of 22 /22
Ampul Yedi Işık, Yedi Sır Bizi Kimler Yönetiyor? AKP Parti tüzüğünün 3. Maddesinde amblemlerinin ampul olduğu ifade edilmektedir. Ampul bir ışık kaynağı değil sunucusudur. Ancak bir elektrik hattına bağanahtar açıldığında ışık verir. -AKP’nin enerji hattı kime bağlıdır? Işık için o anahtarı açmak, o düğmeye basmak gerekir. -AKP’nin ampulünü yakıp söndüren anahtarın başında kim var. -Teslimiyetçi yönetim tarzının sebebi bu mudur? -Meşruiyet kaynağını dışarıda aramasının nedeni bu mudur? -Yabancıların isteklerini harfiyen yerine getirme tutumunun nedeni bu mudur? Ampulün etrafında 7 ışık huzmesi vardır. AKP tüzüğünün 4. Maddesinde 15 temel amaç varken neden 7 ışık? -7 ışık huzmesinin anlamı ampulün bağlı olduğu, hatta anahtarı elinde tutanların prensipleri olabilir mi?

Ampul Yedi Işık, Yedi Sır Bizi Kimler Yönetiyor

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AKP GERÇEĞI http://sionvadisi.net/akp-gercegi-yazi http://sionvadisi.net/akp-gercegi-video http://sionvadisi.net/akp-gercegi-resim http://sionvadisi.net/akp-gercegi-belge

Text of Ampul Yedi Işık, Yedi Sır Bizi Kimler Yönetiyor

 • Ampul

  Yedi Ik, Yedi Sr

  Bizi Kimler Ynetiyor?

  AKP Parti tznn 3. Maddesinde amblemlerinin ampul olduu ifade edilmektedir.

  Ampul bir k kayna deil sunucusudur. Ancak bir elektrik hattna bal anahtar aldnda k verir.

  -AKPnin enerji hatt kime baldr?

  Ik iin o anahtar amak, o dmeye basmak gerekir.

  -AKPnin ampuln yakp sndren anahtarn banda kim var.

  -Teslimiyeti ynetim tarznn sebebi bu mudur?

  -Meruiyet kaynan darda aramasnn nedeni bu mudur?

  -Yabanclarn isteklerini harfiyen yerine getirme tutumunun nedeni bu mudur?

  Ampuln etrafnda 7 k huzmesi vardr. AKP tznn 4. Maddesinde 15 temel ama varken neden 7 k?

  -7 k huzmesinin anlam ampuln bal olduu, hatta anahtar elinde tutanlarn prensipleri olabilir mi?

 • Ksaltlm parti ad olarak, kendilerine AKP yerine AK parti denmesini istemektedirler. Neden AK? Sembolleri ampuln, baka rgtlerin sembolleriyle benzerlikleri var mdr?

  -Renkleri neden sar ve mavi?

  Ampul Kimin Ampul?

  Kabalann simgesi: AMPUL

  Kabala(branice Qabbala):

  Kelime anlam, alma, kabul etme olan bir Yahudi mistik retisidir.

  -------------------------------------------

  Yahudilerin gizli srlar retisi olarak bilinen Kabala, son gnlerin moda akm. Kabalistlerin Ik dedikleri ey, Yaradann sonsuz dr. Kabalada k, bir ampulle simgeleniyor.

  (Gler Kmrc / AKAM / 05 Austos 2005)

  -----------------------------------------------

  Kabala retisini anlatan kitap ismi:

  ALLAHIN LAMBASI: YAHUD IIIN KTABI (The Lamb of God: A Jewish Book of Light)

  ----------------------------------------------

 • Kabalac NATHAN GAZA (1643-1680) Sahte Mesih Sebatay Sevinin peygamberi olarak mehur oldu. Takipileri Onu Buzzina Kaddisha: Kutsal Lamba olarak adlandrdlar ve beraberinde Mesihin In getirdiine inandlar.

  Sevi slama dnd. Ancak Nathan, diasporadaki Yahudilere Sebatayn mdafii

  olarak misyoner faaliyeti stlendi.

  www.sparknotes.com/philosophy/kabbalah/characters.html

  SEBATAY SEV(1626-1676) Yahudi dnyas, Onun sz verilen Mesih ve Tanrnn yeniden douu olduuna

  inand. 1666 ylnda stanbula yerlemek istedi. Yakaland ve idamdan kurtulmak iin

  slama dnd.

  NATHAN ve takipileri buna deiik bir yorum getirdiler.

  Sebatayn din deitirmesi, gerekte, n kaybolan kvlcmn kurtarmak iin klippotic (yeniden ortaya kmak iin saklanaca kabuk) leme doru iniini temsil etmektedir. Anadoludaki Sebatay inananlar Hristiyan veya Mslman grn altnda hl Ona ballk ve ibadetlerini gizlice srdrmektedir.

  www.kheper.net/topics/Kabbalah/SabbatiZevi.htm

  ----------------------------------------------------

  Yani yeri geldii zaman bir Mslman papaz elbisesi dahi giydirilmitir. Eer bu elbiseyi giymem gerekiyorsa, giyerim.

  (Erdoan/ 22.07.2002/ Tek etek, Kanal D)

  -Ampul ve k, gizli bir Sebatay inannn tezahr ve Erdoann szleri bu saklanm tutumun yansmas mdr?

  -Bu yansma takkiye anlaynn yeni bir rnei midir?

 • Ik Neyin I? Tevrat=Lamba=Ik

  Kabalistlerin k dedikleri ey, Tanrnn sonsuz dr. Kabalada Ik bir ampulle simgeleniyor.

  (Yaman Trner, Milliyet, 30 Temmuz 2005)

  Avi Ben Mordechainin Tevratn Inda Yeni Ahiti Anlamak adl retisinde:

  sa=Tevrat=Ik

  On Emirden biri, bir lambadr ve retir. brani dilinde bu sz reti Tevrattr

  Olarak tercime edilmitir. Bu nedenle Tevrat Ik olarak tanmlanr Bu tanmlara gre Kitab- Mukaddes 119:105 e bakldnda

  Senin szn yolumu ve ayaklarm aydnlatan lambadr

  Kitab- Mukaddes 119:105i yazan Kral Davuta gre:

  Tevrat bir lamba ve k olarak mtalaa edilmitir.

 • (Yahudi Kklerini Kucaklama, To Embrace Hebrew Roots: Part VIII,

  www.seekgod.ca/printliteralkab )

  -Kabala retisindeki lamba ile AKPnin ampul arasnda ne kadar byk benzerlikler var. AKP amblem olarak ampul neden semitir?

  -Kral Davuta gre Tevrat olarak mtalaa edilen Lamba ve I ile AKPnin ampul ve arasnda bir iliki var mdr?

  Hangi Aydnlanma? AKPnin ampuln kim yakyor?

  Ak Partinin amblemi:

  Ampuln etrafnda 7 k huzmesi vardr. Ak Parti, adaleti, kalknmay ve aydnlanmay lkemizin her blgesinde tesis etmenin gayreti iindedir. Bunu baarmak iin tm gayret ve imknlaryla alacaktr.(Ak Parti Kurum Kimlii Klavuzu, 2006 Ak Partinin amblemi sayfa 7)

  ABDde bulunan Hrriyet heykelinin asl ad Dnyay aydnlatan Hrriyettir (Liberty Enlightening The World) Heykelin banda ta7 k huzmesinden oluur. (Hrriyet Heykeli Tantm Katalou)

 • ABD bir dolarnn arkasnda; Yeni Dnya Dzeni yazs, piramit, gz ve etrafnda aydnlanma yer alr.

  ------------------------------------

  lluminate talyanca kkl bir kelimedir. Aydnlanma demektir. Franszcada k anlamna gelen la lumire kelimesi de ayn kkten gelir. 1776 ylnda Almanyada kurulan Illuminati rgtnn, iinde her ulustan ve dinden etkili isimlerin bulunduu gizli bir mason kardelik cemiyeti olduu bilinmektedir.

  AKP aydnlanmay tesis etmekle grevli olduunu aka ortaya koymutur.

  -Bu kimin aydnlanmasdr?

  -Aydnlanma demekle ne kastedilmektedir?

  Neyin Sars? Kimin Mavisi?

  Yedi Kollu amdan Masonlarn nemli simgelerinden birisidir. Geleneksel olarak altndan yaplr Ayn zamanda 1948de kurulan srailin Devlet Amblemidir.

  www.milliyet.com.tr/2001.09.09/guncel/gun01.html

 • Altnn rengi sardr. srail amblemindeki altn renkli, yedi kollu amdan sar, zemin rengi ak mavidir

  -Adalet ve Kalknma Partisi amblemi neden sar ve mavi renklerde kullanlmaktadr.?

  -AKP amblemlerinde kullanlan sarnn turunculamasnn, Sorosun turuncu devrimleri ile bir ilgisi var mdr?

  AKPnin 7 Ikl Ampul

  Ve artc Benzerlikler

  Yedi Ikl Hrriyet Heykeli

 • ABDde bulunan Hrriyet heykeli 1884 ylnda Fransann ABDye bir hediyesidir. Heykelin asl ad Dnyay aydnlatan Hrriyettir (Liberty Enlightening The World). (Hrriyet Heykeli Tantm Katalou)

  Bakrdan yaplan zgrlk Tanras Heykeli, Fransa tarafndan kuruluunun 100. Yl nedeniyle ABDye hediye edilmitir, kaidesi ise ABDde yaplmtr. Heykelin yaratcs Frederic Bartholdidir.ABDnin Newyork ehrindeki zgrlk Adasnda yer alr.Heykel, sa elinde bir meale, sol elinde ise bir tablet tutar. Bandaki ta ksmnda k huzmesi eklinde7 sivri u bulunur.

  ( tr.wikipedia.org/wiki/Hurriyet_Abidesi )

  Yedi Kollu amdan

  zerinde yan yana ve ayn dzeyde olmak zere yedi mumluk bulunan amdan, Masonlarn simgelerinden birisidir. Geleneksel olarak altndan yaplr. 7 kollu amdan mason mabedindeki kutsal atei sembolize eder. Usta

 • derecesinde, mabede yedi kollu amdan bulunmas arttr. Yedi kollu amdan, ayn zamanda 1948 ylnda kurulan srailin amblemidir.

  ( www.milliyet.com.tr/2001/09/09/guncel/gun01.html )

  srail simgesi Menorah, Kudsteki eski tapnakta kullanlan 7 kollu amdan ya da lamba tutacadr

  (Josephus, The Jewish War, G.A.Williamson, Tanslator, Panguin, 1959

  www.stateofisrael.com/emblem/ )

  srail Devlet Amblemi, srail Paralarnn arkasnda.

  Yedi Kollu amdan Babakann Yan Banda

 • 1 Eyll 2004te ATV Ana Haber Bltenine konul olan Babakan Recep Tayyip Erdoan, Babakanlk Konutunu, ATVye aarak canl yaynda gndeme ilikin mesajlar vermiti.

  .

 • ATVde yaynlanan Ali Krca-Tayyip Erdoan sohbetinde ekrana gelen amdan, Babakann konumasyla tezat yaratyordu. Babakanlk Konutundaki bu amdan ekrana getirili asndan Yahudilerin 7 kollu kutsal Menorah gibi grnyordu

  Yurtsan Atakan, Hrriyet, 12 Eyll 2004

  .

  Yaklak 45 dakika sren o yaynda, televizyonlar bandaki muhafazakar izleyici kitlesinin dikkatini Ali Krca ve Erdoan arasnda duran ve adeta bir mesaj ierii tayan yedi kollu amdan ekmiti.

  -Masonlarn mabedindeki, Yahudilerin ve sraillin amblemi yedi kollu amdan, Babakann yan banda ne aryordu?

  Yedi Katl Cesaret dl Erdoan, ABDdeki nde gelen Musevi kurulularndan Anti DefamationLeague tarafndan kinci Dnya Savanda soykrma uratlan Musevileri kurtaran Trk diplomatlara verilen cesaret dln Trkiye adna ald.

 • Erdoan: Bu dl kabul ederken vatandalarm adna nefreti ve zorbal malup etmeye ynelik abalarmza devam etmeyi ve daimi bar ve adaletin tohumlarn ekmeyi taahht ediyorum. (Sabah, 10 Haziran 2005)

  -dl plaket tahtasnda 7 adet bakr rlyef dikdrtgen plakann varl dikkat ekmektedir.

  Erdoan 27 Ocak 2004te ABD Yahudi Komitesi (AJC) tarafndan da dllendirildi.

  7 lluminati lkesi

 • lluminati 1776 ylnda Adam Weishaupt tarafndan Almanyada kurulmutur. Kkenleri, Ortaadaki

  Tapnak valyelerine kadar gider.

  (Serdar Turgut, Akam, 25 Mays 2004)

  lluminati rgtnn 7 ilkesi olduu ifade edilmektedir.

 • (Da Vinci zm: Leonardo da Vincinin 7 Srr, Beyaz Yaynlar, 2004)

  ..

  Yeni Dnya Dzeni kurma amal bu rgtn kndaki 7 temel hedefin iinde, altnc sradaki hedefleri: dinlerin ortadan kaldrlmasdr. Birinci aklanan amac: Dzenli hkmetlerin yklmas

  (Serdar Turgut, Akam, 1 Eyll 2004)

  .

  Hedef dnyada devletlere kar bir inanszlk yaratmak, dinleri birbirine drmek, Ve sonunda da dnyaya yeni bir dzen getirmektir.

  (Serdar Turgut, Akam, 25 Mays 2004)

  lluminati lkeleri ve AKP AKPnin yeni ideolojisini anlatan Muhafazakar Demokrat adl kitapta, hedeflerinin: Kresellemenin niter-milli devletlere getirdii maliyet nedeniyle, yeni uluslararas standartlara gre yeniden dzenlenmesi olduu ifade edilmektedir.

 • Dnyadaki kresellemeye btn samimiyetimle inanyorum.

  (Erdoan, 22.07.2002, Kanal D)

  Trkiye, kresellemenin markas haline gelecektir.

  (Erdoan, 10.12.2002, ABD)

  lluminati rgtnn 7 ilkesi ile AKP grleri arasnda benzerlikler vardr.

  *Ulus devletlerin yklmas

  Resmi ideoloji rk bir kiilik tayor, bu yapsyla da milli btnl korumas mmkn deildir. u anda Trkiye Cumhuriyetinde 27 etnik grup yaamakta. Bu 27 etnik grubunda varlklarnn tannmas gerekmektedir. Trkiye Trklerindir gibi tezler yanltr.

  Trkiyenin 70 yllk tarihi boa harcanm bir zamandr.

  Tayyip Erdoan, 2. Cumhuriyet Tartmalar, Metin Sever-Cem Dizdar,1993

  *Medeniyetler ttifak altnda evrensel deerlerin ve tek kltrn hakimiyeti

 • Ulusal Kltrlerin kreselleme iinde varlklarn korumalar iin deiim zorunlu bir dinamiktir. Yani alt deerleri, st deerler olarak takdim etme yanlna dmemeliyiz

  Tayyip Erdoan, 20.01.2004,TBMM grup toplants

  Trkiye tm dnyaya Hristiyanlk ile slamn birbiriyle kucaklaabileceini gsterecektir...

  Tayyip Erdoan, 10.12.2002,CSIS, ABD

  *Din ve Kltrlerin Ortadan Kaldrlmas

  Helenizm ile Frigya uygarl Anadolunun tam ortasnda vcut buldu. Avrupa ve Paris adlarnn Anadolu mitolojisinden geldii sylenir. Akdeniz kltrn ite byle i ie rebildik. Peki, sonra ne oldu? Ortak deerlerimizi daha ileriye gtrp yaygnlatrmak yerine medeniyetler atmas tezini ortaya attk

  Bu ortak bilinci engelleyen tek ey, tarihten gelen karlkl gvensizlik duygusudur. Bu gvensizlii Din ve Kltr gibi suni blnmelerle maalesef hala daha beslemeye devam ediyoruz.

  Tayyip Erdoan,17 Ekim 2003, spanya

 • Newyork Katolik niversitesi fahri doktora nvan dl treni

  Erdoan, lluminatinin temel amac olan Yeni Dnya Dzeni kurma dorultusunda gelien kresellemenin emir ve direktiflerine uyulmas gerektiinden sk sk sz etmektedir.

  Erdoan, medeniyetler ittifaknn e bakandr.

  Erdoan, lkemiz dhil 22 slam lkesinin haritalarn deitirme ve Ortadouda yeni bir dzen kurma projesi olan Byk Ortadou Projesinin e bakandr.

  Erdoan, Davos toplantlarna; AKPye yakn olanlar Bilderberg toplantlarna yakn ilgi gstermektedir.

 • Bilderberg Grubu, lluminati ebekesinin bir organdr.

  Siyon Protokolleri ve Yedi Bal Ylan

  Siyonistler, ylann yol boyunu gsteren haritay oktan izmiler ve varlacak olan byk menzilleri iaretlemilerdir. lk menzil, ylan milattan 429 yl nceye Pewriclesin Yunanistanna gtrr. sann doumundan az nce, ylann ba Romaya girmitir. Paris XIVnc Louisin sarslmaya balad, Londra, Napolyonun dt, Berlin ise 1881 ylna girdii zaman ahit olmulardr.

  Kayda deerdir ki, bu ylann salyal izlerini brakt devletler siyasi ve toplumsal buhranlarla temellerine kadar sarslmlardr.

  Harita son menzilleri oklarla gsteriyor. Moskova, Kiev, Odesa, stanbul ve nihayet haritann ilk ve son noktasn tekil eden Kuds.

 • Will Durant-Roger Lambelin, Yahudiliin Tarihi ve Siyon Liderlerinin Protokolleri, Okumu Adam Yaynlar, Eyll 2004,sayfa 93

  Siyon Protokolleri, Yahudilerin dnyay nasl smrge haline getireceklerini planlayan bir yazttr. Vaat edilmi topraklarn kurtarlmas ve Byk srailin kuruluunun Sembolik Ylann Sakinlii ile mmkn olacana iaret edilmitir.

  Ylann ba milletlerin kalplerine girecek ve onlar rtp yok edecektir. Kudsten harekete balayan bu ylan, kendi zafer zincirini tamamladktan sonra yine oraya dnecektir.

  Haftalk Dergisi

  *srailin gvenlii iin Lbnana asker gndermenin amac, siyon haritasn izmeye katk salamak olabilir mi?

  *Irakta, Kbrsta, ABde bu gayri milli politikalarn sebebi ylan misali- gizli ilikiler olabilir mi?

  *Annana Davosta Kbrs teslim sz verilmesi; Berlusconiye ek protokol imzalama sz verilmesi; PKK ile atekes grmeleri bizlere bir eyler anlatmyor mu?

  *Topraklarmzn satlmas, Ekonomimizin yabanclatrlmas tesadf olabilir mi?

  *Ilml slam ve slamda reform tartmalar tesadf m?

 • *Patrikhaneye neden ekmeniklik sfat verilmek istenmekte?

  *Kuzey Irakta bamsz Krt devletinin nn kimler amaktadr?

  Siyon Protokolleri ve Kukla Ynetimler

  Siyon Protokollerinin 2.sinde yer alan konulardan birinin bal da udur.

  Kukla Hkmetler ve Gizli Danmanlar

  Bu protokolde aynen u ifadeler yer almaktadr.

  Hizmete elverililikleri derecesine gre halk arasndan seeceimiz, klece itaat etme kapasitesi olan idareciler, lke idaresine hazrlanm kimseler olmayacaktr. Bu efendiler ocukluklarndan beri btn dnya ilerini idare noktasndan yetitirilmi bilgin ve ok zeki danmanlarmzn ve uzmanlarmzn ellerinde kolaylkla birer oyuncak haline geleceklerdir.

  Will Durant-Roger Lambelin, Yahudiliin Tarihi ve Siyon Liderlerinin Protokolleri, Okumu Adam Yaynlar, Eyll 2004

  ..

 • Erdoan Bat iin az bulunur bir rn. Bu yzden de onlar iin deerli. Batnn hibir Mslman lidere syletemeyecei eyleri, Erdoan iinden gelerek sylyor

  Fatih Altayl, Hrriyet,7ubat 2004

  Tayyip Erdoan kullann, delie sprmeyin

  Cneyt Zapsu, Babakan Danman, ABD

  Kimlik deiimi karsndaki tereddt, toplumumuzda gzkmemektedir

  Erdoan, 24 Ocak 2004, Davos

  ABD asker isterse gndeririz

  Erdoan, 23 Ekim 2003, CNN Trk

  --Kimler hazrlkszca iktidara tanmtr.

  --lkemizi beceriksizce kimler ynetiyor?

  --O ampuln a-kapa dmesi kimdedir?

  --Zeki ve uzman danmanlarn elinde oyuncak haline gelenler kimlerdir?

  --Kimler devletimizi ynetmeyi danmanlara brakmtr? Kayt d siyaset anlay ile kapal kaplar ardnda lkemizi (szde) ynetenler kimlerdir?

 • --Toplumumuzun kimlik deiimine tereddt gstermediini sylemekten kast nedir? Deitirip hangi kimlie brneceiz?

  Ge olmadan Uyann!

  Alntdr

  UserTypewriterwww.SionVadisi.netwww.akpgercegi.comwww.akpgercegi.net

  UserTypewriter

  UserTypewriter