Al 12,5 jaar vrijwilliger

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Al 12,5 jaar vrijwilliger

 • NR.

  4

  dec

  embe

  r 13

  Info

  rmat

  iem

  agaz

  ine

  voor

  cli

  nten

  en

  vrijw

  illi

  gers

  van

  Gro

  enhu

  ysen

  GroenhuysenBlad

  Dansen en Parkinson

  Groenhuysen op de radio

  Zorgeloos Wonen

  pagina 13

  pagina 14

  pagina 20Al 12,5 jaar vrijwilligerJohan de Rooij vertelt over zijn passie voor de zorg op pagina 6

 • IIn 2013 is er veel veranderd in de zorg en het kabinet heeft drastisch ingegrepen. De hoge snelheid waarmee alles moet worden gerealiseerd, vraagt van Groenhuysen veel stuurmanskunst op alle niveaus en ook veel aanpassingsvermogen van al onze medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun familie. We kennen de gevolgen van de aangekondigde participatiemaatschappij nog niet. Toch proberen we er ons goed op voor te bereiden met de ontwikkeling van de langetermijnvisie 2014 - 2018. Want regeren is vooruitzien, zegt een bekend gezegde.

  Daarbij past goed luisteren naar wat onze West-Brabantse ouderen zelf willen. En van de uitkomsten daarvan is het nieuwe concept Zorgeloos Wonen. Door maat-werk is het geschikt voor alle ouderen ook de ouderen met een laag inkomen. Groenhuysen, groot door op veel locaties klein te blijven, staat voor kwaliteit van leven van alle ouderen, ongeacht de inhoud van hun beurs. We bieden uitstekende diensten en zorg, die ook als je ze zelf moet betalen, voor ieder zeer de moeite waard zijn. Op pagina 20 leest u het verhaal van mevrouw Ditvoorst-Maas, de eerste huurder van dit nieuwe concept. Zij kreeg op 14 november de sleutel van haar appartement in De Brink.

  De besluiten van de regering hebben ook tot gevolg dat er veel minder indicaties worden afgegeven. Het verzorgingshuis zoals wij het nu kennen, zal daardoor de komende jaren verdwijnen. De tweede fase van de nieuwbouw van centrum voor Wonen & Zorg De Bloemschevaert komt hiermee in gevaar. Besloten is om deze fase uit te stellen. U leest het op pagina 18.

  Mensen zullen veel langer thuis moeten blijven wonen. Mantelzorgers zijn daarbij erg belangrijk. Tijdens de Dag van de Mantelzorg zijn zij weer goed in het zonnetje gezet. Daarnaast zet onze mantelzorgmakelaar iedere maand een mantelzorger in het zonnetje. U leest hier meer over vanaf pagina 14.

  Daarnaast is Groenhuysen als eerste zorginstelling gestart met danslessen speci aal voor mensen met Parkinson, zodat ook zij langer en beter mobiel blijven. Nieuws-gierig? U leest het op pagina 13.

  De raad van bestuur wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2014. En natuurlijk voor nu veel leesplezier.

  Thed van Kempen

  voorwoord

  Terugblikken en vooruitkijken

  colofon

  Het Groenhuysen Blad is een

  uitgave van Stichting Groenhuysen

  en wordt viermaal per jaar verspreid

  onder clinten en vrijwilligers in

  een oplage van 5.078 exemplaren.

  Redactie

  Hennie Brons, Sandra van Eersel,

  Marille Franken, Marielou de Haan

  en Linda van der Zwan

  Bladcordinator en eindredactie

  Sandra van Eersel

  Redactieadres

  Stichting Groenhuysen

  Postbus 1596

  4700 BN Roosendaal

  T (0165) 57 40 00

  E communicatie@groenhuysen.nl

  W www.groenhuysen.nl

  @Groenhuysen

  facebook.com/groenhuysen

  linkedin.com/company/

  stichting-groenhuysen

  youtube.com/stichtinggroenhuysen

  Vormgeving

  Taalent Communicatie, Etten-Leur

  Drukwerk

  Drukkerij Altorffer, Roosendaal

  Fotografie

  Niciole Maas, Oudenbosch

  Tips voor de redactieHeeft u tips voor de redactie? Laat het ons dan weten! U kunt uw tips aan ons doorgeven via het postadres Postbus 1596, 4700 BN in Roosendaal. Of via communicatie@groenhuysen.nl

  Groenhuysen Blad 4 2013

  2

 • 04Even bijpratenKorte nieuwsberichten

  06In t zonnetjeJohan de Rooij

  8Ons kent onsLilianne Smeekes

  8 / 11Activiteiten op locaties

  12Een dag uit het levenDubora Kwist

  16Uit de oude doosMevrouw van den Broek

  17PuzzelKruiswoordraadsel

  21 / 23GroenhuysenpasExtra voordeel voor pashouders

  24KunstcommissieDe droomwerelden van Marij van der Ham

  13 Maak kennis met Dans en Parkinson

  7De kunstcommissie

  14Groenhuysen op de radio

  18Bouw Waterland krijgt vorm

  20Eerste bewoner Zorgeloos Wonen

  inhoud

  Groenhuysen Blad 4 2013

  3

 • even bijpraten

  Winnaar prijsvraag

  65 jaar getrouwd

  Kroonestede heeft geluidsboog feestelijk in gebruik genomen

  Groenhuysen heeft tijdens het Roosendaals Treffen het nieuwe concept Zorgeloos Wonen gepromoot. Voorbijgangers konden meedoen aan een prijsvraag (Wat is de vanafprijs voor Zorgeloos Wonen per dag?). Mevrouw Dekkers is de gelukkige winnares geworden van een diner voor twee. Zij en haar vriendin mevrouw Van Dorst werden door een taxi opgehaald en van harte welkom geheten in centrum voor Wonen & Zorg Leonardushof. De rode loper lag uit, de open haard stond aan, er was een muzikant aan-wezig en er werd een heerlijk diner geserveerd. Ze hebben genoten!

  Op 14 oktober was het echtpaar Van der Horst 65 jaar getrouwd! Dat was in centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede nog niet eerder voorgekomen. Natuurlijk hoorde een bezoekje van de burgemeester erbij. De burgemeester stond samen met de fotografe n met een enorme taart voor de deur van appartement 73. En dat was nog niet alles: er hoorde ook een briljanten mes en taartschep bij. Was dat even schitteren!

  Een langgekoesterde wens van centrum voor Wonen & Zorg Kroonestede is in vervulling gegaan: de Sona-geluidsboog is op feestelijke en muzikale wijze in gebruik genomen.

  Clinten van het groepswonen zullen twee keer per dag bewegen bij de geluidsboog. De clinten die de dagbesteding bezoe-ken doen hier vanzelf sprekend aan mee. Ook wordt de geluidsboog als vaste activiteit opgenomen in het uitgebreide activiteiten programma van Kroonestede. Dat de boog niet alleen bedoeld is voor clinten van Kroonestede, werd ook tijdens de opening duidelijk. De geluidsboog is er namelijk voor jong n oud!

  Op zondag 10 november hebben mantelzorgconsulenten Kitty van Hooij en Jos Mies de mantelzorgers van bewoners van centrum voor Wonen & Zorg De Eglantier een leuke middag bezorgd. Er waren drie onderdelen waar de mantelzorgers aan deel konden nemen, namelijk een nek- en rugmassage, voetmassage en cursus sieraden maken. Er waren achttien mantelzorgers aanwezig. Onder het genot van een kopje koffie of thee met gebak en later een wijntje of biertje met een hapje is het een hele gezellige middag geworden.

  Dag van de Mantelzorg bij De Eglantier

  Thuiszorgteam Westrand

  en de Groenhuysen Klan

  tenservice

  hebben op het wijkfeest

  in Westrand met een kra

  ampje

  gestaan om het thuiszor

  gteam Westrand en de p

  ersonen

  alarmering te promoten.

  Het was een leuke dag!

  Groenhuysen Blad 4 2013

  4

 • In de centra voor Wonen & Zorg De Brink en Moerweide is op vrij-dag 11 oktober het jubileum jaar afgesloten met een eucharistie-viering, gevolgd door een gezellig oktoberfest met livemuziek, een tonprater en eten en drinken. Naast de bewoners, behoorden ook burgemeester Jacques Niederer en bestuurder Hennie Brons tot de gasten. De opening van het feestjaar vond plaats op 24 april, de dag waarop De Brink 40 jaar geleden de eerste bewo-ners verwelkomde. Het bijzondere jubileumjaar is afgesloten op de dag waarop Moerweide haar twintigjarig bestaan vierde. In de periode tussen deze twee data hebben tal van grootschalige activiteiten plaats-gevonden.

  Tuinmeubilair voor hospice Roosdonck

  Verzekeringen

  Doet u mee aan deGroenhuysen Bridgedrive?

  Grandioos slotfeest

  Vrijdagmiddag 1 november waren de dames van de Roosendaalse Soropti-mistenclub Drie Rozen te gast in hospice Roosdonck. De Vrienden van Roosdonck hadden hen uitgenodigd om te laten zien hoe de donatie is besteed, die eind vorig jaar van de Soroptimisten is ontvangen. Met het organiseren van verschillende activi teiten, zoals een voor-stelling van het Scapino Ballet, hebben de Soroptimisten een bedrag van maar liefst 1 10.250 bijeengebracht. De keuze voor de ballet vertolking van Romeo en Julia bleek een schot in de roos. In samenspraak met de gulle gevers en het team van het hospice, hebben de Vrienden van Roosdonck er voor gekozen de donatie te besteden aan de aanschaf van tuinmeubilair voor Roosdonck. Dat meubilair is inmiddels geleverd en in gebruik genomen.

  Bovenstaande foto-impressie geeft een beeld van de ontvangst op 1 novem-ber. Voorzitter van de Vrienden van Roosdonck Ad Vos citeerde in zijn welkomstwoord de voorzitter van de Soroptimisten. Die sprak eerder uit dat Roosdonck een hospice is met een mooie visie waar privacy, rust, veiligheid, warmte en kwaliteit van leven voorop staan. Secretaris Gerard Schoenmakers verzorgde een rondleiding voor een aan-tal leden van de Drie Rozen die nog niet eerder in het hospice waren geweest.

  Meer informatie over de Vrienden van Roosdonck vindt u op www.groenhuysen.nl/vvr

  Wist u dat Groenhuysen voor intramurale clinten en clinten met een Zorgeloos Wonen pakket de volgende collectieve verzekeringen afsluit?

  Een inboedelverzekering; Een wettelijke aanspra

  kelijkheids verzekering (WA). Deze verzekering geldt zowel binnens- als buitens-huis.

  U bent zelf verantwoordelijk voor het goed opbergen van uw sieraden en geld. Bij de collectieve verzekering zijn geld, dure sieraden en andere kostbaarheden niet meeverzekerd. Hiervoor dient u zelf een kostbaar heden-verzekering af te sluiten.

  Op zaterdag 8 maart organiseren de Vrienden van Wiekendael de vijfde Groenhuysen Bridgedrive. Er wordt gespeeld in verschillende speelste