Almanya ei‡ti‡m si‡stemi‡

  • View
    607

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Almanya ei‡ti‡m si‡stemi‡

  • 1. ALMANYA FEDERAL CUMHURYET

2. ARATIRMALAR VE PROJELER ALMANYA ETM SSTEM LKENN GENEL ZELLKLER 3. LKENN GENEL ZELLKLER 4. Yz lm: 357.042 km2 5. 16 eyaletten oluur. 6. yasama grevi : FEDERAL MECLS VE FEDERAL KONSEY yrtme grevi: FEDERAL HKMET yarg grevi : FEDERAL ANAYASA MAHKEMES 7. Nfus: 82.800.000 (2012 UNESCO Verilerine Gre) (6,7 milyon yabanc uyruklu vatanda) ( yaklak 2 milyonu Trk vatanda) 8. Din: Resmi bir din yoktur. (52 milyon Hristiyan) (4 milyon Mslman) (235.000 Budist) (106.000 Musevi) Dil: Almanca Para Birimi: Euro Ynetim ekli: Federal Cumhuriyet 9. Bakent: Berlin 10. Tarihi Gemii: Almanya ulusal birlii 1871 Fransa-Prusya Sava sonras salanmtr. II. Dnya Sava sonras lke ikiye blnmtr. 1990da tekrar birlemitir. 11. Ekonomi: 12. ALMANYA ETM SSTEM 13. Federal bir eitim sistemi Yetki ve sorumluluklar eyaletlere aittir. Btn eyaletlerde eitim sisteminin ynetim ve denetiminde sz sahibi 3 makam bulunmaktadr: Eitim bakanl Valilik Eitim Yneticilii 14. Federal Alman Temel Yasasna Gre Alman Eitim Sistemine Egemen Olan lkeler: Parasz Eitim Karma Eitim Okul-Aile birlii zel Okul Ama Hakk Din Eitimi zgrl 15. Almanya Eitim Sisteminin Genel Amalar: Herkese eit eitim frsatnn salanmas, Ders aralarnn cretsiz olarak sunulmas, Uluslararas hogrnn gelitirilmesi ve desteklenmesi, Snf fark gzetmeksizin tm bireylerin, ortak ve ulusal eitim iin, st dzeyde renim grmelerinin salanmas 16. ETM FNANSMANI OKUL NCES ETM ***** eyalet ynetimi + belediyeler + aileler LKRETM VE ORTARETM ***** kamu otoriteleri + belediyeler + eyalet ynetimleri MESLEK ETM ***** yerleri + kamu otoriteleri YKSEKRETM ***** hkmet + eyalet ynetimleri YETKN ETM ***** kamu otoriteleri + sanayi kurulular + sosyal gruplar + srekli eitim kurumlar 17. Alman eitim sistemi 5 aamal bir yapdan oluur. Zorunlu eitim: 12 yl (4+5+3) 18. Almanyadaki Okul Says: 95.396 ( 2010 Yl Alman Eitim Bakanl Verilerine Gre) 19. OKUL NCES ETM (KINDERGARTEN) 20. OKUL NCES ETM KURUMLARI istee bal ANASINIFLARI zorunlu ilkretim kurumlarnn bnyesinde alr ZEL ANASINIFLARI 21. Eitimin ilk basama Zorunlu deil 3 6 ya grubu Paral / Parasz Yar zamanl / tam zamanl Devlet denetimi ve mali destei altnda Amalar: - ocuklara belirli bilgileri retmek - Oyun yoluyla ocuklarn bedensel, zihinsel ve toplumsal yeteneklerini bir btn olarak gelitirmek - ocuklarn dillerini gelitirmek ANASINIFLARI 22. ZEL ANASINIFLARI stee bal Parasz lkretim kurumlarnn bnyesinde yer alr. Ama: Bedensel ve zihinsel yetenekler ynnden yeterince geliememi zorunlu eitim andaki ocuklarn ilkokulun ilk snfndaki eitim-retim etkinliklerine baarl bir biimde katlabilmelerini salamak 23. Almanyadaki ilk anaokulu 1840 ylnda Alman eitimci Friedrich Wilhelm Froebel tarafndan almtr. (2010 EURYDICE verilerine gre) Anaokulu Says renci Says retmen Says Devlet 7.879 417.482 51.226 zel 16.261 846.534 108.570 Toplam 24.140 1.264.016 159.796 24. FARKLI KLTRLER Almanya da pek ok farkl lke ve kltrden insan yaamaktadr. Bu sebepten anaokullarnda hemen hemen btn lkelerin bayraklarnn olduu gzlenmitir. retmenler de farkl kltrlere ait zelliklerin zerinde durmaktadr. 25. GEZLER okul ncesi eitimde mevsim artlar elverdii lde piknik, evre gezisi, hayvanat bahesi gezisi gibi okul d faaliyetler bulunmaktadr. 26. Snflarda en fazla 25 renci bulunuyor ve 3-6 ya aras ocuklara karma olarak eitim veriliyor. Snfta bulunmas gereken grenci says ile ilgili kesin kurallar var ve hibir durumda bu kurallarn dna klmyor. 27. ocuklar snflarda ok zgr davranyor. ocuklardan bazlar masada boyama yaparken dierleri eitici oyuncaklarla oynayabiliyor. 28. LKRETM (Grundschule) 29. Zorunlu eitimin ilk basama 4 ya da 6 yl srer. Tm eyaletlerde, Haziran aynda 6 yan doldurmu ocuklar iin Zorunludur. Ama: - ocuklarn renme yeteneini ve i grme becerisini gelitirmek - ocuklarn sosyallemesini salamak - rencileri orta retime hazrlamak 30. Dersler: Almanca Hayat Bilgisi, Matematik Din Bilgisi, Beden Eitimi Mzik, Resim-, Anadil Dersleri (yabanc renciler iin) 31. Avrupann birok lkesinde zorunlu derslerden olan tiyatro, Almanyada getiimiz yl ilkokullar iin hayata geirildi. Almanyada zorunlu tiyatro dersi veren ilk eyalet Hamburg oldu. 32. GENEL BLGLER Snf retmenleri: 1. ve 2. snf Bran retmenleri: 3. ve 4. snf lk yllarda haftalk ders saati: 20-22 Daha sonraki yllarda ise: 27-29 saat Genellikle haftada 5 gn ders yaplr. + Ayn belli Cumartesi gnleri 1. ve 2. snfta not verilmez. 4. snf renciler iin nemli 33. Not Sistemi: 1: Pekiyi 3: Orta 5:Geer 2: yi 4: Yeterli 6: Baarsz 4. snftan sonra renciler ortaretimin birinci basamandaki okullardan birine devam ederler. Bu okullar: Lise (Gymnasium) Ortaokul (Realschule) Temel Eitim Okulu (Hauptschule) ok Programl Lise (Gesamtshule) + Genel Yetenek lgi Baar Durumu 34. ORTARETM 1. BASAMAK 5. ve 10. snflar arasndaki dnemi kapsar. 35. HAUPTSHULE ilkokul baar dzeyleri dk renciler Mesleki eitime hazrlk Pratik bilgi genelde 5 yl Temel eitim diplomas 36. Realshule Orta dzeyde baarl renciler Belirli bir meslee ynelim Teorik ve pratik bilgi 6 yl 37. Gymnasium (lise) Baar dzeyi yksek niversite ve akademik eitime ynelik 9 yl 10. snfn sonunda gerekli baary gsterebilmi renciler 2.basamaa devam ederler. Baarl olamayanlar ise tam ya da yar zamanl mesleki eitim okullarna gidebilirler. 38. Gesamtschule (ok programl lise) 9 yl srer. (6 yl ortaretim 1. basama,3 yl ortaretim 2. basama ) 9. snf bitiren . Haupshuleden, 10. snf bitiren Realshuleden mezun olmu saylmaktadr. Mezun olan renciler ortaretim 2. basamandaki mesleki eitim programlarna ya da yksekretime renci hazrlayan programlara devam edebilirler. 39. Liselerdeki sper beyin sahibi rencilere daha lise eitimini bitirmeden, o ehirde bulunan bir niversitede istedii blmde okuma imkan sunuluyor. Bu renciler hem lise, hem de niversite eitimini baaryla bir arada yrtebiliyorlar 40. KIYAFET Almanya'da okul niformalar 2. Dnya Sava'ndan nce kullanlmaktayd. Okullarda niforma zorunluluu 1980'li ve 1990'l yllarda neredeyse tamamen ortadan kalkt. Son zamanlarda disiplini salamak ve renciler arasndaki marka savayla mcadele etmek iin az saydaki okulda tek tip okul kyafeti yeniden kullanlmaya baland. 41. ORTARETM 2. BASAMAK 11. ve 13. snflar arasndaki dnemi kapsar. Dual Sistem Abitur (okul + i yerinde eitim) 42. MESLEK ETM 43. MESLEK ETM Federal ve blgesel dzeyde dzen Mesleki Eitimde Dual Sistem Uygulanmaktadr. Kuramsal Eitim + Uygulamal Eitim 44. Alman Mesleki Eitim Sistemi, byk lde eitim ve i dnyas ibirliine dayanmaktadr. Bu nedenle genellikle Dual Sistem (ikili sistem) olarak anlmaktadr. 45. Dual Sistem, ortaretim mezunlarna yneliktir ve Meslek Okullarnda srdrlmektedir. Sistemde, eitimin pratik aya (3-4 gn) firmalarda, teorik aya ise (1- 2 gn) meslek okullarnda srdrlmektedir. Dual eitimin sresi 2 3,5 yl arasnda deimektedir 46. Sistemin temelleri esasen Ortaadaki lonca sistemine dayanmaktadr. Bu noktada usta rak ilikisi ve sahada eitim modeli n plana kar.Mesleki eitim Alman eitim politikasnn en nemli blmn tekil etmektedir nk toplumun takriben % 70 i mesleki eitimden geer. 47. YKSEK RETM 48. YKSEK RETM Yksek retim kurumlarna giri iin gerekenler: Gymnasiun / Gesamtschule eitimi Abitur snavnda baarl olma 49. ''Academic Ranking of World Universities' in her sene belirlemi olduu sralamda ilk 500 iersinde 45 tane Almanyaniversitesi bulunmaktadr. 50. Technical University Munich 51. University of Heidelberg 52. Ghent University 53. YAYGIN ETM Tamamlayc Bir Mekanizma En gen olan eitim alan En ok ilgi gren sistem Kurumsallatrlm bir yaygn eitim sistemi Hedef: rgn eitimde yer edinememi kiiler Alman Eitim konseyinin tanm: ...sresi farkl olabilen bir ilk eitim srecinin tamamlanmasndan sonra rgtl olarak renmenin devam veya renmeye yeniden balanmas 54. HZMET ETM Endstri ve kamu sektrnde alan i grenlerin eitimine yaplan yatrm ve srekli eitim felsefesi 1964te bu felsefenin bir yansmas olarak Almanyada, btn yetikinlere iki yllk tam zamanl eitim bir hak olarak sunulmutur. Alman halk eitimin ulusal refahn temel gereklilii konusunda ortak bir anlaya sahiptir ve bu anlay i gren eitimine de yansmaktadr. 55. RETMEN YETTRME 56. Eyaletlere bal retmen eitimi Daimi Eitim ve Kltr Bakanlar Heyeti Eyaletler aras denklikleri salar ve eyaletler st konularda kararlar alr. retmenlik eitimi veren kurumlar 5 ya da 6 yldr. retmen yetitirmede aamal bir model ngrlmtr. 3/4 yl kuramsal 2 yl uygulama 57. retmen eitimi kendi iinde 2 kademeye ayrlr: 1. Bilimsel retim 2. Hazrlk Hizmeti 1. Bilimsel retim Kademesi (Kuramsal) a. Eitim Bilimi, b.Bran Bilgisi ve retimi c.Okul Pratii 2.Hazrlk Hizmeti Kademesi (Pratik) a. retmenlik uygulamas b. 2 yllk bir stajyerlik Ama, bilimsel retmen yetitirme eitiminden sonra retmen adaylarnn mesleki zellikler kazanmasn salamak ve zellikle de sorumluluk stlenebilir duruma getirmektir. 58. Bu sisteme gre uygulama eitimi I. retmen Yetitiren Kurumda 1.Oryantasyon Uygulamas 2. Meslek Bilgisini Derinletirme Uygulamas 3. Alan ve Yan Alan Uygulamas II. Stajyerlik Dneminde retmen adaylar tm dersleri verdikten, bitirme snavn baaryla tamamladktan ve 1. Kamu Personeli Snavn getikten sonra, eyaletlere gre 18 aydan 24 aya kadar sren bir staj dnemi geirirler. 59. ARATIRMALAR 60. PISAda Almanya ve Trkiye Kemal Yaln 61. Pisa 2000 2003 sonular Almanya tarafndan ho karlanmad ve hkmet eitim seviyesinin ykseltilmesi iin baz admlar att, yeni uygulamalar balatt. te bu uygulamalardan bazlar; 62. PISA aratrmalar, eitim alannda gmen ocuklarn yerlilerle eit olanaklara sahip olmadna ve bu nedenle eitim alannda geri kaldklarna dikkat ekmiti. Bunun zerine gmen ocuklar aleyhine olan uygulamalar deitirilmeye alld. rnein Trk ocuklarna yardmc olmalar iin, ocuk yuvalarna ve zellikle tamgn renime geen okullara Trke ve Almanca bilen deneyimli retmenler, eiticiler atand. 63. * lkokullarda yeni oyun baheleri yapld. Eski oyun baheleri yeni bir anlayla dzenlendi, oyuncaklarn renkleri, biimi deitirildi. 64. lkokullarda kademeli o