An3 Comertul International Si Politici Comerciale

  • View
    5.092

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of An3 Comertul International Si Politici Comerciale

OCTAVIAN GH. BOTEZ MDLINA MILITARU

COMERUL INTERNAIONAL I COMERUL EXTERIOR AL ROMNIEI Ediia a 3-a

Universitatea SPIRU HARET

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei Comerul internaional i comerul exterior al Romniei / Octavian Gh. Botez, Mdlina Militaru, Ediia a 3-a - Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2006 Bibliogr. 184p.; 23,5 cm ISBN (10)973-725-660-3 (13)978-973-725-660-7 I. Militaru, Mdlina 339.5(100+490)(075.8)

Coperta I. Cldirea Camerei de Comer i Industrie a Romniei i a Municipiului Bucureti

Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2006

Redactor: Constantin FLOREA Tehnoredactor: Vasilichia IONESCU Coperta: Marilena BLAN Bun de tipar: 01.11.2006; Coli tipar: 11,5 Format: 16/70100 Editura i Tipografia Fundaiei Romnia de Mine Splaiul Independenei nr. 313, Bucureti, Sector 6, O. P. 16 Telefon/Fax.: 316 97 90; www.spiruharet.roUniversitatea SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

OCTAVIAN GH. BOTEZ MDLINA MILITARU

COMERUL INTERNAIONAL I COMERUL EXTERIOR AL ROMNIEIEdiia a 3-a

EDITURA FUNDAIEI ROMNIA DE MINE Bucureti, 2006Universitatea SPIRU HARET

Universitatea SPIRU HARET

CUPRINS

Partea I COMERUL INTERNAIONAL Introducere n istoria comerului internaional . I. Comerul internaional cu bunuri (mrfuri) n a doua jumtate a secolului al XX-lea 1. Evoluia valorii comerului internaional cu bunuri (mrfuri) 2. Mutaii n structura fizic a comerului internaional cu bunuri (mrfuri) n a doua jumtate a secolului al XX-lea ... 3. Modificri n repartizarea geografic a comerului internaional cu bunuri (mrfuri) n perioada postbelic . 4. Curentele de schimburi comerciale internaionale de bunuri (mrfuri) . 5. Comerul internaional cu bunuri (mrfuri) n ultimul deceniu al secolului al XX-lea II. Comerul internaional cu servicii .. 1. Conceptul de comer internaional cu servicii ... 2. Dinamica exporturilor mondiale de servicii .. 3. Evoluia structurii exporturilor mondiale de servicii . 4. Principalii exportatori i importatori n comerul mondial cu servicii comerciale 5. Comerul internaional cu servicii n ultimul deceniu al secolului al XX-lea III. Corelaia dintre structura fizic a exporturilor rilor i dezvoltarea uman n anii 1990-2000 .. Partea a II-a COMERUL EXTERIOR AL ROMNIEI CU BUNURI I SERVICII I. Scurt retrospectiv privind comerul exterior al Romniei n prima jumtate a secolului al XX-lea .. 1. Evoluia volumului valoric al comerului exterior .. 2. Evoluia soldului balanei comerciale i gradului de acoperire a importului cu exportul .. 3. Mutaii n structura fizic a exportului i importului .. 4. Orientarea geografic a comerului exterior ... 5. Evoluia preului mediu per ton la export i la import .. II. Dezvoltarea comerului exterior al Romniei cu bunuri (mrfuri) n anii 1950 2000 1. Evoluia volumului valoric al comerului exterior i a soldului balanei comerciale 2. Dinamismul comerului exterior al Romniei, comparativ cu dezvoltarea economiei sale . 3. Comerul exterior al Romniei n perioada 1990-2000 .. 4. Locul comerului exterior al Romniei n comerul mondial cu bunuri (mrfuri)Universitatea SPIRU HARET

13 16 16 20 28 30 34 40 40 42 43 45 47 51

65 65 71 73 77 79 86 86 92 93 95 5

5. Evoluia structurii fizice a exportului i importului Romniei n perioada 1950 2000 .. 5.1. Evoluii i involuii n structura fizic a exportului i importului n perioada 1950 2000 ... 5.2. Modificri substaniale n structura fizic a exportului, a importului i a soldului balanei comerciale, pe grupe de produse, n perioada anilor 1990-2000 .. 5.3. Principalele 10 mrfuri la exportul i importul Romniei, n perioada anilor 1996-2000 .. 6. Orientarea geografic a comerului exterior al Romniei ... 6.1. Evoluii din anul 1950 pn n anul 2000 . 6.2. Evoluii n orientarea pe zone geografice a exportului i importului Romniei n anul 2000 fa de anul 1990 . 6.3. Principalele 10 ri partenere n comerul exterior al Romniei, n anii 1996-2000 .. 6.4. Cronicizarea dezechilibrelor n schimburile comerciale ale Romniei cu Uniunea European, CEFTA i CSI 7. Comerul exterior al Romniei cu rile vecine la sfritul secolului XX i nceputul secolului XXI . III. Comerul exterior al Romniei cu bunuri (mrfuri) n anii 2001-2003 .. IV. Comerul exterior al Romniei cu servicii . 1. Evoluia volumului valoric al comerului exterior cu servicii ... 2. Modificri n structura exportului i importului de servicii comerciale 3. Cronicizarea soldului negativ al balanei de servicii comerciale i evoluia gradului de acoperire a importului cu export de servicii comerciale . Partea a III-a TERMENI DE SPECIALITATE, INDICATORI STASTISTICI, APLICAII PRACTICE PRIVIND COMERUL INTERNAIONAL I COMERUL EXTERIOR AL ROMNIEI I. Termeni de specialitate n comerul internaional .... II. Anuarul de comer exterior al Romniei .. III. Indicatori i indici statistici de comer exterior ... IV. Probleme de analizat privind evoluia exportului de bunuri al unui jude V. Aplicaie practic. Analiza comerului exterior al unei ri .. VI. Aplicaie practic. Analiza structurii exporturilor i importurilor de servicii comerciale ale unei ri VII. Aplicaie practic. Analiza comerului exterior al Romniei cu o ar ... VIII. Aplicaie practic. Analiza comerului exterior al Romniei cu un produs ... Bibliografie selectiv ...

97 97 107 111 115 115 119 122 126 129 135 141 142 143 144

145 155 163 167 168 176 177 180 183

6

Universitatea SPIRU HARET

CONTENTS

Section I INTERNATIONAL TRADE Introduction to the history of the international trade I. The international trade in goods (commodities) in the second half of the 20th Century .. 1. The evolution of the value of international trade in goods (commodities) 2. Changes in the physical structure of the international trade in goods (commodities) 3. Changes in the geographical orientation of the international trade in goods 4. The international flows of the commercial exchanges of goods (commodities) 5. The international trade in goods in the last ten years of the 20th Century . II. The international trade in services . 1. The concept of the international trade in services 2. The dynamics of the world exports of services 3. The evolution of the structure of the world exports of services . 4. The main exporters and importers in the world trade in commercial services 5. The international trade in services in the last ten years of the 20th Century . III. The corelation between the physical structure of the countries' exports and the human development in the 1990s and 2000s .. Section II ROMANIA'S FOREIGN TRADE IN GOODS AND SERVICES I. Brief review on the Romania's foreign trade over the first half of the 20th Century II. The development of Romania's foreign trade in goods between 1950-2000 1. The evolution of the foreign trade value volume and the balance of trade 2. The dynamism of Romania's foreign trade compared to the development of its economy 3. Romania's foreign trade between 1990-2000 . 4. The place of Romania's foreign trade in the world trade in goods 5. The evolution of the physical structure of export and import between 1950-2000 6. The geographical orientation of Romania's foreign trade .. 7. Romania's foreign trade with neighbouring countries III. Romania's foreign trade in goods (commodities) between 2001-2003 IV. Romania's foreign trade in services ... 1. The evolution of the foreign trade in services value volume . 2. The changes in the structure of the export and import of commercial services 3. The permanent negative balance of commercial services and the evolution of the covering extent of the import by the export of commercial services ..Universitatea SPIRU HARET

13 16 16 20 28 30 34 40 40 42 43 45 47 51

65 86 86 92 93 95 97 115 129 135 141 142 143 144 7

Section III SPECIALIZED TERMS, STATISTICAL INDICATORS AND PRACTICAL APPLICATION REGARDING INTERNATIONAL TRADE AND ROMANIA'S FOREIGN TRADE I. Specialized terms of the international trade .. II. Romania's foreign trade statistical yearbook .... III. Statistical indicators and indexes of foreign trade. IV. Problems to be analised, regarding the evolution of the exports of goods of a county V. Practical application. The analysis of the foreign trade of a country .. VI. Practical application. The analysis of the foreign trade in services of a country VII. Practical application. The analysis of Romania's foreign trade in goods with another country ... VIII. Practical application. The analysis of Romania's foreign trade in a product Selective bibliography 145 155 163 167 168 176 180 180 183

8

Universitatea SPIRU HARET

TABLES DES MATIRES

Partie I-re LE COMMERCE INTERNATIONAL I. Le commerce international avec des biens (marchandises) dans la deuxime moiti du XX-me sicle 1. Lvolution du volume valorique du commerce internationl avec des biens (marchandises) .. 2. Mutations dans la structure matrielle du commerce international avec des biens (marchandises) ... 3. Modifications dans la rpartition gografique du commerce international avec des biens (marchandises) .... 4. Les courants dchanges commerciaux des biens (marchandises) 5. Le commerce international avec des biens (marchandises) de la dernire dcennie du XX-me sicle .. II. Le commerce international avec les services . 1. Le concept de commerce international avec les services ... 2. La dinamique des exportations mondiales des services . 3. Lvolution de la structure des exportations mondiales des services 4. Les principaux exportateurs et importateurs dans le commerce mondial avec les services commerciaux .. 5. Le commerce international avec les services dans la dernire dcennie du XX-me sicle ... III. La correlation entre la structure matrielle des exportations des pays et le dveloppement humaine dans les annes 1990 - 2000 .. Partie II-me LE COMMERCE EXTRIEUR DE LA ROUMANIE AVEC DES BIENS ET DES SERVICES I. Brve retrospective concernant le commerce exterieur de