4
 Alat Musik Melodis Saron Gender  Suling Rebab Terompet reog Angklung

Alat Musik Melodis

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Alat Musik Melodis

5/14/2018 Alat Musik Melodis - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/alat-musik-melodis-55a930ba8738b 1/3

Alat Musik Melodis

Saron Gender 

 Suling  Rebab

Terompet reog Angklung

Page 2: Alat Musik Melodis

5/14/2018 Alat Musik Melodis - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/alat-musik-melodis-55a930ba8738b 2/3

Alat Musik Ritmis 

Kendang Dol (Bengkulu ) 

Tambua Ketipung

Tifa Gong

Page 3: Alat Musik Melodis

5/14/2018 Alat Musik Melodis - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/alat-musik-melodis-55a930ba8738b 3/3

Alat Musik Harmonis

Bonang Siter 

Sasando Kecapi 

Calung Sampek