mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza.

Melalui gaya pembelajaran, guru berpeluang mengenalpasti segala kekutan

dan kelemahan setiap pelajar.

Penentuan kaedah pengajaran berdasarkan gaya pembelajaran yang berbeza

di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai

perbezaan dari sudut kekuatan, kelemahan, minat dan kecenderungan.

Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti

di dalam kelas secara bebas dan aktif, sama ada dengan aktiviti perbincangan,

pertukaran idea, pemindahan buah fikiran, keupayaan berhujah dan

mengeluarkan pendapat.

Kaedah yang berbeza mendatangkan pendekatan yang menyeronokkan dan

dapat merangsang minat pelajar supaya terus belajar.

KAEDAH PENGAJARAN SIRAH

Objektif pengajaran Sirah ialah :

1. Memahami peribadi Nabi saw yang meliputi kehidupan hariannya untuk

mengukuhkan kefahaman bahawa Nabi saw bukan sahaja seorang yang yang

hebat dalam kalangan kaumnya, malahan baginda juga mendapat bimbingan

daripada Allah sebelum kerasulannya.

2. Orang ramai (manusia seluruhnya) akan mendapati contoh teragong dalam

kehidupan mereka.

3. Untuk memahami al-Quran dan menjiwai roh dan tujuannya, kerana terdapat

banyak ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan peristiwa yang dilalui oleh Nabi

saw.

4. Memahami Islam dengan tepat sama ada yang berkaitan dengan aqidah,

perundangan dan akhlak.

5. Menjadi contoh dan teladan kepada para pendakwah Islamiah dan para guru

dalam proses dakwah dan tarbiah.

Pengajaran Sirah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. Antaranya

ialah :

Page 24: analisis tajuk

Syarahan

Pemahaman

Ulangan

Projek

Lawatan

Bermain

Kuiz

Latih tubi

Perbincangan

Kuliah

Dialog

Soal jawab

Bacaan

Cerita

Inkuiri

Halaqah

Simulasi

Kaedah Bercerita

Mendengar cerita merupakan antara perkara yang paling digemari oleh semua kanak-

kanak. Kaedah bercerita akan menjadi sangat berkesan andainya guru dapat

menguasai kemahiran-kemahiran sampingan yang dapat  menarik minat pendengar

untuk menghayati cerita yang disampaikan. Antara kemahiran sampingan itu

termasuklah menyanyi (nasyid dan qasidah), melakonkan watak, menukar nada serta

intonasi suara. Bahan bantu seperti carta bergambar, gambar-gambar pegun (tidak

melibatkan wajah-wajah para rasul, sahabat mahupun isteri-isteri Rasulullah s.a.w),

slaid persembahan, klip video dan sebagainya.

Aplikasi kaedah ini memerlukan guru menjadi kreatif di samping telah membuat

persediaan yang rapi tanpa membuat kesilapan fakta dan kecelaruan kronologi kisah

(story board) yang disampaikan. Sebaiknya guru melibatkan penyertaan murid melalui

komunikasi dua hala semasa cerita disampaikan tanpa melibatkan unsur-unsur yang

boleh menghinakan Rasulullah, para isteri baginda serta para sahabat.

Ciri-ciri umum

Page 25: analisis tajuk

1. Tajuk cerita telah dibuat pilihan lebih awal dengan memastikan fakta yang akan

disampaikan adalah betul dan tepat.

2. Isi kandungan cerita perlu memasukkan nilai-nilai akhlaq yang mulia untuk

dihayati dan pendidikan untuk dijadikan pengajaran.

3. Pencerita perlu menggunakan kemahiran menyampaikan secara kreatif

(intonasi suara, gaya, mimik muka) serta menggunakan pelbagai variasi

rangsangan dan penyampaian.

Langkah-langkah umum

1. Tentukan tajuk dan objektif penceritaan.

2. Pastikan murid bersedia untuk mendengar.

3. Sediakan tugasan untuk murid seperti mencatatkan nilai-nilai akhlaq dan

pendidikan.

4. Adakan perbincangan tentang nilai-nilai serta pengajaran yang dikemukakan

berkaitan tajuk pelajaran.

Kaedah Projek

Kaedah ini melibatkan penyelidikan dan kajian terperinci tentang sesuatu tajuk untuk

dilaksanakan oleh murid dalam bentuk tugasan projek sama ada secara individu atau

kumpulan. Projek boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar bilik darjah malah

boleh melibatkan kawasan luar sekolah seperti perpustakaan awam, aked dan

sebagainya. Guru boleh menyediakan panduan (rubrik) untuk diikuti oleh murid

melalui penyediaan aspek-aspek yang perlu diselidiki atau soalan-soalan yang perlu

dicari jawapannya. Untuk mendapatkan jawapan atau maklumat, murid mungkin perlu

melakukan penerokaan bahan, penyiasatan atau eksperimen yang dirancang.

Sekiranya projek dilaksanakan dalam kumpulan, kerjasama semua ahli kumpulan

adalah penting untuk menghasilkan projek yang baik. Oleh itu guru perlu memastikan

keahlian kumpulan telah diatur untuk memudahkan kerjasama sesama ahli.

Ciri-ciri umum

1. Garis panduan, presedur, rubrik penilaian, jadual pelaksanaan serta tarikh

akhir menghantar tugasan perlu ditetapkan lebih awal.

Page 26: analisis tajuk

2. Guru perlu berperanan sebagai pendorong serta pembimbing yang berkesan.

3. Dalam sesetengah topik, murid dibebaskan memilih tajuk yang tidak terkeluar

daripada skop isi kandungan pelajaran.

Jenis-jenis Projek

1. Berasaskan buku

a.  Bahan sumber utama adalah buku, majalah, manuskrip dan e-buku.

b.  Boleh dilaksanakan di dalam kawasan sekolah atau di luar.

2. Kerja lapangan

a.  Membuat kajian tentang sesuatu tempat, bangunan bersejarah atau tokoh-

tokoh.

b.  Maklumat diperolehi melalui temubual dengan masyarakat tempatan, arkib dan

perpustakaan serta Internet.

3. Lawatan berstruktur

a.  Lawatan atau lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang boleh diperolehi

maklumat yang dicari seperti arkib, museum, mahkamah, masjid, perpustakaan

dan sebagainya.

b.  Dirancang dan diatur dengan teliti oleh guru.

c.  Sepanjang lawatan murid perlu menyiapkan tugasan yang diberikan seperti

melakar peta, mencatat maklumat, melukis gambar dan pelan.

Langkah-langkah

1. Sediakan senarai tajuk yang sesuai.

2. Tentukan tugasan sama ada secara individu atau kumpulan.

3. Menerangkan prosedur penyelidikan serta rubrik penilaian dengan jelas.

4. Memastikan murid menyediakan soalan-soalan sekiranya melibatkan temubual

atau pemerhatian.

Kaedah Lawatan

Kaedah ini melibatkan aktiviti mengunjungi  atau lawatan sambil belajar di luar kelas

biasa bagi semua kumpulan murid. Dengan ini murid akan mendapat pengertian yang

Page 27: analisis tajuk

jelas tentang perkara atau situasi yang dilawati, diperhatikan atau dialami. Guru perlu

memastikan tajuk-tajuk yang dipilih untuk ajar menggunakan kaedah lawatan berada

dalam lingkungan ciptaan Allah atau sirah yang mengandungi fakta yang jelas dan

nyata.

Ciri-ciri umum

1. Murid dapat mempelajari sesuatu yang tidak boleh dibawa ke dalam kelas melalui

pemindahan objek nyata dan maujud.

2. Menarik minat dan membolehkan murid menumpukan perhatian kepada situasi

atau masalah yang memerlukan kajian.

3. Mendapatkan gambaran sebenar tentang amalan dan tindakan operasi kerja

secara relistik.

4. Menghubungkan teori dengan praktikal.

Langkah-langkah

1. Tentukan tempat lawatan yang sesuai dengan tajuk serta isi pelajaran yang ingin

diajarkan.

2. Tentukan tugasan secara individu atau kumpulan.

3. Membuat penerangan aktiviti secara jelas dan tepat semasa sesi lawatan.

4. Memastikan murid membuat laporan serta menghantar laporan dan tugasan

selepas sesi lawatan.

Kaedah Main Peranan

Kaedah pengajaran ini dilaksanakan dengan cara memai nkan peranan watak-watak

tertentu dengan tujuan memberi  gambaran sebenar watak tersebut.

Ciri-ciri Umum

1. Menyediakan skrip dan peralatan yang sesuai dengan tajuk.

2. Mengalami sendiri situasi pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan.

3. Mengembangkan pelbagai potensi dan kemahiran, membina keyakinan diri.

Langkah-langkah

1. Memilih watak yang sesuai dengan tajuk pelajaran

2. Menyediakan peralatan dan tempat

Page 28: analisis tajuk

3. Penghayatan watak oleh pelajar

4. Semasa aktiviti berjalan, pelajar lain memerhati dan mencatat.

5. Selepas aktiviti adakan perbincangan serta  membuat rumusan daripada

pemerhatian