Amphibians and Reptiles of Romania ¢â‚¬â€œ check list by Wild 2019. 1. 6.¢  17. Marsh Frog broasca de lac
Amphibians and Reptiles of Romania ¢â‚¬â€œ check list by Wild 2019. 1. 6.¢  17. Marsh Frog broasca de lac

Amphibians and Reptiles of Romania ¢â‚¬â€œ check list by Wild 2019. 1. 6.¢  17. Marsh Frog broasca de lac

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Amphibians and Reptiles of Romania ¢â‚¬â€œ check list by Wild...

 • Amphibians and Reptiles of Romania – check list by Wild Carpathia Adventure - www.wildcarpathiaadventure.ro

  1

  ENGLISH ROMÂNĂ LATIN 1 2 3 4 5 1. AMPHIBIANS AMFIBIENI AMPHIBIA 2. TRITONS TRITONI CAUDATA 3. Fire Salamander salamandră Salamandra salamandra 4. Alpine Newt triton de munte Triturus alpestris alpestrs 5. Montandon’s Newt triton carpatic Triturus montandoni 6. Northern Crested Newt triton cu creastă Triturus cristatus cristatus 7. Danube Crested Newt triton dobrogean Triturus dobrogicus 8. Smooth Newt triton obişnuit Triturus vulgaris 9. FROGS BROAȘTE ANURA 10. Fire-bellied Toad izvoras cu burta rosie Bombina bombina 11. Yellow-bellied Toad izvoraş cu burtă galbenă Bombina variegata variegata 12. Common Spadefoot Toad broasca de pământ brună Pelobates fuscus fuscus 13. Eastern Spadefoot Toad broasca de pământ verde Pelobates syriacus balcanicus 14. Common Toad broasca râioasă brună Bufo bufo bufo 15. Green Toad broasca raioasa verde Bufo viridis viridis 16. Common Tree Frog brotăcel Hyla arborea arborea 17. Marsh Frog broasca de lac mare Rana ridibunda ridibunda 18. Edible Frog Broasca verde Rana esculenta 19. Pool Frog broasca de lac mică Rana lessonae 20. Agile Frog broasca roşie de pădure Rana dalmatina 21. The moor frog Broasca de mlaștină roșie Rana arvalis arvalis 22. REPTILES REPTILE REPTILIA 23. TURTLES ȚESTOASE TESTUDINES 24. European Pond Terrapin broasca țestoasă de apa Emys orbicularis 25. Hermann’s Tortoise broasca țestoasă de uscat Testudo harmanni boetgerii 26. Spur-thighed Tortoise broasca țestoasă de uscat dobrogeană Testudo graeca

  27. LIZARDS ȘOPÂRLE SAURIA

 • Amphibians and Reptiles of Romania – check list by Wild Carpathia Adventure - www.wildcarpathiaadventure.ro

  2

  28. Snake-eyed Skink şopârliţa de frunzar Ablepharus kitaibelii stepaneki 29. Slow Worm năpârca/ şarpele de cristal Anguis fragilis 30. Slow Worm năpârca Anguis fragilis calchicus 31. Steppe Runner şopârla de nisip Eremias arguta deserti 32. Common Wall Lizard şopârla de ziduri Podarcis muralis muralis 33. Balkan Wall Lizard şopârla de stepă Podarcis taurica taurica 34. Sand Lizard şopârla de câmp Lacerta agilis 35. Eastern Green Lizard guşterul Lacerta virldis 36. Balkan Green Lizard guşterul vărgat Lacerta trilineata dobrogica 37. Meadow Lizard şopârla de pădure Lacerta praticola pontica 38. Viviparous Lizard şopârla de munte Zootoca vivipara 39. SNAKES ȘERPI SERPENTES 40. Sand Boa şarpele de nisip Eryx jaculus turcicus 41. Smooth Snake şarpele de alun Coronella austriaca austriaca 42. Caspian Whip Snake şarpele rău Coluber caspius 43. Aesculapian Snake şarpele lui Esculap Elaphe longissima longissima 44. Blotched Snake balaur Elaphe sauromates 45. Grass Snake şarpele de casă Natrix natrix natrix 46. Dice Snake şarpele de apă Natrix tessellata 47. Meadow Viper vipera Vipera ursinii 48. Meadow Viper vipera Vipera (ursinii) renardi 49. Meadow Viper vipera Vipera ursinii ursinii 50. Meadow Viper vipera de fâneaţă Vipera ursinii rakosiensis 51. Meadow Viper vipera Vipera ursinii moldavica 52. European adder vipera Vipera berus 53. Horned viper vipera cu corn Vipera ammodytes 54. Nose-horned Viper vipera cu corn VIpera ammodytes ammodytes 55. Nose-horned Viper vipera cu corn Vipera ammodytes montandoni