Alan Ginzberg - Poezija

 • View
  257

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Alan Ginzberg - Poezija

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  1/21

  ALEN GINSBERG

  A Supermarket in California (1956)

  Kakve misli o tebi noas imam, Volt Vitmane, jer i ja hodah orsokacima pod drveem saglavoboljom samosvestan gledajui u pun mesec.U mojoj vrtoglavici od gladi, kupujui prizore, uao sam u neonski supermarket, sanjajuitvoje proraune.Kakve breskve i kakvi rafovi !ele porodice kupuju po noi "rolazi puni mu#eva $ene uavokadima, bebe u paradjzu% a ti, &arsija 'orka, ta si ti radio dole pored lubenica(

  Video sam te, Volt Vitmane, bez dece, usamljeni matori batovan, kako njuka me)u mesomu fri#ideru odmeravajui momke za kasom.*uh te kako pita o svakom+ Ko je ubio svinjske nicle( Koliko staju banane( esi li ti mojan)eo('utah me)u sjajnim redovima konzervi pratei te, i praen u mojoj mati detektivom izradnje.Klizali smo po irokim hodnicima zajedno u naoj usamljenoj uobrazilji probajui artioke,

  posedovajui svaki zamrznuti delikates, i nikad ne prolazei pored kase.&de mi to idemo, Volt Vitmane( Vrata se zatvaraju za sat. U kom pravcu tvoja brada noas

  pokazuje(

  -odirujem tvoju knjigu i sanjam nau odiseju u supermarketu i oseam se apsurdno./0oemo li etati cele noi kroz usamljene ulice( rvee dodaje senke senkama, svetlaugaena u kuama, obojica emo biti usamljeni.0oemo li paradirati sanjajui o izgubljenoj 1merici ljubavi pored plavih automobila pouprijama, kui u nau usamljenu kolibu(1h, stari oe, sedobradi, usamljeni matori uitelju hrabrosti, kakvu si 1meriku imao kada je0aronova barka pristala a ti izaao na zadimljenu obalu i stajao gledajui amac kako nestajeu crnim vodama 'ete(

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  2/21

  URLI

  2a !arla 3olomona

  4

  Video sam najbolje umove svoje generacije unitene ludilom,izgladnele histerine gole,kako se vuku po crnakim ulicama u zoru u potrazi za gnevnim fiksom,hipsteri an)eoskih glava koji su izgarali za drevnom nebeskom vezomsa zvezdanim dinamom u maineriji noi,koji su u bedi i ritama i upalih oiju i naduvani po celu no sedeli

  puei u natprirodnoj tami stanovas hladnom vodom

  lebdei iznad vrhova gradova pro#ivljavajui d#ez,koji su ispod 5la nebu ogolili svoje mozgovei videli muhamedanske an)ele kako se ozareni teturaju po krovovima zgrada,koji su blistavih hladnokrvnih oiju prolazili kroz univerzitetehalucinirajui 1rkanzas i 6lejkovu svetlost tragedije me)u naunicima rata,koji su izbacivani sa akademija zbog ludostii izdavanja opscenih oda na prozorima lobanje,koji su zgureni u donjem rublju po neobrijanim sobamaspaljivali svoj novac u korpama za otpatke i sluali U#as kroz zid,koji su orkirani u svojim stidnim bradamavraajui se preko 'areda sa pojasom marihuane za 7jujork,koji su gutali vatru u hotelima boje ili pili terpentin u 8ajskom sokaku, smrt,ili proiavali svoje torze iz noi u nosnovima, drogama, budnim komarima,alkoholom i kurcem i beskrajnim jebanjima,neuporedive slepe ulice uskovitlanog oblakai munje u umu to odleu ka polovima Kanade i "atersona,obasjavajui itav nepokretni svet vremena izme)u njih,

  pejotske vrstine hodnika,

  grobljanska svitanja dvorita zelenog drvea,vinska pijanstva nad krovovima,izlozi kvartova napuenih vozikanja neon treperenja semafora,vibracije sunca i meseca i drveta u burnim zimskim sumracima 6ruklina, bezvredne kletve i

  blaga kraljevska svetlost uma,koji su se okivali za podzemnu #eleznicuu beskrajnoj vo#nji od 6aterija do svetog 6ronksaopijeni bensendinom sve dok ih buka tokova i dece nije spustilauzdrhtale razorenih usta ugruvane otupelog uma

  i liene sjaja u sumornoj svetlosti 2oolokog vrta,koji su celu no tonuli u podmorskoj svetlosti 6ikfordsa,

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  3/21

  isplovili i presedeli itavo popodne ustajalog piva u pustom 9ugaciju,sluajui prasak unitenja sa hidrogenskog d#uboksa,koji su govorili sedamdeset sati bez prestankaod parka do stana do bara do 6elvjua do muzeja do 6ruklinskog mosta,izgubljeni bataljon platonskih govornikakoji su skakali sa pragova sa pomonih stepenica sa prozorasa 5mpajer stejta s meseca,trtljajui vritei povraajui apui injenice i uspomenei anegdote i one slasti i okove bolnica i zatvora i ratova,itavi umovi istreseni u potpunom seanju tokom sedam dana i noi,u#arenih oiju, meso za sinagogu baeno na plonik,koji su nestali u nitavilu zen 7ju #erzijaostavljajui za sobom trag nejasnih razglednica 1tlantik 3iti 0ola,

  pre#ivljavajui istona preznojavanja

  :angerska mlevenja kostiju i kineske migrene u narkomanskoj kriziu sumornoj nametenoj sobi usred 7juvarka,koji su lutali u krug po #eleznikom depou u pono

  pitajui se kuda da po)u, i otili su, ne ostavljajui slomljena srca za sobom,koji su palili cigarete u furgonima furgonima furgonimato tandru kroz sneg ka usamljenim farmama u dedovskoj noi,koji su izuavali "lotina "oa 3an 0uana de la Krusa telepatiju i bibap kabaluzato to je kosmos instinktivno zadrhtao pod njihovim nogama u Kanzasu,koji su usamljeni ili ulicama 1jdahoa tragajui

  za vizionarskim indijanskim an)elima koji su stvarno i biliindijanski vizionarski an)eli,koji su pomislili da su samo ludi kada je 6altimor bletao u natprirodnoj ekstazi,koji su uskakali u limuzine s Kinezom iz ;klahome

  poterani zimskom pononom kiompod ulinim svetiljkama malog grada,koji su se smucali po 0justonu gladni i usamljenitragajui za d#ezom ili seksom ili supomi pratili sjajnog

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  4/21

  tresui se nagi pred mainerijom drugih kostura,koji su ujedali detektive za vrati vritali od sree u policijskim automobilima

  jer nisu poinili drugog zloinaosim svoje divlje kljuajue pederastije i opijenosti,koji su urlali na kolenima u podzemnoj #eleznicii bili odvueni sa krova maui genitalijama i rukopisima,koji su doputali svetakim motociklistima da ih jebu u dupe i vritali od radosti,koji su sisali i kojima su sisali kuracljudski serafimi, mornari, milovanja atlantike i karipske ljubavi,koji su se tucali ujutru uvee u ru#inim vrtovimai na travi javnih parkova i grobljarasipajui svoje seme slobodno svakome ko bi naiao,koji su neprekidno tucali pokuavajui da se kikou

  ali su zavrili s jecajem iza pregrade u javnom kupatilukada je plavi i nagi an)eo doao da ih probije maem,kojima su voljene momke preotele tri goropadi sudbine,

  jednooka goropad heteroseksualnog dolarajednooka goropad to namiguje iz matericei jednooka goropad koja nita ne radiosim to sedi na guzicii zaseca zlatne intelektualne niti sa majstorovog razboja,koji su se ekstatino i nezaja#ljivo parili s flaom piva

  draganom paklicom cigaretasveomi pali s kreveta i nastavili po podu i niz hodniki zavrili padajui u nesvest na zidusa vizijom savrene pike i sperme izbegavajui poslednji trzaj svesti,koji su zasladili ribe miliona devojaka to su drhtale na zalasku sunca,i koji su ujutru bili crvenih oiju ali spremni da zaslade blesak zore,sevajui stra#njicama po talama i goli u jezeru,koji su ili u kurvanje po Koloradu u bezbrojnim pokradenim nonim kolima,

  7.K., % tajni heroj ovih pesama,jeba i 1donis iz envera % nek je slava uspomenina njegova bezbrojna povaljivanja devojaka

  po praznim parkiralitima i iza restorana,po rasklimatanim redovima bioskopa,na vrhovima planina u peinama ili sa mravim kelnericamana poznatim usputnim usamljenim zadizanjima kombinezonai naroito u tajnim solipsizmima klozeta benzinskih pumpi,a tako)e i po uliicama rodnog grada,koji su iezavali u velikim sumornim filmovima,

  bivali premeteni u snovima,probudili se na iznenadnom =enhetnu i izvukli se iz podruma

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  5/21

  mamurni od bezdunog tokaja i u#asagvozdenih snova :ree avenije i odvukli se do biroa za zapoljavanje,koji su hodali po celu no u cipelama punim krvi

  po sne#no belim dokovimaekajui da se na 4st 8iveru otvore vrata koja vodeu sobu ispunjenu vrelom parom i opijumom,koji su stvarali velike samoubilake drame na stambenim stenovitimobalama reke 0adson pod ratnim plavim reflektorom mesecai glave e im biti krunisane lovorikama u zaboravu,koji su jeli jagnjei sos mate ili svarili raka na muljevitom dnu reka 6overija,koji su plakali zbog romanse ulica s kolicima punim luka i loe muzike,koji su sedeli u kutijama diui u tami ispod mostai ustali da grade embala u svojim potkrovljima,koji su kaljali na estom spratu u 0arlemu

  krunisani plamenom pod tuberkuloznim nebomokru#eni narand#astim sanducima teologije,koji su cele noi #vrljali tresui sei vrtei nad uzvienim spevovimakoji su u #utom jutru izgledali kao strofe bezumlja,koji su kuvali istrulele #ivotinje plua srce noge rep bor i tortiljesnivajui o istom carstvu povra,koji su se podvlaili pod kamione za prevoz mesa u potrazi za jajetom,koji su bacali svoje satove s krova

  da bi glasali za Venost izvan Vremenai narednih deset godina su im budilnici svakodnevno padali na glavu,koji su tri puta zaredom bezuspeno sekli vene,odustajali i bili prinu)eni da otvaraju starinarnicegde su mislili da stare i gde su plakali,koji su bili #ivi spaljivani u svojim nedu#nim flanelskim odelimana 1veniji =edison usred proloma olovnih stihovai priguene buke gvozdenih odreda modei nitroglicerinskih vrisaka peovana reklamei bojnog otrova jezivih inteligentnih urednika,ili su ih gazili pijani taksi automobili 1psolutne 3tvarnosti,koji su skoili sa 6ruklinskog mosta

  > to se zaista dogodilo >i odetali u sablasnu otupljenost upa,uliica i vatrogasnih kola Kineske etvrti,nigde ak ni jednog besplatnog piva,koji su u oajanju pevali sa svojih prozora,ispali kroz prozor podzemne #eleznice,skakali u prljavi "asaik,

  bacali se na crnce,plakali na ulici,

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  6/21

  igrali bosonogi po slomljenim vinskim aama,razbijali gramofonske ploenostalginog nemakog d#eza 5vrope [email protected]%ih godina,dokrajili viski i ispovraali sestenjui u krvavom klozetu uz kuknjavu u uima i prolom d#inovskih sirena,koji su jurili auto%putevima prolosti

  putujui jedan drugome u posetuu abartovanu &olgotu zatvorskog usamljenikog bdenjaili birmingamsku d#ez inkarnaciju,koji su vozili sedamdeset i dva asa s kraja % na kraj zemljeda bi saznali da li sam ja imao vizijuda li si ti imao vizijuili da li je on imao viziju spoznaje Venosti,koji su putovali u enver,

  koji su umirali u enveru,koji su se vraali u enver i ekali uzalud,koji su bdeli nad enverom i premiljali sei samovali u enverui najzad otili da saznaju koje je Vreme,i sada enver ezne za svojim herojima,koji su padali na kolena u beznade#nim katedralamamolei se jedan za drugoga za spasenje i svetlost i grudi,sve dok dua nije na tren ozarila svoju kosu,

  koji su provalili kroz svoje umove u zatvoruekajui na nemogue kriminalcekoji su sa zlatnim glavama i armom stvarnosti u srcima1lkatrazu pevali slatki bluz,koji su se povukli u =eksiko da bi uzgajali narkomansku naviku,ili u 3tenovite planine do ne#nog 6udeili u :anger do deakaili na u#ni "acifik do crne lokomotiveili u 0arvard do 7arcisa do Vudlona do cvetnog venca ili groba,koji su zahtevali su)enja razuma optu#ujui radio za hipnotizam,a ostali su sa svojim ludilom i rukama i neopredeljenom porotom,koji su ga)ali krompir%salatom predavae o dadaizmu sa !!7C%ai nakon toga se pojavili na granitnim stepenicama ludnice,obrijanih glava i s harlekinskim govorom o samoubistvu,zahtevajui lobotomiju na licu mesta,i koji su umesto toga dobili konkretno nitavilo insulina metrasola struje hidroterapije psihote%rapije radne terapije ping%ponga i amnezije,koji su protestujui bez duha prevrnuli samo jedan simbolini sto za ping%pong, zaustavivi senaas u katatoniji,

  vraajui se godinama kasnije zaista elavi,jedino s perikom od krvi,

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  7/21

  i suzama i prstima,u jasnu ludaku propast odeljenja ludih gradova 4stoka,u smrdljive hodnike "ilgrim 3tejta, 8oklenda i &rejstona,

  prepirui se s odjecima due,tresui se i vrtei u pononim dolmenskim ljubavnim carstvima usamljene klupe, san o #ivotu

  pretvoren u komar,tela u kamen te#ak poput meseca,s majkom najzadDDDDDDD,i poslednjom fantastinom knjigom zavitlanom kroz prozor iznajmljenog stanai poslednjim vratima zatvorenim u etiri ujutrui poslednjim telefonom tresnutim o zid umesto odgovorai poslednjom nametenom sobomispra#njenom do poslednjeg komada mentalnog nametaja,#ute papirne ru#e uvijene oko #iane vealice u plakaru,

  a ak i to nestvarno,nita do trunke privida to budi nadu

  % ;, Karl, sve dok ti nisi bezbedan ne mogu biti ni ja,a sada si zaista u totalnom #ivotinjskom sosu vremena %

  i koji su stoga trali ledenim ulicamaopsednuti iznenadnim bleskom alhemijeupotrebe elipse, kataloga, metra i vibrirajue ravni,

  koji su sanjali i stvarali otelotvorene praznine u Vremenu i "rostorukroz pore)ane slike i zarobili arhan)ela dueizme)u dve vizuelne predstavei sjedinili osnovne glagolei spojili imenicu i povlaku svestiuzdrmani oseanjem "ater ;mnipotens 1eterna eus%ada bi nanovo stvorili sintaksu i meru sirote ljudske prozei sada stoje pred vama nemo i pametno i drhtei od stida,odbaeni, ali ipak ispovedajui duuda bi se usaglasili sa ritmom misli u njegovoj goloj i beskrajnoj glavi,ludak skitnica i an)eoski bitnik u Vremenu,nepoznat,no ipak zapisujui ovde ono to e mo#da ostatida se ka#e u vremenu to dolazi nakon smrti,i ustali vaskrsli u sablasnoj odei d#ezau senci zlatnih truba orkestra svirajui ljubavnu patnjuogoljenog uma 1merike

  pretapajui je u 4li 4li lama lamasavahtani saksofonski krik

  koji je uzdrmao gradove sve do poslednjeg radijaapsolutnim srcem pesme #ivota istrgnutim iz njihovih vlastitih tela

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  8/21

  da bi se moglo jesti jo hiljadu godina.

  44

  Koja im je to sfinga od cementa i aluminijuma rascopala lobanjei pojela mozgove i matu(=oloh 3amoa "rljavtina 8ugoba Kante za )ubre i nedosti#ni dolarieca koja vrite pod stepenitima=ladii koji jecaju u vojskama3tarci koji plau po parkovima=oloh =olohKomar =oloha=oloh bez ljubavi=entalni =oloh

  =oloh surovi sudija ljudi=oloh neshvatljiva tamnica=oloh kosturni bezduni zatvor i Kongres jada=oloh ije su zgrade presuda=oloh ogromni kamen rata=oloh prenera#ene vlade=oloh iji je um ista mainerija=oloh ija je krv novac koji tee=oloh iji su prsti deset armija

  =oloh ija su prsa 4judo#derski dinamo=oloh ije je uvo zadimljena grobnica=oloh ije su oi hiljadu slepih prozora=oloh iji oblakoderi stoje u dugim ulicama poput bezbrojnih ehova=oloh ije fabrike sanjaju i krete u magli=oloh iji dimnjaci i antene kruniu gradove=oloh ija je ljubav beskrajna nafta i kamen=oloh ija je dua elektricitet i banke=oloh ije je siromatvo avet genija=oloh ija je sudbina oblak bespolnog vodonika=oloh ije je ime Um=oloh u kome sedim usamljen=oloh u kome sanjam an)ele'ud u =olohu3isa kurca u =olohu

  7evoljen i bez oveka u =olohu=oloh koji je odavno prodro u moju duu=oloh u kome sam svest bez tela=oloh koji me je zastraio i otrgao od moje uro)ene ekstaze

  =oloh koga naputam"robudi se u =olohu 3vetlost kulja s neba

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  9/21

  =oloh =oloh8obotski stanovi nevidljiva predgra)a riznice kostura slepe prestonice demonskeindustrije sablasne nacije nepobedive ludnice granitni kurevi monstruozne bombe3lomili su kime uzdi#ui =oloha do 7ebaE "lonici, drvee, radio%aparati, tone "odi#uigrad do 7eba koje postoji i koje je svuda oko nasVizije znamenja privi)enja uda ekstaze odneseni amerikom rekom3novi obo#avanja prosvetljenja religije itava hrpa prefinjenog sranja"roboji preko reke izlu)ivanja i raspea odneseni bujicom Ushienja 6ogojavljanja;aji eset godina #ivotinjskih krikova i samoubistava Umovi 7ove ljubavi 'udageneracija 6aena na stene vremena"ravi sveti smeh u reci 3ve su to videli divlje oi sveti povici 8ekli su zbogom 3koili skrova u samou maui nosei cvee o reke 7a ulicu

  444

  Karle 3olomone3 tobom sam u 8oklendu gde si lu)i od mene3 tobom sam u 8oklendu gde mora biti da se osea vrlo udno3 tobom sam u 8oklendu gde oponaa senku moje majke3 tobom sam u 8oklendu gde si ubio svojih dvanaest sekretarica3 tobom sam u 8oklendu gde se smeje ovom nevidljivom humoru3 tobom sam u 8oklendu gde smo veliki pisci na istoj u#asnoj pisaoj maini3 tobom sam u 8oklendu gde je tvoje stanje postalo kritino

  i objavljuje se preko radija3 tobom sam u 8oklendu gde svojstva lobanje ne primaju vie crve ula3 tobom sam u 8oklendu gde pije aj dojki usedelica Utike3 tobom sam u 8oklendu gde pravi igre rei na telima svojih bolniarkiharpija iz 6ronksa3 tobom sam u 8oklendu gde u ludakoj koulji vriti da gubi igrustvarnog ping%ponga ponora3 tobom sam u 8oklendu gde udara po katatoninom klavirudua je nevina i besmrtnanikada ne bi smela bezbo#no umreti u naoru#anoj ludnici3 tobom sam u 8oklendu gde ni pedeset dodatnih okovanikada nee tvom telu vratiti duu sa njenog hodoaa do krsta u nitavilu3 tobom sam u 8oklendu gde optu#uje svoje lekare da su ludii priprema evrejsku socijalistiku revoluciju

  protiv faistike nacionalne &olgote3 tobom sam u 8oklendugde e razderati nebesa 'ong 1jlendai vaskrsnuti svog #ivog ljudskog 4susa iz nadljudskog groba3 tobom sam u 8oklendu

  gde se nalaze dvadeset pet hiljada ludih drugovakoji svi skupa pevaju poslednje strofe 4nternacionale

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  10/21

  3 tobom sam u 8oklendugde grlimo i ljubimo 3jedinjene r#aveispod naih arava 3jedinjene r#avekoje kalju po celu no i ne daju nam da spavamo3 tobom sam u 8oklendugde nas elektrificirane iz kome bude avioni naih duato grme ispod krovadoli su da bace an)eoske bombe

  bolnica se obasjavarue se zamiljeni zidovio mrave legije istrite napoljeo zvezdama proaranioku milostiveni rat je stigao

  o pobedo zaboravi na donje rubljeslobodni smo3 tobom sam u 8oklenduu mojim snovima hoda sav mokar sa morskog putovanjaauto%putem kroz 1merikuu suzama do vrata moje kuice u 2apadnoj noi

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  11/21

  I!I"

  2a 7aomi &inzberg [email protected]>[email protected]

  4

  *udno je misliti o tebi sada, nestaloj bez steznika i oiju, dok etam po sunanom ploniku&rini Vilid#a, centar =enhetna, vedro zimsko podne, a bio sam budan cele noi, govorio,govorio, itajui Kadi naglas, sluajui 8eja *arlsa kako izvikuje slepi bluz preko gramofonataj ritam taj ritam > i tri godine kasnije seanje na tebe u mojoj glavi > *itao sam naglaszavrne trijumfalne strofe 1donaisa > plakao, shvatajui kako patimo > 4 kako je 3mrt, tajlek o kome svi pevai sanjaju, pevaju, kog pamte, proriu kao u jevrejskoj 0imni, ili

  budistikoj Knjizi odgovora > i moje vlastito vi)enje jednog uvelog lista > u zoru >3anjam natrag kroz #ivot, :voje vreme > i moje ubrzavaju se prema 1pokalipsi, poslednjitrenutak > cvet koji sagoreva u anu > i ta dolazi posle, seam se samog uma koji je video

  jedan ameriki grad udaljen samo za blesak, i veliki san o =eni ili Kini, ili o tebi i sablasnoj8usiji, ili o izgu#vanom krevetu koji nikada nije postojao > kao pesma u tami > odbeglanatrag u 2aborav > 7ema vie ta da se ka#e, i niega zbog ega bi se plakalo sem zbog 6iau 3nu, zarobljenih u njegovom nestanku, to uzdiu, vrite s njim, kupuju i prodaju komadesablasti, obo#avaju jedno drugo, obo#avaju 6oga sadr#anog u svemu tome > e#nja ilineminovnost( > dok traje, Vizija je > da li ita vie("oskakuje oko mene, dok izlazim i koraam ulicom, gledam preko ramena, 3edma avenija,

  simsovi prozora kancelarijskih zgrada dotiu se gore ispod oblaka, visoki kao nebo natrenutak > i nebo iznad nas > stari plavi prede, ili 1venijom prema ugu, do > dok idem

  prema 'ouer 4st 3ajdu > gde si koraala pre HB godina, devojica > iz 8usije, jedui prviotrovni paradajz 1merike > uplaena na doku > zatim si se probijala kroz gomile ;rard3trita prema emu( > prema 7juvarku > prema prodavnici slatkia, prvim domaimgaziranim sokovima ovog stolea, sladoledu rukom umuenom u drugoj sobi na trulomtamnom drvenom podu > "rema obrazovanju braku nervnom slomu, operaciji, uiteljskojkoli, i privikavanju na ludilo, u snu > ta je ovaj #ivot( "rema Kljuu u prozoru > i velikiKlju sputa svoju glavu svetlosti povrh =enhetna, i preko poda, i le#e na plonik > u

  jednom jedinom ogromnom zraku, koji se kree, dok idem "rvom avenijom prema idi%teatru> i mestu siromatva koje si poznavala, i koje ja poznajem, s tim to to sada to nema znaaja> *udno je bilo prolaziti kroz "aterson, i 2apad, i 5vropu i nai se ponovo ovde, sa povicima aini mi se da to umire s nama > dovoljno da se poniti sve to dolazi > ;no to je dolouvek je nestajalo zauvek >U redu je 3toga nema mesta kajanju > nema straha od radijatora, uskraene ljubavi, ak nimuenja zubobolje na kraju > 4ako dok se javlja, lav je koji jede duu > i jagnje, dua, unama, avaj, #rtvuje se #estokoj gladi promene > kosa i zubi > i urlik kostobolje, ogoljena

  lobanja, polomljeno rebro, trule# ko#e, umom obmanuta 7eumoljivost. ao jao nama se jogore pie U sosu smo 1 ti si van toga, 3mrt te je pustila, 3mrt se 3milovala, ti si zavrila sa

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  12/21

  svojim stoleem, zavrila sa 6ogom, zavrila sa putem kroz sve to > Konano zavrila sasobom > *ista > 7atrag u tamu 7ovoro)eneta pre svoga ;ca, pre svih nas > pre sveta >:amo, poivaj. 7ema vie patnje za tebe. 2nam kuda si otila, dobro je. 7ema vie cvea naletnjim poljanama 7jujorka, nema radosti sada, nema vie straha od 'uisa, i nema vienjegove blagosti i naoara, njegovih gimnazijskih decenija, dugova, ljubavi, preplaenihtelefonskih poziva, kreveta zaea, ro)aka, ruku > 7ema vie sestre 5lanore > otila je pretebe > dr#ali smo to u tajnosti > ti si je ubila > ili se sama ubila da bi te mogla podneti >artritino srce > 1li 3mrt vas je obe ubila > 6ez obzira > 7ema vie ni tvog seanja naro)enu majku, suze [email protected]?H. u nemim filmovima nedeljama i nedeljama > zaboravljajui,tu#na, gledajui kako se =ari resler obraa oveanstvu, *aplin igra u mladosti, ili 6oris&odunov, ti pored lo#e za stajanje sa 5lanorom i =aksom > posmatrajui tako)e i Kapitaliste kakozauzimaju svoja mesta u prvim redovima partera, bele bunde, dijamanti, sa C"3'%omautostopira kroz "ensilvaniju, u crnim irokim pumparicama, fotografija etiri devojke koje

  se dr#e oko struka, nasmejanog oka, suvie stidljive, devianska usamljenost [email protected] svedevojke ostarele, ili umrle, sada, i ta duga kosa u grobu > srene to su kasnije imale mu#eve

  > :i si u tome uspela > stigao sam i ja > ud#in moj brat pre mene -jo uvek tuguje ijadikovae sve do svoje poslednje ukoene ruke, dok pre#ivljava svoj karcinom > ili ubiti se> mo#da kasnije > uskoro e poeti da razmilja >/ 4 to je poslednji trenutak kog se seam,kada ih sve vidim, kroz sebe, sada > iako ne tebe nisam predvideo ta si oseala > koji te jegrozniji zjap smrdljivih usta prvo snaao > i da li si bila spremna(Kuda to da po)e( U taj =rak > u to > u tog 6oga( sjaj( &ospod u 7itavilu( Kao oko ucrnom oblaku u snu( 1donai, konano, s tobom( 4zvan mog seanja 7emoan da zamislim

  7e samo po#utelu lobanju u grobu, ili koveg sa prahom crva, i umrljanu traku > =rtvakaglava sa ;reolom( =o#e li u to poverovati( 7ije li to samo sunce koje ija jedanput zboguma, samo blesak postojanja, koga nikada bilo nije( 7ita izvan onoga to imamo > to si tiimala > tako #alosno > ipak "obeda, to se bilo ovde, i menjalo, kao drvo, lomilo, ili cvet >vraen zemlji > ali lud, sa svojim laticama, obojenim, mislei Velika Vasiona, uzdrman,raseen po glavi, obrenog lia, skriven u bolnici%sanduku za jaja, u tkaninu umotan,izmuen > izlu)en u mesec%mozgu, 4spra#njen. 7ema cveta ravnog ovom cvetu, koji je znaoza sebe u vrtu, i borio se s no#em > izgubio. "osekao ga neki idiotski 3neko ledenim > aki u "rolee > udna sablasna misao > koje li 3mrti > ;tra ledenica u njegovoj ruci >krunisan starim ru#ama > sa psom umesto oiju > sa kurcem radionice > srcem elektrinih

  pegli. !elokupni talog #ivota, koji nas nagriza > asovnici, tela, svest, cipele, grudi > ro)enisinovi > tvoj Komunizam > "aranojaL u bolnicama. ednom si 5lanoru utnula u nogu,umrla je kasnije od sranog udara. :i od kapi. U snu( iste godine, vas obe, sestre u smrti. a li

  je 5lanora srena(=aks tuguje #iv u kancelariji na 'ouer 6rodveju, usamljeni ogromni brkovi nad pononim;braunom, nisam siguran. $ivot mu prolazi > kako mu se ini > i u ta sada sumnja( a li

  jo uvek sanja o tome kako mo#e da zaradi, ili kako je mogao dobro da zaradi, unajminegovateljicu, ima decu, ak i prona)e tvoju 6esmrtnost, 7aomi( Uskoro u ga videti. 3adamoram da doprem > da razgovaram s tobom > poto to nisam inio onda kada si imala usta.

  2auvek. 1 mi idemo ka tome, 2auvek > kao konji 5mili ikinson > ustremljeni premaKraju. ;ni znaju put > :i 1ti > jure br#e no to mislimo > na vlastiti #ivot prelaze > i

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  13/21

  odnose sa sobom. Velianstvena, vie ne#aljena, oduzetog srca, um niz drum, venanasanjana, smrtnica preobra#ena > upe i lice zavrili sa ubistvom. U svetu, data, cvetomizlu)ena, ne stvorivi Utopiju, zatvorena pod jelovinom, darovana 2emlji, balsamovana uosami, ehova, prihvati. 6ezimeni, ednoliki, 2auvek meni nedosti#ni, bespoetni, beskrajni,;e u smrti. 4ako nisam tamo za ovo "roroanstvo, nevenan sam, bez himne, bez 8aja, bezglave u bla#enstvu bih ipak obo#avao :ebe, 7ebo, nakon 3mrti, edini blagosloveni u

  7itavim, ni svetlost ni tama, Venost 6ez ana > "rimi ovo, ovaj "salm, od mene, izbio ujednom danu iz moje ruke, deo mog Vremena, sada darovan 7iemu > da bi :e slavio > 1li3mrt ;vo je kraj, iskupljenje iz "ustinje, put za 2nati#eljnog, om tra#en za 3ve, crnamaramica isprana plaem > stranica dalje od "salma > moja i 7aomina "oslednja promena

  > ka 6o#ijoj savrenoj :ami > 3mrti, zaustavi svoje utvare

  44

  Uvek iznova > refren > 6olnica > jo uvek nisam napisao tvoju istoriju > ostavljam jeapstraktnom > nekoliko slika proleu kroz um > kao saksofonski refren kua i godina >seanje na elektrine okove. :okom dugih noi kao dete u stanu u "atersonu, bdim nadtvojom nervozom > bila si debela > tvoj sledei potez > ;d tog popodneva kada samizostao iz kole da bih se brinuo o tebi > jednom i zasvagda > kada sam se zauvek zakleo daako se ovek ne sla#e sa mojim poimanjem kosmosa, izgubljen sam > :ako mi mog kasnijeg

  bremena > zaveta da prosvetlim oveanstvo > ovo je otkrivanje pojedinosti > -lud kao ti/> -zdrav razum trik sporazuma/ > 1li ti si se zagledala kroz prozor na uglu 6rodvej Mera ispazila mistinog atentatora iz 7juvarka, :ako da sam nazvao 'ekara > ;K idite negde na

  oporavakL > navukao sam kaput i poveo te niz ulicu > Uz put je neki gimnazijalacneobjanjivo povikao > Kuda idete &ospo)o u 3mrt(L 3tresao sam se > a ti si pokrila noskrznenom kragnom izjedenom moljcima, gas maskom protiv otrova koji se uunjao uatmosferu centra grada, 6aka ga je rasprila > 4 da li je voza autobusa%kutije za sir&radskog "revoza tako)e lan bande( 3tresla si se kada si ugledala njegovo lice, jedva sam teugurao unutra > za 7jujork, ba :ajms 3kver, da uhvatimo drugi &rejhaund > gde smo semotali oko dva sata borei se protiv nevidljivih buba i jevrejske bolesti > povetarac je8uzvelt zatrovao > da bi te ukebao > a ja te sledim, nadajui se da e se sve ovo okonati unekoj tihoj sobi viktorijanske kue pokraj jezera.:roasovna vo#nja kroz tunele pokraj itave amerike industrije, 6ejon koji se priprema zadrugi svetski rat, tenkovi, gasna polja, fabrike sode, restorani, okretnica za lokomotive nalikna tvr)avu > u borove ume 4ndijanaca iz 7ju #erzija > mirni gradovi > dugi putevi kroz

  peskovite umske predele > =ostovi pokraj potoka bez jelena, stara indijanska ogrlica odkoljki na dnu potoka > tomahavk tamo dole ili "okahantina kost > i milion starih gospo)akoje glasaju za 8uzvelta u mrkim kuicama, putevi to se odvajaju sa auto%puta 'udila >mo#da jastreb na drvetu, ili pustinjak traga za granom sa sovama > "repiremo se sve vreme

  > uplaena od nepoznatih na prednjem duplom seditu, koji hru bez obzira > u kom liautobusu hru sada( 1lene, ti ne razume > to je > otkako su mi ove tri motke u le)ima >neto su mi uinili u 6olnici, otrovali su me, #ele da me vide mrtvu > tri motke, tri velike

  motke > ;na Kuka 3tara 6aka "role nedelje sam je videla obuenu u pantalone, kaokakav starac, sa vreom na le)ima, kako se penje po ciglanom zidu zgrade 7a po#arnim

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  14/21

  stepenicama, sa otrovnim klicama, da ih baci na mene > nou > mo#da joj 'uis poma#e >zaarala ga je > a sam ti majka, odvedi me u 'ejkvudL -blizu mesta gde se nekada sruio&raf !epelin, itav 0itler u 5ksploziji/ gde mogu da se sakrijem.L3tigli smo tamo > 3anatorijum doktora sakrila se iza ormana > zahtevalatransfuziju krvi. 4zbacili su, nas > bazamo sa Koferom ka nepoznatim senovitim kuamame)u travnjacima > sumrak, borovi u tami > duga mrtva ulica ispunjena zrikavcima iotrovnim brljanom > otle sam ve uspeo da je uutkam > velika kua+ ;=181'4 gazdarici sam dao novac za nedelju dana > uneo gvozdeni kofer > seo na krevetekajui da pobegnem > Uredna soba u potkrovlju sa prijateljskim prekrivaem na krevetu

  > ipkane zavese > okrugla prostirka > Umrljani tapet star kao 7aomi. 6ili smo kod kue.Krenuo sam prvim autobusom za 7jujork > naslonio glavu na poslednjem seditu, utuen >da li najgore tek predstoji( > naputajui je, vozio sam se ukoen > imao sam svega ?Jgodina.a li e se kriti u svojoj sobi i veselo izai na doruak( 4li e zakljuati svoja vrata i buljiti

  kroz prozor tra#ei pijune po sporednim ulicama( 4li oslukivati nevidljivi hilterovski gaskroz kljuaonice( 4li 3anjati u stolici > ili ismevati me, pokraj > pred ogledalom, sama( ?Jgod., vozim se autobusom nou kroz 7ju #erzi, ostavivi 7aomi "arkama u 'ejkvudskojukletoj kui > preputen sopstvenom autobusu%%sudbini > utonuo u sedite > sve violine

  polomljene > srce me boli u rebrima > um je bio prazan > Kada bi samo bila bezbedna usvom kovegu > 4li natrag u Uiteljskoj koli u 7juvarku, izuavajui 1meriku u crnojsuknji > zimi na ulici bez ruka > kiseli krastavci peni komad > nou kod kue da binegovala 5lanoru u spavaoj sobi > "rvi nervni slom bio je [email protected][email protected] > nije ila u kolu, ostala

  je kod kue i le#ala u mranoj sobi tri nedelje > neto loe > nikada nije rekla ta > svaki

  um je boleo > snovi o kripi Vol 3trita > "re sive epresije > otila na sever dr#ave7jujork > oporavila se > 'u ju je fotografisao kako skrtenih nogu sedi na travi > njenaduga kosa isprepletena cveem > smei se > svira uspavanke na mandolini > dim otrovnog

  brljana u leviarskim letnjim kampovima i ja u detinjstvu videh drvee > ili natrag dapredaje u koli, da se smeje sa idiotima, zaostala odeljenja > njena 8uska specijalnost >moroni sanjivih usana, velikih oiju, mravih stopala i boleivih prstiju, povijenih le)a,rahitini > ogromne glave se klate nad 1lisom u 2emlji *uda, =1*K1 ispisano preko eletable.

  7aomi strpljivo ita, priu iz Komunistike knjige bajki > "riu o 4znenadnoj 6lagostiiktatora > "ratanje *arobnjaka > 1rmije se 'jube > =rtvake &lave oko 2elenog 3tola

  > Kralj i 8adnici > "aterson "res ih je tampao tridesetih godina sve dok nije poludela, ilisu oboje digli ruke. ;, "atersone Vratio sam se kasno kui te noi. 'uis je bio zabrinut. Kakosam mogao da budem takav > zar nisam razmiljao( 7ije trebalo da je ostavim. 'uda u'ejkvudu. 2ovi 'ekara. 7azovi dom me)u borovima. "rekasno.;tiao sam u krevet iscrpljen, sa #eljom da napustim ovaj svet -verovatno te godine tekzaljubljen u 8%a, mog gimnazijskog duhovnog heroja, jevrejskog deaka koji je kasnije postaolekar > tada tihi uredni momak > Kasnije spreman da #rtvujem #ivot zbog njega, odselio seu =enhetn > sledio ga na koled# > =olio se na trajektu da u pomagati oveanstvu ako

  budem primljen > zakleo se, onog dana kada sam putovao na prijemni ispit > tako to u

  biti poteni revolucionarni radniki advokat > uio bih za to > inspirisan

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  15/21

  Knjige. $eleo sam da budem "redsednik, ili 3enator. "atnja neznanja > kasniji snovi kakokleim pred 8%ovim zapanjenim kolenima izjavljujui svoju ljubav iz [email protected]?. > Kakvu bi misamo ne#nost pru#io, koju sam #eleo i oajavao > prva ljubav > zacopanost > Kasnijesmrtonosna lavina, itave planine homoseksualnosti, =aterhorni kurca, &rand Kanjoni mara

  > teret na mojoj setnoj glavi > u me)uvremenu etao sam 6rodvejem zamiljajui 6eskrajkao gumenu loptu van koje ne postoji nikakav prostor > ta je izvan( > vraao se kui u1veniju &raham i dalje setan prolazei pokraj osamljenih zelenih #ivica prekoputa sanjarei

  posle bioskopa >/:elefon je zazvonio u J ujutru > 0itan 3luaj > poludela je > 7aomi se krije ispod krevetavritei =usolinijevi prislukivai > Upomo 'uis 6uba 9aisti 3mrt > gazdarica

  preplaena > stari bolniar peovan vie na nju > U#as, koji je probudio susede > staregospo)e na drugom spratu koje se oporavljaju od klimakterijuma > sve te krpe izme)u

  butina, isti aravi, #ale za izgubljenim bebama > posedeli mu#evi > deca koja sepodsmevaju u elu ili briljantinom premazuju kosu u !!7C%u > ili se tresu u uiteljskom

  koled#u =ontkler kao ud#in > 7jena velika noga zgrena uz grudi, ruka ispru#ena 7eprilazite, vunena haljina na butinama, bunda uvuena ispod kreveta > zabarikadirala sekoferima ispod krevetskih federa. 'uis u pid#ami dr#i slualicu, uplaen > ta sada( > ko jemogao pretpostaviti( > moja krivica, to sam je prepustio samoi( > sedim u mranoj sobina kauu, drhtei, pokuavam da shvatim > ;tiao je jutarnjim vozom za 'ejkvud, 7aomi

  jo uvek ispod kreveta > mislila je da je doveo otrovne "andure > 7aomi vriti > 'uise, tase desilo s tvojim srcem tada( a li te je 7aomina ekstaza ubila(4zvukao ju je napolje, iza ugla, taksi, ugurao je unutra s koferom, ali ih je voza iskrcao preddragstorom. 1utobuska stanica, dva sata ekanja. 'e#ao sam nervozan u krevetu

  etvorosobnog stana, u ogromnom krevetu u dnevnoj sobi, odmah do 'uisovog radnog stola> tresui se > doao je kui te noi, kasno, ispriao mi ta se desilo. 7aomi se za pultom zalekove brani od neprijatelja > police deijih knjiga, toaletne torbice, aspirini, erpe, krv >7e prilazite mi > ubice alje od mene ;beajte da me neete ubitiL 'uis prenera#en

  pokraj anka sa sokovima > izvi)aie iz 'ejkvuda > u#ivaoci koka%kole > bolniarke >vozai autobusa verni redu vo#nje > "olicajci iz mesne stanice, zanemeli > i svetenik kojisanja o svinjama na drevnoj litici( 7jui vazduh > 'uis upire prstom u prazno(=uterije povraaju svoje koka%kole > ili blenu 'uis osramoen > 7aomi likuje > ;bjava2avere. 1utobus sti#e, vozai ne #ele da ih prime do 7jujorka. :elefonski pozivi doktoru 'ekari 3tejt &rej%stona > ovedite

  je ovamo, gospodine &inzberg.L7aomi, 7aomi > znoji se, iskolaenih oiju, debela, haljina joj raskopana s jedne strane >kosa razbaruena po elu, arapa joj zloudno visi na nozi > vritei zahteva transfuziju krvi

  > jedna pravina ruka podignuta > cipela u njoj > bosonoga u 1poteci > 7eprijatelji seprimiu > kakvi otrovi( =agnetofoni( 964( $danov se krije iza tezge( :rocki mesa bakterijepacova u dnu prodavnice( Ujka 3em u 7juvarku, kuje zaveru smrtonosnih parfema u!rnakoj etvrti( Ujka 5fraim, opijen ubistvom u politiarskom baru, spletkari protiv 0ejga(:etka 8ouz mokri kroz igle panskog gra)anskog rata( sve dok ambulantna kola unajmljenaza AH dolara nisu stigla iz 8ed 6enka > 2grabili su je za ruke > vezali za nosila > kukajui,

  otrovana izmiljotinama, povraajui hemikalije kroz #erzi, molila je za milost od 5seksKauntija do =oristauna > 4 natrag u &rejstoun gde je le#ala tri godine > to je bio poslednji

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  16/21

  proboj, vratio je ponovo u 'udnicu > "o kojim odeljenjima > esto sam kasnije njimaprolazio > stare katatonine gospo)e, sive poput oblaka ili pepela ili zidova > sede na podui tiho pevue > 3tolice > i izborane babuskare se vuku, optu#ujui > molei me za mojutrinaestogodinju milost > Vodi me kuiL > ponekad sam dolazio sam tra#ei izgubljenu

  7aomi, koja je primala i seo na dotrajali kau u dnevnoj sobi > =oralismo da je vratimo u &rejstonL > lice mu je zbunjeno, tako mlado, suze u oima > onda su

  potekle oblivajui mu lice > 2ato(L jecaj mu vibrira u jagodicama, zatvorene oi, povienglas > ud#inovo lice bola. aleko je, pobegao od 'ifta u 6iblioteci u 7juvarku, njegovasvakodnevna boca mleka na prozoru nametene sobe za H dolara nedeljno u centru grada uzsame tramvajske ine > 8adio je F sati dnevno za JB dolara nedeljno %> sve vreme tokomstudija "rava > #iveo je sam, nevin u blizini crnakih javnih kua. 7ejeban, siroto nevinace

  > pie pesme o 4dealima i politika pisma uredniku "atersonskog Veernjeg lista > -obojica

  smo pisali, osu)ujui 3enatora 6oraha i 4zolacioniste > i gajili udna oseanja prema&radskoj venici u "atersonu > ednom sam se bio uunjao unutra > lokalni toranj =olohas falusnim vrhom i ukrasnom kupolom, udna gotska "oezija na =arket 3tritu > kopija'ijonskog 0otel de Ville%a > krila, balkon i zavojiti portali, ulaz do ogromnog gradskog sata,tajna prostorija s mapama puna 0otorna > tamni ebs u "oreskom odseku > 8embrant puiu tami > :ihi lakirani pisai stolovi u velikoj konferencijskoj sali > &radski Venici( ;dborza 9inansije( 9rizer =oska kuje zaveru > gangster Krap izdaje nare)enja iz klozeta >'u)aci se bore oko 2one, "o#ara, "ajkana i 2akulisne =etafizike > svi smo mrtvi > napolju

  pokraj autobuske stanice ud#in je zurio kroz detinjstvo > gde je 5vangelista lu)aki

  propovedao tokom A decenije, razbaruen, izludeo i veran svojoj opakoj 6ibliji > kredom jeispisao "ripremi 3e a 3retne &ospoda 3voga na gradskom ploniku > ili 6og e 'jubav nabetonu #eleznikog nadvo#njaka > bulaznio je kao to bih ja bulaznio, usamljeni 5vangelista> 3mrt &radskoj venici >/10 #in, mlad, proveo je G godine na Uiteljskom koled#u =ontkler > predavao polagodine i napustio posao da bi napredovao u #ivotu > uplaen isciplinskim "roblemima >italijanski studenti tamnog seksa, sirove devojke se jebu, nema engleskog, zanemareni soneti

  > a on i nije mnogo znao > samo to da je izgubio > i stoga sopstveni #ivot rascepio na dvai platio za "rava > itao plave knji#urine i vozio se drevnim liftom ?A milja daleko u

  7juvarku i predano uio mislei na budunost upravo je zatekao 7aomin Vrisak na svompragu neuspeha, po poslednji put, 7aomi otila, mi usamljeni > dom > on sedi tu > ;ndauzmi malo pilee supe, ud#ine. *ovek evan)elja zavija ispred &radske venice. 1 ovegodine 'u ima poetske ljubavi sredovenosti u predgra)u > u tajnosti > muzika iz njegoveknjige iz [email protected] > 4skren > ezne za lepotom > 7ema ljubavi od kada je 7aomi zavritala

  > od [email protected]( > sada izgubljena u odeljenju &rejstona > novi ok za nju > 3truja, nakon GB4nsulina. 1 od =etrasola je postala debela > :ako da se posle nekoliko godina ponovo vratilakui > mnogo smo se spremali i planirali > iekivao sam taj dan > moja =ajka, da

  ponovo kuva i > svira na klaviru > peva pratei se na mandolini > &ula od "lua, i3tenjka 8a#in, i komunistiki stav o ratu sa 9inskom > a 'uis u dugovima > sumnja se da je

  u pitanju otrovani novac > misteriozni kapitalizmi > etala se po dugom predvorju izagledala nametaj. 7ikako ga se nije mogla setiti u potpunosti. 7eka vrsta amnezije.

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  17/21

  "regledala je podmetae > a trpezarijska garnitura bila je prodata > sto od =ahagonija >JB godina ljubavi > otiao na otpad > jo uvek smo imali klavir > i "oovu knjigu > i=andolinu, iako bez poneke #ice, pranjavu.;tila je u drugu sobu da legne u krevet i preda se razmiljanjima, ili da drema, da se sakrije

  > uao sam sa njom u sobu, da je ne bih ostavio samu > legao pored nje u krevet >sputene roletne, sumrano, kasno popodne > 'uis u prednjoj sobi za pisaim stolom, eka

  > mo#da kuva pile za veeru > O7emoj da me se plai zato to sam se vratila kui izduevne bolnice > ja sam ti majka > L3irota moja, izgubljena > strah > le#ao sam tu >8ekao, Volim te, 7aomiL, > ukoen, uz njenu miicu. "lakalo mi se, zar je ovo neutenousamljeno jedinstvo( > 7ervozna, i ubrzo je ustala. a li je ikada bila zadovoljna( 4 >sedela je sama na novom kauu pokraj prednjih prozora, uznemirena > obraza prislonjenogna ruku > kiljei > ka kojoj sudbini tog dana > *aka zub noktom, usne uobliene u ;,sumnja > stara istroena vagina misli > odsutan pogled oka u stranu > nekakav zli dugispisan u zidu, nevraen > i primiu se ostarele grudi 7juvarka > =o#da je ula glasine

  radija kroz #ice u svojoj glavi, kojima upravljaju tri motke koje su joj u le)ima ostaviligangsteri u amneziji, kroz bolnicu > izazivajui bol izme)u ramena > U njenu glavu >8uzvelt bi morao biti upoznat s njenim sluajem, rekla mi je > "lae se da je ubiju, sada,

  poto je vlada saznala njihova imena > dovedena u vezu sa 0itlerom > #elela je da napusti'uisovu kuu zauvek.edne noi iznenadni napad > njena buka u kupatilu > kao da povraa duu > grevi,crvena bljuvotina navire na usta > vodnjikavi proliv prti iz njene zadnjice > na sve etiriispred olje > mokraa lije izme)u nogu > ostala je ridajui na poploanom poduumrljanom njenim crnim izmetom > neonesveena > U etrdesetoj, proirenih vena, gola,

  debela, ukleta, krije se napolju ispred ulaznih vrata pokraj lifta viui "olicija, vritei pozivasvoju prijateljicu 8ouz u pomo > ednom se bila zakljuala s brijaem ili jodom > uo samje kako kalje u suzama nad umivaonikom > 'u je provalio kroz zelena staklena vrata,odvukli smo je u sobu. 1 onda je mesecima mirovala te zime > etnje, sama, tu nedaleko na6rodveju itala ejli Vorker > 3lomila ruku, pala je na zale)enoj ulici > "oela je da

  planira beg od kosmikih finansijskih smrtonosnih zavera > kasnije pobegla u 6ronks svojojsestri 5lanori. o jedna saga o pokojnoj 7aomi u 7jujorku. 4li preko 5lanore ili 8adnikogudru#enja, gde je radila, adresujui koverte, snala se > ila da kupuje Kambelovu supu od

  paradajza > tedela novac koji je 'uis slao potom > Kasnije je nala momka, bio je lekar> dr 1jzak je radio za 7acionalni pomorski sindikat > sada italijanska elava debela starautka > i sam je bio siroe > ali, najurili su ga > 3tare svireposti > 1ljkavija, sedela bi nakrevetu ili stolici, u stezniku, sanjarei > Vrue mi je > gojim se > imala sam tako lepuliniju pre nego to sam otila u bolnicu > da ste me samo videli u Vudbajnu >L ;vo unametenoj sobi blizu doma 7"3%a, [email protected] &leda u slike goliavih beba u asopisu > reklameza bebi puder, propasirana jagnjetina sa argarepom > =isliu samo divne misli.L

  7eprestano vrti glavom u krug na letnjem svetlu pokraj prozora, u hipnozi, u blagom snupriseanja > odirujem mu obraz, dodirujem mu obraz, svojom rukom mi dodiruje usne,mislim divne misli, dete ima divnu ruku.L > 4li ;drean trzaj njenog tela, jeza > neka

  pomisao na 6uhenvald > insulin joj protie kroz glavu > grimasa nervnog drhtaja

  7evoljnog -kao kada se stresem kada piam/ > tetna hemikalija u njenoj mo#danoj kori >7e, nemoj da misli na to. ;n je pacov.L

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  18/21

  7aomi+ 1 kada umremo, postajemo luk, kupus, argarepa ili tikva, neko povre.L olazim ucentar sa Kolumbije i potvr)ujem. ;na ita 6ibliju, misli divne misli po ceo dan. ue samvidela 6oga. Kako je izgledao( "a, popodne sam se popela uz merdevine > ima jeftinukolibicu na selu, kao u =onrou, dr#ava 7jujork, farme pilia u umi. 6io je to usamljenisedobradi starac. 3kuvala sam mu veeru. 3premila sam mu finu veeru > supu od soiva,

  povre, hleb i buter > mile > seo je za sto i jeo, bio je tu#an. 8ekla sam mu, "ogledaj svete borbe i ubijanja tamo dole, U emu je stvar( 2ato ne okona sve to( "okuavam, rekao

  je > :o je jedino i mogao, izgledao je umorno. :oliko je ve dugo ne#enja, a voli supu odsoiva.LU me)uvremenu me slu#i, tanjir hladne ribe > presni naseckani kupus nakvaen vodom izslavine > smrdljivi paradajz > zdrava hrana stara nedelju dana > istrugana cvekla iargarepa u sosu od praziluka, mlako > sve jadnija i jadnija hrana > ponekad je ne mogu

  jesti od munine > =ilosr)e njenih ruku zaudara na =enhetn, ludilo, #elju da mi udovolji,hladnu nedokuvanu ribu > bledo crvenu oko kostiju. 7jeni mirisi > i esto je gola u sobi,

  tako da gledam pravo pred sebe, ili listam knjigu ne obraajui pa#nju na nju. ednom sampomislio da pokuava da me navede da je povalim > flertovala je sama sa sobom nadsudoperom > izvalila se na ogromni krevet koji je zauzimao skoro elu sobu, haljinezadignute oko kukova, veliki dlakavi prorez, o#iljci operacija, pankreas, stomane rane,abortusi, slepo crevo, bodovi na rezovima upali u salo kao odvratni gusti rajsfelusi >otrcane dugake usne izme)u njenih nogu > kasnije malo zgro#en, ne mnogo > mo#da i nije bila loa ideja probati

  > upoznati *udovite =aterie 2aetka > =o#da > na taj nain. a li bi joj smetalo("otreban joj je ljubavnik. itbarah, vejitabah, vejitpaar, vejitromam, vejitnase, vejit>adar,

  vejit>ale, vejit>alal, eme dekuda, berih u. 4 'uis se ponovo nastanjuje u trokavom stanuu "atersonu u crnakoj etvrti > #ivi u mranim sobama > ali naao je sebi devojku s kojomse kasnije o#enio, zaljubljujui se iznova > iako uveo i stidljiv > povre)en 7aominimdvadesetogodinjim ludim idealizmom. ednom sam doao kui, posle dugog boravka u

  7jujorku, usamljen je > sedimo u spavaoj sobi, on za radnim stolom na stolici okrenutojprema meni > plae, suze u crvenim oima ispod naoara > #inzaudo otiao u vojsku > ona sama u 7jujorku, skoro podetinjila u svojoj nametenoj sobi.'uis je odlazio u centar do pote da pokupi pisma, predavao u gimnaziji > sedeo za

  pesnikim stolom, naputen > jeo jad u 6ikfordu tokom svih ovih godina > koje suprohujale.ud#in je izaao iz Vojske, vratio se kui izmenjen i usamljen > odsekao je nos u jevrejskojoperaciji > godinama je zaustavljao devojke na 6rodveju pozivajui ih na solju kafe da bi se

  pojebao > ;tiao na 7jujorki Univerzitet, ozbiljan tamo, da zavri studije "rava. > 4 #inje #iveo sa njom, jeo golu riblju pitu, jeftino, dok je ona postajala sve lu)a > ;mravio je, ilise osetio bespomonim, 7aomi zavodniki zauzima poze iz [email protected] pred mesecom polunaga ususednom krevetu grickao je nokte i uio > bio je aknuti sin%%negovatelj > "reselio sesledee godine u sobu u blizini Kolumbije > iako je #elela da #ivi sa svojom decom >Uini to te majka moli, preklinjem teL > 'uis joj i dalje alje ekove > te godine samosam meseci proveo u ludari > moje vlastite vizije nepomenute ovde u ovom 'amentu > 1li

  je tada napola poludela > 0itler u njenoj sobi, videla mu je brkove u sudoperi > sadastrahuje od dr 1jzaka, sumnja da je bio umean u 7juvarku zaveru > otila je u 6ronks da

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  19/21

  #ivi pokraj 5lanorinog 8eumatinog 3rca >4 Ujka =aks se nikada nije dizao pre podneva, iako je 7aomi ve u I ujutru sluala radio zbogpijuna > ili zagledala prozor jer se dole na placu unja starac s torbom i trpa smotuljke)ubreta u svoj preiroki crni kaput. =aksova sestra 5di radi > ?N godina knjigovo)a kod&imbelsa > #ivela je u prizemlju zgrade, razvedena > tako je 5di primila 7aomi u stan na1veniji 8oambo > &roblje Vudlon preko puta, nepregledna dolina grobova gde je "onekada > poslednja stanica podzemne #eleznice za 6ronks > mnogo komunista u tom kraju.Upisala se na veernje asove slikanja na srednjoj koli za odrasle u 6ronksu > hodala samaispod nadzemne 'inije Van Kortland na asove > slika 7aomizme > 'judska bia sede natravi u nekom Kampu 6ez 6riga u davnim letima > sveci oronulih lica u pantalonama kojeim ve odavno loe stoje > 7eveste ispred 'ouer 4st 3ajda sa oniskim mlado#enjama >izgubljeni vozovi nadzemnog metroa jure iznad vavilonskih krovova stambenih zgrada u6ronksu >:u#ne slike > ali se izra#avala. 7jena mandolina nestala, sve su joj #ice popucale u glavi,

  pokuala je. Ka 'epoti( ili kakvoj staroj "oruci #ivota( 1li poela je da utira 5lanoru, a5lanora je imala bolesno srce > ila je gore i satima je ispitivala o 3vetu 5lanoraiznurena. =aks otiao u kancelariju, vri obraun za prodavnice duvana sve do kasno u no.a sam velika #ena > zaista sam divna dua > i zato oni -0itler, 6aka, 0erst, Kapitalisti,9ranko, ejli 7juz, JB. godine, =usolini, #ivi mrtvaci/ #ele da me uutkaju > 6uba je vo)a

  paukove pijunske mre#e >L "robudila je 5di u pono da bi jojrekla da je pijun a 5lanora pacov. 5di je radila po ceo dan i to nije mogla podneti > 8adila

  je na organizovanju sindikata. > 1 5lanora je poela da umire, gore u krevetu. "ozivaju mero)aci telefonom, stanje joj je sve gore > ostao sam bio jedino ja > ;tiao sam podzemnom

  #eleznicom da je posetim zajedno sa ud#inom, jeo bajatu ribu > =oja sestra apue izradija > mora biti da je 'uis u stanu > njegova majka mu govori ta da ka#e > '1$;V4> kuvala sam za svoje dvoje dece > svirala mandolinu >L "role noi probudio me jeslavuj P "role noi kada je sve tiho bilo P pevao je na meseini zlatnoj P sa zimskog bre#uljkagde se skrio.L 1 to je i inila. "ribio sam je uz vrata i prodrao se 75 6aka je isuvie starada bi mogla da hoda > L 4 tada odjednom svi #ivnemo > ak ja i #in i 7aomi u jednojmitskoj 8o)akoj sobi > vritimo jedan na drugog u 2auveku > ja u sakou Kolumbijskoguniverziteta, ona napola svuena.3udaram se s njenom glavom koja je videla 8adio%aparate, =otke, 0itlere > itav raspon0alucinacija > u stvarnosti > njen vlastiti svemir > nema puta koji vodi na drugu stranu >

  prema mom > 7ema 1merike, nema ak ni sveta > :o to odlazi kao i svi ljudi, kao Van&og, kao luda 0ana, svi isti > ka poslednjem krahu > &rmljavina, uhovi, =unja Videosam ti grob ; udna 7aomi =oj vlastiti > naprsli grob ja sam 3vul 1vrum

  > ti > u smrti( :voja poslednja no u tami 6ronksa > telefonirao sam > preko bolnicetajnoj policiji. Koja je stigla, kada smo ti i ja bili sami, vritala si na 5lanoru u moje uvo >

  ona je teko disala u svom krevetu, omravela > 7iti u zaboraviti, kucanje na vratima, utvom strahu od pijuna > Vlast nastupa, asti mi > Venost ulazi u sobu > ti tri u kupatilo

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  20/21

  neodevena, krijui se u znak protesta, od poslednje herojske sudbine > strelja me pogledom,izdana > spaavaju me poslednji panduri ludila > od tvoje noge na slomljenom 5lanorinomsrcu, vie na 5di umornu od &imbelsa koja dolazi kui i zatie razbijeni radio > i 'uiskome je potreban jadan razvod, #eli da se o#eni uskoro > ud#in sanjari, krije se u ?JH. ulici,tu#i crnce zbog zarade na falinom nametaju, brani crne devojke > "rotesti iz kupatila >8ekla si da si pri istoj svesti > oblaei pamunu haljinu, tvoje cipele, tada nove, tvoja torbai iseci iz novina > ne > tvoje potenje > dok si uzaludno pokuavala da karminom svojeusne naini stvarnijim, gledajui u ogledalo ne bi li videla da li sam 'udilo a ili automobil

  pun policije ili to 6aka pijunira u NF. godini > :voja vizija > Kako preskae preko zidovagroblja sa politikom otmiarskom torbom > ili ono to si videla na zidovima 6ronksa, uru#iastoj spavaici u pono, buljei sa prozora na plac > 1h 8oambo 1venija > 4graliteUtvara > poslednji stan u 6ronksu za pijune > poslednji dom za 5lanoru ili 7aomi, ovde suove komunistike sestre izgubile svoju revoluciju > U redu > obucite kaput gospo)o >idemo > kola nas dole ekaju > #eli li i ti s njom do stanice(L ;nda vo#nja > dr#ao sam

  7aomi za ruku i njenu glavu prislonio na svoje grudi, vii sam > poljubio je i rekao da samuinio to s najboljom namerom > 5lanora bolesna > i =aks sa svojim slabim srcem >nu#da =eni > 2ato si to uinio(L > a, gospo)o, va sin e morati da vas napusti za

  jedan satL > 6olnika kola stigla su za nekoliko sati > krenula u G u jutru prema nekom6elvjuu u noi centra > otila u bolnicu zauvek. Video sam kako je odvode > mahala je,suze u oima.ve godine, posle puta u =eksiko > sumoran na poljani u blizini 6rentvuda, divlje rastinje itrava pokraj zaputene #eleznike pruge na putu za dilkarnicu > nova dvadesetospratnazgrada od cigala u sredini > izgubljena na nepreglednim travnjacima ludog grada na 'ong

  1jlendu > ogromni gradovi meseca. 'udnica iri ogromna krila iznad staze prema majunojcrnoj rupi > vrata > ulaz izme)u nogu > Uao sam unutra > udno je mirisalo > ponovohodnici > liftom > do staklenih vrata na jednom $enskom ;deljenju > do 7aomi > ve

  jedre bele bolniarke > 4zvele su je, 7aomi je blenula > meni je dah zastao > "re#ivela jekap > 3uvie mrava, kost i ko#a > starost je sustigla 7aomi > sada se rasula u beloj kosi

  > haljina joj visi na kosturu > lice ispijeno, staro uvenulo > obrazi babuskere > ednaruka ukoena > tromost etrdesetih godina i klimakterij uma naeta sranim udarom, hromasada > bore > o#iljak na glavi, lobotomija > propast, ruka se sunovrauje u smrt >; 8uskolika, #eno na travi, duga crna kosa ti je krunisana cveem, mandolina ti je nakolenima > Komunistika lepotice, sedi ovde venana na leto me)u krasuljcima, obeanasrea nadomak ruke > sveta majko, smei se sada svojoj ljubavi, tvoj svet je ponovo ro)en,naga deca tre u polju proaranom maslacima, jedu u ljiviku na kraju poljane i nalaze kolibugde sedokosi crnac predaje tajnu svog bureta s kinicom > bla#ena keri dola u 1meriku,eznem da ti ponovo ujem glas, seam se tvoje majinske muzike, u "esmi "rirodnog 9ronta.;, uzviena muzo koja si me iz utrobe donela na svet, podojila me prvim mistinim #ivotom inauila govoru i muzici, iz ije sam bolne glave po prvi put primio Viziju > =uena iudarana u svojoj lobanji > Kakve me to lude halucinacije prokletih isteruju iz vlastite lobanjeda tragam za Venou sve dok ne na)em =ir za :ebe, o, "oezijo > i u ime itavogoveanstva pozivam na 4zvor 3mrt koja je majka vasione > 3ada nosi svoju nagost zauvek,

  belo cvee u kosi, tvoj brak ovekoveen iza neba > nijedna revolucija ne bi mogla unititi todevianstvo >

 • 8/11/2019 Alan Ginzberg - Poezija

  21/21

  ;, prelepa &arbo moje Karme > sve fotografije iz [email protected] u 7icht%&edeiget Kampu ovdeneizmenjene > sa svim nastavnicima iz 7juvarka > 7i 5lanora ne bi nestala, niti =aksekao svoju utvaru > niti se 'uis penzionisao iz one &imnazije > 7atrag :i 'obanjo tosi 3ti#u pusta besmrtnost i revolucija > mala skrhana #ena > pepeljaste oi unutranjosti

  bolnice, sivilo odeljenja na ko#i > esi li ti pijun(L 3eo sam za gorki sto, oi se punesuzama > Ko si ti( a li te je 'uis poslao( > $ice u njenoj kosi, dok se udarala po glavi >7isam ja loa devojka > nemojte me ubiti > ujem tavanicu > podigla sam dvoje dece

  >L ve godine otkako sam bio ovde > poeo sam da plaem > 6uljila je > bolniarka jena trenutak prekinula susret > otiao sam u kupatilo da se sakrijem, naslonjen na bele zidoveklozetaU#asL jecam > to je ponovo vidim > U#asL > kao da je mrtva u trule#u pogrebakroz > U#asLVratio sam se, vikala je jo vie > odveli su je > :i nisi 1len >L nisam skidao pogled snjenog lica > ali prola je pokraj mene, ne pogledavi me > ;tvorila vrata odeljenja >

  prola je kroz njili ne osvrnuvi se > odjednom smirena > gledao sam je netremice >

  izgledala je stara > jednom nogom u grobu > 3av taj U#asL o jedna godina, napustiosam 7jujork > na 2apadnoj ;bali u kuici u 6erkliju sanjao o njenoj dui > koja, kroz#ivot, u kom je obliku stajala u tom telu, siva ili izlu)ena, otila dalje od radosti > nadomaksvoje smrti > s oima > bila je moja vlastita ljubav u svojem obliku, 7aomi, moja majka nazemlji jo uvek > poslao sam joj dugako pismo > i pisao himne ludima > elo milostivog&ospoda "oezije koji ini slomljenu travu zelenom, ili da se stena lomi u travi > ili da 3unce

  bude verno zemlji > 3unce svih suncokreta i dana na svetlim gvozdenim mostovima > toija nad starim bolnicama > kao na moje dvorite >Vratio sam se iz 3an 9ranciska jedne noi, ;rlovski u mojoj sobi > Vejlen u svojoj spokojnoj

  stolici > telegram od #ina, 7aomi mrtva > 7apolju sam povio glavu ka zemlji u #bunjupokraj gara#e > znao da joj je bolje > najzad > nije ostala da na 2emlji gleda sama>J godine samoe > bez igde ikoga, sa skoro IB godina > starica lobanja > nekadanja

  biblijska 7aomi dugih pletenica > ili 8uta koja je plakala u 1merici > 8ebeka ostarela u7juvarku > avid koji se sea svoje 0arfe, sada advokat u elu ili 3vul 1vrum > 4srael1braham > ja sam > da bih pevao u pustinji ka 6ogu > ;, 5lohime > i da privedem kraju

  > J dana nakon njene smrti primio sam njeno pismo > *udnovata proroanstva iznova7apisala je > Klju je u prozoru, klju je u sunevim zracima na prozorti > imam klju >;#eni se 1lene ne uzimaj droge > klju je u reetkama, u sunevoj svetlosti u prozoru.

  Voli te, a to je 7aomi > tvoja majkaL