Amphiarthrosis Ligg. sacroiliaca interossea Ligg ... Ramus superior ossis pubis Symphysis pubica

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Amphiarthrosis Ligg. sacroiliaca interossea Ligg ... Ramus superior ossis pubis Symphysis pubica

 • Juncturae ossium membri inferioris

  Dr. Weiczner RolandFejesn Bakos Mnika

  SZTE OK Anatmiai, Szvet- s Fejl dstani Intzet

  Szeged2013

 • Facies auricularis ossis sacri (kollagnrostos porc)

  Facies auricularis ossis ilii (kollagnrostos porc)

  Amphiarthrosis

  Ligg. sacroiliaca interossea Ligg. sacroiliaca dorsalia (igen er sek)Ligg. sacroiliaca ventralia (gyengbbek)

 • terhels

  (Art.sacroiliaca elfordulsnak gtlsa)

 • Facies symphysialis dextraFacies symphysialis sinistraDiscus interpubicus (BNA: Fibrocartilago interpubica) (kollagnrostos porc)Cavum symphyseos tmenet a synchondrosis s a diarthrosis kztt (hemidiarthrosis) Lig. arcuatum pubis (Lig. pubicum inferius) Lig. pubicum superius Relaxin !

 • Lig. iliolumbale Lig. sacrospinaleLig. sacrotuberaleMembrana obturatoriaLig. arcuatum pubis (=Lig. pubicum inferius)Lig. pubicum superiusLig. inguinale (POUPART)Lig. pectineum (COOPER)Lig. lacunare (GIMBERNATI)Lig. transversum acetabuli

 • Foramen ischiadicum

  majus

  Foramen ischiadicum

  minus

  Linea terminalis:Promontorium Linea arcuata Eminentia iliopubica (=Eminentia iliopectinea) Pecten ossis pubis Ramus superior ossis pubis Symphysis pubica

 • Nemi klnbsgek

 • Ellener k: Ligg. sacroiliaca

  Ellener : Symphysis pubica

  terhels

 • ktkar emel(S II. harnttengely)

  Ellener k: Lig. sacrotuberale,Lig. sacrospinale

  ll testhelyzet:a test slya nem a sacrum hossztengelynek irnyban hat

  l testhelyzet:a test slya a sacrum hossztengelynek irnyban hat (symphysis fesztse)

 • ll testhelyzetben a spina iliaca ant. sup. s a symphysis pubica azonos frontalis skba esik!

  horizontlismedence d lsszge

 • Kismedencei szakasz

  Diameter sagittalis (= Conjugata)

  Diameter transversa

  Diameter obliqua

  Apertura superior pelvis(Aditus pelvis)

  Conjugata vera obstetrica: a promontorium s a symphysis belskiugr pontja kztt: 11 cmConjugata anatomica: a promontorium s a symphysis felsszle kztt: 11,5 cmConjugata diagonalis: a promontorium s a symphysis als szle kztt: 12,5 cm

  a linea terminalis kt tvoli pontja kztti tmr : 13,5 cm

  a linea terminalisnak az articulatio sacroiliaca-t metsz pontja s az eminentia iliopubica kztti tvolsg: 12,5 cm

 • Conjugata anatomica

  Conjugata diagonalis

  Conjugata vera obstetrica

 • Kismedencei szakasz

  Conjugata recta Diameter transversa

  Diameter obliqua

  Cavum pelvis a symphysis s a harmadik sacralis csigolya testnek kzepe kztt:12 12,5 cm

  az acetabulumok kzepnek megfelel belscsontfelsznek kztt: 12 cm

  az incisura ischiadica major s az ellenoldali sulcus obturatorius kztt: 13,5 cm

  Apertura pelvis inferior(Exitus pelvis)

  a coccyx vge s a symphysis als szle kztt: 10 12 cm

  a kt l gumkztti tvolsg: 11 cm

  nem ltezik

 • tmr Elhelyezkeds Mret

  Distantia spinarum A kt spina iliaca anterior superior kzti tvolsg

  25 26 cm

  Distantia cristarum A crista iliaca-k legmagasabb pontjai kzti tvolsg

  28 29 cm

  Baudelocque-fle tmr (conjugata externa)

  A symphysis fels szlnek legkiemelked bb pontja, valamint az utolsgykcsigolya s a sacrum kzti bemlyeds kzti tvolsg

  20 cm(

 • Art. coxae

  Art. genus

  Art. tibiofibularis

  Syndesmosis tibiofibularis

  Art. talocruralis

  Art. talotarsalis

  Artt. intertarsales

  Artt. tarsometatarsales

  Artt. metatarsophalangeae

  Artt. interphalangeae

 • Caput femorisAcetabulum pelvis Labrum acetabulare (kollagnrostos porc)

  Lig. capitis femoris (= Lig. teres femoris, Lig. rotundum femoris)nincs mechanikai szerepe!,A. capitis femoris (R. acetabularis ex a. obturatoria)Lig. transversum acetabuli

  Lig. iliofemorale (BERTINI) (szaktszilrdsg: 350 kg, a test leger sebb szalagja!)Lig. pubofemorale Lig. ischiofemoraleZona orbicularis

 • Articulatio sphaeroidea (articulatio cotylica, enarthrosis: =a vpa a fejet annak equatorn tl magba fogadja)

  Labrum acetabulare Zona orbicularis Bursa iliopectinea (a tok ells felsznn fekszik, a lig. iliofemorale s lig. pubofemorale kztti hromszg alak terlet felett; az esetek 10%-ban kzlekedik az zleti reggel)

  Corpus adiposum fossae acetabuli

 • Mozgs Terjedelem Tengely Korltanteflexio retroflexio

  130 10 a caput femoris kzppontjn thaladharnttengely mentn; a ktoldali flexis tengely egybeesik

  anteflexio nagyobb behajltott trd esetn, a hyperextensit a lig. iliolumbale s a hrom kls szalag megfeszlse megakadlyozza

  abductio adductio

  30-4520-30(az adductio mrtke flexival kombinlva nagyobb)

  a caput femoris kzppontjn thaladsagittalis tengelymentn

  az abductit a lig. pubofemorale s a lig. iliofemorale megfeszlse gtolja

  rotatio lateralis rotatio medialis

  30-4540-50( flexio esetn nagyobb)

  a caput femoris kzppontjt a fossa intercondylaris kzppontjval sszekt konstrukcis tengely krl

  a berotcit a lig. ischiofemorale, a kirotcit a lig. pubofemorale megfeszlse gtolja

  circumductio kppalst mentntrtn kombinlt mozgs

 • Condylus lateralis et medialis femoris Facies articularis superior tibiae (Condylus medialis et lateralis)

  Meniscus medialis (hosszabb, szlesebb, inkbb sarlalak; ells vge az area intercondylaris anterior el tt, htsvge az area intercondylaris posteriorban tapad, a tokszalag kzvettsvel a lig. collat. tibialvel szorosan sszen tt; kb. 20x gyakrabban srl, mint a lateralis)

  Meniscus lateralis (rvidebb, er sebben velt, majdnem teljesen kr alak; ells vge a tuberculum laterale eminentiae intercondylaris el tt, hts vge az area intercondylaris posteriorban tapad az eminentia mellett, a lig. collat. fibularval nincs sszen ve, ezrt mozgkonyabb)

 • Lig. cruciatum anterius (rvidebb; Condylus lateralis femoris medialis oldala Area intercond. anterior)Lig. cruciatum posterius (er sebb; Condylus medialis femoris lateralis oldala Area intercondylaris posterior; medialis rostjainak egy csoportja a tbbit htulrl megkerlve, a meniscus lateralison tapad (= Lig. menisci lateralis ROBERT) Lig. transversum genus (nha hinyzik)Lig. meniscofemorale anterius (gyakran hinyzik)Lig. meniscofemorale posterius

 • Lig. patellae (proprium) ( M. quadriceps femoris ina)Retinaculum patellae mediale et laterale( M. vastus medialis et lateralis aponeurosisai) Lig. collaterale mediale (tibiale) (szorosan sszen tt az zleti tokkal s a meniscus medialissal)Lig. collaterale laterale (fibulare)(tokszalaggal nem fgg ssze)Lig. popliteum obliquum(gyakorlatilag a m. semimembranosus nrostjainak belesugrzsa az zleti tokba)Lig. popliteum arcuatum(a fibula fejr l ered, s a m. popliteus int htulrl keresztezve a tokba sugrzik)

 • Retinaculum patellae laterale et mediale

 • Corpus adiposum infrapatellare (HOFFA)

 • A meniscusok hajltskor a tibin htrafelcssznak, egymstl tvolodnak, fesztskor el refel toldnak, egymshoz kzelednek, a meniscus lateralis a mozgkonyabb.

  Extensikor a combcsont condylusai el l nagyobb sugarhengerfelszn-rszletet kpeznek, mint htul, gy az oldalszalagok vgpontjai jobban tvolodnak extensiban.

 • Trochoginglymus

  flexio (130) extensio (180)(a combcsont distalis rszt azepicondylusok alatt tszel , akonstrukcis tengelyre mer legesharnttengely mentn)A hajltst az ells szalagok, algyrszek s a lig. cruciatum anterius megfeszlse, a hts oldallgyrszeinek gy r dse gtolja;hyperextensio elhanyagolhat(gyermek- s fiatalkorban kb. 5), fgtl tnyez k a tokszalag htsfalnak, a lig. cruciatum posteriusrostjainak, ill. f leg az oldalszalagok megfeszlse.

 • Trochoginglymus

  rotatio medialis (10) rotatio lateralis (30)csak flexiban, izommunkvaltengelye a condylus medialis femorison halad t, a flexis tengelyre mer legesen; a kirotcit a lig. popliteum obliquum megfeszlse, a berotcit a keresztszalagok egymsra csavarodsa akasztja meg, teljes rotcis terjedelem max. 45-60

  knyszerrotciextensio vgn kifel 5, flexio kezdetn befel 5okai: a condylus medialis femoris hosszabb zfelszne: toldalkdarab , valamint az, hogy a lig. cruciatum anterius

  rvidebb, mint a posterius; a knyszerrotci tengelye mer leges a flexio tengelyre, a condylus lateralis femorison halad t.)

 • Fiziolgis abductio: 174

  MIKULICZ-vonal

  Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905)

 • Facies articularis patellaeFacies patellaris femorisCartilago articularis patellae: ~ 5 mm(testben a legvastagabb!)

  Flexiban proximalis, extensiban distalis irnyba csszik el a facies patellarison. Extensiban csak als szle rintkezik a facies patellarissal, flexiban a fossa intercondylaris femorisba kerl, azt kitlti.

 • Facies articularis fibularis tibiaeFacies articularis capitis fibulae

  Lig. capitis fibulae anterius (a tok ells felsznn, er s szalag)Lig. capitis fibulae posterius (a tok hts felsznn, gyengbb, gyakran hinyzik)

  Amphiarthrosis (csekly harnt-fgg leges elcsszs lehetsges, ill. minimlis rotci)

 • Membrana interossea cruris(Spatium interosseumot thidalkt szvetes lemez)

  Lig. tibiofibulare anterius (Incisura fibulae ells szlt l a klbokhoz)

  Lig. tibiofibulare posterius(Incisura fibulae hts szlt l a klbokhoz)

  A lbszrcsontok distalis vgrszei nem alkotnak valdi zletet egymssal!

  A talocruralis zlet mozgsval sszefggsben a syndesmosis csak minimlis elmozdulst (kzeleds tvolods) tesz lehet v a lbszrcsontok kztt.

 • Facies articularis inferior tibiaeFacies articularis malleoli medialis tibiaeFacies articularis malleoli lateralis fibulaeTrochlea tali (zleti fej, 3 felsznnel:

  Facies articularis superior trochleae taliFacies articularis malleolaris medialis taliFacies articularis malleolaris lateralis tali

  Lig