Click here to load reader

Alfred Adler - Psikolojik Aktivite

  • View
    105

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

erttv trrt

Text of Alfred Adler - Psikolojik Aktivite

  • Alfred Adler _ Psikolojik Aktivite Kitaplar, uygarla yol gsteren klardr. UYARI: www.kitapsevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluma noktasndan herkese merhabalar... Cehaletin yenildii, sevginin, iyiliin ve bilginin paylald yer olarak grdmz sitemizdeki tm e-kitaplar, 5846 Sayl Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacyla ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuan "Braille Not Speak", kabartma ekran vebenzeri yardmc aralara, uyumluolacak ekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayc ve OCR (optik karakter tanma) yazlm kullanlarak, sadece grmeengelliler iin, hazrlanmaktadr. Tmyle cretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"dncesiyle, hibir ticari ama gzetilmeksizin, tamamen gnlllk esasna dayal olarak, engelli-engelsiz Yardmsever arkadalarmzn youn emei sayesinde, grme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadr. Bu e-kitaplar hibirekilde ticari amala veya kanuna aykr olarak kullanlamaz, kullandrlamaz. Aksi kullanmdan doabilecek tmyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amac asla eser sahiplerine zarar vermek deildir. www.kitapsevenler.com web sitesinin amac grme engellilerin kitap okuma hak ve zgrln yceltmek ve kitap okuma alkanln pekitirmektir. Sevginin olduu gibi, bilginin de paylaldka pekieceine inanyoruz. Tm kitap dostlarna, grme engellilerin kitap okuyabilmeleri iin gsterdikleri abalardan ve yaptklar katklardan tr teekkr ediyoruz. Bilgi paylamakla oalr. LGL KANUN: 5846 Sayl Kanun'un "altnc Blm-eitli Hkmler" blmnde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar amagdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir." Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Grme engelliler iin dzenlenmitir. Kitap taramak gerekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir itir. Ne mutlu ki, bir grme engellinin, dzgn taranm ve hazrlanm bir e-kitab okuyabilmesinden duyduu sevinci paylaabilmek tm zahmete deer. Sizler de bu mutluluu paylaabilmek iin bir kitabnz tarayp, [email protected] veya [email protected] Adresine gndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katlmay dnebilirsiniz.

  • Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emee ve kanunlara sayg gstererek ltfen bu aklamalar silmeyiniz. Siz de bir grme engelliye, okuyabilecei formatlarda, bir kitap armaan ediniz... Teekkrler. Ne Mutlu Bilgi iin, Bilgece yaayanlara. TRKYE Beyazay Dernei www.kitapsevenler.org www.kitapsevenler.com e-posta: [email protected] [email protected] Alfred Adler _ Psikolojik Aktivite PSKOLOJK AKTVTE (stnlk ve Toplumsal lgi) alfred adler tarama ve dzeltme: hekimhan Say Yaynlar ISBN 975-468-046-9 zgn Ad: Superiority and Social Interest Trkesi: Belks ORAKI Yaymlayan: Say Yaynlar Kapak: Derman ver Bask: Engin Ofset nc Basm: 1997 Genel Datm: SAY DAITIM LTD. ti. Ankara Caddesi No. 54, Sirkeci, istanbul. Tel: 512 21 58-52817 54 Fax:512 50 80 -------- NDEKLER nsz ............... 7 Adler'i Tanmak .............. 13 Genel Olarak Kiilik Kuram..................................................15 Gereki Ruhbilim ve Ruh Hekimlii.....................................18 Neo-Freud'cu Ruh zmleme (Psikanaliz)...........................20 Freud'cu Psikanaliz .........:...... 21 Dier Kiilik Kuramlaryla Karlatrma...............................22 Kiilik Tehisi ............. 22 Psikoterapi Uygulamas ............ 24 Olumlu (Pozitif) Akl ve Ruh Sal Kuram........................25 Adler'ci Eylemler ............. 28 BLM 1 - GENEL KAVRAMLAR VE PRENSPLER 1 - nsanolunun lerleyii (1937) ..... 33 2 - stnlk Hevesinin ve Toplumsal ilginin Kayna zerine (1933) .......39 3 - Mantk, Zek ve Aptallk zerine Ksa Grmeler (1928) ........... 53 4 - Aalk Duygusunun Yararlar ve Zararlar (1933)............63 5 - Ruhsal Etkinliin (Psikolojik Aktivite) ekilleri (1933).....71 6 - Hayat Sorunlarn Karlamada Tipoloji (1935)..................79 7 - Kiiliin ve Sinircenin Bir Paras Olarak Kompleks Mecburiyeti (1935).85 BLM 2 - SNRCE KURAMI 8 - Sinircenin Yaps (1932) ........... 97 9 - Nrotik Dnya Gr Bir Olgu incelemesi (1936).........111 10 - Zorgu Sinircesi (1931) ......... 127 BLM 3 - OLGU YORUMU VE SAALTIM 11- lkokullu iki Kz .......... 159 12 - Bayan A'nn Olgusu (1931)...............................................175 13 - Saaltm Teknii (1932) ......... 207 BLM 4 - ETL KONULAR 14 - Bireysel Psikoloji ile Ruh zmlemenin Farklar (1931) .......... 221

  • 15- Cinsel ilev .......... 235 16 - Psiik Rahatszlklarn Fiziksel Belirtileri (1934).............241 17 - Uykusuzluk (1929) ........... 251 18 - Sinircede lm Sorunu (1936)..........................................257 19 - intihar (1937) ........... 267 20 - Su ilemede Yap ve nleme (1935)..............................275 BLM 5 - DN VE RUH SALII 21 - Din ve Bireysel Psikoloji (1933).......................................291 --------- NSZ Sekiz yl nce, elinizdeki bu kitabn yaymclar, Alfred Adler'in Bireysel Ruhbilim (Psikoloji) konusunda yazd yazlardan semeleri sistematize bir ekilde yayn dnyasna sunmulard. Byle bir sunu, gerek tarihsel incelemelere kaynak olma asndan, gerekse Adler'in yazlarnn bugn bile katklarnn byk olmas nedeniyle, ok gerekli gzkmekteydi. O zamanlar Adler'in ad psikoloji ve psikiatri literatrnde pek sk gememesine ramen, kiilik kuram ve psikoterapi (ruh saaltm) konusu yava yava, Adler'in kendi gnnde profesyonel evrelerin kar kmasna gs gererek ortaya serdii dnceler dorultusunda gelimeye balamt. Biz bu paradoksu, Adler'in yaz slbunun genelde sistematik olmayan bir biime sahip oluu ve bu nedenle profesyonel okuru doyurmad eklinde aklamaktaydk. Bu durumda, sz edilen ilk eserin amac, kendi nsznde de belirtildii gibi, Adler'in psikoloji kuram ve uygulamasna katklarn hem sistematik, hem de ayn zamanda aslna uygun ekilde okurlarn yararlanmasna sunmakt. Bu amala yazlarndan semeler yaptk ve bunlar bir niversite ders kitabna benzer ekilde sraya koyarak dzenledik. Metinlerin iindeki kelimelerin tm Adler'in setii kelimeler olduuna gre, bu abalarmzn rn de herhalde Adler tarafndan yazlm bir ders kitab olmalyd. Adler'in 1907 ylndan, lm yl olan 1937'ye kadar yazd yazlar arasndan en nemli olanlar seilerek, dncesindeki gelimeleri ortaya serecek ekilde sralanmt. Kiilik zerine, zihinsel dzensizlik ve ruh saaltm zerine kuramlar, ocuklara rehberlik konusundaki grleri ve dier sorun alanlar zerindeki dnceleri de bu arada kapsanm oluyordu. Yaymclar tarafndan eklenen bir giri blm, Adler'in Bireysel Ruhbilimi'nin dier runbilim sistemleriyle karlatrmasn da yapyordu. Bu tarz karlatrma ve aklamalar kitap boyunca, yapmclarn ekledii dip notlar halinde srdrlmekteydi. O gnden bu yana Adler giderek daha ok tannd. Gelimelerin tr, kapsam, bu kitabn giri blmnde anlatlmaktadr. Yeni ortaya kan bu destein nedeni daha ok, Adler tarz kiilik kuramnn ve Adler tarz ruh saaltm dncelerinin gnmzde profesyonel iklimde daha ok rabet bulmas olabilir. Ama bir dereceye kadar, sekiz yl nce yaynlanan kitabn da katks olmu olabilir. O kitap birok kimsenin Adler sistemini inceleyebilmesine, onu, ekler, dzeltmeler, deiikliklerle gelitirmesine yol am olabilir. Bu ilgi nedeniyle, ilk yaynlanan kitabn ardndan bir ikincisini sunmann zaman geldii dnlerek, Adler'in bugne kadar kitap halinde yaynlanmam, daha sonraki zamanlarna ait yazlarnn derlenmesi yoluna gidilmitir. ite elinizdeki kitap bu amala domu bulunmaktadr, iinde Adler'in yazm olduu toplam 21 rapor bulunmaktadr. Bunlardan 17 tanesinin yazl tarihi 1931-1937 arasna rastlamakta, ikisi 1928 ve 1929'da yazlm bulunmakta, ikisinde de hi tarih bulunmamaktadr. Bu kitaptaki sunulu, nceki kitaptan baz ekillerde farkldr. O kitapta Adler'in dnce geliimini sistematik biimde sunmak istemitik. Birok alanlardaki dncelerini kapsama alabilmek iin bazlarna ok ksa ekilde deinmek zorunluluu domutu. Elinizdeki bu kitap ise Adler'in son zamanlardaki yazlarndan bir demet olup, yazlar tm olarak, kesintisiz ekilde vermekte, bylelikle Adler'in sorunlara yaklam biimini daha iyi yanstmaktadr. Ayrca bu ikinci kitapta Adler'in zgemiiyle ilgili yeni bir yaz ve geni bir bibliyografya da bulunmaktadr. Elinizdeki kitap, ilk eseri aadaki ekillerde tamamlamaktadr. Blm I, Genel Varsaymlar ve ilkeler, daha nceki kitaptaki 4 ve 6'nc blmleri gelitirerek stnlk abas, sosyal ilgi, aalk duygusu, etkinlik

  • dzeyi, lipoloji ve kompleks (karmaa) kavram konularna deinmektedir. Bu blme alnan yedi yazdan be tanesinin yeni yaynlanmakta olmas nemlidir. Belli ki uygulamaclar asndan ilginlik derecesi daha az olan bu tr yazlarn yaynlanma ans da daha az olmutur. Blm II, Sinirce (Nevroz), yazdan olumakta ve bunlar da nceki kitaptaki 9 ve 12'nci blmleri tamamlamaktadr. Bu blmdeki yazlar daha nceden de yaynlanm bulunmaktadr. Hatta Adler'in Amerika dergisi kendi ynetimindeyken, orada da yaynlanmlardr. Blm III, Olgu (Case) Yorumlar ve Saaltmlar (Tedaviler), olguyu uzun ve ayrntl biimde sunmakta, ayrca burada Saaltm Tekniiyle ilgili de ksa bir aklama bulunmaktadr. Bu yazlar da eski kitaptaki Blm 13' tamamlar niteliktedir. zellikle de o kitapta yazlar ksa tutma gerei yznden olgu tanmlarn uzun verememe nedeniyle. Blm IV, eitli Konular, Adler'in kendi dncelerinin Fre-ud'dan nerelerde ayrldn anlatmasyla balamaktadr. Burada birinci kitabn Blm 2'sinde olduu gibi tarihsel bir tartmann dramatik doruu bulunmaktadr. Bunun peinden eitli davran bozuklu/daryla ilgili be rapor yeralr. Bunlardan yalnzca bir tanesi eski kitaptaki Blm 12'yi tamamlar niteliktedir. Blm 4, daha nceki 17. bljiM tamaml

Search related