Agap¨ Magazine maart 2012

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Deel van je leven

Text of Agap¨ Magazine maart 2012

 • Uitdagend eventHeartbeat Tallinn

  Een kerk op zoeknaar hangjongeren

  Duizend Facebookvriendenen die ene zoeker

  o.a. in deze uitgave:

  Thema: Hoe Agap en kerkenelkaar versterken

  AgapMagazine

  JAARGANG 5, NR. 17 - mAARt 2012

 • 4 Thema-artikel: Het team vertrekt, de kerk blijft

  6 Arjan Wietses: een kloppend hart voor Heartbeat Tallinn

  8 Streetdance en een fietsrally in naam van Jezus

  9 Een bijzondere kerk voor studenten

  10 Aafke Oosterom: Ik noem mezelf wel eens: professioneel buurvrouw

  12 Op zoek naar hangjongeren

  13 Een stervende kerk bloeit op

  14 Internetevangelist aan het woord

  16 HartvanPasen - een unieke film cadeau!

  17 Bid voor

  18 Duizend Facebookvrienden

  19 Column Marks Moves: Sophietje

  20 Dit boek komt met goed nieuws

  InHOuDSOPgAvE

  Jan Willem Bosman: Mensen in nood zoeken de

  antwoorden op hun vragen steeds vaker op internet

  2

 • Wat Agap en kerkmensen samen kunnen

  ColofonAgap is onderdeel van de internationale en interkerkelijke organisatie

  Campus Crusade for Christ - een van s werelds grootste christelijke

  bewegingen. De organisatie bestaat uit 27.000 fulltime medewerkers

  en 225.000 vrijwilligers, met een passie voor Jezus Christus om de

  grote Opdracht te helpen vervullen in ongeveer 190 verschillende

  landen. Agap ontwikkelde de Jezusfilm, die inmiddels ruim zes miljard

  keer bekeken is en in meer dan 1000 talen is vertaald, en het bekende

  evangelisatieboekje god Persoonlijk Leren Kennen (De Weg Terug).

  Agap is lid van de Evangelische Alliantie, de Evangelische Zendings

  Alliantie en de Raad voor Financile Betrouwbaarheid (RfB). Financile

  informatie is te verkrijgen via www.agape.nl of op aanvraag.

  Agap (Grieks) betekent: Gods liefde voor mensen, onze liefde voor God

  en de zelfopofferende liefde die we voor elkaar moeten hebben. Deel

  van je leven: Die liefde willen we uitdelen aan de mensen om ons heen

  zodat zij God persoonlijk kunnen leren kennen. Uiteindelijk kent iedereen

  iemand die Jezus daadwerkelijk volgt!

  AgapPostbus 271, 3940 Ag Doorn

  T 0343 - 415741, F 0343 - 414161

  E info@agape.nl, I www.agape.nl

  Bank 1021474, 483638846 t.n.v. Agap Doorn

  Directie: Mark de Boer en Henk veltman

  Agap: Deel van je levenEindredactie: Sestra Media, Thea WesterbeekMedewerkers: Mark de Boer, Jan-Willem Bosman, Leendert de Jong, Hans van der Kooij, Martin Kristelijn, Rinse van Loon, Egbert Ribberink,

  Jing de vries, Thea Westerbeek, Arjan Wietses

  Fotografie: Agap, Heidi de gier, Dave de Haan, Alice Sies, SXC

  Vormgeving en druk: Pieters grafisch Bedrijfverschijnt 2x per jaar

  Het is een bijzonder verhaal dat ds. Paul den Hertog vertelt. En hij is niet de enige predikant die zijn ge-meente ziet groeien en bloeien mede dankzij de inzet van Agap! Daarover willen we in dit nummer graag meer vertellen. niet om onszelf op de borst te kloppen. Maar wel omdat wij denken dat veel kerkmensen hun gemeente graag zien groeien, maar niet weten wat Agap daarin kan betekenen. Andersom: Agap kan niet zonder de mensen in de kerk! Want je kunt nog zulke mooie projecten op touw zetten, maar als er in de kerk geen geestdriftige mensen zijn die weten van volhouden, kan al het goeds dat is opgebouwd verloren gaan.

  Zo hebben de kerken en Agap elkaar nodig en hun enthousiasme en verlan-gen om mensen te winnen voor Christus. En samen hebben wij god nodig. Op zoek naar mensen op zoek.

  veel leesplezier gewenst,

  Mark de Boer,directeur Agap

  vOORWOORD

  deel van je leven

  3

 • thEMA-ArtikEl thEMA-ArtikEl4

 • Veel kerken vinden het lastig om mensen in hun wijk te bereiken met de goede boodschap en om zichtbaar te zijn in hun directe omgeving. Teams van Agap kunnen helpen. En de kerken kun-nen op hun beurt Agap helpen.

  Je staat te kijken van de gesoleerde positie die veel kerken heb-ben in de wijk waar ze staan, zegt Mark de Boer, directeur Agap. Terwijl mensen in de kerk wl graag willen laten zien waar de kerk eigenlijk voor staat, wat daarbinnen verkondigd wordt: dat het van levensbelang is Jezus te kennen. Agap heeft diverse manieren en middelen ontwikkeld om de kerken hierin te ondersteunen.

  Gedurfde switchAgap is vooral bekend geworden van Er is hoop en de grote Opdrachtschool. De organisatie groeide uit tot een soort diensten-centrum van evangelische gemeenten. Met trainingen, toerus-tingsmateriaal, een krant als uitdaging en met cursussen over hoe je moet evangeliseren. Kortom: activiteiten gericht op christenen. Acht jaar geleden maakte Agap een gedurfde switch. Waarom bestaan we, voor wie zijn we er? niet voor christenen, maar primair om het Evangelie te verkondigen aan niet-christenen. Dus zijn we een eigen visie en activiteiten gaan ontwikkelen.

  Er ontstaan spontane kansen om contact te leggen in de wijk

  inspiratieavondenEen van de initiatieven is de sportweek van Athletes in Action (AIA). Die blijkt zo aan te slaan, dat tientallen kerken in nederland AIA hiervoor inschakelen. Het voorbeeld maakt duidelijk hoe de

  kerken en Agap elkaar kunnen aanvullen en versterken. Want wat gebeurt er met de komst van een AIA-sportteam? Mark: Zon team helpt kerkleden in de eerste plaats visie te ontwikkelen voor en enthousiast te worden over evangelisatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld door inspiratieavonden of door een voordracht tijdens de eredienst.

  Het geloof van gemeenteleden krijgt een nieuwe impuls

  Samen genietenMark herneemt: vervolgens wordt er in samenwerking met gemeen-teleden zon sportweek georganiseerd. Daardoor ontstaat verbinding met de wijk. Wijkbewoners en kerkmensen genieten met elkaar van sport en spel. Er ontstaan spontane kansen om contact te leggen. Dat is ook goed voor de uitstraling van zon kerk. In de gemeente groeit hart voor de wijk: we moeten voor deze mensen gaan bid-den, we moeten kijken welke behoeften er zijn.

  Nieuwe impulsZon activiteit in de wijk zorgt er ook voor dat allerlei gaven en talenten in de gemeente worden benut, van koffie schenken tot nazorggesprekken. En in zon week zien gemeenteleden vaak ook dat god wrkt, dat er wijkbewoners worden aangeraakt. Daardoor krijgt het geloof van gemeenteleden een nieuwe impuls.

  Volhoudenna zon week vertrekt het team weer, maar de kerk blijft. Dan komt het erop aan dat de gemeente de contacten die in de wijk zijn ont-staan verder verdiept. Maar de praktijk is dat de contacten al snel verwateren. Het vereist trouw en volharding, waarschuwt Mark, om met mensen op weg te gaan en je leven te delen, zodat zij werkelijk kunnen proeven wat een leven met Christus kan betekenen.

  thEMA-ArtikEl thEMA-ArtikEl

  Wat Agap voor de kerken kan betekenen

  niet alleen tijdens de sportweek van Athletes in Action, ook in andere

  activiteiten ondersteunen Agap en de kerken elkaar. Zo ontwikkelt

  Agap Media websites waarop kerken de evangelisatieboodschap kunnen

  uitdragen. En bij FamilyLife en StudentLife vinden ook vormen van

  samenwerking plaats met de kerken. In dit nummer van Agap Magazine

  leest u daar veel meer over.

  Hoe Agape en gemeenten elkaar versterken

  het team vertrekt, de kerk blijft

  5

 • AGAp - DEEl VAN jE lEVEN AGAp - DEEl VAN jE lEVEN

  Wie is Arjan Wietses?

  Arjan Wietses (39) is getrouwd met Adri.

  Samen hebben ze vier kinderen en ze

  wonen in Hardinxveld-giessendam. In zijn

  vrije tijd is Arjan graag thuis of zet hij

  zich in voor het jeugdwerk van de kerk.

  Bij Agap Europa is Arjan verantwoordelijk

  voor het project Heartbeat Tallinn.

  Sommigen vonden dat ik mijn toekomst vergooide

  6

 • Arjan Wietses is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van een megaproject waarbij aan pakweg de helft van de bevolking van heel Estland het Evangelie bekend wordt ge-maakt. Dit is belangrijk, omdat Estland het meest athestische land in die regio is. Arjan Wietses vertelt veel en graag over de grote operatie waarvan hij executive agent is.

  Tallinn, de hoofdstad van Estland, is met zon 450.000 inwoners onge-veer net zo groot als Den Haag. Het land telt 1,3 miljoen inwoners, dus als je de bevolking van Tallinn weet te bereiken, heb je invloed in de helft van het land.

  theatershowsHeartbeat Tallinn bestaat uit 35 evangelisatieprojecten onder allerlei verschillende lagen van de bevolking. Je moet dan denken aan hulp-projecten, aan theatershows waarbij het Evangelie centraal staat, aan een popconcert en de Christusdag, waar naar verwachting zon 8.000 mensen zullen afkomen. Er is verder een grote activiteit voor regeringsmensen met allerlei belangrijke genodigden, waarbij we een heel eiland hebben afgehuurd. Ook de overheid heeft het initiatief omarmd.

  Wij hebben invloed in de helft van het land

  impactArjan vertelt dat de kerken in Estland al een jaar lang bidden om een zegen over het Heartbeat-project. Er bestaat inmiddels een nauwe samenwerking tussen alle kerken in Estland, of ze nu rooms-katholiek zijn of evangelisch. Dit project wordt door de gehele Raad van Kerken daar gedragen.

  Aan Heartbeat Tallinn verlenen wereldwijd zon drieduizend vrijwilligers hun medewerking. Zes dagen lang zullen ze er actief zijn, maar het hele project is er op gericht dat de impact veel langer zal voortduren. De plaatselijke kerken gaan nazorg geven en er zal onder andere een afdeling van Athletes in Action opgezet kunnen worden, zodat ook in Estland de combinatie van sport en E vangelie ingang vindt.

  toekomst vergooid?De switch van Arjan Wietses in 2004 naar Agap maakte veel los in zijn omgeving. Ik was projectleider bij een bedrijf. Sommigen vonden dat ik mijn toekomst vergooide. Ik zou