Al-Asmaul Husna

 • View
  1.749

 • Download
  78

Embed Size (px)

Text of Al-Asmaul Husna

 • PENDIDIKAN AGAMA ISLAMKELAS VIIAL-ASMAUL-HUSNA

  OlehEka Wikayanti206 200 157

 • INDIKATORMembaca dan menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna (Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Qayyum, Al-Hadi, As-Salam, Al-Khaliq, Al-Gaffar, Al-Adlu, As-Sabur).Menjelaskan pengertian Asmaul Husna.Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna (Al-Aziz, Al-Wahhab, Al-Fattah, Al-Qayyum, Al-Hadi, As-Salam, Al-Khaliq, Al-Gaffar, Al-Adlu, As-Sabur) baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

 • Pengertian Al-AsmaUl-HusnaAl-Asma Ul-Husna artinya nama-nama Allah SWT yang baik.Allah SWT memiliki sebutan nama-nama lain yang baik.Allah SWT mustahil memiliki nama-nama yang buruk.

 • Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Al-Asmaul-Husna jumlahnya 99. Sebagaimana diterangkan: ( )Artinya:Sesungguhnya Allah sembilan puluh sembilan nama, yaitu seratus kurang satu, barabg siapa menghitungnya niscaya masuk surga. (H.R. Bukhari dan Muslim)

  Artinya :Dialah Allah yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang membentuk Rupa, yang mempunyai asmaaul Husna. bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Hasyr, 59 : 24)

 • Tabel Al-Asmaul Husna

  NoAl-Asmaul HusnaArtiAyat Al-Quran1.Al-AzizMaha PerkasaQS. Al-Ankabut :422.Al-WAhhabMaha PemberiQS. Sad : 9 dan 35, QS. Ali Imran : 83Al-FattahMaha Pemberi KeputusanQS. Al-Zalzalah : 8, QS. Saba : 264Al-QayyumKekal dan terus-meneruis Mengurus Makhluk-NyaQS. Al-Baqarah : 255, QS. Ali-Imran : 2, QS. Taha : 1115Al-HadiMaha Pemberi PetunjukQS. Al-Qasas :56

 • NOAl-Asmaul HuasnaArtiAyat Al-Quran6As-SalamMahasejahteraQS.Al-Hasyr : 237Al-KhaliqMaha PenciptaQS. Al-Alaq : 1-2, At-Tin : 4, 8Al-GaffarMaha PengampunQS. Nuh : 10, Taha : 83, At-Taubah : 117, Az-zumar : 539Al-AdluMaha AdilQS. Al-Infitar : 710As-SaburMahasabarQS. As-Sajdah : 24, Al-Araf : 137, Az-Zunar : 10