of 25/25
Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC Ing. Marcel Klega seminář „K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VII.“ Plzeň, 22.5.2012

Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDCold.fel.zcu.cz/Data/documents/sem_de_2012/aktualni_problemy_klega.pdf · Cíl přednášky • Poskytnout přehled některých

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky...

 • Aktuální problémy odvětvízabezpečovací techniky SŽDC

  Ing. Marcel Klega

  seminář „K aktuálním problémům zabezpečovací techniky v dopravě VII.“

  Plzeň, 22.5.2012

 • Cíl přednášky

  • Poskytnout přehled některých problémů současněprovozované zabezpečovací techniky SŽDC

  • Upozornit na množství problémů k řešení• Vyzvat odbornou veřejnost k zamyšlení se nad těmito

  problémy a hledání řešení

  • Cílem přednášky není představovat řešení, pouze v některých případech směr řešení nastínit

  2Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Obsah přednášky

  • Nové provozní podmínky• Otevřené body technických specifikací interoperability• Implementace systému ETCS• Ukončení výroby některých prvků + ukončení technické

  životnosti některých systémů• Krádeže• Nedostatek odborníků

  3Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Nové provozní podmínky

  • Pokles intenzity dopravy• Nárůst osobní dopravy v okolí velkých měst• Jiná organizace osobní dopravy• Nová vozidla• Dálkové ovládání• Změny předpisů pro organizování a řízení dopravy• Zvyšování rychlostí

  4Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Pokles intenzity dopravy

  • Menší ojíždění kolejnic (nejen na vedlejších tratích, ale také na některých staničních kolejích) – ztráty šuntu –vede k nasazování počítačů náprav nebo k doplněnífunkce evidence ztráty šuntu (EZŠ)

  • Horší dostupnost vlakem• Úspory obsluhujících zaměstnanců – dálkové ovládání,

  samovratné výhybky, D3

  5Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Evidence ztráty šuntu (EZŠ)

  • Po nehodě v Moravanech nařízeno Drážním úřadem u SZZ ESA11 s kolejovými obvody

  • Vzhledem ke spojování a dělení vlaků a posunu je nezbytné, aby tyto informace zadával obsluhující zaměstnanec –výraznázávislost na lidském činiteli

  • Zatížení obsluhy úkony spojenými s EZŠ povede k vyššípravděpodobnosti omylu při jiných dokumentovaných úkonech

  • Proto jde z pohledu „zabezpečováků“ jen o „obezličku“, aby zab. zař. něco udělalo, když už ví, že se vlak ztratil – do jistémíry může omezit vznik nebezpečné situace, ale neřešíproblém – použít zařízení nezávislé na šuntu

  • Ovšem nutno vyřešit kontrolu celistvosti kolejnic - od jakérychlosti?

  6Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Nárůst dopravy

  • Zejména v okolí Prahy intervalová doprava až každých 15 min• Vysoké požadavky na krátké následné mezidobí – vzdálenost

  hlavních návěstidel 1000 m je příliš velká – MD požaduje návěstidla na kratší vzdálenost

  • Souvisí výrazně s technickými vlastnostmi palubních částívlakového zabezpečovače:

  –LS II, LS III, LS IV, LS 90 – časové parametry, šlo by navrhnout kratší zábrzdnou vzdálenost při nižší rychlosti (např. 80 km/h)

  –MIREL – generuje brzdné křivky na 1000 m – neřešitelné• Z tohoto pohledu je negativem zrušení kódu „přerušovanéčervené“

  7Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • VZ a nedostatečná zábrzdnávzdálenost (1)

  • Při nedostatečné zábrzdné vzdálenosti nelze z kódu VZ poznat, zda se vlak blíží k návěstidlu s návěstí Stůj nebo s návěstí Opakování návěsti Výstraha

  • Pokud strojvedoucí minul návěstidlo s návěstí Opakovánínávěsti Výstraha, z návěsti VZ nepozná, zda pořád jede k návěsti Stůj, nebo již vlak před ním prostorový oddíl uvolnil a na nejbližším návěstidle je Opakování návěsti Výstraha

  • Obdobně pokud minul návěstidlo s návěstí Výstraha, z návěsti VZ nepozná, zda pořád jede k návěsti Opakovánínávěsti Výstraha, nebo došlo k porušení podmínek a na nejbližším návěstidle je návěst Stůj

  • Strojvedoucí musí prakticky vést vlak podle venkovních náv.8Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • VZ a nedostatečná zábrzdnávzdálenost (2)

  • Při hustém sledu vlaků je tedy výhodou jen to, že se oddíly dříve uvolňují (po cca 500 m)

  • Nicméně problém nastane (bez ohledu na zábrzdnou vzdálenost) s postupným odjezdem vlaků ze stanice – prvnívlak stačí daleko ujet, než se druhý rozjede a vyjede ze stanice

  • Pomohlo by odjezdové návěstidlo mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem – vlak by mohl od cestového návěstidla vyjet dříve – avšak je zde riziko, že při poruše nebo pomalé jízdě prvního vlaku druhý zablokuje zhlaví

  9Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Nová vozidla

  • Vozidla se kotoučovými brzdami – nečistí se jízdní plocha dvojkolí

  • Řídicí vozy + k nim upravené lokomotivy – výbava AVV• Jiné profily kol u vozidel provozovaných v zahraničí –

  problémy se šuntem• Zařízení pro mazání okolků na vozidle – problémy se

  šuntem• Jiné než litinové brzdové špalíky (hluk) – vliv na šunt = ?• Lokomotivy velkých výkonů (6 MW) – požadavky na symetrii

  KO – náročnost některých nových typů KO• Vozidla s větším tolerovaným nedostatkem převýšení

  10Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Dálkové ovládání

  • Nezbytné pro efektivní řízení při vyšších rychlostech• Vede k neobsazení stanic – problémy při mimořádnostech• Vlaky vypravují vlakové čety – jedna z pravděpodobných

  příčin výrazného nárůstu projetí návěstí Stůj – nelze ošetřit „časovou výlukou protisměrných jízdních cest“ – zařízení pro výstrahu při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) + požadavky za změnu přenosu kódu VZ

  • Vysoká poruchovost elektronických SZZ (např. při bouřkách) fatální následky – zastavení dopravy

  • Problém při údržbě, západkových zkouškách• Požadavek na automatické stavění vlakových cest (ASVC)• Povinnosti vybavení vozidel rádiem (GSM-R, TRS)

  11Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Zvyšování rychlostí

  • Problém s výpadky palubní části MIREL při přejížděnívýhybkových kolejových úseků

  • S novými vozidly s vyšším tolerovaným nedostatkem převýšení se objevuje nejen na koridorech, ale i na ostatních tratích) – větší délky přibližovacích úseků PZS, viditelnost návěstidel

  • Požadavky na taková vozidla vyplývají ze zadání nových výběrových řízení na provozovaní rychlíků (OL-OP-OV)

  • Příprava tratí pro rychlost 200 km/h• Snaha nabýt zkušenosti – úkol upravit nějaký úsek – Brno –

  Břeclav?

  12Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Využitelný nedostatek převýšení

  ETCS umožňuje poskytovat statický rychlostní profil (tj. traťovou rychlost) podle využitelného nedostatku převýšení:

  • 80 mm (byl záměr, aby odpovídal rychlostníkům 3)• 100 mm (základní) – odpovídá rychlostníkům N• 130 mm – odpovídá horním rychlostníkům N• 150 mm• 165 mm• 180 mm• 210 mm• 225 mm• 245 mm• 275 mm – odpovídá rychlostníkům NS• 300 mm

  13Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Rychlost 200 km/h

  • Jen s ETCS – vyřeší viditelnost návěstidel, zábrzdnou vzdálenost, výpadky kódu VZ

  • Ochrana před najetím z boku – souvisí s častými případy projetí návěstidel

  • Přejezdy:–Délka přibližovacího úseku – delší jen pro rychlé vlaky (na

  základě ASVC), povolená vyšší rychlost jen cestou ETCS–Delší doba uzavření PZS + větší následky případného střetnutí

  – nutno řešit případné uvíznutí/uzavření vozidel mezi závorami, riziko „natlačení“ vozidla, či přeražení břeven těsně před vlakem

  • Větší tlakové pulzy na všechny venkovní zařízení včetněnávěstidel (něco lze najít v TSI RST, tj. na vozidla)

  14Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Implementace ETCS (1)

  • Díky pilotnímu projektu už víme, jak by ETCS mělo v ČR fungovat

  • Dimenzování kapacity traťové části ETCS - nedovedeme však říci s kolika vlaky vybavenými ETCS bude třeba počítat a podle toho stanovit počet RBC a dimenzovat BTS GSM-R

  • Rozsah vybavení staničních kolejí traťovou částí ETCS -kolik staničních kolejí a které je třeba ve velkých stanicích vybavit pro jízdu pod dohledem ETCS – pokud některékoleje vybaveny nebudou, je problém na ně vjet vlakem vybaveným ETCS

  15Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Implementace ETCS (2)

  • Ne všechna provozní pravidla pro ETCS připravená na evropské úrovni vyhovují provozu na konvenčních tratích s proměnnými návěstidly – přechod do módu SR jen na písemný rozkaz – tento mód pak nelze použít pro jízdu na „nevybavené koleje“

  • V evropských pravidlech se vyskytují dvě „harmonizovanéETCS návěsti“, ale nadefinovaná je jen jedna z nich

  • Nedostatečně koncepční modernizace a optimalizace některých úseků koridorů – pro navázání ETCS vyžadujíprakticky znovu modernizaci zabezpečovacího zařízení

  16Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Další projekty ETCS v ČR

  DEUTSCHLAND

  ÖSTERREICHSLOVENSKO

  Lines Connecting European Corridors

  POLSKA

  DEUTSCHLANDDEUTSCHLAND

  Frýdla nt n. O.

  Ostra vice

  Č.Tě šín

  Bohumín

  Dětmarovi

  ce

  Karviná městoPetroviceu Karv.

  Mostyu Jablunkova

  Lúky p.M. ŽSR

  Ve l. Karlovice

  Rožnov p.Radh.

  S tudénka

  Kunč ice

  Frýde k Míste k

  Fulnek

  Ve řovice

  Bílove c

  NovýJič ín

  Hodsla vice

  O.Svinov

  Chuche lná

  Kra va ře

  Hluč ín

  Os trava

  Luhačovice

  Vlá rský P růsmyk

  Bylnice

  Vsetín

  Vizovice

  Hor.Lideč

  Osobla ha

  Třeme šná ve S l.

  Milotice

  Krnov

  Jindř.ve Sl.

  Bruntá l

  Va lšovSvob.He řma nice

  Budišov n.Budiš .

  Kunovice

  Úje zde c

  Otrokovice

  Hulín

  Drahotuše

  Zlín stře d

  Dluhonice

  Olomouc

  Přerov

  Zla téHory

  Mikulovice

  Vidna va

  M.Morá vka

  Vrbnop.Prad.

  Rohatec

  St. Mě sto

  Nemotice

  Mor.P ísek

  Veselí n.Mor.

  Koryčany

  Pe trov n.Des.

  Ve lká Kra š

  Koutyn.De s.

  Sobotím

  LipováLá zně

  Javorník ve Sl.

  HodonínSudomě řice

  VrbovceBřeclav

  Tovačov

  Se nicena Hané

  Kostele cna Hané

  Prostě jov

  Nezamyslice

  Mla deč

  Červenka

  Zá břeh

  Litove l pře dmě stí

  Rýma řov

  Kroměříž

  Koje t

  ín

  MorkoviceZborovice

  Holubice

  Bludov

  Hanušovice

  Štíty

  St. Mě sto p. S.

  Če jčHustope če u B.

  Ždánice

  Kyjov

  Židlochovice

  Brno

  Za ječ í

  Boří Les

  Lednice

  Mutěnice

  Skalicen.S.

  Chromice

  Svitavy

  Lanškroun

  Lichkov

  Rokytnice v O.h.

  DolníLipka

  Letohrad

  Rudoltice

  Mor.Bránice

  Vranovice

  Ša kvice

  Pohoře lice

  Střelice

  Hrušova ny n.Jev.

  Tišnov

  Hrušova ny

  Choceň

  Č.Třebová

  Ústín. Orl.

  Týniště

  n.O.

  Solnice

  Vá clavice

  Dobruška

  Teplice n.Met.

  Mezimě stí

  Krá love cŽa clé ř

  Svoboda n. Ú.

  Otovice

  Starkoč

  Mor.Budě jovice

  Šatov

  Hevlín

  Osla va ny

  dopra vna JED

  Rakšice

  Hrade cKrálo vé

  Mora va ny

  Opočno

  Chrudim

  Smiřice

  Ja roměř

  Ch. mě sto

  Pardubice

  HavlíčkůvBro d

  Studene c

  Žďá r n.Sáz.

  Křižanov

  Hněvče ve sKopidlno

  Mar

  tinic

  e

  S t.Pa kaKunč ice

  Vrchlabí

  Ostromě ř

  Rokytnice n.J iz.

  He řma n.Měste c

  Přelouč

  Pra choviceTře mošnice

  Dobronín

  Je mnice

  Okříšky

  Koste lecu Jihl.

  Polná

  Zá boří n. L.

  Svě tlán. Sáz.

  Čá slav

  Chlume c

  Kutná Hora

  Žle by

  Libuň

  Že l.BrodTurnov

  Jič ínDol.Bousov

  Smržo

  vka

  Raspe na va

  Frýdlant v

  Č.

  Ta nvald

  Ha rra chov

  Če rnousy

  Bílý Potok p. S.

  Josefův D

  ůl

  Mimoň st.ná dra ží

  Pečky

  Kolín

  Vel.Ose k

  Křinec

  Nymburk

  Bošice

  Jindř.Hr.

  Obrataň

  N. Bystřice

  S la vonice

  Humpole c

  HorníCe re ke v

  Zruč

  Če rča ny

  Ledečko

  TrhovýŠtěpá nov

  Bečvá ry

  Olbra movice

  Kouřim

  Če lá kovice

  Vše ta ty

  Lysá n.L.

  PoříčanyMochov

  Milovice

  P . Běchovice

  Rumburk

  Je dlová

  Jiříkov

  Hráde kn.N.

  Šenov

  Varnsdorf

  Měln

  ík

  Ba kov

  Mla dáBole slav

  Kralupy

  Nera tovice

  Hostivice

  Luže c

  Vraňa nyVe lvary

  M.Labe

  P . Hole šovice

  Č.Kame nice

  Krá sná Lípa

  Mikulášovice

  Bene šov

  Dol.Žle b

  Pansky

  Rybniště

  Úštěk hor.n.

  Rudná u P ra hy

  Be nešovu Prahy

  Vra né n. Vlt.

  Č.Ve le nice

  Rybník

  H.Dvořiště

  Veselí n .L.

  Dívč ice

  Týn n.Vlt.

  Tábor

  Číče nice

  Bechyně

  Roudnice

  S traškov

  Zlonice

  ČížkoviceLovosice

  Děčín

  Lochovice

  Za dní Tře báň

  Se dlčany

  Dobříš

  PrahaPodleš ín

  Be roun

  Zdice

  Nuč ice

  Libochovice

  Dubí

  Louny

  Ús tí n. L.

  ProtivínPutim

  Ra žice

  Postoloprs ty

  Louny před.

  Chomutov

  Ža te c

  ObrniceOtvice

  Moldava v Kr.h.

  Bilina

  Teplice

  Litvínov

  Jirkov

  Duchcov

  Louka u Litvínova

  Most

  Lužná

  Radnice

  Krupá

  Rakovník

  Lipno n.Vlt.

  N. Údolí

  Vola ry

  Ne zvěstice

  Horažďovice

  Rokycany

  Nepomuk

  Bla tná

  Bře znice

  P ísek

  Rožmitá l

  Kaštice

  Mla dotice

  Bla tnou Jesenice

  Chrá st

  S tupno

  Kolešovice

  Plzeň

  Protivec

  Vilémov

  Ve jprty

  Kadaň

  Ka daňskýRohoze c

  Pňovany

  Bochov

  Be združice

  Merklin

  Dalovice

  N.Role

  Krásný Jez

  Potůčky

  Ka rlovyVa ry

  DomažliceHa vlovice

  Nýřany

  Ja novice n. Ú.

  S taňkovPoběžovice

  Česká Kubice

  Že le zná Ruda

  He řma novaHuť

  ChebBečovn.Te plou

  N.SedloChodov

  Mar. Lá zně

  Svojšín

  P la náu Mar.L.Tachov

  Bor

  Sokolov

  Tršnice

  Frant.Lá zně

  Hranice v Č.

  P le sná

  Kra slice

  Lubyu Chebu

  Se níky

  Čes kéBudějovice

  WarszawaCorridor II

  BratislavaCorridor VCorridor XCorridor X

  Nürnberg

  Řídí se tzv. ERTMS národním implementačním plánem

  • st. hranice A/SK – Břeclav – Kolín• Kolín – Praha – Děčín – st. hranice D

  První stavby:

  17Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Otevřené body technických specifikací interoperability (1)

  • Kompatibilita vozidel a tratě – rušivé proudy – dnes již platíČSN CLC/TS 50238–2 Drážní zařízení – Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků – Část 2: Kompatibilita s kolejovými obvody (parametry pro Českou republiku trakce DC 1,2 A, AC 1,9 A, či 1,42 A?) – platí pro tratě evropského železničního systému

  • Pískování• Bezkovový prostor kolem kol – dnes již platíČSN CLC/TS 50238–3 Drážní zařízení – Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků – Část 3: Kompatibilita s počítači náprav

  • Použití brzd s vířivými proudy a magnetických brzd18Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Otevřené body technických specifikací interoperability (2)

  • Vibrace• Použití kompozitních brzdových špalíků• Indikátory horkoběžnosti (teplota ložiska; zařízení na

  vozidle)

  19Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Tratě evropského železničního systému v ČR

  Obecně budou rozděleny na:• Core network („základní“ síť – spojnice mezi aglomeracemi

  s mil. a více obyvatel) – interoperabilní do 2030• Comprehensive network („doplňková síť) – interoperabilní

  do 2050

  Zatím není definitivní, které tratě v ČR budou patřit do evropského železničního systému – mají to být celostátní tratě, nicméněněkteré celostátní tratě se přeřazují do regionálních

  20Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Ukončení výroby některých prvků + ukončení technické

  životnosti některých systémů

  • Prvky mechanického a elektromechanického ZZ• Některé elektronické součástky• KO 25 Hz• Žárovky ???• Zabezpečovací relé ??? (snižuje se potřeba nových)• Ostatní (např. odrazky závorových břeven)

  21Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Krádeže

  • Součástí kolejových obvodů (Cu)• Kabelů (Cu, ale i opt.)• Návěstidla, neproměnné návěsti, výstražné kříže (slitiny

  Al, Al)• Kolejnice, lanová propojení (Fe)

  Poznámka: Od roku 1995 nebylo schváleno pro použitížádné provedení výstražných křížů s podkladem Al –špatná práce dodavatelských firem (či snad úmysl?), špatná práce stavebních dozorů, techniků SSZT

  22Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Nedostatek odborníků

  • Na OAE – souvisí s se stále větším rozsahem činností(např. nařízení komise (ES) č. 352/2009 o hodnocení a posuzování rizik)

  • Na OŘ – pokles počtu vyšokoškoláků; obecný pokles bude hlavně v budoucnu, pokud bude zcela privatizována údržba (nebude přirozený postup vlastních zaměstnancůzdola nahoru)

  • Hodnotitelé bezpečnosti – hodnotitele bezpečnosti SW mádle ČSN EN 50128 jmenovat národní bezpečnostní úřad (DÚ)

  • Subjekty pro posuzování podle nařízení komise (ES) č. 352/2009

  23Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • 150

  100

  1

  1134

  200

  30050

  0 400

  138

  Děkuji za pozornost

  Ing. Marcel KLEGA

  tel.: 972 741 240, 725 144 183

  E-mail: [email protected]

  24Aktuální problémy odvětví zabezpečovací techniky SŽDC

 • Aktuální problémy odvětvízabezpečovací techniky SŽDC© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

  www.szdc.cz