of 66 /66
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA STR. GH. POP DE BĂSEŞTI NR.2 TEL/FAX 0258834102 e-mail: [email protected] PLAN DE ACTIUNE AL COLEGIULUI TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA 2006-2013 PLAN OPERATIONAL 2006-2007

ALBA IULIA 2006-2013 PLAN OPERATIONAL 2006-2007ministerul educaŢiei Şi cercetĂrii inspectoratul Şcolar al judeŢului alba colegiul tehnic “apulum” alba iulia str. gh. pop de

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ALBA IULIA 2006-2013 PLAN OPERATIONAL 2006-2007ministerul educaŢiei Şi cercetĂrii inspectoratul...

 • COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA 1

  MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA

  COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA STR. GH. POP DE BĂSEŞTI NR.2

  TEL/FAX 0258834102 e-mail: [email protected]

  PLAN DE ACTIUNE

  AL

  COLEGIULUI TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA

  2006-2013

  PLAN OPERATIONAL

  2006-2007

  mailto:[email protected]

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 2

  PARTEA I

  CONTEXTUL

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 3

  1.1. MISIUNEA

  ,,SĂ OFERIM TINERILOR DIN ZONA ALBA IULIA (CU PRECĂDERE) OPORTUNITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE DE ÎNALTĂ CALITATE PRINTR-O OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ ADAPTATĂ NEVOILOR LOR, A AGENŢILOR ECONOMICI ŞI A COMUNITĂŢII LOCALE; SĂ ASIGURĂM EDUCAŢIA DE BAZĂ PRIN DEZVOLTAREA ECHILIBRATĂ A TUTUROR COMPETENŢELOR CHEIE ŞI FORMAREA PENTRU ÎNVĂŢAREA PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEŢI; SĂ OFERIM ŞANSA UNEI EDUCAŢII DESCHISE INTEGRĂRII EUROPENE.”

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 4

  Regiunea de dezvoltare CENTRU

  Obiective istorice din Alba Iulia

  Harta municipiului Alba Iulia

  Harta administrativă a judeţului Alba

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 5

  1.2. Profilul prezent al şcolii

  Colegiul Tehnic „Apulum” este inclus în reţeaua unităţilor şcolare a municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, judeţ care face parte din Regiunea de dezvoltare 7 CENTRU. Din punct de vedere geografic, municipiul Alba Iulia este situat în centrul podişului ardelean la 330 m altitudine pe valea Mureşului , pe drumul european DE 81 şi la 15 km de viitoarea autostradă Bucureşti-Arad care face parte din Coridorul IV PAN European. Aşezarea sa geografică favorizează dezvoltarea economică a zonei de interes pentru unitatea noastră şcolară.

  Înfiinţat cu 30 de ani în urmă, Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia, a devenit în timp o unitate de învăţământ tehnic şi profesional reprezentativă în judeţ în special pentru ramurile industriale ceramică fină şi textile-pielărie. Pe parcursul celor 30 de ani, unitatea şcolară a suferit modificări atât ca denumire cât şi ca locaţie de desfăşurare a activităţilor.

  Din momentul înfiinţării şi până în anul 1991 unitatea şcolară a funcţionat sub denumirea de Liceul Industrial nr. 4 Alba Iulia, ulterior modificată în Grup Şcolar de Industrie Uşoară Alba Iulia în clădirea actuală a Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. În anul 1997, administraţia locală împreună cu Inspectoratul Şcolar al judeţului Alba a hotărât mutarea Grupului Şcolar de Industrie Uşoară în fostul local al internatului Colegiului Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan” Alba Iulia situat pe strada Gheroghe Pop de Băseşti nr.2. Începând cu 1septembrie 2006 ca urmare a Ordinului M.Ed.C nr. 3880/10.05.2006, Grupul Şcolar de Industrie Uşoară primeşte denumirea de Colegiul Tehnic „Apulum” Alba–Iulia şi fuzionează cu Şcoala cu clasele I-VIII „Liviu Rebreanu” Alba–Iulia.

  În cadrul unităţii şcolare funcţionează 67 de clase organizate pe următoarele forme de învăţământ:

  învăţământ primar clasele I-IV, învăţământ gimnazial clasele V-VIII, învăţământ liceal tehnologic de zi rută directă IX-XII, profil resurse

  naturale şi protecţia mediului şi profil tehnic, învăţământ liceal tehnologic de zi rută progresivă XI-XIII, pentru

  domeniile materiale de construcţii şi textile pielărie, învăţământ liceal teoretic de zi IX-XII rută directă, profil real

  matematică-informatică, învăţământ liceal teoretic seral XI-XIII, profil real ştiinţe ale naturii, şcoală de arte şi meserii IX-X pentru domeniile materiale de construcţii

  şi textile pielărie, an de completare pentru domeniile materiale de construcţii şi textile

  pielărie. Menţionăm că pentru domeniul materiale de construcţie – ceramică fină

  suntem singura şcoală specializată de interes judeţean care pregăteşte elevi pentru calificările din acest domeniu (sursa PLAI – tabel 5.17- pag.60)

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 6

  Multitudinea formelor de învăţământ existente în unitatea noastră şcolară asigură o ofertă educaţională complexă, adaptată pieţei muncii din zona Alba Iulia dar şi din judeţ şi care permite absolvenţilor să acceadă fie spre învăţământul superior, fie spre un loc de muncă adecvat calificării obţinute.

  Pe lângă formele de învăţământ menţionate, dispunem de autorizaţie de formare profesională a adulţilor pe domeniul textile-pielărie, nivel 2 de calificare (confecţioner produse textile şi confecţioner articole piele şi înlocuitori) şi nivel 3 de calificare –tehnician în industria pielăriei (în curs de finalizare), ceea ce ne permite organizarea de cursuri de reconversie profesională şi formare profesională a adulţilor.

  Cei 1557 de elevi ai colegiului provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural.

  Colectivul Colegiul Tehnic „Apulum” Alba–Iulia este format din 117 cadre didactice (profesori de cultură generală şi de specialitate, învăţători, institutori maiştrii instructori), 11 personal didactic auxiliar (administrator financiari şi de patrimoniu, secretari, tehnician, analişti programatori, bibliotecar) şi 17 personal nedidactic ( personal de întreţinere şi pază).

  Baza materială a colegiului dispune de 4 corpuri: corpul A cu 18 săli de clasă şi cabinete de specialitate, şi un laborator

  de informatică conectat la Internet; corpul B cu 27 săli de clasă şi cabinete de specialitate; 2 laboratoare

  de informatică; corpul C - atelier de ceramică dotat cu cuptor de ardere a produselor

  ceramice; corpul D - (cantină) în subsolul căruia funcţionează 3 ateliere de

  confecţii piele şi 4 ateliere de confecţii textile, magazie de materiale şi produse finite, bibliotecă şi arhivă.

  Pe lângă cele 4 localuri unitatea are în administrare o sală de sport construită printr-un program guvernamental (2004).

  Începând cu anul 2002, cu sprijinul comunităţii locale, în şcoală s-a derulat un program de modernizare şi reabilitare a spaţiilor şcolare care a vizat în principal următoarele obiective:

  modernizarea mobilierului şcolar din sălile de clasă, dotarea cu centrale termice proprii a corpurilor A, B şi D, modernizarea grupurilor sanitare, construirea cuptorului de ceramică şi modernizarea atelierului de

  ceramică, reabilitarea instalaţiei termice. construirea garajului şi a atelierului de tâmplărie cu magazii

  În anul 2006, cu fonduri primite de la M.E.C., s-a început programul de schimbare a tâmplăriei exterioare şi interioare din corpurile A şi B.

  În prezent se află în derulare proiectul de extindere a spaţiului de şcolarizare(corpul de clădire A) cu 12 săli de clasă şi laboratoare, proiect finanţat de Banca Mondială.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 7

  Unitatea şcolară este cuprinsă din anul şcolar 2005-2006 în proiectul „Agenda Europei” şi începând cu anul şcolar 2006-2007 se derulează un program de parteneriat cu o şcoală din Lituania.

  1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar 2005-2006

  Rezultate concursuri şcolare şi olimpiade: - Premiul II la faza Naţională a Concursului Profesional – domeniul textile - Menţiune la faza Naţională a Olimpiadei interdisciplinare – domeniul textile - Locul I, III şi menţiune pe judeţ la Olimpiada interdisciplinară clasa XII -

  textile - Locul I, II şi III pe judeţ la Olimpiada interdisciplinară clasa XI - textile - Locul I, II, III şi menţiune pe judeţ la Concursul Profesional domeniul textile - Locul III şi 2 menţiuni pe judeţ la Concursul „Lauda seminţelor celor de faţă şi

  în veci tuturor” - Menţiuni pe judeţ la Olimpiada de matematica – cls.XI, XII - Locul II – faza judeţeană, Olimpiada naţională a sportului şcolar – handbal şi

  fotbal - Menţiune la faza judeţeană „Sanitarii pricepuţi” - Diplome de participare la Concursul Naţional „Alege! Este dreptul tău” - Diplome de merit - 4- pentru rezultate profesionale de excepţie obţinute de

  cadrele didactice tehnice – acordate de Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia - Locul II pe judeţ la Olimpiada de religie clasa a VI-a - Locul I pe judeţ la Concursul Naţional de chimie „Raluca Lipan” cls.a VII-a - Menţiune pe judeţ la olimpiada de istorie clasa a VIII-a Rezultate examene absolvire

  - 100% promovabilitate absolvire şcoală de arte şi meserii (sursa: raport privind rezultat examen)

  - 100% promovabilitate absolvire an de completare (sursa: raport privind rezultat examen)

  - 100 % elevi clasa a XII a învăţământului liceal tehnologic cu certificat de competenţă profesională (sursa: raport privind rezultat examen)

  - 100 % promovabilitate examen de certificare a competenţelor profesionale şcoala de arte şi meserii nivel I de calificare (sursa: raport privind rezultat examen)

  - 100 % din absolvenţii de liceu - zi au obţinut diploma de Bacalaureat (sursa: raport privind rezultat examen de Bacalaureat)

  - 76% din absolvenţii de liceu seral au obţinut diploma de Bacalaureat (sursa: raport privind rezultat examen de Bacalaureat)

  - 50% din absolvenţii de liceu frecventă redusă au obţinut diploma de Bacalaureat (sursa: raport privind rezultat examen de Bacalaureat)

  - 87,93% promovabilitate la examenul de Teste Naţionale clasa a VIII-a (sursa: raport privind rezultat examen de Teste Naţionale)

  - 90 % gradul de inserţie a absolvenţilor (sursa: raportul diriginţilor)

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 8

  - Implicarea cadrelor didactice în organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale şi olimpiade şi concursuri şcolare (testare Naţională şi Bacalaureat) fapt consemnat în documentele de organizare şi desfăşurare a concursurilor

  Dotare

  - Construirea unui nou atelier de ceramică şi a unui cuptor de ardere a produselor ceramice

  - Reabilitarea tâmplăriei exterioare şi interioare la corpul de clădire A - Lucrări de reabilitare în corpul de clădire B – etaj II - Dotări cu mobilier şcolar în săli de clasă - Dotarea unui ateliere de confecţii piele cu utilaje preluate de la firmele de

  profil - Dotare cu calculatoare în cabinetul de limba engleză – învăţământ gimnazial - Dotare cu echipamente de birotică

  Parteneriate - Parteneriat cu PAEM – curs formare adulţi, calificarea Confecţioner

  produse textile(şcoala a asigurat formatorii şi spaţiul de desfăşurare a cursurilor);

  - Parteneriat cu REKORD – curs formare adulţi calificarea Confecţioner articole din piele şi înlocuitori (şcoala a asigurat formatorii şi spaţiul de desfăşurare a cursurilor);

  - Parteneriate cu agenţi economici de profil pentru desfăşurarea orelor de instruire practică: S.C.Rekord, S.C.Staff Colections, S.C.Apulum, S.C.Faier – Play

  Planul de şcolarizare 2006-2007 - Toate clasele propuse au fost realizate, deci oferta educaţională a fost bine

  întocmită, pentru anul 2006-2007. Structura ofertei pe nivele de învăţământ şi pe specializări/calificări este prezentată în graficele de mai jos:

  29%

  15%

  21%

  6%

  13%

  16% L iceu tehno log ic

  L IC E U TE OR E TIC

  S AM

  AN D E

  C OMP LE TAR E

  P R IMAR

  GIMN AZIAL

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 9

  NIVELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  LICEU TEHNOLOGIC

  26%

  32%

  26%

  16% C ER AM IC A

  TEXTILE

  PIELAR IE

  C H IM IE

  IN D U STR IALA

  SAM+AC

  22%

  45%

  33%

  C E R AM IC A

  TE X TILE

  P IE LAR IE

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 10

  1.4. Context naţional

  Priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului până în anul 2010: 1. Realizarea echităţii în educaţie; 2. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; formarea competenţelor

  cheie; 3. Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi

  profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;

  4. Deschiderea sistemului educaţional şi de formare profesională către societate, către mediul social, economic şi cultural;

  5. Asigurarea complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; învăţarea permanentă ca dimensiune majoră a politicii educaţionale;

  6. Creşterea calităţii proceselor de predare-învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale.

  Direcţiile strategice 2006-2008, aprobate prin Memorandum în şedinţa de guvern din 26 ianuarie 2006: I. Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie II. Asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de

  învăţământ cu sistemul european de educaţie şi formare profesională III Descentralizarea şi creşterea gradului autonomie a sistemului şcolar IV. Stimularea educaţiei permanente V. Reforma educaţiei timpurii VI. Creşterea capacităţii instituţionale, pentru elaborarea şi gestionarea proiectelor VII Susţinerea, în manieră integrată, a educaţiei, cercetării şi inovării

  Asistenţa UE pentru reforma învăţământului profesional şi tehnic Sistemul ÎPT/TVET din România se află într-un proces de reformă

  continuă, care a fost iniţiată în 1996 cu sprijinul programului Phare VET RO 9405. În prezent, proiectele dezvoltate în cadrul ÎPT beneficiază de asistenţă din partea UE prin programul multianual PHARE componenta TVET atât pentru infrastructura şcolară cât şi pentru dezvoltarea instituţională, de care din Regiunea Centru beneficiază 25 de şcoli începând cu Programul Phare 2001 şi 11 şcoli selectate pentru Programul Phare 2004-2006

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 11

  1.5. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local

  Şcoala noastră este situată în judeţul Alba, judeţ care face parte din Regiunea de dezvoltare ,,CENTRU,, care mai cuprinde judeţele: Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu.

  Sediul regiunii se află în Alba Iulia (ADR). Priorităţile şi obiectivele pe care se axează agenda reformei IPT la

  nivel naţional, sunt corelate cu cele cuprinse în PRAI şi PLAI. Acestea sunt următoarele: Prioritatea 1: Corelarea ofertei Î.P.T. din regiune şi judeţ cu nevoile de calificare: Obiectiv 1.1: Identificarea nevoilor de calificare. Obiectiv 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare. Obiectiv 1.3 Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din Î.P.T. Obiectiv 1.4 Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din Î.P.T. Prioritatea 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională. Obiectivul 2.1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă.

  Prioritatea 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor din Î.P.T. Obiectiv 3.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în şcolile din Î.P.T. Prioritatea 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din Î.P.T . Obiectiv 4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din Î.P.T.

  Prioritatea 5 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în Î.P.T. Obiectiv 5.1 : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de Î.P.T.

  Prioritatea 6 : Asigurarea accesului la Î.P.T. şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie. Obiectiv 6.1 : Facilitarea accesului la educaţie prin Î.P.T., prevenirea şi reducerea abandonului şcolar.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 12

  PARTEA a II-a

  ANALIZA NEVOILOR

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 13

  2.1. Analiza mediului extern

  Analiza mediului extern este axată pe datele privind: piaţa muncii, mediul economic, tendinţe demografice, tendinţe privind populaţia şcolară, tendinţe ocupaţionale. 2.1.1. ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC

  Pe ansamblul Judeţului Alba repartiţia intreprinderilor pe domenii de activitate este cercetare dezvoltare 1,32%, industrie 28,5%, agricultură 4,2%, servicii13,2, construcţii 8,65, comerţ-export-turism 44,1%. Se remarcă ponderea activităţii industriale, urmată de servicii şi agricultură (Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a Judeţului Alba – topul firmelor 2005).

  CERCETARE

  INDUSTRIE

  AGRICULTURA

  SERVICII

  CONSTRUCTII

  TURISM

  Se remarcă ponderea ridicată a întreprinderilor care au ca domeniu de

  activitate industria. Dinamica firmelor din judeţul Alba (Municipiul Alba Iulia) La nivelul judeţului Alba cele mai mari investiţii brute în anul 2004 s-au

  înregistrat în sectorului industrie prelucrătoare care include şi industria ceramică şi textilă-pielărie.

  Investiţiile străine la sfârşitul anului 2004 au fost de aproximativ 19,86% din totalul la nivel regional. Este de aşteptat ca prin aderarea la U.E. judeţul Alba să-şi sporească gradul de atractivitate pentru investiţii străine directe.

  În judeţul Alba la sfârşitul anului 2004 erau înregistrate un nr. de 7240 întreprinderi active iar la sfârşitul anului 2005, 7650 întreprinderi active. Se remarcă astfel o creştere a numărului de întreprinderi active la nivelul judeţului Alba(Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a Judeţului Alba – topul firmelor 2005).

  În municipiu Alba – Iulia, numărul total al societăţilor este de 3079, din care cu capital majoritar de stat 81 iar cu capital privat 2998 (site Primăria Municipiului Alba Iulia).

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 14

  Conform datelor Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului alba numărul de firme pentru domeniile de interes ale unităţii noastre şcolare în municipiul Alba-Iulia este:

  - 10 firme care au ca domeniu de activitate fabricarea produselor ceramice; - 11 firme care au ca domeniu de activitate confecţionarea produselor textile; - 7 firme care au ca domeniu de activitate confecţionarea articolelor din

  piele şi înlocuitori; De interes pentru oferta de şcolarizare din judeţ dar şi din unitatea noastră şcolară este şi dezvoltarea viitoare1 a unor parcuri industriale.

  Parcul Industrial Cugir (PIC) Alba. Se preconizează dezvoltarea de afaceri în domenii cum ar fi: confecţii textile, confecţii metalice, industrializarea lemnului, prelucrări mecanice şi construcţii de maşini, un incubator de afaceri şi altele.

  Parcul Industrial Zlatna. Se preconizează dezvoltarea de activităţi industriale productive în domenii cum ar fi industrializarea lemnului confecţii metalice, chimie industrială, confecţii piele. PIB la nivelul judeţului Alba a înregistrat o creştere faţă de anii anteriori

  ceea ce îl situează pe locul 4 ca si contribuţie la formarea PIB regional. Conform previziunilor PRAI în intervalul 2005-2013 la nivel regional se preconizează o creştere de 3,3 % a ponderii industriei în PIB şi o scădere cu 3,5 % a serviciilor, realizând un echilibru între industrie (43,4 % din VAB) şi servicii (39,9 %) cu un uşor avantaj al industriei.(sursă PLAI 2006) CONCLUZIE:

  Analiza mediului economic prefigurează argumente privind creşterea pe piaţa muncii a necesarului de personal calificat în domeniile materiale de construcţii şi textile-pielărie. De asemenea, se estimează creşterea pentru nivelul 2 şi 3 de calificare.

  Ponderea mare a industriei în activitatea economică a judeţului şi implicit a municipiului.

  Numărul firmelor înregistrate la Camera de Comerţ este în continuă creştere.

  Ponderea industriei textile-pielărie, industrie ceramică la nivelul municipiului Alba Iulia este semnificativă în raport cu celelalte ramuri industriale ceea ce constituie un avantaj pentru forţa de muncă pregătită de unitatea noastră şcolară

  Apar firme noi care necesită o forţă de muncă aferentă domeniilor prioritare în care pregătim elevi.

  Dinamica investiţiilor în sectorul industrial: industria prelucrătoare beneficiază de cea mai mare pondere din totalul investiţiilor brute la nivel judeţean.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 15

  2.1.2. TENDINŢE DEMOGRAFICE 2.1.2.1Situaţia curentă: Populaţia regiunii este cu 320 mii persoane mai mică în 2002 faţă de

  1992 (PRAI). Populaţia judeţului Alba scade cu 43.259 persoane în 2002, faţă de

  1992, cauzele principale fiind sporul natural negativ, un număr mare de persoane sunt plecate în alte judeţe sau în străinătate (PLAI). La 1 iulie 2005, judeţul Aba numără 379.189 persoane ( 14,98 % din populaţia Regiunii Centru) tab.2.1

  Populaţia municipiului Alba Iulia era de 73.373 persoane în 1992 şi 67.737 în 2003 (INSDRS Alba), iar în cele 12 comune limitrofe populaţia este cu puţin scăzută în 2002 faţă de 1992, existând comune cu creşteri ale populaţiei.

  Populaţia municipiului Alba Iulia şi a comunelor limitrofe:

  POPULAŢIA LA 01.07.2006

  TOTAL

  1992 1995 2000 2001 2002 2003 2006

  ALBA IULIA 73383 73239 71638 71534 66406 67737 Ciugud 2567 2461 2516 2516 2664 2595 Berghin 2358 2048 2034 2017 2169 2138

  Sîntimbru 2796 2458 2545 2620 2740 2794 Mihalţ 4215 3665 3580 3565 3679 3600

  Galda de Jos 4638 4414 4457 4381 4882 4543 Stremţ 3070 2832 2780 2739 2822 2825 Ighiu 6655 6321 6268 6328 6432 6446 Meteş 3456 3249 3163 3119 3181 3132

  Blandiana 1341 1197 1125 1122 1187 1196 Cricău 2043 1965 1895 1921 2097 2061

  Întregalde 1130 1012 928 911 877 868 Pianu de Sus 3657 3578 3594 3617 3390 3528

  Sporul natural negativ a determinat scăderea populaţiei alături de faptul că un

  număr important de persoane au plecat în alte judeţe sau în străinătate pentru o perioadă îndelungată de timp (PLAI).

  Tendinţa de feminizare s-a accentuat de-a lungul perioadei luată în analiză (PRAI).

  În judeţul Alba, populaţia de sex feminin este de 50,56 % (PLAI), iar în municipiul Alba Iulia este de 52,38 % (INSDRS Alba) în anul 2003.

  Fenomenul de îmbătrânire demografică se manifestă prin: Reduceri de efective din grupa 0-14 ani cu 6,1 % în regiune (PRAI). Creştere a efectivelor din grupa de peste 60 ani cu 3,6 % la nivelul

  regiunii (PRAI). Reducerea efectivelor în grupa 0-14 ani şi 5-9 ani în judeţul Alba

  (PLAI). Creştere a efectivelor în grupa 70-74 ani şi 75-79 ani în judeţul Alba

  (PLAI).

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 16

  2.1.2.Proiecţii demografice: vezi PLAI În perioada 1990-2002, populaţia şcolară la nivelul judeţului Alba s-a aflat

  pe o curbă descendentă reducându-se efectivele cu 18.319 persoane, respectiv 25,18 % (PLAI). Pe tipuri de pregătire şcolară, dinamica populaţiei şcolare indică scăderi pe toate nivelurile de şcolarizare. Proiecţia populaţiei şcolare, la clasa a VIII-a până în 2010 în zona Alba este următoarea:

  An ŞCOLAR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Populaţia şcolară

  clasa a VIII-a 1373 1267 1089 1030 953 894 927

  La nivelul judeţului Alba se prognozează reduceri semnificative ale populaţiei şcolare faţă de 2005:

  7-14 ani: cu 18,9% până în 2013; până în 2025 cu 33,1% 15-24 ani: cu 23,9% până în 2013; până în 2025 cu 44,4%

  Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă principal, în care se încadrează elevii de liceu / şcoala de arte şi meserii: 14-18 ani: cu 40,3% până în 2015; până în 2025 cu 47,53% (faţă de 2002)

  În cifre absolute, în intervalul de timp 2002-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 14-18 ani ar fi de cca. 12 mii persoane, reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel judeţean a unui număr de cca 20 de şcoli de mărime medie.

  Rata abandonului şcolar la nivelul judeţului Alba între începutul clasei a V-a şi sfârşitul clasei a VIII-a este următoarea: 2001-3,12 %, 2002-9,25 %, 2003-10,35 %, înregistârndu-se astfel o creştere.

  2.1.3. Piaţa muncii În perioada analizată (2002 – 2004), populaţia activă civila a scăzut cu 8,3

  mii persoane. În cazul tinerilor (15-24 ani), se constată însă o tendinţă de creştere în 2004 faţă de 2003, în ambele medii rezidenţiale şi sexe.

  Populaţia ocupată civila din judeţul Alba număra 171,1 mii persoane în 2004, reprezentând 16,69% din populaţia ocupată civila a Regiunii Centru. În perioada anterioară analizată (2002-2004), populaţia ocupată din judeţ a cunoscut o scădere de 5,4 mii persoane. .

  Rata de ocupare, la nivelul judeţului Alba în anul 2004 a fost de 70,7 faţă de 63,3 % la nivelul regiunii şi 61,3 la nivelul ţării.

  Structura forţei de muncă pe domeniile de activitate existente în judeţul Alba se prezintă astfel: cercetare dezvoltare 0,64%, industrie 65,8%, agricultură 7,3%, servicii 6,1, construcţii 6,4, comerţ-export-turism 13,6%. Se remarcă ponderea mare a forţei de muncă angajată în industrie( sursă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură a Judeţului Alba – topul firmelor 2005).

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 17

  Pe sexe: în 2004, rata şomajului (BIM) este mai ridicată în cazul bărbaţilor ( bărbaţii reprezintă 58% din numărul total de şomeri), rata şomajului femeilor s-a îmbunătăţit de la 15,2% în anul 2000 la 8,6 în 2004 Rata şomajului femeilor din evidenţele AJOFM a scăzut de la 9,2% în anul 2002 la 6,6% în 2005. Rata şomajului în rândul bărbaţilor era la sfârşitul anului 2005 de 7,8% (în scădere de la 8,9%). Structura şomajului pe grupe de vârstă Fig. 4.6.1 –PLAI 2006

  Someri inregistrati - distributia pe sexe si grupe de varsta - decembrie 2005

  0

  100000

  200000

  300000

  400000

  500000

  600000

  Total Sub 25 ani 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani peste 55 ani

  România

  Reg. Centru

  ALBA

  Rata de angajare a tinerilor absolvenţi înregistraţi ca şomeri în evidenţele

  AJOFM din Regiunea Centru a fost în 2004 de 40,66%, la nivelul judeţului Alba de 36,76%– sursa PRAO (Anexa 3b din PRAO).

  Faţă de anii anteriori conform datelor din PLAI, pag.29, tabel 4.7. se observă în structura ocupării pe nivele de instruire o creştere a ponderii populaţiei cu studii superioare şi a populaţiei cu nivel de pregătire liceal şi o scădere a ponderii celor cu nivel de pregătire profesional, gimnazial şi primar.

  Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen lung în perioada 2002-2013, conform PLAI, estimează o creştere a ponderii cererii forţei de muncă în industria prelucrătoare de la 34,7% la 37,2% astfel încât în 2013 s-ar ajunge la 40,6% din cerere.

  2.1.4. Implicaţiile ale analizei mediului extern asupra I.P.T din unitatea

  noastră şcolară Concluziile analizei demografice, economice şi a pieţei muncii de la nivel

  local, conturează clar domeniile prioritare unde este necesar să se realizeze progrese si de asemenea, implicaţiile privind planificarea ofertei educaţionale din şcoala noastră. Astfel:

  ponderea ridicată a industriei ponderea ridicată a populaţiei feminine scăderea ratei şomajului în rândul populaţiei feminine unicitatea profilului ceramică fină în unitatea noastră şcolară la nivelul

  judeţului creşterea investiţiilor străine în domeniile de interes ale unităţii noastre

  şcolare (textile, pielărie, ceramică fină) existenţa mişcărilor în interiorul domeniului textile-pielărie migraţia tinerilor spre spaţiile U.E.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 18

  solicitările agenţilor economici de calificare şi recalificare a forţei de muncă

  ne conturează următoarele priorităţi pentru dezvoltarea ÎPT din unitatea noastră şcolară:

  Priorităţi şi strategii Implicaţii asupra şcolii noastre 1. Nevoia corelării ofertei educative cu finalităţile în planul ocupării unui loc de muncă.

  - Efectuarea unui studiu al pieţei (studiu de marketing) bine conceput, care va fi actualizat permanent

  2. Nevoia formării competenţelor de baza şi sociale

  - Aplicarea standardelor de pregătire profesională de către toate cadrele didactice de specialitate implicate în instruirea elevilor

  3. Nevoia creşteri nivelului de calificare

  - Consilierea elevilor pentru a înţelege faptul ca investitorii autohtoni şi străini deţin tehnica de vârf care necesită personal cu calificare de nivel 2 şi 3. În aceste condiţii, cu nivelul 1 de calificare în timp vor deveni şomeri.

  4. Transpunerea in practica a conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţi.

  - Organizarea unor cursuri de formare profesionala a adulţilor

  5. Accentuarea rolului informării si consilieri profesionale

  - Consilierea şi informarea corectă, la timp a elevilor din şcolile generale, asupra calificărilor existente în unitatea şcolară şi a oportunităţii acestora pe piaţa muncii de la nivel regional şi local

  6.Consolidarea culturii organizaţionale din perspectiva parteneriatului social

  - Extinderea şi perfecţionarea reţelei de parteneriat

  7. Adaptarea calificărilor la structura populaţiei de la nivel local

  - Popularizarea calificărilor din şcoală în vederea atragerii populaţiei feminine

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 19

  2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN

  2.2.1. Indicatori de context specifici Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia

  2.2.1.1. Indicatori de intrare

  Cheltuieli publice pe elevi in anul şcolar 2005-2006 au fost de 1801,55 RON situându-se astfel sub media regională (2364,099 RON – 2005- media regională – PRAI 2006) Raportul dintre numărul de elevi/ număr profesori(norme didactice). In anul şcolar 2005-2006 raportul a fost de 14,44, iar în anul şcolar 2006-2007 raportul este de 13,55, înregistrându-se astfel o scădere. Resursele umane pentru IPT Gradul de acoperire cu profesori şi maiştri calificaţi este de 100%. Din totalul de 35 cadre didactice tehnice (30% din totalul cadrelor didactice din şcoală) 30 sunt titulari iar 5 sunt suplinitori (2 - TIC, 1-chimie industrială, 1-textile,1-pielărie).-v.cap.2. resurse umane Resurse materiale şi condiţii de învăţare Pentru anul calendaristic 2006 Colegiul Tehnic „Apulum” beneficiază de investiţii M.Ed.C, investiţii consiliul local, fondurile pentru achiziţiile de carte şi pentru dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie. Nu dispunem de fonduri pentru modernizarea atelierelor şcoală şi a cabinetelor de specialitate în domeniul textile-pielărie. Dotarea laboratorului tehnologic din atelierul de ceramică este învechită. Detailarea resurselor materiale este prezentată în cap.2. – resurse materiale 2.2.1.2. Indicatori de proces Opţiunile elevilor clasei a VIII-a, conform PLAI - 2006

  Optiunile elevilor de clasa a VIII-a (%)

  0,00

  20,00

  40,00

  60,00

  80,00

  100,00

  120,00

  2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

  Altele

  Nehotărâţi

  Filiera vocaţională

  Filiera teoretică

  Filiera tehnologică

  Înv.profesional

  Sursa: ISJ, pe baza datelor furnizate de CJAPP - anchetele privind opţiunile elevilor de clasa a VIII-a

  Din analiza acestora se constată în 2005/2006 faţă de 2002/2003, o creştere pe ansamblu, a procentului de elevi care optează pentru ÎPT (cumulat liceul

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 20

  tehnologic şi şcoala profesională/ ŞAM). În anul scolar 2005/2006, opţiunile pentru ŞAM ating o cotă în jur de 30% (în judetul Alba inregistrandu-se cel mai mare procent din regiune).

  Elevii şcolarizaţi pe ruta SAM provin din municipiul Alba Iulia şi zonele limitrofe municipiului Alba Iulia şi din oraşele Teiuş, Zlatna,Cugir, Sebeş, Blaj şi din localităţile din mediu rural: Ighiu, Bucerdea Vinoasă, Ampoiţa, Cricău, Tibru, Mesentea, Oiejdea, Galda de Jos, Benic, Cetea, Galda de Sus, Mihalţ, Capud, Cistei, Roşia de secaş, Ghirbom, Doştat, Cunţa, Pianu de Sus, Pianu de Jos, Vinţu de Jos, Vurpăr, Lancrăm, Tărtăria. Localitate Nr.elevi ruta SAM (2+1) Procent

  Alba Iulia 211 51,21

  Teiuş 17 4,12

  Zlatna 2 0,49

  Sebeş 1 0,24 Cugir 2 0,49

  Blaj 1 0,24

  Sate 178 43,21

  Total 412 100

  Nr. elevi Din care:

  Mediu urban Mediu rural

  Număr % Număr %

  412 234 56,79 178 43,21

  În localităţile rurale din care provine populaţia şcolară de pe ruta ŞAM, nu există unităţi de învăţământ care să permită continuarea studiilor postgimnaziale .

  În cadrul unităţii sunt şcolarizaţi şi elevi cu deficienţă mintală, recrutaţi din şcolile ajutătoare din municipiul Alba Iulia, Blaj şi Sâncrai:

  An şcolar Calificare Nr.de clase Nr.elevi 2003-2004 Confecţioner produse textile 1 12

  Confecţioner articole din piele 1 12 2004-2005 Lucrător în tricotaje-confecţii 1 12

  Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori 1 12 2005-2006 Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori 1 14 2006-2007 Lucrător în industria ceramicii 1 16

  La nivelul Colegiului Tehnic „Apulum”Alba Iulia ca urmare a unei oferte educaţionale atractive pentru absolvenţii claselor a VIII-a, planul de şcolarizare a fost realizat integral, în anul şcolar 2006-2007 (sursă- Planul de şcolarizare).

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 21

  Serviciul de orientare şi consiliere profesională. Dispunem de un cadru didactic calificat pentru consiliere şi orientare profesională, la un număr de 1557 elevi, insuficient pentru a obţine rezultate foarte bune în activitatea elevilor. 2.2.1.2. Indicatori de ieşire Rata abandonului şcolar pe niveluri de educaţie 2005-2006 În anul şcolar 2005-2006, situaţia cuprinderii elevilor în evidenţele şcolare se prezintă astfel:

  Treapta de învăţământ Elevi înscrişi la începutul anului

  Elevi rămaşi la sfârşitul anului

  Elevi promovati

  Diferenţa elevi înscrişi – elevi rămaşi

  Clasa a IX-XII zi 450 445 442 5 Clasa IX-XII seral 160 132 123 28 ŞAM+ AC 366 324 301 42 ŞAM special 31 28 25 3 Şcoală profes. specială 22 20 20 2 Total 1029 949 911 80

  Diferenţele dintre numărul elevilor înscrişi la începutul anului şcolar şi cel raportat la sfârşitul anului se explică prin:

  - abandon clasa X-XIII seral şi an de completare şi pierderi şcolare IX- X SAM determinate în principal de cauze materiale, transfer în alte judeţe, plecări în străinătate, retrageri din cauză de boală

  - au fost declaraţi repetenţi un număr de 3 elevi, şi au rămas cu situaţie şcolară neîncheiată un de nr. 22 elevi.

  În concluzie, rata abandonului şcolar pe niveluri de educaţie 2005-2006 a fost: - primar – 0 - gimnazial - 0 - liceu – 0 - SAM + AC – 2%

  Menţionăm ca în anul şcolar 2004-2005, rata abandonului şcolar s-a situat la pragul de 4%, în concluzie pentru anul şcolar 2005-2006 s-a înregistrat o scădere (de la 4% la 2% ) Aceste valori indică faptul că ne situăm sub rata abandonului şcolar la nivel judeţean Rata de absolvire Procentul de promovabilitate pentru anul şcolar 2005-2006, cumulând liceuzi, liceu seral, ŞAM, An de completare şi învăţământ special este de 95,73%, un număr mare de elevi neprezentându-se la examenele de încheieire a situaţiei şcolare.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 22

  - 2003-2006 Nr. crt. Treapta de învăţământ Procent

  promovabilitate 2003-2004

  Procent de promovabilitate 2004-2005

  Procent de promovabilitate 2005-2006

  1 Clasa a IX-XII zi 98 100 99,32 2 Clasa IX-XIII seral 98 99 93,18 3 ŞAM + AC(2006) 97

  98 96,88

  4 ŞAM special 93 89,28 5 Scoală profesională 100 100 6 Invatamant primar 98,57 98,31 98,93

  7 Învăţământ gimnazial 96,45 94,09 98,14

  Evoluţia ieşirilor din sistem

  0

  50

  100

  150

  200

  2003 2004 2005 2006

  A ls o lve n ti

  lice u l cu r s

  z i

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  2003 2004 2005 2006

  Absolventi

  liceu curs

  seral

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  2003

  2004

  2005

  Absolve

  ti

  scoala

  profesi

  onala

  128

  130

  132

  134

  136

  138

  2005 2006

  Absolveti SAM

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 23

  Rata de succes la examenele de certificare a competenţelor profesionale atât pentru liceu tehnologic, cât şi pentru nivelul 1 şi 2 ruta SAM, au fost de 100% (sursă:cataloage şi rapoarte examene) Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la cel liceal şi profesional la nivelul unităţii noastre este de 100% Rata de tranziţie de la nivelul 1 la nivelul 2 şi apoi la nivelul 3, scade deoarece mulţi elevi se încadrează pe piaţa muuncii din lipsa resurselor materiale (sursă – Plan de şcolarizare) Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie Rata de părăsire timpurie de la nivelul 1 la nivelul 2 şi apoi la nivelul 3, creşte deoarece mulţi elevi se încadrează pe piaţa muuncii din lipsa resurselor materiale (sursă – Plan de şcolarizare) Rata de absolvire a competenţelor cheie este de 100%, ceea ce nu dovedeşte că absolventul posedă la nivel corespunzător toate competenţele (în special cele legate de disciplinele de cultură generală). Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte Unitatea a pus la dispoziţie spaţiu şi cadre didactice formatoare în programe de formare profesională a adulţilor, nivel 2 de calificare:

  - în parteneriat cu PAEM – confecţioner produse textile - în parteneriat cu REKORD – confecţioner articole din piele şi

  înlocuitori 2.2.1.3. Indicatori de impact Inserţia socio-profesională:

  Situaţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii în ultimii 3 ani, se prezintă astfel:

  2003-2004 Forma de învăţământ

  Clasa Profil Total elevi

  Încadraţi Continuă studiile

  Şomeri Alte situaţii

  LICEU ZI XIIA MATE INFO. 30 - 20 - - XIIB FILOLOGIE 30 - 30 - - XIIC RESURSE 24 1 23 - - XIID TEXTILE 28 5 20 - 3 XIIE PIELĂRIE 24 2 15 - 7

  Liceu seral XIIIA CH.IND. 25 20 5 - - Profesional IIIA CERAMICĂ 15 5 1 - 9

  IIIB TEXTILE 24 13 1 - 10 IIIC PIELĂRIE 20 17 - - 3 IID CERAMICĂ 20 12 - 2 6 IIE LENJER 23 15 - - 8

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 24

  2004-2005

  Forma de învăţământ

  Clasa Profil Total elevi

  Încadraţi Continuă studiile

  Şomeri Alte situaţii

  LICEU ZI XIIA MATE INFO. 29 - 29 - - XIIB FILOLOGIE 30 1 28 - 1 XIIC RESURSE 30 3 25 1 1 XIID TEXTILE 28 8 16 1 3 XIIE PIELĂRIE 28 9 15 1 3

  LICEU SERAL XIIIA TEXTILE 15 11 - 2 2 XIIIB STIINTE 29 29 - - -

  PROFESIONAL

  IIIA CERAMICA 23 7 7 3 6 IIIB TEXTILE 25 15 7 7 3 IIIC PIELĂRIE 24 10 2 4 8

  (sursă – rapoarte diriginţi)

  2005-2006 Forma de învăţământ

  Clasa Profil Total elevi

  Încadraţi Continuă studiile

  Şomeri Alte situaţii

  LICEU ZI XIIA MATE INFO. 24 - 24 - - XIIB RESURSE 30 - 30 - - XIIC TEXTILE 26 - 26 - - XIID PIELĂRIE 28 - 28 - -

  LICEU SERAL XIIIA ŞTIINŢE ALE NATURII

  21 20 12 - - XIIIB 20 20 - - -

  ŞAM XA CERAMICĂ 19 1 12 - 6 XB CERAMICA 16 2 14 - - XC TEXTILE 24 - 23 - 1 XD TEXTILE 27 2 24 - - XE PIELĂRIE 20 1 20 - - XF PIELĂRIE 17 2 13 - 2

  AN DE COMPLETARE

  XIA CERAMICĂ 19 2 8 - 9 XIB TEXTILE 22 - 21 - 1 XIC TEXTILE XID PIELĂRIE XIE PIELĂRIE

  Concluzie – Comparând datele prezentate în tabelele de mai sus, se constată că în anul şcolar 2005 – 2006, inserţia socio profesională înregistrează un progres în special la învăţământul profesional şi învâţământul seral. Astfel:

  - toţi absolvenţii de liceu învăţîmânt de zi continuă studiile în forme superioare de învăţământ

  - la învăţământul seral din 21 absolvenţi, 20 sunt încadraţi în muncă, iar 12 continuă studiile (în anul 2004-2005 nici un absolvent de seral nu a continuat studiile în învăţământul superior)

  - toţi cei 20 absolvenţi de liceu frecvenţă redusă sunt încadraţi în producţie - 123 din absolvenţii de SAM continuă în 106 anul de completare, iar 9 sunt

  angajaţi în muncă, iar 8 sunt plecaţi în străinătate la muncă; 98 din absolvenţii de an de completare 81 continuă învăţământul liceal ruta progresivă, iar 17sunt încadraţi în muncă în ţară sau în strinătate..

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 25

  2.2.2 Planul de şcolarizare

  (forma revizuită – ianuarie 2007)

  2.2.2.1. Evoluţia planului de şcolarizare 2003-2007

  LICEU – CURS DE ZI (4 ANI) Anul şcolar Profil Specializare

  2003-2004

  Real Matematica-informatica Tehnic Tehnician în industria textilă

  Tehnician în industria pielăriei Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în chimie industrială

  2004-2005 Real Matematica-informatica

  Tehnic Tehnician în industria textilă Tehnician în industria pielăriei

  Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în industria materialelor de construcţii

  2005-2006

  Real Matematica-informatica Tehnic Tehnician în industria textilă

  Tehnician în industria pielăriei

  Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician în industria materialelor de construcţii

  2006-2007

  Real Matematica-informatica Tehnic Tehnician în industria textilă

  Tehnician în industria pielăriei Tehnician designer vestimentar Tehnician în industria sticlei şi ceramicii

  Resurse naturale şi protecţia mediuluiTehnician chimist de laborator Tehnician în industria materialelor de construcţii

  LICEU – CURS SERAL ŞI FRECVENTA REDUSA (3 ANI) Anul şcolar Profil Specializare

  2003-2004 Real Ştiinţe ale naturii

  Tehnic Tehnician în industria textilă 2004-2005 Real Ştiinţe ale naturii 2005-2006 Real Ştiinţe ale naturii 2006-2007 Real Ştiinţe ale naturii

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 26

  LICEU – ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII (5 ANI)

  Domeniul Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Anul şcolar

  Materiale de

  construcţii

  Lucrător în industria ceramicii

  Operator ceramică fină

  Tehnician în industria

  materialelor de construcţii 2003-2004

  2004-2005 2005-2006 2006-2007 Industrie textilă

  şi pielărie

  Lucrător în tricotaje confecţii

  Confecţioner produse textile

  Tehnician în industria textilă

  Lucrător în confecţii piele şi

  înlocuitori

  Confecţioner articole din piele şi

  înlocuitori

  Tehnician în industria pielăriei

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  2003-

  2004

  2004-

  2005

  2005-

  2006

  2006-

  2007

  liceu tehnologic

  SAM

  Evoluţia planului de şcolarizare în perioada 2003-2006 pentru liceu tehnologic şi ŞAM Concluzie: - Planul de şcolarizare înregistrează o evoluţie constantă pentru liceu tehnologic pe ultimii 4 ani şi o scădere a numărului de clase pntru învăţământul profesional faţă de 2003-2004, ceea ce demonstrează că la nivelul unităţii în stabilirea planului de şcolarizare s-a ţinut cont de datele analizei mediului extern ( datele demografice, economice)

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 27

  2.2.2.2 Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2006-2007

  Nivel de învăţământ

  Profil Specializare Nr. clase

  LICEU – ZI rută directă şi rută progresivă

  REAL Matematică-informatică 4

  TEHNIC 6 Tehnician designer vestimentar 2 Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnician în industria textilă 3 Tehnician în industria pielăriei 2

  Resurse naturale si protecţia mediului

  Tehnician chimist de laborator 1 Tehnician în industria materialelor de construcţii 2

  Tehnician chimie industriala 1

  Liceu – seral şi frecventă redusă

  Real Ştiinţe ale naturii 6

  Nivel de învăţământ

  Domeniu Calificare Nr. clase

  SCOALA DE ARTE ŞI MESERII

  MATERIALE DE CONSTRUCŢII

  Lucrător în industria ceramicii 2

  TEXTILE-PIELĂRIE

  Lucrător în tricotaje-confecţii 4 Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori

  2

  Nivel de

  învăţământ Domeniu Calificare Nr.

  clase SCOALA DE ARTE ŞI MESERII înv.special

  MATERIALE DE CONSTRUCŢII

  Lucrător în industria ceramicii 1

  TEXTILE-PIELĂRIE

  Lucrător în tricotaje-confecţii 1 Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori

  2

  Nivel de

  învăţământ Domeniu Calificare Nr.

  clase AN DE COMPLETARE

  MATERIALE DE CONSTRUCŢII

  Operator ceramică fină 1

  TEXTILE-PIELĂRIE

  Confecţioner produse textile 2 Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

  1

  Nivel de

  învăţământ Domeniu Calificare Nr.

  clase Scoală profesională înv.special

  TEXTILE-PIELĂRIE

  Confecţioner produse textile 1 Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

  1

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 28

  2.2.2.3. Proiecţia planului de şcolarizare 2006-2013

  Nevoi de calificare prin SAM estimate până în anul 2013 la COLEGIUL TEHNIC „APULUM”.

  Recomandările din PLAI,privind structura orientativă (în perspectiva 2013), pe domeniile de calificare de interes pentru unitatea noastră şcolară, în vederea a proiecţiei planurilor de şcolarizare la ŞAM şi respectiv liceu tehnologic sunt prezentate în tabelele de mai jos: SAM- extras PLAI – anexa A

  LICEU TEHNOLOGIC- extras PLAI – anexa A Sursa - ANALIZA NEVOILOR DE DEZVOLTARE A ŞCOLILOR IPT JUDEŢUL ALBA I. Evoluţia planului de şcolarizare

  Specificaţie

  Număr de elevi cuprinşi la începutul anului şcolar

  Ponderea la nivelul judeţului propusa in PLAI

  2002/2003* 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2012/2013

  nr. elevi %

  nr. elevi %

  nr. elevi %

  nr. elevi %

  nr. elevi % %

  Total număr elevi cuprinşi în clasa a IX-a în sistemul ÎPT, Din care:

  2971 100 3174 100 3021 100 2611 100 2315 100

  A. Număr elevi cuprinşi în clasa a IX-a ruta SAM Din care, pe domenii:

  1515 100 1974 100 1867 100 1652 100 1384 100 100,0

  chimie industriala 87 5,7 57 2,9 36 1,9 28 1,7 49 3,5 1,5

  Nr. crt

  Domeniul de pregătire (conf. HG . 721/2004)

  Structura plan şcolariz. 2006/2007 (Regiune)

  %

  Structura propusă pe termen lung (2013) Min-max

  %

  Medie regională

  %

  9 Industrie textilă şi pielărie 8,9 4-8 6,0 11 Materiale de construcţii 1,0 0-3 1,5 15 Estetica şi igiena corpului

  omenesc 2,3 1-3 2,0

  Profil

  Calificări nivelul 3 – ruta liceu tehnologic (conf. HG . 721/2004)

  Structura plan

  şcolarizare 2006/2007 (Regiune)%

  Structura propusă pe termen lung (2013)

  Min-max

  %

  Medie

  regională% Resurse naturale şi protecţia mediului

  Tehnician chimist de laborator 1,2 1-2 1,5

  Resurse naturale şi protecţia mediului Total 18 15-20 17,5

  Tehnic Tehnician designer vestimentar 6,1 3-6 4,5

  Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 0,8 0-2 1

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 29

  materiale de construcţii** 0 0 57 2,9 55 2,9 30 1,8 28 2,0 3

  industrie textilă şi pielărie 252 16,6 387 19,6 305 16,3 189 11,4 157 11,3 6

  estetica şi igiena corpului omenesc

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  1,5

  B. Număr elevi cuprinşi în clasa a IX-a la liceu –filiera tehnologică, din care:

  1456 100 1200 100 1154 100 959 100 931 100 100,0

  -profilul tehnic 728 50 690 57,5 650 56,3 560 58,4 582 62,5 59 -profilul resurse naturale şi protecţia mediului

  252 17,3 240 20 167 14,5 86 9 128 13,8 12

  Constatări pentru SAM Toate domeniile se înscriu ca tendinţa în analiza planurilor de şcolarizare în raport cu PLAI evidenţiază o aliniere în general bună la ţintele specifice şi tendinţele desprinse din PLAI - v. anexa A. Se constată şi unele abateri faţă de ponderile propuse prin PLAI în unele domenii cum ar fi: excedent în industria textilă şi pielărie (dar se încadrează ca tendinţă prin scăderea faţă de anii anteriori), deficit în comerţ, industria alimentară şi în estetica şi igiena corpului omenesc(domeniul este acoperit la nivel judeţean de învăţământul particular prin Grupul Şcolar de Cooperaţie Alba Iulia). Concluzii nevoii de calificare: 1. Pentru domeniul materiale de construcţii se înregistrează un trend uşor crescător. Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia fiind singura unitate la nivel regional şi judeţean care pregăteşte elevi pentru calificări specifice ceramicii (domeniul materiale de construcţii), se poate considera în proiecţia planului de şcolarizare că acest domeniul este prioritar în şcoala noastră. 2. Pentru domeniul textile-pielărie ţinta fiind depăşită este necesar să se reducă treptat numărul de clase reglându-se astfel în timp oferta educaţională cu cerinţele pieţei muncii. 3. La nivel judeţean nu există unitate şcolară în reţeaua unităţilor preuniversitare de stat care să pregătească elevi pentru calificările din domeniul Estetica şi igiena corpului omenesc, domeniul care în intervalul 2007-2013 conform recomandărilor PLAI trebuie să atingă o pondere de 1,5%. Pe baza acestor considerente se recomandă orientarea unităţii şcolare spre acest nou domeniu.

  În baza acestor date şi concluzii proiecţia planului de şcolarizare pe ruta de şcolarizare prin şcoală de arte şi meserii 2007-2013, la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia se prezintă astfel:

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 30

  An şcolar Domeniu Niveluri de calificare 1 – IX ŞAM 2-XI AC 3- liceu

  2006-2007 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 3 3 3

  2007-2008 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 2 3 3

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  1 - -

  2008-2009 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 2 2 3

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  1 - -

  2009-2010 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 2 2 2

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  1 1 -

  2010-2011 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 2 2 2

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  1 1 1

  2011-2012 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 2 2 2

  Estetica şi igiena corpului omenesc

  1 1 1

  2012-2013 Materiale de construcţii 1 1 1 Industrie textilă-pielărie 2 2 2

  Preconizăm că în viitor, urmare a unei activităţi de orientare socio-profesională activă şi eficientă, elevii din învăţământul gimnazial, vor conştientiza avantajele şcolarizării pe ruta ŞAM şi ca urmare declinul demografic se va reflecta în mai mică măsură în populaţia şcolară de pe ruta ŞAM. Proiecţia planului de şcolarizare pe ruta directă la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia se prezintă astfel:

  An şcolar Profil IX-X

  Calificarea Liceu ciclul superior XI-XII

  Număr clase

  2006-2007 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnic Tehnician designer vestimentar 2

  2007-2008 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnic Tehnician designer vestimentar 1

  Resurse naturale şi protecţia mediului

  Tehnician chimist de laborator 1

  2008-2009 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 31

  Tehnic Tehnician designer vestimentar 1 Resurse

  naturale şi protecţia mediului

  Tehnician chimist de laborator 1

  2009-2010 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnic Tehnician designer vestimentar 1

  2010-2011 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnic Tehnician designer vestimentar 1

  2011-2012 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnic Tehnician designer vestimentar 1

  2012-2013 Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii 1 Tehnic Tehnician designer vestimentar 1

  2.2.3. Calificări si curriculum

  Colegiul Tehnic“Apulum” Alba Iulia şcolarizează în medie annual 1000-1500 elevi cuprinşi în:

  - învăţământ primar - învăţământ gimnazial - învăţământ liceal - şcoală de arte şi meserii – nivel 1, 2, 3

  Învăţământul primar cuprinde şi clase cu program Step by Step prin care se oferă eleveilor program prelungit, pregătirea lecţiilor şi efectuarea temelor în şcoală.

  Elevii admişi în liceu au un nivel bun de pregătire, ultima medie de admitere în clasa a IX-a în anul şcolar 2006-2007 fiind de 8,02, iar la şcoala de arte şi meserii au un nivel mediu fiind admişi şi elevi fără examen de testare naţională.

  Elevii provin în cea mai mare parte de la şcolile din Municipiul Alba Iulia dar şi din cele 12 comune limitrofe care nu se află la distanţe mari şi le oferă condiţii de navetă cu mijloace auto şi CFR.

  Oferta educaţională a şcolii a fost orientată spre cerinţele pieţei muncii, a comunităţii locale şi a elevilor, flexibilă şi dinamică, oferind pregătire în specializările:

  Profilul Specializarea Observaţii Real Matematică-informatică 1.Planul de

  şcolarizare se va stabili pentru fiecare specializare prin consultarea agenţilor economici şi conform datelor estimate de PLAI

  Resurse naturale şi protecţia mediului

  Tehnician chimist de laborator

  Tehnic Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Tehnician designer vestimentar

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 32

  Pentru ŞAM, pe cele trei nivele de calificare oferim:

  Domeniul Calificare nivelul 1/2/3 Observaţii 1.Materiale de construcţii

  - Lucrător în industria ceramicii - Operator ceramică fină - Tehnician în industria materialelor de construcţii

  1.Planul de şcolarizare se va stabili prin consultare cu parteneri sociali 2. Formarea profesională a adulţilor se va stabili în funcţie de necesităţile agenţilor economici

  2. Industrie textile si pielărie

  - Lucrător în tricotaje-confecţii - Lucrător în confecţii piele si înlocuitori - Confecţioner produse textile - Confecţioner articole din piele şi înlocuitori - Tehnician în industria textilă - Tehnician în industria pielăriei

  Din sondajele intreprinse în rândul elevilor, şi după cererile de înscriere la nivelul 3 de calificare se constată că o parte dintre elevi renunţă la liceu – ruta progresivă (situaţie materială precară, exodul către U.E.) Calificările pentru care oferim şcolarizare au avut la bază informaţii furnizate de PLAI şi PRAI, informaţii privind necesarul de resurse umane rezultate din tendinţele dezvoltării locale, studiul pieţeo, solicitări din partea angajatorilor.

  În prezent Colegiul tehnic “Apulum” Alba Iulia este singura unitate şcolară din zona Alba care şcolarizează elevi în calificări din domeniul industria textile-pielărie şi singura din judeţ care pregăteşte elevi pentru calificările cuprinse în domeniul materiale de construcţii.

  Curriculum diferenţiat s-a adresat elevilor cu parcurgeri individuale de învăţare mai lentă, pentru care numărul de ore alocat prin trunchiul comun este insuficient. Curriculum la decizia şcolii a fost orientat în principal spre ariile curriculare

  din profilul clasei. Curriculum la decizia şcolii asigură elevilor posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare. Acesta a fost introdus cu preponderenţă – opţional ca disciplină nouă – în funcţie de specializarea claselor, iar la clasele terminale de liceu au fost introduse şi ore de opţional aprofundare la materiile de bacalaureat. Curriculum elaborat în şcoală ca disciplină nouă, a cuprins disciplinele din cultura generală cu programe aprobate de ISJ.

  Curriculum de dezvoltare locală a fost elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi agenţii economici având în vedere competenţele solicitate de aceştia.

  Curriculum-ul aplicat este adaptat la schimbările intervenite în structura învăţământului preuniversitar.

  S-au pus la dispoziţia comisiilor metodice programele şcolare valabile pentru fiecare obiect de studiu, realizându-se o planificare anuală şi semestrială a materiei, ţinându-se seama de recomandările primite la cercurile pedagogice pe discipline şi au fost vizate de şefii de catedră şi de directorii şcolii.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 33

  2.2.4. Resurse umane

  Din analiza SWOT realizată la nivelul unităţii şcolare, un punct tare îl reprezintă calitatea resurselor umane care asigură pregătirea teoretică şi practică.

  Prin oferta educaţională aferentă anului şcolar 2006-2007 numărul de posturi este de 141,50 cu următoarea structură

  - 115 posturi cadre didactice - 10 posturi cadre didactice auxiliare (4 administratori financiari şi de

  gestiune, 2 secretari, 1 bibliotecar, 2 analişti programatori, 1 tehnician) - 16,5 posturi personal nedidactic(9,5 îngrijitori, 6 muncitori, 1 paznic)

  Din cele 117 cadre didactice 90 sunt titulari, 27 suplinitor calificaţi : Nr.titulari – 90 Nr.suplinitori – 27 Nr.pers.auxiliar + TESA Deb. Def. Gr.II Gr.I Deb. Def. Gr.II Gr.I 27

  1 28 13 48 10 11 1 5 10 pers.aux. 17 TESA

  Pe categorii de vărste situaţia personalului se prezintă astfel: Resurse umane

  Total Grad didactic

  Titualri Supl. Varsta 22-29 30-39 40-49 50-59 60-65

  71 53 18 10 11 32 16 1 Profesori 45 Deb 8 5 2 1

  Def 5 6 5 2 2 2 II 9 1 2 8 I 16 3 5 6 1

  Ingineri 13 Deb 1 1 Def 2 1 1 2 II 1 1 I 7 1 1 4 3

  Maistri instruct.

  13 Def 2 2 II 1 1 I 10 6 4

  Cadre did.aux.

  7 7 2 1 4

  TESA 12 12 1 8 3 ( sursa Carte identificare )

  Structura cadrelor didactice pe discipline se prezintă astfel: Nr. crt.

  Disciplină

  Total Titulari Suplinitori calificati

  1 Limba română 11 9 2 2 Limbi moderne 12 8 4 3 Matematica 12 9 3 4 Fizica 5 5 - 5 Chimie 5 5 - 6 Biologie 4 3 1 7 Geografie 3 2 1 8 Istorie 4 2 2 9 Socio-umane 2 2 - 10 Religie 4 2 2

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 34

  11 Educaţie muzicală 2 1 1 12 Educaţie plastică 1 1 - 13 Educaţie fizica 4 3 1 14 Informatica/ TIC 5 2 3 15 Discipline tehnice - textile 10 9 1 16 Discipline tehnice – piele 8 7 1 17 Discipline tehnice – materiale de

  construcţii 9 8 1

  18 Discipline tehnice - mecanica 3 3 - 19 Invatatori 12 9 3 20 Psihopedagog 1 - 1 Total 117 90 27 Concluzii: - ponderea personalului didactic titular este de trei ori mai mare decât cea a suplinitorilor calificaţi - gradul de acoperire cu personal calificat la disciplinele tehnice dar şi la disciplinele de cultură generală este de 100% - cel mai mare procent (45%) este cel al cadrelor didactice între 40-49 de ani,

  cu experienţă în activitatea didactică şi ca urmare s-a insistat pe activitatea de mentorat în special pentru cadrele didactice debutante (în procent de 12%)

  2.2.5. Formarea profesională a personalului şi activitatea publicistică

  I. PREZENTARE GENERALĂ

  cadre didactice calificate, majoritatea cu grad didactic I(48) cadre didactice cu dublă specialitate (20)

  (anexa cadre didactice titulare) cadre didactice care au elaborat programe şcolare la nivel

  naţional (Ursu Carmen) şi la nivel CDL (11 - anexă) cadre didactice metodiste ale I.S.J. Alba: Ciorogar Sabina, Popescu

  Ioan Dorin, Cucu Claudia, Dragoman Mirela, Comaniciu Cristina, Atanasiu Maria, Mera Severina, Cimponeriu Traian, Olariu Maria, Ursu Carmen, Conţan Lucia, Dragomirescu Lia, Filimon Dorica, Crişan Florentin

  cadre didactice membre în comisiile naţionale de specialitate (Ursu Carmen) ca şi în comisiile judeţene de specialitate (Ceuca Maria,Ciorogar Sabina, Mera Severina, Cucu Claudia, Ursu Carmen)

  cadre didactice doctoranzi – Cimponeriu Traian cadre didactice cu masterate – Pipoş Corina, Popescu Ioan Dorin,

  Comaniciu Cristina, Comşa Alexandru, Jurcău Mihaela,Ursu Carmen

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 35

  cadre didactice cu cursuri postuniversitare: Sandu Cornel, Comaniciu Cristina, Hodor Maria, Oţelea Maria, Uritescu Dana, Olariu Maria, Irimie Sanda

  participări la simpozioane, sesiuni ştiinţifice la nivel local, judeţean, naţional, internaţional.(anexa)

  participare la cursuri de formare organizate de CCD şi aprobate de MEdC pentru anul 2005-2006,un număr de 22 cadre didactice.

  formator naţional în PHARE TVET – Standarde de Pregătire Profesională, curriculum şi evaluare.: D-na prof.ing.Ursu Carmen

  cadrele didactice debutante au participat în perioada vacanţei intersemestriale la o activitate de formare pe teme de proiectare a activităţii didactice, metode şi procedee didactice utilizate în activitatea la clasă.

  II.ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ A CADRELOR DIDACTICE

  - “Liceeni, odinioară…” – prof. IOAN TODOR - “Elemente de teorie literară cu aplicaţii pe texte” – prof. SABINA

  CIOROGAR - “Nostalgia originilor în lirica lui Lucian Blaga” – prof. SABINA

  CIOROGAR - “Literatura română – bacalaureat – ghid pentru elevi” – prof. SABINA

  CIOROGAR - “Teste de evaluări pe unităţi de învăţare liceu matematica”-

  prof.CEUCA MARIA, prof.SEVERINA MERA, prof.CORNEL SANDU şi alţii

  - “Teste de algebră şi analiză matematică pentru admitere în învăţământul superior. Bacalaureat 1987-1997” – prof.CORNEL SANDU, OFELIA SANDU

  - “100 teste grilă pentru examenul de capacitate şi concursuri şcolare” – prof.CORNEL SANDU şi alţii

  - „Îndreptare către aritmetică” a lui Gheorghe Şincai (traducere din limba slavonă) -TODOR IOAN şi PIPOŞ CORINA.

  - “Primii paşi în tehnoredactare. Editorul de texte Word” – prof.VALENTINA PETRE, prof.ing.IOAN DRAGOLEA

  - “Plante medicinale” – prof.CLAUDIA CUCU - „Culegere lucrări de laborator şi teste pentru examenul de

  bacalaureat” – SERBU CORNELIA - „Culegere lucrări de laborator chimie” – COMANICIU CRISTINA

  participarea la cursuri de formare profesională a cadrelor didactice în ultimii 5 ani (anexa)

  Concluzie – se constată în ultimul an un interes mai mare a cadrelor

  didactice de a participa la activităţi de perfecţionare

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 36

  - activitatea publicistică este bogată şi variată - participarea cadrelor tehnice la cursuri de specilitate este foarte redusă

  aceasta datorându-se în special faptului că nu sunt organizate pe plan local perfecţionări în specialitate

  III. PLANUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 2006 –2007 (planul

  operaţional corespunzător Priorităţii 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane de la Colegiul Tehnic “Apulum” Alba Iulia )

  2.2.6. Resurse materiale

  Corpurile de clădire în care se desfăşoară procesul de învăţământ şi instruirea practică sunt în stare bună prin modernizările realizate. Toate corpurile de clădire beneficiază de centrale termice moderne. În momentul de faţă spaţiile se prezintă astfel: a) Pentru pregătirea de specialitate:

  Domeniul Spaţiu şcolar destinat Materiale de construcţii - 1 atelier

  - 1 laborator de analize chimice - 1cuptor de ardere a produselor

  ceramice Industrie textilă şi pielăriei - 1 cabinet textile

  - 1 cabinet piele - 4 ateliere şcoală – textile - 3 ateliere şcoală - piele

  b). Pentru pregătirea generala:

  Disciplina Spaţiul şcolar destinat Matematica - 3 cabinet Chimie - 1 cabinet Fizică - 1 cabinet Biologie - 1 cabinet Limba romana - 1 cabinete Geografie - 1 cabinet Informatica 3 laboratoare complete Limba engleză 1 cabinet Mecanică 1 cabinet Educaţie fizică 1 sală de sport

  c). Alte dotări

  birouri sala profesorala anexe bibliotecă cu 29.500 de volume

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 37

  d). Infrastructura Clădirile pentru cursuri reabilitate Clădirile pentru practica: necorespunzătoare necesită reparaţii urgente. Sunt necesare amenajări pentru accesul persoanelor cu deficienţe Spaţiul unde funţionează biblioteca şi arhiva neadecvat

  e).Tehnologia informaţiei Exista 3 laboratoare cu 63 calculatoare Acces la Internet Pagina WEB proprie f). Mijloace de învăţământ

  1 retroproiector 1 videoretroproiectro 2 aparate TV video combina muzicală staţie de amplificare CD-uri Postere Panouri cu materii prime, materiale, scule Standuri de lucru.

  Precizăm că prin cuprinderea unităţii şcolare în programul de finanţare SAM al M.Ed.C. cu două domenii prioritare – materiale de construcţii şi estetica şi igiena corpului omenesc unitatea şcolară va beneficia de fonduri pentru reabilitare şi dotare cu echipamente specifice calificărilor din aceste domenii. Surse: Domenii care necesită sprijin pentru dezvoltarea bazei materiale a şcolilor în scopul încadrării planului de şcolarizare în anul şcolar 2012-2013 în recomandările PLAI:

  Materiale de construcţii Estetica corpului omenesc

  Extras din PLAI pentru identificarea zonelor în care sunt necesare investiţii în dezvoltarea şcolilor IPT Nr. crt.

  Unitatea şcolară Profile existente liceu

  Domenii existente SAM Previziuni 2007-2013

  3 Colegiul Tehnic ,,Apulum” Alba Iulia

  Tehnic Real

  Materiale de construcţii Industrie textilă şi pielărie

  Dezvoltarea domeniului materiale de construcţii nivel 1-lucrator in industria ceramicii nivel 2-operator ceramica fina nivel 3- tehnician in industria materialelor de constructii Dezvoltarea domeniului estetica si igiena corpului omenesc Nivel 1- lucrator pentru estetica si igiena corpului omenesc (prognoza) Nivel 2-frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (prognoza) Nivel 3-coafor stilist (prognoza)

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 38

  Extras argumentaţia pentru şcolile propuse pentru finanţare:

  Nr. crt.

  Unitatea şcolară

  Criteriul demografic

  Direcţii de dezvoltare economică a zonei

  (PDR, Program de dezvoltare

  economică a Judeţului)

  Resurse umane

  Spaţii de învăţământ Parteneriat

  Observatii

  3 Colegiul Tehnic ,,Apulum” Alba Iulia

  Scăderea previzionată a absolvenţilor clasei a VIII-a din municipiul Alba Iulia este la orizontul anului 2013 relativ mic (10%)

  Este unica unitate de invatamant profesional si tehnic din regiune in care se dezvolta domeniul materiale de constructii, calificari specifice ceramicii fine. Unitatea scolara este propusa pentru campus scolar SAM cu posibilitate de extindere nr. sali de clasa , laboratoare si ateliere-scoala Dezvoltarea serviciilor la nivel local si inexistenta calificarilor in domeniul estetica si igiena corpului omenesc in reteaua unitatilor de invatamant TVET recomanda introducerea acestui domeniu la aceasta unitatea de invatamant

  Cadre didactice de specialitate calificate atat pentru domeniul materiale de constructii cat si pentru domeniul estetica si igiena corpului omenesc-100%

  Laborator si atelier-scoala pentru analize tehnice, Dezvoltare laboratoare pentru ruta progresiva pentru ambele domenii

  Bine dezvoltat pentru domeniul materiale de constructii(ceramica fina)

  - Se impune asigurarea cheltuielilor legate de cazare,masa si transportul elevilor

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 39

  2.2.7. Rezultatele elevilor

  Promovabilitatea la nivelul unităţii:

  La nivelul şcolii, promovabilitatea este de 96%, situaţia prezentându-se astfel: Nr. crt. Treapta de învăţământ Procent

  promovabilitate 2003-2004

  Procent de promovabilitate 2004-2005

  Procent de promovabilitate 2005-2006

  1 Clasa a IX-XII zi 98 100 99,32 2 Clasa IX-XIII seral 98 99 93,18 3 ŞAM + AC(2006) 97

  98 96,88

  4 ŞAM special 93 89,28 5 Scoală profesională sp. 100 100 Total 98% 98% 96%

  Concluzii:Comparativ cu anul şcolar trecut a scăzut procentul de promovabilitate cu 2%. O creştere mare s-a înregistrat la elevii cu situaţie şcolară nîncheiată (la învăţămâtul seral şi SAM şi an de completare) de la 16 în anul trecut şcolar la 39 în anul 2005-2006. Motive:

  - frecvenţa slabă determinată de probleme legate de programul de muncă la învăţământ seral

  - migraţia forţei de muncă în spaţiul U.E. - probleme materiale, de navetă pentru elevii cuprinţi în învăţământul

  profesional scăderea interesului elevilor şi părinţilor pentru activitatea şcolară.

  Participarea la olimpiade interdisciplinare: - Premiul II la faza Naţională a Concursului Profesional – domeniul textile - Menţiune la faza Naţională a Olimpiadei interdisciplinare – domeniul textile - Locul I, III şi menţiune pe judeţ la Olimpiada interdisciplinară clasa XII -

  textile - Locul I, II şi III pe judeţ la Olimpiada interdisciplinară clasa XI - textile - Locul I, II, III şi menţiune pe judeţ la Concursul Profesional domeniul textile - Diplome de merit - 4- pentru rezultate profesionale de excepţie obţinute de

  cadrele didactice tehnice – acordate de Primăria şi Consiliul Local Alba Iulia Procentul de promovare a examenului de bacalaureat– 2006, în cele două

  sesiuni este de: 91%- ( peste procentul de promovare de la nivel judeţen) mai mare faţă de 2005 cu …. . Au absolvit un număr de 149 elevi, s-au prezentat la examen un număr de 146 elevi, şi au fost declaraţi promovaţi 133 absolvenţi. Pe medii situaţia se prezintă astfel:

  Respinşi Medii de promovare Sub 5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 12 1 18 29 61 25 -

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 40

  pe specializări situaţia este următoarea: Specializare Înscrişi Admişi Respinşi Neprezen

  -taţi Procent promova-bilitate

  Matematică-informatica 24 24 - - 100 Tehnician în industria materialelor de construcţii

  30 30 - - 100

  Tehnician în industria textilă 26 26 - - 100 Tehnician în industria pielăriei 28 28 - - 100 Ştiinţe ale naturii – liceu seral 21 16 4 - 76,19 Ştiinţe ale naturii-liceu frecvenţă redusă

  20 9 8 3 52,94

  În ceea ce priveşte examenul de certificare al competenţelor profesionale,

  pentru liceu zi, filieră tehnologică şi filieră teoretică rezultatele sunt următoarele:

  Specializare Înscrişi Admişi Respinşi Neprezen-taţi

  Procent promova-bilitate

  Matematică-informatica 25 23 - 2 100 Tehnician în industria materialelor de construcţii

  29 29 - - 100

  Tehnician în industria textilă 26 26 - - 100 Tehnician în industria pielăriei 28 28 - - 100

  Procentul de promovare a examenului de certificare profesională a fost de 100%, iar 60% dintre candidaţi au obţinut media 10, ceea ce dovedeşte o foarte bună pregătire teoretică şi profesională.

  În ceea ce priveşte examenul de certificare al competenţelor profesionale

  nivel 2, an de completare , rezultatele sunt următoarele: Calificarea Înscrişi Neprez

  . Admişi Respin

  şi Procent promovabilitate

  Operator ceramică fină 18 - 18 - 100% Confecţioner produse textile 43 - 43 - 100% Confecţioner articole din piele şi înlocuitori

  37 1 36 - 100%

  În ceea ce priveşte examenul de certificare al competenţelor profesionale

  nivel 1, ŞAM, rezultatele sunt următoarele: Specializare Înscrişi Admişi Neprezentaţi Respinşi Procent

  promovabilitate Lucrător în industria ceramicii

  36 36 - - 100%

  Lucrător în tricotaje-confecţii

  51 51 - - 100%

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 41

  Lucrător în confecţii piele şi înlocuitori

  35 35 - - 100%

  În ceea ce priveşte examenul de Testare Naţională 2006, rezultatele se

  prezintă astfel: Clasa Inscrişi Promovaţi Procent

  promovabilitate VIII 58 51 87,93% Evoluţia ratelor de promovabilitate 2004-2006 – înregistrează o uşoară

  scădere la învăşământul liceal şi profesional şi o creştere la învăţământul primar şi gimnazial.

  Nr crt.

  Nivel Rata promovabilitate % 2004 2005 2006

  1 Clasa a IX-XII zi 98 100 99,32 2 Clasa IX-XIII seral 98 99 93,18 3 ŞAM + AC(2006) 97

  98 96,88

  4 ŞAM special 93 89,28 5 Scoală profesională 100 100 6 Invatamant primar 98,57 98,31 98,93

  7 Învăţământ gimnazial 96,45 94,09 98,14

  2.2.8. Consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor

  La nivelul şcolii a fost ales coordonatorul pentru programe şi proiecte extradidacice şi extracurriculare şi s-a constituit Comisia pentru consiliere şi orientare profesională care are următoarele atribuţii:

  - elaborează chestionare în vederea aplicării acestora elevilor, agenţilor economici

  - analizează chestionarele aplicate şi propune măsuri - participă la centralizarea opţiunilor elevilor din clasa a X-a liceu şi ŞAM, XI

  an de completare - elaborează materiale ajutătoare pentru orientarea socio-profesională a

  absolvenţilor Activitatea de orientare şi consiliere este structurată pe următoarele

  componente:

  I. Activităţi curriculare a. Activitatea diriginţilor - previne tulburări de adaptare - conştientizează ierarhiile valorice - sprijină rezolvarea conflictelor, favorizând alegerile libere - explică şi exprimă ideile şi sentimentele în legătură cu orientarea vocaţională. - moderează echilibrul celor aflaţi în dificultate

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 42

  b. Racordarea la social – existenţa CDS-urilor şi CDL-urilor care oferă parcursuri şcolare diferenţiate, prin pachetele de opţionale pe care le oferim elevilor şi părinţilor, împreună cu partenerii sociali, în fiecare an. - racordarea diverselor discipline din CDL la vârstele şcolare şi la ciclurile şcolare. - vizite în întreprinderi de profil - întâlniri cu patronii de termeni şi specialişti din toate domeniile - organizează întâlniri profesori, elevi, în scopul orientării şi consilieri.

  II. Activităţi extracurriculare: - vizite în întreprinderile de profil din zonă - întâlniri, elevi, patroni firme şi specialişti din domeniile în care pregătim elevii - organizarea zilelor porţiilor deschise anual unde se prezintă oferta şcolii - întâlniri elevi, cadre didactice universitare pentru a permite elevilor cunoaşterea instituţiilor de învăţământ superior - există un colţ de orientare unde sunt expuse pliante şi oferta de şcolarizare şi inserţie a absolvenţilor.

  Concluzii: Activităţile curriculare vizează autocunoaşterea lumii interioare şi cunoaşterea profesiunii. Activităţile extracurriculare vizează cunoaşterea lumii profesiilor, a modului de racordare la social coroborat cu flexibilitatea şi egalitatea şanselor Necesitatea arondării la un psiholog şcolar Lipseşte un sistem unitar de raportare şi un indicator calitativ de evaluare

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 43

  2.2.9. Predarea şi învăţarea

  Activitatea de predare-învăţare a disciplinelor din aria curriculară tehnologii are la bază Standardele de Pregătire Profesională, nivel 1, 2 şi 3 – domeniile materiale de construcţii, textile-pielărie şi Curriculum aferent acestor standarde. Calitatea activităţii de predare-învăţare este bine oglindită în rezultatele elevilor obţinute la olimpiade interdisciplinare, concursuri pe meserii, examene de absolvire, bacalaureat, competenţe profesionale şi testare naţională. Pentru a avea o imagine cât mai reală asupra activităţii de predare-învăţare din cadrul unităţii noastre şcolare, la nivelul Comisiei de curriculum au fost elaborate 6 criterii de evaluare. Aprecierea nivelului de atingere al fiecărui criteriu s-a realizat pe baza documentelor existente la nivelul fiecărei comisii metodice şi a rezultatelor obţinute. Nivelul de realizare a criteriilor stabilite sunt prezentate în tabelul următor: Criterii Punct

  tare Nici tare nici slab

  Punct slab

  Sursa/ tipul dovezilor

  Elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare şi ţinte individuale pe baza evaluării iniţiale şi conform stilului lor de învăţare

  X

  Testele iniţiale, proiectele de tehnologie didactică, procese-verbale întâlniri comisii metodice

  Programele şi materialele de învăţare oferă posibilitatea învăţării prin paşi mici

  X Proiectările cadrelor didactice, sarcini de lucru oferite elevilor

  Abilităţile cheie sunt permanent monitorizate X

  Fişele de lucru, teste, observaţii în cadrul planificărilor

  Competenţele tehnice sunt implementate prin stabilirea clară a obiectivelor

  X Proiectări cadre didactice, proiecte de lecţii, fişe de asistenţă la ore

  Feed – back-ul urmăreşte atingerea tuturor tipurilor de abilităţi şi competenţe

  X Fişe de lucru, proiecte de lecţii, chestionare elevi, fişe asistenţe la ore

  Utilizarea metodelor de predare care să permită învăţarea centrată pe elev X

  Fişe asistenţă la ore, procese-verbale întâlniri arii curriculare, proiecte de tehnologie didactică

  Concluzii: - implementarea în activitatea didactică a metodelor active care să permită învăţarea centrată pe elevi este încă firavă, predominând metodele tradiţionale - necesitatea utilizării strategiilor didactice de individualizare care să permită elevilor să – şi devolte propriile abilităţi

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 44

  2.2.10. Parteneriate şi colaborare

  REŢEAUA DE PARTENERIAT A ŞCOLII

  GRUP ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ ALBA IULIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

  LICEE ŞI SCOLI GENERALE

  COMITETUL DE PĂRINTI

  BISERICA

  UNIVERSITĂŢI DIN MUNICIPIU ŞI DIN

  ŢARĂ

  PREFECTURA JUDEŢULUI ALBA

  CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

  POLIŢIA MUNICIPIULUI ALBA IULIA

  JANDARMERIA

  DIRECŢIA DE SĂNATATE PUBLICA

  AJOFM, DIRECŢIA MUNCII

  AGENŢI ECONOMICI

  DOMENIUL MATERIALE DE CONSTRUCŢII

  DOMENIUL INDUSTRIE TEXTILĂ

  DOMENIUL INDUSTRIA PIELĂRIEI

  S.C. APULUM S.A.

  S.C. SEPP S.R.L.

  S.C. CORAL S.R.L.

  S.C. STAFF COLECTIONS S.R.L.

  S.C.TREND S.R.L.

  S.C. OTTAVIO DICESARE SRL

  S.C. FAIRE-PLAY IMPEX

  S.C. ANDREAS COMPANY S.RL.

  S.C. INCOV S.A.

  S.C. REKORD S.R.L

  S.C. PROGRESUL SOCOM

  SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A

  APELOR

  PAEM ALBA IULIA

  INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 45

  PARTENERIATE CU AGENŢI ECONOMICI: Există o bună colaborare cu agenţii economici din zonă, concretizată în:

  - desfăşurarea practicii în producţie - elaborarea CDL-urilor - sponsorizări în bani şi materiale auxiliare procesului instructiv-educativ - realizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de ŞAM - asigurarea formatorilor pentru desfăşurarea cursurilor de calificare

  organizate de către agenţii economici (SC REKORD - anexă)

  PARTENERI 2004-2005 -2006 DOMENIUL DE PREGĂTIRE

  SPECIALIZAREA DENUMIREA FIRMEI

  OBIECTUL COLABORĂRII

  CERAMICĂ- MATERIALE DE CONSTRUCŢII

  *OPERATOR CERAMICĂ FINĂ *FASONATOR CERAMICĂ FINĂ *TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

  SC APULUM S.A -PLAN DE ŞCOLARIZARE -CURICULUM DE DEZV.LOCALĂ - INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR -DOTAREA ŞCOLII

  SC SEPP SRL - INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR -DOTAREA ŞCOLII

  PIELĂRIE *CONFECŢIONER ARTICOLE DIN PIELE ŞI ÎNLOCUITORI * LUCRĂTOR ÎN ARTICOLE DIN PIELE ŞI ÎNLOCUITORI

  SC REKORD SRL -PLAN DE ŞCOLARIZARE -CURICULUM DE DEZV.LOCALĂ - INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR -DOTAREA ŞCOLII

  SC PROGRESUL SOCOM

  - INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR -DOTAREA ŞCOLII

  TEXTILE *CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE * LUCRĂTOR ÎN TRICOTAJE-CONFECŢII

  SC FAIRE-PLAY IMPEX

  - INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR

  SC OTTAVIO DICESARE

  INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR

  *TEHNICIN ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ

  SC INCOV SA - INSTRUIREA PRACTICĂ A ELEVILOR, LABORATOR TEHNOLOGIC

  RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

  * TEHNICIAN ÎN CHIMIE INDUSTRIALĂ

  SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR ALBA IULIA

  - PREGĂTIRE PRACTICĂ ECOLOGIE ŞI MICROBIOLOGIE

  PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI CU INSTITUŢII ALE COMUNITĂŢII LOCALE:

  - s-a încheiat convenţii de colaborare cu Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, obiectul contractului fiind asigurarea practicii săptămânale comasate a studenţilor de la facultăţile de ştiinţe, ştiinţe sociale şi filologie

  - Colaborări cu universităţile din Alba, Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara, Oradea, Arad în ceea ce priveşte OSP absolveţilor de liceu.

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 46

  - Colaborarea cu Poliţia de Proximitate concretizată în acţiuni menite să conducă la sporirea gradului de siguranţă al elevilor, prevenirea faptelor de indisciplină şi a infracţionalităţii.

  - Colaborarea cu Primăria Alba Iulia şi Consiliul Local Alba pentru asigurarea fondurilor necesare lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, dotări şi modernizări ale spaţiului de şcolarizare:

  - Colaborări cu O.N.G –uri: MAMA IOCHEBE, Asociaţii pt.sănătate, educaţie şi familie, Asociaţia “Sprijiniţi copiii”

  - colaborarea cu familiile elevilor a avut la bază Acordul cadru de parteneriat pentru educaţie şi s-a concretizat în sponsorizări, activităţi de organizare a manifestărilor culturale organizate de şcoală, în dotarea cu mobilier şcolar.

  PARTENERIATE EUROPENE: 1. Parteneriat în Proiect Comenius cu tema “Sărbători Naţionale” – februarie 2006 , ţări participante – Turcia, lituania, Norvegia, Polonia - prof.Dioşan Livia, prof.Iosif Ioana. 2. Agenda EU/RO

  Planul de parteneriat pentru anul şcolar 2006-2007 este prezentat în cadrul Planului operaţional pentru Prioritatea 3

 • PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

  COLEGIUL TEHNIC”APULUM” ALBA IULIA 47

  2.3.Analiza SWOT Domenii de referinţă

  Resurse umane/Resurse materiale

  Puncte tari - peste 90% din absolvenţii învăţământului profesional (SAM + AC) obţin un loc de muncă corespunzător calificării în care s-au pregătit - peste 90% din absolvenţii învăţământului liceal sunt cuprinşi în forme superioare de învăţământ - nivel scăzut de abandon şcolar (2%) - o bună colaborare cu agenţii economici, comunitatea locală - suntem şcoală autorizată de CNFPA ca furnizor de formare pentru adulţi pentru 2 calificări de nivel 2 (Confecţioner produse textile, Confecţioner articole din piele şi înlocuitori) şi nivel 3 (tehnician în industria pielăriei) - posibilitatea de a atrage fonduri extrabugetare prin organizarea de cursuri de formare a adulţilor pentru calificările în care deţinem autorizaţii de formare - cadre didactice calificate, majoritatea cu gradul didactic I - există specialişti titulari pentru toate specializările existente în unitatea şcolară - şcoala este autorizată sanitar şi din punct de vedere al protecţiei mediului, PSI, PM - dotare cu centrale termice proprii - existenţa unei biblioteci cu peste 27.000 volume - în preajma clădirii există suficient spaţiu pentru construcţii noi - există 8 ateliere şcoală specializate pe meseriile de bază, care asigură venituri proprii - există 11 cabinete, din care 7 de cultură generală şi 4 de specialitate - există 3 laboratoare de informatică, dot