ALYTAUS SUAUGUSI¥²J¥² IR JAUNIMO MOKYKLA ... ALYTAUS SUAUGUSI¥²J¥² IR JAUNIMO MOKYKLA BIOLOGIJOS DALYKO

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ALYTAUS SUAUGUSI¥²J¥² IR JAUNIMO MOKYKLA ... ALYTAUS...

 • ALYTAUS SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYKLA

  BIOLOGIJOS DALYKO BENDROJO KURSO KALENDORINIS TEMINIS PLANAS III KLASEI

  2015-2016 m. m.

  Mokytoja Kazimiera Žiedavičienė

  Savaitė

  s Nr.

  UP

  Mėnuo,

  savaitė

  Skyrius/tema, skirtų

  valandų skaičius

  Literatūros ir kitų šaltinių nuorodos (santrumpos) Savikontrolės

  darbai,

  vertinimo data

  ir būdai

  1 Rugsėjo

  1 savaitė

  Įvadas į dalyką.

  Bendosios gyvybės

  savybės.

  1. Garet Williams. Biologija tau.1(trumpinysBT-1) 2. Garet Williams. Biologija tau.2(trumpinys BT-2) 3. Jolanta Martinonienė.Laima Lapinskaitė Pranė Stankevičienė.Ar moki

  biologiją(trumpinys-AB)

  4. Sylvia S.Mader biologija I knyga. (trumpinys-SMB-I) 5. Sylvia S.Mader biologija II knyga. (trumpinys-SMB-II)

  2 Rugsėjo

  2 savaitė

  Angliavandenių

  sandara, funkcijos

  ir reikšmė.

  BT-1-6psl.

  AB-5psl..

  SMB-I-40psl.

  Apibūdinti

  angliavandenius

  kaip energetines

  (gliukozė),

  atsargines

  (krakmolas,

  glikogenas)

  ir statybines

  (celiuliozė)

  medžiagas.

  3 Rugsėjo

  3 savaitė

  Baltymai ląstelėje.

  Sandara,funkcijos ir

  reikšmė.

  Katalizatoriai

  BT-1-18psl.

  AB-8psl..

  SMB-I-46psl.

  . Nurodyti

  baltymus kaip

  aminorūgščių

 • sudarytas

  organines

  medžiagas.

  Remiantis

  pavyzdžiais

  apibūdinti

  baltymų

  funkcijas

  organizme:

  hemoglobinas –

  atlieka

  dujų pernašos

  funkciją,

  virškinimo

  fermentai –

  katalizuoja

  maisto

  medžiagų

  skaidymo

  reakcijas

  4 Rugsėjo

  4 savaitė

  Lipidai.Sandara ,

  funkcijos,

  aterosklerozės

  profilaktika

  BT-1-16psl.

  AB-6psl.

  SMB-I-42psl.

  Apibūdinti

  riebalus kaip

  energetines ir

  atsargines

  medžiagas.

  Susieti riebalų

  savybę –

  netirpumą

  vandenyje su

  kaupimo

  funkcija.

  5 Spalio

  1 savaitė

  Nukleininės

  rūgštys.Sandara ir

  BT-1-99psl.

  AB-12psl.

  . Schemose

  (paveiksluose)

 • funkcijos SMB-I-50psl.

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/248/

  atpažinti DNR

  ir RNR ir

  apibūdinti

  jų sandarą

  (nukleotidų

  sandara ir

  įvairovė,

  polinukleotidini

  ų

  grandinių

  skaičius).

  6 Spalio

  2 savaitė

  Vandens reikšmė

  ląstelei ir

  organizmo

  gyvybinės funkcijos

  BT-1-10psl.

  SMB-I-27psl.

  . Apibūdinti

  vandens

  reikšmę

  ląstelei ir susieti

  ją su ištirpusių

  medžiagų

  pernaša

  Kontrolinis

  darbas.

  Ląstelės

  cheminiai

  elementai ir

  junginiai

  7 Spalio

  3 savaitė

  Eukariotinės ir

  prokariotinės

  ląstelės, sandara ir

  funkcijos.

  .Ląstelės sandaros

  ir funkcijų ryšys

  BT-1-28-48psl.

  AB-13-20psl.

  SMB-I-58psl.

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/263/

  Paveiksluose ir

  schemose

  atpažinti

  prokariotines ir

  eukariotines

  ląsteles ir

  nurodyti

  pagrindinius jų

  skirtumus

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/248/ http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/263/

 • (prokariotinėse

  ląstelėse nėra

  branduolio ir

  membraninių

  organelių).

  Apibūdinti

  eukariotinės

  ląstelės

  struktūras

  (branduolį,

  citoplazmą,

  plazminę

  membraną,

  ląstelės

  sienelę,

  mitochondrijas,

  ribosomas,

  chloroplastus,

  vakuoles),

  atpažinti

  jas

  paveiksluose ir

  schemose ir

  apibūdinti jų

  funkcijas

  ląstelėje:

  branduolys –

  informacijos

  saugojimas

  vakuolės – jose

  saugomos tirpių

  medžiagų

  atsargos,

  turgorizuotos

 • ląstelės suteikia

  žoliniams

  augalams

  8 Spalio

  4 savaitė

  Burnos epitelio,

  svogūno ir samanų

  ląstelių tyrimas

  (lab.darbas)

  Nurodyti darbo

  tikslą, eigą ir

  rezultatus.

  Rudens atostogos nuo spalio 26 d. iki spalio 30 d.

  9 Lapkriči

  o

  1 savaitė

  Augalų audiniai

  Gyvūnų audiniaiI

  BT-1-40psl.

  AB-32-36psl.

  . Paveiksluose

  ir schemose

  atpažinti

  audinius:

  augalų –

  vandens

  ir rėtinių indų,

  statinio

  mezofilio,

  gyvūnų –

  kraujo,

  epitelinio,

  nervinio

  ir susieti šiuos

  audinius

  sudarančių

  ląstelių sandarą

  su audinių

  funkcijomis.

  10 Lapkriči

  o

  2 savaitė

  Ląstelės

  membranos

  sandaros ir funkcijų

  BT-1-45-58psl.

  AB -18-21psl.

  SMB-I-82psl.

  Paveiksluose

  atpažinti

  ląstelių

 • ryšys.

  Plazmolizės tyrimas

  (lab. darbas)

  plazminę

  membraną ir ją

  sudarančius

  fosfolipidus.

  Paaiškinti

  plazmolizės

  reiškinį.

  11 Lapkriči

  o

  3 savaitė

  Osmosas ,difuzija,

  egzocitozė,

  endocitozė ir

  aktyvioji pernaša.

  Osmoso arba

  difuzijos tyrimas.

  BT-1-45-58psl.

  AB -18-21psl.

  SMB-I-86psl.

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/266/

  Remiantis

  pavyzdžiais

  paaiškinti

  osmoso

  (vandens

  įsiurbimas

  šaknimis) ir

  difuzijos

  (dujų apykaita)

  bei nurodyti

  egzocitozės

  (fermentų

  išskyrimas) ir

  endocitozės

  (bakterijų

  įtraukimas į

  fagocitą)

  reikšmę

  organizmui.

  Kontrolinis

  darbas.Ląsteli

  ų ir jų

  membranų

  savybės.

  12 Lapkriči

  o

  4 savaitė

  Fermentai ir jų

  veikimo principas

  . Fermentai kaip

  BT-1-63psl..

  AB -10psl.

  SMB-I-103psl.

  Apibūdinti

  fermentus kaip

  biologinius

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/266/

 • biologiniai

  katalizatoriai

  katalizatorius.

  Remiantis

  žmogaus

  virškinimo

  fermentais

  (amilaze ir

  pepsinu),

  apibūditi

  fermentų

  vaidmenį

  organizme

  vykstančiose

  cheminėse

  reakcijose

  13 Gruodži

  o

  1 savaitė

  ATP-

  pagrindinė

  energetinė

  ląstelės

  medžiaga.

  Fotosintezė ir

  jos

  fazės,chloroplas

  tų sandara ir

  funkcija

  Praktikos

  darbas.

  Fotosintezės

  metu

  išsiskyrusio

  deguonies

  nustatymas.

  AB -21-26psl.

  BT-2

  SMB-I-101psl.

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/276/

  Apibūdinti

  energijos

  būtinumą

  organizmui ir

  nurodyti ATP,

  kaip

  universalų

  energijos

  nešiklį. Susieti

  energijos

  panaudojimą

  organizme

  su raumenų

  darbu.

  Praktikos darbo

  tikrinimas.

  14 Gruodži Kvėpavimas. BT-1-45-58psl. Apibūdinti

 • o

  2 savaitė

  Mitochondrijų

  sandara.Deguoninis

  ir bedeguoninis

  procesai

  AB -26-30psl.

  SMB-I-130psl.

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/281/

  viduląstelinį

  kvėpavimą kaip

  kontroliuojamą

  procesą, kurio

  metu

  oksiduojant

  gliukozę

  išsiskiria

  energija,

  reikalinga

  ląstelės

  gyvybinei

  veiklai

  6.4. Remiantis

  supratimu apie

  mielių

  alkoholinį

  rūgimą

  apibūdinti

  anaerobinį

  kvėpavimą kaip

  kvėpavimą be

  deguonies ir

  susieti šį

  energijos

  gavimo būdą su

  organizmų

  prisitaikymu

  apsirūpinti

  energija

  trūkstant

  deguonies

  15 Gruodži

  o

  Genetinė

  informacija

  BT-1-99psl..

  AB -93.psl.,12psl.

  Apibūdinti

  DNR kaip

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/281/

 • 3 savaitė ląstelėje ir jos

  realizavimas

  DNR genetinės

  informacijos

  nešėja.DNR ir RNR

  palyginimas

  SMB-I-50psl.

  http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/248/

  c