Akutnأ­ therapie migreny - Sekundأ،rnأ­ bolesti hlavy I Bolest hlavy spojenأ، s أ؛razem (akutnؤ› i chronicky)

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Akutnأ­ therapie migreny - Sekundأ،rnأ­ bolesti hlavy I Bolest hlavy spojenأ، s أ؛razem...

 • Bolesti hlavy a

  vertebrogenní onemocnění

  pro stomatology

  Hana Kalistová

  Neurologická klinika 1. LF UK a

  VFN

 • Bolesti hlavy - klasifikace

  • Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy

  (IHS 1988):

  - primární: projev chronického

  záchvatovitého onemocnění

  - sekundární: příznak jiného onemocnění

 • Primární bolesti hlavy

  • Migréna

  • Tenzní bolest hlavy

  • Cluster headache a chronická

  paroxysmální hemicranie

  • Různé bolesti hlavy bez strukturálního

  postižení

 • Sekundární bolesti hlavy I

   Bolest hlavy spojená s úrazem (akutně i chronicky)

   Bolest hlavy spojená s cévním onemocněním (SAH,

  CMP, intrakraniální hematomy – subdurální,

  epidurální, intracerebrální, AV malformace, arteriitis,

  disekce, flebotrombóza)

   Bolest hlavy spojená s nevaskulárním

  intrakraniálním onemocněním (intrakraniální

  infekce, tumory, likvorová hypertenze a hypotenze)

   Bolest hlavy způsobená chemickými látkami nebo

  jejich vynecháním (akutní i chronické užívání či

  vysazení látek: alkohol, ergotamin, analgetika,

  kofein, narkotika, nitráty, steroidy,…)

 • Sekundární bolesti hlavy II

  • Bolest hlavy způsobená infekcí mimo mozek

  • Bolest hlavy spojená s poruchami metabolismu (hypoxie,

  hyperkapnie, hypoglykemie, dialýza)

  • Bolest hlavy nebo v obličeji spojená s onemocněním lebky,

  krku, očí, sinusů, zubů nebo jiných obličejových či

  hlavových struktur

  • Neuralgie, bolesti nervového kmene a deaferentační bolesti

  (RBN, diabetická neuritis, záněty nervů – herpes zoster,

  talamické bolesti)

 • Nejdůležitější v diferenciální

  diagnóze:

  včas rozpoznat závažnou,

  život ohrožující sekundární

  cefalgii

 • Varovné příznaky

  • První cefalea u pacienta nad 40 let

  • Náhle vzniklá, intenzívní bolest hlavy

  • Atypická cefalea nereagující na běžnou léčbu

  • Cefalea u pacienta s tumorem či HIV infekcí

  • Kvalitativní či kvantitativní porucha vědomí

  • Ložiskový neurologický nález (s výjimkou

  migrenózní aury)

 • Život ohrožující sekundární

  bolesti hlavy

  • Intrakraniální expanze

  • Hydrocefalus

  • Bakteriální a virová meningoencefalitis

  • Subarachnoideální krvácení

  • Kraniocerebrální trauma

 • Vyšetřovací metody

  • Pečlivě odebraná anamnéza

  • Neurologické vyšetření

  • CT mozku

  • MRI

  • Lumbální punkce

 • Subarachnoideální krvácení (viz. přednáška CMP)

  • Ruptura aneurysmatu Willisova okruhu

  • Zvýšení TK (fyzická námaha, rozčilení,

  koitus, defekace)

  • Klinický obraz:

  - somnolence, sopor

  - neklid, agresivita, negativismus

  - meningeální syndrom (min-hod)

 • //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Wikipedia_intracranial_aneurysms_-_inferior_view_-_heat_map.jpg

 • Cefalea u SAH

  • Rozvoj během sekund

  • Lokalizována bilaterálně, někdy s max.

  occipitálně

  • Provázena nauzeou, vomitem, foto a

  fonofobií

  • CAVE: může napodobit CC syndrom

 • Tenzní cefalea

  • nejčastější typ primárních bolestí hlavy

  /69% mužů, 88% žen/

  • epizodická tenzní cefalea /méně než 15

  dní v měsíci či 180 dní ročně/

  • chronická tenzní cefalea /více než 15 dní

  v měsíci či 180 dní v roce/

 • Charakter tenzních bolestí

  • trvání 30 min - 7 dní

  • tlaková, nepulsující kvalita, pocit stažení

  obručí

  • mírná až střední intenzita

  • difúzní lokalizace

  • může být provázena lehkou fotofobií či

  fonofobií

 • Léčba tenzních bolestí

  • Akutní bolest:

  - běžná analgetika, myorelaxantia

  • Chronická bolest:

  - psycholog /autogenní trénink, biofeedback/

  - fyzioterapie /relaxační cvičení/

  - farmakologická /analgetika, anxiolytika,

  myorelaxnatia/

 • Migréna

  • 2. nejčastější primární bolest hlavy

  • Prevalence je 6% mužů a 20% žen –

  v ČR 850 000 migreniků

  • Typický začátek v období dětství či

  dospívání, dříve migréna s aurou a

  migréna u chlapců

 • Výskyt migrény

  //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Migraine_gender_age.png

 • Typy migrény

  • Migréna bez aury (80%)

  (prostá migréna)

  • Migréna s aurou

  (klasická migréna)

  Typický začátek v období dětství či

  dospívání, dříve migréna s aurou a

  migréna u chlapců

 • Stadia migrény

  Prodromální fáze

  Aura

  Bolest hlavy

  Postdromální fáze

  Typický začátek v období dětství či

  dospívání, dříve migréna s aurou a

  migréna u chlapců

 • Migréna – prodromální fáze

  • U 60% pacientů, objevují se několik

  hodin až dní před bolestí hlavy

  - fyzické (pocity ztuhlé šíje)

  - psychické (předrážděnost, únava)

  - změny chování (změny nálady, zvýšená

  chuť k jídlu)

  Typický začátek v období dětství či

  dospívání, dříve migréna s aurou a

  migréna u chlapců

 • Migréna – aura

  - Výskyt u 20% pacientů

  - Doba trvání do 60 min

  - Začátek před nebo během bolesti hlavy

  Typický začátek v období dětství či

  dospívání, dříve migréna s aurou a

  migréna u chlapců

 • Migréna - aura

  • Zraková (scintilace, skotomy)

  • Senzitivní (hypestesie, parestesie)

  • Motorická (mono-, hemiparézy)

  • Poruchy řeči (dysartrie, afázie)

 • Migréna – bolest hlavy

  • Bolest trvá 4-72 hodin

  • 2-5x za měsíc

  • Často pulzující

  • Střední až velké intenzity

  • Zhoršuje se fyzickou námahou

  • Jednostranná (60%)

 • Migréna – doprovodné

  příznaky

  • Nauzea

  • Vomitus

  • Fotofobie

  • Fonofobie

  • Odorofobie

 • Migréna – postdromální

  příznaky

  • Únava

  • Úleva

  • Změna nálady

 • Léčba migrény

  • Akutní

  • Profylaktická

 • Patogeneza migrény

  „Trigger“ faktory

  Nucleus raphe

  dorsalis

  Locus

  coeruleus

  Thalamus

  Kortex

  ¨Ganglion nervi

  trigemini

  Prodloužená

  mícha

  C1

  C2

  Hypothalamus

  Dura mater

  AV anastomosa

  Triptany

  Goadsby & Olesen, 1996

 • Agonisté 5HT1B/D receptorů

  triptany -

  léčí a ukončí migrenózní záchvat

  (??)

  Specifická léčba migrény

 • Specifická léčba migrény

  Triptany:

  sumatriptan

  naratriptan

  zolmitriptan

  eletriptan

   frovatriptan

 • Nespecifická léčba migrény

  Analgetika - neléčí, pouze tlumí bolest

  Rizika: Neúčinnost analgetika (u 50%)

  Hyperusus analgetik

  Návyk

  Rozvoj těžkých chronických bolestí hlavy

  Vyšší výskyt nežádoucích účinků

  • vředová choroba

  • poškození jater, ledvin

 • Chronická každodenní bolest

  hlavy

  • Komplikace primárních bolestí hlavy

  • Bolesti častější, posléze trvalé, menší

  intenzity, ztráta původního

  záchvatovitého charakteru i klasických

  doprovodných příznaků

 • Rizikové faktory transformace

  • Nadužívání analgetik, zejm. centrálních

  • Neurotická osobnost (sklon k anxietě a

  depresi)

  • Vnější stresující faktory (zaměstnání,

  rodina)

  • Menopauza

 • Preventivní terapie

  • Těžký průběh migrény

  • Neúčinnost či kontraindikace akutní terapie

  • Vedlejší účinky akutní terapie

  • Nutno užívat alespoň 3 měsíce

  • Redukuje intenzitu a četnost záchvatů