Click here to load reader

amb programari Models de negoci · PDF fileMandriva) Adquirides: Conectiva, Lycoris, JBoss, Sleepycat, Ximian, Gluecode D'altres: MontaVista, MySQL, Zend ActiveGrid, ActiveState, Alfresco,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of amb programari Models de negoci · PDF fileMandriva) Adquirides: Conectiva, Lycoris, JBoss,...

Models de negociamb programarilliure P08/M2015/01706

FUOC P08/M2015/01706 Models de negoci amb programari lliure

ndex

Introducci............................................................................................ 5

1. Caracteritzant models de negoci amb programari lliure.... 7

2. Classificacions segons diferents autors.................................... 8

2.1. Classificacions de Hecker i Raymond ....................................... 8

2.2. Classificaci del Grup de Treball Europeu de Programari

Lliure (European Working Group on Free Software) ................ 10

2.3. Estudis emprics ........................................................................ 11

2.4. Proposta de classificaci ............................................................ 14

3. Models de negoci amb programari lliure................................ 17

3.1. Especialistes/verticals (una aplicaci lliure com a producte

principal) ................................................................................... 17

3.1.1. Models mixtos: llicncies dobles ................................... 18

3.1.2. Models mixtos: nucli del producte lliure i accessoris

propietaris ...................................................................... 22

3.1.3. Models lliures: venda distribuda del producte ............. 23

3.1.4. Producte lliure ms serveis associats ............................. 25

3.1.5. Programari com a servei ................................................ 27

3.2. Serveis associats al programari lliure ........................................ 28

3.2.1. Empreses distribudores de plataformes ........................ 32

3.2.2. Grans integradores ......................................................... 34

3.2.3. Serveis entorn del programari: petites empreses i

microempreses ............................................................... 36

3.3. Mercats auxiliars: maquinari .................................................... 38

3.3.1. Accs a la xarxa Chumby .............................................. 41

3.3.2. El dispositiu ................................................................... 41

3.4. Altres mercats auxiliars ............................................................. 42

FUOC P08/M2015/01706 5 Models de negoci amb programari lliure

Introducci

En els mduls anteriors hem examinat el mercat del programari, els tipus tra-

dicionals d'empreses en el sector, i les possibilitats que brinda el programari

lliure dins d'aquest marc. Dedicarem aquest mdul a l'estudi dels models de

negoci ms usuals del programari lliure, i de casos concrets.

Sens dubte, el programari lliure est emergint en els ltims anys com un ele-

ment clau en nous models de negoci. Desprs del desinflament de la bombo-

lla de les puntcom al comenament d'aquesta dcada, el programari lliure ha

suposat un motor de creaci de noves empreses en el sector tecnolgic que

ha aconseguit atreure creixents quantitats de capitalrisc. El 2004, es va inver-

tir un total de $149 milions, distributs entre 20 noves empreses. El 2006, la

quantitat va pujar a $475 milions, distributs entre 48 iniciatives empresarials.

A les ja establertes i reconegudes, com Red Hat o MySQL, s'hi ha unit una nova

generaci de nombroses empreses que centren les seves estratgies en l's i

desenvolupament de programari lliure. En els prxims anys veurem si noms

es tracta d'una nova "bombolla", o si els mecanismes de desenvolupament i

difusi del codi obert suposen un model de negoci sostenible a llarg termini

per a aquestes empreses.

Primera generaci Segona generaci Tercera generaci

Amb cotitzaci en borsa:Red Hat, Caldera (araSCO), VA Linux (araVA Software),TurbolinuxAdquirides:SUSE, CygnusD'altres:LynuxWorks, Linuxcare(now Levanta),Sendmail

Amb cotitzaci en borsa:Trolltech, Sourcefire,Mandrakesoft (araMandriva)Adquirides:Conectiva, Lycoris, JBoss,Sleepycat, Ximian,GluecodeD'altres:MontaVista, MySQL, Zend

ActiveGrid, ActiveState, Alfresco,BitRock, Black Duck, CollabNet,Collax, Compiere, Covalent, DB4O,Digium, Exadel, eZ Systems,Fonality, Funambol, Groundwork,Hyperic, Ingres, Interface21,JasperSoft, Joomla, LaszloSystems, Medsphere, Mozilla Corp,MuleSource, OpenBravo,OpenLogic, Open-Xchange, OTRS,Palamida, Pentaho, rPath,SnapLogic, Sourcelabs,Spikesource, SQLite, WebYog,SugarCRM, Talend, Terracotta,Ubuntu / Canonical, Vyatta, WSO2,XenSource, Zenoss, Zimbra,Zmanda, etc.

Models de negoci amb programari lliure: casos d'xit. Taula i dades d'inversions obtingudes de Marten Mickos (2007). "Open Source: why freedom makes a better business model".Open Source Business Conference (OSBC). Disponible a: http://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/Keynote-Open_Source_Why_Freedom.pdf

En aquest mdul estudiarem alguns d'aquests casos, a ms d'altres que per la

seva petita mida no atreuen gaire atenci, per resulten bastant significatius.

Ens aturarem en els avantatges del programari lliure que exploten, els proble-

mes que troben, i com els solucionen. A ms, examinarem diferents taxono-

mies per caracteritzar aquests models, i intentarem identificar diferents factors

clau que determinen el funcionament de l'empresa segons diferents autors.

Bibliografiarecomanada

Per a ms informaci podeuconsultar: LarryAugustin(2007). "A New Breed of P&L:the Open Source Business Fi-nancial Model". Open SourceBusiness Conference (OSBC), a:http://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/A_New_Breed_of_P_and_L.pdf

http://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/Keynote-Open_Source_Why_Freedom.pdfhttp://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/A_New_Breed_of_P_and_L.pdfhttp://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/A_New_Breed_of_P_and_L.pdfhttp://www.osbc.com/live/images/13/presentation_dwn/A_New_Breed_of_P_and_L.pdf

FUOC P08/M2015/01706 7 Models de negoci amb programari lliure

1. Caracteritzant models de negoci amb programarilliure

Quan parlem de models de negoci basats en programari lliure, sovint ens re-

ferim a quines noves i "enginyoses" maneres d'obtenir ingressos es posen en

marxa, ja que el model tradicional, de venda d'un producte propietari, ja no s

possible. Les empreses, a diferncia de les persones individuals, han de consi-

derar un important factor a l'hora de participar en un projecte de programari

lliure: com capturar un retorn econmic que justifiqui la seva inversi.

Tanmateix, hem vist en mduls anteriors que, en gran manera, la idea que els

ingressos que genera el programari estan directament lligats a la seva venda no

s'ajusta a la realitat. La major part del programari es desenvolupa internament,

i sn poques les empreses els ingressos principals de les quals deriven de la

venda de programari, per la cual cosa necessiten oferir serveis per a assegurar

la continutat dels ingressos i la supervivncia de l'empresa en moments dif-

cils. D'altra banda, en el segon mdul, i en l'article de Perens ("The Emerging

Economic Paradigm of Open Source"), hem vist com per a moltes empreses per

a les quals el programari suposa una despesa, l's de programari lliure oferia

unes perspectives econmiques (cost i risc) molt millors que les del propietari.

En qualsevol cas, en aquest mdul veurem com diferents empreses tracten la

propietat intellectual dels seus productes, generant tamb modelsmixtos,

que tracten de compatibilitzar els avantatges dels models lliures amb la captura

de retorns econmics directes partint de la propietat intellectual. L'elecci de

llicncia determinar, en gran manera, el rang de models de negoci que una

empresa pugui implementar.

Web recomanat

Per a ms informaci sobrePerens:http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1470/1385

http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1470/1385http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1470/1385http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/1470/1385

FUOC P08/M2015/01706 8 Models de negoci amb programari lliure

2. Classificacions segons diferents autors

A continuaci, repassarem diferents intents de classificaci de models de nego-

ci que apareixen en la literatura, i ens aturarem en els factors que cada autor ha

considerat com a clau per a agrupar diferents models. A ms d'aproximacions

ms teriques, en veurem d'altres que s'han basat a observar empreses exis-

tents d'una manera ms qualitativa, aix com una metodologia quantitativa

de classificaci de models de negoci en el context del projecteFLOSSmetrics.

Finalment, proposarem una taxonomia prpia que d'alguna manera uneixi les

propostes examinades.

2.1. Classificacions de Hecker i Raymond

Un dels primers autors a escriure sobre les perspectives de negoci que ofe-

ria el programari lliure va ser Frank Hecker el 1998, a "Setting Up Shop: The

Business of Open-Source Software". En el seu article, pren quatre categories

d'OpenSource.org, i n'afegeix d'altres, i les examina partint de:

Quines empreses posen en prctica el model esmentat.

Quins tipus de llicncies sn apropiades.

Quines oportunitats de diferenciaci presenta el model.

Quines oportunitats proporciona el model per posar preus sobre la base

del valor percebut en lloc de fer-ho sobre la base de costos reals

Search related