of 24 /24
Godina VII, broj 167 - 15.06.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM (bez PDV-a) Kakanjska podružnica HKD Napredak obilježila 100. godišnjicu od osnivanja i 20. godišnjicu od reaktiviranja „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U POMOĆI SUGRAÐANKI AZEMINI TALIĆ Intervju Šerif Kovač, direktor “Srednje stručne škole” Kakanj ODLIČNI REZULTATI UČENIKA NA TREĆEM FESTIVALU RADA U TEŠNJU I NA KANTONALNIM SPORTSKIM TAKMIČENJIMA Juniorke ŽOK Kakanj treće u državi

„Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila...

Page 1: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

Godina VII, broj 167 - 15.06.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM (bez PDV-a)

Kakanjska podružnica HKD Napredak obilježila 100. godišnjicu od osnivanja

i 20. godišnjicu od reaktiviranja

„Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost

KAKANJCI UJEDINJENI U POMOĆI SUGRAÐANKI AZEMINI TALIĆIntervju Šerif Kovač, direktor “Srednje stručne škole” Kakanj

ODLIČNI REZULTATI UČENIKA NA TREĆEM FESTIVALU RADA U TEŠNJU I NA KANTONALNIM SPORTSKIM TAKMIČENJIMA

Juniorke ŽOK Kakanj treće u državi

Page 2: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

2 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KAKANJSKE NOVINEInformativni list općine Kakanj

www.kakanjske.com

„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine

Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan

općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom”

Izdavač:Kakanjske novine doo KakanjDirektor:Fikret KadrićGlavni i odgovorni urednik:Faris Sikirić

Redakcija:Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma KahvedžićSaradnici:Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralijaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić

List izlazi svakih 15 dana.Adresa redakcije:Šehida br. 5KakanjTelefon/fax:032 554-878E-mail:[email protected]:Redakcija

Grafička obrada i DTP:“Labirint” d.o.o. Zenica

Štampa:“Labirint” d.o.o. Zenica([email protected])

Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda.

Žiro račun:134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

UVODNIK

Piše Emerin Ahmetašević

Protekli dani su bili u znaku humanitarne pomoći za operaciju i liječenje obolje-le Azemine Talić, majke dvo-je djece. Velika humanitarna akcija pod nazivom „Ko spa-si jedan život, kao da je spasio cijeli svijet“, ujedinila je sve Kakanjce i Kakanjke koji su unazad mjesec dana svojom novčanom donacijom omo-gućili liječenje oboljele majke. Brojni mladi ljudi su upravo bili zaduženi za ovaj humani projekat, odvajajući svoje sate za pomoć onima kojima je pomoć potrebna. Uključili su se brojni privredni i politički krugovi ovog grada, te estradni milje iz cijele Bosne i Hercegovine. Spek-takularan koncert okupio je više od šest stotina humanih ljudi, koji vjerujemo tu nisu došli samo zbog muzike, nego i zbog humanih razloga, velikog srca i dobročin-stva. Bilo je mnogih koji su kupili karte, pomogli, a nisu došli. Vjerujemo da bi Gradska dvorana bila pretijesna za sve ono koji su željeli pomoći. Opet je prora-dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija. U ovakvim trenucima djeluje-mo kao jedan i čestitike svima koji su pomogli da se jedan život spasi. Nezva-nično saznajemo da se iznos za operaciju Azemine Talić kao i za njen boravak i lije-čenje, skoro u cijelosti prikupio. Veliko hvala i svim muzičkim zvijezdama koje su nastupale za Azeminu: Halidu Bešliću, Hanki Paldum, Mirzi Šoljaninu, Hasibi Agić, Auto Stopu, horovima i mnogim drugim, jer zahvaljujući njima i organiza-torima, u stanju smo na dostojanstven način predstaviti Kakanj cijeloj Bosni i Hercegovini kao „Grad dobrih ljudi“.Neženje i masteri

Ovih dana bi trebao biti pušten u rad Omladinski centar pri Općini Kakanj. Činjenica je da neki slabije razvijeni gra-dovi od Kaknja, poput Breze, već godi-nama imaju Omladinski centar. Nadat se da će da centar kroz brojne aktivnosti koje namjeravaju u njemu sprovesti, is-puniti svoju ulogu u odgoju i obrazova-nju, te kulturnom osvještenju današnje omladine. „Paviljon kulture“, kako neko već spomenu krug Gradske biblioteke Doma kulture, te sad Omladinskog cen-tra, treba biti istinski predstavnik kulture i kulturnih dešavanja u gradu, iznjedriti i neke talante, te upotpuniti ionako sivu sliku različitih šabloniranih manifestaci-

„Grad dobrih ljudi“ opet pomogao

MLADOST I HUMANOST NA DJELUZavršavat ćemo fakultete i nećemo znati kako nam se zove zanimanje

ja tipa obilježavanja Dana državnosti, Dana općine itd... Mjesta će biti za sve one koji na bilo koji način žele pred-staviti svoj vlastiti projekat kao što su poetske i pjesničke večeri, likovne izložbe, deba-te, okrugli stolovi, prezenta-cije, muzičke večeri... Jedna od tačaka rebalansa budžeta za ovu godinu će sigurno biti način finansiranja Omla-

dinskog centra, jer je poznato da je kao takav, samoneodrživ, te će biti potrebna pomoć i ostalih privrednih i društvenih subjekata, a ne samo Općine.

Samoneodrživo je i stanje sa našim obrazovnim sistemom koji našim budu-ćim studentima ne nudi apsolutno ništa. Tako će svi oni koji završe svoje fakultete dobiti nazive svojih zanimanja koje ni sami ne znaju izgovoriti – bachelor – a bolji poznavaoci engleskog jezika ovu riječ prevode kao „neženja“, ili u daljem obra-zloženju „stariji muškarac koji nije ože-njen“... Ironično je da ćemo svi po zavr-šetku fakulteta biti „neženje“ ... U svijetu se, doduše, ovaj sistem sprovodi već go-dinama i nema nikakvih prepreka u za-pošljavanju bachelor kandidata, ali kod nas neki poslodavci jednostavno ne žele da znaju za ovu kategoriju fakultetski obrazovanih ljudi. Vremenom će zvanje „inžinjer“ i „magistar“ izumrjeti, a na scenu će stati “neženje“ i „masteri“. Mali je broj onih koji će sa ovakvim zvanjem, pomoću veza i poznanstava uletiti u posao, a veliki broj je onih koji će se čuditi kako neke frizerke iz drugih gradova mogu dobiti posao u najvećem kakanjskom gi-gantu...Kultura ide korak naprijed

Najavljujući kulturne događaje za ovaj mjesec dolazimo do spoznaje kako nije sve tako sivo. Ovdje se radi (na volonterskoj osnovi) kako bi, kultura kao jedan od osnovnih činilaca i obilježja grada, živjela i razvijala se. Čestitke za dvije predstave Škole glume stigle su iz Bosanskog narod-nog pozorišta, ističući odličnu saradnju ove dvije ustanove. Po prvi put od osni-vanja Dramskog studija, glumački an-sambl na čelu sa direktorom Izetom Fej-zovićem i mladim redateljem Mirzom Mušijom će nastupiti na Danima Ajvato-vice, te po prvi put na najprestižnijem festivalu amaterskog pozorišta u Bosni i Hercegovini, Fedra u Bugojnu, koji će se održati krajem mjeseca.

Page 3: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 3

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

U Poljanima kod Kraljeve Sutjeske, 9. juna ove godine, obilježena je 18. godiš-njica od svirepog ubistva sedam civila koji su mučeni, ubijeni, a potom spaljeni u šumi Klašnica, između Poljana i Kra-ljeve Sutjeske. Početkom juna 1993. go-dine, u Poljanima su na svirep način ubijeni: Meho Jusić, Nedžad Kadrić, Rifet Mehak, Latif Mehmedović, Mehme-dalija, Safet i Fehim Topalović. Zločin je počinjen nad sedam nenaoružanih pot-puno nedužnih lica od kojih su trojica bila u dubokoj starosti. Utvrđeno je da su navedena lica odvedena od svojih

Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi Rudnika mrkog uglja Kakanj, na Pogo-nu Haljinići organizirala je akciju dari-vanje ove tečnosti života. Akciji se odazvala 45 dobrovoljnih davalaca krvi i to: Selman Rustempašić, Zaim Velić, Seid Smajlović, Zoran Komšo, Mirza Neimarlija, Admir Merdić, Emir Alie-fendić, Sedmedin Berbić, Enes Hajdu-ković, Zekerijah Berbić, Zikrija Alić, Amir Muflizivić, Himzo Begić, Vehid Kubura, Adem Čišija, Ekrem Čosić, Hakija Kadrić, Isam Zahirović, Muha-med Begić, Dino Terzić, Seid Hido, Mustafa Musić, Almir Alić, Muharem Numanović, Isnaf Zubača, Adnan Tra-ko, Fehim Velić, Semir Hrusto, Mirza Subašić, Haris Čizmić, Mahir Behić, Ahmed Mušija, Hasan Kubura, Dženan Demir, Nedžad Hasanbegović, Mahmut Zaimović, Amer Haračić, Aldin Hrustić, Semin Talić, Sead Zuli, Hajrudin Kara-hodžić, Jasmin Čobo i Mijo Aždajić.

Poljani kod Kraljeve Sutjeske

18. godišnjica od svirepog ubistva sedam civila

Polaganje cvijeća i vjerski program na spomen obilježju u Poljanimakuća u selu Poljani 9. juna 1993. godine, od strane pripadnika Vojne policije HVO-a Kakanj, osim Latifa Mehmedo-vića koji je zatečen na cesti u blizini Kraljeve Sutjeske i koji je odveden od strane pripadnika Vojne policije HVO-a. Iz tih razloga osnovano se sumnja da su pripadnici Vojne policije HVO-a Kakanj izvršioci ovog monstruoznog zločina.

Na 18. godišnjicu zločina cvijeće je položeno na spomen-obilježje u Poljanima, a upriličen je i vjerski program. Sa velikim brojem građana u Poljanima je bio i općin-ski načelnik Mensur Jašarspahić. Az.S.

Rudari darivali krvAkciji dobrovoljnog davanja krvi odazvalo se 45 zaposlenika

Rudnika Kakanj

Četvrta akcija u relativno kratkom vremenu

Najviše dobrovoljnih davalaca bilo je sa Pogona Haljinići, ukupno 29, a zatim sa Pogona Vrtlište, devet davalaca. Iz osta-lih organizacionih cjelina Rudnika akci-ji se odazvalo sedam davalaca.

Halim Demir, predsjednik Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi kaže da je za relativno kratko vrijeme od osniva-nja sekcije ovo četvrta akcija koja se organizira uz podršku Uprave Rudni-ka i Službe za transfuziologiju Kanto-nalne bolnice Zenica. Az.S.

Godišnjica najveće rudarske katastrofe u Kaknju

SJEĆANJE NA POGINULE RUDARE

Polaganje cvijeća na spomeniku i odavanje počasti palim ka-kanjskim rudarima

Polaganjem cvijeća na spomeni-ku palim rudarima u Kaknju na dostojansteven način obilježen je 7. juni, datum koji nas podsjeća na 1965. godinu kada je u jami Orasi poginulo 128 komorata. Građani Kaknja ne zaboravljaju ovaj dan već punih 46 godina.

Podsjećanja radi, u stogodišnjoj historiji Rudnika Kakanj desile su se tri veće rudarske nesreće u kojima je poginulo ukupno 274 rudara. Dvije u „Staroj jami“: 1916. godine, 19 poginulih, i 1934. godine, 127 poginulih, i jedna u jami „Orasi“ 1965. godine, 128 poginulih. 7. juna 1965. godine, oko 12.00 sati, u jami „Orasi“ RMU Kakanj, desila se snaž-na eksplozija metana od koje je di-rektno ili indirektno poginulo 128 radnika, teže ili lakše povrijeđeno 20, dok je 88 ostalo nepovrijeđeno.

Progodnim obraćanjem generalni direktor Rudnika Kakanj Mirsad Jašasrpahić zahvalio se Kakanjcima što ne zaboravljaju ovaj datum i izra-zio nadu da će Rudnik Kakanj, dok bude postojao, uvijek se sjećati svojih komorata i brinuti o porodicama kao što je to činio i do sada. Az.S.

Page 4: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

4 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Kakanj, 09.06.2011. godine - U Rudniku mrkog uglja Kakanj, pret-hodna dva dana, 07. i 08. juna izvr-šena je certifikacija sistema uprav-ljanja kvalitetom.

Riječ je o utvrđivanju usklađenosti sistema integralnog upravljanja kva-litetom sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Certifika-cijski audit obavljen je od strane TÜV NORD CERT GmbH iz Essena (Nje-mačka), a posredstvom TUV Croatia

Prema rezultatima sa liste lokalnih izbo-ra iz 2008. godine, novi vijećnici su postali Igor Andrijević iz SDP-a umjesto Irfana Mešića, i Namir Talić iz SDA umjesto Seada Imamovića. Pored verifikacije ovih manda-ta vijećnici su se izjašnjavali o još sedam tački dnevnog reda.

Izvještaj o radu Općinskog načelnika pri-hvaćen je sa 29 glasova, kao i Analiza zdrav-stvenog stanja stanovništva i higijenskih pri-lika na području Kaknja. Sa 25 glasova prihva-ćena je informacija o daljinskom grijanju, ali bez zaključaka koji su bili pripremljeni za ovu priliku. Između ostalog, u zaključcima je bilo predloženo da osnivač, vlasnik kapitala, u ovom slučaju Općina Kakanj, obezbijedi 330 hiljada KM za najnužnije rekonstrukcije do naredne sezone grijanja. Umjesto ovih zaklju-čaka Vijeće je formiralo stručni tim koji treba sačiniti posebnu analizu stanja i dati nove prijedloge za rješavanje problematike koju ima JP Grijanje u održavanju i unaprjeđenju siste-ma daljinskog grijanja. Stručni tim sačinjavaju: Mustafa Veispahić, Hakim Haračić, Filip Až-

Rudnik Kakanj

Završen certifikacijski audit za sistem upravljanja kvalitetom i okolinskog upravljanja

Neovisni i akreditirani cerifikacijski tim TÜV NORD CERTA izrekao pozitivnu ocjenu, a službeno izdavanje certifikata se očekuje do kraja idućeg mjeseca

Uvodni sastanak prvog dana auditad.o.o. U dvodnevnom radu auditori su prikupili dovoljno dokaza o uskla-đenosti sistema upravljanja za izda-

vanje certifikata ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Planirano je da će do kra-ja idućeg mjeseca certifikati biti sve-čano uručeni. Rudnik mrkog uglja Kakanj je aktivnosti za uvođenje si-stema upravljanje kvalitetom i siste-ma okolinskog upravljanja prema ISO standardima počeo u proljeće 2009. godine i biće prvi Rudnik u Federaci-ji BiH sa ovim certifikatima.

DirektorMirsad Jašarspahić, dipl.ing.maš.

Općinsko vijeće Kakanj

Prihvaćeni svi dokumenti sjednice i verifikovana dva nova mandata

Igor Andrijević i Namir Talić novi vijećnici OV Kakanj

Talić i Andrijević položili zakletvu

dajić, Zijad Neimarlija, Fahrudin Topalović i općinski načelnik Mensur Jašarspahić.

Općinsko vijeće je utvrdilo i pravo vla-sništva za četiri parcele na „maloj ulici“ i to u korist: Rizaha Goge, Ševala Begovića, Arafata Mušanovića i Mirsada Bjelopoljaka. Rješenja su donesena na osnovu parcelacije zemljišta iz Regulacionog plana Centar Kakanj i stručnog mišljenja Komisije za le-galizaciju. Nova parcelacija je je izvršena na usaglašeni zahtjev podnosioca zahtjeva, a u interesu uređenja izgrađenih objekata. Pri-hvaćen je i prijedlog Rješenja o dodjeli ze-mljišta JP Elektroprivreda BiH za izgradnju trafo stanice Vila. Komisija za procjenu prometne vrijednosti utvrdila je cijenu od 35,00 KM za jedan kvadratni metar zemljišta na kojem će biti izgrađena trafostanica. Formirana je i Komisija za izradu izmjena i dopuna Odluke o dodjeli petnaestoaprilskih priznanja. Predsjednik komisije je Slaven Katičić, a članovi su: Hasan Čaušević, Haris Veispahić, Rešad Merdić, Rizah Haračić, Mirzet Piljug i Dževad Ahmetović. Az.S.

JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj je odmah po okončanju protekle sezone grijanja vlastitim finansijskim sredstvima počelo sa rekon-strukcijama uočenih puknuća na sistemu daljinskog grijanja i radovima na jačanju kapaciteta s namjerom postizanja boljeg kvaliteta zagrijavanja. Tako je na lokalitetima kod Doma zdravlja Kakanj i parka poginulih rudara izvršena zamjena dotrajalih cijevi koje prolaze ispod saobraćajnice. Istovreme-no se vrše radovi na sanaciji dionica toplovo-da kod zgrade M5 i iza Caffea Castelo. Na ovim dionicama toplovoda vrši se zamjena potpuno dotrajalog cjevovoda te zbog toga molimo građane u blizini čijih objekata se vrše radovi, za razumijevanje i strpljenje. Po okončanju montažnih i građevinskih radova teren će biti vraćen u prvobitno stanje.

Ovim zahvatima će se postići veća pogonska spremnost sistema daljinskog grijanja, isporuka toplotne energije bez zastoja i veći stepen kvaliteta zagrijavanja na TP IV, koja je u zgradi ST 2.

Press JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj

Rekonstrukcija toplovoda na

području toplotne podstanice ST 2

Radovi na rekonstrukciji grijanja na TP IV

Page 5: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 5

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

U organizaciji Asocijacije bošnjačkih udruženja opći-ne Kakanj i Udruženja estradnih umjetnika Ze-do kantona, u nedjelju 5. juna, u Gradskoj dvorani u Ka-knju je održan koncert za liječenje teško oboljele naše sugrađanke Azemine Talić. Naim,e Azemina (37) je teš-ki bubrežni bolesnik te je neophodno pod hitno izvr-šiti transplantaciju bubrega za što su potrebna velika

Forum mladih Općinske organizacije SDP-a Kakanj je u subotu 04. juna 2011. godine, proveo humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za našu sugrađanku Azeminu Talić. Akcija se provodila u vremenskom periodu od 09,00 do 13,00 sati. S obzirom da je priku-pljena određena svota novca što je još nedovoljno za nastavak liječenja, Forum mladih je nastavio akciju i naredne subote, a sve u cilju pomoći kako i samoj Azemini tako i porodici Talić. Ovim putem, Forum mladih Općinske organizacije SDP-a Kakanj se zahvaljuje svima koji su na bilo koji način podržali kako akciju koju je pokrenula naša organizacija, tako i akciju koju je pokrenula porodica Talić, ujedno se zahvaljujemo našim aktivistima koji su učestvovali u akciji a oni su: Mehinagić Kenan, Jusupović Tarik, Krličević Andrea, Jašarspahić Irnes, Hadrović Emra, Mašić Šejla, Škulj Senđana, Jašarspahić Nejra, Trako Almedina, Dogdibegović Belma, Plasto Senad, Strika Ajdin, Ubiparip Damir, Banjić Azra, Kadrić Almir – Ako i Spahić Zlatan. Tarik Jusupović, sekretar OO FOM SDP BiH Kakanj

Humanitarni koncert za Azeminu Talić

Ljudska dobrota nema granicaVelika posjećenost koncertu, prikupljena značajna sredstva

Veliki broj medijskih pokroviteljaMedijski pokrovitelji humanitarnog koncerta bili su:

NTV IC, Kakanjske novine, Preporod, BM radio, RSG, Radio BIR, TV Igman, Radio Hayat, Radio M, Zenit radio, TNT radio, Radio Konjic, Radio Breza, Federalna TV, Radio Olovo, TV Zenica.

Emotivan nastup Eldina Huseinbegovića sa sinom Azemine Talić

Nastup Hanke Paldum pred velikim brojem posjetilaca

sredstva koja porodica Talić nije u stanju sama obezbije-diti.

Prikupljanje sredstava za liječenje Azemine Talić je krenulo prije skoro mjesec dana. Po gradu su se mogli vidjeti pultovi sa brojnim volonterima koji su priku-pljali sredstva od sugrađa-na. Humanitarni koncert bio je centralna manifestacija humanog gesta i dobrote ljudi. Preko šest stotina po-

sjetilaca je pomoglo da Aze-mina brže ozdravi i da pre-brodi tešku bolest. U ovaj veliki projekat pod nazivom „Ko spasi jedan život, kao da je spasio cijeli svijet“ uključio se veliki broj ljudi, kako iz Kaknja, tako i iz drugih opština, te brojni estradni umjetnici u želji da akcija uspije.

Za Azeminu Talić su na-stupali: Hafiz Hidajet ef. Talić (ašare), Hor Aksaray (Kakanj), Hor Revda (Ma-glaj), Hor Fatih (Ilijaš), Be-njamin Mešinović (Konjic), Hor Sejfullah (Konjic) Hafiz Husein Čajlaković, Hor Dah ljubavi (Sarajevo) i Eldin Huseinbegović nastupajući u duetu sa sinom Azemine Talić, Džemaludinom Tali-ćem, izvodeći pjesmu „Maj-ko“. Ovaj momenat je bio

jako dirljiv zbog Džemalu-dinovih suza i emocija na sceni, što je publika nagra-dila gromoglasnim aplau-zom. U pauzi između dva muzička bloka nastuili su članovi taekwondo akade-mije „Nur“ sa svojim perfor-mansom.

U drugom djelu muzič-kog programa su nastupali: Admir Kulović Kula, Ve-dran Tomičić, Faruk Čehaj-ić, Amir Mušinbegović, Aid Husrep, Mirza Šut, Mirza Šoljanin, Amra Halebić, Hasiba Agić, Hanka Pal-dum, Halid Bešlić. Iako su bili najavljeni, Hari Vareša-nović i Al Dino se, iz nepo-znatih razloga, nisu pojavili na koncertu. Voditelj cjelo-večernjeg programa bio je glumac Mirza Mušija. Emerin Ahmetašević

Aktivnosti Foruma mladih SDP-a BiH Kakanj

Provedena humanitarna akcija “Svi za Azeminu”

Aktivisti Foruma mladih SDP-a u humanoj misiji

Page 6: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

6 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Proteklih dana organizovane su ra-zne aktivnosti za prikupljanje novčanih sredstava za liječenje Azemine Talić, Kakanjke koja mora na transplantaciju bubrega. Nakon održavanja velikog koncerta u kakanjskoj Gradskoj dvora-ni na kojem je sakupljen dio novca za liječenje, Vijeće učenika OŠ “Hamdija Kreševljaković” došlo je na ideju da

U OŠ „Omer Mušić“ Brežani, 28.05.2011. godine, održan je seminar pod nazivom „Interno komuniciranje u organizacija-ma“. Seminar je održan u orga-nizaciji Centra za lično i profesi-onalno usavršavanje iz Sarajeva. Predavači na ovom seminaru bili su: mr. Nevzet Kovačević, komunikolog, i Esmin Brodlija, dipl. psiholog. Seminaru su prisustvovali direktor i nastavno osoblje ove škole. Prije početka održavanja seminara prisutnima se obratio direktor Centra za lično i profesionalno usavršava-nje mr. Senad Ćeman, koji je iz-među ostalog rekao:

„Naš Centar je jedan od vodećih centara za lično i pro-fesionalno usavršavanje na ovom prostoru. Mi svakoj edu-kaciji prilazimo vrlo ozbiljno i temeljito i smatramo da je per-manentno i kontinuirano obra-zovanje nužno za organizacije, odnosno za njene zaposlenike zbog uspjeha svih pojedinaca, ali i zbog općeg uspjeha te or-ganizacije. Moram istaći da je direktor ove školske ustanove

Seminar u OŠ „Omer Mušić“ u Brežanima o internom komuniciranju

Razgovor o razgovoru u organizacijamaBlagovremeno prepoznavanje najadekvatnijeg i najpodesnijeg načina internog komuniciranja u organizacijama garant je poboljšanja međusobnog razumijevanja i bolje poslovne saradnje

Detalj sa seminarabio veoma susretljiv i koopera-tivan i ja mu se u lično ime i u ime Centra najiskrenije zahva-ljujem. Današnji seminar nosi naziv Interno komuniciranje u organizacijama i ja se iskreno nadam da ćete vi danas naučiti mnogo toga o ovoj temi od na-ših trenera: mr. Nevzeta Kova-čevića i psihologa, Esmina Brodlije. Ja ću na kraju reći i to da se naši seminari vrlo često održavaju u našim prostorijama koje su opremljene i upriličene za ovakve oblike edukacije, ali mi izlazimo u susret svima onima koji su zainteresovani i dolazimo na mjesta na koja smo pozvani. Svaki naš seminar je certificiran, znači svi današnji

učesnici na kraju seminara do-bit će certifikate koji su svojevr-sna potvrda prisustvovanja ovom skupu“.

Odziv učesnika je bio više nego zadovoljavajući, jer su ovom seminaru prisustvovala 24 učesnika što je pokazatelj da je tema dosta aktuelna i pri-hvatljiva za organizacije, ali i za zaposlene u tim organizaci-jama. Nakon podjele certifika-ta prisutnima se obratio direk-tor OŠ „Omer Mušić“, Fikret Kurtović koji je rekao sljedeće:

„Ja se od srca zahvaljujem Centru za lično i profesionalno usavršavanje iz Sarajeva, našim današnjim predavačima i svima vama koji ste danas prisutni na

ovom seminaru. Moram istaći da su današnji predavači bili zaista interesantni i da su na jednom visokom akademskom nivou obrazložili mnoštvo infor-macija iz oblasti međuljudskog komuniciranja u organizacija-ma. Danas smo svi skupa čuli dosta toga novoga i dosta toga ponovili što smo nekada učili na fakultetima. Nadam se da će ovaj seminar pomoći i meni i vama da ubuduće blagovremeno prepo-znamo najadekvatnije načine našeg internog komuniciranja u ovoj školi kako bismo postigli što bolje međusobno razumijevanje i poboljšali našu poslovnu sarad-nju. Još jednom hvala svima koji su doprinijeli da se ovaj seminar danas privede, vrlo uspješno, samom kraju“.

Nakon ovakvih izjava nama ne preostaje ništa drugo nego da i mi čestitamo Centru za lično i profesionalno usavrša-vanje iz Sarajeva, predavačima, direktoru i svim učesnicima na zalaganju i trudu koji su uloži-li u realizaciju ovog seminara. Nađa Kovačević

Srednjoškolci u humanoj akciji

Koncertne i humanitarne aktivnosti učenika za pomoć oboljeloj sugrađanki Azemini Talić

Osnovci i srednjoškolci pokazali humanost

Koncert osnovaca za pomoć obo-ljeloj Azemini Talić

Mlade nade muzičke scene Kaknja za Azeminu Talić

organizuje humanitarni koncert u fi-skulturnoj sali svoje škole. Na koncertu održanom u subotu 11. juna nastupile su mlade nade kakanjske muzičke sce-ne, učesnici raznih takmičenja i talent showa: Arnel Čosić i Amer Bečić, Aldin Kordić, Mirza Kordić, Amila Bjelopo-ljak, Martina Jozinović i Amir Haračić. Koncertu se odazvalo stotinjak sugra-đana, mlađe životne dobi, a sakupljeni novac od ulaznica biti će proslijeđen na žiro-račun Azemine Talić.

Također su i učenici članovi Vijeća učenika STŠ “Kemal Kapetanović” Ka-kanj dali svoj doprinos u pomoći Aze-mini. Oni su u holu škole postavili ku-tiju za prikupljanje pomoći, kao i na nekoliko lokacija u gradu.

Ova dva primjera su dokaz da huma-nost pobjeđuje i da čovjek u najtežim životnim trenucima nije uvijek sam. Sve častitke za organizatore navedenih hu-manitarnih aktivnosti! Amina Kulović

Page 7: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 7

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Ni najstariji mještani sela Desetnik, udaljenog od Kaknja desetak kilometara, ne pamte poplavu sličnu onoj koja je ne-davno, nakon obilnih padavina, nosila sve pred sobom. Didovački potok koji tokom ljeta presuši, nije se mogao kontrolisati u borbi sa vodenom stihijom, koja je trajala je tokom cijele noći, a dvije porodične kuće pretrpile su veliku materijalnu štetu.

Ekipa Kakanjskih novina bila je na licu mjesta i razgovrala sa očevicima ovog nezapamćenog nevremana u ovom selu. Husnija Kićo, čija se kuća odmah našla na udaru, bila je poplavljena i ukućani su

Heroji i ratni veterani Republike Tur-ske boravili su uzvratnoj posjeti gazijama Bosne i Hercegovine, zlatnim ljiljanima. Svoj boravak u našoj zemlji započeli su u rudarskom Kaknju gdje im je upriličen veličanstven doček u hotelu Premium. Dočeku i prigodnom druženju prisutvo-vali su predsjednik Udruženja zlatnih lji-ljana Eniz Čurić, načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić, premijer Zeničko-dobojskog kantona Fikret Plevljak, ministri u Vladi ZDK-a Samir Selimović i Suad Omeraše-vić, delegat u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine Adnan Bašić, fede-ralni predsjednik zlatnih ljiljana Šerif Patković, te brojni privrednici i direktori kakanjskih preduzeća.

U svojim obraćanjima gostima istaknu-ta je bogata kulturna saradnja na svim

U nedavnim obilnim padavinama

Poplavljene dvije kuće u DesetnikuBujica nosila sve pred sobom

Putna komunikacija bila u prekidu

spašavali tokom noći stvari.- Kada je voda krenula u kuću, u pomoć

su nam pritekle naše komšije koje su nad-ljudskim naporima nastojali preusmjeriti potok gradeći branu ispred kuće. Među-tim, ogromne količine kamena koje je bujica donijela sa sobom zatrpale su metar i pol korita i voda se više nije mogla kon-trolisati, kaže Kićo.

Porodična kuća Envera Buze također je u nepunih trideset minuta bila poplav-ljena, a vodena bujica od siline udara provalila je zid garaže.

- Moja supruga, spašavajući našeg bika Zekonju, mogla je izgubiti život držeći vrata „klanice“ da voda ne prodre u nju. Voda joj je u jednom trenutku bila do vra-ta i uspjeli smo nekako spasiti i nju i našeg bika, kaže Buza.

Putna komunikacija za ove kuće bila je u prekidu, a zatrpan je bio i most u nepo-srednoj blizini. Služba civilne zaštite žurno je reagirala kako bi se spriječila veće posljedice. Angažirane su sve raspo-ložive snage, na teren su poslane mašine preduzeća „Trgošped“ i „Zanat“, te jedan skip. Mehanizacija je radila na pročišćava-nju potoka na kritičnim mjestima. Pripad-nici Službe civilne zaštite i Profesionalne

Kuća Buze

Kuća Kićevatrogasne jedinice Kakanj bili su prisutni na svim obilnim padavinama ugroženim lokacijama i učestvovali su u aktivnostima sprečavanja većih šteta. Az.S.

Bašić i Eken

Posjeta veterana i gazija iz Turske Općini KakanjDirljiv trenutak bio je susret dva najstarija veterana dvije zemlje, Adnana Bašića i Jašara Ekena

nivoima, a premijer ZDK-a Plevljak zamo-lio je veterane Turske da svojim prijatelji-ma, poznanicima i poslovnim partnerima prenesu lijepe pozdrave prijateljskog na-roda BiH i pozovu privrednike da dođu i ulažu kapital u našu zemlju. Razmijenjeni su i brojni pokloni i hedije, a u ime gostiju iz Turske obratio se Šukru Tendogan ista-kavši da veza između ove dvije zemlje iz godine u godinu jača, a bol koju su pretr-pili Bošnjaci u prethodnom ratu bila je i bol Turskog naroda. Posebno dirljiv tre-nutak bio je susret dva najstarija veterana dvije zemlje Adnana Bašića i Jašara Ekena, heroja i bajraktara Turske Republike.

U kulturno zabavnom dijelu programa burnim aplauzom turskih veterana po-zdravljena je zakletva Kemalu Ataturku koju je recitovao učenik Tarik Alajbegović,

a svoj doprinos ovoj nezaboravnoj večeri dali su i najmlađi članovi KUD-a Fadil Dogdibegović Dikan i Admir Kulović-Kula.

Veterani narednih dana, prema progra-mu organizatora, boravit će u Sarajevu, Mostaru, Počitelju, Travniku i još nekim gradovima u našoj zemlji. Az.S.

Svečani prijem u hotelu Premium

Razmjena poklona

Page 8: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

8 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

AKTUELNOSTI

Maturske večeri na kraju osmogodiš-njeg obrazovanja su prilika da se osnovci na svečan i zvaničan način oproste od svojih drugova iz školskih klupa i od na-stavnika koji su ih osam godina vodili putevima znanja. Ove školske godine OŠ “Hamdija Kreševljaković” napušta 185 malih maturanata koji će od ove godine krenuti na svoje srednjoškolsko obrazova-nje. Za njih je 4. juna u hotelu “Premium” održana maturska večer. Nakon kratkog zabavnog programa koji su maturanti pripremili, uručene su zahvalnice njihov-nim razrednicima. Maturante su zabavlja-li bend Jasko i Gogo. Amina Kulović

N: Učenici osmih razreda OŠ „Omer Mušić“ iz Bre-žana tradicionalno zatvaraju sezonu maturskih večeri u hotelu Premium. Tako je bilo i ovog vikenda, uz pje-smu i muziku oprostili su se od svojih nastavnika i svojih dojučerašnjih kolega i kolegica iz školskih klupa. Lentu najboljeg učenika u ovoj generaciji ponio je Be-njamin Menzilović. Bila je ovo prilika da se uruče i prigodni pokloni razrednicima koji su četiri pune go-dine bili sa njima.

Direktor škole Fikret Kurtović kazao nam je da je ovo jedna od uspješnijih generacija i da se nada da će u nastavku svog školovanja biti još uspješniji i bolji učenici. Negdje do ponoći za dobru zabavu malih ma-turanata pobrinuo se bend “Jasko i Gogo“. Az.S.

Aktivnosti JU “Mladost” Kakanj

Brojne aktivnosti u proteklom periodu

Mali maturanti

Posjeta mališana OŠ “Đulistan” Lješevo

Ekipa vrtića Mladost Kakanj u Brčkom

Protekli mjesec dana prošao je u znaku brojnih aktivnosti JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Mla-dost” Kakanj. Dan ove ustanove obilje-žen je 25. maja i toga dana, priređena je priredba koju su pripremili mališani starije i srednje grupe, kao i djeca koja pohađaju plesnu školu u ovom vrtiću. Ove godine ispraćena je 62. generacija malih maturanata, koji će od ove škol-ske godine krenuti u školske pohode.

Kao i svake godine, ova ustanova posjeti po jednu osnovnu školu. Ove godine je to bila OŠ “Đulistan” u Lje-ševu. Mališani su proveli prelijep dan družeći se sa osnovcima iz ove škole.

Kako je maj mjesec pun aktivnosti za mališane, nisu zanemareni ni njihovi odgajatelji i odgajateljice. Oni su uče-stvovali na “Prvim sportskim susretima predškolskih ustanova u BiH”, koji su se održali krajem maja u Brčkom. Uče-šće je uzelo 15 predškolskih ustanova iz cijele BiH. Ekipa naše predškolske usta-nove ostvarila je zapažene rezultate osvojivši prvo mjesto u odbojci. Osim sportskih druženja bile su organizovane i radionice i okrugli sto. Sponzor za odlazak na ovo takmičenje našem vrtiću je bila Tvornica cementa Kakanj.

Pripremila Amina Kulović

Obilježene male mature

Ispraćeno 185 osnovaca iz OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Zabilježeno na maturskoj večeri u hotelu Premium

Maturanti OŠ Omer Mušić zatvorili sezonu maturskih večeri u Kaknju

Učenik generacije Benja-min Menzilović

Dolazak maturanata u hotel Premium

Page 9: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 9

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KULTURA

HKD Napredak, podružnica Kakanj je osnovano 11. juna 1911. godine kao udruženje za pomoć naučnika i učenika Hrvata-katolika. Kao i brojna udruženja orjentisana prema određenim etničkim i vjerskim skupinama, Napredak se gasi 1949. godine zbog toga što tadašnjoj vla-sti takva uvjerenja i udruženja nisu od-govarala. Od 1991. godine, Napredak se reaktivira, i na 11. juni bilježi se stotinu godina od osnivanja udruženja u Kaknju, te dvadeset godina od njenog reaktivira-nja. Moto stogodišnjice udruženja je bio „Nemojte se umoriti činiti dobro“.

Misa zahvalnica, nove prostorije i svečana akademija

U petak, 10. juna, održana je misa zahvalnica za sve pokojne članove Na-pretka koji su svoje živote posvetili djelovanju u ovom društvu. Također, nakon dvadeset godina, Napredak je dobio svoje stalne prostorije, a to je pro-storija Karitasa-starog kina Radnik. Do sada je Napredak koristio prostorije stare trošne kuće porodice Perija.

Na završnoj akademiji, sa brojnim prisutnim i uz bogat kulturno-umjetnič-ki program, prisutnim se obratio pred-sjednik HKD Napredak, podružnice Kakanj, gospodin Josip Gujić koji je u svom govoru iznio sve značajke o udru-ženju, razvoju, historiji i brojnim aktiv-nostima. Skupu su se obratili još i općin-ski načelnik Mensur Jašarspahić, monsi-njor Petar Jukić, te dopredsjednik HKD Napredak BiH Jakov Gavran koji je pre-nio čestitke predsjednika HKD Napredak BiH dr. Franje Topića i pročitao njegovo pozdravno pismo. Obećavajući da će po-kušati učiniti dobrobit za ljude u kakanj-skoj općini skupu se obratio i direktor

Članovi horske sekcije KUD “Fadil Dog-dibegović – Dikan” svoju radnu sezonu uspješno su priveli kraju. Nakon nekoliko uspješnih nastupa na akademijama u povo-du državnih praznika, kao i cjelovečernjeg koncerta članova Društva “Gradu za rođen-dan”, došlo je vrijeme za ljetnu pauzu. Članovi sekcije kraj sezone su obilježili jed-nodnevnom posjetom etno-selu Stanišići kod Bijeljine. Uživali su u fantastičnom prirodnom ambijentu, te u povratku iskori-stili priliku da obiđu Tuzlu; Kapiju, mezarje poginulim madićima i djevojkama, kao i Panonsko jezero. Slijedi pauza u radu horske

Jubileji

Stotinu godina Napretka u KaknjuDvadeset godina od reaktiviranja udruženja

Nagrađeni na svečanoj akademijiKaritasa Vrhbosanske nadbiskupije Dr. Mirko Šimić, rođeni Kakanjac iz Zgošće.

Veliki broj zahvalnica

Večer je postala svečanija kada su iz Napretka dodijelili zahvalnice svima onim koji su u zadnjih deset i dvadeset godina pomogli razvoj društva. Zahval-nice za dvadeset godina rada udruženja, za njen razvoj su dobili: Monsinjor Petar Jukić za osobite zasluge za obnovu rada podružnice Napredak Kakanj, prof. dr. Stjepan Duvnjak za osobite zasluge za djelovanje podružnice Napredak Ka-kanj, Ivica Miličević za odani dvadese-togodišnji rad i Josip Gujić za predan i ustrajan dvadesetogodišnji rad, osniva-nje Fonda za potporu đaka i studenata, promicanje načela Napretka i tehničke kulture u podružnici i Općini Kakanj.

Zahvalnice za desetogodišnju pomoć Napretku, za njen razvoj u različitim obla-stima su dobili: Mensur Jašarspahić, Esnaf Buza, Franjevački samostan Kraljeva Su-tjeska, Ivo Kovačević, Senad Čišija, Izet Fejzović, Hrvatska folklorna skupina Bo-bovac Čatići pod ravnateljstvom Ane

Dojčinov, Župni zbor Sveta Cecilija pod ravnateljstvom sestre Berte Antunović, Župni zbor Kraljeva Sutjeska pod ravna-teljstvom sestre Marije Mlakić, Anto i Katarina Perija (posthumno), Pero Mijo-čević, Župni ured Kakanj, Amer Mujano-vić, Autostop, Gogo i Jasko, Ernest Zuder, Marijan Radivojević, Predrag Radić Zeka, Optički studio Bjelopoljak, Mesnica Hu-rem, STR Pinokio Kakanj, Tomislav Ga-vran, Miroslav Vuletić, Adnan Bjelopoljak, Džemal Arnautović, Miroslav Šain Palić, Vehid Ahmetović, Mevludin Delibašić, Husein Šajković, Dječiji zbor područne glazbene škole Žepče u Kraljevoj Sutjesci pod ravnateljstvom Marine Kovač, prof. dr. Filip Zloušić,obitelj doktora Lava Zni-darčića iz Zagreba i Zvonko Ostojić.

U kulturno-umjetničkom programu akademije učestvovali su: Zbor Svete Cecilija, Hrvatska folklorna skupina Bobovac Čatići, Mješoviti zbor župe Kraljeva Sutjeska, učenici prve godine glazbene škole Katarina Kotromanić Kosača Žepče-područna škola Kraljeva Sutjeska, Marina Kovač i Ana Marija Tomić. Emerin Ahmetašević

Nakon uspješno završene sezone

Izlet članova KUD “Dikan” u etno-selo Stanišići

Dikanovci u etno-selusekcije koja će trajati do završetka mjeseca avgusta. Članovi ostalih sekcija ne prestaju sa radom za vrijeme ljetnih praznika. Fol-

klorna sekcija intenzivno priprema nastup na Smotri folklora koja će se održati u Zeni-ci 25. juna. Amina Kulović

Page 10: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

10 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KULTURA

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod-Kakanj“ je i ove godi-ne organizovala svoju tradicional-nu manifestaciju „Historijski čas u Kraljevoj Sutjesci i na Bobovcu“. Naime, oni su 28.05.2011. godine ugostili učenike i nastavnike OŠ „Rešad Kadić“ iz Brnjica. O samoj manifestaciji i organizaciji opće-nito Hatidža Šahman, nastavnica islamske vjeronauke je rekla:Sutješka džamija i Bobovac zaslužuju veće interesovanje škola

„Prije svega ja moram reći da osjećam donekle grižnju savjesti zbog toga što je ovo prvi put da posjetim historijsko mjesto Bobo-vac, ali isto tako ja se zahvaljujem „Preporodu“ iz Kaknja što je po-krenuo inicijativu da realizuje projekte ovakve vrste i što već tradicionalno organizuju ovakvu manifestaciju. Danas smo imali priliku dosta toga upoznati, čuti i naučiti od predavača kojeg nam je ponudio organizator, mr. Nev-zeta Kovačevića. Moji utisci su više nego pozitivni i ja sam odu-ševljena posjetom kao i samom organizacijom. Na kraju ja ću konstatovati i to da mi djeci orga-nizujemo izlete i ekskurzije odla-zeći na neka druga mjesta, a u našoj neposrednoj blizini nalaze se lokaliteti i objekti koji zavređu-ju značajnu pažnju, a to su Sutješ-ka džamija i Bobovac“.

Pored nastavnice Hatidže Šah-man svoje zadovoljstvo su istakli i Adem Gačić, nastavnik bosan-skog jezika i ujedno pomoćnik direktorice škole, i Esad Kovač, nastavnik historije i geografije, naglašavajući da manifestaciju ovakve vrste svaka škola na po-

Aktivnosti BZK „Preporod-Kakanj“

Pozitivni utisci i oduševljenost učesnika historijskog časa

“Djeci organizujemo izlete i ekskurzije odlazeći na neka druga mjesta, a u našoj neposrednoj blizini nalaze se lokaliteti i objekti koji zavređuju značajnu pažnju, a to su Sutješka džamija i

Bobovac”, ističe Hatidža Šahman, nastavnica islamske vjeronauke

Zajednička fotografije učesnika i organizatora

Zahvalnica OŠ „Rešad Kadić“ Brnjic organizatoru BZK „Preporod-Kakanj“

“Ovom prilikom želim da se, u ime JU OŠ „Rešad Kadić“ Br-njic i u svoje lično ime, zahvalim organizatoru, BZK „Preporod-Kakanj“, na zaista izuzetnoj or-ganizaciji i realizaciji „Historij-skog časa u Kraljevoj Sutjesci i na Bobovcu“ kojem su prisu-stvovali učenici naše škole. Ja se nadam da ova posjeta neće biti posljednja jer ćemo u narednom periodu, “Godišnjim planom i programom rada škole”, plani-rati ove i slične posjete, jer je šteta da se učenici ne upoznaju sa ovim historijskim blagom iz naše bliže okoline”, istakla je Azra Piljug, direktorica škole.

dručju Kaknja treba uvrstiti u svoj godišnji plan i program.Manifestacija koja je prerasla u tradiciju

O ovoj manifestaciji pred-s jednik BZK „Preporod-Ka-kanj“, Nazif Hrustić, između

ostalog kaže:„Meni je istinski drago i čini me

sretnim kada organizujemo ovu našu aktivnost, jer je to već naša tradicija. Moram istaći da nije jednostavno organizovati bilo što kada nemate dovoljno sredstava, ali isto tako ako imate ljude oko sebe koji žele pomoći ovakve pro-jekte onda se sve poteškoće lakše prebrode. Ja ću ovom prilikom zahvaliti našim današnjim gosti-ma koji su se odazvali našem pozivu. Zahvaljujem se gospodi-nu načelniku općine i ostalima koji su istinski pomogli da reali-zujemo i ovogodišnji projekat. Iskreno se nadam se da će naši gosti otići sa ove manifestacije zadovoljni i sretni svime onim što smo im ponudili. Također, moram pohvaliti i Kakanjske novine koje su naš svojevrstan medijski po-krovitelj, naravno mi sa njima nemamo ugovor takve vrste, ali ću se usuditi i kazati da tamo sje-de ljudi koji istinski znaju prepo-znati vrijedne i bitne projekte, te iste prezentovati kroz svoje novi-ne“. Nađa Kovačević

Page 11: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 11

KAKA

NJSK

E NOV

INE

KULTURA

Drugi ciklus Škole glume je priveden kraju. Saradnja JU za kulturu i obrazovanje sa Bosan-skim narodnim pozorištem iz Zenice je još jednom uspješno završena, a kako se čini, ta sa-radnja će se i nastaviti. Predstave „Ožalošćeni“ i „Krug po svjetu“ kao krajnji produkt dugotrajnog i zahtjevnog projekta koji je tra-jao četiri mjeseca, ispunio je svoja očekivanja. Trideset mla-dih glumaca je ove godine bilo uključeno u ovaj projekat, odno-sno, trideset njih je učestvovalo u dvije predstave.

„Ožalošćene“ pogledalo blizu hiljadu gledalaca

Premijera ove predstave je održana 6. juna pred oko 300 posjetilaca a kompletan ambi-

Kao što smo i najavili u prošlom broju Kakanjskih no-vina, mjesec juni za JU za kul-turu i obrazovanje Kakanj nosi brojne aktivnosti. Jedna od ta-kvih je i završni koncert pola-znika Muzičkog centra Kakanj održanog 2. juna u foajeu Doma kulture. Odmah na samom početku, možemo primjetiti da, iako je bilo mnogo posjetilaca, ipak nije bilo onoliko koliko je bilo prošle godine, kada su brojni roditelji, prijatelji i slučaj-ni prolaznici stajali, jer mjesta nije bilo, kako bi slušali klasične numere u izvedbi mladih nada-

Završen drugi ciklus Škole glume

Dvije predstave odgledalo preko hiljadu posjetilaca

Detalj sa predstave Ožalošćeni

Sa predstave za djecu Krug po svijetu

jent je bio na zavidnom nivou. Scena, kostimi, ozvučenje, glu-ma, sve je bilo na vrhunskom nivou što govore brojni aplau-zi i trenuci smjeha. Ovu pred-stavu su iznijeli: Damir Čobo, Irnis Bišćo, Munira Karahod-žić, Lejla Tursum, Ajla Skoplja-ković, Amel Šišić, Amar Muše-ljić, Šejla Sarač, Nadina Hasa-gić, Irma Helja i Lejla Čivić koji su odlično odigrali svoje uloge.

Predstavu „Ožalošćeni“ imali su proliku vidjeti i učeni-ci Gimnazije „Muhsin Rizvić“, Srednje tehničke „Kemal Kape-tanović“, te viši razredi osnov-nih škola „Hamdija Kreševlja-ković“ i „Mula Mustafa Baše-skija“. Predstave za ove škole su protekle na najbolji način,

bez dobacivanja i ometanja glumaca. Za svaku pohvalu.

Dječija predstava „Krug po svijetu“

Nakon „probijanja leda“ starije grupe polaznika Škole glume, na scenu su 8. juna izaš-li razigrani mališani odigravši pred oko dvije stotine posjetila-ca predstavu „Krug po svijetu“. Rad sa njima je bio teži u odno-su na stariju grupu polaznika. Pedagoški rad na glumačkim idejama i kreacijama je dolazio

do izražaja. Potrebno je bilo osloboditi njihovu unutrašnju energiju i na pravi način je ka-nalisati. U predstavi „Krug po svijetu“ su igrali: Hana Huskić, Mirza Jašarspahić, Džana Jusu-fović, Kerima Delibašić, Saša Vasiljević, Alma Omić, Ines Delibašić, Avdo Hasagić, Enhar Sarač, Edna Brkić, Sead Hasa-gić, Nedžma Škulj, Lejla Hod-žić, Ajla Ljevaković, Sajra Ča-luk, Emin Brkić, Iman Pirić, Selma Trako i Irma Numanović. Emerin Ahmetašević

Na kraju školske godine

Održan koncert polaznika Muzičkog centra

Sekcija prof. Emire Šehagić

Nastup učesnika na muzičkoj večeri

renih muzičara, polaznika Mu-zičkog centra. Ove godine, pred oko pedesetak posjetilaca pred-stavilo se četrnaest učenika koji su svirali klavir i gitaru. Profesorica muzičkog odgoja Olivera Filipović je bila zaduže-na da mlade talente uči čarima sviranja na klaviru. Upravo na tom instrumentu su se predsta-vili: Sara Hajdarević, Lucija Ravlija, Mirza Jašarspahić, Ne-ira Mehić, Azra Mehić i Semir Sikira. Darko Lekić je izveo još jednu generaciju mladih virtu-oza na gitari. Svirajući ovaj in-strument, nastupili su: Tarik

Kubat, Lejla Hodžić, Amel Sta-bančić, Ademir Jusić, Adnan Hodžić, Avdo Hasagić, Sead Hasagić i Ajla Smaka.

„Ovo je redovni godišnji koncert polaznika Muzičkog centra, koji su nastavu pohađali iz klavira i gitare, kod Olivere Filipović i Darka Lekića. Tokom koncerta se moglo vidjeti da su posjetioci uživali u izvedbama klasične muzike koje su pripre-mili kakanjski talenti i njihovi nastavnici. Ove je školske godine u Muzičkom centru bilo manje polaznika, ali u odnosu na proš-logodišnji završni koncert kvali-

tet izvedenog programa je bolji, a pored toga pripremljeno je više programa, tako da je ukupan rad Studio pomjerio dostignute gra-nice i kvaliteta i kvantiteta“ - re-kao je direktor JU za kulturu i obrazovanje Izet Fejzović.

U revijalnom dijelu programa nastupile su trećeplasirane sa Talent showa, Martina Jozinović i Ana Marija Tomić te trio harmo-nika: Haris Džino, Saida Jašars-pahić i Amel Begić, koje je pripre-mala nastavnica Emira Šolbić, dok je voditelj muzičke večeri bio kakanjski glumac Mirza Mušija. Emerin Ahmetašević

Page 12: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

12 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

INTERVJU

Srednja stručna škola Kakanj u historiji svog po-stojanja obrazuje kadrove majstora raznih stručnih zanimanja koja uspješno pronalaze put do zaposlenja na tržištu rada. U vrijeme kad su biroi rada pretrpani visokokvalifikovanom rad-nom snagom bez zaposle-nja, vraća se polahko ono vrijeme kad je dobar zanat zlata vrijedan i omogućava sigurnu egzistenciju.

Povod za razgovor sa direktorom Srednje stručne škole gosp. Šerifom Kova-čem su bili uspjesi učenika ove škole na Festivalu rada u Tešnju, kao i njegov novi mandat na mjestu direktora škole, koji je počeo u janua-ru ove godine. Direktoru koji je uspješno vodio školu četiri godine, Školski odbor je ponovo ukazao povjere-nje i dao saglasnost za novi mandat.

Početkom mjeseca maja održan je treći Festival rada srednjih tehničkih i struč-nih škola BiH u Tešnju. Srednja stručna škola već tradicionalno uzme učešće na tom Festivalu. Kakve su rezultate učenici postigli ove godine?

- U subotu 7. maja, uče-

Šerif Kovač, direktor “Srednje stručne škole” Kakanj

ODLIČNI REZULTATI UČENIKA NA TREĆEM FESTIVALU RADA U TEŠNJU I NA KANTONALNIM SPORTSKIM TAKMIČENJIMA

Direktor škole Šerif Kovač

nici naše škole su učestvo-vali na trećem državnom Festivalu rada srednjih teh-ničkih i stručnih škola BiH održanom u Tešnju. Na ovom festivalu učestvovale su 82 škole. Učenici su se takmičili u kategoriji 23 zvanja (za tehničke škole) i 21 zanimanje (za učenike stručnih škola). Naša škola je prijavila učenike za slje-deća zanimanja: bravar, zavarivač, frizer-vlasuljar, kuhar i elektroenergetičar. Najbolje mjesto su postigli frizeri-vlasuljari (8. mjesto od 17 škola). Na izložbi učeničkih radova naša ško-la je zauzela 3. mjesto (ra-dovi mašinske struke – bra-vari, pod nadzorom nastav-nika praktične nastave Hu-sika Ćazima).

Kakve su rezultate po-stigli učenici na kantona-nim takmičenjima?

- Na kantonalnom ta-kmičenju iz stonog tenisa koje je održano u Zenici, naša učenica Arnela Šabo-vić (II T 1 razred), zauzela je prvo mjesto i plasirala se na federalno takmičenje. Učenik drugog razreda, Helja Adi, osvojio je prvo mjesto na takmičenju u ku-glanju, koje je održano u Sarajevu.

Nedavno ste ispratili još jednu generaciju matura-nata. Kakvi su njihovi re-zultati?

- Ove godine smo imali sedam završnih odjeljenja trećeg razreda sa ukupno 145 učenika koji su se obra-zovali za stručna zvanja: zavarivač, bravar, metalo-strugar, prodavač, vozač motornih vozila, frizer-vla-suljar i elektroenergetičar. Pet učenica je oslobođeno polaganja mature, jer su sva tri razreda završile sa odlič-nim uspjehom i primjernim

Radionica za mašinsku struku

Savremeno opremljen kabinet za informatiku

Uređen školski hol

Savremeno opremljen frizerski salon za izvođenje praktične nastave po EU-VET programu

Page 13: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 13

KAKA

NJSK

E NOV

INE

INTERVJU

Sa jedne od posjeta PS Kakanjvladanjem. Učenica genera-cije je Muflizović Aida.Jako dobri uslovi rada u školi

Možete li nam reći nešto o trenutnim uslovima rada u školi, te o projektima koje namjeravate realizira-ti u narednom periodu?

- Škola je opremljena po-trebnim nastavnim sredstvi-ma i pomagalima za teoret-sku i praktičnu nastavu. Nastava se izvodi u 11 učio-nica, 7 radionica, 2 frizerska salona, jednom kabinetu za informatiku i jednoj fiskul-turnoj sali. Veći broj projeka-ta je uspješno realiziran, a ostao nam je još jedan pro-jekat koji se odnosi na iz-gradnju jedne savremene višenamjenske učionice koja bi bila opremljena svim po-trebnim nastavnim sredstvi-ma i pomagalima i čija gra-

đevinska vrijednost bi izno-sila 7 hiljada KM. Opremanje učionice će obaviti menad-žment škole. Projekat smo uputili na više adresa: TC Kakanj, Federalno ministar-stvo za obrazovanje, Turski bataljon u Visokom, Općin-sko vijeće Kakanj i privatna preduzeća u Kaknju. Nada-mo se da će neko od gore navedenih subjekata prihva-titi ovaj projekat i uspješno ga realizirati do početka na-redne 2011/2012. godine. Od januara 2011. godine školu smo osavremenili puštanjem u rad videonazora, koji će doprinijeti sigurnosti učeni-ka i nastavnika, te u pobolj-šanju discipline u školi.Planiran upis 400 učenika u prve razrede

Koliko učenika ste pla-nirali upisati ove školske godine? Da li će biti uvede-

na neka nova zanimanja?- U školskoj 2011/2012.

godini planirali smo upisati 400 učenika prvih razreda, koji će biti raspoređeni u 14 odjeljenja. Planirali smo ove godine upisati i nekoliko novih zanimanja, kao što su zidari, stolari i pekari. Tako-đer, od ove godine počinje realizacija prve generacije učenika struke frizer-vlasu-ljar, kojima će se nastava izvoditi po novom modular-nom principu (EU-VET). Sva nastava je stručno i ve-rifikovano zastupljena, te će u narednoj školskoj godini sav postojeći kadar biti po-novo angažiran i neće biti tehnološkog viška.

Kakva je saradnja škole sa lokalnom zajednicom?

- Škola ima izuzetno do-bru saradnju sa svim insti-tucijama u našoj općini, ali i

šire. Za ovaj dio je zadužena pedagogica škole. Imamo jako dobru saradnju sa Poli-cijskom stanicom Kakanj. Naši učenici redovno posje-ćuju PS i na njih se vrši preventivno djelovanje u cilju sprječavanja raznih vrsta prekršaja. Također i RPZ policajci u našoj školi vrše edukativna predavanja na teme maloljetnička deli-kvencija, sprječavanje kori-štenja opojnih sredstava i druga slična predavanja. Učenici se često odazivaju i na humanitarne akcije, te akcije čišćenja okoline, koje organizuju nevladine orga-nizacije i druga udruženja.

Razgovarala Amina Kulović

Arnela Šabović, osvojeno prvo mjesto u tenisu

Page 14: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

14 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

Na osnovu člana 2. Kriterija o uvjetima i postupku stimulativnog stručnog osposobljavanje osoba za samostalan rad sa SSS, bez zasnivanja radnog odnosa (volonter), broj 0-02/1-1194/11 od 04.04.2011. godine, Komisija imeno-vana Rješenjem Općinskog načelnika broj: 0-02/1-1258/11 od 05.04.2011. godine, objavljuje

JAVNI POZIVza stimulativno stručno osposobljavanje osoba za samostalan rad

sa završenom „SSS“, bez zasnivanja radnog odnosa (volonter)

Član 1.

Pozivaju se osobe sa završenom SSS, koje imaju prebivalište na području općine Kakanj, a koje se vode na evi-denciji nezaposlenih osoba u Zavodu za zapošljavanje – Biro Kakanj najmanje 2 (dvije) godine i nemaju radnog iskustva u struci, da kao kandidati učestvuju u postupku stimulativnog stručnog osposobljavanja osoba za samosta-lan rad, bez zasnivanja radnog odnosa, dostavljanjem potrebne dokumentacije u skladu sa ovim Javnim pozivom.Kriterijima za stimulativno stručno osposobljavanje osoba za samostalan rad sa SSS, bez zasnivanja radnog od-nosa (volonter), utvrđeni su uslovi i postupak za stimulativno stručno osposobljavanje osoba za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonter), kod privrednih subjekata i obrtnika sa područja općine Kakanj, javnih preduzeća, javnih ustanova, Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj i Općine Kakanj, a koji su registrirani kod nadležnih organa i imaju izmirene poreske obaveze i doprinose.

Član 2.

Kandidati su dužni da pronađu odgovarajućeg poslodavca, iz člana 1. stav 2. ovoga Javnog poziva, kod kojeg će obavljati volonterski rad.Ugovor o obavljanju volonterskog rada između volontera i poslodavca zaključuje se na period od 6 (šest) mjeseci, u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Član 3.

Općina Kakanj će finansirati volonterski rad kandidata shodno planiranim sredstvima u Budžetu Općine Kakanj.

Član 4.

Za vrijeme obavljanja volonterskog rada Općina Kakanj će isplaćivati naknadu za topli obrok i troškove prijevoza na posao i sa posla, u skladu sa pozitivnim propisima Općine Kakanj.Volonter za vrijeme trajanja volonterskog rada ima pravo na zdravstveno osiguranje utvrđeno propisima za neza-poslene osobe koje osigurava JU Služba za zapošljavanje ZDK, Biro za zapošljavanje Kakanj.Radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti volontera Općina Kakanj će plaćati Službi za zapošljavanje ZDK - Biro za zapošljavanje Kakanj 35% od najniže plaće za svakog volontera.

Član 5.

Razmatranje dostavljene dokumentacije i rangiranje kandidata vršit će Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika.Prilikom odabira kandidata/volontera, Komisija će voditi računa o spolnoj i nacionalnoj strukturi kandidata.

Član 6.

Rangiranje kandidata vršit će se na osnovu slijedećih kriterija:a) vrijeme provedeno na evidenciji Biroa za zapošljavanje najmanje od 2 (dvije) godine, za svaku narednu godinu kandidatu se dodjeljuje 12 bodova tj. 1 bod za svaki navršeni mjesec;

Page 15: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 15

KAKA

NJSK

E NOV

INE

b) uspjeh u završenim razredima srednje škole (prosjek općih uspjeha po završenim razredima),za prosjek od 2,5 – 3,4 dodjeljuje se 3 boda,za prosjek od 3,5 – 4,4 dodjeljuje se 5 bodova,za prosjek od 4,5 – 5,00 dodjeljuje se 7 bodova;c) učeniku generacije dodjeljuje se 5 bodova;d) socijalni status – za svakog nezaposlenog člana zajedničkog domaćinstva kandidatu se dodjeljuje 5 bodova;e) članovima porodice šehida, poginulih, umrlih, nestalih pripadnika OS BiH dodjeljuje se 10 bodova (članom porodice smatra se korisnik prava na porodičnu invalidninu, na osnovu rješenja nadležnog organa, izdatog u skladu sa važećim federalnim propisima iz oblasti branilačko – invalidske zaštite,f) ratnim vojnim invalidima i dobitnicima ratnog priznanja i odlikovanja dodjeljuje se 7 bodova,g) demobilisanim borcima dodjeljuje se 5,h) povratnicima i raseljenim osobama dodjeljuje se 7 bodova.

Član 7.

O rezultatima Javnog poziva kandidati će biti pismeno obaviješteni.Kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja.Žalba se podnosi Drugostepenoj komisiji za žalbe, a putem Komisije iz čl. 5. ovoga Javnog poziva.

Član 8.

Po objavljivanju Javnog poziva kandidati su dužni uz prijavu dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovje-rena kopija):- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za kandidata,- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, ili drugi odgovarajući dokaz o nezapo-slenosti (ovjerena izjava ili potvrda savjeta MZ),- Kućnu listu,- Diplomu o stručnoj spremi sa svjedočanstvima o završenim razredima srednje škole,- Dokaz da je učenik generacije,- Prijavu o prebivalištu - CIPS,- Uvjerenje da je član porodice šehida, poginulih, umrlih, ili nestalih pripadnika OS BiH,- Uvjerenje o statusu ratnog vojnog invalida i dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja ,- Uvjerenje o statusu demobilisanog borca,- Uvjerenje o statusu povratnika ili raseljene osobe,- Potvrdu poslodavca o spremnosti stimulativnog – stručnog osposobljavanja osoba,- Dokaz o registriranoj djelatnosti/obrtu poslodavca,-Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza i doprinosa poslodavca.

Napomena: Uvjerenja i potvrde nadležnih organa ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana prijave na ovaj Javni poziv.

Član 9.

Kandidati su dužni svoju prijavu i potrebnu dokumentaciju dostaviti najdalje do 27.6.2011. godine do 15:30 sati u zatvorenoj koverti putem protokola Općine Kakanj ili putem pošte sa naznakom imena i prezimena kandidata i riječima: „Prijava na javni poziv za stimulativno – stručno osposobljavanje osoba (volontera) sa završenom SSS stručnom spremom“, na adresu: Općina Kakanj, ulica Alije Izetbegovića br. 123, 72240 Kakanj, “Za sekretara ko-misije”.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati i bit će vraćene kandidatima, a isti neće imati pravo žalbe u skladu sa članom 7. Javnog poziva.

U slučaju da kandidati dostave nepotpunu dokumentaciju prijava će biti odbijena.

PREDSJEDNIK KOMISIJE Amir Dedić, dipl.iur.

Page 16: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

16 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

POLICIJSKI BILTEN

U ranim jutarnjim satima dana 07.06.2011. godine, Policijska stanica Kakanj je obaviještena da je na lokalitetu izletišta Ponijeri, od strane Kemala Veispahića (21) iz Kaknja došlo do upotrebe va-trenog oružja prema Deninu Ljuboviću (31), takođe iz Kaknja, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Odmah po dojavi o pucnjavi na lice mjesta upućena je patrola po-licije, profesionalni vatrogasci, te vozilo hitne pomoći koje je teško povrijeđenog Ljubovića nešto oko 09.50 sati prevezlo do Doma zdravlja Kakanj, odakle je transportovan u Kantonalnu bolnicu Zenica. Saznajemo da se radi se u teškim povredama usljed ranja-vanja u stomak i donje ekstremitete. Policija je na kućnoj adresi pronašla Veispahića koji je prema nezvaničnim informacijama ve-liki prijatelj Ljubovića, tako da ostaje nedoumica šta se zapravo odigralo u ovoj pucnjavi. Veispahić je lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, a od istog su oduzete dvije lovačke puške. Policijski službenici poduzimaju aktivnosti na dokumento-vanju navedenog krivičnog djela. Prema posljednjim informacijama, stanje Ljubovića je bolje i van je životne opasnosti. Az.S.

Policijska stanica Kakanj je dana 04.06.2011. godine, nešto iza 21.00 sati, zaprimila dojavu iz Doma zdravlja Kakanj da je dovezeno lice sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život, a radilo se o dvadese-tdevetogodišnjem Damiru Gadžunu, nastanjenom u Gornjim Lučani-ma kod Bilješeva. Dežurni ljekar hitne pomoći u Kaknju odmah je zbog teških povreda povrijeđenog uputio u Kantonalnu bolnicu Zenica, ali je zbog težine povreda pacijent podlegao na putu do bolnice. Prema nezvaničnim informacijama, Gadžun je nastradao u mjestu Bajrak, u padu sa skele na nadvožnjaku autoputa u izgradnji, pod nerazjašnjenim okolnostima. Odmah po dojavi, na lice mjesta upućena je patrola po-licije, a o svemu je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac. Tokom narednog dana obavljen je uviđaj na licu mjesta i razgovor sa mješta-nima i očevicima ovog događaja. Više detalja o pogibiji Damira Gadžu-na biće poznato nakon istrage koja je u toku. Az.S.

Saobraćajne nezgode- Dana 31.05.2011. godine, na lokalnom putu, u

mjestu Donja Papratnica, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali NN motocikl sa NN vozačem, i biciklista, malodobno lice iz pomenutog mjesta, koje je tom prilikom zadobilo lake tjelesne povrede, konstatovane u Domu zdravlja Kakanj.

Kriminalitet- U toku noći 31.05/01.06.2011. godine, u ulici 27.

juli, izvršena je teška krađa iz pomoćnog objekta – šupe, vlasništvo N.N. iz Kaknja, odakle je otuđena određena količina električnog alata i kablova. Izvršen je uviđaj od strane istražitelja Policijske stanice Ka-kanj.

- Dana 03.06.2011. godine, u 02,48 sati, u mjestu Gornji Lučani, općina Kakanj, od strane više lica, u kući vlasništvo G.Š., izvršeno je nanošenje teških tjelesnih povreda, G.Š i G.A. koje su konstatovane u KB Zenica. Izvršen uviđaj.

- Dana 03/04.06.2011. godine, u toku noći, u mjestu Doboj, općina Kakanj, iz teretnog motornog vozila marke “Man”, registarskih oznaka T13-O-044, vlasništvo I.E. iz Kaknja, izvršena je krađa akumulatora marke “Tesla” i oko 300 litara nafte. Izvršen uviđaj.

- Dana 05.06.2011. godine, u ulici 25. novembar, od strane lica A.K. iz Kaknja i S.A. iz Visokog iz-vršen je fizički napad na K.E. iz Kaknja, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, konsta-tovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Policijski službenici su lišili slobode lica A.K. i S.A., nakon čega su ista zadržana u službenim prostorijama za zadržavanje. Izvršen je uviđaj od strane istražite-lja Policijske stanice Kakanj.ž

- Dana 10/11.06.2011. godine, u toku noći, u Kaknju, u ulici Željeznička, izvršena je teška krađa u kontejner vlasništvo firme “Zadruga” D.O.O. Mostar. Iz kontejnera su otuđeni neutvrđena ko-ličina raznog alata i dijelovi za radne mašine. Iz-vršen uviđaj.

(preuzeto sa www.mupzdk.gov.ba)

Bajrak kod BilješevaSmrtno stradao Damir Gadžun

Policajci blokirali put za nesmetan prolaz hitne pomo-ći sa povrijeđenim Ljubovićem

U pucnjavi na Ponijerima

Teško ranjen Denin Ljubović

Page 17: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 17

KAKA

NJSK

E NOV

INE

OGLASI

• Prodajem Samsung S 5620 monte. Tel: 062-880-100;

• Prodajem zečeve. Cijena 15 KM. Tel: 062-500-032;

• Pravim sve vrste namještaja tapaci-ranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062-944-747;

• Prodajem kombi WV, model 1985., putnički, može i zamjena. Tel: 062-753-800;

• Prodajem dvosobni stan u Kaknju 56,5 m2. Cijena 63.000 KM. Tel: 065-447-896;

• Prodajem kravu, zdrava i veterinarski pregledana. Tel: 061-717-690 ili 061-534-322;

• Prodajem kavez za koke nosilice. Tel: 061-713-329;

• Prodajem 335 kvadrata zemlje u Do-boju-Studenac. Tel: 061-390-094;

• Prodajem kuću sa okućnicom u nase-lju Doboj. Tel: 061-390-094;

• Prodajem pištolj 7,65 mm. Tel: 032-554-686 ili 062-663-692;

• Prodajem povoljno ugaonu sećiju, skoro nova. Prodajem dvije gume za fiću u kompletu sa felgama 145/12, povoljno. Prodajem šator za 4 osobe i navlaku za manje auto (šator). Tel: 032-554-686 ili 062-663-692;

• Prodajem biciklo, skoro novo. Povolj-no. 032-554-686;

• Prodajem frižider manji u dobrom stanju. Prodajem sto za pijace mon-

BESPLATNI MALI OGLASIBesplatne male oglase možete

poslati sms porukom: 061/362-654 i na e-mail: [email protected]

tažni od kvadratnih cijevi. Prodajem kožnu šofersku jaknu. Sve vrlo povolj-no. Tel: 032-554-686 ili 062-663-692;

• Povoljno prodajem vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lo-kacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942-082;

• Prodajem parcelu u naselju Zgošća 2.000 m2 sa prilaznim asfaltnim pu-tem. Tel: 032-553-526;

• VRŠIMO USLUGE RUČNOG MALTERI-SANJA KVALITETNO I POVOLJNO. Tel: 061-362-609;

• Mijenjam stan u centru grada (zgrada Gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC stolarija, zidovi na novo presvučeni. Tel: 061-362-609;

• Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vr-sta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač sno-va“, mirise, razne zbirke dova, privje-ske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142;

• Iznajmljujem šator i suncobrane sa inventarom i ugostiteljskom uslugom. Tel: 061-290-329 ili 032-553-992;

• Vršimo usluge zidanja i malterisanja. Tel: 062-487-733;

• Prodajem sadnice oraha. Cijena 1 KM. Tel: 062-486-733;

• Parketar: brusim i lakiram sve vrste parketa i šipoda bezprašinskom ma-šinom, postavljam laminate. Tel: 061-774-925;

• Prodajem rustik peć, korištena jednu godinu. Tel: 032-841-818;

• Prodajem kombinovanu peć za etaž-no grijanje marke Alfa Plam -20, kori-štena dvije sezone. Tel: 061-310-843;

• Prodajem industrijsku šivaću mašinu

marke Overlovka Union 3 konca. Tel: 062-627-266;

• Prodaje se vikendica i 1.400 kvadrata zemlje na Jejicama. Tel: 032-556-957 ili 063-571-616;

• Prodajem trosjed, dvosjed i fotelju u odličnom stanju. Cijena 650 KM. Tel: 032-777-463;

• Tražim bračni par za čuvanje kuće na duži vremenski period, bez kirije. Tel: 061-085-319;

• Prodajem motokultivator IMT 410, star osam mjeseci, bez priključaka. Cijena 3600 KM. Može zamjena za kravu. Tel: 061-847-817;

• Kupujem građevinsku dizalicu marke Vrabac. Tel: 061-788-076;

• Prodajem kosu Goldoni za motokulti-vatore u vrlo dobrom stanju. Tel: 062-407-136;

• Prodajem stan u soliteru 2 na 7. spra-tu od 70 m2, renoviran, vlasništvi 1/1. Cijena 1.200 KM po m2. Tel: 061-586-522;

• Moler: krečim i gletujem vrlo povolj-no kvalitetno i čisto. Tel: 062-060-394;

• Kupujem žabice za šalovanje po po-voljnoj cijeni. Tel: 061-983-379;

• Hitno potreban stan pod kiriju brač-nom paru u užem dijelu grada na duži vremenski period. Tel: 062-934-767;

• Prodajem Peugeot 406 2.0 HDI 80 kw, god. proizvodnje 2001., ful oprema, dizel, cijena po dogovoru, kontakt tel. 061/421-983;

• Prodajem poluopremljenu novosa-građenu vikendicu 90 m2 i 400 m2 zemlje, vlastiti put, struja voda, tel. 061-615-265;

• Prodajem dvije parcele po 200 m2 na Jejicama uz glavni put, tel.061-615-265.

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i

povjerljivog poslovnog partnera

Direktor - tel 032-557-180 Centrala/fax - 032-555-808 www.trgosped.com.ba e-mail: [email protected]

Dana 15.06.2011. godine navršiće se 4 godine od dana kada je na Ahiret preselila naša draga

SELVEDINA

JAŠARSPAHIĆ – DINA25.02.1959. – 15.06.2007.

S ljubavlju, poštovanjem i ponosom čuvamo uspomenu na tebe.

Molimo Allaha dž.š. da ti podari lijepi Džennet i

vječni rahmet.

Porodica.

Page 18: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

18 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

ZABAVA

Page 19: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 19

KAKA

NJSK

E NOV

INE

PREDSTAVLJAMO

Bivši trener KK “Kakanj”, čovjek koji je ovaj klub u prošloj sezoni uveo u Ligu 13, prošavši kroz A1 ligu bez ijednog poraza, a ostavivši dobre re-zultate u Ligi 13 u 2010. godini, zasi-gurno je titulu najboljeg trenera u 2010. godinu, koji mu je dodijelio Sportski savez općine Kakanj. Radi se o gospo-dinu Irfanu Hasagiću.

Gospodin Hasagić je rođen u Ka-knju 11.08.1969. godine. Fakultet za fizičku kulturu završio je u Sarajevu, gdje je i radio kao asistent na predme-tima Metodika nastave tjelesnog od-goja i Košarka. Stekako je i zvanje in-struktora skijanja. Bio je trener KK „Termoelektrana” Kakanj, omladinske reprezentacije BiH u košarci, pomoćni kondicioni trener OK „Kakanj”, prvi trener KK „Kakanj”, a trenutno obav-lja dužnost predsjednika Ski kluba Kakanj, zaposlen je u JP „Kakanj-sport” i to kao direktor za tehničke poslove. Objavio je u koautorstvu če-tiri stručna i i dva samostalna naučna rada. Također je koautor udžbenika „Košarka-teorija igre”.

Povodom priznanja, najbolji trener u 2010. godini, koje mu je dodijelio Sportski savez općine Kakanj, razgo-varali smo sa gospodinom Hasagićem.

Gospodine Hasagiću, prije svega da se osvrnemo na priznanje koje ste dobili ispred Sportskog saveza naše opštine, te toga koliko ono znači u vašoj karijeri, premda ste to djelimič-no objasnili prisutnim na pomenutoj manifestaciji Izbora sportiste godine?

- U suštini, ja sam zadovoljan tim priznanjem, i lijepo je biti priznat u svojoj čaršiji, a to je veliki problem malih sredina da priznaju rad pojedin-ca. Ja sam vezan za ovaj grad i drago mi je da je da je neko prepoznao moj rad i angažman u ovom gradu. Puno mi ova nagrada znači jer je od ljudi iz Kaknja, u mojoj karijeri mi je najdraža, ona možda nije velika, ali meni puno znači.

Ovo priznanje zaslužili ste kao uspješan trener u KK Kakanj. Nakon vaše smjene forma KK Kakanj krenu-la je silaznom putanjom, koliko ste zadovoljni sa onim što ste uradili u ovom klubu?

- Ja sam, ne zadovoljan, nego pre-

Irfan Hasagić, najbolji trener općine Kakanj u 2010. godini

TREBA POBOLJŠATI RAD SA MLADIMA I OBEZBIJEDITI ŠKOLOVAN STRUČNI KADAR

Moramo početi razmišljati o školskom sportu i pokušaju stvaranja kvalitetne i dobre baze

zadovoljan onim što sam uradio u ovom klubu, jer sve što sam radio, radio sam do kraja i iz srca. Ja dišem za taj klub, dišem za taj sport i sva moja nastojanja u tom klubu su bila da uđemo u najviši rang takmičenja, jer je to promocija i meni i ljudima koji su učestvovali u tome. Naravno da sam učinio sa svim svojim stručnim i zna-njima i zvanjima da pomaknem ljestvi-cu i da Kakanj dođe gdje je, na kraju krajeva, i došao.

Ono što se poslije toga dogodilo, moja smjena, po meni je bila logična činjenica u klubu, zato što smo u tom momentu imali više ambicija nego što to mi ustvari jesmo. Uprava je htjela da napravi jedan rez, taj rez je meni bio obrazložen kao činjenica da klub nema novaca da dovodi nove igrače i time je trebalo promijeniti trenera. Ja sam upravi rekao da griješe u tome, ali to je njihova odluka na koju imaju pravo.

Ekipa KK Kakanj ispala je iz naj-elitnijeg košarkaškog takmičenja u BIH, koliko je opština Kakanj u cije-lini, računamo li tu na medije, publi-ku, privredne subjekte te samu op-štinsku strukturu, zaslužila da ima takav klub u elitnom takmičenju te da li je KK Kakanj imao dovoljno podrške od istih?

- Na to pitanje bi najbolji odgovor dobili od uprave KK „Kakanj“, jer ja se nisam bavio novčanom filozofijom, odnosno koliko i od koga je klub imao podršku. Naravno da znam otprilike, od kojih ljudi, struktura i na koji način

se finansirao klub. Moje lično mišljenje je da je u ovim vremenima u kojim živimo i obzirom na veliki broj klubo-va u našem gradu, podrška bila na zadovoljavajućem nivou. Ali realno, ona je mala i nedovoljna, ali mi imamo i problem raspodjele sredstava i svi mislimo da smo najvažniji. Trebala bi se napraviti stručna komisija koja bi napravila raspodjelu tih sredstava, i donijeti odluku o onome šta je bitno a šta nije. Ta komisija bi trebala da izde-finiše stvari s kojima ljudi, naravno, neće biti zadovoljni, ali i ne možemo svi biti zadovoljni.

Predsjednik Delibašić je u jednom momentu govorio o publici za koju kaže da nije zaslužila prvoligaša. Mo-je mišljenje je da smo u prvom dijelu imali publiku na svojoj strani, čak kad smo bili i rang niže kada smo dobiva-li utakmice, ali ljudi su željni pobjeda i žele da gledaju pobjedu. Nakon toga uslijedili su neuspjesi i publika se na neki način okrenula protiv kluba. De-finitivno mislm da grad Kakanj nije spreman da ima klubove u elitnim takmičenjima.

Upoznati se sa razvojem košarke u Kaknju, te sa drugim košarkaškim klubom, KK Srednjoškolac. Koliko Kakanj istinski posjeduje košarkaš-kog potencijala?

- Mi košarkaškog potencijala ima-mo. Od rata pa naovamo imali smo i škole košarke, a naš klub je funkcioni-sao i prije rata. Definitivno se košarka odavno igra u Kaknju, tako da i mi posjedujemo taj potencijal. Po meni, nemamo trenerskog potencijala zato što nam se ljudi ne školuju na tom pitanju. Ali, ja imam jednu veliku za-mjerku u pristupu razvoja košarke u Kaknju i nadam se da će predsjednik Delibašić ove godine, i on i uprava, ulagati u mlađe kategorije i praviti svoje igrače. Kupovinom igrača neće-mo daleko dogurati. Jer, ovo malo para to imamo, budemo li dijelili na ovaj način nećemo daleko dogurati.

Kao i većina ostalih malih sredina Kakanj gubi svoje talente zbog stu-dija u velikim gradovima, ipak žalo-sno je i to da mladi talenti ubrzo nakon završetka srednjeg obrazova-nja gube interes za košarku. Šta je,

Irfan Hasagić

Page 20: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

20 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

PREDSTAVLJAMO

Ulica A.Izetbegovića 63Tel: 032 557-360; 557-361

Ulica 311. Lahke brigade bbTel: 032 558-970

PZU “MGM APOTEKE“

po vama, najveći uzrok ovakvog ra-sipanja potencijala?

- Najveći uzrok, po meni, je nesi-stemski rad i nedovoljno posvećivanje pažnje tim mladim talentima. Sistem-ski rad u kome će mladi talenti treni-rati pet puta sedmično, a sada trenira-ju dva puta sedmično (ja se više rekre-iram, nego što oni treniraju), neće doći na nivo da dođu do prvog tima. Njihovim roditeljima i njima je jasno da trebaju tražiti drugu sredinu u ko-joj će imati više pažnje, gdje će više raditi, imati više prilike da rade, i pri-liku da se pokažu.

I dalje ste aktivno uključeni u ra-zvoj kakanjskog sporta, a ugledan ste član i Ski kluba Kakanj. Da li bismo mogli pričati o reprezentativcima u raznim sportskim disciplinama da je u našem gradu sport na većem profe-sionalnom nivou, odnosno sa većom finansijskom podrškom?

- Moramo početi razmišljati o škol-skom sportu i pokušaju stvaranja kvalitetne i dobre baze. Novac treba okrenuti masovnom sportu, treba po-boljšati rad sa mladima i obezbijediti ekstremno školovan stručni kadar. I, po meni, ako Kakanj nema kvalitetnih trenera, novac bi najbolje bilo uložiti u kvalitetnog trenera i da ti treneri rade sa tim ljudima, ali treba biti jasno da ti treneri neće raditi za 100 KM i ako žele da imaju kvalitetne trenere i uz njih ćemo na kraju imati i kvalitetne učenike. Kod nas su pobrkali lončiće. Imamo nekvalitetne učitelje, a želimo da nam učenici budu dobri.

U Kaknju trenutno egzistira više od 14 sportskih kolektiva, mislite li da Kakanj zaslužuje toliko, te koliko utječe na rezultate to što u pojedinim

sportovima imamo po dva ili više konkurentnih sportskih kolektiva?

- To je generalni problem BiH. Osnov-ni problem je zakon o sportu, kako fede-ralnom, tako i kantonalnom zakonu, u kome je potrebno tri čovjeka da se udru-že i formiraju klub. Znači, nema kriterija o osnivanju kluba i ne postoji mehanizam kojim mi možemo zakonski zaustaviti formiranje kluba. Samim tim, kad osnu-ju klub, nakače se na budžet i kao budžet je obavezan da ga finansira. Ali, zbog negativne politike, ljudi su primorani da čine takve stvari da bi ostvarili neke svo-je ciljeve. Ne bi nam škodilo više razgo-vora, više uvažavanja, kompromisa i ne bi škodilo da imamo cilj šta hoćemo, ali uz kriterije sa kojima to možemo postići. Ako ne postavimo kriterije, nećemo ni znati šta hoćemo, a ako ne znamo šta hoćemo rezultat je ovo što već imamo.

Imali ste priliku da vidite kako teče suradnja između pojedinih sportskih klubova, kakvo je vaše mišljenje o tome da li je ta suradnja dovoljna, da li bi mogla biti bolja, te šta mislite o negativnom rivalitetu između pojedinih klubova u istim sportovima u našem gradu?

- Saradnja uvijek može biti bolja, i ne bih se složio da ta saradnja ne po-stoji. Ona postoji, jer su igrači vezani između sebe. Rivalitet unutar jednog sporta se javlja zbog političkog nesla-ganja ljudi koji su unutar klubova. Taj negativni rivalitet može donijeti samo štetu, ali s druge strane mislim da je to i logično, jer ako ne možete igrati u klubu koji igra u prvoj ligi a volite košarku, onda želite da se usmjerite nekom drugom klubu nižeg ranga.

Mladi žele da riješe svoj problem kroz sport. Misle da za dan mogu da riješe

problem u sportu, odnosno svoj problem kroz sport. To je dugotrajan proces da biste postali profesionalni sportista. Puno ulaganja, truda, odricanja ali uz malu vjerovatnoću da ćete nešto dobiti.

Gospodin Hasagić u budućnosti, planovi, obaveze, ambicije?

- Ambiciozan sam čovjek. Imam mno-go planova, da doktoriram, da KK „Ka-kanj“ vratim u elitni rang takmičenja, ukoliko grad, uprava, igrači, treneri i Općina žele da ponovo budemo tu. Imam plan da mijenjamo zakon o sportu, da možda budem ministar, nauke, kulture i obrazovanja, možda i načelnik općine.

Volio bih da u budućnosti sva djeca ovog grada se uključe u sport pa da na osnovu tog prepoznamo talenat, da napravimo novog Kenana Hasagića, odbojkaša Aganovića, ili možda više Lepića, Zaimovića i drugih prezimena, a sport ne poznaje teritorijalne granice, granice familije ili granice imaš i ne-maš. Sport poznaje samo jednu filozo-fiju: rezultat, rad, rad, rad i to bude ono što želite.

Ja se nadam da će ljudi koji odluču-ju o nekim stvarima, da novac koji ulažu u „puteve“ ulože u mlade ljude, u svoju djecu i da ćemo s tim izaći iz ovog pakla u kome se nalazimo.

Nešto za kraj, te neka poruka ako smo propustili štogod u ovim našim pitanjima?

- Ja imam mnogo poruka. Ali kod svih sportista poruka je ista: pustite mlade ljude da se bave sportom, poli-tičari, pustite sportiste neka se oni bave sportom. Općinske strukture, pružite priliku sportistima da vam pokažu šta hoće, i samim tim će biti bolje i vama i njima.

Razgovarala Alma Kahvedžić

Page 21: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 21

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORTSPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJAUređuje: Eldin OmeragićFoto: Mirsad Mujagić

Ekipa Rudara završila je jednu od naj-neuspješnijih sezona od kada se takmiči u Prvoj ligi FBIH. Naime, ekipa Rudara već zadnje dvije sezone je u padu forme. Proš-le sezone ekipa Rudara završila je na 4. mjestu što joj je ujedno bio najgori plasman od kada se takmiče u ovom rangu takmi-čenja. Nakon toga, ove sezone krenuli su izuzetno loše. Da stvar bude gora na po-lusezoni su bili posljednjeplasirana mom-čad sa samo 15 osvojenih bodova. Ipak, dolazak trenera Božičića te dovođenje nekoliko pojačanja pred početak proljet-nog dijela dovelo je do toga da se ekipa Rudara izbavi sa posljednje pozicije te se uspije spasiti i sezonu okončati na pozici-jama koje osiguravaju ostanak u Prvoj ligi FBIH i naredne sezone. Za sami kraj ekipa Rudara svojim je navijačima pripremila svojevrsnu blamažu a to je bio poraz u Goraždu rezultatom 7:0.

Početak sezone ko iz noćne more

Ekipa Rudara sam početak sezone nije otpočela dobro. Odlazak Igora Ilića, du-gogodišnjeg kapitena Rudara pred sam početak sezone, osjetio se uveliko na igri ekipe Rudara. Prema prikazanom u pr-vom kolu protiv ekipe Radnika iz Hadži-ća ekipa Rudara djelovala je sigurno i kvalitetno, no kako je odmicao jesenji dio takmičenja ekipa Rudara padala je sve niže i niže na prvenstvenoj ljestvici. To je bio znak za uzbunu a uprava Rudara po-trudila se da pokuša ekipu trznuti iz letar-gije pa je trener Jašarspahić napustio kormilo ove ekipe a na njegovo mjesto je doveden „stručnjak“ Adnan Čorbo. Ipak, ni to nije pomoglo pa je ekipa Rudara na kraju jesenjeg dijela takmičenja bila zaku-cana na samo dno prvenstvene ljestvice tako da je prvi dio sezone završio sa samo 15 bodova.

Na prvenstvenoj pauzi uprava Rudara izvršila je totalnu rekonstrukciju ekipe pa je na mjesto trenera Čorbe došao eminen-

Nogometaši Rudara završili sezonu

Blamaža u Goraždu za sami krajBožičić ostaje trener, pripremaju se nova pojačanja

Konačna tabela Prve lige FBIH

Ekipa Rudaratni stručnjak Slaviša Božičić, a u ekipu Rudara sletjelo je još i nekoliko igrača koji su dovedeni sa ciljem da se ekipa Rudara izbori za prvoligaški status. Sam početak proljetnog dijela dao je naslutiti da će ekipa Rudara to i uspjeti. Konačan bilans proljetnog dijela je 8 pobjeda, 3 re-mija te 4 poraza što je ekipi Rudara bilo dovoljno da opstanu u Ligi. Pojačanja koja su dovedena pokazala su kvalitet a to se posebno odnosi na Trivkovića, Ku-šljića te povratnika u ekipu Koljenovića. Dobar tijekom cijele polusezone bio je i Armin Duvnjak, a Matović koji se pokazao kao dobro pojačanje, te koga je ozljeda spriječila da pokaže još i više, za utakmice koje je odigrao je pokazao da se radi o veoma kvalitetnom igraču.

Osjetio se pomak na igri te na kvalitetu pojedinaca te samog kolektiva

Dolazak trenera Božičića na klupu Rudara znatno je poboljšao kvalitetu ekipe Rudara što se moglo osjetiti iz utakmice u utakmicu. Posebno se to dalo primijetiti na tome da ekipa Rudara igra mnogo kvalitetnije te atraktivnije a dokaz tomu je bila i konačno postignutih 5 golova (protiv ekipe Krajišnika) na jednoj prvenstvenoj utakmici što ekipi Rudara nije pošlo za rukom gotovo pune tri sezone. Ono što je zanimljivo jeste i to da se osjetilo znatno poboljšanje u individualnom smislu a to se posebno odnosi na mladog Neimarliju koji je u proljetnom dijelu sezone pokazao da je napredovao posebno u brzini, tehni-ci a također i u tome da je popravio i svoju preciznost. U ovu kategoriju također spada i mlado otkrovljenje ove sezone a radi se o mladom Mirzi Kovaču koji je bljesnuo u drugom dijelu sezone, a trener Božičić o njemu samo ima riječi hvale baš

kao i svi stručnjaci koji ovom mladom dragulju predviđaju svijetlu budućnost. O kakvom se potencijalu radi govori i činje-nica da ga je trener Božičić poslao na in-dividualne treninge u Zenicu kako bi pospiješio svoju brzinu. Ono što ipak naj-više može radovati trenera Božičića da je za razliku od prethodnih sezona kada je Rudar dovodio „sijaset“ pojačanja koja se nisu dokazivala, ovaj put doveo igrače koji su zaslužili nositi dres ekipe Rudara. To se ponajviše osjeti na dvojcu Trivković – Kušljić. Pored trenera Božičića te golma-na Šabića ova dva igrača su među igračima koji su najviše pokazali u ovoj polusezoni. Trivković je sjajan igrač, dobar dribler, čovjek sjajnog pregleda igre, te izuzetno preciznih pasova, a Kušljić je pak čovjek koji je na najbolji način uspio da koristi ono što su igrači uspjeli da mu pripreme u vidu kvalitetnih gol šansi.

Pojačanja koja donose nadu za sljedeću sezonu

Ekipa Rudara kvalitetno se pojačala, pored gore navedenih Trivkovića te Ku-šljića, i sa ostalim igračima pa su tako re-dom popunili sve praznine u cijeloj mom-čadi. Dosta toga pokazao je golman Šabić koji je bilo sjajno rješenje na golmanskoj poziciji. Duvnjak se sjajno pokazao kao nadopuna Gafuroviću na sredini terena, a Koljenović je bio uspješan na desnoj strani te su tako ova dvojica igrača doka-zali svoju neospornu kvalitetu. Pavlović je bio žrtva konstantne promjene pozicija, a za vrijeme pola sezone promijenio je gotovo sve pozicije osim golmanske. Tu je i Matović koji se ozlijedio na polovici po-lusezone pa tako nije mogao da pokaže ono zbog čega je doveden. Od ostalih igrača Gafurović je bio standardno dobar,

Page 22: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

22 broj 167, 15.06.2011.

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Ekipa Mladosti je svoju premijernu sezo-nu završila kao četvrtoplasirana ekipa u Drugoj ligi FBIH. Uprava ovog kluba može biti sasvim zadovoljna a konačan plasman na četvrto mjesto im donosi titulu najprijat-nijeg iznenađenja u ovoj sezoni Druge lige FBIH. Izabranici Mirnesa Buze kvaliteno su odradili većinu utakmica, pa su tako uspje-li da savladaju i objektivno jače protivnike, a za njih nije bilo razlike da li igraju kući ili na strani. Jedan od najsvjetlijih momenata sezone je zasigurno bilo remi na svom tere-nu protiv ekipe Sarajevske Bosne protiv koje je Mladost imala vodstvo do samog kraja, ali je na kraju iz jednom dosuđenog kaznenog udarca Bosna uspjela da izjednači te na taj način izvuku remi.

Što se sastava ekipe Mladosti tiče pokaza-li su se kao kvalitetna momčad i to na svim pozicijama. Tako je na golu dosta siguran bio Mujagić. Ispred njega dobro su igrali kapiten Mehanović, zatim Piljug, Alagić, Bukvić, Če-liković, sredinu su držali Kubat, Helja, Husić, Bošnjak, te Topalović u prvom dijelu sezone, koji je nakon toga prešao u redove ekipe Ru-dara. Kao kvalitetno rješenje u napadu se po-kazao Burdalić, te Hodžić a u drugoj polovici prvenstva pridružio im se iz Rudara mladi Bajramović. Najupečatljiviji momenat sezone je bila teška ozljeda Škulja koji je brutalno slomljen na utakmici u Hrasnici, te je u tom momentu za njega sezona bila završena.

Ekipa Mladosti nakon završene sezone može biti zadovoljna učinjenim, a u narednim brojevima napravit ćemo analizu upravo za-vršene sezone u kojoj je Mladost ostvarila značajan uspjeh. U čast tomu, te u čast završe-ne sezone, uprava Mladosti organizovala je press konferenciju, a detalje sa iste donijet ćemo u narednim brojevima kao i razgovor sa predsjednikom Mladosti Enverom Hadžićem.

Kako smo najavljivali, ekipe Rudara i Mladosti odigrale su jednu uzbudljivu utakmicu, i to u okviru polufinala Kupa Ze-do kantona. Pred oko 1.000 gledala-ca, gdje su od te cifre 1/5 bili najvatre-niji navijači Mladosti iz Doboja, ekipa Rudara u jednoj nezanimljivoj ali ipak uzbudljivoj utakmici ostvarila je pobje-du rezultatom 1:0 te su na taj način iz-borili plasman u finale Kupa Ze-do kantona. Samu utakmicu ekipa Rudara otvorila je bolje, već na samom startu u 6. minuti jedan centaršut Koljenovića pogađa prečku gostujućeg gola. Nakon toga već u narednom napadu ekipa Rudara dolazi do vodstva. Sjajnu asi-stenciju Turudije rezonski realizira Koljenović te matira nemoćnog Muja-gića. Nakon ovog gola ekipa Rudara nestala je sa terena, a ekipa Mladosti bila je bolja. Iako nisu imali izglednih prilika, ekipa Mladosti pokazala se kao bolji protivnik na terenu. U 75. minuti Piljug je imao sjajan solo prodor ali je zaustavljen na samom završetku akcije, u 84. minuti najbolju priliku imao je Burdalić koji je pobjegao odbrani Ru-

kao kvalitetno pojačanje na sredini terena pokazao se i Topalović, pored pomenutog Neimarlije u napadu dobro je igrao i Mu-rić, a i ostatak ekipe pod vodstvom trene-ra Božičića bio je na kvalitetnom nivou.

Ekipa Rudara u prvom dijelu sezone pala je na samo dno tabele, kako smo tada pisali trebalo im je 5 bodova sa gostujućih terena da bi uspjeli da opstanu u prvoli-gaškom društvu. To se na kraju i dogodi-lo a 4 najvažnija boda bili su onaj u Gabe-li, te tri boda u Orašju to je ekipu Rudara gurnulo na sredinu ljestvice. Ipak, u pa-dove pored prvog dijela sezone može se ubrojati i gubljenje bodova protiv Iskre, te izuzetno težak poraz od ekipe Goražda.

Blamaža za kraj sezone, Goražde – Rudar 7:0

Ekipa Rudara na samom kraju sezone doživjela je pravu blamažu, koja se ne pam-ti još od kada je Rudar na svom terenu izgu-bio rezultatom 7:1 protiv ekipe Sarajeva.

Nevjerovatno je zvučala činjenica da je eki-pa Rudara u Goraždu uspjela da primi 7 golova. Od utakmice sa Sarajevom u okviru play offa Premier lige BIH 2000. godine ekipa Rudara izgubila je mnogo navijača, upravo iz razloga što je ista bila u krajnju ruku čudna, a jedini gol su postigli i to slu-čajno nakon što je jedna lopta pogodila protivničkog igrača te nespretno ušla u gol. Kad kažemo čudna mislimo na to da je ekipa Sarajeva davala golove baš onoliko koliko im je trebalo da se plasiraju u finale play offa, što je na njihovu nesreću na kraju uspio ipak Brotnjo, koji je kasnije savladav-ši ekipu Budućnosti postao prvak BIH. Nakon utakmice u Goraždu mnogi navijači nisu mogli vjerovati, a igrači Rudara ničim izazvani dopustili su poraz koji se teško oprašta. Blamaža u kojoj nam je ekipa Go-ražda koja do 2. kola ove lige uopšte nije znala da li će se takmičiti u ovoj ligi, uspjela je da postigne 10 golova u dvije utakmice i tako osvoji 6 bodova je zaista sramotno.

Poraz od Sarajeva od 7:1, te od Zrinjskog u Kupu BIH od 8:0 (prva utakmica završila u korist Rudara 6:0) ne boli toliko koliko poraz od ekipe Goražda. Ovaj poraz bit će upisan kao jedan od najtežih koji je ekipa Rudara pretrpjela u svojoj poslijeratnoj historiji.

Već počele pripreme za narednu sezonu

Trener Božičić ostao je na klupi ekipe Rudara i u narednoj sezoni, što je sasvim dobro, a i dokaz da će ekipa Rudara u narednoj godini jurišati na visok plasman. U ekipu Rudara najvjerovatnije doći će i Haris Bešlija u dva navrata igrač Željezni-čara, koji je ove godine igrao na posudbi u Goraždu, ali i igrač kojeg poznajemo iz sezone 2007/2008. kada je igrao za ekipu Zvijezde iz Gradačca kojoj je pomogao da izbori plasman u Premier ligu. U ekipu Rudara došli su i povratnici iz ekipe Mla-dosti a radi se o Čelikoviću, Alagiću, Ku-batu, te Helji, a trener Božičić najavljuje još pojačanja kako bi momčad bila još jača.

Ekipa Mladosti kao četvrta završila nastup

u Drugoj ligi FBIHU polufinalu Kupa Ze-do kantona ekipa Rudara bolja od Mladosti

Momenat kad Koljenović matira Mujagića

Ekipa Mladosti pred utakmicu protiv ekipe Rudara

dara a na samoj liniji kaznenog ruši ga Pavlović koji zasluženo dobiva crveni karton, a iz slobodnog udarca nepreci-zan je bio Helja. Kada smo rekli uzbud-ljiva utamica to se najviše odnosilo na tribine gdje su gostujući navijači bili izuzetno aktivni. Prvo su nacionalistič-kim provokacijama zasuli igrače Ruda-ra, da bi nakon toga propisno izvrijeđa-li doskorašnjeg igrača ove ekipe Topa-lovića kojeg su nazivali izdajnikom, da bi nakon toga pojedinačno vrijeđali mnoge igrače ekipe Rudara. Šlag na tortu je bilo bacanje topovskih udara koji su inače zakonom izrazito zabra-njeni. Ipak, i pored svega utakmica je završila korektno, a igrači i jednog i drugog sastava dobili su zasluženi aplauz, a navijačima Mladosti ako se progleda kroz prste može se dati vrlo-dobra ocjena za sjajno bodrenje svojih igrača, što ekipa Rudara nema još od sezone 2006/2007.

U finalu Kupa Ze-do kantona igrat će ekipe Rudara i Borca iz Jelaha a po-bjednik će učestvovati na završnici Kupa BIH za narednu sezonu.

Page 23: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

broj 167, 15.06.2011. 23

KAKA

NJSK

E NOV

INE

SPORT

Omladinci ekipe Rudara završili su svoj ples u Omladinskoj Premier ligi BIH. Naime, iako je ovo jedna od najboljih generacija omladinskog pogona ekipe Rudara, od naredne sezone oni će se takmičit u Prvoj Federalnoj ligi. To zamjerit možemo ponajprije činjenici da Omladinska Premier liga od naredne sezone će sadržavat samo kubove čiji se ma-tični klubovi takmiče u Premier ligi, a pošto je ekipa Rudara u Prvoj ligi FBIH tako su i omladinci izgubili status premierligaša. Ipak, ova se-zona bit će upisana zlatnim slovima u omladinskim selekcijama, jer po-red izborenog plasmana u Omladin-sku premijer ligu, ovi omladinci su bili i nadomak finalu Omladinskog kupa gdje ih je u polufinalu uz dosta sreće izbacila ekipa Zrinjskog. Što se prvenstva tiče, ekipa Rudara je završila na 8. mjestu ispred premi-jerligaša Leotara i Slavije, a ispod

Juniorke ŽOK Kakanj ponovo su pokazale koliki kvalitet posjeduju, a ovaj put se radi o državnom pr-venstvu. Naime, nakon što smo u prošlom broju pisali o tome kako su postale viceprvakinje FBIH, ovaj put su na državnom prvenstvu odbojkašice ovog kluba u junior-skim kategorijama ponovo napra-vile sjajan uspjeh pa su uspjeli iz-boriti plasman na treće mjesto na državnom prvenstvu BIH za juni-orke. Nakon što je Gračanica bila

Odbojkaški klub Kakanj bit će domaćin priprema kadetske reprezen-tacije Bosne i Hercegovine za prvenstvo Balkana u Turskoj, koje će se održati od 29. juna do 3.jula u Istanbulu. Selektor kadetske reprezenta-cije Ljubiša Ristić na pripreme u Kaknju od 13. do 28. juna/lipnja pozvao je 16 igrača, među kojima su Belmin Begić i Adis Suljić iz Omladinske akademije Kakanj i Adnan Bjelopoljak, Esad Đakovac, Sejdin Mustafić i Adnan Alić iz OK Kakanj. Za vrijeme 15-dnevnih priprema u Kaknju, mladi reprezentativci bit će smješteni u hotelu Premium, a treninge i kontrolne utakmice održavat će u sali Osnovne škole “Hamdija Krešev-ljaković” i Sportskoj dvorani.

Akademci organizovali

koktel povodom završene sezone

Slika sa motiva prigodne plakete OA Kakanj

Uprava Omladinske akademije Ka-kanj u povodu završetka prevenstva or-ganizovala je druženje sa sponzorima, prijateljima kluba te novinarima koji su ih pratili i pomagali u toku sezone, te se na taj način istima zahvalila za sjajnu podršku tijekom sezone. Čelnici ovog kluba istaknuli su da bez ove podrške ne bi došlo niti do kvalitetnih razultata koje je ova ekipa ostvarila, a posebno se to odnosilo na sjajne uspjehe kadetske se-lekcije, prvaka FBIH, pobjednika prvog Kupa BIH, te osvajača titule viceprvaka BIH u ovoj konkurenciji. Uprava kluba koju sačinjavaju: Mensur Mušija, Fahru-din i Esnaf Buza, Sead Imamović, Almir Suljić, dr. Adnan Mehić i Almir Bajtarević prigodnim plaketama su se zahvalili sponzorima koji su im bili najveća podrš-ka tako da su plakete dobili načelnik opštine Kakanj Mensur Jašarspahić, te predstavnici firmi: TC Kakanj, Trgošped Kakanj, Palma Pur Kakanj, AB Petrol, Nova Trgovina, apoteke Medika, MGM Farm, MBD eksport import, Vimar Viso-ko, Šuming, Delta Petrol, Zmajevac Ko-merc, te Pilana Silvestra.

„Biti drugoplasirani i boriti se za pla-sman u Prvu ligu FBIH je značajan uspjeh. Posebno bih čestitao kadetima na sjajnim uspjesima ove sezone. Mogu obećati da će ova ekipa biti još i kvalitet-nija u narednoj sezoni, a ukoliko se do-godi rekonstrukcija prvih liga, mi ćemo najvjerovatnije igrati u Prvoj ligi FBIH, što nam je u globalu i cilj, jer ionako ima-mo bratsku ekipu OK Kakanj u Premier ligi tako da je naš cilj Prva liga FBIH. U narednoj sezoni aktivirat ćemo i pionir-sku selekciju, kao i žensku selekciju, te juniorsku selekciju ovog kluba“, istakao je za naš medij trener Begić.

Druženje je organizovano u šadrvanu Seje Obralije u Obrima, a od zvanica iz-među ostalih istakao se i dolazak Hilme Neimarlije, jednog od ljudi koji su bili najznačajniji u kreiranju uspjeha OK Kakanj u poslijeratnoj historiji. Narednog vikenda svi članovi OA Kakanja izlaze na druženje na kakanjsko izletište Bočicu.

Sedam članova kadetske reprezentacije BIH iz Kaknja

Juniorke ŽOK Kakanj treće u državidomaćin federalnog takmičenja, isti grad bio je domaćin i državnog takmičenja. Ekipa ŽOK Kakanj ostvarila je sjajan uspjeh plasiravši se na treće mjesto a bolje od njih jedino su bile predstavnice ŽOK Brčko Jedinstvo koje je bilo prvo-plasirano te ŽOK Modriča kao drugoplasirana ekipa.

Ovom prilikom ekipa Kakanj-skih novina čestita mladim igrači-cama ŽOK Kakanj na sjajnom ostvarenom uspjehu.

I juniori Rudara završili takmičenjeekipe Veleža. Na domaćem terenu omladinci Rudara bili su uspješniji čak i od juniora Željeničara koji su proplasirana ekipa. Ipak, to im sve neće značiti ništa pa će izabranici Kemala Pačariza od naredne sezone u Prvu ligu FBIH.

Što se kadeta tiče, oni su u malo goroj situaciji od juniora a svoje pr-venstvene obaveze završili su na posljednjem mjestu. Ipak, to i nije toliko loše za izabranike Samira Tra-ke a ako im je satisfakcija u narednoj sezoni ponovo će biti jedna od kva-litetnijih ekipa u Prvoj ligi FBIH a o tome govore podaci o sjajnim igrama predpionira te pionira ove ekipe.

Ovom prilikom omladincima ekipe Rudara čestitamo na sjajnim igrama u toku sezone, te na tome što su u momentima kada je seni-orska ekipa Rudara igrala slabo, oni bili ti zbog kojih je vrijedilo doći na stadion pod Vardom.

Page 24: „Grad dobrih ljudi“ pokazao humanost KAKANJCI UJEDINJENI U ...kakanjske.com/pdf/167.pdf · dila ljudska humanost, veliko srce i želja da se pomogne onima kojima je pomoć najbitnija

Za sve dodatne inofrmacije posjetite našu web stranicu www.kajtezovic.com.baputem koje možete izvršiti i narudžbu željenog proizvoda