28
Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija odsek NIŠ Katedra za Informaciono-komunikacione tehnologije Prof. dr Zoran Veličković, dipl. inž. el. 2019/20. Predmet: Elektronsko poslovanje

Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studijaodsek NIŠ

Katedra za Informaciono-komunikacione tehnologije

Prof. dr Zoran Veličković, dipl. inž. el.

2019/20.

Predmet: Elektronsko poslovanje

Page 2: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Elektronsko poslovanje

Forme elektronske trgovine/poslovanja(5)

Prof. dr Zoran Veličković, dipl. inž. el.

Page 3: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Sadržaj B2E - FORMA ELEKTRONSKE TRGOVINE

Elektronsko poslovanja unutar organizacije (intrabusiness)

Zadovoljstvo zaposlenih!? C2C - FORMA ELEKTRONSKE TRGOVINE C2B FORMA ELEKTRONSKE TRGOVINE

Primer sajta,priceline.com NOVE FORME ELEKTRONSKE TRGOVINE

B2B2CSajt - polovniautomobili.com

P2P model poslovanjaGnutela protokol

FORME E-TRGOVNE Relacije između učesnika u e-poslovanju Primeri formi e-poslovanja

B2B - FORMA ELEKTRONSKE TRGOVINE Prodajni model Kupovni model Primer pristupa B2B sajtovima Prednosti virtuelnih organizacija

B2C - FORMA ELEKTRONSKE TRGOVINE On-line prodavnica B2C karakteristike Integracija B2B i B2C modela turističke

agencije

Page 4: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Forme e-trgovne FORMAMA e-TRGOVINE definišu se (opisuju) BAZIČNE RELACIJE između učesnika u e-trgovini,

odnosno, e-poslovanju.

Da se podsetimo, POTENCIJALNI UČESNICI u e-trgovini su: Organizacije (preduzeća); Kupci; Zaposleni; Država.

Evo nekoliko SKRAĆENICA koje potiču iz engleskog jezika, a kojima se identifikuju pojedine FORME, odnosno, bazične relacije e-poslovanja:

B2B (čita se: bi to bi), B2C, C2C,

Gde je: B - Business, C – Customer, E – Employer, G - Government

C2B, G2C, B2E,

P2P, B2B2C, ...

Page 5: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Relacije između učesnika u e-poslovanju

OD DOBAVLJAČA dobara/usluga

Potrošač ili građanin C, G

OrganizacijaB

VladaG

KA KO

RISNIKU

dobara/usluga

Potrošač ili građanin C, G C2C B2C G2C

OrganizacijaB C2B B2B G2B

VladaG C2G B2G G2G

C2B

P2PC2B2C

B2B2C

B2B

C2CB2E

B2C

Page 6: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Primeri formi e-poslovanja

B2B

C2CB2E

B2C

OD DOBAVLJAČA dobara/usluga

Potrošač ili građanin Organizacija Vlada

KA KO

RISNIKU

dobara/usluga

Potrošač ili građanin

Oglas na ličnoj Web straniC2C

Reklamiranje na ličnim blogovima,

B2C

Elektronsko glasanjeG2C

Organizacija On-line prodavnicaC2B

On-line naručivanja od dobavljača, B2B

Izrada softvera za državne institucije,

G2B

VladaElektronsko

naručivanje ličnih dokumenata, C2G

Javne e-nabavkeB2G

Razmena podataka između državnih institucija, G2G

Page 7: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2B - forma elektronske trgovine (1) B2B (engl. Business to Business) je FORMA ELEKTRONSKE TRGOVINE koja podrazumeva

razmenu roba i usluga IZMEĐU ORGANIZACIJA (preduzeća).

B2B FORMA e-trgovine se obično realizuje SOFTVERSKIM APLIKACIJOM koja omogućava organizaciju poslovanja na NOV NAČIN.

PREDNOSTI B2B TEHNOLOGIJE:

OLAKŠAVAJU se transakcije pri prodaji roba i usluga IZMEĐU ORGANIZACIJA;

Omogućava INTEGRACIJU LANCA NABAVKE između organizacija;

ONLINE pribavljanje robe i usluga JEDNE ORGANIZACIJE ZA DRUGU.

NEDOSTACI PRIMENE B2B TEHNOLOGIJE :

PRAVNI ASPEKTI integracije;

BEZBEDNOST, FLEKSIBILNOSTI

i brzina u B2B aplikacijama

Page 8: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2B - forma elektronske trgovine (2) Od svih prikazanih formi, B2B je forma eletronske trgovine koja je PRVA RAZVIJENA i

PRIMENJENA u e-poslovanju.

Na začetku ove tehnologije, velike kompanije su gradile JEDINSTVENE ELEKTRONSKE SISTEME za podršku ovom načinu poslovanja.

Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su USTUPANI poslovnim partnerima NA KORIŠĆENJE u cilju automatizacije međusobnih poslovnih relacija.

B2B obuhvata NAJVEĆI DEO ELEKTRONSKE TRGOVINE u svetu i pokriva najširi spektar primena.

Kod B2B forme elektronskog poslovanja u osnovi razlikuju se DVE VRSTE modela:

PRODAJNI model i

KUPOVNI model.

Page 9: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2B - Prodajni model PRODAJNI B2B MODEL forme e-trgovine je zasnovan na ideji da JEDNA organizacija prodaje

robu i usluge MNOGIM DRUGIM organizacijama.

Savremena prodaja drugim organizacijama se najčešće realizuje putem:

E-KATALOGA - koji se najčešće realizuje u formi Web portala na kome se mogu pronaći sve informacije o funkcionalnosti i kvalitetu proizvoda;

AUKCIJE UNAPRED (engl. Forward Auctions) - kada se potencijalnim dobavljačima upućuje ZAHTEV ZA PONUDOM RFQ (engl. Request For Quotation).

Na ovaj način se dobavljaju samo dobro definisani proizvodi ili usluge. Cene se tokom aukcije unapred obično povećavaju.

Page 10: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2B – Kupovni model KUPOVNI B2B MODEL e-trgovine se zasniva na ideji da JEDNA ORGANIZACIJA kupuje od

MNOGO PRODAVACA, a obavlja se putem:

1. AUKCIJE UNAZAD (engl. Reverse Auctions). Prodavci se takmiče da dobiju posao od kupca. Cene se obično SNIŽAVAJU jer se prodavci međusobno utrkuju u niskim ponudama.

2. UNAPRED ZADATE CENE.

3. GRUPNOM KUPOVINOM.

4. ELEKTRONSKOM PIJACOM (razmenom), gde se susreću MNOGI KUPCI i MNOGI PRODAVCI. Razmenu može organizovati:

Neutralna strana;

Velika kompanija;

Vlasnik i

Konzorcijum.

Page 11: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Primer pristupa B2B sajtovima

Page 12: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2C - forma elektronske trgovine (1) B2C (engl. Business to Customer) je FORMA ELEKTRONSKOG POSLOVANJA koja pruža

DIREKTAN INTERFEJS između PREDUZEĆA (organizacije) i POTROŠAČA - krajneg kupca.

Najčešće se primenjuje pri kupovini INDIVIDUALNIH POTROŠAČA.

B2C treba svojoj popularnosti zahvaliti činjenici da je MNOGO JEFTINIJE otvoriti sajt nego klasičnu prodavnicu!

Za preduzeća koja imaju POSREDNIKE U DISTRIBUCIJI, reklami i prodaji proizvoda, B2C NIJE EFIKASAN MODEL.

Realizacija B2C modela je obično ON-LINE PRODAVNICA gde kupci, uz korištenje KREDITNE KARTICE, mogu NARUČITI i PLATITI traženu robu.

Page 13: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2C - On-line prodavnica 1. Kupac

2. Online skladište

3. Proizvodi i ponude4. Bezbedno plaćanje

5. Isporuka

5. Dostava

Online prodavnica(e-comerce B2C)

Page 14: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2C karakteristike PREDNOSTI SU OČIGLEDNE:

Štedi se vreme (i kupca i prodavca);

Nudi se mnogo veći izbor roba i usluga;

Manje vremena za pretraživanje alternativa.

Ukidanje posredničkih koraka u lancu vrednosti značajno snižava troškove nabavke i transakcije.

NEDOSTACI B2C MODELA:

Nerazvijenost transportne i telekomunikacione infrastrukture;

Nerazvijena KULTURA KORIŠĆENJA plastičnog novca;

Nedovoljna PRAVNA SIGURNOST.

B2B ili B2C? https://www.youtube.com/watch?v=MngVXcZwApw

Page 15: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Integracija B2B i B2C modela turističke agencijePRODAJNI KANALI DAOSTAVLJAČI PUTOVANJAOSNOVNI POKRETAČ

FINANSIJSKIMODUL

MODULIZVEŠAVANJA

HOTELI

LETOVI

RENTA-KAR

TURISTIČKETURE

PREVOZ

PUTNOOSIGURANJE

HOTELI

HOTELI

HOTELI

BUKIRANJE

CMSINTEGRACIJA

B2B PORTAL

B2C WEB-SAJT

Page 16: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2E - forme elektronske trgovine (1) B2E – je forma elektronskog poslovanja kojim organizacija pruža servise, informacije i druge

proizvode SVOJIM ZAPOSLENIMA.

Zaposleni ELEKTRONSKIM PUTEM naručuju SREDSTVA i MATERIJAL koji im je poreban za rad.

Zaposleni preko ovog modela kupuju proizvode organizacije:

sa popustom,

povoljnije dobijaju osiguranje,

uzimaju časove obuke.

PRIMERI B2E MODELA SU:

Online training (online obuke);

Online banking (online bankarstvo).

Page 17: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Elektronsko poslovanja unutar organizacije (intrabusiness)

INTRABUSINESS E-COMMERCE uključuje sve organizacione aktivnosti koje obuhvataju razmenu dobara, usluga i informacija UNUTAR ORGANIZACIJA. Aktivnosti se mogu se obavljati:

IZMEĐU organizacionih jedinica;

UNUTAR organizacionih jedinica.

Velike organizacije imaju nezavisne jedinice koje MEĐUSOBNO jedna drugoj “prodaju” i “kupuju” materijale, proizvode i usluge.

Između ZAPOSLENIH u ORGANIZACIJI

Može se realizovati kao DODATAK WEB-SAJTU preko kog ZAPOSLENI mogu da “PRODAJU” i “KUPUJU” jedni od drugih.

Ova forma je naročito popularno na UNIVERZITETIMA na zapadu.

Page 18: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Zadovoljstvo zaposlenih!?

„Zaposleni su prvi ambasadori i zastupnici brenda. Kada zaposleni veruju u svrhu i vrednosti marke svog poslodavca, osećaju se više angažovanim“

Stephan Vincent

Posvećeni zaposleni

Pristup poslu

Organizacioni ciljevi

Sopstveno blagostanje

Page 19: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

C2C - forma elektronske trgovine (1) C2C (engl. Consumer to Consumer) je forma e-poslovanja IZMEĐU KRAJNJIH KUPACA kod

koje krajnji korisnici prodaju robu drugim krajnjim korisnicima.

Potrosači trguju DIREKTNO (putem Interneta BEZ POSREDNIKA) sa drugim potrošačima.

C2C je relativno NOV OBLIK TRGOVINE.

Kompanija koja podržava (organizuje) ove transakcije mora naći neki ne tradicionalni način za NAPLATU SVOJE USLUGE.

Cena usluge Kompanije koja podržava C2C može se ostvariti na sledeće načine:

Malim PROCENATOM transakcije;

ČLANARINOM;

Cenom REKLAMIRANJA ili

Neka KOMBINACIJA navedenih oblika.

Page 20: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

C2B - forma elektronske trgovine (2) C2B (engl. Consumer to Business ) predstavlja model u kom POTROŠAČ ZAHTEVA PROIZVOD

ILI USLUGU OD PRODAVCA, tako što postavlja svoj zahtev sa odgovarajućim budžetom, preko Interneta, a prodavci pregledaju zahteve i daju ponude.

C2B podrazumeva postojanje POJEDACA koji koriste Internet kako bi:

PRODALE proizvode,

PRUŽILE usluge organizacijama,

TRAŽILA prodavce koji nude proizvode i usluge koje su njima potrebne.

Kod ove forme e-trgovine kupci su PROAKTIVNI prema biznisu (pokazuju koliko su spemni da plate neki proizvod).

Potrošač zatim PREGLEDA PONUDE i ODABIRA

onu koja mu najviše odgovara.

Page 21: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

C2B Primer sajta, priceline.com

William Shatnerkanadski glumac koji je stekao slavu u ulozi kapetana Jamesa Tiberiusa Kirka, kapetana Enterpajza u TV-seriji Zvezdane staze.

Page 22: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Nove forme elektronske trgovine B2B2C –(1)

B2B2C (engl. Business to Business to Consumer) je način USKLAĐIVANJA POSLOVANJA SA DRUGIM PREDUZEĆIMA koja već imaju POSTOJEĆE ODNOSE sa mnogim potrošačima.

B2B2C model se zasniva se na korišćenju modela B2B koji podržava poslovanje preduzaća po modelu B2C.

B2B2C je NOVIJI MODEL elektronske trgovine.

Doprinosi uspehu B2B i zadovoljava potencijalnu tražnju B2C.

B2B2C obezbeđuje VEOMA BRZ PUT DO TRŽIŠTA PUTEM POSLOVNOG PARTNERA koji već ima postojeće klijente koji od njega redovno kupuju.

Aplikacija koja povezuje ONLINE KATALOG jedne organizacije sa drugim može se smatrati kao B2B2C aplikacijom.

Page 23: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2B2C - forma elektronske trgovine (2)

RAZVOJ POSLOVANJA

RAZVOJ POTROŠAČA

otkrivanjevalidacija

kreiranje

test pretpostavke

korisnički podaci

podešavanje

proizvod/tržište

napravitiizuzetan proizvod

prepoznatimogucnosti

energičnost

veze

odnosi

rešavanje problema

Page 24: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

B2B2C - forma elektronske trgovine (3) C2B2C (engl. Consumer to Business to Consumer) je IZVEDENA FORMA elektronskog

poslovanja koja UKLJUČUJE POTROŠAČE sprovodeći transakciju sa OSTALIM POTROŠAČIMA koristeći ONLINE PREDUZEĆE kao POSREDNIKA.

C2B2C je takođe NOVIJA FORMA elektronskog poslovanja.

To je primer istovremene prodaje novih i polovnih automobila

Katalog i prodaja, NOVIH I POLOVNIH automobila,

Kao i prodaja POLOVNIH AUTOMOBILA između korsnika sajta.

Primer C2B2C aplikacije - www.autotrader.com.

Primer domaće C2B2C aplikacije - https://www.polovniautomobili.com/.

Page 25: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Primer sajta, https://www.polovniautomobili.com/

Page 26: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Model poslovanja P2P (1) P2P (engl. Peer to Peer) je model e-poslovanja koji omogućava razmenu fajlova i

računaskih resursa DIREKTNO, BEZ POSREDNIKA ili CENTRALNOG WEB SERVERA.

Na sličan način kao kod C2C modela POVEZUJE KORISNIKE omogućavajući DELJENJERESURSA - ZAJEDNIČKIH FAJLOVA BEZ SERVERA.

Osnovna ideja kod ovog modela je da se digitalni sadržaji ponude SVIM KORISNICIMA Weba.

Primer softvera koji omogućava pomenuto je Grooventworks, Gnutella, Napster, ...

Page 27: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

Model poslovanja P2P (2) P2P je tehnologija razvijena za DIREKTNU RAZMENU PODATAKA između korisnika putem

Interneta kao mreže.

Uz odgovarajući softver, P2P klijenti mogu kreirati fajlove na svojim hard-diskovima, a po konektovanju na P2P SERVIS mogu LOCIRATI I RAZMENITI željeni podatak.

Svaki PEER RAČUNAR rezerviše deo svojih resursa (procesor, HDD memorija, propusni opseg mreže) kojima ostali P2P računari MOGU DIREKTNO PRISTUPITI.

Na ovaj način se IZBEGAVA povezivanje PREKO SERVERA.

P2P računari su i SNABDEVAČI i POTROŠAČI resursa, za razliku od klasičnog KLIJENT-SERVER MODELA gde serveri samo SNABDEVAJU, a klijenti KORISTE resurse!

Page 28: Akademija tehničko vaspitačkih strukovnih studija · 2020-03-18 · za podršku ovom načinu poslovanja. Jedinstveno razvijeni elektronski sitemi su . USTUPANI. poslovnim partnerima

P2P Gnutela protokol

Nema centralne baze podataka koja vodi evidenciju raspoloživih fajlova na Gnutela mreži.

Umesto toga, svi računari na mreži jedni drugima dostavljaju informaciju o raspoloživim fajloviam korišćenjem DISTRIBUIRANOG UPITA.

Korisnik Gnutele

Klijent koji poseduje traženi fajl http://www.oreillynet.com/pub/a/network/2000/05/12/magazine/gnutella.html