of 35 /35
Modulul – Amenajarea fermei agroturistice Domeniul – Agricultură Calificare – Lucrător în agroturism Ministerul Educaiei şi Cercetării Programul Phare Tvet Ro 2002/000 – 586.05.01.02.01.01 AUXILIAR CURRICULAR CLASA a XI-a DOMENIUL: Agricultură CALIFICAREA : Lucrător în agroturism MODULUL : Amenajarea fermei agroturistice 2005 

Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

Embed Size (px)

Text of Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

Page 1: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 1/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

Ministerul Educaiei şi CercetăriiProgramul Phare Tvet Ro 2002/000 – 586.05.01.02.01.01

AUXILIAR CURRICULAR

CLASA a XI-a

DOMENIUL: AgriculturăCALIFICAREA : Lucrător în agroturism

MODULUL : Amenajarea fermei agroturistice

2005 

Page 2: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 2/35

 

AUTOR:

Prof. Lupu Viorica –– Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară ” ara Bârsei”Prejmer 

CONSULTANĂ:

Dana Stroie – expert CNDIPTMonica Matei – expert local

Page 3: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 3/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

3

Cuprins

I. Introducere 4 

II. Materiale de referină 6Fişă de documentare nr.1 6Fişă de documentare nr.2 8Fişă de documentare nr.3 9Fişă de documentare nr.4 11Proiect de lecie 12Glosar 14

III. Activităi pentru elevi 15 Fişa de descriere a activităilor 15Fişă de progres şcolar 17 

Fişă de lucru nr.1 18Fisă de lucru nr.2 20Fisă de lucru nr.3 23Fisă de lucru nr.4 24Fişă de autoevaluare 25Fişă de evaluare a activităii grupei 26Fisă de lucru nr.5 27Test de evaluare 28

IV. Soluii şi sugestii metodologice 30

V.Bibliografie 36

Page 4: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 4/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

4

Introducere

Acest auxiliar este destinat profesorilor şi elevilor care studiază modulul „Amenajarea fermei agroturistice” în clasa a XI– a, an de completare pentru calificarea„ Lucrător în agroturism”, nivelul doi.

  În elaborarea acestui auxiliar, s-au avut în vedere programa şcolară şi Standardul dePregătire Profesională, în ceea ce priveşte competenele, criteriile de performană,condiiile de aplicabilitate şi criteriile de evaluare.

  În prima parte vei întâlni fişe de documentare, folii de retroproiector, ce pot fifolosite la predarea la clasă sau în studiul individual al elevilor. În partea a doua suntcâteva exemple de exerciii, teste, lucrări ce se pretează pentru însuşirea noilor cunoştine şi pentru evaluare.

Profesorul va opta pentru diferite metode şi materiale, în funcie de condiiileconcrete din clasă. Folosirea metodelor ca: studiul de caz, descoperirea,problematizarea, jocul de rol, exerciiul, mozaicul, lucrul pe grupe, în care activitateaeste centrată pe elev, au eficienă maximă în procesul de predare – învăare.

Auxiliarul nu acoperă toate cerinele din Standardul de Pregătire Profesională!Pentru obinerea certificatului de calificare este necesară validarea integrală acompetenelor din Standard.

Evaluarea este instrumentul prin care se scoate în evidenă măsura în care seformează competenele cheie şi competenele tehnice specializate. Se pot folosimetode clasice de evaluare, dar şi cele alternative ca: observarea sistematică aelevului, proiectul, portofoliul, etc.

La evaluare asigurai-vă că metodele folosite in cont de stilurile de învăare aleelevilor, şi oferă şansă de reuşită fiecărui elev.

Prin fişele de progres şi fişele de observaii, se poate urmări sistematic însuşireadiferitelor competene. Toate aceste fişe vor fi folosite în elaborarea portofoliului elevilor.Probele de autoevaluare conştientizează elevul asupra necesităilor şi progresuluipropriu şi îl fac mai responsabil.

Glosarul de termeni cuprinde cuvintele cheie, dar poate fi completat şi cu alitermeni, contribuind la formarea unui vocabular mai elevat al elevilor.

Bibliografia oferă posibilitate de documentare suplimentară atât pentru elevi cât şipentru profesor şi contribuie la lărgirea orizontului de cunoaştere. În sperana că aceste sugestii vă vor uşura munca, vă doresc succes!

Autorul

Page 5: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 5/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

5

Unitatea de competenă – Amenajarea fermei agroturistice

Competene:

1. Amenajează spaiile exterioare fermei agroturistice.2. Amenajează spaiile verzi şi de agrement din ferma agroturistică.

OBIECTIVE:

După parcurgerea acestei unităi de competenă, elevii vor fi în stare să

să efectueze schie ale construciilor anexe ale fermei agroturistice;să execute un suport pentru unelte;să amenajeze magazia pentru utilaje şi materiale;să amenajeze grădina de flori, spaiul de agrement, de parcare, locul de

 joacă pentru copii, foişorul;

Page 6: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 6/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

6

II. Materiale de referină

FIŞA DE DOCUMENTARE nr.1

Competena: Amenajează spaiile exterioare ale fermei agroturistice

1.Construcii anexe ale fermei agroturistice

Adăposturi pentru animale Construcii pentru depozitarea furajelor

Construcii pentru depozitarea Magazie pentru unelte şi utilajedejeciilor animaliere

2.Pările componente ale construciilor anexe

  Elementele constructive ale adăposturilor

pardoseala

uşile

tavanul

temelia

ferestrele

acoperişul

Pereteinterior

Perete exterior

Page 7: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 7/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

7

3. Amenajarea interioară a magaziei pentru utilaje şi materiale Planificarea activităilor de amenajare:

-  Aprovizionarea cu unelte necesare amenajării: cleşte,patent, ciocan, ferăstrău, bormaşină, şurubelniă.,-  Aprovizionarea cu materiale : profil metalic, scândură, cuie,

holşuruburi.-  Executarea raftului la dimensiunea dată.-  Verificarea dimensiunilor raftului.

4. Norme de securitate a muncii specifice domeniului mecanic

  La pregătirea materialelor în atelierele pentru prelucrarea mecanică alemnului, atelierele trebuie să fie bine ventilate pentru ca lucrătorii să nuaspire praful de lemn.

  Sculele şi uneltele de mână trebuie confecionate numai din materialecorespunzătoare operaiilor care se execută.  Cozile şi mânerele uneltelor de mână vor fi netede, bine fixate şi vor avea

dimensiuni care să permită prinderea lor sigură şi comodă.  La tăierea cu circularul se interzice tăierea a două piese de lemn suprapuse.  Curăarea locului de muncă din jurul ferăstrăului circular, se va face numai

după ce s-a scos cureaua de transmisie.  Echipamentul de lucru ( salopetă, halat, cizme) este obligatoriu, iar

echipamentul de protecie se poartă în caz de nevoie ( ochelari, căşti, mănuşi,

mască de protecie).  Mâneca halatului sau a salopetei să nu fie largă.

  Elevii să nu poarte încălăminte incomodă, tocuri înalte şi ascuite.

  În timpul lucrului se va acorda atenie instruciunilor de utilizare alediferitelor maşini şi utilaje,aparate.

  Tăişul uneltelor nu se încearcă cu mâna. 

  Nu se vor atinge organele active în timpul funcionării.

  Orice intervenie, reparaie, reglaj la aparatele electrice se va efectua cumaşina în repaus, scoasă din priză.

  După terminarea lucrului se face curăenie la locul de muncă, iar uneltele securăă şi se depozitează la locul lor.

Page 8: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 8/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

8

FIŞĂ DE DOCUMENTARE nr.2

Competena:Amenajează spaiile verzi şi de agrement din ferma agroturisticăSpaii pentru amenajare

grădina de flori spaiul de agrement 

căi de acces

loc de joacă pentru copii 

Foişor

Page 9: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 9/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

9

Fişă de documentare nr.3

Resurse materiale utilizate în amenajarea spaiilor verzişi de agrementa.) flori anuale

cârciumărese, flori de piatră, varză ornamentală, petunii,crăie, panselue, gazania, pufulei, flori de gheaă,nalbă de grădină, maci, regina nopii, gălbenele, gura leului,cosmos, floarea soarelui, salvia,

cârciumărese

b.) flori perenelalele, narcise, zambile, ghiocei, lăcrămioare,crini, dalii, cactuşi, bujori, fucsia, nu mă uita,

ferigi, primule, năsturei, margarete, căldăruşe, lupin, crizanteme,

zambilec.) arbuşti trandafir, vălul miresei, rododendron, cireşiasomie, thuia, pachisandra, Hypericum calycinum, hortensia

trandafir vălul miresei rododendron cireş

Iasomie Thuia Pachisandra Hypericum calycinum

Page 10: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 10/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

10

d.) gard viu,hibiscus, buxus, mahonia, forsythia, berberis, lonicera,

Alte materiale:e.) piatră de râu, şisturi cioplite, marmură, piatră cubică, cărămidă,

f.) lemn

Alte amenajări:

g.) leagăn h.) grătar

Page 11: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 11/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

11

Fişă de documentare nr.4

Unelte şi echipamente utilizate în amenajarea spaiilor verzi şi de

agrement.

săpăligi greblă, furcă, lopată roabă stropitoare

Cuie, şuruburi ciocan foarfece de tuns aspersor

Maşină de tuns iarba coasă, greblă coş

Planificarea activităilor de amenajare a spaiilor verzi şi de agrement- pregătirea materialelor şi uneltelor de lucru;- marcarea şi pregătirea locului unde se vor amplasa spaiile verzi şi deagrement;- amenajarea efectivă;- evaluarea lucrării.

Page 12: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 12/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

Proiect de lecieData :

Clasa a XI-a, an de completareModulul : Amenajarea fermei agroturistice:

Locul de desfăşurare : Cabinetul de agricultură, grădina şcolii

Competena : Amenajează spaiile verzi şi de agrement din ferma agroturistică.Tipul leciei : Predare pe bază de proiect.Durata : 2 ore teorie, 4 ore lucrări practice .

Modul de organizare : pe grupe.

Coninuturi tematice : Amenajarea rocăriei

Criterii de performană :1.  Cunoaşterea speciilor de plante care se pretează a fi plantate în rocărie

2.  Executarea lucrărilor de amenajare a rocăriei.Abilităi cheie

- munca în echipă şi responsabilitatea în cadrul grupului.

Metode didactice :-metoda interactivă de învăare prin cooperare ;

-realizarea de proiect.Mijloace de învăământ :

-calculatorul ; videoproiector ; planşe, reviste de specialitate, etc

Stiluri de învăare

Scopul predării Timpul Strategii de predare Strategii de învăare

V A

Generareainteresului

10 min. Expunere orală Solicitarea elevilor săparticipe laexpunerea orală

Prezentarea fişelor de documentare

Page 13: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 13/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

Trecerea de lateorie la practică

60 min Prezentarea fişei dedocumentare. Învăareaprin descoperire

Consultarea fişei dedocumentare

√ √

Dezvoltareaabilităilor decomunicareorală

50 min Discuie Discuie pe baza fişeide documentare

Dezvoltarealucrului înechipă

150min

Lucrul pe grupe Utilizarea fişelor 

 Împărirea sarcinilor 

Aplicaie practică

Consolidareainformaiei

60 min Temă de lucru Completarea unuitest

√ √

Analiza şi

evaluarea

30 min. Test de evaluare Folosirea imaginilor 

Sublinierea cuvintelor cheie

Demonstraia

Evaluarea leciei:

Lecia se consideră că a fost reuşită, dacă:

• a solicitat toi elevii, în funcie de stilul de învăare• la sfârşitul leciei toi şi-au însuşit deprinderile necesare efectuării lucrului la care au fost solicitai

Page 14: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 14/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

14

Glosar

alee Loc de trecere în grădină, printre straturile deflori

flori anuale Plante cu ciclul de viaă de un anflori perene Plante cu ciclul de viaă mai mare de doi anigard viu Gard format din planteplantator Unealtă folosită pentru plantarea răsadurilorrocărie Loc amenajat cu roci şi plante, care să imite

naturaspaiu de agrement Spaiu de recreere şi petrecere a timpului liber

Completai tabelul în continuare!

Page 15: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 15/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

15

III. Activităi pentru elevi

FIŞA DE DESCRIERE A ACTIVITĂILOR

Competena

Exerciiul Sarcina delucru

Subiectul Realizat

1,2 a, b, Construcii anexe ale fermeiagroturistice: adăposturi deanimale, construcii pentrudepozitarea dejeciilor deanimale, construcii pentrudepozitarea furajelor şiproduselor agricole, magaziepentru unelte şi utilaje.

3

4

c,

d,

Amenajarea interioară a magaziei

pentru utilaje şi materiale:planificarea activităilor deamenajare; resurse materiale şiunelte necesare amenajării;amenajarea interioară a magaziei, executarea unui raft şi a unuisuport pentru unelte;

1.Amenajeazăspaiileexterioareale fermeiagroturistice

Norme de securitatea munciispecifice domeniului mecanic.

5 a Spaii pentru amenajare: grădinade flori, spaiu de agrement, calede acces, spaiu de parcare, locde joacă pentru copii, foişor;

b Resurse materiale utilizate înamenajarea spaiilor verzi şi deagrement

2.Amenajează spaiileverzi şi deagrementdin fermaagroturistică

6 c Unelte şi echipamente utilizate înamenajarea spaiilor verzi şi deagrement.

7,8,9101112

d Amenajarea spaiilor verzi şi deagrement din ferma agroturistică:planificarea activităilor deamenajare a locului de joacăpentru copii, aleilor, rondului deflori, rocăriei, foişorului. Lucrări deamenajare a locului de joacăpentru copii, aleilor, rondului deflori, rocăriei, foişorului

Page 16: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 16/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

16

Fişă de progres şcolar 

Nr.

crt.

Numele şi

prenumele

Note la

evaluareaorală

Note la

evaluareascrisă

Note la

probelepractice

media

1.2. 3. 4. 5.6.7.8.

9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

19.20.21.22.23.24.25.

Page 17: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 17/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

17

Fişa de lucru nr.1Exerciiul nr.1

1.  Competena: Amenajează spaiile exterioare ale fermei agroturisticeEnumerai trei tipuri de construcii anexe ale fermei agroturistice:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Exerciiul nr.2

Identificarea părilor componente ale construciilor anexe ale fermeiagroturisticePe schia alăturată identificai pările componente ale anexei fermeiagroturistice :

Exerciiul nr.3

Planificarea activităilor de amenajare a unei magazii pentru utilajeEnumerai uneltele necesare pentru amenajarea unei magazii…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Care este ordinea logică a planificării activităii de amenajare a magaziei?

A.  Verificarea dimensiunilor raftuluiB.  Executarea raftului la dimensiunea datăC.  aprovizionarea cu unelte necesare amenajării: cleşte, patent, ciocan,

ferăstrău, bormaşină, şurubelniă,D.  aprovizionarea cu materiale : profil metalic, scândură, cuie, holşuruburi

Page 18: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 18/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

18

Exerciiul nr.4

Executarea operaiilor de amenajare interioară a magaziei pentru utilaje şimateriale, respectând normele de protecie a muncii.Sarcină de lucru:

Executai un raft cu 2 polie, la dimensiunile: H=900 mm; L=400 mm; l=200 mm,respectând următorul plan:

•  Activităi pregătitoare: - selectarea materialelor necesare, selectareauneltelor;

•  Executarea raftului la dimensiunile date;•  Verificarea dimensiunilor raftului; respectarea normelor de protecia

muncii.

Chestionar de autoevaluare

1. Care sunt etapele pe care le-ai parcurs în realizarea raftului?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2. Cu cine ai lucrat?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3.Ce contribuie ai avut la realizarea raftului?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..4. Ce a fost nou în activitatea desfăşurată?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5.Ce dificultăi ai întâmpinat?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6.Cum evaluezi munca depusă?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Page 19: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 19/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

19

Fişă de observareElevul:………………………………Clasa:………………………………Criteriul de performană: Executarea operaiilor de amenajare interioară amagaziei pentru utilaje şi materiale, respectând normele de protecia muncii.

Nr.crt.

Executarea operaiilor deamenajare

Evaluator Data

1.

Selectarea uneltelor şimaterialelor necesare

2.

Executarea raftului

3.

Verificarea dimensiunilorraftului

4.

Verificarea calităii deexecuie

5.

Respectarea normelor deprotecia muncii

Fişa de lucru nr.2Exerciiul5

Competena:Amenajează spaiile verzi şi de agrement din ferma agroturisticăa.) Spaii pentru amenajareEnumerai spaiile verzi şi de agrement ale fermei agroturistice:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….

b.) Resurse materiale utilizate în amenajarea spaiilor verzi şi deagrement.

Identifică materialele folosite în amenajarea spaiilor verzi şi deagrement şi specifică în tabelul alăturat la ce se pot folosi, urmând caprofesorul să bifeze dacă este corect sau incorect:

Page 20: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 20/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

20

Materiale Denumireamaterialului

La cefoloseşte

Corect Incorect

Page 21: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 21/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

21

Page 22: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 22/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

22

Exerciiul6

Amenajarea spaiilor verzi şi de agrement din ferma agroturistică

Precizai ordinea logică de planificare a activităilor de amenajare:

A.  evaluarea lucrării.B.  marcarea şi pregătirea locului unde se vor amplasa spaiile verzi şi deagrement;

C.  amenajarea efectivă;D.  pregătirea materialelor şi uneltelor de lucru; 

Fişă de lucru nr.3Exerciiul7 

Unelte şi echipamente utilizate în amenajarea spaiilor verziIdentifică uneltele şi echipamentele folosite în amenajarea spaiilor verzi şi de

agrement şi specifică în tabelul alăturat la ce se pot folosi, urmând ca profesorul săbifeze dacă este corect sau incorect:Obiectul La ce

foloseşteCorect Incorect Denumire

a

Page 23: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 23/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

23

Fişa de lucru nr.4Exerciiul8

Proiect de amenajareSarcină de lucruAmenajai o rocărie cu diametrul de 3 m, pe care vei cultiva plante aromatice şimedicinale, iar la baza melcului vei amenaja un iaz.

Măsuri organizatoriceElevii vor fi împării în 4 grupe. Fiecărei grupe i se vor trasa sarcini precise

de lucru şi termene stabilite pentru realizarea diferitelor etape ale proiectului, sedau referine bibliografice, care să ajute elevii în elaborarea proiectului, a schieide amplasare, modul cum trebuie să prezinte materialul ( planşe, poster, power

point, etc,).

Activităi:1.Etapa de pregătire teoretică: elevii se vor documenta cu privire la plantelemedicinale şi aromatice, care se pot cultiva în zona lor, se vor documenta în ceeace priveşte cerinele acestor plante faă de factorii climatici, vor realiza schiede amplasare a plantelor în rocărie;2.Etapa de procurare a materialelor necesare3.Amenajarea efectivă a rocăriei.

a.  stabilii perimetrul spiralei cu ajutorul unorbee de lemn şi un şnur;b.  săpai pământul din interior;c.  construii mai întâi o margine din cărămizi saudin pietre şi începei umplerea spiralei;d.  tapetai iazul cu folie specială;e.  semănai, plantai ierburile aromatice( rozmarin, isop, levănică, salvie de

grădină, mentă, cimbru etc.)

Evaluarea proiectului se va realiza pe baza fişelor de autoevaluare, fişelor deevaluare a activităii grupei, şi fişelor de observare sistematică a elevilor. 

Page 24: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 24/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

24

Fişă de autoevaluare

Elevul:…………………………………………

Clasa:………………………………………..

Competena vizată:………………………………………………………………………………………………………………

Care sunt etapele pe care le-ai parcurs în vederea rezolvării efective a sarcinilorde lucru?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cu cine ai lucrat?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prin rezolvarea sarcinilor de lucru ai învăat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dificultăile pe care le-ai întâmpinat au fost următoarele:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................

i-ai îmbunătăi performana, dacă:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Crezi că activitatea ta ar putea fi apreciată ca fiind ( nesatisfăcătoare,satisfăcătoare, bună, foarte bună)………………………………………………………………………………..

Page 25: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 25/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

25

Fişă de evaluare a activităii grupeiGrupa nr………..Membrii grupei………………………………………………rolul îndeplinit:

……………………………………………………………………………lider( purtător de cuvânt)………………………………………………………………………….secretar

………………………………………………………………………….şef de grupă……………………………………………………………………………membru

Sarcina de lucru a grupei:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Care au fost dificultăile pe care le-ai întâmpinat?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cum vă putei îmbunătăi activitatea în cadrul grupei?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Credei că activitatea voastră ar putea fi apreciată ca fiind ( nesatisfăcătoare,satisfăcătoare, bună, foarte bună)………………………………………………………………………………..

Fişă de observareElevul:………………………………

Clasa:………………………………Criteriul de performană: Amenajează spaiile verzi şi de agrement din fermaagroturistică

Nr.crt.

Executarea operaiilor deamenajare

Evaluator Data

1. Alegerea loculuicorespunzător amenajării

2. Selectarea şi pregătireauneltelor şi materialelornecesare amenajării

3. Executarea lucrării4. Respectarea normelor de

protecia muncii5. Calitatea lucrării executate

Page 26: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 26/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

26

Fişa de lucru nr 5

Exerciiul9Realizai o schiă de amplasare a florilor în ronduriledin faa pensiunii agroturistice, ştiind că locul este

 însorit toată ziua, iar suprafaa este de 20 mp.

Exerciiul 10Amenajai balconul şi terasa pensiunii, folosind planteornamentale în jardiniere.

Exerciiul11

Amenajai un loc de joacă pentru copii, pe o suprafaă de 200mp, folosindleagăne, groapă pentru nisip şi balansoar.

Exerciiul 12Elevii vor primi cartonaşe, plante ierbarizate, fotografii şi li se va cere să

recunoască plantele şi să spună care sunt adecvate pentru realizarea de gardurivii/ rocării/ronduri cu flori/terase.

Nr.crt.

Specia La ce sefoloseşte

Corect Incorect

Page 27: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 27/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

27

Test de evaluareI. Încercuieşte răspunsul corect:

1. Construciile anexe ale fermei agroturistice sunt:a.  magazia de unelte, adăposturile de animaleb.  bucătăria

c.  fântâna2. Materialele folosite pentru executarea unui raft sunt:

a.  cleşte, patent, cuie,b.  scândură, cuie, holşuruburic.  ciocan, ferăstrău, şurubelniă

3.Reglarea lanului ferăstrăului mecanic se face:a.  cu motorul opritb.  cu motorul pornitc.  oricum

II. Numii trei spaii exterioare ale fermei agroturistice, ce pot fi amenajate devoi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

III1.Se dă următoarea listă de specii floricole:

Regina nopii, petunia, zambile, lăcrămioare, pin, vălul miresei, cotoneaster, iasomie,buxus, mahonia, thuia, cactuşi, gura leului, lupin.

Grupează plantele pe categorii în următorul tabel:

Planteierboase

Nr.crt. Specia

anuale perene

Arbuşti Plante pentrugard viu

123

456789101112

1314

Page 28: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 28/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

28

2.  Numeşte trei tipuri de piatră folosită la pavatul aleilor………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….

3.  Subliniază uneltele pe care le foloseşti la amenajarea spaiului verde:Greblă, topor, piatră, sapă, gard viu, foarfece, leagăn, lemn

Page 29: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 29/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

29

IV. Soluii şi sugestii metodologice

Fişă de lucru nr.1Exerciiul nr.1

(Rezolvare)

Competena: Amenajează spaiile exterioare ale fermei agroturistice

Enumerai trei tipuri de construcii anexa ale fermei agroturistice:adăposturi pentru animalemagazie de furajemagazie pentru utilaje

Exerciiul nr.2

Identificarea părilor componente ale construciilor anexe ale fermei

agroturisticePe schia alăturată identificai pările componente ale anexei fermei agroturistice :

Exerciiul nr.3

Planificarea activităilor de amenajare a unei magazii pentru utilajeEnumerai uneltele necesare pentru amenajarea unei magaziiferăstrău, ciocan, bormaşină de mână, cleşte, şurubelnie, patent, ………………………………………………………………………………………………Care este ordinea logică a planificării activităii de amenajare a magaziei?A. Verificarea dimensiunilor raftuluiB. Executarea raftului la dimensiunea datăC. aprovizionarea cu unelte necesare amenajării: cleşte, patent, ciocan, ferăstrău,

bormaşină, şurubelniă,

D. aprovizionarea cu materiale : profil metalic, scândură, cuie, holşuruburiD, C, B, A

pardoseala

uşile

tavanul

temelia

ferestrele

acoperişul

Pereteinterior

erete exterior

Page 30: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 30/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

30

Fişă de observareElevul:………………………………Clasa:………………………………

Criteriul de performană: Executarea operaiilor de amenajare interioară a magazieipentru utilaje şi materiale, respectând normele de protecia muncii.

Nr.crt.

Executarea operaiilor deamenajare

Evaluator Data

1.

Selectarea uneltelor şimaterialelor necesare

2.

Executarea raftului √

3.

Verificarea dimensiunilor raftului √

4.

Verificarea calităii de execuie √

5.

Respectarea normelor deprotecia muncii

Fişa de lucru nr.2(Rezolvare)Exerciiul 5

Competena:Amenajează spaiile verzi şi de agrement din ferma agroturistică

a.)spaii pentru amenajareEnumerai spaiile verzi şi de agrement ale fermei agroturistice:………………grădina de flori, loc de joacă pentru copii, cale de acces,foişorul, locul de agrement……..

b.)Resurse materiale utilizate în amenajarea spaiilor verzi şi de agrement.Identifică materialele folosite în amenajarea spaiilor verzi şi de agrement şispecifică în tabelul alăturat la ce se pot folosi, urmând ca profesorul să bifezedacă este corect sau incorect:

Materialul Denumireamaterialului La cefoloseşte Corect Incorect

Thuia Arbustornamental

√ 

Page 31: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 31/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

31

trandafir Arbustornamental

√ 

lalele Ronduri cuflori

√ 

piatră Pavaj,garduri,rocărie,

√ 

Gard viu Delimitarede spaiu √ 

zambile Ornamentale în strat sau în ghivece

√ 

Flori derocărie

rocărie √ 

dalii Ornamentale în rondul deflori

√ 

lemn Poartă,gard,foişor,

√ 

Page 32: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 32/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

32

rododendron Ornamental în rondul deflori sau învase

√ 

grătar Zona deagrement

√ 

bancă Zona de

agrement

√ 

Sugestie metodologică:Pentru a uşura reinerea plantelor ornamentale anuale şi perene, se pot confeciona

cartonaşe cu imaginea plantelor şi cu denumirea scrisă pe verso. Aceste cartonaşepot fi folosite apoi pentru realizarea de aranjamente ale rondurilor de flori pe omachetă.

Fişa de lucru nr 3

Exerciiul6

Amenajarea spaiilor verzi şi de agrement din ferma agroturisticăPrecizai ordinea logică de planificare a activităilor de amenajare:

A. evaluarea lucrării.B. marcarea şi pregătirea locului unde se vor amplasa spaiile verzi şi deagrement;

C. amenajarea efectivă;D. pregătirea materialelor şi uneltelor de lucru;

răspuns: B, D, C, A

Page 33: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 33/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

33

Exerciiul 7

Unelte şi echipamente utilizate în amenajarea spaiilor verziIdentifică uneltele şi echipamentele folosite în amenajarea spaiilor verzi şi deagrement şi specifică în tabelul alăturat la ce se pot folosi, urmând ca profesorul să

bifeze dacă este corect sau incorect:Obiectul Denumirea La cefoloseşte

corect incorect

Greblă,furcă Adunatiarba

√ 

Lopată Încărcat,descărcatdiversemateriale

√ 

Roabă Transportatdiversemateriale

√ 

Stropitoare Udatplantele

√ 

Maşină detuns iarba

Tuns iarba √ 

Foarfece degrădinărit

Tuns gardviu

√ 

cuie Fixareadiferitelormateriale

√ 

săpăligi Afânat solul,distrugereaburuienilor

√ 

Page 34: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 34/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

Domeniul – Agricultură

Calificare – Lucrător în agroturism

34

ciocan Bătut cuie √ 

Exerciiul 9, Exerciiul 10, Exerciiul 11, Exerciiul 12Notă: Pentru rezolvarea exerciiilor 9, 10, 11, 12, se vor pune la dispoziia elevilor planşe cu plante ornamentale, plante ierbarizate, fotografii, cartonaşe, plante dincolecia şcolii, alte materiale necesare.

Evaluarea se va face pe baza tabelului de evaluare de la exerciiul 12.

Test de evaluare( Barem de corectare)

I. 1.a2.b

3.b

II. Numii trei spaii exterioare ale fermei agroturistice, ce pot fi amenajate de voiGrădina de flori, rocăria, locul de joacă pentru copii

III1.Se dă următoarea listă de specii floricole:

Regina nopii, petunia, zambile, lăcrămioare, pin, vălul miresei, cotoneaster, iasomie,buxus, mahonia, thuia, cactuşi, gura leului, lupin.Grupează plantele pe categorii în următorul tabel:

Plante ierboaseNr.crt. Specia

anuale perene

Arbuşti Plante pentrugard viu

1 Regina nopii √2 Petunia √3 Zambile √4 Lăcrămioare √5 Pin √6 Vălul miresei √ √7 Cotoneaster √ √8 Iasomie √9 Buxus √ √10 Mahonia √ √11 Thuia √12 Cactuşi √13 Gura leului √14 lupin √

2.Numeşte trei tipuri de piatră folosită la pavajul aleilor …………………………piatră cubică, şisturi cioplite, granit, ……………………..3.Subliniază uneltele pe care le foloseşti la amenajarea spaiului verde:Greblă, topor , piatră, sapă, gard viu, foarfece, leagăn, lemn

Page 35: Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

8/3/2019 Agricultura Xi Amenajarea Fermei Agroturistice

http://slidepdf.com/reader/full/agricultura-xi-amenajarea-fermei-agroturistice 35/35

Modulul – Amenajarea fermei agroturistice

V. Bibliografie

1.Ana Felicia Iliescu: Arhitectură peisageră; 2003, Editura Ceres, Bucureşti

2.Jane Courtier: The Year – Round Gardener; 2001, by Marshall EditionsDevelopmehnts Ltd.3.Dorothee Waechter: Gartenfix!; 2002; BLV Verlagsgesellschaft GmbH,Munchen/Germany.4.Viorel Răducu: Meşterul casei; 1979, Editura Albatros, Bucureşti.5.XXX – Practic – Idei pentru casă, grădină şi apartament6.XXX – Casa Lux.7.XXX – Grădina mea de vis.8. www.arheotim.uvt.ro, www.grădini-gazon.ro, www. mygarden.ro, www.gardens.ro9.www.flori şi plante go.ro.