alfabet vesel.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  1/26

  “A” – se-nalţă pân’ la soare,

  Munte cu două picioare.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  2/26

  “B” - cu două burţi în piept,

  Nu-i nici strâmb i nu-i nici drept.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  3/26

  !umătate bob de rouă

  "au #ero tăiat în două.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  4/26

  “$” – %elie &rea de lună

  'este #are stă s-apună.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  5/26

  Mi-a (enit de la părinţi

  )n pieptene cu trei dinţi.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  6/26

  *itera n-a %ost cuminte,

  )ite, i-a pierdut un dinte+

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  7/26

  “” – e literă &lumeaţă,

  rumoasă i... (orbăreaţă.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  8/26

  “” – pe scara lui ne suie,

  'ână-n (âr% de cetăţuie.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  9/26

  )nde-l (e#i, pe câmp, pe cer,

  “/” – e sin&ur i stin&0er.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  10/26

  $e atâta mers pe stradă,

  *ui “/” i-a crescut o coadă.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  11/26

  1ilo&ramul, eu (ă spun,

  2 cu dumnealui (ăr bun.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  12/26

  'arcă-i ci#ma lui bunicu’,

  $ar e “*”, îmi spune Nicu.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  13/26

  3el mai mare “M” din lume

  4ade-n munţi i le dă nume+

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  14/26

  “N” – e-un “M”, dar mai uor,

  3ă-i lipsete un picior+

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  15/26

  “5” – nu are c0e% de &lume,

  2l e oc0i întors spre lume.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  16/26

  “'” – ascuns stă în mo0or 

  3ocostârc într-un picior.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  17/26

  “6” – e “5” pornit în #bor 

  3u-o aripă la picior.

  7

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  18/26

   7ntr-un picior el mer&e

  4i are coroană de re&e.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  19/26

  “"” – ca arpele se scrie,

  "âsâie doar pe 0ârtie.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  20/26

  “8”– e semnul de %ântână,3umpănind ca o bătrână.

  $ ă âi i î l % l

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  21/26

  $ouă mâini în sus, la %el,

  !os, 9umate de inel.

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  22/26

  $ouă beţe 9os le&ate,

  ără brâu la 9umătate.

  $ bl i “M” ă t t

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  23/26

  $ublu (e-i “M” răsturnat

  iindcă... a că#ut din pat+

  “:” î lţă % i

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  24/26

  “:” – înalţă pe %uri

  $ouă aripi în cruci.

  “;” ” dă

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  25/26

  “;” ” cu coadă

  3are lumea (rea s-o (adă.

  “?” l tit

 • 8/18/2019 alfabet vesel.ppt

  26/26

  “?” – e ca(aler (estit

  4i cu ?oro înrudit.