36
Drept procesual civil 2 1. Cum poate fi dispusa conexarea cauzelor? a. la cererea partilor si de instanta din oficiu b. numai la cererea partilor; c. de instanta din oficiu. Ans:a 2. De cine poate fi invocata exceptia de litispendenta? a. numai de parti; b. din oficiu; c. numai in fata instantelor de fond, de parti si din oficiu Ans:c 3. Cand exceptia de litispendenta a fost admisa, unde se trimite dosarul? a. instantei mai intai sesizate, in cazul in care pricina se afla pe rolul unor instante de acelasi grad; b. instantei mai mare in grad, cand pricina se afla pe rolul unor instante de grad diferit si partile nu se impotrivesc c. numai instantei mai intai sesizate. Ans:a 4. Cum este exceptia lipsei de interes a actiunii? a. este o exceptie de fond; b. este o exceptie dirimanta( peremptorie); c. poate fi invocata si de procuror sau instanta din oficiu,este o exceptie de fond si dirimanta Ans:c

An III SEM II Drept Procesual Civil%

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GRILE EXAMEN SPIRU HARET

Citation preview

Page 1: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Drept procesual civil 2

1. Cum poate fi dispusa conexarea cauzelor?a. la cererea partilor si de instanta din oficiu b. numai la cererea partilor; c. de instanta din oficiu.Ans:a

2. De cine poate fi invocata exceptia de litispendenta?a. numai de parti;b. din oficiu;c. numai in fata instantelor de fond, de parti si din oficiuAns:c

3. Cand exceptia de litispendenta a fost admisa, unde se trimite dosarul?a. instantei mai intai sesizate, in cazul in care pricina se afla pe rolul unorinstante de acelasi grad;b. instantei mai mare in grad, cand pricina se afla pe rolul unor instante de graddiferit si partile nu se impotrivescc. numai instantei mai intai sesizate.Ans:a

4. Cum este exceptia lipsei de interes a actiunii?a. este o exceptie de fond;b. este o exceptie dirimanta( peremptorie);c. poate fi invocata si de procuror sau instanta din oficiu,este o exceptie de fondsi dirimanta

Ans:c

5.Ce efect are asupra cauzei, admiterea exceptiei lipsei de interes?a. respingerea cererii ca neintemeiata b. respingerea cererii ca inadmisibila c. respingerea cererii ca lipsita de interes.

Ans:C

6. Cum este exceptia lipsei de interes?a. este o exceptie de fond, peremtorie

Page 2: An III SEM II Drept Procesual Civil%

b. este o exceptie de forma, dirimanta c. dirimanta.

Ans:A

7. Care dintre elementele cererii de chemare in judecata sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii?

a. semnatura, numele, motivarea in fapt; b. cauza, obiectul, domiciliul c. numele, obiectul, semnatura

Ans:C

8. Ce efect are cererea de chemare in judecata?a. are ca efect punerea in intarziere a paratuluib. introdusa chiar la o instanta necompetenta are ca efect intreruperea prescriptieidreptului la actiune, are ca efect punerea in intarziere a paratului, investesteinstanta cu solutionarea litigiuluic. investeste instanta cu solutionarea litigiuluiAns:b

9. Ce cuprinde intampinarea?a. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;b. pretentiile paratului asupra reclamantuluic. exceptiile de procedura ridicate de parat la cererea reclamantului, raspunsul latoate capetele de fapt si de drept ale cererii.

Ans:c

10. Cand poate fi introdusa cererea reconventionala?a. odata cu intampinarea, cel mai tarziu la prima zi de infatisare;b. cel mai tarziu la prima zi de infatisarec. pana la terminarea cercetarii judecatoresti, neconditionat

Ans:a

11. Cum se respinge cererea adresata instantei fara indeplinirea procedurii reclamatieiadministrative?a. nefondata; b. neintemeiata; c. inadmisibila.

Ans:c

Page 3: An III SEM II Drept Procesual Civil%

12. Cum se ataca incheierea de respingere a exceptiei procesuale?a. poate fi atacata numai odata cu fondul;b. nu poate fi atacata cu apel;c. poate fi atacata numai cu fondul daca legea nu dispune altfel

Ans:c

13. Cum se face sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate?a. se face prin incheierea care cuprinde punctele de vedere ale partilor si aleinstantei;b. se face prin sentintac. se face de catre instanta in fata careia s-a invocat, chiar din oficiu

Ans:a14. Cum se acorda cuvantul pe fond de catre instanta si care este ordinea?a. parat, reclamant; b. reclamant, parat, chemat in garantie c. procuror, parat, reclamant.

Ans:b

15.De cate ori se poate disjunge amanarea judecatii in temeiul invoirii partilor?a. se poate incuviinta de cel mult doua ori;b. nu se poate incuviinta decat odata;c. se poate face numai dupa plata a 50 % de taxa de timbru initiala

Ans:b

16. Care este prima zi de infatisare?a. termenul la care partile sunt legal citate;b. termenul la care partile pot pune concluziic. termenul la care partile legal citate pot pune concluzii

Ans:c

17. Pana cand poate fi facuta intregirea sau modificarea cererii de chemare in judecata?a. numai pana la prima zi de infatisare, inclusiv;b. si dupa prima zi de infatisare, dar numai cu acordul paratului;c. in orice faza procesuala

Page 4: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:b

18. Ce efect poate avea admiterea unei exceptii procesuale dilatorii?a. declinarea competentei; b. refacarea unor acte, amanarea judecatii; c. amanarea judecatii

Ans:b

19. Cu ce se ataca incheierea de suspendare a judecatii in cazul in care se trimite spresolutionare Curtii Constitutionale o exceptie de neconstitutionalitate?a. se poate ataca cu recurs in termen de 15 zile;b. se poate ataca cu apel odata cu fondul, daca si hotararea ce se pronunta auprafondului este susceptibila de apel;c. nu se poate ataca cu nici o cale de atac.

Ans:c

20.Cand are loc suspendarea voluntara a judecatii?a. cand amandoua partile o cer;b. daca nici una din parti nu se prezinta la strigarea pricinii, insa au cerutjudecarea in lipsa;c. in cazul in care reclamantul lipseste nejustificat la termenul de judecata inprima instanta, in procesul de divort.

Ans:a

21. Prin ce act procedural instanta dispune asupra suspendarii?a. se dispune prin incheiere care poate fi atacata numai cu fondul;b. se dispune prin incheiere care poate fi atacata cu recurs, in mod separat, cuexceptia celor pronuntate in recurs si opereaza fata de toate partile din procesc. opereaza fata de toate partile din proces.

Ans:b

22. Cum se constata perimarea?a. in urma repunerii pe rol a procesului din oficiu, la cererea unei parti, pe caleaexceptiei;b. la cererea unei parti;c. pe calea exceptiei

Page 5: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:a

23. La ce cale de atac este supusa hotararea care constata perimarea?a. este supusa recursului in termen de 5 zile de la comunicareb. este supusa recursului in termen de 15 zile de la comunicare;c. este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare

Ans:c

24. Prin ce se ataca incheierea ce constata renuntarea la judecata?a. nu poate fi atacata cu nici o cale de atac b. nu poate fi atacata cu apel; c. nu poate fi atacata cu recurs

Ans:b

25. Cand intervine achiesarea tacita a partii care a pierdut procesul?a. cand partea care a pierdut executa de bunavoie hotarareab. cand partea nu exercita calea de atac in termenul prevazut de lege;c. cand partea este executata silit in cazul executarilor silite ale hotararilor

Ans:

26. La ce cale de atac este supusa incheierea de suspendare a judecatii?a. se poate declara recurs in termen de 5 zile;b. se poate declara recurs cat timp dureaza suspendarea judecatii cursuluiprocesului;c. se poate declara recurs, separat, in termen de 15 zile

Ans:b

27.Unde se pronunta hotararea judecatoreasca?a. in sedinta publica cu exceptia hotararii de expedient care poate fi data si incamera de consiliu;b. in sedinta secreta cand judecta a avut loc in sedinta secreta;c. in sedinta publica.

Page 6: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:c

28. Unde se face deliberarea?a. in sedinta; b. numai in camera de consiliu; c. fie in sedinta, fie in camera de consiliu.

Ans:c

29. Unde se scrie minuta si de cine se semneaza?a. poate fi scrisa pe cererea de chemare in judecata si se semneaza de judecator;b. se semneaza, sub pedeapsa nulitatii, de grefier si judecator;c. se semneaza numai de judecator

Ans:a

30. Cat timp se poate amana pronuntarea?a. cu cel mult 7 zile; b. cu cel mult 15 zile; c. cu cel mult 20 de zile

Ans:a

31.Ce efect are hotararea judecatoreasca?a. dezinvesteste instanta si constituie inscris autentic;b. constituie inscris autentic;c. constituie inscris sub semnatura privata

Ans:a

32.Cum poate instanta sa respinga o cerere?a. nefondata, neintemeiata; b. nedovedita; c. neintemeiata.

Ans:a

Page 7: An III SEM II Drept Procesual Civil%

33.In cazul in care, dupa pronuntarea hotararii, grefierul este in imposibilitate de asemna hotararea, in locul acestuia cine semneaza hotararea?a. presedintele instantei; b. grefierul sef; c. unul din membrii completului de judecata

Ans:b

34. De cine se semneaza minuta?a. numai de judecatorul sau judecatorii care au participat la deliberare;b. de judecator si de grfierc. de judecator sau de grefier.

Ans:a

35. In ce termen poate fi formulata cererea pentru lamurirea dispozitivului unei hotararisi cum se solutioneaza?a. poate fi formulata oricand;b. poate fi formulata in termenul prevazut de lege pentru declararea dupa caz aapelului sau recursului impotriva acelei hotarari si se solutioneaza de instantade urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu cu citarea partilor;c. se solutioneaza in sedinta publica

Ans:b

36. Cand poate fi formulata cererea pentru lamurirea dispozitivului unei hotarari?a. cand sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul sau intinderea dispozitivuluihotararii, cand dispozitivul cuprinde dispozitii potrivnice;b. cand exista contradictie intre motivarea hotararii si dispozitivul acesteia;c. cand dispozitivul unei hotarari cuprinde dispozitii potrivnice

Ans:a

Page 8: An III SEM II Drept Procesual Civil%

37. Cand se poate cere completarea unei hotarari judecatoresti?a. oricand;b. atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerereprincipal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentalec. se poate cere in termen de 15 zile de la comunicare in toate cazurile.

Ans:b

38. De cine se face investirea hotararilor cu formula executorie?a. instanta care a pronuntat ultima hotarareb. prima instanta;c. instanta a carei hotarare a ramas irevocabila

Ans:b

39. Ce cai de atac sunt considerate cai de retractare?a. apelul; b. recursul; c. contestatia in anulare, revizuirea.

Ans:c

40. De regula, ce hotarari sunt supuse apelului?a. hotararile date in prima instanta de tribunal;b. hotararile date in prima instanta de curtea de apel;c. hotararile date in contestatie in anulare a unor decizii ale tribunalului.

Ans:a

41. La ce instanta se depune apelul?a. la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea decaderii;

Page 9: An III SEM II Drept Procesual Civil%

b. la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii;c. la instanta de apel.

Ans:b

42. Ce se poate invoca in fata instantei de apel?a. se pot invoca pentru prima data exceptii absolute;b. se pot invoca pentru prima data exceptii relative;c. se poate invoca pentru prima data si exceptii absolute si exceptii relative

Ans:a

43. Ce cale este considerata cale de atac ordinara?a. apelul; b. recursul; c. revizuirea.

Ans:a

44. Ce probe pot fi administrate in recurs?a. nu se pot administra probe noi b. proba testimoniala; c. proba cu inscrisuri

Ans:c

45. Cum se pot depune motivele de recurs prevazute la art.304 C.proc.civ.?a. se pot depune numai odata cu cererea de recurs;b. se pot depune in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii care se ataca,chiar daca recursul s-a declarat anterior comunicariic. se pot depune direct la instanta, la prima zi de infatisare

Ans:b

Page 10: An III SEM II Drept Procesual Civil%

46. Cu ce se ataca hotararile instantelor de recurs?a. contestatie in anulare obisnuita, speciala si revizuire in anumite situatii;b. contestatie in anulare speciala;c. revizuire.

Ans:a

47. Ce cale de atac este revizuirea?a. nesuspensiva de executare; b. comuna; c. de reformare

Ans:a

48. La ce cale de atac este supusa hotararea prin care instanta s-a pronuntat asuprarevizuirii pentru contrarietate de hotarari?a. cea prevazuta pentru hotararea pronuntata de instanta mai mare in grad,respectiv, de instanta care a pronuntat prima hotarare, cand instantele sunt decaelasi grad;b. apelul;c. recursul.

Ans:c

49.Cand este obligatorie intampinarea?a. la judecata apelului, contestatiei in anulare, recursului, revizuirii;b. la judecata contestatiei in anulare;c. la judecata revizuirii.

Ans:a

Page 11: An III SEM II Drept Procesual Civil%

50. Cine are legitimitate procesuala activa de a introduce recurs in interesul legii?a. Ministrul justitiei;b. procurorul general de pe langa I.C.C.J.;c. procurorul general de pe langa I.C.C.J. si procurorii generali de pe langacurtile de apel.

Ans:b

51. Deciziile pronuntate de I.C.C.J. in interesul legii?a. se publica in Monitorul Oficial al Romaniei- partea I;b. nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate;c. sunt obligatorii pentru instante, in ceea ce priveste dezlegarea data problemelorde drept judecate.

Ans:a

52. Care sunt conditiile admiterii ordonantei presedintiale?a. urgenta;b. caracterul vremelnic al masurilor care se pot lua;c. prin masura luata sa nu se prejudicieze fondul, caracterul vremelnic almasurilor si urgenta.

Ans:c

53. Unde se introduce cererea de ordonanta presedintiala?a. la instanta domiciliului paratului;b. la instanta competenta sa judeca fondul dreptului;c. numai la judecatorie.

Ans:b

54.Cum se executa ordonanta presedintiala?a. este executorie de drept si vremelnicab. este vremelnica;c. poate fi executata numai dupa facerea unei somatii sau dupa acordarea unuitermen de gratie

Page 12: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:a

55. Cum se judeca cererea de ordonanta presedintiala?a. se judeca de urgenta si cu precadere si se poate judeca si fara citarea partilor;b. se poate judeca si fara citarea partilor;c. se judeca numai cu citarea partilor.

Ans:a

56. Ordonanta presedintiala se poate ataca cu apel sau recurs?a. este supusa apelului;b. se poate ataca numai cu recurs;c. se poate ataca numai cu apel in 5 zile de la comunicare, cand partile nu au fostprezente la dezbateri, desi au fost legal citate.

Ans:b

57. Cum se judeca recursul impotriva ordonantei presedintiale?a. se judeca de urgenta si cu precadere si cu citarea partilor;b. se judeca de urgenta si cu precadere;c. se poate judeca cu citarea partilor.

Ans:a

58. Impotriva executarii ordonantei presedintiale ce cale de atac se declara?a. apel; b. recurs; c. contestatie.

Page 13: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:b

59. La cererea cui se dispune repunerea in termenul in care partea trebuia sa efectuezeactul de procedura?a. poate fi dispusa de instanta din oficiu;b. poate fi dispusa si in cazul in care exista culpa partii respective insa numai cuacordul partii adverse;c. se dispune numai la cererea partii interesate

Ans:c

60. Care este sanctiunea care intervine in cazul in care cererea reconventionala nu esteformulata in termenul prevazut de lege?a. se respinge cererea ca tardiva; b. se respinge cererea ca inadmisibila c. se dispune judecarea separata a cererii

Ans:c

61.Cand este necesara formularea unei cereri reconventionale?a. cand paratul doreste sa invoce compensatia legala;b. cand paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantuluic. cand paratul dispune judecarea separata a cererii

Ans:b

62. Ce hotarari pot fi atacate pe calea contestatiei in anulare obisnuite?a. numai hotararile definitive;b. numai hotararile irevocabile;c. atat hotarari definitive cat si hotarari irevocabile daca prin ele s-a evocatfondul.

Ans:b

Page 14: An III SEM II Drept Procesual Civil%

63. Cand este admisibila contestatia in anulare obisnuita?a. partea nu a fost citata legal la termenul cand a avut loc judecata;b. a fost neregulat indeplinita procedura de citare atat la termenul cand a avut locdezbaterile cat si procedura de comunicare a hotarariic. hotararea atacata nu a fost comunicata legal.

Ans:a

64.In ce termen trebuie redactata hotararea judecatoreasca?a. In cel mult 20 de zile de la pronuntare b. In cel mult 15 zile de la pronuntare c. In cel mult 30 de zile de la pronuntare

Ans:c

65. Este obligatorie concilierea directa cu cealaltã parte?a. în procesele si cererile în materie civilã saucomercialã;b. in procesele si cererile in materie comercialaevaluabile in bani;c. data convocãrii pentru conciliere nu se va fixa maidevreme de 20 zile de la data primirii actelor comunicate;

Ans:b

66. Ce va face reclamantul dacã pretinde dovada prin înscrisuri?a. va anexa la cerere copii de pe acestea în atâteaexemplare câÑi pârâÑi sunt si un exemplar pentruinstanÑã;b. va depune traduceri autentificare într-o limbã decirculaÑie internaÑionaIãc. va face dovada provenienÑei lor;

Page 15: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:a

67. Cum se face comunicarea copiei de pe cerere si înscrisuri cãtre pârât?a. se face de cãtre instanÑã.b. se face de cãtre reclamant;c. se face de cãtre reprezentantul reclamantului

Ans:a

68.Ce efecte specifice produce cererea de chemare în judecatã?a. stabileste în ce mãsurã pârâtul se face vinovat deîncãlcarea prevederilor din raportul juridic dedus judecãÑii;b. învesteste instanÑa cu soluÑionarea litigiului ce l-adeterminat pe reclamant sã apeleze la organul dejurisdicÑie;c. stabileste cadrul procesual în care se desfãsoarãjudecata cu privire la pãrÑi;

Ans:b

69. Când instanÑa se poate sesiza si din oficiu?a. în virtutea rolului activ,ori de câte ori considerã cã estenecesar;b. atunci când constatã cã s-a încãlcat legea;c. atunci când persoana vãtãmatã este o persoanã fizicãlipsitã de capacitate de exerciÑiu sau cu capacitate deexerciÑiu restrânsã;

Ans:c

70. Ce se întâmplã dacã printre cei îndreptãÑiÑi din salã se aflã si vreuna din pãrti?a. va avea posibilitatea contestãrii mãsurii prin exercitarea

Page 16: An III SEM II Drept Procesual Civil%

cãilor de atac;b. va fi sancÑionat pecuniarc. aceasta va fi chematã în salã si i se va pune în vederetoate faptele esenÑiale petrecute în lipsa sa, precum sideclaraÑiile celor ascultaÑi;

Ans:c

71. Când judecãtorii au datoria de a încerca împãcarea pãrtilor;a. numai în cazul acÑiunilor privind desfacerea cãsãtoriei;b. numai în cazurile în care se impune si conciliereaprealabilãc. în toate cazurile;

Ans:c

72. Când este socotitã ca prima zi de înfãÑisare?a. primul termen dat de judecãtorul de serviciu pentruprezentarea pãrÑilor;b. ziua în care pãrÑile sunt legal citate;c. ziua în care pãrÑile, legal citate, pot pune concluzii

Ans:c

73. Când pricina poate fi repusã pe rol:a. când instanÑa considerã cã sunt necesare noi lãmuriri;b. când reclamantul îsi modificã obiectul cereriic. pentru a primi excepÑiile si apãrãrile pãrÑii care alipsit.

Ans:a

Page 17: An III SEM II Drept Procesual Civil%

74. Când instanÑa acordã termen pentru lipsã de apãrare?a. instanÑa poate sã dea termen decât o singurã datã încursul soluÑionãrii acÑiunii, indiferent dacã cererea este sau nu motivatã;b. instanÑa poate sã dea termen decât o singurã datã încursul judecãÑii acÑiunii numai dacã termenul este cerut depârât;c. instanÑa poate sã dea un singur termen, pentru lipsã deapãrare, temeinic motivatã

Ans:c

75. În apel reclamantul poate majora câtimea obiectului cererii lui pentru prima datã?a. da;b. nu;c. numai dacã instanÑa încuviinÑeazã cererea;

Ans:b

76. Care sunt încheierile care leagã instanÑa:?a. cele preparatorii b. cele interlocutorii; c. ambele categorii;

Ans:b

77. Ce scop au încheierile preparatorii?a. de a soluÑiona acÑiunea b. de a pregãti soluÑionarea acÑiunii c. de a clarifica natura acÑiunii

Ans:b

Page 18: An III SEM II Drept Procesual Civil%

78. Ce face instanÑa prin încheierile interlocutorii?a. instanÑa soluÑioneazã anumite probleme controversateb. instanÑa încuviinÑeazã probelec. instanÑa se pronunÑã cu privire la cererile de amânaresau suspendare a judecãÑii

Ans:a

79. De regulã, încheierile premergãtoare pot fi atacate cu apel sau cu recurs ?a. da, însã împreunã cu hotãrârea asupra fonduluib. niciodatã;c. depinde dupã cum încheierea este interlocutorie saupreparatorie

Ans:a

80. Încheierile prin care s-a încuviinÑat sau respins abÑinerea sau prin care s-a încuviinÑatrecuzarea, pot fi atacate:a. da; b. nu c. da însã numai cu recurs;

Ans:b

81. Ce se întâmplã cu dovezile administrate în instanÑã necompetentã, în cazul declarãriinecompetenÑei?

Page 19: An III SEM II Drept Procesual Civil%

a. vor fi refãcute în toate cazurile;b. rãmân câstigate judecãÑii în toate cazurile;c. rãmân câstigate judecãÑii si instanÑa competentã nu vadispune refacerea lor decât pentru motive temeinice

Ans:c

82. Ce face instanÑa când constatã lipsa capacitãÑii de exerciÑiu al drepturilor procedurale apãrÑii?a. va respinge cererea;b. instanÑa poate da un termen pentru împlinirea acestorlipsuri;c. va suspenda judecata pânã la acoperirea neregularitãÑii

Ans:b

83. Ce soluÑii va pronunÑa instanÑa când reprezentantul pãrÑii nu face dovada calitãÑii sale;a. instanÑa va respinge cererea;b. va dispune suspendarea judecãÑii;c. instanÑa poate da un termen pentru împlinirea acestorlipsuri

Ans:c

84. Cine poate invoca excepÑia puterii lucrului judecat?a. numai partea interesatã; b. numai pãrÑile; c. judecãtor din oficiu si de pãrÑi;

Ans:c

Page 20: An III SEM II Drept Procesual Civil%

85. Ce se înÑelege prin excepÑia puterii lucrului judecat?a. cã o hotãrâre nu poate fi supusã cãii de atac dacãLegea nu prevede o asemenea cale;b. cã nimeni nu poate fi chemat în judecatã pentru aceeasicauzã, acelasi obiect si de aceeasi parte înaintea maimultor instanÑe;c. douã sau mai multe pricini se aflã înaintea aceleiasiinstanÑe sau instanÑe diferite de acelasi grad, în care suntaceleasi pãrÑi, sau împreunã cu alte pãrÑi, si al cãrorobiect si cauzã au între ele o strâns legãturã;

Ans:b

86. Când poate fi invocatã excepÑia puterii lucrului judecat?a. numai în faÑa instanÑei de fond;b. numai în faÑa instanÑei de fond sau de apelc. si înaintea instanÑei de recurs;

Ans:c

87. În faÑa cãreia dintre instanÑe poate fi ridicatã excepÑia de neconstituÑionalitate?a. poate fi ridicatã numai în faÑa instanÑelor judecãtorestisau de arbitraj comercial;b. poate fi ridicatã numai în faÑa instanÑelor judecãtoresti;c. poate fi ridicatã numai în faÑa CurÑii ConstituÑionale

Ans:a

88. Ce poate viza excepÑia de neconstituÑionalitate?a. numai o lege

Page 21: An III SEM II Drept Procesual Civil%

b. numai o lege sau o ordonanÑãc. o lege, o ordonanÑã sau hotãrâri ale guvernului;

Ans:b

89. Ce persoane nu pot fi ascultate ca martori?a. minorii;b. rudele si afinii pânã la gradul al doilea inclusiv;c. rudele si afinii pânã la gradul al treilea inclusiv;

Ans:c

90. Ce persoane interzice legea sã fie ascultati ca martori?a. cei ÑinuÑi de secretul profesieib. interzisii judecãtoresti si cei declaraÑi de legeincapabili de a mãrturisic. cei tinuti de secretul de serviciu

Ans:b

91. Ce persoane sunt scutite de a fi martori?a. minorii; b. cei tinuti de secretul profesiei c. sotul sau fostul sot;

Ans:b

92. Ce reprezintã mãrturisirea simplã?a. reprezintã recunoasterea fãrã rezerve sau altepretenÑii a celui interogat;b. reprezintã recunoasterea celui interogat, la care adaugãelemente sau împrejurãri noi in legãturã directã cu acestfapt;

Page 22: An III SEM II Drept Procesual Civil%

c. recunoasterea faptului asupra cãruia partea esteinterogatã, dar adaugã un alt fapt legat de cel principalsi ulterior acestuia pentru a justifica neexecutareaobligaÑiei:

Ans:a

93.Ce reprezintã mãrturisirea complexã?a. este fãcutã de douã sau mai multe persoane, în legãturãcu aceleasi împrejurãri de fapt;b. constã în recunoasterea faptului asupra cãruia parteainterogatã, dar adaugã un alt fapt legat de cel principal siulterior acestuia, care tinde sã restrângã sau sã anihilezeefectele mãrturisirii primului faptc. constã în recunoasterea faptului asupra cãruia parteaeste interogatã si care are legãturã cu alte fapte;

Ans:b

94. Ce se întâmplã dacã în cauzã au fost administrate expertize contradictorii?a. instanÑa le poate înlãtura chiar si nemotivatb. instanÑa trebuie sã admitã motivat una din ele sau sã leînlãture pe amândouãc. trebuie sã admitã motivat una dintre ele;

Ans:b

Page 23: An III SEM II Drept Procesual Civil%

95.Care este termenul de perimare?a. 6 luni în materie civilã;b. un an în materie civilã si de 6 luni în materie comercialãc. un an în materie comercialã

Ans:b

96. Când intervine suspendarea perimãrii?a. în cazurile solicitate de pãrÑib. pânã la încetarea suspendãrii judecãÑii în cazurile stabilitede lege, dacã suspendarea nu este cauzatã de lipsa destãruinÑã a pãrÑilor în judecatã;c. cât timp partea nu are interes sã stãruie în judecatã;

Ans:b

97.Când se poate face renunÑarea la dreptul subiectiv?a. se poate face pânã la intrarea în dezbaterea fonduluib. pânã la pronunÑarea instanÑei de fond;c. în tot timpul procesului, chiar si în faza recursului

Ans:c

98. La ce cale de atac este supusã?a. este supusa apelului si recursului; b. este supusã recursului; c. nu este supusã la nici o cale de atac;

Ans:b

Page 24: An III SEM II Drept Procesual Civil%

99. Când, recursul suspendã de drept executarea silitã?a. în cazurile privind acÑiunile în revendicareb. în acÑiunile imobiliarec. în cauzele privitoare la strãmutare de hotare, desfiinÑareade construcÑii, plantaÑii sau a oricãror lucrãri având o asezarefixã, precum si în cazuri prevãzute expres de lege

Ans:c

100. Ce cãi de atac sunt devolutive?a. apelul; b. contestaÑia în anulare; c. revizuirea;

Ans:a

101. Când curge pentru procuror termenul de apel?a. în toate cazurile, de la comunicarea hotãrârii;b. de la pronunÑarea hotãrârii, în afarã de cazurile în careprocurorul a participat la judecarea cauzei, când termenulcurge de la comunicarea hotãrârii;c. de la comunicarea hotãrârii, în afarã de cazurile în careprocurorul a participat la judecarea cauzei, când termenulcurge de la pronunÑarea hotãrârii

Ans:b

Page 25: An III SEM II Drept Procesual Civil%

102. Ce instanÑã soluÑioneazã recursul?a. în toate cazurile, Înalta Curte de CasaÑie si JustiÑie;b. instanÑa imediat superioarã celei care a pronunÑatHotãrârea în apel;c. în toate cazurile curtea de apel

Ans:b

103. Când poate fi acordatã suspendarea la cerere a executãrii hotãrârii,în cazul recursului?a. poate fi acordatã numai dupã depunerea unei cauÑiuni ceSe va stabili de instanÑã;b. poate fi acordatã si fãrã depunerea unei cauÑiuni încazurile motivate;c. nu poate fi acordatã decât în cazurile în care legeaprevede suspendarea de drept;

Ans:a

104. Pentru ce motive instanÑa de recurs modificã hotãrârea atacatã?a. motive prevãzute la articolul 304 pct.1,2,3,4,5b. pentru orice motiv de nelegalitate sau netemeniciec. motivele prevãzute la articolul 304 pct.6,7,8 si 9;

Ans:c

105. Ce se întâmplã în cazul recursului,când hotãrârea a fost casatã pentru nerespectareaformelor procedurale?a. a va proceda la o nouã judecatãb. instanÑa de fond va judeca din nou, Ñinând seama de toatemotivele invocate înaintea instanÑei a cãrei hotãrâre a fostcasatã;c. judecata va reîncepe de la actul anulat

Page 26: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:c

106. Ce hotãrâri sunt supuse contestaÑiei în anulare?a. hotãrârile irevocabile;b. hotãrâri le definitivec. hotãrâri de primã instanÑã, fiind o cale de atac deretractare

Ans:a

107. Când este admisibilã contestaÑia în anularea. când motivele ce se invocã nu au putut fi propuse lajudecata fondului;b. când motivele nu au putu fi invocate pe calea apelului saurecursului;c. când la exercitarea unei noi contestaÑii, motive au existatla data celei dintâi dar nu au putut fi invocate

Ans:B

108. Unde se introduce contestaÑia în anulare?a. la instanÑa de apel; b. la instanÑa care a judecat fondul; c. la instanÑa a cãrei hotãrâre se atacatã;

Ans:c

109. În ce termen se poate face contestaÑie în anulare?a. în 15 zile de la comunicarea hotãrârii;b. în 15 zile de la pronunÑarea hotãrârii;c. oricând înainte de începutul executãrii silite;

Page 27: An III SEM II Drept Procesual Civil%

Ans:c

110. Ce poate face instanÑa în timpul soluÑionãrii contestaÑiei în anulare?a. nu se poate admite suspendarea executãrii;b. suspenda executarea hotãrârii a cãrei anulare se cere, subcondiÑia depunerii unei cauÑiuni;c. executarea se suspendã de drept;

Ans:b

111.Ce hotãrâri sunt supuse revizuirii:a. ordonanÑele presedinÑialeb. hotãrârile pronunÑate în materie de divorÑc. hotãrârile instanÑei de recurs prin care se evocã fondul;

Ans:c

112. InstanÑa poate suspenda executarea hotãrârii a cãrei revizuire se cere?a. nu; b. numai în cazurile prevãzute de legec. da însã sub condiÑia dãrii unei cauÑiuni;

Ans:c

Page 28: An III SEM II Drept Procesual Civil%

113. De regulã, unde se depune cererea de executare silitã?a. la instanÑa de executare;b. la executorul judecãtoresc, dacã legea nu prevede altfel;c. la instanÑa care a judecat fondul

Ans:b

114. Care este instanÑa de executare?a. tribunalul în circumscripÑia cãruia se va faceexecutarea;b. judecãtoria în circumscripÑia cãreia se va face executarea,În afara cazurilor în care legea dispune altfel;c. judecãtoria în circumscripÑia cãreia se aflã domiciliuldebitorului

Ans:b

12) De cine se invoca exceptiile procesuale relative?