of 16/16
Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen 10:20 Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin 10:35 Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén 10:50 Kompetensnav 11:05 Kompetensnav Tryckt elektronik, Tommy Höglund 11:20 Entreprenörsresan – Från forskning till blomstrande företag Bengt-Olof Larsson, Entreprenör 11.40 Hur fungerar Science Park?, Dick Jansson ordf. och tf VD Science Park 11.45 Varför utnyttja inkubatorer?, Christian Strömberg, Inkubatorerna 12.00 Studiebesök ”Makers Space” 12:30 Lunch 13:20 Framtidens industri – Vart är vi på väg och varför, Joakim Hedegård, Swerea KIMAB 14:00 Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen 14:00 Kompetensnav Mikro-/nanoelektronik, Jan Andersson 14:15 Kompetensnav Mikro-/nanoelektronik – elektroniska kretsar, Atila Alvandpour 14:30 Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson 14:45 Kompetensnav Byggsätt, Fredrik Jonsson Kraftelektronik, Konstantin Kostov 15:00 Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall 14:55 Kaffe 15:00 Speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter 16:00 Avslut

Agenda strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi ...€¦ · Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem –Ett strategiskt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Agenda strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi ...€¦ · Agenda 09:30 Kaffe och samling...

 • Agenda09:30 Kaffe och samling10:00 Välkomna och inledning10:05 Smartare Elektroniksystem – Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag

  Tommy Höglund10:20 Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

  10:20 Kompetensnav Inbyggda system, Ulf Bodin10:35 Kompetensnav Inbyggda sensorsystem för hälsa, Maria Lindén10:50 Kompetensnav11:05 Kompetensnav Tryckt elektronik, Tommy Höglund

  11:20 Entreprenörsresan – Från forskning till blomstrande företag Bengt-Olof Larsson, Entreprenör11.40 Hur fungerar Science Park?, Dick Jansson ordf. och tf VD Science Park11.45 Varför utnyttja inkubatorer?, Christian Strömberg, Inkubatorerna12.00 Studiebesök ”Makers Space”12:30 Lunch13:20 Framtidens industri – Vart är vi på väg och varför, Joakim Hedegård, Swerea KIMAB 14:00 Forts. Svenska styrkeområden, vad kan de göra för er och var finns kompetensen

  14:00 Kompetensnav Mikro-/nanoelektronik, Jan Andersson 14:15 Kompetensnav Mikro-/nanoelektronik – elektroniska kretsar, Atila Alvandpour14:30 Kompetensnav Fotonik, Lennart Svensson14:45 Kompetensnav Byggsätt, Fredrik Jonsson Kraftelektronik, Konstantin Kostov15:00 Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall

  14:55 Kaffe15:00 Speed-dating, tillfälle att utbyta idéer och knyta kontakter med våra experter16:00 Avslut

 • MAGNUS SVENSSON, PROGRAMCHEFwww.smartareelektroniksystem.se

  ETT STRATEGISKT

  INNOVATIONSPROGRAM –

  MILJONER TILL INNOVATIONER

 • Vad är utmaningen?

  Skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft för svenska företag

  Förbättra kommersialiseringen av upptäkter inom forskningen. Kunskapsspridning och användning av dessa upptäkter

  Öka medvetenheten och underlätta för företag att få hjälp och stöd från universitet och institut -samarbeten

 • Strategiska

  innovationsområden

  Samverkan Industri – Offentlig sektor – Akademi

  Strategiska forsknings och innovationsagendor

  Strategiska innovations program

 • Strategiska Innovationsprogram

  Medtech 4 Health

  Smart BuiltenvironmentRe:SourceDrive Sweden

  Infra Sweden

  InnovairSIO GrafenInternet of Things

  SweLife STRIM

  SIP Lättvikt

  PiiA Produktion2030

  MetalliskaMaterial

  Smartare Elektroniksystem

 • VISION 2025

  ”Svenska elektronik-

  system har möjliggjort

  en svensk industri i

  världsklass”.

 • Smartare Elektroniksystem

  3 Huvudutmaningar

  – Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna

  – Bibehålla och utveckla svenska spetsområden

  – Säkrare kompetensförsörjning för branschen

 • Organisation

  Styrelse

  RådExcellens

  Programkontor

  Beh

  ovs

  ägar

  e

  RådVärdekedja

  RådKompetensför-

  sörjning

 • Aktiviteter

  Medvetenhet, behovsanalyser

  Arenor & nätverk

  SME stöd

  Innovations stöd

  Forsknings & Innovations projekt

  Kompetensnav & koordinering av infrastruktur

  Kompetensförsörjning

 • Behovsanalys

  Intervjuer 200 slumpvis utvalda företag– Elektronikinnehållet förväntas öka

  – Vi tillverkar i Sverige

  – Resurs/Kompetensbrist

  Får ni tag på den personal ni behöver inom elektronik?Anställda i företaget Antal Nu Antal om 5 år

  (prognos) Pensionsavgångar kommande 5 åren (uppskatta)

  Doktorer 169 211 15

  Industridoktorander 15 40 0

  Civilingenjörer 1294 1787 84

  Högskoleingenjörer 1360 1602 46

  Gymnasieingenjörer eller motsvarande (tekniker)

  987 805 169

  +

  -

 • Spets och fokusområden –

  öppna utlysningar – årligen

  Jan

  uar

  i

  April

  Juli

  Oktober

  Forskning och Innovation (~35 MSEK/år)

  Pro

  jektstartFörstudier (~6 MSEK/år)

 • Utfall utlysningar

  Område Beviljade Avslag Beviljade Avslag Beviljade Avslag Beviljade AvslagAnten, mm-våg och terahertz 1 2 5 9 1 2 5 0

  Tillförlitlighet 2 1 2 1 1 0 0 2

  Kraftelektronik 0 0 2 2 1 0 0 1

  Tryckt elektronik 2 0 2 1 0 0 1 1

  Byggsätt 2 3 1 2 1 0 1 4

  Sensorer 2 8 2 2 4 1 5 9

  Mikro- och nanoelektronik 0 1 2 2 1 0 2 4

  Avancerade produktionsmetoder 1 1 1 0 0 0 0 2

  Fotonik 0 0 1 5 1 1 2 1

  Inbyggda system 1 1 0 1 0 0 1 10

  Beviljade bidrag/sökta bidrag* [MSEK]

  Beviljade bidrag/sökta bidrag** [Antal]

  * Sökta bidrag avser ansökningar kvalificerade för bedömning

  ** En ansökan kan adressera flera Områden. Antal avser ansökningar kvalificerade för bedömning

  33/83,3

  2014 2015:1 2015:2

  6,9 / 16,0 24,4 / 75,9 2,2 / 3,3

  2016:1

  9/22 11/35 8/12 10/34

 • Excellens

  Spetsområden

  – mikro-nano elektronik

  – tryckt elektronik

  – kraftelektronik

  – fotonik

  – antenn, mikrovågs och terahertz system

  – sensorer

  – Inbyggda system

  Fokus områden

  byggsätt

  tillförlitlighet

  avancerade produktionsmetoder

 • Kompetensnav

  Inbyggda system, Luleå Tekniska Universitet, [email protected]

  Fotonik, PhotonicSweden, [email protected]

  Tryckt Elektronik, Printed Electronics Arena, [email protected]

  Nano-mikroelektronik, Mittuniversitetet, [email protected]

  Kraftelektronik, SiC Power Centre, [email protected]

  Byggsätt, KTH, [email protected]

  Tillförlitlighet, Swerea IVF [email protected]

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • www.smartareelektroniksystem.se

  Följ oss och engagera dig!- Prenumerera på nyhetsbrev- Skriv ett LoI

 • Speed-dating/matchmaking

  Sök upp ditt mest intressanta kompetensnav– Berätta vad du har. Vad söker du (skulle vilja utveckla). Max 5 min var

  – Ge feedback på idéerna byt kontaktuppgifter för fortsatta diskussioner om

  – Byte av bord efter 20 min